Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2014-09-08

zakresobowiazkow.pl

Zakres obowiązków pracownika

Szukaj:

Kategorie:

› Zakresy Czynności Pracowników› W pracy› Umowy zlecenia› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Prawo pracy› Różne› BHP Instrukcje› PITy - rozliczenia za 2007 r› Horoskop - Znak zodiaku› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień› Referencje› Prawo pracy dla kobiet w ciąży› Listy motywacyjne i CV› Umowy związane z pracą› Wykup mieszkania› Deklaracje VAT, PIT, CIT› Dokumenty do Banku› Dokumenty przydatne przy budowie› Druki księgowe› Grzecznościowe› Informacje dla Urzędu Skarbowego› Krajowy Rejestr Karny› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia› NIP› Pisma do Urzędu Skarbowego› Pisma do TP S.A i innych operatorów› Pozwy sądowe› Prawo spółek handlowych› Prośby do Urzędu Skarbowego› Różne umowy› Sprawozdawczość Budżetowa› Studencik› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy użyczenia› Umowy związane ze świadczeniem usług› Upoważnienia› W urzędzie› Weksle› Wnioski do Urzędu Skarbowego› Wnioski sądowe› Zamówienia, reklamacje› ZUS - poradniki› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy

Pisma do Urzędu Skarbowego

Czy wiesz że, Naczelnika Urzędu Skarbowego, jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów, a zarazem organem podatkowym pierwszej instancji. A Urząd Skarbowy jest państwową jednostką budżetowa obsługującą Naczelnika. W tej kategorii znajdziecie wzory oświadczeń, próśb i wniosków.

Informacja o zrzeczeniu sie opodatkowania w formie karty podatkowej

›› Pobierz teraz

Informacja o zrzeczeniu sie opodatkowania w formie karty podatkowej.
Dokument Word do edycji.

Pismo z informacją o rezygnacji z opodatkowania w formie karty podatkowej na skutek otrzymania decyzji o wysokości karty podatkowej.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
skarbówka,
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, dokument online,
urzędy skarbowe,
Informacja o zrzeczeniu sie opodatkowania w formie,
urząd skarbowy,
dokumenty online do pobrania, informacja o rezygnacji z podatku,

Odpowiedz na upomnienie

›› Pobierz teraz

Odpowiedz na upomnienie.
Dokument Word do edycji.

Odpowiedź na upomnienie informująca, że dochodzona kwota z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej została uiszczona.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
uiszczenie opłaty, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
uiszczac, upomnienia, dokumenty online do pobrania, Odpowiedz na upomnienie,
zaplata, uiszczać,
dokument do pobrania, odpowiedź na upomnienie, skarbówka,
odzew, zapłata,
urzędy skarbowe,

Odwołanie od decyzji

›› Pobierz teraz

Odwołanie od decyzji.
Dokument Word do edycji.

Pismo z odwołaniem od decyzji Urzędu Skarbowego. Opis poprawnego uzasadnienia w oparciu o art. 222 Ordynacji podatkowej.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
cofanie,
odwołanie od decyzji ubezpieczyciela, odwołania od decyzji administracyjnej, odwołanie się od decyzji, odwolanie od decyzji komisji lekarskiej, odwolanie od decyzji orzecznika zus, formularz odwołania od decyzji odwołanie od decyzji prezydenta miasta,
odwołanie od decyzji skreślenia,
odwołanie od decyzji rzeczoznawcy, odwolanie od decyzji administracyjnej,
odwołanie od decyzji pup,
jak napisać odwołanie od decyzji zus, odwolanie od decyzji komisji,
odwołanie od decyzji orzecznika,
wzor odwołania od decyzji,

Oświadczenie o ilości stanowisk kasowych

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o ilości stanowisk kasowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo z informacją o przekroczeniu w danym miesiącu obrotu zobowiązującego do prowadzenia ewidencji za pomocą kas rejestrujących, wobec czego będzie zwiększona ilość stanowisk kasowych.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
deklaracja, dokumenty online do pobrania,
dokument online, wypowiedz, deklaracje, oświadczenie o ilości stanowisk kasowych,
dokumenty do pobrania,
ilość kas, Oświadczenie o ilości stanowisk kasowych,
ilość kasy, skarbówka, dokument do pobrania,
urzędy skarbowe, oswiadczenie o ilosci stanowisk kasowych,
oswiadczenie o ilości kas,

Prośba o obniżenie karty podatkowej

›› Pobierz teraz

Prośba o obniżenie karty podatkowej.
Dokument Word do edycji.

