Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2017-02-28

zakresobowiazkow.pl

Zakres obowiązków pracownika

Szukaj:

Kategorie:

› Zakresy Czynności Pracowników› W pracy› Umowy zlecenia› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Prawo pracy› Różne› BHP Instrukcje› PITy - rozliczenia za 2007 r› Horoskop - Znak zodiaku› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień› Referencje› Prawo pracy dla kobiet w ciąży› Listy motywacyjne i CV› Umowy związane z pracą› Wykup mieszkania› Deklaracje VAT, PIT, CIT› Dokumenty do Banku› Dokumenty przydatne przy budowie› Druki księgowe› Grzecznościowe› Informacje dla Urzędu Skarbowego› Krajowy Rejestr Karny› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia› NIP› Pisma do Urzędu Skarbowego› Pisma do TP S.A i innych operatorów› Pozwy sądowe› Prawo spółek handlowych› Prośby do Urzędu Skarbowego› Różne umowy› Sprawozdawczość Budżetowa› Studencik› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy użyczenia› Umowy związane ze świadczeniem usług› Upoważnienia› W urzędzie› Weksle› Wnioski do Urzędu Skarbowego› Wnioski sądowe› Zamówienia, reklamacje› ZUS - poradniki› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy

Dokumenty przydatne przy budowie

Planujesz rozpocząć budowę? Tu znajdziesz dokumenty, które będą Ci potrzebne w różnych sytuacjach związanych z rozbiórką, budową - wszelkie wnioski, oświadczenia i zezwalania.

Wniosek o bez przetargowe nabycie nieruchomości

›› Pobierz teraz

Wniosek o bez przetargowe nabycie nieruchomości.
Dokument Word do edycji.

Wniosek o bez przetargowe nabycie nieruchomości np. towarzystwu prowadzącemu działalność charytatywną.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Dokumenty przydatne przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Wniosek o bez przetargowe nabycie nieruchomości, kupno,
zakup,
prosba, posiadłośc, dokument do pobrania, posiadłość, prośba, dokument online, wniosek o bez przetargowe nabycie nieruchomosci,
dokumenty online do pobrania, podanie, posiadłosć, posiadlość, dokumenty online do pobrania,

Wniosek o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości rolnych

›› Pobierz teraz

Wniosek o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości rolnych.
Dokument Word do edycji.

Wniosek z prośbą o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości rolnych.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Dokumenty przydatne przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
granica nieruchomości, dokument do pobrania, dokument online,
prośba,
wytyczenie granicy,
dokumenty online do pobrania, prosba,
nieruchomość rolna, podanie,
dokumenty do pobrania,
Wniosek o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości r, wniosek o dokonanie rozgraniczenia nieruchomosci r,

Wniosek o przekazanie

›› Pobierz teraz

Wniosek o przekazanie.
Dokument Word do edycji.

Wniosek o przekazanie na własność garażu i oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Dokumenty przydatne przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Wniosek o przekazanie,
podanie,
przekazywać, dokument online,
prosba,
dokument do pobrania,
prośba, dokumenty online do pobrania, przekazywac, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania, przekazywanie,

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

›› Pobierz teraz

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.
Dokument Word do edycji.

"W oparciu o przepis art. 40 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 89, poz. 415 z późn. zm.) wnoszę o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji pod nazwą:..."

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Dokumenty przydatne przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
warunki zabudowy, zagospodarowanie terenu,
warunkow zabudowy,
dokumenty do pobrania, dokument online,
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodar, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, prośba,
wniosek o ustalenie warunkow zabudowy i zagospodar,
dokumenty online do pobrania,
prosba, podanie,

Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę.
Dokument Word do edycji.

"W oparciu o art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 89 poz. 414) wnoszę o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę"

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Dokumenty przydatne przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę,
podanie, wydanie pozwolenia, wydawanie pozwoleń,
dokumenty online do pobrania,
dokument online,
dokument do pobrania,
prośba,
wniosek o wydanie pozwolenia na budowe,
dokumenty online do pobrania,
prosba, pozwolenie na budowę,
dokumenty do pobrania,
pozwolen, pozwolenie na budowe,

Wniosek o wydanie pozwolenia na odprowadzanie ścieków

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie pozwolenia na odprowadzanie ścieków.
Dokument Word do edycji.

Wniosek o wydanie pozwolenia na odprowadzanie ścieków wraz z uzasadnieniem.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Dokumenty przydatne przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
ścieki,
odprowadzenie sciekow, odprowadzenie ścieków, dokument do pobrania, dokumenty do pobrania,
prosba,
prośba, sciek, wniosek o wydanie pozwolenia na odprowadzanie scie,
podanie, odprowadzanie ściekó,
scieki, dokumenty online do pobrania, ściek,

Wniosek o wydanie pozwolenia na rozbiórkę

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie pozwolenia na rozbiórkę.
Dokument Word do edycji.

