Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2017-02-28

zakresobowiazkow.pl

Zakres obowiązków pracownika

Szukaj:

Kategorie:

› Zakresy Czynności Pracowników› W pracy› Umowy zlecenia› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Prawo pracy› Różne› BHP Instrukcje› PITy - rozliczenia za 2007 r› Horoskop - Znak zodiaku› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień› Referencje› Prawo pracy dla kobiet w ciąży› Listy motywacyjne i CV› Umowy związane z pracą› Wykup mieszkania› Deklaracje VAT, PIT, CIT› Dokumenty do Banku› Dokumenty przydatne przy budowie› Druki księgowe› Grzecznościowe› Informacje dla Urzędu Skarbowego› Krajowy Rejestr Karny› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia› NIP› Pisma do Urzędu Skarbowego› Pisma do TP S.A i innych operatorów› Pozwy sądowe› Prawo spółek handlowych› Prośby do Urzędu Skarbowego› Różne umowy› Sprawozdawczość Budżetowa› Studencik› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy użyczenia› Umowy związane ze świadczeniem usług› Upoważnienia› W urzędzie› Weksle› Wnioski do Urzędu Skarbowego› Wnioski sądowe› Zamówienia, reklamacje› ZUS - poradniki› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy

Pisma do Urzędu Skarbowego

Czy wiesz że, Naczelnika Urzędu Skarbowego, jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów, a zarazem organem podatkowym pierwszej instancji. A Urząd Skarbowy jest państwową jednostką budżetowa obsługującą Naczelnika. W tej kategorii znajdziecie wzory oświadczeń, próśb i wniosków.

Informacja o zrzeczeniu sie opodatkowania w formie karty podatkowej

›› Pobierz teraz

Informacja o zrzeczeniu sie opodatkowania w formie karty podatkowej.
Dokument Word do edycji.

Pismo z informacją o rezygnacji z opodatkowania w formie karty podatkowej na skutek otrzymania decyzji o wysokości karty podatkowej.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
Informacja o zrzeczeniu sie opodatkowania w formie,
skarbówka, dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, urząd skarbowy, informacja o rezygnacji z podatku,
dokument do pobrania,
urzędy skarbowe,
dokument online,

Odpowiedz na upomnienie

›› Pobierz teraz

Odpowiedz na upomnienie.
Dokument Word do edycji.

Odpowiedź na upomnienie informująca, że dochodzona kwota z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej została uiszczona.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zapłata, upomnienia,
odzew,
uiszczać,
dokument online, uiszczenie opłaty, skarbówka,
uiszczac, dokument do pobrania,
urzędy skarbowe,
dokumenty online do pobrania, odpowiedź na upomnienie,
Odpowiedz na upomnienie,
dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,

Odwołanie od decyzji

›› Pobierz teraz

Odwołanie od decyzji.
Dokument Word do edycji.

Pismo z odwołaniem od decyzji Urzędu Skarbowego. Opis poprawnego uzasadnienia w oparciu o art. 222 Ordynacji podatkowej.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
odwołanie od decyzji lekarza orzecznika, odwołania od decyzji krus,
odwołanie od decyzji organu rentowego, jak napisac odwołanie od decyzji, odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej liceum,
odwołanie od decyzji naczelnika jak pisać odwołanie od decyzji, wzór odwołania od decyzji,
odwołanie od decyzji ubezpieczyciela, wniosek o odwołanie od decyzji,
odwołanie się od decyzji zus, odwołanie od decyzji,
odwołanie od decyzji inspektora,
postanowienie, odwołanie od decyzji administracyjnej wzór,
odwołanie od decyzji urzędu pracy,

Oświadczenie o ilości stanowisk kasowych

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o ilości stanowisk kasowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo z informacją o przekroczeniu w danym miesiącu obrotu zobowiązującego do prowadzenia ewidencji za pomocą kas rejestrujących, wobec czego będzie zwiększona ilość stanowisk kasowych.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
ilość kas, dokument online,
wypowiedz, urząd skarbowy, oswiadczenie o ilości kas, skarbówka, oświadczenie o ilości stanowisk kasowych, dokumenty do pobrania, ilość kasy, Oświadczenie o ilości stanowisk kasowych, dokument do pobrania, stanowisko pracy,
oswiadczenie o ilosci stanowisk kasowych,
dokumenty online do pobrania, wypowiedź,

Prośba o obniżenie karty podatkowej

›› Pobierz teraz

Prośba o obniżenie karty podatkowej.
Dokument Word do edycji.

