Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2014-09-08

zakresobowiazkow.pl

Zakres obowiązków pracownika

Szukaj:

Kategorie:

› Zakresy Czynności Pracowników› W pracy› Umowy zlecenia› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Prawo pracy› Różne› BHP Instrukcje› PITy - rozliczenia za 2007 r› Horoskop - Znak zodiaku› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień› Referencje› Prawo pracy dla kobiet w ciąży› Listy motywacyjne i CV› Umowy związane z pracą› Wykup mieszkania› Deklaracje VAT, PIT, CIT› Dokumenty do Banku› Dokumenty przydatne przy budowie› Druki księgowe› Grzecznościowe› Informacje dla Urzędu Skarbowego› Krajowy Rejestr Karny› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia› NIP› Pisma do Urzędu Skarbowego› Pisma do TP S.A i innych operatorów› Pozwy sądowe› Prawo spółek handlowych› Prośby do Urzędu Skarbowego› Różne umowy› Sprawozdawczość Budżetowa› Studencik› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy użyczenia› Umowy związane ze świadczeniem usług› Upoważnienia› W urzędzie› Weksle› Wnioski do Urzędu Skarbowego› Wnioski sądowe› Zamówienia, reklamacje› ZUS - poradniki› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy

Pisma do Urzędu Skarbowego

Czy wiesz że, Naczelnika Urzędu Skarbowego, jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów, a zarazem organem podatkowym pierwszej instancji. A Urząd Skarbowy jest państwową jednostką budżetowa obsługującą Naczelnika. W tej kategorii znajdziecie wzory oświadczeń, próśb i wniosków.

Informacja o zrzeczeniu sie opodatkowania w formie karty podatkowej

›› Pobierz teraz

Informacja o zrzeczeniu sie opodatkowania w formie karty podatkowej.
Dokument Word do edycji.

Pismo z informacją o rezygnacji z opodatkowania w formie karty podatkowej na skutek otrzymania decyzji o wysokości karty podatkowej.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Informacja o zrzeczeniu sie opodatkowania w formie, dokument online,
informacja o rezygnacji z podatku,
dokument do pobrania, urząd skarbowy,
dokumenty do pobrania, urzędy skarbowe,
dokumenty online do pobrania, skarbówka, dokumenty online do pobrania,

Odpowiedz na upomnienie

›› Pobierz teraz

Odpowiedz na upomnienie.
Dokument Word do edycji.

Odpowiedź na upomnienie informująca, że dochodzona kwota z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej została uiszczona.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Odpowiedz na upomnienie, upomnienia,
dokument do pobrania, zaplata,
uiszczenie opłaty,
uiszczac, skarbówka,
dokument online,
odzew,
uiszczać, urzędy skarbowe, dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, urząd skarbowy,
odpowiedź na upomnienie,

Odwołanie od decyzji

›› Pobierz teraz

Odwołanie od decyzji.
Dokument Word do edycji.

Pismo z odwołaniem od decyzji Urzędu Skarbowego. Opis poprawnego uzasadnienia w oparciu o art. 222 Ordynacji podatkowej.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
urząd skarbowy, wzór odwołania od decyzji zus, odwołania od decyzji orzecznika zus, odwołanie od decyzji przedszkola,
termin odwołania od decyzji, odwołania od decyzji pzu, odwołanie od decyzji urzędu,
odwolanie od decyzji komisji rekrutacyjnej, odwolanie od decyzji orzecznika zus, wzór pisma odwołanie od decyzji, odwołanie od decyzji odmownej, odwołanie od decyzji wku, odwolanie od decyzji pzu, odwołanie od decyzji egzaminatora, odwołania od decyzji podatkowych,

Oświadczenie o ilości stanowisk kasowych

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o ilości stanowisk kasowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo z informacją o przekroczeniu w danym miesiącu obrotu zobowiązującego do prowadzenia ewidencji za pomocą kas rejestrujących, wobec czego będzie zwiększona ilość stanowisk kasowych.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
deklaracje,
skarbówka,
ilość kas, oswiadczenie o ilosci stanowisk kasowych,
stanowisko pracy, urzędy skarbowe,
dokumenty online do pobrania, Oświadczenie o ilości stanowisk kasowych, oświadczenie o ilości stanowisk kasowych, dokumenty do pobrania, ilość kasy, deklaracja,
dokumenty online do pobrania,
oswiadczenie o ilości kas,
wypowiedź,

Prośba o obniżenie karty podatkowej

›› Pobierz teraz

Prośba o obniżenie karty podatkowej.
Dokument Word do edycji.

