Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2019-02-04

zakresobowiazkow.pl

Zakres obowiązków pracownika

Szukaj:

Kategorie:

› Zakresy Czynności Pracowników› W pracy› Umowy zlecenia› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Prawo pracy› Różne› BHP Instrukcje› PITy - rozliczenia za 2007 r› Horoskop - Znak zodiaku› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień› Referencje› Prawo pracy dla kobiet w ciąży› Listy motywacyjne i CV› Umowy związane z pracą› Wykup mieszkania› Deklaracje VAT, PIT, CIT› Dokumenty do Banku› Dokumenty przydatne przy budowie› Druki księgowe› Grzecznościowe› Informacje dla Urzędu Skarbowego› Krajowy Rejestr Karny› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia› NIP› Pisma do Urzędu Skarbowego› Pisma do TP S.A i innych operatorów› Pozwy sądowe› Prawo spółek handlowych› Prośby do Urzędu Skarbowego› Różne umowy› Sprawozdawczość Budżetowa› Studencik› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy użyczenia› Umowy związane ze świadczeniem usług› Upoważnienia› W urzędzie› Weksle› Wnioski do Urzędu Skarbowego› Wnioski sądowe› Zamówienia, reklamacje› ZUS - poradniki› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy

Dokumenty przydatne przy budowie

Planujesz rozpocząć budowę? Tu znajdziesz dokumenty, które będą Ci potrzebne w różnych sytuacjach związanych z rozbiórką, budową - wszelkie wnioski, oświadczenia i zezwalania.

Wniosek o bez przetargowe nabycie nieruchomości

›› Pobierz teraz

Wniosek o bez przetargowe nabycie nieruchomości.
Dokument Word do edycji.

Wniosek o bez przetargowe nabycie nieruchomości np. towarzystwu prowadzącemu działalność charytatywną.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Dokumenty przydatne przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Wniosek o bez przetargowe nabycie nieruchomości,
zakup, posiadłosć, prosba,
dokumenty online do pobrania,
posiadlość,
wniosek o bez przetargowe nabycie nieruchomosci,
prośba,
wykup mieszkania, dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania,
posiadłośc,
dokument online, podanie,
kupno,

Wniosek o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości rolnych

›› Pobierz teraz

Wniosek o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości rolnych.
Dokument Word do edycji.

Wniosek z prośbą o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości rolnych.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Dokumenty przydatne przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
dokumenty do pobrania,
wniosek o dokonanie rozgraniczenia nieruchomosci r, dokumenty online do pobrania,
prośba,
podanie, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
Wniosek o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości r, granica nieruchomości,
wytyczenie granicy,
prosba, nieruchomość rolna,

Wniosek o przekazanie

›› Pobierz teraz

Wniosek o przekazanie.
Dokument Word do edycji.

Wniosek o przekazanie na własność garażu i oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Dokumenty przydatne przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prosba, dokumenty do pobrania, dokument do pobrania, przekazywanie,
podanie, przekazywać, przekazywac,
dokumenty online do pobrania, Wniosek o przekazanie,
dokumenty online do pobrania, dokument online,
prośba,

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

›› Pobierz teraz

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.
Dokument Word do edycji.

"W oparciu o przepis art. 40 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 89, poz. 415 z późn. zm.) wnoszę o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji pod nazwą:..."

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Dokumenty przydatne przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wniosek o ustalenie warunkow zabudowy i zagospodar,
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodar,
zagospodarowanie terenu, dokumenty online do pobrania,
warunkow zabudowy,
dokumenty do pobrania,
prosba,
dokument do pobrania, prośba, podanie,
dokumenty online do pobrania, dokument online, warunki zabudowy,

Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę.
Dokument Word do edycji.

"W oparciu o art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 89 poz. 414) wnoszę o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę"

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Dokumenty przydatne przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pozwolen, prosba,
dokumenty online do pobrania,
pozwolenie na budowę,
Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę, wniosek o wydanie pozwolenia na budowe, dokumenty online do pobrania,
podanie, dokumenty do pobrania, wydanie pozwolenia,
wydawanie pozwoleń,
pozwolenie na budowe,
dokument do pobrania, dokument online,
prośba,

Wniosek o wydanie pozwolenia na odprowadzanie ścieków

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie pozwolenia na odprowadzanie ścieków.
Dokument Word do edycji.

Wniosek o wydanie pozwolenia na odprowadzanie ścieków wraz z uzasadnieniem.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Dokumenty przydatne przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, ściek,
Wniosek o wydanie pozwolenia na odprowadzanie...,
prośba, sciek, scieki, odprowadzenie ścieków, podanie,
dokument do pobrania, odprowadzanie ściekó,
dokumenty do pobrania, wniosek o wydanie pozwolenia na odprowadzanie scie, prosba, dokument online, dokumenty online do pobrania,

Wniosek o wydanie pozwolenia na rozbiórkę

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie pozwolenia na rozbiórkę.
Dokument Word do edycji.