Wzór pisma z prośbą o obniżenie wysokości podatku w formie karty podatkowej. W uzasadnieniu zaznaczone jest, iż wysokość zobowiązania podatkowego czyni działalność deficytową już na samym starcie.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
prosba o obnizenie karty podatkowej, wzor pisma,
dokument online,
Prośba o obniżenie karty podatkowej, podania, wniosek o zmniejszenie karty podatkowej, skarbówka, prośba o zmniejszenie karty podatkowej,
dokument do pobrania,
urzędy skarbowe, dokumenty online do pobrania,
karta podatkowa, urząd skarbowy,
prosba,

Prośba o umorzenie karty podatkowej wraz z odsetkami

›› Pobierz teraz

Prośba o umorzenie karty podatkowej wraz z odsetkami.
Dokument Word do edycji.

Pismo z prośbą o umorzenie zaległości karty podatkowej wraz z odsetkami. W piśmie zawarty jest przykład uzasadnienia.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, odwołanie,
dokumenty do pobrania, urząd skarbowy, skasować,
karta podatkowa z odsetkami,
Prośba o umorzenie karty podatkowej wraz z odsetka,
odsetek, dokumenty online do pobrania,
pismo z prosba, prosba, dokument do pobrania, skarbówka,
odwołać, odwolanie,

Skarga na czynności poborcy

›› Pobierz teraz

Skarga na czynności poborcy
Dokument Word do edycji.

Wzór pisma ze skargą na czynności poborcy, podjęte w toku prowadzenia egzekucji zobowiązania pieniężnego innej firmy. Wniosek o zastosowanie sankcji wobec poborcy i naprawienie powstałej szkody przez niego wyrządzonej. Pismo zawiera wzór uzasadnienia.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
Skarga na czynności poborcy,
zażalenie, składanie zażalenia,
urząd skarbowy, skarga na czynności poborcy, czynność poborcy,
urzędy skarbowe,
zarzut, skarbówka,
dokument online, kolektor,
składanie zazalenia, czynnosci poborcy,

Skarga na nie załatwienie przez organ podatkowy sprawy we właściwym terminie

›› Pobierz teraz

Skarga na nie załatwienie przez organ podatkowy sprawy we właściwym terminie.
Dokument Word do edycji.

Pismo ze skargą o nie załatwienie przez organ podatkowy sprawy we właściwym terminie opartą na podstawie art. 140 § 1 Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 1997 roku nr 137 poz. 926 z późn. zm.). Pismo zawiera opis poprawnego uzasadnienia.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Skarga na nie załatwienie przez organ podatkowy sp,
dokument online, wzor pisma, dokumenty do pobrania,
skarbówka, zarzut, dokumenty online do pobrania, zarzuty, dokumenty online do pobrania, składanie zażalenia, skarga na nie zalatwienie przez organ podatkowy sp, składanie zazalenia, skladanie zazalenia,
urząd skarbowy, dokument do pobrania,

Upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpisu

›› Pobierz teraz

Upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpisu.
Dokument Word do edycji.

Upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpisu.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
upowaznienie do wystawienia faktury vat bez podpis, dokumenty online do pobrania,
upoważniać,
urzędy skarbowe, upoważnienia, dokument online, skarbówka, faktura vat bez podpisu, wystawienie faktury vat, Upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpis,
dokumenty do pobrania, faktury,
urząd skarbowy, dokumenty online do pobrania, upoważnienie do wystawienia faktury vat bez podpisu,

Zarzuty w sprawie postępowania egzekucyjnego

›› Pobierz teraz

Zarzuty w sprawie postępowania egzekucyjnego.
Dokument Word do edycji.

