Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2014-09-08

zakresobowiazkow.pl

Zakres obowiązków pracownika

Szukaj:

Kategorie:

› Zakresy Czynności Pracowników› W pracy› Umowy zlecenia› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Prawo pracy› Różne› BHP Instrukcje› PITy - rozliczenia za 2007 r› Horoskop - Znak zodiaku› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień› Referencje› Prawo pracy dla kobiet w ciąży› Listy motywacyjne i CV› Umowy związane z pracą› Wykup mieszkania› Deklaracje VAT, PIT, CIT› Dokumenty do Banku› Dokumenty przydatne przy budowie› Druki księgowe› Grzecznościowe› Informacje dla Urzędu Skarbowego› Krajowy Rejestr Karny› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia› NIP› Pisma do Urzędu Skarbowego› Pisma do TP S.A i innych operatorów› Pozwy sądowe› Prawo spółek handlowych› Prośby do Urzędu Skarbowego› Różne umowy› Sprawozdawczość Budżetowa› Studencik› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy użyczenia› Umowy związane ze świadczeniem usług› Upoważnienia› W urzędzie› Weksle› Wnioski do Urzędu Skarbowego› Wnioski sądowe› Zamówienia, reklamacje› ZUS - poradniki› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy

Pisma do Urzędu Skarbowego

Czy wiesz że, Naczelnika Urzędu Skarbowego, jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów, a zarazem organem podatkowym pierwszej instancji. A Urząd Skarbowy jest państwową jednostką budżetowa obsługującą Naczelnika. W tej kategorii znajdziecie wzory oświadczeń, próśb i wniosków.

Informacja o zrzeczeniu sie opodatkowania w formie karty podatkowej

›› Pobierz teraz

Informacja o zrzeczeniu sie opodatkowania w formie karty podatkowej.
Dokument Word do edycji.

Pismo z informacją o rezygnacji z opodatkowania w formie karty podatkowej na skutek otrzymania decyzji o wysokości karty podatkowej.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, dokumenty online do pobrania, urząd skarbowy,
skarbówka,
urzędy skarbowe,
informacja o rezygnacji z podatku,
dokument do pobrania,
Informacja o zrzeczeniu sie opodatkowania w formie, dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,

Odpowiedz na upomnienie

›› Pobierz teraz

Odpowiedz na upomnienie.
Dokument Word do edycji.

Odpowiedź na upomnienie informująca, że dochodzona kwota z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej została uiszczona.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, urząd skarbowy,
skarbówka, odzew, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania, dokument do pobrania,
urzędy skarbowe,
zaplata, uiszczenie opłaty, dokument online,
Odpowiedz na upomnienie,
odpowiedź na upomnienie,
zapłata,
uiszczać,

Odwołanie od decyzji

›› Pobierz teraz

Odwołanie od decyzji.
Dokument Word do edycji.

Pismo z odwołaniem od decyzji Urzędu Skarbowego. Opis poprawnego uzasadnienia w oparciu o art. 222 Ordynacji podatkowej.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
odwołanie od decyzji organu podatkowego wzór odwołania od decyzji komisji, odwołanie od decyzji o skreśleniu,
dokument online,
odwolanie od decyzji komisji rekrutacyjnej, przykład odwołania od decyzji, wzór odwołania od decyzji pzu, wzory odwołań od decyzji zus, odwołanie sie od decyzji,
opłata od odwołania od decyzji,
odwołanie się od decyzji komisji,
odwołanie od decyzji opłata, odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej przykład,
opłata skarbowa od odwołania od decyzji,
odwołanie od decyzji komisji wojskowej,
odwołanie od decyzji prokuratora,

Oświadczenie o ilości stanowisk kasowych

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o ilości stanowisk kasowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo z informacją o przekroczeniu w danym miesiącu obrotu zobowiązującego do prowadzenia ewidencji za pomocą kas rejestrujących, wobec czego będzie zwiększona ilość stanowisk kasowych.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, dokument online,
Oświadczenie o ilości stanowisk kasowych,
dokumenty online do pobrania, stanowisko pracy,
deklaracje, dokument do pobrania,
oświadczenie o ilości stanowisk kasowych,
oswiadczenie o ilości kas,
oswiadczenie o ilosci stanowisk kasowych,
urząd skarbowy,
urzędy skarbowe,
dokumenty online do pobrania,
skarbówka,
wypowiedz,

Prośba o obniżenie karty podatkowej

›› Pobierz teraz

Prośba o obniżenie karty podatkowej.
Dokument Word do edycji.

