Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2017-02-28

zakresobowiazkow.pl

Zakres obowiązków pracownika

Szukaj:

Kategorie:

› Zakresy Czynności Pracowników› W pracy› Umowy zlecenia› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Prawo pracy› Różne› BHP Instrukcje› PITy - rozliczenia za 2007 r› Horoskop - Znak zodiaku› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień› Referencje› Prawo pracy dla kobiet w ciąży› Listy motywacyjne i CV› Umowy związane z pracą› Wykup mieszkania› Deklaracje VAT, PIT, CIT› Dokumenty do Banku› Dokumenty przydatne przy budowie› Druki księgowe› Grzecznościowe› Informacje dla Urzędu Skarbowego› Krajowy Rejestr Karny› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia› NIP› Pisma do Urzędu Skarbowego› Pisma do TP S.A i innych operatorów› Pozwy sądowe› Prawo spółek handlowych› Prośby do Urzędu Skarbowego› Różne umowy› Sprawozdawczość Budżetowa› Studencik› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy użyczenia› Umowy związane ze świadczeniem usług› Upoważnienia› W urzędzie› Weksle› Wnioski do Urzędu Skarbowego› Wnioski sądowe› Zamówienia, reklamacje› ZUS - poradniki› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy

Pisma do Urzędu Skarbowego

Czy wiesz że, Naczelnika Urzędu Skarbowego, jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów, a zarazem organem podatkowym pierwszej instancji. A Urząd Skarbowy jest państwową jednostką budżetowa obsługującą Naczelnika. W tej kategorii znajdziecie wzory oświadczeń, próśb i wniosków.

Informacja o zrzeczeniu sie opodatkowania w formie karty podatkowej

›› Pobierz teraz

Informacja o zrzeczeniu sie opodatkowania w formie karty podatkowej.
Dokument Word do edycji.

Pismo z informacją o rezygnacji z opodatkowania w formie karty podatkowej na skutek otrzymania decyzji o wysokości karty podatkowej.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
informacja o rezygnacji z podatku, dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania,
urząd skarbowy,
dokument online,
urzędy skarbowe, skarbówka, Informacja o zrzeczeniu sie opodatkowania w formie,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,

Odpowiedz na upomnienie

›› Pobierz teraz

Odpowiedz na upomnienie.
Dokument Word do edycji.

Odpowiedź na upomnienie informująca, że dochodzona kwota z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej została uiszczona.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
uiszczac,
dokumenty do pobrania,
uiszczenie opłaty,
odpowiedź na upomnienie,
urząd skarbowy, skarbówka,
dokumenty online do pobrania, uiszczać, dokument do pobrania,
urzędy skarbowe, Odpowiedz na upomnienie, upomnienia,
zaplata,
zapłata,
odzew,

Odwołanie od decyzji

›› Pobierz teraz

Odwołanie od decyzji.
Dokument Word do edycji.

Pismo z odwołaniem od decyzji Urzędu Skarbowego. Opis poprawnego uzasadnienia w oparciu o art. 222 Ordynacji podatkowej.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
odwołanie od decyzji pup, decyzja,
odwołanie od decyzji podatkowej, cofać decyzję,
wniosek o odwołanie od decyzji,
odwołanie od decyzji o skreśleniu z listy studentów,
odwołanie od decyzji skreślenia,
pismo odwołanie od decyzji,
odwołanie od decyzji ministra,
formularz odwołania od decyzji odwołanie od decyzji prezydenta miasta,
wzór odwołania się od decyzji odwołanie od decyzji wojskowej, odwołanie od decyzji naczelnika jak pisać odwołanie od decyzji, odwołanie od decyzji krus, odwołanie od decyzji twkl,
dokumenty do pobrania,

Oświadczenie o ilości stanowisk kasowych

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o ilości stanowisk kasowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo z informacją o przekroczeniu w danym miesiącu obrotu zobowiązującego do prowadzenia ewidencji za pomocą kas rejestrujących, wobec czego będzie zwiększona ilość stanowisk kasowych.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
ilość kas,
wypowiedz, oswiadczenie o ilości kas, dokumenty do pobrania, urzędy skarbowe, dokument online, urząd skarbowy, dokumenty online do pobrania, wypowiedź,
dokumenty online do pobrania, deklaracja,
dokument do pobrania, skarbówka,
Oświadczenie o ilości stanowisk kasowych, deklaracje,

Prośba o obniżenie karty podatkowej

›› Pobierz teraz

Prośba o obniżenie karty podatkowej.
Dokument Word do edycji.

