Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2014-04-16

zakresobowiazkow.pl

Zakres obowiązków pracownika

Szukaj:

Kategorie:

› Zakresy Czynności Pracowników› W pracy› Umowy zlecenia› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Prawo pracy› Różne› BHP Instrukcje› PITy - rozliczenia za 2007 r› Horoskop - Znak zodiaku› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień› Referencje› Prawo pracy dla kobiet w ciąży› Listy motywacyjne i CV› Umowy związane z pracą› Wykup mieszkania› Deklaracje VAT, PIT, CIT› Dokumenty do Banku› Dokumenty przydatne przy budowie› Druki księgowe› Grzecznościowe› Informacje dla Urzędu Skarbowego› Krajowy Rejestr Karny› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia› NIP› Pisma do Urzędu Skarbowego› Pisma do TP S.A i innych operatorów› Pozwy sądowe› Prawo spółek handlowych› Prośby do Urzędu Skarbowego› Różne umowy› Sprawozdawczość Budżetowa› Studencik› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy użyczenia› Umowy związane ze świadczeniem usług› Upoważnienia› W urzędzie› Weksle› Wnioski do Urzędu Skarbowego› Wnioski sądowe› Zamówienia, reklamacje› ZUS - poradniki› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy

Pisma do Urzędu Skarbowego

Czy wiesz że, Naczelnika Urzędu Skarbowego, jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów, a zarazem organem podatkowym pierwszej instancji. A Urząd Skarbowy jest państwową jednostką budżetowa obsługującą Naczelnika. W tej kategorii znajdziecie wzory oświadczeń, próśb i wniosków.

Informacja o zrzeczeniu sie opodatkowania w formie karty podatkowej

›› Pobierz teraz

Informacja o zrzeczeniu sie opodatkowania w formie karty podatkowej.
Dokument Word do edycji.

Pismo z informacją o rezygnacji z opodatkowania w formie karty podatkowej na skutek otrzymania decyzji o wysokości karty podatkowej.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Informacja o zrzeczeniu sie opodatkowania w formie, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokument online, skarbówka,
urząd skarbowy, dokumenty do pobrania, informacja o rezygnacji z podatku, urzędy skarbowe,
dokumenty online do pobrania,

Odpowiedz na upomnienie

›› Pobierz teraz

Odpowiedz na upomnienie.
Dokument Word do edycji.

Odpowiedź na upomnienie informująca, że dochodzona kwota z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej została uiszczona.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zaplata, Odpowiedz na upomnienie,
skarbówka,
upomnienia, uiszczenie opłaty, dokumenty online do pobrania,
zapłata, dokumenty do pobrania,
urzędy skarbowe, urząd skarbowy, odpowiedź na upomnienie, dokumenty online do pobrania, uiszczac,
dokument online, dokument do pobrania,

Odwołanie od decyzji

›› Pobierz teraz

Odwołanie od decyzji.
Dokument Word do edycji.

Pismo z odwołaniem od decyzji Urzędu Skarbowego. Opis poprawnego uzasadnienia w oparciu o art. 222 Ordynacji podatkowej.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
odwołanie od decyzji twkl, odwołanie od decyzji zus do sądu pracy,
odwolanie od decyzji komisji rekrutacyjnej, dokumenty do pobrania,
wzór odwołania od decyzji administracyjnej, wzór odwołania od decyzji,
odwołanie od decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego,
opłata skarbowa od odwołania od decyzji,
odwołanie od decyzji odmownej,
odwołanie od decyzji wojewody, odwołanie od decyzji wójta,
skarbówka, odwolanie od decyzji lekarza orzecznika, odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej przykład,
odwołanie od decyzji ministra,

Oświadczenie o ilości stanowisk kasowych

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o ilości stanowisk kasowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo z informacją o przekroczeniu w danym miesiącu obrotu zobowiązującego do prowadzenia ewidencji za pomocą kas rejestrujących, wobec czego będzie zwiększona ilość stanowisk kasowych.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
ilość kasy,
dokumenty online do pobrania, ilość kas,
oświadczenie o ilości stanowisk kasowych, dokument do pobrania, deklaracja,
dokumenty online do pobrania, oswiadczenie o ilosci stanowisk kasowych,
dokument online, skarbówka, deklaracje, wypowiedz,
Oświadczenie o ilości stanowisk kasowych, urząd skarbowy,
stanowisko pracy,

Prośba o obniżenie karty podatkowej

›› Pobierz teraz

Prośba o obniżenie karty podatkowej.
Dokument Word do edycji.