Pismo z zarzutem w sprawie postępowania egzekucyjnego. W przykładowym uzasadnieniu pisze iż poborca skarbowy dokonał zajęcia ruchomości, które nie były i nie są własnością zobowiązanego, lecz jedynie przebywały w siedzibie zobowiązanego z tytułu umowy użyczenia

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
skarga,
Zarzuty w sprawie postępowania egzekucyjnego,
postępowania egzekucyjne,
wzor pisma, urzędy skarbowe,
zażalenie, skarbówka, egzekucja, dokument do pobrania, zazalenie, postepowanie,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
postępowanie egzekucyjne, dokumenty do pobrania,

Zawiadomienie o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg handlowych

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg handlowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo z zawiadomieniem o przejściu na prowadzenie księgi handlowej od dnia zaznaczonego w piśmie.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
obwieszczenia, ogloszenie, zawiadomienie,
uwagi, zawiadamiać, uwaga,
dokument online, księgi handlowe,
dokumenty online do pobrania, urząd skarbowy,
dokumenty online do pobrania,
obwieszczenie,
dokument do pobrania, ogłoszenie,
Zawiadomienie o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg han,

Zawiadomienie o innym miejscu przechowywania ksiąg podatkowych

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o innym miejscu przechowywania ksiąg podatkowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo z zawiadomieniem o zmianie miejsca przechowywania ksiąg podatkowych. Pismo zawiera informacje dotyczące nowego adresu oraz daty, od kiedy zostanie zmienione miejsce.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zawiadomienie, dokumenty do pobrania, ogłoszenia,
ostrzeżenie ostrzezenie,
ostrzeżenia,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, uwagi,
zawiadamiac,
ksiąg podatkowych,
ogloszenie, przechowalnia księgi, dokument do pobrania, zawiadomienia,
ogłoszenie,

Zawiadomienie o prowadzeniu ksiąg handlowych

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o prowadzeniu ksiąg handlowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo z informacją w związku z przekroczeniem obrotów o przejściu na prowadzenie księgi handlowej.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
uwagi,
urząd skarbowy, urzędy skarbowe,
ostrzeżenie ostrzezenie, zawiadamiac, skarbówka, ksiąg handlowych, dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania, ogłoszenia, ogloszenie,
dokument online,
ostrzezenia,
ogloszenia,
obwieszczenie,

Zawiadomienie o zrzeczeniu się opodatkowania kartą podatkową

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o zrzeczeniu się opodatkowania kartą podatkową.
Dokument Word do edycji.

Pismo z informacją o zrzeczeniu się opodatkowania w formie karty podatkowej i rozpoczęciu prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
karty podatkowe, dokument do pobrania, podatki, obwieszczenia,
zawiadomienie o zrzeczeniu sie opodatkowania karta, ogłoszenia,
ostrzeżenia, dokumenty online do pobrania, skarbówka, podatek,
karta podatkowa,
wzor,
zawiadomienie, uwagi,
ogloszenia,

Żądanie wydania postanowienia

›› Pobierz teraz

Żądanie wydania postanowienia.
Dokument Word do edycji.

Pismo do Urzędu Skarbowego z żądaniem wydania postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, ponieważ zaległości zostały już uiszczone.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Żądanie wydania postanowienia, Żądanie wydania postanowienia,
dokument do pobrania,
zadanie, wybó, zadanie wydania postanowienia, wydanie decyzji,
postanowić, urzędy skarbowe, decyzja,
postanowienie,
dokumenty online do pobrania,
domagac,
domagać się, wydawać postanowienia,

Żądanie strony wyłączenia pracownika organu podatkowego od załatwiania sprawy

›› Pobierz teraz

Żądanie strony wyłączenia pracownika organu podatkowego od załatwiania sprawy.
Dokument Word do edycji.

Wniosek z żądaniem wyłączenia pracownika organu podatkowego od załatwiania sprawy. Opis uzasadnienia.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, zadanie,
wymagać,
dokumenty online do pobrania,
dokument online, żądać,
wymagac, załatwienie sprawy w urzędzie podatkowym,
ządać,
domagać się,
wymaganie, żadac,
dokumenty do pobrania, urzędy skarbowe, dokumenty online do pobrania,

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji

›› Pobierz teraz

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji.
Dokument Word do edycji.

