Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2017-02-28

zakresobowiazkow.pl

Zakres obowiązków pracownika

Szukaj:

Kategorie:

› Zakresy Czynności Pracowników› W pracy› Umowy zlecenia› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Prawo pracy› Różne› BHP Instrukcje› PITy - rozliczenia za 2007 r› Horoskop - Znak zodiaku› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień› Referencje› Prawo pracy dla kobiet w ciąży› Listy motywacyjne i CV› Umowy związane z pracą› Wykup mieszkania› Deklaracje VAT, PIT, CIT› Dokumenty do Banku› Dokumenty przydatne przy budowie› Druki księgowe› Grzecznościowe› Informacje dla Urzędu Skarbowego› Krajowy Rejestr Karny› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia› NIP› Pisma do Urzędu Skarbowego› Pisma do TP S.A i innych operatorów› Pozwy sądowe› Prawo spółek handlowych› Prośby do Urzędu Skarbowego› Różne umowy› Sprawozdawczość Budżetowa› Studencik› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy użyczenia› Umowy związane ze świadczeniem usług› Upoważnienia› W urzędzie› Weksle› Wnioski do Urzędu Skarbowego› Wnioski sądowe› Zamówienia, reklamacje› ZUS - poradniki› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy

Druki księgowe

Księgowość jest częścią rejestracyjną całego systemu RACHUNKOWOŚCI, określana jest często jako prowadzenie ksiąg rachunkowych. Dostarcza danych zarówno dla potrzeb procesów obliczeniowych rachunku kosztów, jaki i dla sporządzania sprawozdań finansowych jednostki gospodarczej.
W kategorii znajdują się druki i dokumenty księgowe do zastawania w każdej firmie. Arkusz spisu z natury, bilans, faktura VAT, OT, rachunki.

Arkusz spisu z natury

›› Pobierz teraz

Arkusz spisu z natury (arkusz inwentaryzacyjny) niezbędny przy inwentaryzacji(remanencie).
Arkusz w formie elektronicznej (dokument Excel).
Pamiętaj, że arkusze inwentaryzacyjne to druki ścisłego zarachowania!.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Druki księgowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
druk inwentaryzacji,
druki księgowe,
dokument online, inwentaryzacja,
katalog,
dokument do pobrania, arkusz spisu natury, amortyzacja,
ustawa o rachunkowości, wykaz,
inwentaryzacja budowlana,
wzory dokumentów, rodzaje inwentaryzacji, arkusz natury, dokumenty online do pobrania,

OT - Przyjęcie środka trwałego

›› Pobierz teraz

Druk OT - przyjęcia środka trwałego. Dokument w formacie Excel, w pełni edytowalny. Ułatwi prace, księgowemu.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Druki księgowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, dokumenty online do pobrania, OT - Przyjęcie środka trwałego, wzory dokumentów, ot - przyjecie srodka trwalego,
druk ot, przyjęcie środka trwałego, dokumenty do pobrania,
druki księgowe, przyjęcie środka trwałego ot, dokumenty online do pobrania, ot, dokument ot,
dokument do pobrania,

Druk bilansu

›› Pobierz teraz

Bilans
Gotowy druk bilansu w arkuszu Excel.
Sumuje i pilnuje zgodności stanów aktywów i pasywów. Arkusz jest podzielony na poprzednie i kolejne lata, wymaga włączenia makr.
Dokument w pełni edytowalny, co sprawia że możesz go dostosować do swoich potrzeb. Bilans do pobrania i stosowania.
Bilans druk w wersji elektronicznej.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Druki księgowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
bilans firmy, termin złożenia bilansu, bilans masy, Bilans,
bilans ii wojny swiatowej, druki księgowe, eko bilans,
elementy bilansu, bilans jednostek,
bilans na dzień, bilans po angielsku,
dokument online,
wstępna analiza bilansu,
analiza pionowa i pozioma bilansu, sprawozdanie finansowe,

Faktura Proforma

›› Pobierz teraz

Faktura Proforma.
Druk - Faktura Proforma (arkusz excel)- wersja elektroniczna.Orginał/kopia.
Należy wpisać wszystkie dane tak jak dane do faktury orginalnej!!!