Wzór pisma z prośbą o obniżenie wysokości podatku w formie karty podatkowej. W uzasadnieniu zaznaczone jest, iż wysokość zobowiązania podatkowego czyni działalność deficytową już na samym starcie.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
urząd skarbowy,
dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,
skarbówka,
wniosek o zmniejszenie karty podatkowej,
prośba o zmniejszenie karty podatkowej, karta podatkowa,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
wzor pisma,
prosba, urzędy skarbowe, dokument online,
Prośba o obniżenie karty podatkowej,
podania,

Prośba o umorzenie karty podatkowej wraz z odsetkami

›› Pobierz teraz

Prośba o umorzenie karty podatkowej wraz z odsetkami.
Dokument Word do edycji.

Pismo z prośbą o umorzenie zaległości karty podatkowej wraz z odsetkami. W piśmie zawarty jest przykład uzasadnienia.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
skarbówka,
prosba, skasowanie, odwołać, urzędy skarbowe,
odsetek,
dokumenty online do pobrania,
odwolanie,
podanie, pismo z prosba, prosba o umorzenie karty podatkowej wraz z odsetka,
wnioskować,
dokument online,
odwołanie,
dokumenty do pobrania,

Skarga na czynności poborcy

›› Pobierz teraz

Skarga na czynności poborcy
Dokument Word do edycji.

Wzór pisma ze skargą na czynności poborcy, podjęte w toku prowadzenia egzekucji zobowiązania pieniężnego innej firmy. Wniosek o zastosowanie sankcji wobec poborcy i naprawienie powstałej szkody przez niego wyrządzonej. Pismo zawiera wzór uzasadnienia.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Skarga na czynności poborcy,
czynnosci poborcy,
dokumenty online do pobrania,
skarbówka, skarga na czynności poborcy,
zażalenie, dokumenty online do pobrania, składanie zażalenia, urząd skarbowy, czynność poborcy, dokumenty do pobrania, składanie zazalenia,
zarzut,
zarzuty,
urzędy skarbowe,

Skarga na nie załatwienie przez organ podatkowy sprawy we właściwym terminie

›› Pobierz teraz

Skarga na nie załatwienie przez organ podatkowy sprawy we właściwym terminie.
Dokument Word do edycji.

Pismo ze skargą o nie załatwienie przez organ podatkowy sprawy we właściwym terminie opartą na podstawie art. 140 § 1 Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 1997 roku nr 137 poz. 926 z późn. zm.). Pismo zawiera opis poprawnego uzasadnienia.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
skarbówka,
urzędy skarbowe,
urząd skarbowy,
dokument online, zarzuty, zażalenie, Skarga na nie załatwienie przez organ podatkowy sp,
wzor pisma, składanie zazalenia,
skladanie zazalenia, skarga na nie zalatwienie przez organ podatkowy sp, dokumenty online do pobrania,
zarzut,
dokument do pobrania, składanie zażalenia,

Upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpisu

›› Pobierz teraz

Upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpisu.
Dokument Word do edycji.

Upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpisu.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
skarbówka, faktura vat bez podpisu,
upoważniać, upowaznienia,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, upowaznienie,
urząd skarbowy, dokumenty online do pobrania, urzędy skarbowe, dokumenty do pobrania,
vaty,
upowaznienie do wystawienia faktury vat bez podpis, dokument online, upoważnienie do wystawienia faktury vat bez podpisu,

Zarzuty w sprawie postępowania egzekucyjnego

›› Pobierz teraz

Zarzuty w sprawie postępowania egzekucyjnego.
Dokument Word do edycji.

