Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2017-02-28

zakresobowiazkow.pl

Zakres obowiązków pracownika

Szukaj:

Kategorie:

› Zakresy Czynności Pracowników› W pracy› Umowy zlecenia› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Prawo pracy› Różne› BHP Instrukcje› PITy - rozliczenia za 2007 r› Horoskop - Znak zodiaku› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień› Referencje› Prawo pracy dla kobiet w ciąży› Listy motywacyjne i CV› Umowy związane z pracą› Wykup mieszkania› Deklaracje VAT, PIT, CIT› Dokumenty do Banku› Dokumenty przydatne przy budowie› Druki księgowe› Grzecznościowe› Informacje dla Urzędu Skarbowego› Krajowy Rejestr Karny› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia› NIP› Pisma do Urzędu Skarbowego› Pisma do TP S.A i innych operatorów› Pozwy sądowe› Prawo spółek handlowych› Prośby do Urzędu Skarbowego› Różne umowy› Sprawozdawczość Budżetowa› Studencik› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy użyczenia› Umowy związane ze świadczeniem usług› Upoważnienia› W urzędzie› Weksle› Wnioski do Urzędu Skarbowego› Wnioski sądowe› Zamówienia, reklamacje› ZUS - poradniki› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy

Druki księgowe

Księgowość jest częścią rejestracyjną całego systemu RACHUNKOWOŚCI, określana jest często jako prowadzenie ksiąg rachunkowych. Dostarcza danych zarówno dla potrzeb procesów obliczeniowych rachunku kosztów, jaki i dla sporządzania sprawozdań finansowych jednostki gospodarczej.
W kategorii znajdują się druki i dokumenty księgowe do zastawania w każdej firmie. Arkusz spisu z natury, bilans, faktura VAT, OT, rachunki.

Arkusz spisu z natury

›› Pobierz teraz

Arkusz spisu z natury (arkusz inwentaryzacyjny) niezbędny przy inwentaryzacji(remanencie).
Arkusz w formie elektronicznej (dokument Excel).
Pamiętaj, że arkusze inwentaryzacyjne to druki ścisłego zarachowania!.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Druki księgowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
spis natury, instrukcja inwentaryzacyjna, rodzaje inwentaryzacji, katalog,
arkusz natury, spis, amortyzacja, remanent,
wykaz, specyfikacja, druki,
dokument online, dokument do pobrania,
inwentaryzacja,

OT - Przyjęcie środka trwałego

›› Pobierz teraz

Druk OT - przyjęcia środka trwałego. Dokument w formacie Excel, w pełni edytowalny. Ułatwi prace, księgowemu.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Druki księgowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
druki księgowe, wzory dokumentów, przyjęcie środka trwałego ot,
dokument ot, dokumenty do pobrania, dokument online,
dokument do pobrania,
ot, przyjęcie środka trwałego, dokumenty online do pobrania,
OT - Przyjęcie środka trwałego, druk ot, ot - przyjecie srodka trwalego, dokumenty online do pobrania,

Druk bilansu

›› Pobierz teraz

Bilans
Gotowy druk bilansu w arkuszu Excel.
Sumuje i pilnuje zgodności stanów aktywów i pasywów. Arkusz jest podzielony na poprzednie i kolejne lata, wymaga włączenia makr.
Dokument w pełni edytowalny, co sprawia że możesz go dostosować do swoich potrzeb. Bilans do pobrania i stosowania.
Bilans druk w wersji elektronicznej.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Druki księgowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
jak sporządzić bilans, bilans azotu, bilans 2007, bilans po angielsku, bilans wzór, wzór bilansu,
Bilans, druki księgowe,
jak zrobić bilans,
bilans jednostek,
bilans xls, termin złożenia bilansu, aktywa,
bilans turystyczny, przykładowy bilans,

Faktura Proforma

›› Pobierz teraz

Faktura Proforma.
Druk - Faktura Proforma (arkusz excel)- wersja elektroniczna.Orginał/kopia.
Należy wpisać wszystkie dane tak jak dane do faktury orginalnej!!!

