Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2016-06-10

zakresobowiazkow.pl

Zakres obowiązków pracownika

Szukaj:

Kategorie:

› Zakresy Czynności Pracowników› W pracy› Umowy zlecenia› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Prawo pracy› Różne› BHP Instrukcje› PITy - rozliczenia za 2007 r› Horoskop - Znak zodiaku› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień› Referencje› Prawo pracy dla kobiet w ciąży› Listy motywacyjne i CV› Umowy związane z pracą› Wykup mieszkania› Deklaracje VAT, PIT, CIT› Dokumenty do Banku› Dokumenty przydatne przy budowie› Druki księgowe› Grzecznościowe› Informacje dla Urzędu Skarbowego› Krajowy Rejestr Karny› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia› NIP› Pisma do Urzędu Skarbowego› Pisma do TP S.A i innych operatorów› Pozwy sądowe› Prawo spółek handlowych› Prośby do Urzędu Skarbowego› Różne umowy› Sprawozdawczość Budżetowa› Studencik› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy użyczenia› Umowy związane ze świadczeniem usług› Upoważnienia› W urzędzie› Weksle› Wnioski do Urzędu Skarbowego› Wnioski sądowe› Zamówienia, reklamacje› ZUS - poradniki› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy

Pisma do Urzędu Skarbowego

Czy wiesz że, Naczelnika Urzędu Skarbowego, jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów, a zarazem organem podatkowym pierwszej instancji. A Urząd Skarbowy jest państwową jednostką budżetowa obsługującą Naczelnika. W tej kategorii znajdziecie wzory oświadczeń, próśb i wniosków.

Informacja o zrzeczeniu sie opodatkowania w formie karty podatkowej

›› Pobierz teraz

Informacja o zrzeczeniu sie opodatkowania w formie karty podatkowej.
Dokument Word do edycji.

Pismo z informacją o rezygnacji z opodatkowania w formie karty podatkowej na skutek otrzymania decyzji o wysokości karty podatkowej.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, Informacja o zrzeczeniu sie opodatkowania w formie, urząd skarbowy, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania, urzędy skarbowe, dokument online,
skarbówka,
informacja o rezygnacji z podatku,

Odpowiedz na upomnienie

›› Pobierz teraz

Odpowiedz na upomnienie.
Dokument Word do edycji.

Odpowiedź na upomnienie informująca, że dochodzona kwota z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej została uiszczona.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
upomnienia,
dokumenty do pobrania, uiszczenie opłaty,
odpowiedź na upomnienie,
uiszczać, odzew,
uiszczac,
dokument do pobrania, Odpowiedz na upomnienie, dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, skarbówka,
urzędy skarbowe,
zapłata, urząd skarbowy,

Odwołanie od decyzji

›› Pobierz teraz

Odwołanie od decyzji.
Dokument Word do edycji.

Pismo z odwołaniem od decyzji Urzędu Skarbowego. Opis poprawnego uzasadnienia w oparciu o art. 222 Ordynacji podatkowej.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
formularz odwołania od decyzji odwołanie od decyzji prezydenta miasta, jak napisać odwołanie od decyzji,
odwołanie od decyzji pzu życie, wzór odwołania od decyzji, odwołanie od decyzji lekarza, odwołanie od decyzji komisji lekarskiej, odwołania od decyzji orzecznika zus,
odwołanie od decyzji sądu,
orzeczenie, odwolanie decyzji,
odwolanie od decyzji orzecznika zus,
odwołanie od decyzji zakładu ubezpieczeń,
odwolywać, odwołanie od decyzji odmownej,
odwołanie od decyzji egzaminatora,

Oświadczenie o ilości stanowisk kasowych

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o ilości stanowisk kasowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo z informacją o przekroczeniu w danym miesiącu obrotu zobowiązującego do prowadzenia ewidencji za pomocą kas rejestrujących, wobec czego będzie zwiększona ilość stanowisk kasowych.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
deklaracja,
urzędy skarbowe, wypowiedź,
stanowisko pracy, wypowiedz,
dokument do pobrania, dokumenty do pobrania,
Oświadczenie o ilości stanowisk kasowych,
dokumenty online do pobrania, ilość kas, oswiadczenie o ilości kas, oświadczenie o ilości stanowisk kasowych,
urząd skarbowy,
ilość kasy,
oswiadczenie o ilosci stanowisk kasowych,

Prośba o obniżenie karty podatkowej

›› Pobierz teraz

Prośba o obniżenie karty podatkowej.
Dokument Word do edycji.

