Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2016-06-10

zakresobowiazkow.pl

Zakres obowiązków pracownika

Szukaj:

Kategorie:

› Zakresy Czynności Pracowników› W pracy› Umowy zlecenia› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Prawo pracy› Różne› BHP Instrukcje› PITy - rozliczenia za 2007 r› Horoskop - Znak zodiaku› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień› Referencje› Prawo pracy dla kobiet w ciąży› Listy motywacyjne i CV› Umowy związane z pracą› Wykup mieszkania› Deklaracje VAT, PIT, CIT› Dokumenty do Banku› Dokumenty przydatne przy budowie› Druki księgowe› Grzecznościowe› Informacje dla Urzędu Skarbowego› Krajowy Rejestr Karny› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia› NIP› Pisma do Urzędu Skarbowego› Pisma do TP S.A i innych operatorów› Pozwy sądowe› Prawo spółek handlowych› Prośby do Urzędu Skarbowego› Różne umowy› Sprawozdawczość Budżetowa› Studencik› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy użyczenia› Umowy związane ze świadczeniem usług› Upoważnienia› W urzędzie› Weksle› Wnioski do Urzędu Skarbowego› Wnioski sądowe› Zamówienia, reklamacje› ZUS - poradniki› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy

Pisma do Urzędu Skarbowego

Czy wiesz że, Naczelnika Urzędu Skarbowego, jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów, a zarazem organem podatkowym pierwszej instancji. A Urząd Skarbowy jest państwową jednostką budżetowa obsługującą Naczelnika. W tej kategorii znajdziecie wzory oświadczeń, próśb i wniosków.

Informacja o zrzeczeniu sie opodatkowania w formie karty podatkowej

›› Pobierz teraz

Informacja o zrzeczeniu sie opodatkowania w formie karty podatkowej.
Dokument Word do edycji.

Pismo z informacją o rezygnacji z opodatkowania w formie karty podatkowej na skutek otrzymania decyzji o wysokości karty podatkowej.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
urząd skarbowy, informacja o rezygnacji z podatku, dokument do pobrania, Informacja o zrzeczeniu sie opodatkowania w formie,
skarbówka,
dokumenty online do pobrania, dokument online, urzędy skarbowe,
dokumenty online do pobrania,

Odpowiedz na upomnienie

›› Pobierz teraz

Odpowiedz na upomnienie.
Dokument Word do edycji.

Odpowiedź na upomnienie informująca, że dochodzona kwota z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej została uiszczona.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
odzew, skarbówka, Odpowiedz na upomnienie, dokumenty do pobrania, urzędy skarbowe,
uiszczenie opłaty, zaplata, uiszczać,
dokument do pobrania, zapłata, dokumenty online do pobrania, odpowiedź na upomnienie,
upomnienia,
dokumenty online do pobrania, urząd skarbowy,

Odwołanie od decyzji

›› Pobierz teraz

Odwołanie od decyzji.
Dokument Word do edycji.

Pismo z odwołaniem od decyzji Urzędu Skarbowego. Opis poprawnego uzasadnienia w oparciu o art. 222 Ordynacji podatkowej.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
odwołania od decyzji sądu, odwołanie od decyzji orzecznika zus,
wzór odwołania od decyzji administracyjnej, odwołanie od decyzji zus wzór,
postanowienie, wzór odwołania od decyzji lekarza orzecznika,
odwołanie od decyzji pzu życie,
odwolanie decyzji, odwolanie od decyzji dziekana,
odwolanie od decyzji administracyjnej,
dokument do pobrania, odwołanie od decyzji administracyjnej wzór,
odwołanie od decyzji pup,
odwołanie od decyzji komisji egzaminacyjnej, odwołanie od decyzji twkl,

Oświadczenie o ilości stanowisk kasowych

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o ilości stanowisk kasowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo z informacją o przekroczeniu w danym miesiącu obrotu zobowiązującego do prowadzenia ewidencji za pomocą kas rejestrujących, wobec czego będzie zwiększona ilość stanowisk kasowych.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
ilość kasy,
dokument do pobrania,
deklaracje,
dokumenty online do pobrania, wypowiedź, dokumenty online do pobrania, ilość kas,
deklaracja, wypowiedz, oswiadczenie o ilosci stanowisk kasowych, urząd skarbowy,
urzędy skarbowe,
dokumenty do pobrania,
oświadczenie o ilości stanowisk kasowych, stanowisko pracy,

Prośba o obniżenie karty podatkowej

›› Pobierz teraz

Prośba o obniżenie karty podatkowej.
Dokument Word do edycji.