Treść i wartości automatycznie są przenoszone do kopii.
Druk faktury automatycznie sumuje kwote do zapłaty oraz podaje ją słownie. Faktura w wersji elektronicznej. Arkusz obsługuje makra.Należy je włączyć.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Druki księgowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
elementy faktury vat, druki faktura proforma, faktura pro forma definicja,
księgowanie faktury pro forma, faktura vat wzór,
faktura proforma,
faktura pro forma,
proforma,
dokumenty, dokumenty online do pobrania,
wystawienie faktury vat, faktura vat proforma, dokumenty online do pobrania,
faktura pro forma wzór,
rozliczenie,

Faktura VAT

›› Pobierz teraz

Faktura VAT
Druk Faktury VAT (arkusz excel). Faktura Orginał/kopia. Dane wprowadza się do faktury orginalnej. Treść i wartości automatycznie są przenoszone do kopii. Druk faktury automatycznie sumuje kwoty netto, VAT, brutto, do zapłaty oraz podaje ją słownie. Arkusz obsługuje makra. Należy je włączyć.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Druki księgowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
faktura vat wzor, zasady wystawiania faktur vat,
korekty faktur vat, podpis na fakturze vat, księgowanie faktury vat,
program do wypisywania faktur vat,
faktura vat program,
programy do faktur vat, wzory faktury vat, przykładowe faktury vat, program do wystawiania faktur vat, faktura vat sprzedaży,
szablon faktury vat,
faktura vat podpis, faktura vat przepisy,

Rachunek zysków i strat - wariant kalkulacyjny

›› Pobierz teraz

Rachunek zysków i strat - wariant kalkulacyjny
Rachunek wyników - w wersji elektronicznej do pobrania. Rachunek zysków i strat - wariant kalkulacyjny. Gotowy druk rachunku w arkuszu Excel. Arkusz jest podzielony na poprzednie i kolejne lata, wymaga włączenia makr. Dokument w pełni edytowalny, co sprawia że możesz go dostosować do swoich potrzeb.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Druki księgowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wzory dokumentów, rachunek druk, rachunek, Rachunek zysków i strat - wariant kalkulacyjny,
druki księgowe,
rachunek wyników, dokument do pobrania,
rachunek zysków,
dokument online, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, rachunek zyskow i strat - wariant kalkulacyjny, rachunek zysków i strat,

Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy

›› Pobierz teraz

Rachunek wyników - w wersji elektronicznej do pobrania. Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy. Gotowy druk rachunku w arkuszu Excel. Arkusz jest podzielony na poprzednie i kolejne lata, wymaga włączenia makr.
Dokument w pełni edytowalny, co sprawia że możesz go dostosować do swoich potrzeb.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Druki księgowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
druki księgowe, dokumenty do pobrania,
rachunek druk,
rachunek zyskow i strat - wariant porownawczy,
Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy,
rachunek zysków i strat, dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
wzory dokumentów,
rachunek zysków, rachunek wyników,
dokument online,
rachunek,

Diety, zwrot za przejazdy, potwierdzenie poniesionych kosztów

›› Pobierz teraz

Pismo dotyczące wypłaty Diety, zwrotu za przejazdy, potwierdzenia poniesionych kosztów. Dokument Word do edycji.
Pismo firmy kierowane do pracownika dotyczące wymagań, jakie powinna spełnić osoba ubiegająca się o zwrot poniesionych kosztów.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Druki księgowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Diety, dokument online,
diety od, diety podróże służbowe,
druki księgowe, wzory dokumentów,
delegacje diety,
potwierdzenie poniesionych kosztow,
potwierdzenie poniesionych kosztów,
zwrot za przejazdy, suplementy diety, dokumenty do pobrania,
diety,
druk,
dokumenty online do pobrania,

Gwarancja uregulowania zaległych płatności

›› Pobierz teraz

Gwarancja uregulowania zaległych płatności
Gwarancja uregulowania zaległych płatności. Dokument Word do edycji.
Dokument, który udziela gwarancji uregulowania zobowiązań przez dłużnika