Wzór pisma z prośbą o obniżenie wysokości podatku w formie karty podatkowej. W uzasadnieniu zaznaczone jest, iż wysokość zobowiązania podatkowego czyni działalność deficytową już na samym starcie.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
podanie o obniżenie karty podatkowej, wzor pisma,
prośba o zmniejszenie karty podatkowej, dokumenty online do pobrania, karta podatkowa,
wniosek o zmniejszenie karty podatkowej, prosba, urzędy skarbowe,
Prośba o obniżenie karty podatkowej,
dokument do pobrania, podania, prosba o obnizenie karty podatkowej, dokumenty do pobrania,
skarbówka,

Prośba o umorzenie karty podatkowej wraz z odsetkami

›› Pobierz teraz

Prośba o umorzenie karty podatkowej wraz z odsetkami.
Dokument Word do edycji.

Pismo z prośbą o umorzenie zaległości karty podatkowej wraz z odsetkami. W piśmie zawarty jest przykład uzasadnienia.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wnioskować,
odwolanie, wniosek, dokument online, Prośba o umorzenie karty podatkowej wraz z odsetka,
urzędy skarbowe, odsetek,
skasować, dokumenty online do pobrania, pismo z prosba, odwołać,
skasowanie,
prosba o umorzenie karty podatkowej wraz z odsetka, prosba, odwołanie,

Skarga na czynności poborcy

›› Pobierz teraz

Skarga na czynności poborcy
Dokument Word do edycji.

Wzór pisma ze skargą na czynności poborcy, podjęte w toku prowadzenia egzekucji zobowiązania pieniężnego innej firmy. Wniosek o zastosowanie sankcji wobec poborcy i naprawienie powstałej szkody przez niego wyrządzonej. Pismo zawiera wzór uzasadnienia.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zarzuty,
składanie zażalenia, dokument do pobrania,
zarzut, Skarga na czynności poborcy, wzor pisma,
kolektor, dokumenty online do pobrania,
składanie zazalenia, zażalenie, urząd skarbowy,
skarbówka, czynnosci poborcy,
dokumenty do pobrania,
dokument online,

Skarga na nie załatwienie przez organ podatkowy sprawy we właściwym terminie

›› Pobierz teraz

Skarga na nie załatwienie przez organ podatkowy sprawy we właściwym terminie.
Dokument Word do edycji.

Pismo ze skargą o nie załatwienie przez organ podatkowy sprawy we właściwym terminie opartą na podstawie art. 140 § 1 Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 1997 roku nr 137 poz. 926 z późn. zm.). Pismo zawiera opis poprawnego uzasadnienia.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
urząd skarbowy,
dokument do pobrania,
skladanie zazalenia,
dokumenty do pobrania,
skarbówka,
urzędy skarbowe, dokumenty online do pobrania,
zarzut,
dokument online, wzor pisma,
dokumenty online do pobrania,
zarzuty, składanie zażalenia,
skarga na nie zalatwienie przez organ podatkowy sp, Skarga na nie załatwienie przez organ podatkowy sp,

Upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpisu

›› Pobierz teraz

Upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpisu.
Dokument Word do edycji.

Upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpisu.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
upoważnienia,
dokument online,
upoważniać, vaty,
upowaznienie do wystawienia faktury vat bez podpis, dokumenty do pobrania,
urzędy skarbowe,
Upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpis, urząd skarbowy, faktura vat bez podpisu,
upoważnienie do wystawienia faktury vat bez podpisu, upowaznienie, faktury, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,

Zarzuty w sprawie postępowania egzekucyjnego

›› Pobierz teraz

Zarzuty w sprawie postępowania egzekucyjnego.
Dokument Word do edycji.