Wzór pisma z prośbą o obniżenie wysokości podatku w formie karty podatkowej. W uzasadnieniu zaznaczone jest, iż wysokość zobowiązania podatkowego czyni działalność deficytową już na samym starcie.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, Prośba o obniżenie karty podatkowej,
dokument online,
urząd skarbowy, skarbówka, podanie o obniżenie karty podatkowej,
karta podatkowa,
prosba, dokumenty online do pobrania,
prośba o zmniejszenie karty podatkowej, wzor pisma,
wniosek o zmniejszenie karty podatkowej, dokumenty do pobrania, prosba o obnizenie karty podatkowej,

Prośba o umorzenie karty podatkowej wraz z odsetkami

›› Pobierz teraz

Prośba o umorzenie karty podatkowej wraz z odsetkami.
Dokument Word do edycji.

Pismo z prośbą o umorzenie zaległości karty podatkowej wraz z odsetkami. W piśmie zawarty jest przykład uzasadnienia.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
skasowanie,
odwołać, prosba,
skasować,
odsetek,
pismo z prosba, skarbówka,
urząd skarbowy, odsetki, Prośba o umorzenie karty podatkowej wraz z odsetka, odwołanie, urzędy skarbowe,
dokumenty online do pobrania, prosba o umorzenie karty podatkowej wraz z odsetka, wniosek,

Skarga na czynności poborcy

›› Pobierz teraz

Skarga na czynności poborcy
Dokument Word do edycji.

Wzór pisma ze skargą na czynności poborcy, podjęte w toku prowadzenia egzekucji zobowiązania pieniężnego innej firmy. Wniosek o zastosowanie sankcji wobec poborcy i naprawienie powstałej szkody przez niego wyrządzonej. Pismo zawiera wzór uzasadnienia.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
skladanie zazalenia, Skarga na czynności poborcy,
urząd skarbowy,
skarga na czynności poborcy,
dokumenty online do pobrania, dokument online,
zarzut,
skarbówka, dokumenty do pobrania, wzor pisma, urzędy skarbowe,
składanie zazalenia,
czynnosci poborcy,
zażalenie, czynność poborcy,

Skarga na nie załatwienie przez organ podatkowy sprawy we właściwym terminie

›› Pobierz teraz

Skarga na nie załatwienie przez organ podatkowy sprawy we właściwym terminie.
Dokument Word do edycji.

Pismo ze skargą o nie załatwienie przez organ podatkowy sprawy we właściwym terminie opartą na podstawie art. 140 § 1 Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 1997 roku nr 137 poz. 926 z późn. zm.). Pismo zawiera opis poprawnego uzasadnienia.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zarzut,
urzędy skarbowe,
skarga na nie zalatwienie przez organ podatkowy sp,
dokumenty online do pobrania,
składanie zazalenia, składanie zażalenia, dokumenty online do pobrania,
skladanie zazalenia, dokument online,
zarzuty,
urząd skarbowy, skarbówka, Skarga na nie załatwienie przez organ podatkowy sp,
dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania,

Upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpisu

›› Pobierz teraz

Upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpisu.
Dokument Word do edycji.

Upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpisu.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
urzędy skarbowe,
skarbówka,
urząd skarbowy, Upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpis, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokument online,
wystawienie faktury vat, dokumenty online do pobrania, upowaznienie do wystawienia faktury vat bez podpis,
upoważniać,
upoważnienie do wystawienia faktury vat bez podpisu,
vaty,
upowaznienie,

Zarzuty w sprawie postępowania egzekucyjnego

›› Pobierz teraz

Zarzuty w sprawie postępowania egzekucyjnego.
Dokument Word do edycji.

