Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2017-02-28

zakresobowiazkow.pl

Zakres obowiązków pracownika

Szukaj:

Kategorie:

› Zakresy Czynności Pracowników› W pracy› Umowy zlecenia› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Prawo pracy› Różne› BHP Instrukcje› PITy - rozliczenia za 2007 r› Horoskop - Znak zodiaku› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień› Referencje› Prawo pracy dla kobiet w ciąży› Listy motywacyjne i CV› Umowy związane z pracą› Wykup mieszkania› Deklaracje VAT, PIT, CIT› Dokumenty do Banku› Dokumenty przydatne przy budowie› Druki księgowe› Grzecznościowe› Informacje dla Urzędu Skarbowego› Krajowy Rejestr Karny› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia› NIP› Pisma do Urzędu Skarbowego› Pisma do TP S.A i innych operatorów› Pozwy sądowe› Prawo spółek handlowych› Prośby do Urzędu Skarbowego› Różne umowy› Sprawozdawczość Budżetowa› Studencik› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy użyczenia› Umowy związane ze świadczeniem usług› Upoważnienia› W urzędzie› Weksle› Wnioski do Urzędu Skarbowego› Wnioski sądowe› Zamówienia, reklamacje› ZUS - poradniki› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy

Druki księgowe

Księgowość jest częścią rejestracyjną całego systemu RACHUNKOWOŚCI, określana jest często jako prowadzenie ksiąg rachunkowych. Dostarcza danych zarówno dla potrzeb procesów obliczeniowych rachunku kosztów, jaki i dla sporządzania sprawozdań finansowych jednostki gospodarczej.
W kategorii znajdują się druki i dokumenty księgowe do zastawania w każdej firmie. Arkusz spisu z natury, bilans, faktura VAT, OT, rachunki.

Arkusz spisu z natury

›› Pobierz teraz

Arkusz spisu z natury (arkusz inwentaryzacyjny) niezbędny przy inwentaryzacji(remanencie).
Arkusz w formie elektronicznej (dokument Excel).
Pamiętaj, że arkusze inwentaryzacyjne to druki ścisłego zarachowania!.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Druki księgowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
inwentaryzacja budowlana, wykaz, inwentaryzacja, specyfikacja, Arkusz spisu z natury,
dokumenty online do pobrania,
spis, dokumenty online do pobrania, instrukcja inwentaryzacyjna, ustawa o rachunkowości,
dokumenty do pobrania, arkusz natury, wzory dokumentów,
dokument do pobrania,
druki księgowe,

OT - Przyjęcie środka trwałego

›› Pobierz teraz

Druk OT - przyjęcia środka trwałego. Dokument w formacie Excel, w pełni edytowalny. Ułatwi prace, księgowemu.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Druki księgowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
ot,
dokument do pobrania,
dokument online,
druki księgowe,
przyjęcie środka trwałego,
ot - przyjecie srodka trwalego, dokumenty do pobrania,
przyjęcie środka trwałego ot, dokumenty online do pobrania,
dokument ot, wzory dokumentów,
OT - Przyjęcie środka trwałego, druk ot, dokumenty online do pobrania,

Druk bilansu

›› Pobierz teraz

Bilans
Gotowy druk bilansu w arkuszu Excel.
Sumuje i pilnuje zgodności stanów aktywów i pasywów. Arkusz jest podzielony na poprzednie i kolejne lata, wymaga włączenia makr.
Dokument w pełni edytowalny, co sprawia że możesz go dostosować do swoich potrzeb. Bilans do pobrania i stosowania.
Bilans druk w wersji elektronicznej.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Druki księgowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
bilans turystyczny,
bilans wzór, bilans azotu,
bilans masy,
charakterystyka bilansu,
bilans płatniczy kraju,
bilans wojny, bilans po angielsku,
jak sporządzić bilans,
bilans sp z oo, bilans xls, bilans na dzień, bilans zgonow,
budowa bilansu,

Faktura Proforma

›› Pobierz teraz

Faktura Proforma.
Druk - Faktura Proforma (arkusz excel)- wersja elektroniczna.Orginał/kopia.
Należy wpisać wszystkie dane tak jak dane do faktury orginalnej!!!

