Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2019-02-04

zakresobowiazkow.pl

Zakres obowiązków pracownika

Szukaj:

Kategorie:

› Zakresy Czynności Pracowników› W pracy› Umowy zlecenia› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Prawo pracy› Różne› BHP Instrukcje› PITy - rozliczenia za 2007 r› Horoskop - Znak zodiaku› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień› Referencje› Prawo pracy dla kobiet w ciąży› Listy motywacyjne i CV› Umowy związane z pracą› Wykup mieszkania› Deklaracje VAT, PIT, CIT› Dokumenty do Banku› Dokumenty przydatne przy budowie› Druki księgowe› Grzecznościowe› Informacje dla Urzędu Skarbowego› Krajowy Rejestr Karny› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia› NIP› Pisma do Urzędu Skarbowego› Pisma do TP S.A i innych operatorów› Pozwy sądowe› Prawo spółek handlowych› Prośby do Urzędu Skarbowego› Różne umowy› Sprawozdawczość Budżetowa› Studencik› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy użyczenia› Umowy związane ze świadczeniem usług› Upoważnienia› W urzędzie› Weksle› Wnioski do Urzędu Skarbowego› Wnioski sądowe› Zamówienia, reklamacje› ZUS - poradniki› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy

Druki księgowe

Księgowość jest częścią rejestracyjną całego systemu RACHUNKOWOŚCI, określana jest często jako prowadzenie ksiąg rachunkowych. Dostarcza danych zarówno dla potrzeb procesów obliczeniowych rachunku kosztów, jaki i dla sporządzania sprawozdań finansowych jednostki gospodarczej.
W kategorii znajdują się druki i dokumenty księgowe do zastawania w każdej firmie. Arkusz spisu z natury, bilans, faktura VAT, OT, rachunki.

Arkusz spisu z natury

›› Pobierz teraz

Arkusz spisu z natury (arkusz inwentaryzacyjny) niezbędny przy inwentaryzacji(remanencie).
Arkusz w formie elektronicznej (dokument Excel).
Pamiętaj, że arkusze inwentaryzacyjne to druki ścisłego zarachowania!.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Druki księgowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
amortyzacja,
instrukcja inwentaryzacyjna, spis, arkusz, arkusz spisu natury,
spisywanie,
remanent,
ustawa o rachunkowości, inwentaryzacja,
druki księgowe,
wzory dokumentów,
spis z natury, wykaz,
zbiór magazynów,

OT - Przyjęcie środka trwałego

›› Pobierz teraz

Druk OT - przyjęcia środka trwałego. Dokument w formacie Excel, w pełni edytowalny. Ułatwi prace, księgowemu.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Druki księgowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
dokument ot,
druki księgowe, dokument online, dokumenty online do pobrania,
ot, przyjęcie środka trwałego ot, przyjęcie środka trwałego,
dokument do pobrania,
druk ot,
dokumenty online do pobrania,
ot - przyjecie srodka trwalego, OT - Przyjęcie środka trwałego,
wzory dokumentów,

Druk bilansu

›› Pobierz teraz

Bilans
Gotowy druk bilansu w arkuszu Excel.
Sumuje i pilnuje zgodności stanów aktywów i pasywów. Arkusz jest podzielony na poprzednie i kolejne lata, wymaga włączenia makr.
Dokument w pełni edytowalny, co sprawia że możesz go dostosować do swoich potrzeb. Bilans do pobrania i stosowania.
Bilans druk w wersji elektronicznej.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Druki księgowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
bilans druk,
wstępna analiza bilansu,
bilans po angielsku,
termin składania bilansu,
bilans jednostek, schemat bilansu,
termin złożenia bilansu,
zasada bilansu cieplnego,
dokumenty online do pobrania, elementy bilansu,
wzory dokumentów,
druk bilansu, budowa bilansu, bilans na dzień,
dokumenty,

Faktura Proforma

›› Pobierz teraz

Faktura Proforma.
Druk - Faktura Proforma (arkusz excel)- wersja elektroniczna.Orginał/kopia.
Należy wpisać wszystkie dane tak jak dane do faktury orginalnej!!!