Wzór pisma z prośbą o obniżenie wysokości podatku w formie karty podatkowej. W uzasadnieniu zaznaczone jest, iż wysokość zobowiązania podatkowego czyni działalność deficytową już na samym starcie.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, prosba,
wzor pisma, karta podatkowa, dokumenty online do pobrania,
prosba o obnizenie karty podatkowej, podanie o obniżenie karty podatkowej, skarbówka, dokument online,
urząd skarbowy,
prośba o zmniejszenie karty podatkowej, urzędy skarbowe,
wniosek o zmniejszenie karty podatkowej,
dokumenty online do pobrania, podania,

Prośba o umorzenie karty podatkowej wraz z odsetkami

›› Pobierz teraz

Prośba o umorzenie karty podatkowej wraz z odsetkami.
Dokument Word do edycji.

Pismo z prośbą o umorzenie zaległości karty podatkowej wraz z odsetkami. W piśmie zawarty jest przykład uzasadnienia.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
skasowanie, wniosek,
odwolanie, Prośba o umorzenie karty podatkowej wraz z odsetka,
dokumenty do pobrania, urzędy skarbowe, odwołanie,
skarbówka,
urząd skarbowy, odsetek,
wnioskować,
prosba, odsetki,
odwołać,
prosba o umorzenie karty podatkowej wraz z odsetka,

Skarga na czynności poborcy

›› Pobierz teraz

Skarga na czynności poborcy
Dokument Word do edycji.

Wzór pisma ze skargą na czynności poborcy, podjęte w toku prowadzenia egzekucji zobowiązania pieniężnego innej firmy. Wniosek o zastosowanie sankcji wobec poborcy i naprawienie powstałej szkody przez niego wyrządzonej. Pismo zawiera wzór uzasadnienia.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
czynnosci poborcy, zarzut,
dokumenty do pobrania, składanie zazalenia,
dokumenty online do pobrania, Skarga na czynności poborcy,
dokument online,
urzędy skarbowe,
kolektor, składanie zażalenia, wzor pisma,
czynność poborcy, urząd skarbowy, zarzuty, skarga na czynnosci poborcy,

Skarga na nie załatwienie przez organ podatkowy sprawy we właściwym terminie

›› Pobierz teraz

Skarga na nie załatwienie przez organ podatkowy sprawy we właściwym terminie.
Dokument Word do edycji.

Pismo ze skargą o nie załatwienie przez organ podatkowy sprawy we właściwym terminie opartą na podstawie art. 140 § 1 Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 1997 roku nr 137 poz. 926 z późn. zm.). Pismo zawiera opis poprawnego uzasadnienia.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
zażalenie,
wzor pisma, skarga na nie zalatwienie przez organ podatkowy sp,
dokumenty do pobrania, składanie zazalenia,
Skarga na nie załatwienie przez organ podatkowy sp, dokumenty online do pobrania, skarbówka, urząd skarbowy,
składanie zażalenia, skladanie zazalenia, zarzuty,
zarzut,
urzędy skarbowe,

Upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpisu

›› Pobierz teraz

Upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpisu.
Dokument Word do edycji.

Upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpisu.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
upoważniać, dokumenty online do pobrania, skarbówka,
dokument online, urzędy skarbowe,
dokumenty do pobrania, wystawienie faktury vat,
dokumenty online do pobrania, Upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpis, faktury, upoważnienie do wystawienia faktury vat bez podpisu, dokument do pobrania,
upowaznienie, upowaznienie do wystawienia faktury vat bez podpis,
upowaznienia,

Zarzuty w sprawie postępowania egzekucyjnego

›› Pobierz teraz

Zarzuty w sprawie postępowania egzekucyjnego.
Dokument Word do edycji.