Pismo z zarzutem w sprawie postępowania egzekucyjnego. W przykładowym uzasadnieniu pisze iż poborca skarbowy dokonał zajęcia ruchomości, które nie były i nie są własnością zobowiązanego, lecz jedynie przebywały w siedzibie zobowiązanego z tytułu umowy użyczenia

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
postępowania egzekucyjne, zażalenie, postepowanie, zazalenie,
Zarzuty w sprawie postępowania egzekucyjnego, proces egzekucyjny, wzor pisma, wzór pisma,
dokumenty do pobrania, skarbówka,
dokument online, dokument do pobrania, zarzuty w sprawie postepowania egzekucyjnego, urzędy skarbowe,
postępowanie egzekucyjne,

Zawiadomienie o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg handlowych

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg handlowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo z zawiadomieniem o przejściu na prowadzenie księgi handlowej od dnia zaznaczonego w piśmie.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, dokumenty do pobrania,
ogloszenia, uwagi, uwaga,
dokumenty online do pobrania, zawiadamiać, ostrzeżenie ostrzezenie, ostrzezenia, urzędy skarbowe,
ogłoszenia,
dobrowolne prowadzenie ksiąg handlowych,
Zawiadomienie o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg han, ksiegi,
księgi handlowe,

Zawiadomienie o innym miejscu przechowywania ksiąg podatkowych

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o innym miejscu przechowywania ksiąg podatkowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo z zawiadomieniem o zmianie miejsca przechowywania ksiąg podatkowych. Pismo zawiera informacje dotyczące nowego adresu oraz daty, od kiedy zostanie zmienione miejsce.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zawiadamiac,
urząd skarbowy, ogloszenie, zawiadomienie o innym miejscu przechowywania ksiąg podatkowych,
ostrzezenia,
inne miejsce przechowywania, zawiadomienie o innym miejscu przechowywania ksiag, przechowalnia księgi, ksiąg podatkowych, Zawiadomienie o innym miejscu przechowywania ksiąg, skarbówka,
urzędy skarbowe, dokumenty online do pobrania,
ostrzeżenie ostrzezenie, ostrzeżenia,

Zawiadomienie o prowadzeniu ksiąg handlowych

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o prowadzeniu ksiąg handlowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo z informacją w związku z przekroczeniem obrotów o przejściu na prowadzenie księgi handlowej.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
ogłoszenie, dokument online, dokumenty online do pobrania,
obwieszczenie, zawiadamiać,
kierowanie księgą handlową, ostrzeżenie ostrzezenie, zawiadomienie, ogloszenie,
uwaga,
ostrzeżenia, dokumenty online do pobrania,
ogłoszenia,
uwagi, zawiadomienia,

Zawiadomienie o zrzeczeniu się opodatkowania kartą podatkową

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o zrzeczeniu się opodatkowania kartą podatkową.
Dokument Word do edycji.

Pismo z informacją o zrzeczeniu się opodatkowania w formie karty podatkowej i rozpoczęciu prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Zawiadomienie o zrzeczeniu się opodatkowania kartą,
zawiadomienie, zrzeczenie się opodatkowania, dokumenty online do pobrania, ogloszenie, urząd skarbowy, ostrzezenia, zawiadamiać, zawiadomienie o zrzeczeniu się opodatkowania kartą podatkową, zawiadamiac,
wzór pisma, skarbówka, ogloszenia,
obwieszczenie, ostrzeżenia,

Żądanie wydania postanowienia

›› Pobierz teraz

Żądanie wydania postanowienia.
Dokument Word do edycji.

Pismo do Urzędu Skarbowego z żądaniem wydania postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, ponieważ zaległości zostały już uiszczone.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zadanie wydania postanowienia,
domagać się, wybory, wymagać, zadanie, postanowienie, domagac,
ządać,
żądać, decyzja, postanowić, wybó,
dokumenty do pobrania, urzędy skarbowe, Żądanie wydania postanowienia,

Żądanie strony wyłączenia pracownika organu podatkowego od załatwiania sprawy

›› Pobierz teraz

Żądanie strony wyłączenia pracownika organu podatkowego od załatwiania sprawy.
Dokument Word do edycji.