Treść i wartości automatycznie są przenoszone do kopii.
Druk faktury automatycznie sumuje kwote do zapłaty oraz podaje ją słownie. Faktura w wersji elektronicznej. Arkusz obsługuje makra.Należy je włączyć.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Druki księgowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
faktura,
faktura pro forma co to, druki faktura proforma, faktura pro forma wzór, wzór faktury pro forma, faktura proforma, druk faktury proforma, dokumenty,
faktury proforma,
faktur pro forma,
faktura proforma a vat, faktura proforma definicja,
wystawienie faktury vat,
wystawianie faktur, faktura proforma wzór,

Faktura VAT

›› Pobierz teraz

Faktura VAT
Druk Faktury VAT (arkusz excel). Faktura Orginał/kopia. Dane wprowadza się do faktury orginalnej. Treść i wartości automatycznie są przenoszone do kopii. Druk faktury automatycznie sumuje kwoty netto, VAT, brutto, do zapłaty oraz podaje ją słownie. Arkusz obsługuje makra. Należy je włączyć.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Druki księgowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
faktura vat 2007 pro, ips faktura vat, faktura vat formularz, przykładowa faktura vat, zasady wystawiania faktury vat,
draco faktury vat, faktura vat za usługi,
kiedy faktura vat,
faktura vat rr, faktura vat 7,
faktura vat marża wzór, faktura vat marża druk, korekty faktury vat, wystawianie faktur,
faktura vat program,

Rachunek zysków i strat - wariant kalkulacyjny

›› Pobierz teraz

Rachunek zysków i strat - wariant kalkulacyjny
Rachunek wyników - w wersji elektronicznej do pobrania. Rachunek zysków i strat - wariant kalkulacyjny. Gotowy druk rachunku w arkuszu Excel. Arkusz jest podzielony na poprzednie i kolejne lata, wymaga włączenia makr. Dokument w pełni edytowalny, co sprawia że możesz go dostosować do swoich potrzeb.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Druki księgowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
druki księgowe,
dokumenty do pobrania,
rachunek zysków i strat, rachunek druk,
wzory dokumentów, dokument online,
rachunek zyskow i strat - wariant kalkulacyjny, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, Rachunek zysków i strat - wariant kalkulacyjny, rachunek wyników,
dokumenty online do pobrania,
rachunek zysków,
rachunek,

Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy

›› Pobierz teraz

Rachunek wyników - w wersji elektronicznej do pobrania. Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy. Gotowy druk rachunku w arkuszu Excel. Arkusz jest podzielony na poprzednie i kolejne lata, wymaga włączenia makr.
Dokument w pełni edytowalny, co sprawia że możesz go dostosować do swoich potrzeb.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Druki księgowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, rachunek zysków, Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy, dokument do pobrania,
rachunek druk, rachunek wyników, rachunek zyskow i strat - wariant porownawczy, rachunek zysków i strat,
druki księgowe,
dokumenty online do pobrania, wzory dokumentów,
dokumenty do pobrania,
dokument online,
rachunek,

Diety, zwrot za przejazdy, potwierdzenie poniesionych kosztów

›› Pobierz teraz

Pismo dotyczące wypłaty Diety, zwrotu za przejazdy, potwierdzenia poniesionych kosztów. Dokument Word do edycji.
Pismo firmy kierowane do pracownika dotyczące wymagań, jakie powinna spełnić osoba ubiegająca się o zwrot poniesionych kosztów.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Druki księgowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
rozliczenie, dokumenty do pobrania, druki księgowe,
diety odchudzajace, diety od,
druk,
dokument online, zwrot za przejazdy, dieta,
delegacje diety,
suplementy diety,
dokumenty online do pobrania,
diety zwrot za przejazdy potwierdzenie poniesionych, potwierdzenie poniesionych kosztów,

Gwarancja uregulowania zaległych płatności

›› Pobierz teraz

Gwarancja uregulowania zaległych płatności
Gwarancja uregulowania zaległych płatności. Dokument Word do edycji.
Dokument, który udziela gwarancji uregulowania zobowiązań przez dłużnika