Pismo z zarzutem w sprawie postępowania egzekucyjnego. W przykładowym uzasadnieniu pisze iż poborca skarbowy dokonał zajęcia ruchomości, które nie były i nie są własnością zobowiązanego, lecz jedynie przebywały w siedzibie zobowiązanego z tytułu umowy użyczenia

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zarzuty w sprawie postepowania egzekucyjnego,
dokument online, urząd skarbowy, skarbówka,
dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania, postępowanie egzekucyjne,
proces egzekucyjny, urzędy skarbowe,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
skarga,
zażalenie, Zarzuty w sprawie postępowania egzekucyjnego,
postepowanie,

Zawiadomienie o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg handlowych

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg handlowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo z zawiadomieniem o przejściu na prowadzenie księgi handlowej od dnia zaznaczonego w piśmie.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, urzędy skarbowe,
ogloszenia,
ksiegi, uwagi, zawiadomienia,
uwaga,
dokumenty do pobrania, urząd skarbowy,
ogloszenie,
ostrzeżenia, ostrzezenia, ogłoszenie,
obwieszczenia, zawiadamiac,

Zawiadomienie o innym miejscu przechowywania ksiąg podatkowych

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o innym miejscu przechowywania ksiąg podatkowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo z zawiadomieniem o zmianie miejsca przechowywania ksiąg podatkowych. Pismo zawiera informacje dotyczące nowego adresu oraz daty, od kiedy zostanie zmienione miejsce.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
urzędy skarbowe, zawiadomienia,
zawiadomienie o innym miejscu przechowywania ksiąg podatkowych, urząd skarbowy, zawiadamiać,
przechowalnia księgi,
ostrzeżenie ostrzezenie, skarbówka, ogloszenia, ogloszenie,
dokument online, dokumenty do pobrania, inne miejsce przechowywania,
Zawiadomienie o innym miejscu przechowywania ksiąg,
obwieszczenia,

Zawiadomienie o prowadzeniu ksiąg handlowych

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o prowadzeniu ksiąg handlowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo z informacją w związku z przekroczeniem obrotów o przejściu na prowadzenie księgi handlowej.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
urząd skarbowy, Zawiadomienie o prowadzeniu ksiąg handlowych, kierowanie księgą handlową,
dokumenty do pobrania, ogłoszenia, dokumenty online do pobrania,
zawiadamiac,
ostrzeżenie ostrzezenie, ogłoszenie,
zawiadamiać,
ostrzeżenia, ostrzezenia,
uwaga,
uwagi,
prowadzenie księgi handlowej,

Zawiadomienie o zrzeczeniu się opodatkowania kartą podatkową

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o zrzeczeniu się opodatkowania kartą podatkową.
Dokument Word do edycji.

Pismo z informacją o zrzeczeniu się opodatkowania w formie karty podatkowej i rozpoczęciu prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
uwaga,
ostrzezenia,
zawiadomienie o zrzeczeniu sie opodatkowania karta,
ogłoszenia, dokumenty do pobrania,
ogloszenia, skarbówka, podatek, dokument online,
ogloszenie, zawiadomienie o zrzeczeniu się opodatkowania kartą podatkową, dokument do pobrania,
zrzeczenie się opodatkowania,
obwieszczenie,
dokumenty online do pobrania,

Żądanie wydania postanowienia

›› Pobierz teraz

Żądanie wydania postanowienia.
Dokument Word do edycji.

Pismo do Urzędu Skarbowego z żądaniem wydania postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, ponieważ zaległości zostały już uiszczone.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
żądać, Żądanie wydania postanowienia, wydawać postanowienia, wymaganie,
żadac, dokumenty online do pobrania,
wydanie decyzji, domagać się,
dokument online, zadanie wydania postanowienia, domagac, dokument do pobrania, urzędy skarbowe,
postanowić, decyzja,

Żądanie strony wyłączenia pracownika organu podatkowego od załatwiania sprawy

›› Pobierz teraz

Żądanie strony wyłączenia pracownika organu podatkowego od załatwiania sprawy.
Dokument Word do edycji.

