Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2017-02-28

zakresobowiazkow.pl

Zakres obowiązków pracownika

Szukaj:

Kategorie:

› Zakresy Czynności Pracowników› W pracy› Umowy zlecenia› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Prawo pracy› Różne› BHP Instrukcje› PITy - rozliczenia za 2007 r› Horoskop - Znak zodiaku› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień› Referencje› Prawo pracy dla kobiet w ciąży› Listy motywacyjne i CV› Umowy związane z pracą› Wykup mieszkania› Deklaracje VAT, PIT, CIT› Dokumenty do Banku› Dokumenty przydatne przy budowie› Druki księgowe› Grzecznościowe› Informacje dla Urzędu Skarbowego› Krajowy Rejestr Karny› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia› NIP› Pisma do Urzędu Skarbowego› Pisma do TP S.A i innych operatorów› Pozwy sądowe› Prawo spółek handlowych› Prośby do Urzędu Skarbowego› Różne umowy› Sprawozdawczość Budżetowa› Studencik› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy użyczenia› Umowy związane ze świadczeniem usług› Upoważnienia› W urzędzie› Weksle› Wnioski do Urzędu Skarbowego› Wnioski sądowe› Zamówienia, reklamacje› ZUS - poradniki› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy

Druki księgowe

Księgowość jest częścią rejestracyjną całego systemu RACHUNKOWOŚCI, określana jest często jako prowadzenie ksiąg rachunkowych. Dostarcza danych zarówno dla potrzeb procesów obliczeniowych rachunku kosztów, jaki i dla sporządzania sprawozdań finansowych jednostki gospodarczej.
W kategorii znajdują się druki i dokumenty księgowe do zastawania w każdej firmie. Arkusz spisu z natury, bilans, faktura VAT, OT, rachunki.

Arkusz spisu z natury

›› Pobierz teraz

Arkusz spisu z natury (arkusz inwentaryzacyjny) niezbędny przy inwentaryzacji(remanencie).
Arkusz w formie elektronicznej (dokument Excel).
Pamiętaj, że arkusze inwentaryzacyjne to druki ścisłego zarachowania!.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Druki księgowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
katalog, dokumenty online do pobrania, inwentaryzacja budowlana, spis natury,
remanent,
druk inwentaryzacji,
rodzaje inwentaryzacji,
dokument online,
instrukcja inwentaryzacyjna,
druki,
ustawa o rachunkowości,
inwentaryzacja,
spis,
druki księgowe,
dokumenty online do pobrania,

OT - Przyjęcie środka trwałego

›› Pobierz teraz

Druk OT - przyjęcia środka trwałego. Dokument w formacie Excel, w pełni edytowalny. Ułatwi prace, księgowemu.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Druki księgowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
OT - Przyjęcie środka trwałego,
druk ot,
ot,
druki księgowe, wzory dokumentów,
dokument online,
ot - przyjecie srodka trwalego,
dokumenty do pobrania,
przyjęcie środka trwałego ot, przyjęcie środka trwałego, dokument do pobrania,
dokument ot, dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,

Druk bilansu

›› Pobierz teraz

Bilans
Gotowy druk bilansu w arkuszu Excel.
Sumuje i pilnuje zgodności stanów aktywów i pasywów. Arkusz jest podzielony na poprzednie i kolejne lata, wymaga włączenia makr.
Dokument w pełni edytowalny, co sprawia że możesz go dostosować do swoich potrzeb. Bilans do pobrania i stosowania.
Bilans druk w wersji elektronicznej.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Druki księgowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
bilans 2 wojny światowej,
sprawozdanie finansowe, budowa bilansu,
analiza pionowa i pozioma bilansu,
bilans druk,
bilans płatniczy kraju,
bilans xls,
przykładowy bilans,
rachunek zysków i strat,
wzór bilansu, bilans zgonow,
saldo bilansu płatniczego, bilans na dzień, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,

Faktura Proforma

›› Pobierz teraz

Faktura Proforma.
Druk - Faktura Proforma (arkusz excel)- wersja elektroniczna.Orginał/kopia.
Należy wpisać wszystkie dane tak jak dane do faktury orginalnej!!!