Wzór pisma z prośbą o obniżenie wysokości podatku w formie karty podatkowej. W uzasadnieniu zaznaczone jest, iż wysokość zobowiązania podatkowego czyni działalność deficytową już na samym starcie.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prosba,
dokumenty do pobrania,
dokument online,
prośba o zmniejszenie karty podatkowej,
wzor pisma,
wniosek o zmniejszenie karty podatkowej,
Prośba o obniżenie karty podatkowej, podania, dokumenty online do pobrania, urząd skarbowy, prosba o obnizenie karty podatkowej,
urzędy skarbowe, dokument do pobrania, skarbówka,
dokumenty online do pobrania,

Prośba o umorzenie karty podatkowej wraz z odsetkami

›› Pobierz teraz

Prośba o umorzenie karty podatkowej wraz z odsetkami.
Dokument Word do edycji.

Pismo z prośbą o umorzenie zaległości karty podatkowej wraz z odsetkami. W piśmie zawarty jest przykład uzasadnienia.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
odwolanie,
karta podatkowa z odsetkami,
skasowanie, odsetek,
dokumenty online do pobrania,
odwołanie,
skasować,
dokument do pobrania,
urzędy skarbowe,
dokumenty online do pobrania,
skarbówka, dokument online, wnioskować,
odsetki, urząd skarbowy,

Skarga na czynności poborcy

›› Pobierz teraz

Skarga na czynności poborcy
Dokument Word do edycji.

Wzór pisma ze skargą na czynności poborcy, podjęte w toku prowadzenia egzekucji zobowiązania pieniężnego innej firmy. Wniosek o zastosowanie sankcji wobec poborcy i naprawienie powstałej szkody przez niego wyrządzonej. Pismo zawiera wzór uzasadnienia.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
czynność poborcy,
skarga na czynności poborcy,
skarbówka, skarga na czynnosci poborcy,
zarzut, składanie zazalenia,
Skarga na czynności poborcy, dokument do pobrania, urzędy skarbowe, czynnosci poborcy, zarzuty, skladanie zazalenia, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,

Skarga na nie załatwienie przez organ podatkowy sprawy we właściwym terminie

›› Pobierz teraz

Skarga na nie załatwienie przez organ podatkowy sprawy we właściwym terminie.
Dokument Word do edycji.

Pismo ze skargą o nie załatwienie przez organ podatkowy sprawy we właściwym terminie opartą na podstawie art. 140 § 1 Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 1997 roku nr 137 poz. 926 z późn. zm.). Pismo zawiera opis poprawnego uzasadnienia.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
urzędy skarbowe, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
składanie zażalenia, urząd skarbowy, dokumenty do pobrania, skarga na nie zalatwienie przez organ podatkowy sp,
zażalenie, zarzut, dokument online,
dokumenty online do pobrania, Skarga na nie załatwienie przez organ podatkowy sp, składanie zazalenia, wzor pisma,
skarbówka,

Upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpisu

›› Pobierz teraz

Upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpisu.
Dokument Word do edycji.

Upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpisu.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
Upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpis,
faktura vat bez podpisu, upowaznienie, urzędy skarbowe, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania, upoważnienie do wystawienia faktury vat bez podpisu, wystawienie faktury vat,
upowaznienie do wystawienia faktury vat bez podpis,
dokument online,
upoważnienia, dokumenty online do pobrania,
skarbówka,
urząd skarbowy,

Zarzuty w sprawie postępowania egzekucyjnego

›› Pobierz teraz

Zarzuty w sprawie postępowania egzekucyjnego.
Dokument Word do edycji.