Treść i wartości automatycznie są przenoszone do kopii.
Druk faktury automatycznie sumuje kwote do zapłaty oraz podaje ją słownie. Faktura w wersji elektronicznej. Arkusz obsługuje makra.Należy je włączyć.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Druki księgowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
fakturaVAT,
druk faktury vat, faktura vat wzór,
faktura vat proforma,
faktura vat, faktura proforma,
wystawianie faktur, faktura vat pro forma,
faktura,
księgowanie faktury proforma, faktura proforma definicja, faktur proforma,
faktura pro forma druk,
wystawienie faktury vat, faktura pro forma definicja,

Faktura VAT

›› Pobierz teraz

Faktura VAT
Druk Faktury VAT (arkusz excel). Faktura Orginał/kopia. Dane wprowadza się do faktury orginalnej. Treść i wartości automatycznie są przenoszone do kopii. Druk faktury automatycznie sumuje kwoty netto, VAT, brutto, do zapłaty oraz podaje ją słownie. Arkusz obsługuje makra. Należy je włączyć.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Druki księgowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
faktura vat powinna zawierać, kiedy faktura vat,
obowiązek wystawienia faktury vat, druki faktury vat, odliczenie vat od faktury, księgowanie faktury vat marża,
księgowanie faktur vat, faktura vat sprzedaż, vat z faktury zaliczkowej, co musi zawierać faktura vat, faktury vat programy, rozliczenie faktury vat,
wzory dokumentów,
faktura vat wdt,
faktura vat po angielsku,

Rachunek zysków i strat - wariant kalkulacyjny

›› Pobierz teraz

Rachunek zysków i strat - wariant kalkulacyjny
Rachunek wyników - w wersji elektronicznej do pobrania. Rachunek zysków i strat - wariant kalkulacyjny. Gotowy druk rachunku w arkuszu Excel. Arkusz jest podzielony na poprzednie i kolejne lata, wymaga włączenia makr. Dokument w pełni edytowalny, co sprawia że możesz go dostosować do swoich potrzeb.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Druki księgowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
rachunek zysków, rachunek wyników, dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, rachunek zyskow i strat - wariant kalkulacyjny,
rachunek zysków i strat, dokument online, Rachunek zysków i strat - wariant kalkulacyjny,
dokumenty do pobrania, rachunek druk,
rachunek, dokument do pobrania, druki księgowe,
wzory dokumentów,

Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy

›› Pobierz teraz

Rachunek wyników - w wersji elektronicznej do pobrania. Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy. Gotowy druk rachunku w arkuszu Excel. Arkusz jest podzielony na poprzednie i kolejne lata, wymaga włączenia makr.
Dokument w pełni edytowalny, co sprawia że możesz go dostosować do swoich potrzeb.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Druki księgowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
rachunek,
dokumenty online do pobrania,
druki księgowe,
wzory dokumentów,
rachunek zysków,
Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy, dokument do pobrania,
rachunek wyników,
dokumenty online do pobrania, rachunek zyskow i strat - wariant porownawczy, rachunek zysków i strat,
dokument online,
dokumenty do pobrania, rachunek druk,

Diety, zwrot za przejazdy, potwierdzenie poniesionych kosztów

›› Pobierz teraz

Pismo dotyczące wypłaty Diety, zwrotu za przejazdy, potwierdzenia poniesionych kosztów. Dokument Word do edycji.
Pismo firmy kierowane do pracownika dotyczące wymagań, jakie powinna spełnić osoba ubiegająca się o zwrot poniesionych kosztów.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Druki księgowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
diety przepisy, dieta, Diety,
rozliczenie, wzory dokumentów, druk,
potwierdzenie poniesionych kosztów,
zwrot za przejazd, dokumenty online do pobrania, druki księgowe,
diety odchudzanie, potwierdzenie poniesionych kosztów, diety podróże służbowe,
diety, delegacja diety,

Gwarancja uregulowania zaległych płatności

›› Pobierz teraz

Gwarancja uregulowania zaległych płatności
Gwarancja uregulowania zaległych płatności. Dokument Word do edycji.
Dokument, który udziela gwarancji uregulowania zobowiązań przez dłużnika