Treść i wartości automatycznie są przenoszone do kopii.
Druk faktury automatycznie sumuje kwote do zapłaty oraz podaje ją słownie. Faktura w wersji elektronicznej. Arkusz obsługuje makra.Należy je włączyć.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Druki księgowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
vat, dokumenty,
druk faktury vat,
fakturaVAT,
wzór faktury pro forma, wzór faktury proforma, druk faktury,
dokumenty online do pobrania,
faktura,
faktura pro forma wzór,
faktura pro forma co to, faktura proforma definicja, faktura proforma wzór,
faktura vat,
faktur proforma,

Faktura VAT

›› Pobierz teraz

Faktura VAT
Druk Faktury VAT (arkusz excel). Faktura Orginał/kopia. Dane wprowadza się do faktury orginalnej. Treść i wartości automatycznie są przenoszone do kopii. Druk faktury automatycznie sumuje kwoty netto, VAT, brutto, do zapłaty oraz podaje ją słownie. Arkusz obsługuje makra. Należy je włączyć.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Druki księgowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
faktury korygujące vat,
wzór faktury vat marża,
programy do faktur vat, faktura vat przepisy, darmowy program faktura vat,
faktura vat wewnętrzna,
faktura vat marża wzór,
druk faktury vat, faktura vat pobierz, druki faktur vat, szablony faktur vat, faktura vat eu, faktura vat download,
program do wystawiania faktur vat,
wystawianie faktury vat,

Rachunek zysków i strat - wariant kalkulacyjny

›› Pobierz teraz

Rachunek zysków i strat - wariant kalkulacyjny
Rachunek wyników - w wersji elektronicznej do pobrania. Rachunek zysków i strat - wariant kalkulacyjny. Gotowy druk rachunku w arkuszu Excel. Arkusz jest podzielony na poprzednie i kolejne lata, wymaga włączenia makr. Dokument w pełni edytowalny, co sprawia że możesz go dostosować do swoich potrzeb.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Druki księgowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,
rachunek zysków,
rachunek,
dokument do pobrania,
rachunek zyskow i strat - wariant kalkulacyjny, rachunek wyników, dokumenty online do pobrania, dokument online, druki księgowe,
wzory dokumentów,
rachunek zysków i strat, rachunek druk,
Rachunek zysków i strat - wariant kalkulacyjny,

Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy

›› Pobierz teraz

Rachunek wyników - w wersji elektronicznej do pobrania. Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy. Gotowy druk rachunku w arkuszu Excel. Arkusz jest podzielony na poprzednie i kolejne lata, wymaga włączenia makr.
Dokument w pełni edytowalny, co sprawia że możesz go dostosować do swoich potrzeb.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Druki księgowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
rachunek druk, dokument online, Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy, dokumenty do pobrania,
rachunek zysków i strat, wzory dokumentów, rachunek zysków, rachunek zyskow i strat - wariant porownawczy, rachunek,
dokument do pobrania,
druki księgowe, dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, rachunek wyników,

Diety, zwrot za przejazdy, potwierdzenie poniesionych kosztów

›› Pobierz teraz

Pismo dotyczące wypłaty Diety, zwrotu za przejazdy, potwierdzenia poniesionych kosztów. Dokument Word do edycji.
Pismo firmy kierowane do pracownika dotyczące wymagań, jakie powinna spełnić osoba ubiegająca się o zwrot poniesionych kosztów.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Druki księgowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
diety przepisy,
suplementy diety,
potwierdzenie poniesionych kosztów,
diety odchudzające, potwierdzenie poniesionych kosztow,
diety podróże służbowe,
diety od, wzory dokumentów, rozliczenie,
dokumenty online do pobrania, zwrot za przejazdy, dokument do pobrania, dokumenty do pobrania,
zwrot za przejazdy, diety odchudzanie,

Gwarancja uregulowania zaległych płatności

›› Pobierz teraz

Gwarancja uregulowania zaległych płatności
Gwarancja uregulowania zaległych płatności. Dokument Word do edycji.
Dokument, który udziela gwarancji uregulowania zobowiązań przez dłużnika