Wniosek o wydanie pozwolenia na rozbiórkę

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Dokumenty przydatne przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podanie, dokument do pobrania,
wydawanie pozwolen, rozbiorka,
dokument online, dokumenty online do pobrania, rozbiórka, prośba, wydawanie pozwoleń, Wniosek o wydanie pozwolenia na rozbiórkę, dokumenty online do pobrania,
pozwolenie na rozbiórkę,
prosba, pozwolenie na rozbiorkę,
dokumenty do pobrania,

Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego.
Dokument Word do edycji.

Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego."W oparciu o przepis art. 55, Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414 z późn. zm.) wnoszę o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu"

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Dokumenty przydatne przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiekt,
prosba, wydawanie pozwolen, dokument do pobrania,
wniosek o wydanie pozwolenia na uzytkowanie obiekt,
obiekt budowlany, podanie, prośba, wydawanie pozwoleń, obiekty budowlane, wykup mieszkania,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania, uzytkowanie obiektu budowlanego,

Wniosek o wydanie zezwolenia na nabycie przez cudzoziemca.

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie zezwolenia na nabycie przez cudzoziemca.
Dokument Word do edycji.

Wniosek pełnomocnika o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Dokumenty przydatne przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania, podanie,
cudzoziemiec,
prośba, wydawanie pozwolen,
wydawanie pozwoleń,
kupno, prosba,
dokumenty online do pobrania, wykup mieszkania,
wniosek o wydanie zezwolenia na nabycie przez cudz,
dokument online, dokument do pobrania,
nabycie,

Wniosek o zezwolenie na wyłącznie gruntu z produkcji rolniczej

›› Pobierz teraz

Wniosek o zezwolenie na wyłącznie gruntu z produkcji rolniczej.
Dokument Word do edycji.

Wniosek o zezwolenie na wyłącznie gruntu z produkcji rolniczej wraz z uzasadnieniem.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Dokumenty przydatne przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
produkcja rolna,
Wniosek o zezwolenie na wyłącznie gruntu z produkc,
prosba, wyłacznie gruntu z produkcji rolniczej,
grunt,
dokument online,
dokumenty do pobrania, prośba,
wniosek o zezwolenie na wylacznie gruntu z produkc,
wydawanie pozwolen, dokumenty online do pobrania, wydawanie pozwoleń,
podanie, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,

Zgłoszenie robót budowlanych

›› Pobierz teraz

Zgłoszenie robót budowlanych.
Dokument Word do edycji.

"W oparciu o art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 89 poz. 414) zgłaszam budowę.."

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Dokumenty przydatne przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Zgłoszenie robót budowlanych, dokument online, Zgłoszenie robot budowlanych,
dokumenty online do pobrania,
robota budowlana,
prosba,
dokumenty online do pobrania,
podanie,
zgloszenie robot budowlanych, dokumenty do pobrania,
roboty budowlane,
prośba,
dokument do pobrania,

Wniosek o zmianę decyzji pozwolenia na budowę

›› Pobierz teraz

Wniosek o zmianę decyzji pozwolenia na budowę.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Dokumenty przydatne przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
Wniosek o zmianę decyzji pozwolenia na budowę,
dokumenty online do pobrania,

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Dokumenty przydatne przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, dokumenty do pobrania, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, dokument online,

Wniosek o stwierdzenie samodzielności lokalu

›› Pobierz teraz

Wniosek o stwierdzenie samodzielności lokalu.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Dokumenty przydatne przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, dokument online,
dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
Wniosek o stwierdzenie samodzielności lokalu,

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiekt budowlanego z ustaleniami planu miejscowego

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiekt budowlanego z ustaleniami planu miejscowego.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Dokumenty przydatne przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
plan miejscowy, dokumenty do pobrania,
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiekt budowlanego z us, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokument online,

Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

›› Pobierz teraz

Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Dokumenty przydatne przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy,
dokument online,
dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,

Oświadczenie o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Dokumenty przydatne przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, Oświadczenie o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy,
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
zmiana decyzji o warunkach zabudowy, przeniesienie budowy, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,

Zamówienie wykonania wypisu i wyrysu z operatu ewidencyjnego

›› Pobierz teraz

Zamówienie wykonania wypisu i wyrysu z operatu ewidencyjnego.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Dokumenty przydatne przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
ewidencja,
dokument online, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, wpis,
dokument do pobrania,
wyrys, Zamówienie wykonania wypisu i wyrysu z operatu ewidencyjnego,
operat ewidencyjny,

Oświadczenie kierownika o zakończeniu budowy

›› Pobierz teraz

Oświadczenie kierownika o zakończeniu budowy, dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Dokumenty przydatne przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Oświadczenie kierownika o zakończeniu budowy,
dokument do pobrania,
dokument oświadczający koniec budowy przez kierownika, zakończenie budowy,
oświadczenie,
dokumenty online do pobrania, dokument online,
koniec budowy, oświadczenie kierownika, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,
zakończenie budowy, budowa,