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Druki księgowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
gwarancja płatności, druki księgowe, dokument online, dokumenty do pobrania, uregulowanie zaleglych płatności, uregulowanie zaległych płatności,
uregulowanie zaleglych platnosci,
wzory dokumentów,
Gwarancja uregulowania zaległych płatności, dokumenty online do pobrania, zaległe płatności,
opłacenie zaległych płatności, gwarancja zaległych płatności,

Informacja o niewłaściwym wystawianiu faktur

›› Pobierz teraz

Informacja o niewłaściwym wystawianiu faktur.
Dokument Word do edycji.
Pismo informujące o niewłaściwym wystawieni faktury z jednoczesną prośbą o wystawienie poprawnej.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Druki księgowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
druki księgowe, dokumenty online do pobrania,
Informacja o niewłaściwym wystawianiu faktur, druk, dokumenty do pobrania, druki, informacja o wystawianiu faktury,
informacja o niewlasciwym wystawianiu faktur, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
wystawienie faktury,
wzory dokumentów, Informacja o niewłaściwym wystawianiu faktur, dokument online, informacja o niewłaściwym wystawieniu faktur,

Informacja o otrzymaniu czeku bez pokrycia

›› Pobierz teraz

Informacja o otrzymaniu czeku bez pokrycia.
Dokument Word do druku.
Informacja o otrzymaniu czeku bez pokrycia z jednoczesną prośbą o wyjaśnienie sytuacji i wywiązanie się z zobowiązań.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Druki księgowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
czek bez pokrycia,
dokumenty online do pobrania, dokument online,
czek, papier wartościowy, Informacja o otrzymaniu czeku bez pokrycia, dokumenty do pobrania,
druki księgowe,
czeki,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, wzory dokumentów, informacja o otrzymaniu czeku bez pokrycia,

Informacja pracownika o kosztach poniesionych podczas podróży

›› Pobierz teraz

Informacja pracownika o kosztach poniesionych podczas podróży.
Dokument Word do edycji.
Dokument opisujący dokładny kosztorys poniesionych wydatków przez pracownika podczas podróży.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Druki księgowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, zapłata, dokumenty do pobrania, Informacja pracownika o kosztach poniesionych podc,
dokumenty online do pobrania,
koszty poniesione podczas podróży,
koszty wycieczki,
dokument do pobrania, druki księgowe, informacja pracownika o kosztach podróży,
koszty podróży, wzory dokumentów, wydatki poniesione podczas podróży, dokument online,

Odpowiedź na zapytanie o wypłacalność firmy

›› Pobierz teraz

Odpowiedź na zapytanie o wypłacalność firmy
Odpowiedź na zapytanie o wypłacalność firmy. Dokument Word do edycji.
Opinia stwierdzająca, iż firma, która jest obiektem zainteresowania w kręgach handlowych cieszy się dobrą opinią, jednak jej zdolność kredytowa nie jest znana.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Druki księgowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wiarygodność firmy,
sytuacja finansowa firmy,
dokument online,
zapytanie o wypłacalność firmy, miarodajność firmy,
wypłacalność firmy, odpowiedz na zapytanie, dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, dokumenty do pobrania, wypłacalność, wzory dokumentów, odpowiedz na zapytanie o wyplacalnosc firmy,
druki księgowe,

Odrzucenie prośby o udzielenie kredytu

›› Pobierz teraz

Odrzucenie prośby o udzielenie kredytu.
Dokument Word do edycji.
Pismo odrzucające prośbę o udzielenie kredytu z wymaganiem płatności gotówkowej w terminie za dostarczony towar.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Druki księgowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
odmowa udzielenia kredytu, dokument do pobrania,
dokument online,
odrzucenie prosby o udzielenie kredytu, druki księgowe, dokumenty do pobrania,
odmowa kredytu, wzory dokumentów, dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
Odrzucenie prośby o udzielenie kredytu,