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Druki księgowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
opłacenie zaległych płatności,
zaległe płatności,
gwarancja zaległych płatności,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
uregulowanie płatności,
Gwarancja uregulowania zaległych płatności,
uregulowanie zaleglych platnosci, druki księgowe, dokument online,
gwarancja uregulowania zaległych płatności, dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania,
gwarancja uregulowania zaleglych platnosci, gwarancja płatności,

Informacja o niewłaściwym wystawianiu faktur

›› Pobierz teraz

Informacja o niewłaściwym wystawianiu faktur.
Dokument Word do edycji.
Pismo informujące o niewłaściwym wystawieni faktury z jednoczesną prośbą o wystawienie poprawnej.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Druki księgowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Informacja o niewłaściwym wystawianiu faktur, druk, informacja o wystawianiu faktury,
dokumenty do pobrania, informacja o niewłaściwym wystawieniu faktury, niewłaściwe wystawienie faktury, informacja o niewlasciwym wystawianiu faktur,
informacja o niewłaściwym wystawieniu faktur, dokument do pobrania, Informacja o niewłaściwym wystawianiu faktur,
wystawienie faktury, dokument online,
druki,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,

Informacja o otrzymaniu czeku bez pokrycia

›› Pobierz teraz

Informacja o otrzymaniu czeku bez pokrycia.
Dokument Word do druku.
Informacja o otrzymaniu czeku bez pokrycia z jednoczesną prośbą o wyjaśnienie sytuacji i wywiązanie się z zobowiązań.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Druki księgowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
druki księgowe, papier wartościowy, czek bez pokrycia,
Informacja o otrzymaniu czeku bez pokrycia,
czeki, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
dokument online,
informacja o otrzymaniu czeku bez pokrycia, wzory dokumentów,
czek,
dokumenty online do pobrania,

Informacja pracownika o kosztach poniesionych podczas podróży

›› Pobierz teraz

Informacja pracownika o kosztach poniesionych podczas podróży.
Dokument Word do edycji.
Dokument opisujący dokładny kosztorys poniesionych wydatków przez pracownika podczas podróży.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Druki księgowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, koszty wycieczki,
druki księgowe, wzory dokumentów,
koszty poniesione podczas podróży,
wydatki poniesione podczas podróży, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania, zapłata, informacja pracownika o kosztach podróży, dokument do pobrania,
koszty podróży,
Informacja pracownika o kosztach poniesionych podc, dokument online,

Odpowiedź na zapytanie o wypłacalność firmy

›› Pobierz teraz

Odpowiedź na zapytanie o wypłacalność firmy
Odpowiedź na zapytanie o wypłacalność firmy. Dokument Word do edycji.
Opinia stwierdzająca, iż firma, która jest obiektem zainteresowania w kręgach handlowych cieszy się dobrą opinią, jednak jej zdolność kredytowa nie jest znana.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Druki księgowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
odpowiedz na zapytanie o wyplacalnosc firmy,
wzory dokumentów,
sytuacja finansowa firmy, rentowność firmy,
Odpowiedź na zapytanie o wypłacalność firmy,
wiarygodność finansowa firmy, wypłacalność, dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania, dokument do pobrania,
odpowiedz na zapytanie,
wiarygodność firmy, druki księgowe, dokumenty online do pobrania, miarodajność firmy,

Odrzucenie prośby o udzielenie kredytu

›› Pobierz teraz

Odrzucenie prośby o udzielenie kredytu.
Dokument Word do edycji.
Pismo odrzucające prośbę o udzielenie kredytu z wymaganiem płatności gotówkowej w terminie za dostarczony towar.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Druki księgowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
odrzucenie prosby o udzielenie kredytu,
wzory dokumentów,
dokument do pobrania, Odrzucenie prośby o udzielenie kredytu,
dokumenty online do pobrania, odmowa udzielenia kredytu, odmowa kredytu,
dokument online, dokumenty do pobrania,
druki księgowe,
dokumenty online do pobrania,