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Druki księgowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
uregulowanie zaleglych płatności,
gwarancja zaległych płatności, Gwarancja uregulowania zaległych płatności,
gwarancja uregulowania zaleglych platnosci,
dokument do pobrania, gwarancja płatności,
dokument online, wzory dokumentów,
dokumenty online do pobrania, zaległe płatności,
dokumenty online do pobrania,
uregulowanie zaleglych platnosci, dokumenty do pobrania,
uregulowanie płatności, gwarancja uregulowania zaległych płatności,

Informacja o niewłaściwym wystawianiu faktur

›› Pobierz teraz

Informacja o niewłaściwym wystawianiu faktur.
Dokument Word do edycji.
Pismo informujące o niewłaściwym wystawieni faktury z jednoczesną prośbą o wystawienie poprawnej.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Druki księgowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
Informacja o niewłaściwym wystawianiu faktur, wzory dokumentów, druki księgowe, dokument online, informacja o niewlasciwym wystawianiu faktur, dokumenty do pobrania,
druk,
informacja o niewłaściwym wystawieniu faktury,
dokumenty online do pobrania, niewłaściwe wystawienie faktury, informacja o wystawianiu faktury, wystawienie faktury, Informacja o niewłaściwym wystawianiu faktur, dokument do pobrania,

Informacja o otrzymaniu czeku bez pokrycia

›› Pobierz teraz

Informacja o otrzymaniu czeku bez pokrycia.
Dokument Word do druku.
Informacja o otrzymaniu czeku bez pokrycia z jednoczesną prośbą o wyjaśnienie sytuacji i wywiązanie się z zobowiązań.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Druki księgowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
czeki,
dokumenty do pobrania, papier wartościowy,
dokumenty online do pobrania,
druki księgowe,
wzory dokumentów, informacja o otrzymaniu czeku bez pokrycia, czek bez pokrycia,
dokumenty online do pobrania, czek, Informacja o otrzymaniu czeku bez pokrycia, dokument do pobrania,
dokument online,

Informacja pracownika o kosztach poniesionych podczas podróży

›› Pobierz teraz

Informacja pracownika o kosztach poniesionych podczas podróży.
Dokument Word do edycji.
Dokument opisujący dokładny kosztorys poniesionych wydatków przez pracownika podczas podróży.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Druki księgowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania, druki księgowe,
dokumenty online do pobrania, wydatki poniesione podczas podróży, koszty podróży,
koszty poniesione podczas podróży, Informacja pracownika o kosztach poniesionych podc,
dokument online, koszty wycieczki, informacja pracownika o kosztach podróży, zapłata, dokument do pobrania,
wzory dokumentów,

Odpowiedź na zapytanie o wypłacalność firmy

›› Pobierz teraz

Odpowiedź na zapytanie o wypłacalność firmy
Odpowiedź na zapytanie o wypłacalność firmy. Dokument Word do edycji.
Opinia stwierdzająca, iż firma, która jest obiektem zainteresowania w kręgach handlowych cieszy się dobrą opinią, jednak jej zdolność kredytowa nie jest znana.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Druki księgowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wyplacalnosc firmy, wypłacalność,
wzory dokumentów,
rentowność firmy,
druki księgowe,
odpowiedz na zapytanie, firma,
odpowiedz na zapytanie o wyplacalnosc firmy,
dorobek firmy,
wiarygodność firmy, sytuacja finansowa firmy, wypłacalność firmy,
miarodajność firmy, Odpowiedź na zapytanie o wypłacalność firmy,
wiarygodność finansowa firmy,

Odrzucenie prośby o udzielenie kredytu

›› Pobierz teraz

Odrzucenie prośby o udzielenie kredytu.
Dokument Word do edycji.
Pismo odrzucające prośbę o udzielenie kredytu z wymaganiem płatności gotówkowej w terminie za dostarczony towar.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Druki księgowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, odrzucenie prosby o udzielenie kredytu, odmowa kredytu, odmowa udzielenia kredytu, wzory dokumentów,
dokument online, dokumenty online do pobrania,
Odrzucenie prośby o udzielenie kredytu,
dokument do pobrania,
druki księgowe, dokumenty do pobrania,