Treść i wartości automatycznie są przenoszone do kopii.
Druk faktury automatycznie sumuje kwote do zapłaty oraz podaje ją słownie. Faktura w wersji elektronicznej. Arkusz obsługuje makra.Należy je włączyć.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Druki księgowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
faktury pro forma,
druk faktury vat,
wystawienie faktury vat, faktura vat proforma,
formularz faktura vat,
druk faktury proforma, faktura,
wzór faktury vat, co to jest faktura pro forma,
faktura pro forma wzór, druk faktury,
wystawianie faktur, faktur pro forma, druki faktura proforma, dokumenty,

Faktura VAT

›› Pobierz teraz

Faktura VAT
Druk Faktury VAT (arkusz excel). Faktura Orginał/kopia. Dane wprowadza się do faktury orginalnej. Treść i wartości automatycznie są przenoszone do kopii. Druk faktury automatycznie sumuje kwoty netto, VAT, brutto, do zapłaty oraz podaje ją słownie. Arkusz obsługuje makra. Należy je włączyć.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Druki księgowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
anulowanie faktury vat, wypełnianie faktury vat,
fakturę vat marża, dokumenty online do pobrania, darmowa faktura vat, elementy faktury vat, wystawienie faktury vat,
faktura vat wzór, faktura vat wzor,
faktura vat xls,
faktura vat pdf, faktura vat darmowy, faktur vat marża, vat z duplikatu faktury,
vat,

Rachunek zysków i strat - wariant kalkulacyjny

›› Pobierz teraz

Rachunek zysków i strat - wariant kalkulacyjny
Rachunek wyników - w wersji elektronicznej do pobrania. Rachunek zysków i strat - wariant kalkulacyjny. Gotowy druk rachunku w arkuszu Excel. Arkusz jest podzielony na poprzednie i kolejne lata, wymaga włączenia makr. Dokument w pełni edytowalny, co sprawia że możesz go dostosować do swoich potrzeb.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Druki księgowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
druki księgowe,
rachunek zyskow i strat - wariant kalkulacyjny,
rachunek,
rachunek zysków, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania, rachunek zysków i strat, rachunek druk,
dokument do pobrania, dokument online, Rachunek zysków i strat - wariant kalkulacyjny, rachunek wyników, wzory dokumentów,

Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy

›› Pobierz teraz

Rachunek wyników - w wersji elektronicznej do pobrania. Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy. Gotowy druk rachunku w arkuszu Excel. Arkusz jest podzielony na poprzednie i kolejne lata, wymaga włączenia makr.
Dokument w pełni edytowalny, co sprawia że możesz go dostosować do swoich potrzeb.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Druki księgowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
rachunek,
dokument online, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania, rachunek wyników,
rachunek zysków i strat, druki księgowe,
rachunek zyskow i strat - wariant porownawczy,
dokument do pobrania, Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy,
rachunek zysków,
wzory dokumentów,
rachunek druk, dokumenty online do pobrania,

Diety, zwrot za przejazdy, potwierdzenie poniesionych kosztów

›› Pobierz teraz

Pismo dotyczące wypłaty Diety, zwrotu za przejazdy, potwierdzenia poniesionych kosztów. Dokument Word do edycji.
Pismo firmy kierowane do pracownika dotyczące wymagań, jakie powinna spełnić osoba ubiegająca się o zwrot poniesionych kosztów.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Druki księgowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
delegacje diety, diety odchudzające,
Diety,
dieta,
potwierdzenie poniesionych kosztow, diety podróże służbowe, zwrot za przejazdy, potwierdzenie poniesionych kosztów,
diety,
dokument online,
diety od,
suplementy diety, delegacja diety,
diety odchudzajace, druki księgowe,

Gwarancja uregulowania zaległych płatności

›› Pobierz teraz

Gwarancja uregulowania zaległych płatności
Gwarancja uregulowania zaległych płatności. Dokument Word do edycji.
Dokument, który udziela gwarancji uregulowania zobowiązań przez dłużnika