Pismo z zarzutem w sprawie postępowania egzekucyjnego. W przykładowym uzasadnieniu pisze iż poborca skarbowy dokonał zajęcia ruchomości, które nie były i nie są własnością zobowiązanego, lecz jedynie przebywały w siedzibie zobowiązanego z tytułu umowy użyczenia

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
dokument online, postepowanie,
dokumenty online do pobrania,
zażalenie,
egzekucja, zazalenie,
skarbówka, wzor pisma, dokumenty do pobrania,
zarzuty w sprawie postepowania egzekucyjnego, postępowania egzekucyjne,
postępowanie egzekucyjne,
proces egzekucyjny,
urząd skarbowy,

Zawiadomienie o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg handlowych

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg handlowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo z zawiadomieniem o przejściu na prowadzenie księgi handlowej od dnia zaznaczonego w piśmie.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
urzędy skarbowe, Zawiadomienie o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg han,
dokumenty online do pobrania,
urząd skarbowy,
zawiadamiać, ostrzeżenia,
ksiegi, ogloszenie, obwieszczenie,
skarbówka, ogłoszenie,
dobrowolne prowadzenie ksiąg handlowych,
uwaga, ostrzezenia,
dokument online,

Zawiadomienie o innym miejscu przechowywania ksiąg podatkowych

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o innym miejscu przechowywania ksiąg podatkowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo z zawiadomieniem o zmianie miejsca przechowywania ksiąg podatkowych. Pismo zawiera informacje dotyczące nowego adresu oraz daty, od kiedy zostanie zmienione miejsce.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
skarbówka,
zawiadomienie o innym miejscu przechowywania ksiąg podatkowych, Zawiadomienie o innym miejscu przechowywania ksiąg, ksiegi,
księgi podatkowe,
ostrzeżenia, dokumenty do pobrania,
zawiadomienia,
ostrzeżenie ostrzezenie,
dokument do pobrania,
zawiadamiać,
urzędy skarbowe,
przechowalnia księgi,
ogloszenie,
uwagi,

Zawiadomienie o prowadzeniu ksiąg handlowych

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o prowadzeniu ksiąg handlowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo z informacją w związku z przekroczeniem obrotów o przejściu na prowadzenie księgi handlowej.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
zawiadamiać,
dokument online, ogłoszenie,
ostrzeżenia,
ogloszenie,
zawiadomienia,
ostrzezenia,
dokumenty do pobrania, ostrzeżenie ostrzezenie, urzędy skarbowe, uwagi, obwieszczenie, prowadzenie księgi handlowej, zawiadomienie,

Zawiadomienie o zrzeczeniu się opodatkowania kartą podatkową

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o zrzeczeniu się opodatkowania kartą podatkową.
Dokument Word do edycji.

Pismo z informacją o zrzeczeniu się opodatkowania w formie karty podatkowej i rozpoczęciu prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zawiadomienie o zrzeczeniu się opodatkowania kartą podatkową, urzędy skarbowe, zawiadamiac, zrzeczenie się opodatkowania,
uwagi,
ostrzezenia, ostrzeżenie ostrzezenie, karty podatkowe, wzór pisma,
uwaga,
zawiadomienie, ogłoszenia, opodatkowanie, podatek,
ogloszenie,

Żądanie wydania postanowienia

›› Pobierz teraz

Żądanie wydania postanowienia.
Dokument Word do edycji.

Pismo do Urzędu Skarbowego z żądaniem wydania postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, ponieważ zaległości zostały już uiszczone.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zadanie, urzędy skarbowe,
Żądanie wydania postanowienia,
wymaganie,
żądać, wybory, dokumenty do pobrania, wymagać,
dokument online, urząd skarbowy,
wybó, domagac, zadanie wydania postanowienia,
Żądanie wydania postanowienia,
dokumenty online do pobrania,

Żądanie strony wyłączenia pracownika organu podatkowego od załatwiania sprawy

›› Pobierz teraz

Żądanie strony wyłączenia pracownika organu podatkowego od załatwiania sprawy.
Dokument Word do edycji.