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Druki księgowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wzory dokumentów, gwarancja zaległych płatności, uregulowanie zaległych płatności,
gwarancja uregulowania zaleglych platnosci,
gwarancja uregulowania zaległych płatności, zaległe płatności, uregulowanie płatności,
druki księgowe, opłacenie zaległych płatności, gwarancja płatności, dokumenty online do pobrania,
dokument online, dokument do pobrania, dokumenty do pobrania, Gwarancja uregulowania zaległych płatności,

Informacja o niewłaściwym wystawianiu faktur

›› Pobierz teraz

Informacja o niewłaściwym wystawianiu faktur.
Dokument Word do edycji.
Pismo informujące o niewłaściwym wystawieni faktury z jednoczesną prośbą o wystawienie poprawnej.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Druki księgowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
informacja o niewlasciwym wystawianiu faktur, wystawienie faktury,
Informacja o niewłaściwym wystawianiu faktur,
dokumenty online do pobrania, druki, dokument online, dokumenty do pobrania, niewłaściwe wystawienie faktury,
informacja o niewłaściwym wystawieniu faktur, dokumenty online do pobrania, Informacja o niewłaściwym wystawianiu faktur, wzory dokumentów, informacja o wystawianiu faktury,
dokument do pobrania,
informacja o niewłaściwym wystawieniu faktury,

Informacja o otrzymaniu czeku bez pokrycia

›› Pobierz teraz

Informacja o otrzymaniu czeku bez pokrycia.
Dokument Word do druku.
Informacja o otrzymaniu czeku bez pokrycia z jednoczesną prośbą o wyjaśnienie sytuacji i wywiązanie się z zobowiązań.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Druki księgowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
czek, czeki, papier wartościowy,
dokument online, druki księgowe,
wzory dokumentów,
dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,
informacja o otrzymaniu czeku bez pokrycia, dokumenty online do pobrania, czek bez pokrycia, Informacja o otrzymaniu czeku bez pokrycia, dokument do pobrania,

Informacja pracownika o kosztach poniesionych podczas podróży

›› Pobierz teraz

Informacja pracownika o kosztach poniesionych podczas podróży.
Dokument Word do edycji.
Dokument opisujący dokładny kosztorys poniesionych wydatków przez pracownika podczas podróży.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Druki księgowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, koszty wycieczki,
dokument do pobrania,
wydatki poniesione podczas podróży,
koszty poniesione podczas podróży, dokument online, informacja pracownika o kosztach podróży,
zapłata, dokumenty do pobrania, Informacja pracownika o kosztach poniesionych podc, wzory dokumentów, druki księgowe, dokumenty online do pobrania, koszty podróży,

Odpowiedź na zapytanie o wypłacalność firmy

›› Pobierz teraz

Odpowiedź na zapytanie o wypłacalność firmy
Odpowiedź na zapytanie o wypłacalność firmy. Dokument Word do edycji.
Opinia stwierdzająca, iż firma, która jest obiektem zainteresowania w kręgach handlowych cieszy się dobrą opinią, jednak jej zdolność kredytowa nie jest znana.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Druki księgowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dorobek firmy,
miarodajność firmy,
wypłacalność, zapytanie o wypłacalność firmy, Odpowiedź na zapytanie o wypłacalność firmy, wypłacalność firmy, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, rentowność firmy, sytuacja finansowa firmy,
wzory dokumentów,
dokumenty online do pobrania,
firma, druki księgowe, odpowiedz na zapytanie,

Odrzucenie prośby o udzielenie kredytu

›› Pobierz teraz

Odrzucenie prośby o udzielenie kredytu.
Dokument Word do edycji.
Pismo odrzucające prośbę o udzielenie kredytu z wymaganiem płatności gotówkowej w terminie za dostarczony towar.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Druki księgowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, odmowa udzielenia kredytu,
dokument do pobrania, odrzucenie prosby o udzielenie kredytu,
dokumenty online do pobrania, wzory dokumentów,
odmowa kredytu,
dokumenty online do pobrania,
dokument online,
druki księgowe, Odrzucenie prośby o udzielenie kredytu,