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Druki księgowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
druki księgowe, gwarancja uregulowania zaleglych platnosci,
uregulowanie płatności, uregulowanie zaleglych platnosci, uregulowanie zaleglych płatności,
opłacenie zaległych płatności, dokumenty online do pobrania,
zaległe płatności,
gwarancja płatności,
dokument online, wzory dokumentów,
dokumenty do pobrania,
gwarancja uregulowania zaległych płatności,
dokument do pobrania,
gwarancja zaległych płatności,

Informacja o niewłaściwym wystawianiu faktur

›› Pobierz teraz

Informacja o niewłaściwym wystawianiu faktur.
Dokument Word do edycji.
Pismo informujące o niewłaściwym wystawieni faktury z jednoczesną prośbą o wystawienie poprawnej.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Druki księgowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
informacja o wystawianiu faktury,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, druk,
informacja o niewłaściwym wystawieniu faktur,
druki księgowe, wystawienie faktury,
dokumenty do pobrania, informacja o niewłaściwym wystawieniu faktury,
wzory dokumentów, Informacja o niewłaściwym wystawianiu faktur,
informacja o niewlasciwym wystawianiu faktur,
dokument online,
dokumenty online do pobrania, niewłaściwe wystawienie faktury,

Informacja o otrzymaniu czeku bez pokrycia

›› Pobierz teraz

Informacja o otrzymaniu czeku bez pokrycia.
Dokument Word do druku.
Informacja o otrzymaniu czeku bez pokrycia z jednoczesną prośbą o wyjaśnienie sytuacji i wywiązanie się z zobowiązań.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Druki księgowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
czek, dokumenty do pobrania, wzory dokumentów, dokumenty online do pobrania, druki księgowe,
informacja o otrzymaniu czeku bez pokrycia, dokument do pobrania,
Informacja o otrzymaniu czeku bez pokrycia, dokument online,
papier wartościowy,
dokumenty online do pobrania,
czeki,
czek bez pokrycia,

Informacja pracownika o kosztach poniesionych podczas podróży

›› Pobierz teraz

Informacja pracownika o kosztach poniesionych podczas podróży.
Dokument Word do edycji.
Dokument opisujący dokładny kosztorys poniesionych wydatków przez pracownika podczas podróży.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Druki księgowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
Informacja pracownika o kosztach poniesionych podc,
koszty wycieczki,
wydatki poniesione podczas podróży,
dokument online,
dokumenty online do pobrania, zapłata, informacja pracownika o kosztach podróży, dokumenty do pobrania,
koszty podróży, koszty poniesione podczas podróży, wzory dokumentów,
druki księgowe,
dokumenty online do pobrania,

Odpowiedź na zapytanie o wypłacalność firmy

›› Pobierz teraz

Odpowiedź na zapytanie o wypłacalność firmy
Odpowiedź na zapytanie o wypłacalność firmy. Dokument Word do edycji.
Opinia stwierdzająca, iż firma, która jest obiektem zainteresowania w kręgach handlowych cieszy się dobrą opinią, jednak jej zdolność kredytowa nie jest znana.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Druki księgowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
firma, Odpowiedź na zapytanie o wypłacalność firmy, wiarygodność firmy, druki księgowe,
rentowność firmy,
odpowiedz na zapytanie,
wypłacalność firmy,
miarodajność firmy, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
zapytanie o wypłacalność firmy,
odpowiedz na zapytanie o wyplacalnosc firmy, wzory dokumentów, wypłacalność,

Odrzucenie prośby o udzielenie kredytu

›› Pobierz teraz

Odrzucenie prośby o udzielenie kredytu.
Dokument Word do edycji.
Pismo odrzucające prośbę o udzielenie kredytu z wymaganiem płatności gotówkowej w terminie za dostarczony towar.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Druki księgowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Odrzucenie prośby o udzielenie kredytu,
odrzucenie prosby o udzielenie kredytu,
druki księgowe,
odmowa udzielenia kredytu,
odmowa kredytu, dokument online,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,
wzory dokumentów,