Oświadczenie o gwarancji płatności

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o gwarancji płatności. Dokument Word do edycji. Całkowita i bezwarunkowa gwarancja natychmiastowego uregulowania płatności kwoty będącej przedmiotem roszczenia, poza tym zgoda na pokrycie wszystkich kosztów postępowania sądowego oraz opłat powstałych w związku z niniejszym oświadczeniem

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Druki księgowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
platnosc, wzory dokumentów, dokument online, dokumenty do pobrania, płatność, dokumenty online do pobrania,
oświadczenie o gwarancji płatności, druki księgowe,
oswiadczenie o gwarancji platnosci, dokumenty online do pobrania,
gwarancja płątności,
zabezpieczenie płatności,
dokument do pobrania,

Pismo wyjaśniające stan rozliczeń

›› Pobierz teraz

Pismo wyjaśniające stan rozliczeń
Pismo wyjaśniające stan rozliczenia, z którym nie zgadza się klient z powodu niezgodności cen z wcześniej ustalonymi a także otrzymania uszkodzonego towaru. Zwrot towaru.
Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Druki księgowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, rozliczenia podatkowe, pismo wyjasniajace stan rozliczen,
pismo wyjaśniające stan rozliczen, Pismo wyjaśniające stan rozliczeń,
rozliczenia, druki księgowe, druk wyjaśniający stan rozliczeń, dokument do pobrania,
dokument wyjaśniający stan rozliczeń,
dokument online, zapłata,
wniosek wyjaśniający stan rozliczeń, wzory dokumentów,

Prośba o przedłużenie terminu płatności

›› Pobierz teraz

Prośba o przedłużenie terminu płatności. Dokument Word do edycji.
Prośba o przedłużenie terminu płatności wraz z podanym uzasadnieniem

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Druki księgowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
przedłużenie płatności terminu, druki księgowe, wniosek o przedłużenie terminu płatności, prosba o przedluzenie terminu platnosci,
przedłużenie płatności, przedłużenie czasu płatności, dokumenty do pobrania, dokument online,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, czas płatności, przedłużenie terminu płatności,
termin płatności,
wzory dokumentów, dokument do pobrania,

Upomnienie z powodu nieuregulowania faktury

›› Pobierz teraz

Upomnienie z powodu nieuregulowania faktury. Ostatnie upomnienie z powodu nieuregulowania długu. Informacja o następstwach prawnych, jakimi zostanie obarczony dłużnik, gdy nie uiści żądanej kwoty wierzycielowi.
Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Druki księgowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty, nieuregulowanie faktury,
wzory dokumentów, druki, niewywiązanie się z faktury, druki księgowe,
przypomnienie o nieuregulowanej fakturze,
druk, dokumenty online do pobrania,
rozliczenie się z faktury, nierozliczenie się z faktury,
faktura, dokument online,
nierozliczenie sie z faktury,
dokumenty online do pobrania,

Upomnienie z powodu nieuregulowanych należności

›› Pobierz teraz

Upomnienie z powodu nieuregulowanych należności.
Nakaz uregulowania płatności z jednoczesną informacją, że jeżeli płatność nie zostanie uiszczona sprawa zostanie przekazana prawnikowi.
Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Druki księgowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, przypomnienie o nieuregulowanych należnościach,
płatność,
płatności, zawiadomienie,
dokument do pobrania, dokumenty do pobrania,
dokument online,
wzory dokumentów,
zapłata,
upomnienie z powodu nieuregulowanych naleznosci,
wypłata, opłata, druki księgowe,
należność,

Upomnienie z powodu nieuregulowanych płatności

›› Pobierz teraz

Upomnienie z powodu nieuregulowanych płatności.
Żądanie natychmiastowego uregulowania długu.
Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Druki księgowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
płatność, przypomnienie o nieuregulowanych należnościach,
dokument online, Upomnienie z powodu nieuregulowanych należności,
wypłata, dokumenty online do pobrania, Upomnienie z powodu nueuregulowanych płatności, platnosc, dokumenty do pobrania,
zawiadomienie, opłaty, wzory dokumentów,
zapłata, upomnienia, należność,