Oświadczenie o gwarancji płatności

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o gwarancji płatności. Dokument Word do edycji. Całkowita i bezwarunkowa gwarancja natychmiastowego uregulowania płatności kwoty będącej przedmiotem roszczenia, poza tym zgoda na pokrycie wszystkich kosztów postępowania sądowego oraz opłat powstałych w związku z niniejszym oświadczeniem

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Druki księgowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
gwarancja płątności,
dokumenty do pobrania, platnosc, dokument do pobrania,
zabezpieczenie płatności,
dokument online, płatność,
wzory dokumentów,
oświadczenie o gwarancji płatności, druki księgowe,
oswiadczenie o gwarancji platnosci,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,

Pismo wyjaśniające stan rozliczeń

›› Pobierz teraz

Pismo wyjaśniające stan rozliczeń
Pismo wyjaśniające stan rozliczenia, z którym nie zgadza się klient z powodu niezgodności cen z wcześniej ustalonymi a także otrzymania uszkodzonego towaru. Zwrot towaru.
Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Druki księgowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zapłata,
wzory dokumentów, dokument do pobrania,
dokument online, podatek,
rozliczenia podatkowe, rozliczenia,
dokumenty online do pobrania,
Pismo wyjaśniające stan rozliczeń, pismo wyjasniajace stan rozliczen,
pismo wyjaśniające stan rozliczen, dokument wyjaśniający stan rozliczeń, dokumenty online do pobrania, podatki,
rozliczenie,

Prośba o przedłużenie terminu płatności

›› Pobierz teraz

Prośba o przedłużenie terminu płatności. Dokument Word do edycji.
Prośba o przedłużenie terminu płatności wraz z podanym uzasadnieniem

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Druki księgowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
dokument online,
dokument do pobrania, Prośba o przedłużenie terminu płatności,
czas płatności, przedłużenie czasu płatności, przedłużenie płatności terminu, prosba o przedluzenie terminu platnosci, druki księgowe,
wzory dokumentów,
przedłużenie terminu płatności, wniosek o przedłużenie terminu płatności,
dokumenty online do pobrania,
termin płatności,
dokumenty do pobrania,

Upomnienie z powodu nieuregulowania faktury

›› Pobierz teraz

Upomnienie z powodu nieuregulowania faktury. Ostatnie upomnienie z powodu nieuregulowania długu. Informacja o następstwach prawnych, jakimi zostanie obarczony dłużnik, gdy nie uiści żądanej kwoty wierzycielowi.
Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Druki księgowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
nierozliczenie sie z faktury,
Upomnienie z powodu nieuregulowania faktury,
niewywiązanie się z faktury,
dokumenty online do pobrania, nierozliczenie się z faktury, uwaga o niewypełnieniu faktury, dokument do pobrania,
wzory dokumentów,
dokument online, nieuregulowanie faktury, dokumenty online do pobrania,
rozliczenie się z faktury, dokumenty, druki księgowe,
faktura,

Upomnienie z powodu nieuregulowanych należności

›› Pobierz teraz

Upomnienie z powodu nieuregulowanych należności.
Nakaz uregulowania płatności z jednoczesną informacją, że jeżeli płatność nie zostanie uiszczona sprawa zostanie przekazana prawnikowi.
Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Druki księgowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
platnosc, płatności, opłata,
druki księgowe, przypomnienie o nieuregulowanych należnościach, dokument online, wypłata,
upomnienia, należność, dokumenty do pobrania, zapłata, opłaty, wzory dokumentów, dokumenty online do pobrania,
zawiadomienia,

Upomnienie z powodu nieuregulowanych płatności

›› Pobierz teraz

Upomnienie z powodu nieuregulowanych płatności.
Żądanie natychmiastowego uregulowania długu.
Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Druki księgowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
upomnienie z powodu nueuregulowanych platnosci, przypomnienie o nieuregulowanych należnościach,
dokument online,
dokumenty online do pobrania,
płatności, opłaty, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,
Upomnienie z powodu nueuregulowanych płatności, należność, płatność,
druki księgowe,
wypłata,
zawiadomienia, platnosc,

