Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2017-02-28

zakresobowiazkow.pl

Zakres obowiązków pracownika

Szukaj:

Kategorie:

› Zakresy Czynności Pracowników› W pracy› Umowy zlecenia› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Prawo pracy› Różne› BHP Instrukcje› PITy - rozliczenia za 2007 r› Horoskop - Znak zodiaku› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień› Referencje› Prawo pracy dla kobiet w ciąży› Listy motywacyjne i CV› Umowy związane z pracą› Wykup mieszkania› Deklaracje VAT, PIT, CIT› Dokumenty do Banku› Dokumenty przydatne przy budowie› Druki księgowe› Grzecznościowe› Informacje dla Urzędu Skarbowego› Krajowy Rejestr Karny› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia› NIP› Pisma do Urzędu Skarbowego› Pisma do TP S.A i innych operatorów› Pozwy sądowe› Prawo spółek handlowych› Prośby do Urzędu Skarbowego› Różne umowy› Sprawozdawczość Budżetowa› Studencik› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy użyczenia› Umowy związane ze świadczeniem usług› Upoważnienia› W urzędzie› Weksle› Wnioski do Urzędu Skarbowego› Wnioski sądowe› Zamówienia, reklamacje› ZUS - poradniki› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy

Dokumenty przydatne przy budowie

Planujesz rozpocząć budowę? Tu znajdziesz dokumenty, które będą Ci potrzebne w różnych sytuacjach związanych z rozbiórką, budową - wszelkie wnioski, oświadczenia i zezwalania.

Wniosek o bez przetargowe nabycie nieruchomości

›› Pobierz teraz

Wniosek o bez przetargowe nabycie nieruchomości.
Dokument Word do edycji.

Wniosek o bez przetargowe nabycie nieruchomości np. towarzystwu prowadzącemu działalność charytatywną.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Dokumenty przydatne przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zakup, posiadlość,
prosba, kupno, prośba, posiadłosć,
wykup mieszkania,
posiadłość, dokument online, dokumenty online do pobrania, wniosek o bez przetargowe nabycie nieruchomosci,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, podanie,
Wniosek o bez przetargowe nabycie nieruchomości,

Wniosek o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości rolnych

›› Pobierz teraz

Wniosek o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości rolnych.
Dokument Word do edycji.

Wniosek z prośbą o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości rolnych.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Dokumenty przydatne przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prosba,
podanie,
dokument online,
wytyczenie granicy, dokumenty online do pobrania, wniosek o dokonanie rozgraniczenia nieruchomosci r, prośba, nieruchomość rolna, dokumenty do pobrania, granica nieruchomości,
Wniosek o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości r,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,

Wniosek o przekazanie

›› Pobierz teraz

Wniosek o przekazanie.
Dokument Word do edycji.

Wniosek o przekazanie na własność garażu i oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Dokumenty przydatne przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podanie,
dokumenty do pobrania,
przekazywać, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
przekazywac, przekazywanie, Wniosek o przekazanie, prośba, prosba,
dokument online, dokumenty online do pobrania,

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

›› Pobierz teraz

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.
Dokument Word do edycji.

"W oparciu o przepis art. 40 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 89, poz. 415 z późn. zm.) wnoszę o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji pod nazwą:..."

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Dokumenty przydatne przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
warunki zabudowy, wniosek o ustalenie warunkow zabudowy i zagospodar, dokument online,
warunkow zabudowy, zagospodarowanie terenu,
dokument do pobrania,
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodar,
podanie,
prośba,
prosba, dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,

Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę.
Dokument Word do edycji.

"W oparciu o art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 89 poz. 414) wnoszę o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę"

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Dokumenty przydatne przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, prosba, wniosek o wydanie pozwolenia na budowe,
wydanie pozwolenia,
dokumenty online do pobrania,
prośba, dokument do pobrania,
wydawanie pozwoleń,
pozwolenie na budowę, dokumenty do pobrania,
podanie, Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę,
dokument online,
pozwolen, pozwolenie na budowe,

Wniosek o wydanie pozwolenia na odprowadzanie ścieków

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie pozwolenia na odprowadzanie ścieków.
Dokument Word do edycji.

Wniosek o wydanie pozwolenia na odprowadzanie ścieków wraz z uzasadnieniem.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Dokumenty przydatne przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prosba,
odprowadzanie ściekó,
odprowadzenie sciekow, ścieki,
dokumenty do pobrania, dokument online,
dokumenty online do pobrania,
prośba, scieki,
sciek,
dokumenty online do pobrania,
odprowadzenie ścieków,
dokument do pobrania, wniosek o wydanie pozwolenia na odprowadzanie scie,
Wniosek o wydanie pozwolenia na odprowadzanie...,

Wniosek o wydanie pozwolenia na rozbiórkę

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie pozwolenia na rozbiórkę.
Dokument Word do edycji.

