Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2014-09-08

zakresobowiazkow.pl

Zakres obowiązków pracownika

Szukaj:

Kategorie:

› Zakresy Czynności Pracowników› W pracy› Umowy zlecenia› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Prawo pracy› Różne› BHP Instrukcje› PITy - rozliczenia za 2007 r› Horoskop - Znak zodiaku› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień› Referencje› Prawo pracy dla kobiet w ciąży› Listy motywacyjne i CV› Umowy związane z pracą› Wykup mieszkania› Deklaracje VAT, PIT, CIT› Dokumenty do Banku› Dokumenty przydatne przy budowie› Druki księgowe› Grzecznościowe› Informacje dla Urzędu Skarbowego› Krajowy Rejestr Karny› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia› NIP› Pisma do Urzędu Skarbowego› Pisma do TP S.A i innych operatorów› Pozwy sądowe› Prawo spółek handlowych› Prośby do Urzędu Skarbowego› Różne umowy› Sprawozdawczość Budżetowa› Studencik› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy użyczenia› Umowy związane ze świadczeniem usług› Upoważnienia› W urzędzie› Weksle› Wnioski do Urzędu Skarbowego› Wnioski sądowe› Zamówienia, reklamacje› ZUS - poradniki› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy

Pisma do Urzędu Skarbowego

Czy wiesz że, Naczelnika Urzędu Skarbowego, jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów, a zarazem organem podatkowym pierwszej instancji. A Urząd Skarbowy jest państwową jednostką budżetowa obsługującą Naczelnika. W tej kategorii znajdziecie wzory oświadczeń, próśb i wniosków.

Informacja o zrzeczeniu sie opodatkowania w formie karty podatkowej

›› Pobierz teraz

Informacja o zrzeczeniu sie opodatkowania w formie karty podatkowej.
Dokument Word do edycji.

Pismo z informacją o rezygnacji z opodatkowania w formie karty podatkowej na skutek otrzymania decyzji o wysokości karty podatkowej.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
informacja o rezygnacji z podatku,
Informacja o zrzeczeniu sie opodatkowania w formie,
skarbówka, dokument do pobrania, urząd skarbowy, dokumenty online do pobrania, dokument online, urzędy skarbowe, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,

Odpowiedz na upomnienie

›› Pobierz teraz

Odpowiedz na upomnienie.
Dokument Word do edycji.

Odpowiedź na upomnienie informująca, że dochodzona kwota z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej została uiszczona.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
urzędy skarbowe,
skarbówka, uiszczenie opłaty,
dokument do pobrania,
upomnienia,
dokumenty do pobrania,
odpowiedź na upomnienie, zaplata, uiszczac, uiszczać,
dokumenty online do pobrania, zapłata,
odzew, urząd skarbowy,

Odwołanie od decyzji

›› Pobierz teraz

Odwołanie od decyzji.
Dokument Word do edycji.

Pismo z odwołaniem od decyzji Urzędu Skarbowego. Opis poprawnego uzasadnienia w oparciu o art. 222 Ordynacji podatkowej.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
odwołanie od decyzji inspektora, cofać decyzję, odwołąnie od decyzji,
odwołanie od decyzji komisji wojskowej,
odwołanie od decyzji opłata,
odwołanie od decyzji us,
odwołania od decyzji zus,
odwołanie od decyzji pzu życie,
jak napisać odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej,
odwołanie od decyzji podatkowej,
odwołanie od decyzji zakładu ubezpieczeń,
odwołanie od decyzji komisji, odwołanie od decyzji sądu grodzkiego, odwołanie od decyzji wku, dokument online,

Oświadczenie o ilości stanowisk kasowych

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o ilości stanowisk kasowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo z informacją o przekroczeniu w danym miesiącu obrotu zobowiązującego do prowadzenia ewidencji za pomocą kas rejestrujących, wobec czego będzie zwiększona ilość stanowisk kasowych.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
urzędy skarbowe, dokument do pobrania,
Oświadczenie o ilości stanowisk kasowych, oswiadczenie o ilości kas,
urząd skarbowy,
ilość kas, oswiadczenie o ilosci stanowisk kasowych,
oświadczenie o ilości stanowisk kasowych, dokument online, dokumenty online do pobrania,
skarbówka,
wypowiedz,
deklaracje, ilość kasy,
deklaracja,

Prośba o obniżenie karty podatkowej

›› Pobierz teraz

Prośba o obniżenie karty podatkowej.
Dokument Word do edycji.