Pismo z zarzutem w sprawie postępowania egzekucyjnego. W przykładowym uzasadnieniu pisze iż poborca skarbowy dokonał zajęcia ruchomości, które nie były i nie są własnością zobowiązanego, lecz jedynie przebywały w siedzibie zobowiązanego z tytułu umowy użyczenia

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zazalenie,
skarbówka,
zażalenie, skarga, Zarzuty w sprawie postępowania egzekucyjnego,
zarzuty w sprawie postepowania egzekucyjnego,
egzekucja, postępowanie egzekucyjne,
dokument online,
proces egzekucyjny, urząd skarbowy, urzędy skarbowe,
postępowania egzekucyjne,
postepowanie, wzor pisma,

Zawiadomienie o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg handlowych

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg handlowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo z zawiadomieniem o przejściu na prowadzenie księgi handlowej od dnia zaznaczonego w piśmie.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
obwieszczenie, zawiadamiac, ostrzeżenia, obwieszczenia, dobrowolne prowadzenie ksiąg handlowych, ogłoszenie, dokument do pobrania,
zawiadomienie,
urząd skarbowy,
dokumenty online do pobrania, ogloszenie, dokument online,
dokumenty online do pobrania,
ostrzeżenie ostrzezenie,
ksiegi,

Zawiadomienie o innym miejscu przechowywania ksiąg podatkowych

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o innym miejscu przechowywania ksiąg podatkowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo z zawiadomieniem o zmianie miejsca przechowywania ksiąg podatkowych. Pismo zawiera informacje dotyczące nowego adresu oraz daty, od kiedy zostanie zmienione miejsce.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
obwieszczenia,
uwaga,
skarbówka,
dokument online,
ogloszenie, zawiadomienie,
dokumenty do pobrania, księgi podatkowe,
ksiegi,
ostrzeżenie ostrzezenie,
zawiadomienia, zawiadomienie o innym miejscu przechowywania ksiag,
dokumenty online do pobrania, zawiadamiac,

Zawiadomienie o prowadzeniu ksiąg handlowych

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o prowadzeniu ksiąg handlowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo z informacją w związku z przekroczeniem obrotów o przejściu na prowadzenie księgi handlowej.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
ostrzeżenia, Zawiadomienie o prowadzeniu ksiąg handlowych, ogłoszenie,
dokumenty online do pobrania, uwaga, ogłoszenia,
urzędy skarbowe,
kierowanie księgą handlową,
zawiadomienie,
dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
ostrzeżenie ostrzezenie,
zawiadamiać,
zawiadamiac,

Zawiadomienie o zrzeczeniu się opodatkowania kartą podatkową

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o zrzeczeniu się opodatkowania kartą podatkową.
Dokument Word do edycji.

Pismo z informacją o zrzeczeniu się opodatkowania w formie karty podatkowej i rozpoczęciu prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
uwaga,
opodatkowanie, ostrzeżenia, zawiadomienie, ostrzeżenie ostrzezenie, skarbówka, zawiadamiać, zawiadomienia, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, zawiadomienie o zrzeczeniu się opodatkowania kartą podatkową,
ogłoszenie, Zawiadomienie o zrzeczeniu się opodatkowania kartą, zawiadamiac,
uwagi,

Żądanie wydania postanowienia

›› Pobierz teraz

Żądanie wydania postanowienia.
Dokument Word do edycji.

Pismo do Urzędu Skarbowego z żądaniem wydania postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, ponieważ zaległości zostały już uiszczone.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wymagać,
urząd skarbowy,
dokumenty online do pobrania,
wymaganie, dokumenty online do pobrania, wybory,
wydanie decyzji, Żądanie wydania postanowienia,
postanowienie,
Żądanie wydania postanowienia, domagac, urzędy skarbowe,
ządać,
skarbówka,
dokument do pobrania,

Żądanie strony wyłączenia pracownika organu podatkowego od załatwiania sprawy

›› Pobierz teraz

Żądanie strony wyłączenia pracownika organu podatkowego od załatwiania sprawy.
Dokument Word do edycji.