Wniosek o wydanie pozwolenia na rozbiórkę

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Dokumenty przydatne przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, pozwolenie na rozbiórke,
wniosek o wydanie pozwolenia na rozbiorke,
dokumenty do pobrania, dokument online,
prosba,
prośba,
Wniosek o wydanie pozwolenia na rozbiórkę,
wydawanie pozwoleń, pozwolenie na rozbiorkę, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
rozbiórka,
wydawanie pozwolen,
podanie,

Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego.
Dokument Word do edycji.

Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego."W oparciu o przepis art. 55, Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414 z późn. zm.) wnoszę o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu"

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Dokumenty przydatne przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
obiekt budowlany, Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiekt, dokumenty do pobrania, dokument do pobrania, wydawanie pozwolen, wykup mieszkania, dokumenty online do pobrania, podanie, prośba,
dokumenty online do pobrania,
wydawanie pozwoleń, prosba, wniosek o wydanie pozwolenia na uzytkowanie obiekt, obiekty budowlane, uzytkowanie obiektu budowlanego,

Wniosek o wydanie zezwolenia na nabycie przez cudzoziemca.

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie zezwolenia na nabycie przez cudzoziemca.
Dokument Word do edycji.

Wniosek pełnomocnika o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Dokumenty przydatne przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wydawanie pozwoleń, dokument online, wydawanie pozwolen, prosba, podanie,
dokumenty do pobrania,
cudzoziemiec,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
prośba, wykup mieszkania, kupno, dokumenty online do pobrania, wniosek o wydanie zezwolenia na nabycie przez cudz, nabycie,

Wniosek o zezwolenie na wyłącznie gruntu z produkcji rolniczej

›› Pobierz teraz

Wniosek o zezwolenie na wyłącznie gruntu z produkcji rolniczej.
Dokument Word do edycji.

Wniosek o zezwolenie na wyłącznie gruntu z produkcji rolniczej wraz z uzasadnieniem.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Dokumenty przydatne przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
grunt, dokument online, dokumenty online do pobrania, wniosek o zezwolenie na wylacznie gruntu z produkc, wyłacznie gruntu z produkcji rolniczej,
dokumenty do pobrania,
Wniosek o zezwolenie na wyłącznie gruntu z produkc,
dokumenty online do pobrania,
wydawanie pozwoleń, wydawanie pozwolen, prosba,
prośba, podanie,
dokument do pobrania, produkcja rolna,

Zgłoszenie robót budowlanych

›› Pobierz teraz

Zgłoszenie robót budowlanych.
Dokument Word do edycji.

"W oparciu o art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 89 poz. 414) zgłaszam budowę.."

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Dokumenty przydatne przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
robota budowlana, zgloszenie robot budowlanych, dokumenty do pobrania,
Zgłoszenie robót budowlanych, dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, prośba, dokument online, prosba,
roboty budowlane,
podanie,
Zgłoszenie robot budowlanych, dokument do pobrania,

Wniosek o zmianę decyzji pozwolenia na budowę

›› Pobierz teraz

Wniosek o zmianę decyzji pozwolenia na budowę.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Dokumenty przydatne przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
dokument online, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, Wniosek o zmianę decyzji pozwolenia na budowę,
dokumenty online do pobrania,

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Dokumenty przydatne przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
dokument online,
dokument do pobrania, Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania, Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

Wniosek o stwierdzenie samodzielności lokalu

›› Pobierz teraz

Wniosek o stwierdzenie samodzielności lokalu.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Dokumenty przydatne przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania, dokument do pobrania, Wniosek o stwierdzenie samodzielności lokalu,
dokumenty online do pobrania,
dokument online,

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiekt budowlanego z ustaleniami planu miejscowego

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiekt budowlanego z ustaleniami planu miejscowego.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Dokumenty przydatne przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiekt budowlanego z us,
plan miejscowy,
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,

Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

›› Pobierz teraz

Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Dokumenty przydatne przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy, dokument online,
dokument do pobrania,

Oświadczenie o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Dokumenty przydatne przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
przeniesienie budowy,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, zmiana decyzji o warunkach zabudowy, dokument do pobrania, dokumenty do pobrania, Oświadczenie o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy,

Zamówienie wykonania wypisu i wyrysu z operatu ewidencyjnego

›› Pobierz teraz

Zamówienie wykonania wypisu i wyrysu z operatu ewidencyjnego.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Dokumenty przydatne przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wyrys,
dokument online, dokumenty do pobrania, wpis, operat ewidencyjny,
ewidencja, dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, Zamówienie wykonania wypisu i wyrysu z operatu ewidencyjnego,

Oświadczenie kierownika o zakończeniu budowy

›› Pobierz teraz

Oświadczenie kierownika o zakończeniu budowy, dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Dokumenty przydatne przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Oświadczenie kierownika o zakończeniu budowy,
dokument oświadczający koniec budowy przez kierownika, zakończenie budowy, dokument online, koniec budowy,
oświadczenie kierownika,
dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania, zakończenie budowy, dokumenty online do pobrania,
budowa, oświadczenie,