Zapytanie o zakup na kredyt

›› Pobierz teraz

Zapytanie o zakup na kredyt. Pismo klienta z zapytaniem o warunki, jakie trzeba spełnić, aby otworzyć rachunek w firmie dostawcy.
Dokument Word gotowy do wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Druki księgowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zapytanie o zakup na kredyt, dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, zakup na kredyt,
zakup na pozyczkę, zakup na pożyczkę,
pozyczka,
druki księgowe,
kupno,
zakup na pożyczke,
wzory dokumentów,
dokument online,
dokumenty do pobrania, kupowac,
kupować,

Zgłoszenie zamiaru kupna nieruchomości

›› Pobierz teraz

Zgłoszenie zamiaru kupna nieruchomości. Pismo ze zgłoszeniem zamiaru kupna nieruchomości, wpłaty zadatku, oferta na zakup nieruchomości.
Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Druki księgowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zamiar kupna,
zgłoszenie, druki księgowe, dokument online, chęć kupna, zgłaszać sie,
dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania, zgłaszać się,
wzory dokumentów,
zgłoszenie zamiaru kupna nieruchomości,
Zgłoszenie zamiaru kupna nieruchomości, chec kupna,
kupowanie nieruchomości,
kupno nieruchomości,

Żądanie potwierdzenia zdolności kredytowania i referencji

›› Pobierz teraz

Żądanie potwierdzenia zdolności kredytowania i referencji. Prośba o przesłanie ostatniego sprawozdania o stanie finansowym firmy klienta i kilku referencji dotyczących zdolności kredytowych tej firmy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Druki księgowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
druki księgowe,
zadanie potwierdzenia zdolnosci kredytowania i ref,
Żądanie potwierdzenia zdolności kredytowania i ref, dokumenty online do pobrania, odniesienie,
referencje,
prośba, nawiążanie, prosić,
kredytowanie,
potwierdzanie,
dokumenty online do pobrania, kredyt,
umiejętność kredytowania, nawiązywać,

Dowód Wewnętrzny (DW)

›› Pobierz teraz

Dowód Wewnętrzny (DW) /Ewidencja sprzedaży bezrachunkowej/- plik exel z wpisaną formułą - wystarczy wpisać odpowiednie wartości i otrzymujemy gotowe wyliczenie.
Dowód wewnętrzny( DW) jest to jeden z dowodów księgowych dla prowadzących Księgę Przychodów i Rozchodów. Nie jest same w sobie wystarczającą podstawą do zaksięgowania jakiegoś kosztu lub przychodu. Muszą być połączone i wynikać z faktur VAT, wyciągu bankowego itp.
Wystawiamy je wtedy, gdy dana operacja nie została udokumentowana innym dowodem księgowym. Dowód wewnętrzny służą do udokumentowania takich kosztów jak. np.:
- wydatki związane z opłatami za czynsz, energię elektryczną, telefon, wodę, gaz i centralne ogrzewanie, w części przypadającej na działalność gospodarczą. Trzeba jednak posiadać fakturę lub inny dokument (np. informację o wysokości czynszu) do których DW się odnosi. Ponadto DW można wystawić tylko jeśli wydatek został poniesiony, czyli zapłaciliśmy za czynsz, wodę, itd.,
- diety i inne należności za czas podróży zarówno pracowników, jak i osób prowadzących działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących.
- zakup bezpośrednio od krajowego producenta lub hodowcy produktów roślinnych i zwierzęcych, nie przerobionych sposobem przemysłowym
- zakup np. owoców runa leśnego od osoby fizycznej,
- wartość produktów roślinnych lub zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy lub hodowli prowadzonej przez podatnika.,
- zakupy w jednostkach handlu detalicznego (sklepach, kioskach) materiałów pomocniczych,
- opłaty uiszczane znakami opłaty skarbowej oraz opłaty sądowe i notarialne.
- wydatki związane z parkowaniem samochodu (podstawą wystawienia dowodu wewnętrznego w tym przypadku jest bilet z parkometru, kupon bądź bilet jednorazowy, który należy załączyć do sporządzonego dowodu).
Prawidłowo sporządzony dowód wewnętrzny powinien określać: przy zakupie - nazwę towaru oraz ilość, cenę jednostkową i wartość, w innych przypadkach - przedmiot operacji gospodarczych i wysokość kosztu (wydatku). Ponadto powinien być zaopatrzony w datę i podpisy osób, które bezpośrednio dokonały wydatków.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Druki księgowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,
dokument online,
wzory dokumentów, dw,
dokumenty online do pobrania,
dowod wewnetrzny,
dokument do pobrania,
wewnętrzny dowód, dowód wewnętrzny,

