Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2019-02-04

zakresobowiazkow.pl

Zakres obowiązków pracownika

Szukaj:

Kategorie:

› Zakresy Czynności Pracowników› W pracy› Umowy zlecenia› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Prawo pracy› Różne› BHP Instrukcje› PITy - rozliczenia za 2007 r› Horoskop - Znak zodiaku› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień› Referencje› Prawo pracy dla kobiet w ciąży› Listy motywacyjne i CV› Umowy związane z pracą› Wykup mieszkania› Deklaracje VAT, PIT, CIT› Dokumenty do Banku› Dokumenty przydatne przy budowie› Druki księgowe› Grzecznościowe› Informacje dla Urzędu Skarbowego› Krajowy Rejestr Karny› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia› NIP› Pisma do Urzędu Skarbowego› Pisma do TP S.A i innych operatorów› Pozwy sądowe› Prawo spółek handlowych› Prośby do Urzędu Skarbowego› Różne umowy› Sprawozdawczość Budżetowa› Studencik› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy użyczenia› Umowy związane ze świadczeniem usług› Upoważnienia› W urzędzie› Weksle› Wnioski do Urzędu Skarbowego› Wnioski sądowe› Zamówienia, reklamacje› ZUS - poradniki› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy

Gotowe zakresy czynności dla różnych stanowisk pracy, do natychmiastowego pobrania i zastosowania.

Zakres obowiązków musi być stworzony dla każdego stanowiska pracy. Popularnie bywa nazywany zakresem czynności lub kartą stanowiskową pracy. Określa zakres i rodzaj obowiązków oraz uprawnień lub pełnomocnictw jakie są przypisane do stanowiska pracy oraz osoby. Na stronie udostępniamy wzory zakresów obowiązków dla rożnych zawodów i stanowisk pracy.