Oświadczenie o gwarancji płatności

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o gwarancji płatności. Dokument Word do edycji. Całkowita i bezwarunkowa gwarancja natychmiastowego uregulowania płatności kwoty będącej przedmiotem roszczenia, poza tym zgoda na pokrycie wszystkich kosztów postępowania sądowego oraz opłat powstałych w związku z niniejszym oświadczeniem

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Druki księgowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
płatność, platnosc, druki księgowe, wzory dokumentów,
dokumenty online do pobrania, gwarancja płątności, oświadczenie o gwarancji płatności, dokumenty do pobrania, dokument do pobrania,
dokument online, oswiadczenie o gwarancji platnosci, zabezpieczenie płatności,

Pismo wyjaśniające stan rozliczeń

›› Pobierz teraz

Pismo wyjaśniające stan rozliczeń
Pismo wyjaśniające stan rozliczenia, z którym nie zgadza się klient z powodu niezgodności cen z wcześniej ustalonymi a także otrzymania uszkodzonego towaru. Zwrot towaru.
Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Druki księgowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wzory dokumentów,
zapłata, rozliczenie, dokument do pobrania, rozliczenia, rozliczenia podatkowe,
wniosek wyjaśniający stan rozliczeń, pismo wyjaśniające stan rozliczen, stan rozliczeń, druk wyjaśniający stan rozliczeń,
druki księgowe,
dokumenty online do pobrania,
podatek,
dokumenty do pobrania,
podatki,

Prośba o przedłużenie terminu płatności

›› Pobierz teraz

Prośba o przedłużenie terminu płatności. Dokument Word do edycji.
Prośba o przedłużenie terminu płatności wraz z podanym uzasadnieniem

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Druki księgowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
przedłużenie terminu płatności, przedłużenie płatności terminu,
dokumenty online do pobrania,
czas płatności,
prosba o przedluzenie terminu platnosci,
dokumenty online do pobrania,
przedłużenie płatności, dokument do pobrania,
druki księgowe, dokument online, wzory dokumentów, Prośba o przedłużenie terminu płatności,
termin płatności,
przedłużenie czasu płatności,

Upomnienie z powodu nieuregulowania faktury

›› Pobierz teraz

Upomnienie z powodu nieuregulowania faktury. Ostatnie upomnienie z powodu nieuregulowania długu. Informacja o następstwach prawnych, jakimi zostanie obarczony dłużnik, gdy nie uiści żądanej kwoty wierzycielowi.
Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Druki księgowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
druki księgowe,
nierozliczenie sie z faktury, druk,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
rozliczenie się z faktury,
dokumenty,
wzory dokumentów, druki, niewywiązanie się z faktury, dokument online, dokumenty do pobrania, nieuregulowanie faktury, dokumenty online do pobrania,
Upomnienie z powodu nieuregulowania faktury,

Upomnienie z powodu nieuregulowanych należności

›› Pobierz teraz

Upomnienie z powodu nieuregulowanych należności.
Nakaz uregulowania płatności z jednoczesną informacją, że jeżeli płatność nie zostanie uiszczona sprawa zostanie przekazana prawnikowi.
Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Druki księgowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
płatność,
druki księgowe, upomnienia, płatności, Upomnienie z powodu nieuregulowanych należności, dokument online,
dokumenty online do pobrania, wypłata,
dokument do pobrania, zawiadomienie, zapłata, zawiadomienia,
dokumenty do pobrania, upomnienie z powodu nieuregulowanych naleznosci,
należność,

Upomnienie z powodu nieuregulowanych płatności

›› Pobierz teraz

Upomnienie z powodu nieuregulowanych płatności.
Żądanie natychmiastowego uregulowania długu.
Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Druki księgowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
dokument online,
dokumenty online do pobrania,
druki księgowe,
dokumenty do pobrania,
należność,
Upomnienie z powodu nieuregulowanych należności, upomnienie z powodu nueuregulowanych platnosci, wzory dokumentów,
wypłata, przypomnienie o nieuregulowanych należnościach,
opłaty, płatność, zapłata,
zawiadomienie,