Pismo z zarzutem w sprawie postępowania egzekucyjnego. W przykładowym uzasadnieniu pisze iż poborca skarbowy dokonał zajęcia ruchomości, które nie były i nie są własnością zobowiązanego, lecz jedynie przebywały w siedzibie zobowiązanego z tytułu umowy użyczenia

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wzor pisma,
postępowanie egzekucyjne,
Zarzuty w sprawie postępowania egzekucyjnego,
zarzuty w sprawie postepowania egzekucyjnego, dokumenty online do pobrania, postepowanie,
proces egzekucyjny, skarga,
urzędy skarbowe, dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania,
urząd skarbowy, dokument online,
zazalenie, zażalenie,

Zawiadomienie o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg handlowych

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg handlowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo z zawiadomieniem o przejściu na prowadzenie księgi handlowej od dnia zaznaczonego w piśmie.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, zawiadomienia, skarbówka, dokument do pobrania,
urząd skarbowy, uwaga, Zawiadomienie o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg han, ogłoszenia,
zawiadomienie o dobrowolnym prowadzeniu ksiag hanzawiadomienie o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg hand,
ogłoszenie, zawiadamiac,
ksiegi, ostrzeżenie ostrzezenie,
obwieszczenie,
dokument online,

Zawiadomienie o innym miejscu przechowywania ksiąg podatkowych

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o innym miejscu przechowywania ksiąg podatkowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo z zawiadomieniem o zmianie miejsca przechowywania ksiąg podatkowych. Pismo zawiera informacje dotyczące nowego adresu oraz daty, od kiedy zostanie zmienione miejsce.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Zawiadomienie o innym miejscu przechowywania ksiąg, księgi podatkowe,
ostrzeżenia,
obwieszczenia, przechowalnia księgi,
zawiadamiac, urząd skarbowy, inne miejsce przechowywania, dokumenty online do pobrania, księgować, dokument online, ostrzeżenie ostrzezenie, zawiadomienia,
ogloszenia, ogłoszenie,

Zawiadomienie o prowadzeniu ksiąg handlowych

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o prowadzeniu ksiąg handlowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo z informacją w związku z przekroczeniem obrotów o przejściu na prowadzenie księgi handlowej.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
ostrzeżenia, zawiadomienia, kierowanie księgą handlową,
zawiadomienie,
uwaga,
skarbówka,
ogłoszenie,
uwagi, zawiadomienie o prowadzeniu ksiag handlowych,
Zawiadomienie o prowadzeniu ksiąg handlowych,
prowadzenie księgi handlowej,
ogłoszenia, dokumenty do pobrania, ogloszenie, urząd skarbowy,

Zawiadomienie o zrzeczeniu się opodatkowania kartą podatkową

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o zrzeczeniu się opodatkowania kartą podatkową.
Dokument Word do edycji.

Pismo z informacją o zrzeczeniu się opodatkowania w formie karty podatkowej i rozpoczęciu prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zawiadomienie o zrzeczeniu się opodatkowania kartą podatkową, uwaga,
zawiadomienie o zrzeczeniu sie opodatkowania karta,
dokumenty online do pobrania, wzor,
wzór pisma,
zawiadomienie,
dokumenty online do pobrania,
obwieszczenie,
skarbówka,
ostrzeżenie ostrzezenie, urzędy skarbowe,
ogloszenia,
dokument do pobrania, podatki,

Żądanie wydania postanowienia

›› Pobierz teraz

Żądanie wydania postanowienia.
Dokument Word do edycji.

Pismo do Urzędu Skarbowego z żądaniem wydania postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, ponieważ zaległości zostały już uiszczone.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
urząd skarbowy, Żądanie wydania postanowienia,
żadac, wybory, wybó, dokumenty do pobrania, domagac,
dokumenty online do pobrania, wymagac, dokumenty online do pobrania,
wymagać,
wydawać postanowienia,
Żądanie wydania postanowienia,
wymaganie,
skarbówka,

Żądanie strony wyłączenia pracownika organu podatkowego od załatwiania sprawy

›› Pobierz teraz

Żądanie strony wyłączenia pracownika organu podatkowego od załatwiania sprawy.
Dokument Word do edycji.