Wzór pisma z prośbą o obniżenie wysokości podatku w formie karty podatkowej. W uzasadnieniu zaznaczone jest, iż wysokość zobowiązania podatkowego czyni działalność deficytową już na samym starcie.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Prośba o obniżenie karty podatkowej,
dokument online, urzędy skarbowe,
karta podatkowa, dokument do pobrania,
wniosek o zmniejszenie karty podatkowej, dokumenty do pobrania, prosba, dokumenty online do pobrania,
urząd skarbowy, podanie o obniżenie karty podatkowej, prosba o obnizenie karty podatkowej,
prośba o zmniejszenie karty podatkowej, podania, wzor pisma,

Prośba o umorzenie karty podatkowej wraz z odsetkami

›› Pobierz teraz

Prośba o umorzenie karty podatkowej wraz z odsetkami.
Dokument Word do edycji.

Pismo z prośbą o umorzenie zaległości karty podatkowej wraz z odsetkami. W piśmie zawarty jest przykład uzasadnienia.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
odwołać,
odwołanie,
podanie,
wnioskować,
skasowanie, odwolanie,
dokumenty online do pobrania,
karta podatkowa z odsetkami, urząd skarbowy, prosba o umorzenie karty podatkowej wraz z odsetka, wniosek, dokument do pobrania,
Prośba o umorzenie karty podatkowej wraz z odsetka,
skarbówka,
urzędy skarbowe,

Skarga na czynności poborcy

›› Pobierz teraz

Skarga na czynności poborcy
Dokument Word do edycji.

Wzór pisma ze skargą na czynności poborcy, podjęte w toku prowadzenia egzekucji zobowiązania pieniężnego innej firmy. Wniosek o zastosowanie sankcji wobec poborcy i naprawienie powstałej szkody przez niego wyrządzonej. Pismo zawiera wzór uzasadnienia.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
kolektor, dokumenty online do pobrania,
wzor pisma,
czynność poborcy,
urzędy skarbowe,
dokument online, urząd skarbowy, zarzut, skarga na czynności poborcy,
Skarga na czynności poborcy, skladanie zazalenia,
dokumenty online do pobrania,
składanie zażalenia,
zarzuty,
składanie zazalenia,

Skarga na nie załatwienie przez organ podatkowy sprawy we właściwym terminie

›› Pobierz teraz

Skarga na nie załatwienie przez organ podatkowy sprawy we właściwym terminie.
Dokument Word do edycji.

Pismo ze skargą o nie załatwienie przez organ podatkowy sprawy we właściwym terminie opartą na podstawie art. 140 § 1 Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 1997 roku nr 137 poz. 926 z późn. zm.). Pismo zawiera opis poprawnego uzasadnienia.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
skarga na nie zalatwienie przez organ podatkowy sp,
zażalenie,
dokument online,
urzędy skarbowe, dokumenty do pobrania, Skarga na nie załatwienie przez organ podatkowy sp, urząd skarbowy, składanie zażalenia, zarzuty, zarzut,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, wzor pisma, dokumenty online do pobrania, skladanie zazalenia,

Upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpisu

›› Pobierz teraz

Upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpisu.
Dokument Word do edycji.

Upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpisu.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
upoważnienie do wystawienia faktury vat bez podpisu, upowaznienie, faktura vat bez podpisu, upowaznienie do wystawienia faktury vat bez podpis, upoważnienia, dokumenty online do pobrania,
Upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpis, urzędy skarbowe, dokumenty online do pobrania, upoważniać, vaty,
skarbówka, faktury, dokument do pobrania,

Zarzuty w sprawie postępowania egzekucyjnego

›› Pobierz teraz

Zarzuty w sprawie postępowania egzekucyjnego.
Dokument Word do edycji.