Wniosek z żądaniem wyłączenia pracownika organu podatkowego od załatwiania sprawy. Opis uzasadnienia.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wymaganie, urzędy skarbowe,
żądanie strony wyłączenia pracownika organu podatkowego od załatwiania sprawy, ządać,
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania, wymagać, urząd skarbowy, wymagac, domagac,
załatwienie sprawy w urzędzie podatkowym,
skarbówka,
dokument online, dokumenty online do pobrania, żądać,

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji

›› Pobierz teraz

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji.
Dokument Word do edycji.

Na podstawie art. 248 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Ordynacja podatkowa wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji ostatecznej wydanej przez Urząd Skarbowy i wstrzymanie wykonania decyzji. Pismo zawiera opis poprawnego uzasadnienia.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
nieważnosci,
urząd skarbowy, dokumenty online do pobrania, nieważne, niewazne, skarbówka,
stwierdzenie niewazniści,
zadanie stwierdzenia niewaznosci decyzji, dokumenty do pobrania, decydować,
Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji,
dokumenty online do pobrania,
decyzje,
żądanie stwierdzenia nieważności decyzji,
nieważna decyzja,

Żądanie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów podatkowych

›› Pobierz teraz

Żądanie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów podatkowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo na podstawie art. 14 § 4 ustawy - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 z późn. zm.) z prośbą o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów
prawa podatkowego w wymienionej sprawie.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, wskazóka,
żądać,
wymagac,
dokumenty online do pobrania,
skarbówka,
urzędy skarbowe,
domagac,
dokumenty online do pobrania,
wskazowka, stosowanie przepisów podatkowych,
wymaganie,
zadanie,
dokumenty do pobrania,
podatki,

Żądanie wyłączenia spod egzekucji

›› Pobierz teraz

Żądanie wyłączenia spod egzekucji.
Dokument Word do edycji.

Wzór pisma do Urzędu Skarbowego z żądaniem wyłączenia spod już przeprowadzonej egzekucji wymienionych ruchomości z powodu zajęcia ich bezpodstawnie.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wymaganie,
ządać,
skarbówka, wymagac,
domagac,
dokument do pobrania,
Żądanie wyłączenia spod egzekucji, żadac, żądać,
wyłączenie z egzekucji,
urząd skarbowy, dokumenty online do pobrania, wymagać,
dokumenty online do pobrania,
zadanie wylaczenia spod egzekucji,

TYT - 1

›› Pobierz teraz

Wzór tytułów wykonawczych - wersja do wypełnienia na komputerze.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
tyt-1, tyt1, tyt- 1,
dokumenty online do pobrania, tyt 1,
tytul wykonawczy,
dokumenty online do pobrania,
tyt -1,
tytuł wykonawczy,
dokumenty do pobrania, tyt - 1,
dokument online, dokument do pobrania,

TYT - 2

›› Pobierz teraz

Wzór tytułów wykonawczych - wersja do wypełnienia na komputerze.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
tyt- 2,
dokument online,
dokumenty do pobrania, tytul wykonawczy, tytuł wykonawczy, tyt -2, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, tyt2,
tyt 2,
tyt - 2,
tyt-2,
dokumenty online do pobrania,

TYT - 3 oraz TYT - 3A

›› Pobierz teraz

Wzór tytułów wykonawczych - wersja do wypełnienia na komputerze.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
tyt -3,
tyt-3,
dokumenty online do pobrania,
tyt -3 a,
tyt 3a, tyt3 a, tyt - 3 a,
tyt3a,
dokument online, tyt- 3 a,
dokumenty do pobrania, tyt-3a,
tyt -3a, tyt-3 a,

Deklaracja uproszczona nabycia wewnątrz wspólnotowego.

›› Pobierz teraz

Deklaracja uproszczona nabycia wewnątrzwspólnotowego.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, akc -u, akc- u,
dokument online, dokumenty do pobrania, akcu,
akc-u, akc u, dokumenty online do pobrania, akc - u, dokumenty online do pobrania,

Wniosek o wydanie pozwolenia na posiadanie broni palnej sportowej

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie pozwolenia na posiadanie broni palnej sportowej. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, dokument online, wniosek o wydanie pozwolenia na posiadanie broni palnej sportowej, broń palna sportowa, dokumenty online do pobrania, broń sporrtowa, dokumenty do pobrania,