Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2019-02-04

zakresobowiazkow.pl

Zakres obowiązków pracownika

Szukaj:

Kategorie:

› Zakresy Czynności Pracowników› W pracy› Umowy zlecenia› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Prawo pracy› Różne› BHP Instrukcje› PITy - rozliczenia za 2007 r› Horoskop - Znak zodiaku› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień› Referencje› Prawo pracy dla kobiet w ciąży› Listy motywacyjne i CV› Umowy związane z pracą› Wykup mieszkania› Deklaracje VAT, PIT, CIT› Dokumenty do Banku› Dokumenty przydatne przy budowie› Druki księgowe› Grzecznościowe› Informacje dla Urzędu Skarbowego› Krajowy Rejestr Karny› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia› NIP› Pisma do Urzędu Skarbowego› Pisma do TP S.A i innych operatorów› Pozwy sądowe› Prawo spółek handlowych› Prośby do Urzędu Skarbowego› Różne umowy› Sprawozdawczość Budżetowa› Studencik› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy użyczenia› Umowy związane ze świadczeniem usług› Upoważnienia› W urzędzie› Weksle› Wnioski do Urzędu Skarbowego› Wnioski sądowe› Zamówienia, reklamacje› ZUS - poradniki› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy

Dokumenty przydatne przy budowie

Planujesz rozpocząć budowę? Tu znajdziesz dokumenty, które będą Ci potrzebne w różnych sytuacjach związanych z rozbiórką, budową - wszelkie wnioski, oświadczenia i zezwalania.

Wniosek o bez przetargowe nabycie nieruchomości

›› Pobierz teraz

Wniosek o bez przetargowe nabycie nieruchomości.
Dokument Word do edycji.

Wniosek o bez przetargowe nabycie nieruchomości np. towarzystwu prowadzącemu działalność charytatywną.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Dokumenty przydatne przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, posiadłosć, dokument online,
dokumenty do pobrania,
kupno,
podanie,
posiadłośc,
prośba, dokument do pobrania,
wniosek o bez przetargowe nabycie nieruchomosci, prosba, dokumenty online do pobrania,
posiadłość,
zakup,
wykup mieszkania,

Wniosek o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości rolnych

›› Pobierz teraz

Wniosek o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości rolnych.
Dokument Word do edycji.

Wniosek z prośbą o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości rolnych.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Dokumenty przydatne przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wytyczenie granicy, nieruchomość rolna, granica nieruchomości, podanie, Wniosek o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości r, dokumenty online do pobrania,
wniosek o dokonanie rozgraniczenia nieruchomosci r, prosba,
dokumenty do pobrania, dokument online, prośba, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,

Wniosek o przekazanie

›› Pobierz teraz

Wniosek o przekazanie.
Dokument Word do edycji.

Wniosek o przekazanie na własność garażu i oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Dokumenty przydatne przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
przekazywanie, prośba,
dokumenty online do pobrania, przekazywac, podanie,
dokument online, dokument do pobrania, przekazywać,
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania, prosba,
Wniosek o przekazanie,

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

›› Pobierz teraz

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.
Dokument Word do edycji.

"W oparciu o przepis art. 40 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 89, poz. 415 z późn. zm.) wnoszę o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji pod nazwą:..."

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Dokumenty przydatne przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, zagospodarowanie terenu, prosba,
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokument online, prośba, warunki zabudowy, Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodar,
warunkow zabudowy, podanie,
wniosek o ustalenie warunkow zabudowy i zagospodar,

Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę.
Dokument Word do edycji.

"W oparciu o art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 89 poz. 414) wnoszę o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę"

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Dokumenty przydatne przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, prośba,
podanie,
wniosek o wydanie pozwolenia na budowe,
pozwolen,
prosba, wydawanie pozwoleń,
wydanie pozwolenia, pozwolenie na budowę, pozwolenie na budowe, Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokument online,

Wniosek o wydanie pozwolenia na odprowadzanie ścieków

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie pozwolenia na odprowadzanie ścieków.
Dokument Word do edycji.

Wniosek o wydanie pozwolenia na odprowadzanie ścieków wraz z uzasadnieniem.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Dokumenty przydatne przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
odprowadzenie ścieków,
ściek,
scieki,
dokumenty online do pobrania,
ścieki,
dokumenty do pobrania,
wniosek o wydanie pozwolenia na odprowadzanie scie,
sciek,
odprowadzanie ściekó,
odprowadzenie sciekow,
prosba,
Wniosek o wydanie pozwolenia na odprowadzanie..., prośba, dokument do pobrania,

Wniosek o wydanie pozwolenia na rozbiórkę

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie pozwolenia na rozbiórkę.
Dokument Word do edycji.