Wniosek z żądaniem wyłączenia pracownika organu podatkowego od załatwiania sprawy. Opis uzasadnienia.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zadanie,
ządać, zadanie strony wylaczenia pracownika organu podatk, domagać się,
dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania, żadac,
wymagać, wymagac, urzędy skarbowe,
dokument do pobrania,
żądać, dokument online, skarbówka, załatwienie sprawy w urzędzie podatkowym,

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji

›› Pobierz teraz

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji.
Dokument Word do edycji.

Na podstawie art. 248 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Ordynacja podatkowa wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji ostatecznej wydanej przez Urząd Skarbowy i wstrzymanie wykonania decyzji. Pismo zawiera opis poprawnego uzasadnienia.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
niewazne, decydowac, nieważnosci, skarbówka,
nieważne, urząd skarbowy,
dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania, nieważna decyzja,
zadanie stwierdzenia niewaznosci decyzji,
dokumenty online do pobrania, dokument online,
decydować,
urzędy skarbowe,
stwierdzenie niewazniści,

Żądanie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów podatkowych

›› Pobierz teraz

Żądanie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów podatkowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo na podstawie art. 14 § 4 ustawy - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 z późn. zm.) z prośbą o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów
prawa podatkowego w wymienionej sprawie.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
urzędy skarbowe, podatki,
zadanie,
Żądanie udzielenia informacji o zakresie stosowani,
ządać, domagac,
dokumenty online do pobrania,
wymagać,
wskazowka,
udzielanie informacji,
wskazóka,
dokumenty do pobrania,
przepis podatkowy,
domagać się,
wymaganie,

Żądanie wyłączenia spod egzekucji

›› Pobierz teraz

Żądanie wyłączenia spod egzekucji.
Dokument Word do edycji.

Wzór pisma do Urzędu Skarbowego z żądaniem wyłączenia spod już przeprowadzonej egzekucji wymienionych ruchomości z powodu zajęcia ich bezpodstawnie.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wymagac,
zadanie,
wykluczenie spod egzekucji,
domaganie się wyłaczenia z egzekucji, wymagać,
żadac,
domagać się,
ządać,
urzędy skarbowe, dokumenty do pobrania, Żądanie wyłączenia spod egzekucji, dokument online, zadanie wylaczenia spod egzekucji, egzekucja, dokument do pobrania,

TYT - 1

›› Pobierz teraz

Wzór tytułów wykonawczych - wersja do wypełnienia na komputerze.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
tyt-1,
dokumenty online do pobrania, tytul wykonawczy,
tyt - 1, tytuł wykonawczy,
tyt1, dokumenty online do pobrania, tyt- 1, dokument online, tyt -1, tyt 1, dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania,

TYT - 2

›› Pobierz teraz

Wzór tytułów wykonawczych - wersja do wypełnienia na komputerze.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
tyt2, tyt - 2, dokument do pobrania, tytul wykonawczy,
dokumenty do pobrania,
tytuł wykonawczy, tyt- 2,
tyt -2, dokumenty online do pobrania, tyt-2,
tyt 2, dokument online, dokumenty online do pobrania,

TYT - 3 oraz TYT - 3A

›› Pobierz teraz

Wzór tytułów wykonawczych - wersja do wypełnienia na komputerze.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
tyt3, tyt - 3a,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, tyt -3 a, tyt3 a,
tyt-3,
tyt- 3 a,
tyt -3,
tyt- 3a, tyt 3, tyt 3 a, dokumenty do pobrania,
tyt - 3, dokument online,

Deklaracja uproszczona nabycia wewnątrz wspólnotowego.

›› Pobierz teraz

Deklaracja uproszczona nabycia wewnątrzwspólnotowego.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, akc - u,
dokumenty online do pobrania, akc u, akcu,
dokumenty online do pobrania,
akc-u,
akc- u, akc -u, dokument do pobrania,
dokument online,

Wniosek o wydanie pozwolenia na posiadanie broni palnej sportowej

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie pozwolenia na posiadanie broni palnej sportowej. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, broń palna sportowa, dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania,
dokument online,
broń sporrtowa, dokumenty online do pobrania, wniosek o wydanie pozwolenia na posiadanie broni palnej sportowej,