Oświadczenie o gwarancji płatności

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o gwarancji płatności. Dokument Word do edycji. Całkowita i bezwarunkowa gwarancja natychmiastowego uregulowania płatności kwoty będącej przedmiotem roszczenia, poza tym zgoda na pokrycie wszystkich kosztów postępowania sądowego oraz opłat powstałych w związku z niniejszym oświadczeniem

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Druki księgowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
gwarancja płątności, platnosc,
oświadczenie o gwarancji płatności,
dokumenty do pobrania, dokument online,
oswiadczenie o gwarancji platnosci,
płatność,
dokumenty online do pobrania, druki księgowe, dokument do pobrania, wzory dokumentów, zabezpieczenie płatności, dokumenty online do pobrania,

Pismo wyjaśniające stan rozliczeń

›› Pobierz teraz

Pismo wyjaśniające stan rozliczeń
Pismo wyjaśniające stan rozliczenia, z którym nie zgadza się klient z powodu niezgodności cen z wcześniej ustalonymi a także otrzymania uszkodzonego towaru. Zwrot towaru.
Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Druki księgowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pismo wyjasniajace stan rozliczen,
podatek, stan rozliczeń, rozliczenia podatkowe,
Pismo wyjaśniające stan rozliczeń, wniosek wyjaśniający stan rozliczeń,
zapłata, rozliczenia, dokumenty online do pobrania, podatki, dokumenty online do pobrania, rozliczenie,
dokument online,
dokumenty do pobrania,
pismo wyjaśniające stan rozliczen,

Prośba o przedłużenie terminu płatności

›› Pobierz teraz

Prośba o przedłużenie terminu płatności. Dokument Word do edycji.
Prośba o przedłużenie terminu płatności wraz z podanym uzasadnieniem

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Druki księgowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wzory dokumentów,
dokumenty online do pobrania, Prośba o przedłużenie terminu płatności,
termin płatności, przedłużenie czasu płatności, dokumenty do pobrania, prosba o przedluzenie terminu platnosci, wniosek o przedłużenie terminu płatności, dokument do pobrania,
przedłużenie płatności,
przedłużenie płatności terminu, przedłużenie terminu płatności, czas płatności,
dokument online,
druki księgowe,

Upomnienie z powodu nieuregulowania faktury

›› Pobierz teraz

Upomnienie z powodu nieuregulowania faktury. Ostatnie upomnienie z powodu nieuregulowania długu. Informacja o następstwach prawnych, jakimi zostanie obarczony dłużnik, gdy nie uiści żądanej kwoty wierzycielowi.
Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Druki księgowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
faktura, nierozliczenie sie z faktury, druk, dokumenty do pobrania,
nierozliczenie się z faktury,
wzory dokumentów, dokumenty online do pobrania, nieuregulowanie faktury, uwaga o niewypełnieniu faktury,
dokumenty online do pobrania,
rozliczenie się z faktury,
druki księgowe, dokument do pobrania,
druki, przypomnienie o nieuregulowanej fakturze,

Upomnienie z powodu nieuregulowanych należności

›› Pobierz teraz

Upomnienie z powodu nieuregulowanych należności.
Nakaz uregulowania płatności z jednoczesną informacją, że jeżeli płatność nie zostanie uiszczona sprawa zostanie przekazana prawnikowi.
Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Druki księgowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
druki księgowe,
płatność, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania, zawiadomienia, upomnienie z powodu nieuregulowanych naleznosci,
platnosc, płatności, dokumenty online do pobrania,
wzory dokumentów, zapłata,
wypłata,
opłata, zawiadomienie,

Upomnienie z powodu nieuregulowanych płatności

›› Pobierz teraz

Upomnienie z powodu nieuregulowanych płatności.
Żądanie natychmiastowego uregulowania długu.
Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Druki księgowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
przypomnienie o nieuregulowanych należnościach, należność,
opłaty, płatności, wzory dokumentów, dokument online, dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,
zapłata, zawiadomienia,
opłata, Upomnienie z powodu nueuregulowanych płatności,
płatność,
upomnienie z powodu nueuregulowanych platnosci,
zawiadomienie,