Wniosek z żądaniem wyłączenia pracownika organu podatkowego od załatwiania sprawy. Opis uzasadnienia.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zadanie strony wylaczenia pracownika organu podatk,
żadac, wymagać,
domagać się,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, załatwienie sprawy w urzędzie podatkowym, urząd skarbowy,
zadanie, wymaganie,
dokumenty do pobrania, urzędy skarbowe, dokument online,
żądać,
skarbówka,

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji

›› Pobierz teraz

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji.
Dokument Word do edycji.

Na podstawie art. 248 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Ordynacja podatkowa wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji ostatecznej wydanej przez Urząd Skarbowy i wstrzymanie wykonania decyzji. Pismo zawiera opis poprawnego uzasadnienia.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zadanie stwierdzenia niewaznosci decyzji,
decydowac,
stwierdzenie niewazniści,
Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji, dokument online, urzędy skarbowe,
nieważnosci, decyzje, dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania, urząd skarbowy, nieważne,
nieważna decyzja, dokumenty online do pobrania, skarbówka,

Żądanie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów podatkowych

›› Pobierz teraz

Żądanie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów podatkowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo na podstawie art. 14 § 4 ustawy - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 z późn. zm.) z prośbą o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów
prawa podatkowego w wymienionej sprawie.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
zadanie,
domagac,
domagać się,
ządać,
podatki, dokument do pobrania,
zadanie udzielenia informacji o zakresie stosowani, skarbówka, żądać, wskazóka,
Żądanie udzielenia informacji o zakresie stosowani, podatek, informacja, dokumenty online do pobrania,

Żądanie wyłączenia spod egzekucji

›› Pobierz teraz

Żądanie wyłączenia spod egzekucji.
Dokument Word do edycji.

Wzór pisma do Urzędu Skarbowego z żądaniem wyłączenia spod już przeprowadzonej egzekucji wymienionych ruchomości z powodu zajęcia ich bezpodstawnie.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wymagać,
zadanie, Żądanie wyłączenia spod egzekucji,
domagac, urzędy skarbowe,
wykluczenie spod egzekucji,
wyłączenie z egzekucji, dokumenty do pobrania,
wymagac, dokument online, dokumenty online do pobrania,
zadanie wylaczenia spod egzekucji,
domagać się, ządać,
wyrok wykonanie wyroku,

TYT - 1

›› Pobierz teraz

Wzór tytułów wykonawczych - wersja do wypełnienia na komputerze.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania,
tyt-1, tyt 1, tyt - 1, tyt -1, tyt1,
tyt- 1, dokumenty online do pobrania, dokument online,
dokumenty online do pobrania, tytuł wykonawczy,
tytul wykonawczy,

TYT - 2

›› Pobierz teraz

Wzór tytułów wykonawczych - wersja do wypełnienia na komputerze.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
tyt - 2, tytuł wykonawczy, dokumenty online do pobrania,
tyt 2,
dokumenty online do pobrania, dokument online, tyt -2, dokumenty do pobrania,
tyt-2, tyt- 2,
tyt2,
tytul wykonawczy,
dokument do pobrania,

TYT - 3 oraz TYT - 3A

›› Pobierz teraz

Wzór tytułów wykonawczych - wersja do wypełnienia na komputerze.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania,
tyt3 a, tyt- 3 a, tyt -3a,
tyt- 3,
tyt-3 a, tyt 3a, tyt- 3a, tyt 3, tyt-3a, tyt -3,
tyt -3 a, tyt - 3, dokumenty online do pobrania,

Deklaracja uproszczona nabycia wewnątrz wspólnotowego.

›› Pobierz teraz

Deklaracja uproszczona nabycia wewnątrzwspólnotowego.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
akcu, akc-u, akc -u, dokumenty do pobrania, dokument online, dokument do pobrania,
akc - u, dokumenty online do pobrania,
akc u, dokumenty online do pobrania,
akc- u,

Wniosek o wydanie pozwolenia na posiadanie broni palnej sportowej

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie pozwolenia na posiadanie broni palnej sportowej. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
broń sporrtowa,
wniosek o wydanie pozwolenia na posiadanie broni palnej sportowej,
dokument online, dokument do pobrania, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
broń palna sportowa, dokumenty online do pobrania,