Oświadczenie o gwarancji płatności

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o gwarancji płatności. Dokument Word do edycji. Całkowita i bezwarunkowa gwarancja natychmiastowego uregulowania płatności kwoty będącej przedmiotem roszczenia, poza tym zgoda na pokrycie wszystkich kosztów postępowania sądowego oraz opłat powstałych w związku z niniejszym oświadczeniem

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Druki księgowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
oswiadczenie o gwarancji platnosci, płatność, druki księgowe,
dokumenty online do pobrania, wzory dokumentów, dokument online, zabezpieczenie płatności, gwarancja płątności, dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania,
oświadczenie o gwarancji płatności, dokumenty online do pobrania,
platnosc,

Pismo wyjaśniające stan rozliczeń

›› Pobierz teraz

Pismo wyjaśniające stan rozliczeń
Pismo wyjaśniające stan rozliczenia, z którym nie zgadza się klient z powodu niezgodności cen z wcześniej ustalonymi a także otrzymania uszkodzonego towaru. Zwrot towaru.
Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Druki księgowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podatek,
rozliczenia, zapłata,
podatki,
dokumenty do pobrania, wniosek wyjaśniający stan rozliczeń,
druki księgowe,
dokument wyjaśniający stan rozliczeń, rozliczenia podatkowe,
rozliczenie,
dokument online,
dokumenty online do pobrania, Pismo wyjaśniające stan rozliczeń, pismo wyjasniajace stan rozliczen, pismo wyjaśniające stan rozliczen,

Prośba o przedłużenie terminu płatności

›› Pobierz teraz

Prośba o przedłużenie terminu płatności. Dokument Word do edycji.
Prośba o przedłużenie terminu płatności wraz z podanym uzasadnieniem

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Druki księgowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
przedłużenie czasu płatności, przedłużenie terminu płatności, druki księgowe,
wzory dokumentów, Prośba o przedłużenie terminu płatności, dokumenty online do pobrania, czas płatności,
dokumenty do pobrania, wniosek o przedłużenie terminu płatności, przedłużenie płatności terminu,
dokument online,
termin płatności, dokumenty online do pobrania,
prosba o przedluzenie terminu platnosci,
przedłużenie płatności,

Upomnienie z powodu nieuregulowania faktury

›› Pobierz teraz

Upomnienie z powodu nieuregulowania faktury. Ostatnie upomnienie z powodu nieuregulowania długu. Informacja o następstwach prawnych, jakimi zostanie obarczony dłużnik, gdy nie uiści żądanej kwoty wierzycielowi.
Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Druki księgowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty, uwaga o niewypełnieniu faktury, dokumenty online do pobrania, faktura, druki, Upomnienie z powodu nieuregulowania faktury, dokument do pobrania, druki księgowe, nierozliczenie sie z faktury,
dokumenty do pobrania,
niewywiązanie się z faktury,
nierozliczenie się z faktury, druk, wzory dokumentów,
nieuregulowanie faktury,

Upomnienie z powodu nieuregulowanych należności

›› Pobierz teraz

Upomnienie z powodu nieuregulowanych należności.
Nakaz uregulowania płatności z jednoczesną informacją, że jeżeli płatność nie zostanie uiszczona sprawa zostanie przekazana prawnikowi.
Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Druki księgowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zawiadomienie,
zawiadomienia, dokumenty online do pobrania,
płatność, należność,
Upomnienie z powodu nieuregulowanych należności,
upomnienie z powodu nieuregulowanych naleznosci, dokument online, wzory dokumentów, płatności,
opłata, dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania, zapłata, przypomnienie o nieuregulowanych należnościach,

Upomnienie z powodu nieuregulowanych płatności

›› Pobierz teraz

Upomnienie z powodu nieuregulowanych płatności.
Żądanie natychmiastowego uregulowania długu.
Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Druki księgowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, Upomnienie z powodu nieuregulowanych należności, wzory dokumentów, upomnienie z powodu nueuregulowanych platnosci, opłaty,
należność,
zawiadomienie,
przypomnienie o nieuregulowanych należnościach,
zawiadomienia,
wypłata, płatności,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
płatność,
dokumenty do pobrania,