Wzór pisma z prośbą o obniżenie wysokości podatku w formie karty podatkowej. W uzasadnieniu zaznaczone jest, iż wysokość zobowiązania podatkowego czyni działalność deficytową już na samym starcie.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
skarbówka, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, wzor pisma, dokumenty online do pobrania,
wniosek o zmniejszenie karty podatkowej, karta podatkowa, prośba o zmniejszenie karty podatkowej, Prośba o obniżenie karty podatkowej,
podanie o obniżenie karty podatkowej,
dokument online, urząd skarbowy, podania,
prosba o obnizenie karty podatkowej,
prosba,

Prośba o umorzenie karty podatkowej wraz z odsetkami

›› Pobierz teraz

Prośba o umorzenie karty podatkowej wraz z odsetkami.
Dokument Word do edycji.

Pismo z prośbą o umorzenie zaległości karty podatkowej wraz z odsetkami. W piśmie zawarty jest przykład uzasadnienia.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
odwołać,
urzędy skarbowe, dokumenty online do pobrania, urząd skarbowy, dokumenty online do pobrania,
wniosek, odwołanie, pismo z prosba,
odwolanie, karta podatkowa z odsetkami, prosba o umorzenie karty podatkowej wraz z odsetka, odsetki, skasować, wnioskować, odsetek,

Skarga na czynności poborcy

›› Pobierz teraz

Skarga na czynności poborcy
Dokument Word do edycji.

Wzór pisma ze skargą na czynności poborcy, podjęte w toku prowadzenia egzekucji zobowiązania pieniężnego innej firmy. Wniosek o zastosowanie sankcji wobec poborcy i naprawienie powstałej szkody przez niego wyrządzonej. Pismo zawiera wzór uzasadnienia.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
kolektor, urząd skarbowy,
zarzut,
zażalenie,
składanie zażalenia, skarga na czynnosci poborcy,
czynnosci poborcy, skarbówka, urzędy skarbowe,
dokument do pobrania,
czynność poborcy, składanie zazalenia, skladanie zazalenia, dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,

Skarga na nie załatwienie przez organ podatkowy sprawy we właściwym terminie

›› Pobierz teraz

Skarga na nie załatwienie przez organ podatkowy sprawy we właściwym terminie.
Dokument Word do edycji.

Pismo ze skargą o nie załatwienie przez organ podatkowy sprawy we właściwym terminie opartą na podstawie art. 140 § 1 Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 1997 roku nr 137 poz. 926 z późn. zm.). Pismo zawiera opis poprawnego uzasadnienia.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
skladanie zazalenia,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, zarzuty, dokument do pobrania,
skarga na nie zalatwienie przez organ podatkowy sp,
zarzut, urząd skarbowy, wzor pisma, dokumenty do pobrania,
składanie zażalenia, składanie zazalenia,
Skarga na nie załatwienie przez organ podatkowy sp, urzędy skarbowe, skarbówka,

Upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpisu

›› Pobierz teraz

Upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpisu.
Dokument Word do edycji.

Upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpisu.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, wystawienie faktury vat,
faktury, upowaznienie do wystawienia faktury vat bez podpis, upowaznienie,
upoważnienie do wystawienia faktury vat bez podpisu, upoważniać,
upoważnienia,
urząd skarbowy, upowaznienia,
dokument online,
Upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpis, dokument do pobrania,
urzędy skarbowe,
dokumenty do pobrania,

Zarzuty w sprawie postępowania egzekucyjnego

›› Pobierz teraz

Zarzuty w sprawie postępowania egzekucyjnego.
Dokument Word do edycji.