Zapytanie o zakup na kredyt

›› Pobierz teraz

Zapytanie o zakup na kredyt. Pismo klienta z zapytaniem o warunki, jakie trzeba spełnić, aby otworzyć rachunek w firmie dostawcy.
Dokument Word gotowy do wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Druki księgowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
kupowac,
dokumenty do pobrania,
zakup na pozyczkę, kupno na pożyczkę, zakup na pożyczke,
zakup na kredyt,
kupno,
druki księgowe,
wzory dokumentów,
dokument do pobrania, zakup na pożyczkę, kupować,
pozyczka,

Zgłoszenie zamiaru kupna nieruchomości

›› Pobierz teraz

Zgłoszenie zamiaru kupna nieruchomości. Pismo ze zgłoszeniem zamiaru kupna nieruchomości, wpłaty zadatku, oferta na zakup nieruchomości.
Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Druki księgowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Zgłoszenie zamiaru kupna nieruchomości, dokument online, chec kupna,
zgloszenie zamiaru kupna nieruchomosci, zamiar kupna nieruchomości,
dokumenty do pobrania, zgłaszać się, dokumenty online do pobrania,
zgłaszać sie, kupno nieruchomości, dokumenty online do pobrania, zgłaszać zglaszac, dokument do pobrania, wzory dokumentów, kupowanie nieruchomości,

Żądanie potwierdzenia zdolności kredytowania i referencji

›› Pobierz teraz

Żądanie potwierdzenia zdolności kredytowania i referencji. Prośba o przesłanie ostatniego sprawozdania o stanie finansowym firmy klienta i kilku referencji dotyczących zdolności kredytowych tej firmy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Druki księgowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wzory dokumentów,
dokumenty do pobrania, umiejętność referencji, nawiążanie, referencja,
umiejętność kredytowania, dokumenty online do pobrania,
Żądanie potwierdzenia zdolności kredytowania i ref, dokument do pobrania,
prośba, kredytowanie, kredyt,
nawiązywać, dokument online, odniesienie,

Dowód Wewnętrzny (DW)

›› Pobierz teraz

Dowód Wewnętrzny (DW) /Ewidencja sprzedaży bezrachunkowej/- plik exel z wpisaną formułą - wystarczy wpisać odpowiednie wartości i otrzymujemy gotowe wyliczenie.
Dowód wewnętrzny( DW) jest to jeden z dowodów księgowych dla prowadzących Księgę Przychodów i Rozchodów. Nie jest same w sobie wystarczającą podstawą do zaksięgowania jakiegoś kosztu lub przychodu. Muszą być połączone i wynikać z faktur VAT, wyciągu bankowego itp.
Wystawiamy je wtedy, gdy dana operacja nie została udokumentowana innym dowodem księgowym. Dowód wewnętrzny służą do udokumentowania takich kosztów jak. np.:
- wydatki związane z opłatami za czynsz, energię elektryczną, telefon, wodę, gaz i centralne ogrzewanie, w części przypadającej na działalność gospodarczą. Trzeba jednak posiadać fakturę lub inny dokument (np. informację o wysokości czynszu) do których DW się odnosi. Ponadto DW można wystawić tylko jeśli wydatek został poniesiony, czyli zapłaciliśmy za czynsz, wodę, itd.,
- diety i inne należności za czas podróży zarówno pracowników, jak i osób prowadzących działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących.
- zakup bezpośrednio od krajowego producenta lub hodowcy produktów roślinnych i zwierzęcych, nie przerobionych sposobem przemysłowym
- zakup np. owoców runa leśnego od osoby fizycznej,
- wartość produktów roślinnych lub zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy lub hodowli prowadzonej przez podatnika.,
- zakupy w jednostkach handlu detalicznego (sklepach, kioskach) materiałów pomocniczych,
- opłaty uiszczane znakami opłaty skarbowej oraz opłaty sądowe i notarialne.
- wydatki związane z parkowaniem samochodu (podstawą wystawienia dowodu wewnętrznego w tym przypadku jest bilet z parkometru, kupon bądź bilet jednorazowy, który należy załączyć do sporządzonego dowodu).
Prawidłowo sporządzony dowód wewnętrzny powinien określać: przy zakupie - nazwę towaru oraz ilość, cenę jednostkową i wartość, w innych przypadkach - przedmiot operacji gospodarczych i wysokość kosztu (wydatku). Ponadto powinien być zaopatrzony w datę i podpisy osób, które bezpośrednio dokonały wydatków.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Druki księgowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dowód wewnętrzny, dokument do pobrania,
dw, dowod wewnetrzny,
dokument online, wewnętrzny dowód,
dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania, wzory dokumentów,
dokumenty online do pobrania,