Wniosek o wydanie pozwolenia na rozbiórkę

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Dokumenty przydatne przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prośba,
pozwolenie na rozbiórkę, Wniosek o wydanie pozwolenia na rozbiórkę, dokument online,
pozwolenie na rozbiorkę, wydawanie pozwolen, pozwolenie na rozbiórke,
dokument do pobrania,
wydawanie pozwoleń,
dokumenty online do pobrania,
rozbiórka, dokumenty online do pobrania,
rozbiorka, podanie, wniosek o wydanie pozwolenia na rozbiorke,

Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego.
Dokument Word do edycji.

Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego."W oparciu o przepis art. 55, Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414 z późn. zm.) wnoszę o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu"

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Dokumenty przydatne przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wydawanie pozwoleń, obiekt budowlany, obiekty budowlane,
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania, Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiekt, uzytkowanie obiektu budowlanego, dokument online,
prośba, podanie,
prosba, wydawanie pozwolen,
dokument do pobrania, wniosek o wydanie pozwolenia na uzytkowanie obiekt,
wykup mieszkania,

Wniosek o wydanie zezwolenia na nabycie przez cudzoziemca.

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie zezwolenia na nabycie przez cudzoziemca.
Dokument Word do edycji.

Wniosek pełnomocnika o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Dokumenty przydatne przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podanie, kupno,
prosba, wniosek o wydanie zezwolenia na nabycie przez cudz,
wydawanie pozwoleń, cudzoziemiec, dokument online,
wykup mieszkania,
prośba, nabycie, wydawanie pozwolen,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,

Wniosek o zezwolenie na wyłącznie gruntu z produkcji rolniczej

›› Pobierz teraz

Wniosek o zezwolenie na wyłącznie gruntu z produkcji rolniczej.
Dokument Word do edycji.

Wniosek o zezwolenie na wyłącznie gruntu z produkcji rolniczej wraz z uzasadnieniem.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Dokumenty przydatne przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, podanie,
grunt, produkcja rolna,
wydawanie pozwolen, dokumenty do pobrania, prośba,
dokumenty online do pobrania,
prosba, Wniosek o zezwolenie na wyłącznie gruntu z produkc, dokument online,
wyłacznie gruntu z produkcji rolniczej,
dokumenty online do pobrania,
wydawanie pozwoleń,
wniosek o zezwolenie na wylacznie gruntu z produkc,

Zgłoszenie robót budowlanych

›› Pobierz teraz

Zgłoszenie robót budowlanych.
Dokument Word do edycji.

"W oparciu o art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 89 poz. 414) zgłaszam budowę.."

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Dokumenty przydatne przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Zgłoszenie robot budowlanych,
prośba, prosba, dokument online,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania,
Zgłoszenie robót budowlanych,
zgloszenie robot budowlanych,
robota budowlana,
dokumenty online do pobrania, roboty budowlane, podanie,

Wniosek o zmianę decyzji pozwolenia na budowę

›› Pobierz teraz

Wniosek o zmianę decyzji pozwolenia na budowę.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Dokumenty przydatne przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, Wniosek o zmianę decyzji pozwolenia na budowę, dokumenty do pobrania,
dokument online,

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Dokumenty przydatne przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,

Wniosek o stwierdzenie samodzielności lokalu

›› Pobierz teraz

Wniosek o stwierdzenie samodzielności lokalu.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Dokumenty przydatne przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania,
Wniosek o stwierdzenie samodzielności lokalu,

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiekt budowlanego z ustaleniami planu miejscowego

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiekt budowlanego z ustaleniami planu miejscowego.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Dokumenty przydatne przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania, plan miejscowy,
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiekt budowlanego z us, dokument online,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,

Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

›› Pobierz teraz

Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Dokumenty przydatne przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,

Oświadczenie o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Dokumenty przydatne przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zmiana decyzji o warunkach zabudowy, przeniesienie budowy, dokumenty online do pobrania, Oświadczenie o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy,
dokument do pobrania,
dokument online,
dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,

Zamówienie wykonania wypisu i wyrysu z operatu ewidencyjnego

›› Pobierz teraz

Zamówienie wykonania wypisu i wyrysu z operatu ewidencyjnego.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Dokumenty przydatne przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
operat ewidencyjny, Zamówienie wykonania wypisu i wyrysu z operatu ewidencyjnego,
ewidencja,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, dokumenty do pobrania,
wpis,
wyrys,
dokumenty online do pobrania,

Oświadczenie kierownika o zakończeniu budowy

›› Pobierz teraz

Oświadczenie kierownika o zakończeniu budowy, dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Dokumenty przydatne przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument oświadczający koniec budowy przez kierownika,
oświadczenie kierownika,
budowa, oświadczenie, dokumenty do pobrania, Oświadczenie kierownika o zakończeniu budowy,
dokumenty online do pobrania,
koniec budowy,
zakończenie budowy,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
dokument online, zakończenie budowy,