Pismo z zarzutem w sprawie postępowania egzekucyjnego. W przykładowym uzasadnieniu pisze iż poborca skarbowy dokonał zajęcia ruchomości, które nie były i nie są własnością zobowiązanego, lecz jedynie przebywały w siedzibie zobowiązanego z tytułu umowy użyczenia

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
skarbówka,
zażalenie,
urzędy skarbowe, Zarzuty w sprawie postępowania egzekucyjnego,
proces egzekucyjny, dokument do pobrania,
urząd skarbowy,
skarga, zarzuty w sprawie postepowania egzekucyjnego, egzekucja, zazalenie, dokument online, postępowania egzekucyjne, postępowanie egzekucyjne, dokumenty online do pobrania,

Zawiadomienie o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg handlowych

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg handlowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo z zawiadomieniem o przejściu na prowadzenie księgi handlowej od dnia zaznaczonego w piśmie.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
urząd skarbowy,
dokument do pobrania, księgi handlowe,
ostrzeżenie ostrzezenie,
dokument online, dokumenty do pobrania, zawiadomienie,
dokumenty online do pobrania, skarbówka, ksiegi, obwieszczenia,
uwagi,
ostrzeżenia,
Zawiadomienie o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg han, zawiadomienie o dobrowolnym prowadzeniu ksiag hanzawiadomienie o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg hand,

Zawiadomienie o innym miejscu przechowywania ksiąg podatkowych

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o innym miejscu przechowywania ksiąg podatkowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo z zawiadomieniem o zmianie miejsca przechowywania ksiąg podatkowych. Pismo zawiera informacje dotyczące nowego adresu oraz daty, od kiedy zostanie zmienione miejsce.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
skarbówka, ostrzeżenia, ogłoszenia, ksiąg podatkowych, dokument do pobrania, ostrzezenia, obwieszczenia, inne miejsce przechowywania,
zawiadomienia,
ogloszenie, zawiadomienie o innym miejscu przechowywania ksiag, dokumenty online do pobrania,
obwieszczenie,
księgować, uwagi,

Zawiadomienie o prowadzeniu ksiąg handlowych

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o prowadzeniu ksiąg handlowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo z informacją w związku z przekroczeniem obrotów o przejściu na prowadzenie księgi handlowej.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
uwaga,
obwieszczenia,
urzędy skarbowe, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
ostrzeżenie ostrzezenie,
kierowanie księgą handlową,
ostrzeżenia, dokument online,
dokumenty do pobrania,
zawiadomienie,
zawiadamiać, prowadzenie księgi handlowej, Zawiadomienie o prowadzeniu ksiąg handlowych,
ogloszenia,

Zawiadomienie o zrzeczeniu się opodatkowania kartą podatkową

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o zrzeczeniu się opodatkowania kartą podatkową.
Dokument Word do edycji.

Pismo z informacją o zrzeczeniu się opodatkowania w formie karty podatkowej i rozpoczęciu prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zawiadamiać, ostrzeżenie ostrzezenie,
zawiadomienie o zrzeczeniu sie opodatkowania karta,
ostrzezenia, podatek, ogłoszenia,
zawiadomienie,
obwieszczenia,
uwagi,
dokumenty online do pobrania,
wzór pisma,
ogloszenia,
zawiadamiac, skarbówka,
karty podatkowe,

Żądanie wydania postanowienia

›› Pobierz teraz

Żądanie wydania postanowienia.
Dokument Word do edycji.

Pismo do Urzędu Skarbowego z żądaniem wydania postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, ponieważ zaległości zostały już uiszczone.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Żądanie wydania postanowienia, urzędy skarbowe, postanowienie,
urząd skarbowy,
domagac,
domagać się, zadanie wydania postanowienia,
wymaganie, żądać,
wymagac, wybory,
postanowić,
dokumenty do pobrania,
dokument online, żadac,

Żądanie strony wyłączenia pracownika organu podatkowego od załatwiania sprawy

›› Pobierz teraz

Żądanie strony wyłączenia pracownika organu podatkowego od załatwiania sprawy.
Dokument Word do edycji.