Pismo z zarzutem w sprawie postępowania egzekucyjnego. W przykładowym uzasadnieniu pisze iż poborca skarbowy dokonał zajęcia ruchomości, które nie były i nie są własnością zobowiązanego, lecz jedynie przebywały w siedzibie zobowiązanego z tytułu umowy użyczenia

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, egzekucja,
Zarzuty w sprawie postępowania egzekucyjnego, postepowanie, postępowanie egzekucyjne, postępowania egzekucyjne,
zarzuty w sprawie postepowania egzekucyjnego, dokumenty online do pobrania, zażalenie,
urzędy skarbowe,
urząd skarbowy,
skarga, wzór pisma, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,

Zawiadomienie o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg handlowych

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg handlowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo z zawiadomieniem o przejściu na prowadzenie księgi handlowej od dnia zaznaczonego w piśmie.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
skarbówka, Zawiadomienie o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg han, ogloszenie,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
ostrzeżenia, zawiadamiac, ostrzeżenie ostrzezenie, dokument online, ostrzezenia, ogłoszenia,
księgi handlowe,
urzędy skarbowe, dokumenty do pobrania, urząd skarbowy,

Zawiadomienie o innym miejscu przechowywania ksiąg podatkowych

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o innym miejscu przechowywania ksiąg podatkowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo z zawiadomieniem o zmianie miejsca przechowywania ksiąg podatkowych. Pismo zawiera informacje dotyczące nowego adresu oraz daty, od kiedy zostanie zmienione miejsce.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Zawiadomienie o innym miejscu przechowywania ksiąg, ogloszenia, uwagi, ksiąg podatkowych, dokument online,
ogłoszenie, urząd skarbowy, księgi podatkowe,
inne miejsce przechowywania,
dokumenty online do pobrania, uwaga, zawiadamiać, ostrzeżenia, zawiadomienie,
skarbówka,

Zawiadomienie o prowadzeniu ksiąg handlowych

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o prowadzeniu ksiąg handlowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo z informacją w związku z przekroczeniem obrotów o przejściu na prowadzenie księgi handlowej.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
ostrzeżenia, zawiadomienie, obwieszczenia,
zawiadomienie o prowadzeniu ksiag handlowych,
ogłoszenia,
uwaga, prowadzenie księgi handlowej, dokumenty online do pobrania,
kierowanie księgą handlową,
urzędy skarbowe,
urząd skarbowy, ostrzeżenie ostrzezenie,
Zawiadomienie o prowadzeniu ksiąg handlowych, skarbówka,
ogłoszenie,

Zawiadomienie o zrzeczeniu się opodatkowania kartą podatkową

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o zrzeczeniu się opodatkowania kartą podatkową.
Dokument Word do edycji.

Pismo z informacją o zrzeczeniu się opodatkowania w formie karty podatkowej i rozpoczęciu prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zawiadomienie,
uwagi,
opodatkowanie, zawiadamiac, ostrzeżenie ostrzezenie, karta podatkowa,
urząd skarbowy,
obwieszczenia,
wzor,
ostrzezenia, ogłoszenie,
zawiadomienie o zrzeczeniu sie opodatkowania karta, urzędy skarbowe,
obwieszczenie, dokument do pobrania,

Żądanie wydania postanowienia

›› Pobierz teraz

Żądanie wydania postanowienia.
Dokument Word do edycji.

Pismo do Urzędu Skarbowego z żądaniem wydania postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, ponieważ zaległości zostały już uiszczone.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
skarbówka,
zadanie, żadac,
Żądanie wydania postanowienia, żądać, wydanie decyzji, wybó,
wymagac,
ządać, domagac, decyzja, urząd skarbowy,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, zadanie wydania postanowienia,

Żądanie strony wyłączenia pracownika organu podatkowego od załatwiania sprawy

›› Pobierz teraz

Żądanie strony wyłączenia pracownika organu podatkowego od załatwiania sprawy.
Dokument Word do edycji.