Faktura korygująca

›› Pobierz teraz

Korekta faktury. Dokument zapisany w programie Excel gotowy do uzupełnienia i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Druki księgowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
korekta faktury, dokument online,
jak fakturować,
jak zrobic korekte faktury,
dokumenty do pobrania,
program do faktury VAT,
wzory dokumentów,
księgowość faktura korygująca,
jak napisać fakturę korygująca, koryguj fakture vat, dokumenty online do pobrania, jak skorygować fakturę,
fakturaVAT, dokumenty online do pobrania,
korygacja faktury,

Duplikat faktury VAT

›› Pobierz teraz

Duplikat faktury VAT. Dokument zapisany w programie Excel.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Druki księgowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
jak fakturować, dokumenty online do pobrania,
duplikat faktury VAT, fakturaVAT, dokument online,
księgowanie faktur,
duplikat faktury,
księgowość,
jak fakturować, dokument do pobrania, duplikat faktury vat,
fakturowanie, wzory dokumentów, dokumenty do pobrania, faktura duplikat,

Faktura VAT RR

›› Pobierz teraz

Faktura VAT RR. Dokument zapisany w aktywnym arkuszu kalkulacyjnym gotowy do uzupełnienia i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Druki księgowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
faktura rozchód wewnętrzny,
vat faktura rr,
dokument online, faktura RR, Faktura VAT RR,
rr,
faktura, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania, reprezentacja i reklama, vat,
vat rr,
dokumenty online do pobrania,
wzory dokumentów,

Faktura zaliczkowa

›› Pobierz teraz

Faktura zaliczkowa. Dokument sporządzony w aktywnym arkuszu kalkulacyjnym gotowy do uzupełnienia i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Druki księgowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
faktura zaliczkowa,
dokumenty online do pobrania, zaliczkowa faktura, dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania, wzory dokumentów, dokumenty online do pobrania, dokument online, zaliczka,

Europejska faktura VAT

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Druki księgowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
jak fakturować, faktura VAT, dokumenty do pobrania, dokument do pobrania, faktura po europejsku,
dokumenty online do pobrania,
fakturowanie,
sięgowość, VAT,
jak fakturować po europejsku, europejska faktura vat,
program do faktur, duplikat faktury VAT, jak fakturować,

Nota korygująca

›› Pobierz teraz

Nota korygująca jest dokumentem, którego podstawą wystawienia są pomyłki w jakiejkolwiek informacji dotyczącej głównie sprzedawcy albo nabywcy lub oznaczenia towaru czy usługi. W szczególności są to: błędnie wpisany adres, numer NIP, nazwa którejś ze stron, pomyłka w określeniu daty sprzedaży, daty wystawienia i numeru kolejnego faktury albo numeru z klasyfikacji statystycznej. Także w przypadku zaistnienia pomyłki w numerze rejestracyjnym pojazdu nabywca może dokonać korekty tego numeru poprzez wystawienie noty korygującej (pismo Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty z 1 czerwca 2005 r., nr IUSBIII/436/12/1/2005/KK).

Dokument zapisany w formacie xls. Dokument przygotowany do edycji i wydruku. NOta korygują do pobrania online

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Druki księgowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
nota do pobrania,
nota korygująca, dokumenty księgowe, nota, korekta do faktury,
pisma do pobrania,
wzory dokumentów, dokumenty do pobrania,
noty korygujące, nota do pobrania,
korygująca,