Na podstawie art. 248 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Ordynacja podatkowa wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji ostatecznej wydanej przez Urząd Skarbowy i wstrzymanie wykonania decyzji. Pismo zawiera opis poprawnego uzasadnienia.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji,
skarbówka, nieważna decyzja, dokumenty online do pobrania, nieważne,
żądanie stwierdzenia nieważności decyzji,
niewazne, zadanie stwierdzenia niewaznosci decyzji, dokumenty online do pobrania,
nieważnosci,
dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania, decyzje,
urząd skarbowy,

Żądanie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów podatkowych

›› Pobierz teraz

Żądanie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów podatkowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo na podstawie art. 14 § 4 ustawy - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 z późn. zm.) z prośbą o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów
prawa podatkowego w wymienionej sprawie.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wskazóka, żadac, domagać się,
dokument do pobrania,
urząd skarbowy,
dokumenty do pobrania, wymagać, wskazowka, urzędy skarbowe,
skarbówka, podatki,
dokumenty online do pobrania, przepis podatkowy,
zadanie, zadanie udzielenia informacji o zakresie stosowani,

Żądanie wyłączenia spod egzekucji

›› Pobierz teraz

Żądanie wyłączenia spod egzekucji.
Dokument Word do edycji.

Wzór pisma do Urzędu Skarbowego z żądaniem wyłączenia spod już przeprowadzonej egzekucji wymienionych ruchomości z powodu zajęcia ich bezpodstawnie.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
domaganie się wyłaczenia z egzekucji,
wymagac,
urzędy skarbowe,
urząd skarbowy,
wymaganie, dokumenty do pobrania, dokument do pobrania,
wyrok wykonanie wyroku, dokumenty online do pobrania, wymagać,
wyłączenie z egzekucji,
egzekucja,
wykluczenie spod egzekucji, dokumenty online do pobrania, domagac,

TYT - 1

›› Pobierz teraz

Wzór tytułów wykonawczych - wersja do wypełnienia na komputerze.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
tytuł wykonawczy, dokumenty online do pobrania, tyt-1,
dokumenty do pobrania, tyt -1, tyt- 1, dokumenty online do pobrania, tytul wykonawczy, tyt1, dokument do pobrania, tyt 1,
tyt - 1, dokument online,

TYT - 2

›› Pobierz teraz

Wzór tytułów wykonawczych - wersja do wypełnienia na komputerze.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, tyt -2,
dokument do pobrania, tytul wykonawczy,
tyt 2, dokumenty online do pobrania,
tytuł wykonawczy,
dokument online,
tyt- 2,
tyt - 2,
tyt-2,
tyt2, dokumenty online do pobrania,

TYT - 3 oraz TYT - 3A

›› Pobierz teraz

Wzór tytułów wykonawczych - wersja do wypełnienia na komputerze.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
tyt- 3a,
tyt-3,
dokument online,
tyt3,
tyt -3a,
tyt -3, dokumenty do pobrania, tyt- 3 a, dokumenty online do pobrania, tyt3a, tyt 3,
tyt- 3, dokumenty online do pobrania,
tyt - 3 a, tyt - 3a,

Deklaracja uproszczona nabycia wewnątrz wspólnotowego.

›› Pobierz teraz

Deklaracja uproszczona nabycia wewnątrzwspólnotowego.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
akc -u, akc u, dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
akc-u,
dokumenty do pobrania, akc - u,
dokument do pobrania, akc- u,
dokument online, akcu,

Wniosek o wydanie pozwolenia na posiadanie broni palnej sportowej

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie pozwolenia na posiadanie broni palnej sportowej. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania, broń palna sportowa, broń sporrtowa,
dokumenty online do pobrania, dokument online,
dokumenty online do pobrania,
wniosek o wydanie pozwolenia na posiadanie broni palnej sportowej,