Najpopularniejsze dokumenty

 • Zakres obowiązków dla magazyniera
  arta stanowiskowa (zakres obowiązków) dla magazyniera. Zakres czynności dla magazyniera, który odpowiada m.in. za: - przyjmowanie towarów do magazynu - wydawanie towarów z magazynu na podstawie dowodów ...
 • Zakres obowiązków dla sprzedawcy
  Karta stanowiskowa (zakres obowiązków) dla sprzedawcy. Zakres czynności dla sprzedawcy, który odpowiada m.in. za: - przyjmowanie od klientów gotówki i wydawanie reszty - rejestrowanie każdej transakcji ...
 • Zakres obowiązków dla przedstawiciela handlowego
  Karta stanowiskowa (zakres obowiązków) dla Przedstawiciela Handlowego (PH) . Zakres czynności dla przedstawiciela handlowego, który odpowiada m.in. za: - utrzymywanie kontaktów handlowych z potencjalnymi ...
 • Zakres obowiązków dla sekretarki
  Karta stanowiskowa (zakres obowiązków) dla sekretarki. Zakres czynności dla sekretarki, która odpowiada m.in. za: - przyjmowanie interesantów oraz udzielanie im ogólnych informacji związanych z firmą - ...
 • Zakres obowiązków dla fryzjerski / fryzjera
  Karta stanowiskowa (zakres obowiązków) dla Fryzjera / Fryzjerki. Zakres czynności dla fryzjera, który odpowiada m.in. za: - strzyżenie włosów na sucho lub mokro za pomocą różnego rodzaju nożyczek, ...
 • Zakres obowiązków dla zaopatrzeniowca
  Karta stanowiskowa (zakres obowiązków) dla Zaopatrzeniowca. Zakres czynności dla zaopatrzeniowca, który odpowiada m.in. za: - penetrowanie rynku pod kątem potrzeb firmy i wyszukiwanie potencjalnych ...
 • Zakres obowiązków dla barmana
  Karta stanowiskowa (zakres obowiązków) Barmana. Zakres czynności dla barmana, który odpowiada m.in. za: - serwowanie napojów alkoholowych i bezalkoholowych przy barze - sporządzanie napojów mieszanych ...
 • Zakres obowiązków dla technika informatyka
  Karta stanowiskowa (zakres obowiązków) dla Technika - Informatyka. Zakres czynności dla technika, który odpowiada m.in. za: - obsługiwanie wybranych rodzajów sieci komputerowych - dobieranie i konfigurowanie ...
 • Zakres obowiązków dla administratora sieci informatycznych
  Karta stanowiskowa (zakres obowiązków) dla Administratora Sieci Informatycznych. Zakres czynności dla administratora, który odpowiada m.in. za: - zarządzenie siecią i jej eksploatacja, zgodnie z założeniami ...
 • Zakres obowiązków dla administratora systemów komputerowych
  Karta stanowiskowa (zakres obowiązków) dla administratora systemów komputerowych. Zakres czynności dla administratora, który odpowiada m.in. za: - stałe uaktualnianie wersji oprogramowanie systemowego ...
 • Zakres obowiązków dla Specjalisty do spraw Windykacji
  Karta stanowiskowa (zakres obowiązków) dla specjalisty ds. windykacji. Zakres czynności dla specjalisty, który odpowiada m.in. za: - pośredniczenie w obrocie wierzytelnościami - współpraca z sądami, ...
 • Zakres obowiązków dla agenta celnego
  Karta stanowiskowa (zakres obowiązków) dla agenta celnego. Zakres czynności dla agenta, który odpowiada m.in. za: - przygotowywanie dokumentów niezbędnych do odprawy celnej - dokonywanie zgłoszenia ...
 • Zakres obowiązków dla administratora baz danych
  Karta stanowiskowa (zakres obowiązków) dla Administratora Baz Danych. Zakres czynności dla administratora, który odpowiada m.in. za: - zarządzanie i nadzorowanie konkretnej bazy danych na podstawie ...
 • Zakres obowiązków dla audytora
  Karta stanowiskowa (zakres obowiązków) dla audytora. Zakres czynności dla audytora, który odpowiada m.in. za: - przeprowadzanie audytu – wykonywanie czynności sprawdzających - sporządzanie sprawozdania ...
 • Zakres obowiązków dla architekta wnętrz
  Karta stanowiskowa (zakres obowiązków) dla Architekta Wnętrz. Zakres czynności dla architekta, który odpowiada m.in. za: - podejmowanie decyzji projektowych, dotyczących rozwiązań materiałowych i sposobu ...
 • Zakres obowiązków dla agenta ubezpieczeniowego
  Karta stanowiskowa (zakres obowiązków) dla agenta ubezpieczeniowego. Zakres czynności dla agenta, który odpowiada m.in. za: - organizowanie w przydzielonym przez ubezpieczyciela rejonie i zakresie ...
 • Zakres obowiązków dla administratora danych osobowych stanowiskowa
  Karta stanowiskowa (zakres obowiązków) dla Administratora Danych Osobowych. Zakres czynności dla administratora, który odpowiada m.in. za: - zgłaszanie zbioru danych osobowych do rejestracji Generalnemu ...
 • Zakres obowiązków dla architekty krajobrazu
  Karta stanowiskowa (zakres obowiązków) dla architekta krajobrazu. Zakres czynności dla architekta, który odpowiada m.in. za: - rewaloryzacja krajobrazu miejskiego, w tym projektowanie stref ruchu pieszego, ...
 • Zakres obowiązków dla agenta reklamy
  Karta stanowiskowa (zakres obowiązków) dla agenta reklamowego. Zakres czynności dla agenta, który odpowiada m.in. za: - prowadzenie rozmów handlowych z potencjalnymi klientami - doradzanie klientowi ...
 • Zakres obowiązków dla analityka systemów komputerowych
  Karta stanowiskowa (zakres obowiązków) dla analityka systemów komputerowych. Zakres czynności dla analityka, który odpowiada m.in. za: - określanie sposobu działania sprzętu komputerowego, np. praca ...