Wniosek z żądaniem wyłączenia pracownika organu podatkowego od załatwiania sprawy. Opis uzasadnienia.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
żądanie strony wyłączenia pracownika organu podatkowego od załatwiania sprawy, załatwienie sprawy w urzędzie podatkowym,
wymagac, zadanie, skarbówka, wymagać, ządać, żądać,
dokumenty online do pobrania, dokument online,
żadac, Żądanie strony wyłączenia pracownika organu podatk,
dokumenty online do pobrania,
domagac,
dokumenty do pobrania,

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji

›› Pobierz teraz

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji.
Dokument Word do edycji.

Na podstawie art. 248 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Ordynacja podatkowa wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji ostatecznej wydanej przez Urząd Skarbowy i wstrzymanie wykonania decyzji. Pismo zawiera opis poprawnego uzasadnienia.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
decydować,
urząd skarbowy, zadanie stwierdzenia niewaznosci decyzji,
dokument do pobrania, Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji, decydowac, nieważna decyzja,
dokumenty do pobrania,
decyzje,
stwierdzenie niewazniści,
niewazne, nieważnosci,
urzędy skarbowe, dokumenty online do pobrania,
dokument online,

Żądanie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów podatkowych

›› Pobierz teraz

Żądanie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów podatkowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo na podstawie art. 14 § 4 ustawy - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 z późn. zm.) z prośbą o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów
prawa podatkowego w wymienionej sprawie.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zadanie udzielenia informacji o zakresie stosowani,
urząd skarbowy,
wskazowka,
wymagać, zadanie, przepis podatkowy,
dokument do pobrania,
dokument online, Żądanie udzielenia informacji o zakresie stosowani, informacja,
podatki,
dokumenty do pobrania,
żadac, domagac, udzielanie informacji,

Żądanie wyłączenia spod egzekucji

›› Pobierz teraz

Żądanie wyłączenia spod egzekucji.
Dokument Word do edycji.

Wzór pisma do Urzędu Skarbowego z żądaniem wyłączenia spod już przeprowadzonej egzekucji wymienionych ruchomości z powodu zajęcia ich bezpodstawnie.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, zadanie,
dokumenty online do pobrania, ządać,
wymagać, domagać się, wymagac, Żądanie wyłączenia spod egzekucji, dokument do pobrania, wymaganie,
zadanie wylaczenia spod egzekucji,
wykluczenie spod egzekucji, żadac, urząd skarbowy, egzekucja,

TYT - 1

›› Pobierz teraz

Wzór tytułów wykonawczych - wersja do wypełnienia na komputerze.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
tyt -1, tyt- 1, tytul wykonawczy,
tytuł wykonawczy,
dokumenty do pobrania, dokument online,
tyt 1, tyt-1,
tyt1, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, tyt - 1, dokumenty online do pobrania,

TYT - 2

›› Pobierz teraz

Wzór tytułów wykonawczych - wersja do wypełnienia na komputerze.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania, tytuł wykonawczy, tyt- 2,
tyt - 2, dokumenty online do pobrania, tyt-2,
dokumenty online do pobrania,
dokument online,
tytul wykonawczy,
tyt -2, tyt2,
tyt 2,

TYT - 3 oraz TYT - 3A

›› Pobierz teraz

Wzór tytułów wykonawczych - wersja do wypełnienia na komputerze.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
tyt -3a, tyt - 3,
tyt-3 a,
dokument online, tyt-3a,
dokument do pobrania,
tyt- 3 a,
tyt- 3a, tyt 3a,
tyt3 a,
tyt 3 a, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
tyt-3, tyt- 3,

Deklaracja uproszczona nabycia wewnątrz wspólnotowego.

›› Pobierz teraz

Deklaracja uproszczona nabycia wewnątrzwspólnotowego.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
akcu, akc-u, dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania, akc u,
dokument online, akc -u,
akc- u, akc - u,

Wniosek o wydanie pozwolenia na posiadanie broni palnej sportowej

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie pozwolenia na posiadanie broni palnej sportowej. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, wniosek o wydanie pozwolenia na posiadanie broni palnej sportowej, dokumenty do pobrania, broń sporrtowa,
dokument do pobrania,
dokument online, broń palna sportowa,