Wniosek z żądaniem wyłączenia pracownika organu podatkowego od załatwiania sprawy. Opis uzasadnienia.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
żadac,
Żądanie strony wyłączenia pracownika organu podatk, dokument online, urzędy skarbowe, ządać,
urząd skarbowy, domagac,
żądanie strony wyłączenia pracownika organu podatkowego od załatwiania sprawy, załatwienie sprawy w urzędzie podatkowym,
wymagać, dokumenty do pobrania,
skarbówka,
zadanie, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji

›› Pobierz teraz

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji.
Dokument Word do edycji.

Na podstawie art. 248 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Ordynacja podatkowa wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji ostatecznej wydanej przez Urząd Skarbowy i wstrzymanie wykonania decyzji. Pismo zawiera opis poprawnego uzasadnienia.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
urzędy skarbowe,
decydowac,
decydować, zadanie stwierdzenia niewaznosci decyzji, urząd skarbowy, niewazne, skarbówka, dokumenty do pobrania,
stwierdzenie niewazniści, dokumenty online do pobrania, dokument online,
nieważna decyzja,
dokumenty online do pobrania,
decyzje, Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji,

Żądanie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów podatkowych

›› Pobierz teraz

Żądanie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów podatkowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo na podstawie art. 14 § 4 ustawy - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 z późn. zm.) z prośbą o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów
prawa podatkowego w wymienionej sprawie.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
żądać,
żadac, domagac,
wskazóka, dokumenty do pobrania,
wskazowka,
podatek, dokument online, urzędy skarbowe,
udzielanie informacji,
wymagać,
informacja, urząd skarbowy,
zadanie, stosowanie przepisów podatkowych,

Żądanie wyłączenia spod egzekucji

›› Pobierz teraz

Żądanie wyłączenia spod egzekucji.
Dokument Word do edycji.

Wzór pisma do Urzędu Skarbowego z żądaniem wyłączenia spod już przeprowadzonej egzekucji wymienionych ruchomości z powodu zajęcia ich bezpodstawnie.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Żądanie wyłączenia spod egzekucji, egzekucja,
wykluczenie spod egzekucji, domaganie się wyłaczenia z egzekucji,
zadanie wylaczenia spod egzekucji,
dokumenty do pobrania,
urząd skarbowy,
dokument do pobrania,
wymaganie, urzędy skarbowe,
domagać się, dokumenty online do pobrania,
ządać,
zadanie,
żadac,

TYT - 1

›› Pobierz teraz

Wzór tytułów wykonawczych - wersja do wypełnienia na komputerze.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
tytul wykonawczy,
dokumenty online do pobrania, tyt 1,
dokumenty online do pobrania, tyt - 1, tytuł wykonawczy, tyt -1,
tyt1,
dokument online,
tyt- 1,
dokumenty do pobrania, tyt-1,
dokument do pobrania,

TYT - 2

›› Pobierz teraz

Wzór tytułów wykonawczych - wersja do wypełnienia na komputerze.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, tyt- 2,
tyt -2,
tytul wykonawczy,
tytuł wykonawczy,
dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania, tyt2, tyt-2, tyt 2,
dokumenty online do pobrania, dokument online,
tyt - 2,

TYT - 3 oraz TYT - 3A

›› Pobierz teraz

Wzór tytułów wykonawczych - wersja do wypełnienia na komputerze.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, tyt -3 a,
tyt-3a, tyt3 a,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, tyt - 3a, tyt3a,
tyt 3, tyt - 3 a,
dokument online, tyt- 3 a, tyt 3 a, tyt 3a,
tyt -3,

Deklaracja uproszczona nabycia wewnątrz wspólnotowego.

›› Pobierz teraz

Deklaracja uproszczona nabycia wewnątrzwspólnotowego.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
akcu,
dokumenty do pobrania,
akc-u,
akc - u,
akc u,
dokumenty online do pobrania, dokument online,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, akc- u,
akc -u,

Wniosek o wydanie pozwolenia na posiadanie broni palnej sportowej

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie pozwolenia na posiadanie broni palnej sportowej. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
broń palna sportowa, wniosek o wydanie pozwolenia na posiadanie broni palnej sportowej, dokumenty online do pobrania,
broń sporrtowa,
dokumenty do pobrania,