Wniosek z żądaniem wyłączenia pracownika organu podatkowego od załatwiania sprawy. Opis uzasadnienia.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, urzędy skarbowe, dokumenty do pobrania,
zadanie strony wylaczenia pracownika organu podatk,
ządać, urząd skarbowy, skarbówka, zadanie, wymagać,
domagać się,
załatwienie sprawy w urzędzie podatkowym,
Żądanie strony wyłączenia pracownika organu podatk,
dokument online,
żądać,

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji

›› Pobierz teraz

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji.
Dokument Word do edycji.

Na podstawie art. 248 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Ordynacja podatkowa wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji ostatecznej wydanej przez Urząd Skarbowy i wstrzymanie wykonania decyzji. Pismo zawiera opis poprawnego uzasadnienia.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
nieważnosci,
zadanie stwierdzenia niewaznosci decyzji,
nieważne,
Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji, żądanie stwierdzenia nieważności decyzji,
decydowac,
urzędy skarbowe, stwierdzenie niewazniści,
urząd skarbowy,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, dokumenty do pobrania,
decydować, skarbówka, dokument online,

Żądanie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów podatkowych

›› Pobierz teraz

Żądanie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów podatkowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo na podstawie art. 14 § 4 ustawy - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 z późn. zm.) z prośbą o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów
prawa podatkowego w wymienionej sprawie.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
skarbówka, żądać, urzędy skarbowe, żadac,
informacja,
stosowanie przepisów podatkowych,
wskazóka,
domagac,
wymaganie, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
domagać się,
wymagac,
podatki,

Żądanie wyłączenia spod egzekucji

›› Pobierz teraz

Żądanie wyłączenia spod egzekucji.
Dokument Word do edycji.

Wzór pisma do Urzędu Skarbowego z żądaniem wyłączenia spod już przeprowadzonej egzekucji wymienionych ruchomości z powodu zajęcia ich bezpodstawnie.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wyłączenie z egzekucji,
Żądanie wyłączenia spod egzekucji,
wymagac, dokumenty online do pobrania, wykluczenie spod egzekucji,
skarbówka, domaganie się wyłaczenia z egzekucji,
urząd skarbowy, urzędy skarbowe,
dokument do pobrania,
zadanie,
ządać, dokumenty online do pobrania, domagać się, wymaganie,

TYT - 1

›› Pobierz teraz

Wzór tytułów wykonawczych - wersja do wypełnienia na komputerze.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
tyt- 1,
tyt 1,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,
tytuł wykonawczy, tyt-1, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
tyt -1, dokument online,
tytul wykonawczy,
tyt1, tyt - 1,

TYT - 2

›› Pobierz teraz

Wzór tytułów wykonawczych - wersja do wypełnienia na komputerze.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
tyt- 2, tyt2,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
tytuł wykonawczy,
tyt-2,
dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania, dokument online,
tytul wykonawczy,
tyt - 2,
tyt -2,
tyt 2,

TYT - 3 oraz TYT - 3A

›› Pobierz teraz

Wzór tytułów wykonawczych - wersja do wypełnienia na komputerze.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
tyt-3,
dokumenty do pobrania, tyt-3a, tyt3, tyt 3 a,
tyt- 3a, tyt- 3 a,
tyt3 a, tyt - 3, dokumenty online do pobrania,
tyt -3 a, tyt -3,
tyt3a,
tyt- 3,
tyt 3a,

Deklaracja uproszczona nabycia wewnątrz wspólnotowego.

›› Pobierz teraz

Deklaracja uproszczona nabycia wewnątrzwspólnotowego.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
akc-u,
dokument online,
dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania, akc u,
akc- u, akc - u,
dokumenty online do pobrania, akcu,
akc -u,
dokument do pobrania,

Wniosek o wydanie pozwolenia na posiadanie broni palnej sportowej

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie pozwolenia na posiadanie broni palnej sportowej. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
wniosek o wydanie pozwolenia na posiadanie broni palnej sportowej,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
broń palna sportowa, dokumenty do pobrania, broń sporrtowa,