Zapytanie o zakup na kredyt

›› Pobierz teraz

Zapytanie o zakup na kredyt. Pismo klienta z zapytaniem o warunki, jakie trzeba spełnić, aby otworzyć rachunek w firmie dostawcy.
Dokument Word gotowy do wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Druki księgowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pożyczka, kupno na pożyczkę, zapytanie o zakup na kredyt, dokument online,
dokumenty online do pobrania,
kupno, zakup na pożyczkę, wzory dokumentów,
zakup na pozyczkę, pozyczka,
dokumenty online do pobrania, kupowac,
druki księgowe, dokument do pobrania,
zakup na pożyczke,

Zgłoszenie zamiaru kupna nieruchomości

›› Pobierz teraz

Zgłoszenie zamiaru kupna nieruchomości. Pismo ze zgłoszeniem zamiaru kupna nieruchomości, wpłaty zadatku, oferta na zakup nieruchomości.
Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Druki księgowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
kupowanie nieruchomości,
zgłaszać się,
zgłoszenie zamiaru kupna nieruchomości, kupno nieruchomości,
zamiar kupna, chec kupna, dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokument online, zgłaszać sie, dokument do pobrania, druki księgowe,
Zgłoszenie zamiaru kupna nieruchomości, zgłoszenie,
zgłaszać zglaszac,

Żądanie potwierdzenia zdolności kredytowania i referencji

›› Pobierz teraz

Żądanie potwierdzenia zdolności kredytowania i referencji. Prośba o przesłanie ostatniego sprawozdania o stanie finansowym firmy klienta i kilku referencji dotyczących zdolności kredytowych tej firmy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Druki księgowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
potwierdzać, wzory dokumentów,
prosić, kredytowanie,
prośba, referencja,
dokumenty online do pobrania, zadanie potwierdzenia zdolnosci kredytowania i ref,
dokumenty do pobrania,
umiejętność referencji,
dokument do pobrania, Żądanie potwierdzenia zdolności kredytowania i ref,
żądać potwierdzenia, kredyt,
druki księgowe,

Dowód Wewnętrzny (DW)

›› Pobierz teraz

Dowód Wewnętrzny (DW) /Ewidencja sprzedaży bezrachunkowej/- plik exel z wpisaną formułą - wystarczy wpisać odpowiednie wartości i otrzymujemy gotowe wyliczenie.
Dowód wewnętrzny( DW) jest to jeden z dowodów księgowych dla prowadzących Księgę Przychodów i Rozchodów. Nie jest same w sobie wystarczającą podstawą do zaksięgowania jakiegoś kosztu lub przychodu. Muszą być połączone i wynikać z faktur VAT, wyciągu bankowego itp.
Wystawiamy je wtedy, gdy dana operacja nie została udokumentowana innym dowodem księgowym. Dowód wewnętrzny służą do udokumentowania takich kosztów jak. np.:
- wydatki związane z opłatami za czynsz, energię elektryczną, telefon, wodę, gaz i centralne ogrzewanie, w części przypadającej na działalność gospodarczą. Trzeba jednak posiadać fakturę lub inny dokument (np. informację o wysokości czynszu) do których DW się odnosi. Ponadto DW można wystawić tylko jeśli wydatek został poniesiony, czyli zapłaciliśmy za czynsz, wodę, itd.,
- diety i inne należności za czas podróży zarówno pracowników, jak i osób prowadzących działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących.
- zakup bezpośrednio od krajowego producenta lub hodowcy produktów roślinnych i zwierzęcych, nie przerobionych sposobem przemysłowym
- zakup np. owoców runa leśnego od osoby fizycznej,
- wartość produktów roślinnych lub zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy lub hodowli prowadzonej przez podatnika.,
- zakupy w jednostkach handlu detalicznego (sklepach, kioskach) materiałów pomocniczych,
- opłaty uiszczane znakami opłaty skarbowej oraz opłaty sądowe i notarialne.
- wydatki związane z parkowaniem samochodu (podstawą wystawienia dowodu wewnętrznego w tym przypadku jest bilet z parkometru, kupon bądź bilet jednorazowy, który należy załączyć do sporządzonego dowodu).
Prawidłowo sporządzony dowód wewnętrzny powinien określać: przy zakupie - nazwę towaru oraz ilość, cenę jednostkową i wartość, w innych przypadkach - przedmiot operacji gospodarczych i wysokość kosztu (wydatku). Ponadto powinien być zaopatrzony w datę i podpisy osób, które bezpośrednio dokonały wydatków.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Druki księgowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
wewnętrzny dowód, dowod wewnetrzny, wzory dokumentów, dokument online, dw,
dokumenty do pobrania, dowód wewnętrzny, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,