Wniosek o wydanie pozwolenia na rozbiórkę

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Dokumenty przydatne przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, wniosek o wydanie pozwolenia na rozbiorke,
prośba, pozwolenie na rozbiorkę, dokument do pobrania,
rozbiorka, pozwolenie na rozbiórkę, Wniosek o wydanie pozwolenia na rozbiórkę, wydawanie pozwoleń,
dokumenty do pobrania,
wydawanie pozwolen,
dokument online,
dokumenty online do pobrania, pozwolenie na rozbiórke, rozbiórka,

Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego.
Dokument Word do edycji.

Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego."W oparciu o przepis art. 55, Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414 z późn. zm.) wnoszę o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu"

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Dokumenty przydatne przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
obiekty budowlane, wykup mieszkania,
dokumenty online do pobrania, podanie,
uzytkowanie obiektu budowlanego,
dokument online, dokumenty do pobrania,
wniosek o wydanie pozwolenia na uzytkowanie obiekt,
prośba,
wydawanie pozwolen, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiekt, obiekt budowlany, prosba,

Wniosek o wydanie zezwolenia na nabycie przez cudzoziemca.

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie zezwolenia na nabycie przez cudzoziemca.
Dokument Word do edycji.

Wniosek pełnomocnika o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Dokumenty przydatne przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, wydawanie pozwolen,
wykup mieszkania, nabycie,
kupno, dokumenty online do pobrania, prośba, podanie,
dokumenty do pobrania, prosba, wniosek o wydanie zezwolenia na nabycie przez cudz, cudzoziemiec,
dokument online,
wydawanie pozwoleń,

Wniosek o zezwolenie na wyłącznie gruntu z produkcji rolniczej

›› Pobierz teraz

Wniosek o zezwolenie na wyłącznie gruntu z produkcji rolniczej.
Dokument Word do edycji.

Wniosek o zezwolenie na wyłącznie gruntu z produkcji rolniczej wraz z uzasadnieniem.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Dokumenty przydatne przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
grunt,
wyłacznie gruntu z produkcji rolniczej,
dokument do pobrania,
wydawanie pozwolen,
dokumenty online do pobrania,
wydawanie pozwoleń, dokumenty do pobrania,
podanie,
produkcja rolna, dokument online,
wniosek o zezwolenie na wylacznie gruntu z produkc, dokumenty online do pobrania,
prośba,
prosba, Wniosek o zezwolenie na wyłącznie gruntu z produkc,

Zgłoszenie robót budowlanych

›› Pobierz teraz

Zgłoszenie robót budowlanych.
Dokument Word do edycji.

"W oparciu o art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 89 poz. 414) zgłaszam budowę.."

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Dokumenty przydatne przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
robota budowlana,
podanie,
zgloszenie robot budowlanych, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
roboty budowlane,
dokumenty online do pobrania,
prośba, prosba, Zgłoszenie robót budowlanych, dokument online, dokumenty do pobrania, Zgłoszenie robot budowlanych,

Wniosek o zmianę decyzji pozwolenia na budowę

›› Pobierz teraz

Wniosek o zmianę decyzji pozwolenia na budowę.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Dokumenty przydatne przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
Wniosek o zmianę decyzji pozwolenia na budowę,
dokument online,
dokumenty do pobrania,

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Dokumenty przydatne przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
dokument online,
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania,

Wniosek o stwierdzenie samodzielności lokalu

›› Pobierz teraz

Wniosek o stwierdzenie samodzielności lokalu.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Dokumenty przydatne przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokument online,
Wniosek o stwierdzenie samodzielności lokalu,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiekt budowlanego z ustaleniami planu miejscowego

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiekt budowlanego z ustaleniami planu miejscowego.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Dokumenty przydatne przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiekt budowlanego z us,
dokument online,
dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania,
plan miejscowy,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,

Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

›› Pobierz teraz

Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Dokumenty przydatne przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy,
dokument online,

Oświadczenie o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Dokumenty przydatne przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, Oświadczenie o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy,
przeniesienie budowy,
dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania, zmiana decyzji o warunkach zabudowy,
dokument online,

Zamówienie wykonania wypisu i wyrysu z operatu ewidencyjnego

›› Pobierz teraz

Zamówienie wykonania wypisu i wyrysu z operatu ewidencyjnego.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Dokumenty przydatne przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
operat ewidencyjny, Zamówienie wykonania wypisu i wyrysu z operatu ewidencyjnego, dokumenty do pobrania, ewidencja,
wyrys, dokument online,
wpis, dokumenty online do pobrania,

Oświadczenie kierownika o zakończeniu budowy

›› Pobierz teraz

Oświadczenie kierownika o zakończeniu budowy, dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Dokumenty przydatne przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
budowa,
Oświadczenie kierownika o zakończeniu budowy,
dokument oświadczający koniec budowy przez kierownika, dokumenty online do pobrania, dokument online, koniec budowy, oświadczenie,
dokumenty do pobrania, oświadczenie kierownika,
zakończenie budowy,
dokumenty online do pobrania, zakończenie budowy,