Zapytanie o zakup na kredyt

›› Pobierz teraz

Zapytanie o zakup na kredyt. Pismo klienta z zapytaniem o warunki, jakie trzeba spełnić, aby otworzyć rachunek w firmie dostawcy.
Dokument Word gotowy do wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Druki księgowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wzory dokumentów, kupno, druki księgowe, pozyczka, kupno na pożyczkę,
zapytanie o zakup na kredyt,
kupowac, dokument do pobrania,
dokument online, zakup na pozyczkę, pożyczka,
dokumenty online do pobrania,
kupować, zakup na kredyt,
zakup na pożyczkę,

Zgłoszenie zamiaru kupna nieruchomości

›› Pobierz teraz

Zgłoszenie zamiaru kupna nieruchomości. Pismo ze zgłoszeniem zamiaru kupna nieruchomości, wpłaty zadatku, oferta na zakup nieruchomości.
Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Druki księgowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zamiar kupna nieruchomości, zgłaszać się,
Zgłoszenie zamiaru kupna nieruchomości, zamiar kupna, dokument online,
dokumenty online do pobrania,
kupno nieruchomości,
dokumenty online do pobrania,
zgłoszenie, zgloszenie zamiaru kupna nieruchomosci,
chęć kupna,
chec kupna,
dokumenty do pobrania,
zgłoszenie zamiaru kupna nieruchomości, dokument do pobrania,

Żądanie potwierdzenia zdolności kredytowania i referencji

›› Pobierz teraz

Żądanie potwierdzenia zdolności kredytowania i referencji. Prośba o przesłanie ostatniego sprawozdania o stanie finansowym firmy klienta i kilku referencji dotyczących zdolności kredytowych tej firmy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Druki księgowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
prośba,
referencje,
odniesienie, potwierdzanie,
dokument online, kredytowanie,
nawiązywać,
kredyt, Żądanie potwierdzenia zdolności kredytowania i ref, wzory dokumentów, dokumenty online do pobrania, druki księgowe,
prosić,
żądać potwierdzenia,

Dowód Wewnętrzny (DW)

›› Pobierz teraz

Dowód Wewnętrzny (DW) /Ewidencja sprzedaży bezrachunkowej/- plik exel z wpisaną formułą - wystarczy wpisać odpowiednie wartości i otrzymujemy gotowe wyliczenie.
Dowód wewnętrzny( DW) jest to jeden z dowodów księgowych dla prowadzących Księgę Przychodów i Rozchodów. Nie jest same w sobie wystarczającą podstawą do zaksięgowania jakiegoś kosztu lub przychodu. Muszą być połączone i wynikać z faktur VAT, wyciągu bankowego itp.
Wystawiamy je wtedy, gdy dana operacja nie została udokumentowana innym dowodem księgowym. Dowód wewnętrzny służą do udokumentowania takich kosztów jak. np.:
- wydatki związane z opłatami za czynsz, energię elektryczną, telefon, wodę, gaz i centralne ogrzewanie, w części przypadającej na działalność gospodarczą. Trzeba jednak posiadać fakturę lub inny dokument (np. informację o wysokości czynszu) do których DW się odnosi. Ponadto DW można wystawić tylko jeśli wydatek został poniesiony, czyli zapłaciliśmy za czynsz, wodę, itd.,
- diety i inne należności za czas podróży zarówno pracowników, jak i osób prowadzących działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących.
- zakup bezpośrednio od krajowego producenta lub hodowcy produktów roślinnych i zwierzęcych, nie przerobionych sposobem przemysłowym
- zakup np. owoców runa leśnego od osoby fizycznej,
- wartość produktów roślinnych lub zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy lub hodowli prowadzonej przez podatnika.,
- zakupy w jednostkach handlu detalicznego (sklepach, kioskach) materiałów pomocniczych,
- opłaty uiszczane znakami opłaty skarbowej oraz opłaty sądowe i notarialne.
- wydatki związane z parkowaniem samochodu (podstawą wystawienia dowodu wewnętrznego w tym przypadku jest bilet z parkometru, kupon bądź bilet jednorazowy, który należy załączyć do sporządzonego dowodu).
Prawidłowo sporządzony dowód wewnętrzny powinien określać: przy zakupie - nazwę towaru oraz ilość, cenę jednostkową i wartość, w innych przypadkach - przedmiot operacji gospodarczych i wysokość kosztu (wydatku). Ponadto powinien być zaopatrzony w datę i podpisy osób, które bezpośrednio dokonały wydatków.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Druki księgowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
dowod wewnetrzny,
wzory dokumentów,
dokumenty online do pobrania,
dowód wewnętrzny,
dokumenty do pobrania,
wewnętrzny dowód,
dokumenty online do pobrania,
dokument online, dw,