Faktura korygująca

›› Pobierz teraz

Korekta faktury. Dokument zapisany w programie Excel gotowy do uzupełnienia i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Druki księgowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
jak fakturować,
koryguj fakture vat, jak napisać fakturę korygująca,
księgowość faktura korygująca,
dokument do pobrania,
program do faktury VAT, dokument online, faktura korygująca,
jak skorygować fakturę, wzory dokumentów,
korekta faktury,
korygacja faktury,
jak zrobic korekte faktury,
dokumenty online do pobrania,
fakturaVAT,

Duplikat faktury VAT

›› Pobierz teraz

Duplikat faktury VAT. Dokument zapisany w programie Excel.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Druki księgowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, jak fakturować,
program do faktur,
księgowość,
dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania, duplikat faktury,
jak fakturować,
wzory dokumentów,
duplikat faktury vat,
dokument online,
księgowanie faktur, duplikat faktury VAT,
fakturowanie, faktura duplikat,

Faktura VAT RR

›› Pobierz teraz

Faktura VAT RR. Dokument zapisany w aktywnym arkuszu kalkulacyjnym gotowy do uzupełnienia i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Druki księgowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
faktura RR, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, Faktura VAT RR,
vat faktura rr,
dokumenty do pobrania, rr, dokumenty online do pobrania, faktura,
vat rr, dokument online,
vat,
faktura rozchód wewnętrzny, reprezentacja i reklama,
wzory dokumentów,

Faktura zaliczkowa

›› Pobierz teraz

Faktura zaliczkowa. Dokument sporządzony w aktywnym arkuszu kalkulacyjnym gotowy do uzupełnienia i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Druki księgowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
faktura zaliczkowa,
zaliczkowa faktura, wzory dokumentów, dokument do pobrania, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokument online,
dokumenty online do pobrania, zaliczka,

Europejska faktura VAT

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Druki księgowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
europejska faktura vat, dokumenty do pobrania, jak fakturować po europejsku,
wzory dokumentów, jak fakturować,
program do faktur,
faktura po europejsku, vat faktura europejska, sięgowość,
dokument do pobrania,
dokument online, dokumenty online do pobrania,
fakturaVAT,
VAT, księgowanie faktur,

Nota korygująca

›› Pobierz teraz

Nota korygująca jest dokumentem, którego podstawą wystawienia są pomyłki w jakiejkolwiek informacji dotyczącej głównie sprzedawcy albo nabywcy lub oznaczenia towaru czy usługi. W szczególności są to: błędnie wpisany adres, numer NIP, nazwa którejś ze stron, pomyłka w określeniu daty sprzedaży, daty wystawienia i numeru kolejnego faktury albo numeru z klasyfikacji statystycznej. Także w przypadku zaistnienia pomyłki w numerze rejestracyjnym pojazdu nabywca może dokonać korekty tego numeru poprzez wystawienie noty korygującej (pismo Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty z 1 czerwca 2005 r., nr IUSBIII/436/12/1/2005/KK).

Dokument zapisany w formacie xls. Dokument przygotowany do edycji i wydruku. NOta korygują do pobrania online

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Druki księgowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
noty korygujące,
nota korygująca,
dokumenty do pobrania,
nota, dokumenty księgowe,
pisma do pobrania,
korekta do faktury,
korygująca,
nota do pobrania,
wzory dokumentów,
nota do pobrania,