Zapytanie o zakup na kredyt

›› Pobierz teraz

Zapytanie o zakup na kredyt. Pismo klienta z zapytaniem o warunki, jakie trzeba spełnić, aby otworzyć rachunek w firmie dostawcy.
Dokument Word gotowy do wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Druki księgowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
kupno,
zakup na kredyt,
zakup na pozyczkę, dokument do pobrania, kupno na pożyczkę, pozyczka,
pożyczka, dokument online, zakup na pożyczke,
kupowac,
kupować,
dokumenty online do pobrania, zapytanie o zakup na kredyt, dokumenty online do pobrania, zakup na pożyczkę,

Zgłoszenie zamiaru kupna nieruchomości

›› Pobierz teraz

Zgłoszenie zamiaru kupna nieruchomości. Pismo ze zgłoszeniem zamiaru kupna nieruchomości, wpłaty zadatku, oferta na zakup nieruchomości.
Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Druki księgowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
kupno nieruchomości, wzory dokumentów,
dokumenty do pobrania,
zgłoszenie, kupowanie nieruchomości, chęć kupna,
dokumenty online do pobrania, zgłaszać się, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
zgłoszenie zamiaru kupna nieruchomości, chec kupna,
zgłaszać sie, zamiar kupna, Zgłoszenie zamiaru kupna nieruchomości,

Żądanie potwierdzenia zdolności kredytowania i referencji

›› Pobierz teraz

Żądanie potwierdzenia zdolności kredytowania i referencji. Prośba o przesłanie ostatniego sprawozdania o stanie finansowym firmy klienta i kilku referencji dotyczących zdolności kredytowych tej firmy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Druki księgowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
potwierdzanie,
Żądanie potwierdzenia zdolności kredytowania i ref,
prosić, prośba,
umiejętność referencji,
odniesienie,
dokument online,
nawiązywać, referencja,
umiejętność kredytowania, dokumenty online do pobrania,
potwierdzać, dokumenty do pobrania,
żądać potwierdzenia,
kredyt,

Dowód Wewnętrzny (DW)

›› Pobierz teraz

Dowód Wewnętrzny (DW) /Ewidencja sprzedaży bezrachunkowej/- plik exel z wpisaną formułą - wystarczy wpisać odpowiednie wartości i otrzymujemy gotowe wyliczenie.
Dowód wewnętrzny( DW) jest to jeden z dowodów księgowych dla prowadzących Księgę Przychodów i Rozchodów. Nie jest same w sobie wystarczającą podstawą do zaksięgowania jakiegoś kosztu lub przychodu. Muszą być połączone i wynikać z faktur VAT, wyciągu bankowego itp.
Wystawiamy je wtedy, gdy dana operacja nie została udokumentowana innym dowodem księgowym. Dowód wewnętrzny służą do udokumentowania takich kosztów jak. np.:
- wydatki związane z opłatami za czynsz, energię elektryczną, telefon, wodę, gaz i centralne ogrzewanie, w części przypadającej na działalność gospodarczą. Trzeba jednak posiadać fakturę lub inny dokument (np. informację o wysokości czynszu) do których DW się odnosi. Ponadto DW można wystawić tylko jeśli wydatek został poniesiony, czyli zapłaciliśmy za czynsz, wodę, itd.,
- diety i inne należności za czas podróży zarówno pracowników, jak i osób prowadzących działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących.
- zakup bezpośrednio od krajowego producenta lub hodowcy produktów roślinnych i zwierzęcych, nie przerobionych sposobem przemysłowym
- zakup np. owoców runa leśnego od osoby fizycznej,
- wartość produktów roślinnych lub zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy lub hodowli prowadzonej przez podatnika.,
- zakupy w jednostkach handlu detalicznego (sklepach, kioskach) materiałów pomocniczych,
- opłaty uiszczane znakami opłaty skarbowej oraz opłaty sądowe i notarialne.
- wydatki związane z parkowaniem samochodu (podstawą wystawienia dowodu wewnętrznego w tym przypadku jest bilet z parkometru, kupon bądź bilet jednorazowy, który należy załączyć do sporządzonego dowodu).
Prawidłowo sporządzony dowód wewnętrzny powinien określać: przy zakupie - nazwę towaru oraz ilość, cenę jednostkową i wartość, w innych przypadkach - przedmiot operacji gospodarczych i wysokość kosztu (wydatku). Ponadto powinien być zaopatrzony w datę i podpisy osób, które bezpośrednio dokonały wydatków.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Druki księgowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
dowod wewnetrzny, wzory dokumentów, dowód wewnętrzny, dw,
dokumenty online do pobrania, wewnętrzny dowód,