Wniosek z żądaniem wyłączenia pracownika organu podatkowego od załatwiania sprawy. Opis uzasadnienia.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zadanie,
Żądanie strony wyłączenia pracownika organu podatk, domagać się, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, dokumenty do pobrania, wymaganie,
wymagac, żądać,
żadac, domagac,
dokument online,
żądanie strony wyłączenia pracownika organu podatkowego od załatwiania sprawy, wymagać, urząd skarbowy,

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji

›› Pobierz teraz

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji.
Dokument Word do edycji.

Na podstawie art. 248 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Ordynacja podatkowa wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji ostatecznej wydanej przez Urząd Skarbowy i wstrzymanie wykonania decyzji. Pismo zawiera opis poprawnego uzasadnienia.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
nieważna decyzja,
decydowac,
decyzje, dokument do pobrania, Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji, dokumenty online do pobrania,
zadanie stwierdzenia niewaznosci decyzji,
stwierdzenie niewazniści,
niewazne, urzędy skarbowe, skarbówka, dokumenty do pobrania, dokument online,
żądanie stwierdzenia nieważności decyzji,
urząd skarbowy,

Żądanie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów podatkowych

›› Pobierz teraz

Żądanie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów podatkowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo na podstawie art. 14 § 4 ustawy - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 z późn. zm.) z prośbą o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów
prawa podatkowego w wymienionej sprawie.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
domagac, wymagac,
dokumenty online do pobrania, Żądanie udzielenia informacji o zakresie stosowani, wymagać,
skarbówka,
podatek,
wskazowka, udzielanie informacji, dokumenty do pobrania, ządać,
stosowanie przepisów podatkowych,
dokumenty online do pobrania, wskazóka, żadac,

Żądanie wyłączenia spod egzekucji

›› Pobierz teraz

Żądanie wyłączenia spod egzekucji.
Dokument Word do edycji.

Wzór pisma do Urzędu Skarbowego z żądaniem wyłączenia spod już przeprowadzonej egzekucji wymienionych ruchomości z powodu zajęcia ich bezpodstawnie.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
dokument online,
Żądanie wyłączenia spod egzekucji,
wyłączenie z egzekucji, dokumenty online do pobrania, zadanie wylaczenia spod egzekucji,
wymagac,
wymagać, dokument do pobrania,
wykluczenie spod egzekucji,
wyrok wykonanie wyroku,
żądać, urzędy skarbowe, zadanie,
wymaganie,

TYT - 1

›› Pobierz teraz

Wzór tytułów wykonawczych - wersja do wypełnienia na komputerze.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
tytuł wykonawczy, dokumenty do pobrania,
tyt-1, tytul wykonawczy, tyt -1,
tyt1,
tyt - 1, dokument online,
dokumenty online do pobrania,
tyt 1, tyt- 1,

TYT - 2

›› Pobierz teraz

Wzór tytułów wykonawczych - wersja do wypełnienia na komputerze.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
tyt-2, tyt 2, dokumenty online do pobrania,
tyt -2, dokumenty online do pobrania,
tyt2, tyt - 2, dokument do pobrania,
dokument online,
tyt- 2,
tytul wykonawczy,
tytuł wykonawczy,

TYT - 3 oraz TYT - 3A

›› Pobierz teraz

Wzór tytułów wykonawczych - wersja do wypełnienia na komputerze.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
tyt- 3a, dokumenty do pobrania, tyt 3 a,
tyt-3 a,
tyt 3,
tyt3 a, tyt 3a,
tyt-3a, tyt -3a, tyt- 3 a,
tyt3a, tyt- 3,
tyt - 3, dokument online,
tyt3,

Deklaracja uproszczona nabycia wewnątrz wspólnotowego.

›› Pobierz teraz

Deklaracja uproszczona nabycia wewnątrzwspólnotowego.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, dokument do pobrania, akc - u, akc -u, dokumenty online do pobrania, akc u, akc-u, akc- u, dokumenty online do pobrania, akcu, dokumenty do pobrania,

Wniosek o wydanie pozwolenia na posiadanie broni palnej sportowej

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie pozwolenia na posiadanie broni palnej sportowej. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
wniosek o wydanie pozwolenia na posiadanie broni palnej sportowej, dokument do pobrania,
broń palna sportowa,
dokumenty online do pobrania,
broń sporrtowa, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,