Faktura korygująca

›› Pobierz teraz

Korekta faktury. Dokument zapisany w programie Excel gotowy do uzupełnienia i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Druki księgowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
jak zrobic korekte faktury,
koryguj fakture vat,
jak fakturować,
księgowość faktura korygująca, dokumenty online do pobrania, wzory dokumentów, faktura korygująca, jak skorygować fakturę,
program do faktury VAT, dokumenty online do pobrania, korygacja faktury,
dokument online,
jak napisać fakturę korygująca, korekta faktury, dokumenty do pobrania,

Duplikat faktury VAT

›› Pobierz teraz

Duplikat faktury VAT. Dokument zapisany w programie Excel.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Druki księgowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
duplikat faktury, duplikat faktury VAT,
fakturowanie, wzory dokumentów, fakturaVAT, faktura,
faktura duplikat,
jak fakturować,
jak fakturować, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
księgowanie faktur, duplikat faktury vat, dokumenty online do pobrania,
dokument online,

Faktura VAT RR

›› Pobierz teraz

Faktura VAT RR. Dokument zapisany w aktywnym arkuszu kalkulacyjnym gotowy do uzupełnienia i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Druki księgowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, faktura RR, Faktura VAT RR,
faktura, reprezentacja i reklama,
dokumenty do pobrania, rr,
vat faktura rr, wzory dokumentów, dokumenty online do pobrania,
dokument online, vat rr,
vat,
faktura rozchód wewnętrzny,
dokumenty online do pobrania,

Faktura zaliczkowa

›› Pobierz teraz

Faktura zaliczkowa. Dokument sporządzony w aktywnym arkuszu kalkulacyjnym gotowy do uzupełnienia i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Druki księgowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
zaliczkowa faktura,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokument online, dokumenty do pobrania, faktura zaliczkowa, wzory dokumentów,
zaliczka,

Europejska faktura VAT

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Druki księgowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
faktura VAT,
jak fakturować,
duplikat faktury VAT,
fakturowanie,
faktura vat, jak fakturować, fakturaVAT,
wzory dokumentów,
program do faktur,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,
europejska faktura vat, dokument online,
jak fakturować po europejsku,
VAT,

Nota korygująca

›› Pobierz teraz

Nota korygująca jest dokumentem, którego podstawą wystawienia są pomyłki w jakiejkolwiek informacji dotyczącej głównie sprzedawcy albo nabywcy lub oznaczenia towaru czy usługi. W szczególności są to: błędnie wpisany adres, numer NIP, nazwa którejś ze stron, pomyłka w określeniu daty sprzedaży, daty wystawienia i numeru kolejnego faktury albo numeru z klasyfikacji statystycznej. Także w przypadku zaistnienia pomyłki w numerze rejestracyjnym pojazdu nabywca może dokonać korekty tego numeru poprzez wystawienie noty korygującej (pismo Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty z 1 czerwca 2005 r., nr IUSBIII/436/12/1/2005/KK).

Dokument zapisany w formacie xls. Dokument przygotowany do edycji i wydruku. NOta korygują do pobrania online

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Druki księgowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
nota,
nota do pobrania, noty korygujące,
korygująca,
wzory dokumentów,
korekta do faktury, nota do pobrania,
dokumenty księgowe, dokumenty do pobrania, pisma do pobrania,
nota korygująca,