Faktura korygująca

›› Pobierz teraz

Korekta faktury. Dokument zapisany w programie Excel gotowy do uzupełnienia i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Druki księgowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
jak zrobic korekte faktury, korygacja faktury,
faktura korygująca,
dokument online,
fakturaVAT,
jak napisać fakturę korygująca, księgowość faktura korygująca, dokument do pobrania, jak skorygować fakturę, wzory dokumentów, dokumenty online do pobrania, koryguj fakture vat, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
jak fakturować,

Duplikat faktury VAT

›› Pobierz teraz

Duplikat faktury VAT. Dokument zapisany w programie Excel.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Druki księgowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, jak fakturować,
księgowanie faktur, dokumenty do pobrania,
duplikat faktury VAT,
duplikat faktury,
dokument do pobrania,
księgowość, fakturowanie, faktura duplikat, dokument online,
jak fakturować,
dokumenty online do pobrania,
duplikat faktury vat, program do faktur,

Faktura VAT RR

›› Pobierz teraz

Faktura VAT RR. Dokument zapisany w aktywnym arkuszu kalkulacyjnym gotowy do uzupełnienia i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Druki księgowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
faktura, rr,
faktura RR, vat,
Faktura VAT RR,
dokumenty online do pobrania, vat faktura rr, dokumenty online do pobrania, faktura rozchód wewnętrzny,
vat rr, wzory dokumentów, reprezentacja i reklama,
dokument online,
dokumenty do pobrania,

Faktura zaliczkowa

›› Pobierz teraz

Faktura zaliczkowa. Dokument sporządzony w aktywnym arkuszu kalkulacyjnym gotowy do uzupełnienia i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Druki księgowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, zaliczka,
dokumenty do pobrania, dokument do pobrania,
zaliczkowa faktura, wzory dokumentów, dokument online, faktura zaliczkowa,

Europejska faktura VAT

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Druki księgowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
jak fakturować,
VAT,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania, faktura VAT, jak fakturować po europejsku,
księgowanie faktur, dokumenty online do pobrania,
jak fakturować, dokument online,
fakturowanie,
program do faktur, wzory dokumentów, europejska faktura vat,
fakturaVAT,

Nota korygująca

›› Pobierz teraz

Nota korygująca jest dokumentem, którego podstawą wystawienia są pomyłki w jakiejkolwiek informacji dotyczącej głównie sprzedawcy albo nabywcy lub oznaczenia towaru czy usługi. W szczególności są to: błędnie wpisany adres, numer NIP, nazwa którejś ze stron, pomyłka w określeniu daty sprzedaży, daty wystawienia i numeru kolejnego faktury albo numeru z klasyfikacji statystycznej. Także w przypadku zaistnienia pomyłki w numerze rejestracyjnym pojazdu nabywca może dokonać korekty tego numeru poprzez wystawienie noty korygującej (pismo Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty z 1 czerwca 2005 r., nr IUSBIII/436/12/1/2005/KK).

Dokument zapisany w formacie xls. Dokument przygotowany do edycji i wydruku. NOta korygują do pobrania online

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Druki księgowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
nota korygująca,
nota, nota do pobrania, nota do pobrania, korekta do faktury,
dokumenty do pobrania, noty korygujące, dokumenty księgowe, pisma do pobrania, wzory dokumentów, korygująca,