Faktura korygująca

›› Pobierz teraz

Korekta faktury. Dokument zapisany w programie Excel gotowy do uzupełnienia i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Druki księgowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
korekta faktury,
dokumenty online do pobrania, dokument online, dokumenty do pobrania, wzory dokumentów, koryguj fakture vat,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, jak skorygować fakturę,
jak napisać fakturę korygująca, korygacja faktury, księgowość faktura korygująca,
fakturaVAT,
program do faktury VAT, faktura korygująca,

Duplikat faktury VAT

›› Pobierz teraz

Duplikat faktury VAT. Dokument zapisany w programie Excel.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Druki księgowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
księgowanie faktur,
duplikat faktury vat,
faktura duplikat,
program do faktur,
dokumenty online do pobrania, księgowość,
fakturaVAT, jak fakturować, dokument online,
dokumenty do pobrania,
duplikat faktury VAT, faktura, fakturowanie, wzory dokumentów,
dokumenty online do pobrania,

Faktura VAT RR

›› Pobierz teraz

Faktura VAT RR. Dokument zapisany w aktywnym arkuszu kalkulacyjnym gotowy do uzupełnienia i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Druki księgowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, wzory dokumentów,
Faktura VAT RR, dokumenty online do pobrania,
vat rr,
dokument do pobrania,
faktura, rr, vat faktura rr,
vat,
faktura rozchód wewnętrzny, reprezentacja i reklama, dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania, faktura RR,

Faktura zaliczkowa

›› Pobierz teraz

Faktura zaliczkowa. Dokument sporządzony w aktywnym arkuszu kalkulacyjnym gotowy do uzupełnienia i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Druki księgowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, faktura zaliczkowa,
zaliczka, dokumenty online do pobrania, zaliczkowa faktura,
dokument online,
dokument do pobrania,
wzory dokumentów,
dokumenty do pobrania,

Europejska faktura VAT

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Druki księgowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
sięgowość, dokumenty online do pobrania,
wzory dokumentów,
dokument do pobrania, jak fakturować, duplikat faktury VAT, dokument online,
VAT, faktura vat,
jak fakturować,
dokumenty online do pobrania, fakturaVAT, faktura po europejsku, program do faktur, księgowanie faktur,

Nota korygująca

›› Pobierz teraz

Nota korygująca jest dokumentem, którego podstawą wystawienia są pomyłki w jakiejkolwiek informacji dotyczącej głównie sprzedawcy albo nabywcy lub oznaczenia towaru czy usługi. W szczególności są to: błędnie wpisany adres, numer NIP, nazwa którejś ze stron, pomyłka w określeniu daty sprzedaży, daty wystawienia i numeru kolejnego faktury albo numeru z klasyfikacji statystycznej. Także w przypadku zaistnienia pomyłki w numerze rejestracyjnym pojazdu nabywca może dokonać korekty tego numeru poprzez wystawienie noty korygującej (pismo Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty z 1 czerwca 2005 r., nr IUSBIII/436/12/1/2005/KK).

Dokument zapisany w formacie xls. Dokument przygotowany do edycji i wydruku. NOta korygują do pobrania online

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Druki księgowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
nota do pobrania, korygująca, noty korygujące, wzory dokumentów, dokumenty księgowe,
nota, nota korygująca,
pisma do pobrania, nota do pobrania, korekta do faktury, dokumenty do pobrania,