Wzór pisma z prośbą o obniżenie wysokości podatku w formie karty podatkowej. W uzasadnieniu zaznaczone jest, iż wysokość zobowiązania podatkowego czyni działalność deficytową już na samym starcie.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
Prośba o obniżenie karty podatkowej, dokument online, prośba o zmniejszenie karty podatkowej, karta podatkowa, podanie o obniżenie karty podatkowej,
prosba, prosba o obnizenie karty podatkowej, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania, urzędy skarbowe, urząd skarbowy, dokument do pobrania,
skarbówka, wniosek o zmniejszenie karty podatkowej,

Prośba o umorzenie karty podatkowej wraz z odsetkami

›› Pobierz teraz

Prośba o umorzenie karty podatkowej wraz z odsetkami.
Dokument Word do edycji.

Pismo z prośbą o umorzenie zaległości karty podatkowej wraz z odsetkami. W piśmie zawarty jest przykład uzasadnienia.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pismo z prosba, karta podatkowa z odsetkami, prosba,
Prośba o umorzenie karty podatkowej wraz z odsetka, dokumenty online do pobrania,
wniosek,
skarbówka, odwołanie, wnioskować, dokumenty do pobrania, odsetki, urząd skarbowy, odwolanie,
prosba o umorzenie karty podatkowej wraz z odsetka,
odwołać,

Skarga na czynności poborcy

›› Pobierz teraz

Skarga na czynności poborcy
Dokument Word do edycji.

Wzór pisma ze skargą na czynności poborcy, podjęte w toku prowadzenia egzekucji zobowiązania pieniężnego innej firmy. Wniosek o zastosowanie sankcji wobec poborcy i naprawienie powstałej szkody przez niego wyrządzonej. Pismo zawiera wzór uzasadnienia.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zarzuty, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
zażalenie,
czynność poborcy,
urząd skarbowy, dokumenty online do pobrania,
urzędy skarbowe,
składanie zazalenia,
skarga na czynności poborcy, skladanie zazalenia,
wzor pisma,
składanie zażalenia, dokument online,
kolektor,

Skarga na nie załatwienie przez organ podatkowy sprawy we właściwym terminie

›› Pobierz teraz

Skarga na nie załatwienie przez organ podatkowy sprawy we właściwym terminie.
Dokument Word do edycji.

Pismo ze skargą o nie załatwienie przez organ podatkowy sprawy we właściwym terminie opartą na podstawie art. 140 § 1 Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 1997 roku nr 137 poz. 926 z późn. zm.). Pismo zawiera opis poprawnego uzasadnienia.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, skladanie zazalenia,
składanie zażalenia, skarga na nie zalatwienie przez organ podatkowy sp, zarzuty,
skarbówka,
zażalenie, Skarga na nie załatwienie przez organ podatkowy sp, dokument do pobrania, wzor pisma,
urzędy skarbowe, zarzut,
dokumenty do pobrania,
urząd skarbowy, dokument online,

Upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpisu

›› Pobierz teraz

Upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpisu.
Dokument Word do edycji.

Upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpisu.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
skarbówka,
faktury, upoważniać,
upowaznienie do wystawienia faktury vat bez podpis,
dokument do pobrania,
upoważnienie do wystawienia faktury vat bez podpisu, Upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpis,
vaty, urzędy skarbowe, dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania, upowaznienie, dokument online, upowaznienia,

Zarzuty w sprawie postępowania egzekucyjnego

›› Pobierz teraz

Zarzuty w sprawie postępowania egzekucyjnego.
Dokument Word do edycji.

Pismo z zarzutem w sprawie postępowania egzekucyjnego. W przykładowym uzasadnieniu pisze iż poborca skarbowy dokonał zajęcia ruchomości, które nie były i nie są własnością zobowiązanego, lecz jedynie przebywały w siedzibie zobowiązanego z tytułu umowy użyczenia

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zarzuty w sprawie postepowania egzekucyjnego, postepowanie, skarbówka,
dokumenty online do pobrania,
egzekucja,
Zarzuty w sprawie postępowania egzekucyjnego,
dokument do pobrania,
zażalenie,
postępowania egzekucyjne, postępowanie egzekucyjne,
dokument online, zazalenie, skarga, dokumenty online do pobrania, proces egzekucyjny,

Zawiadomienie o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg handlowych

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg handlowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo z zawiadomieniem o przejściu na prowadzenie księgi handlowej od dnia zaznaczonego w piśmie.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
dobrowolne prowadzenie ksiąg handlowych, zawiadamiac,
ogłoszenia,
dokument do pobrania,
dokument online,
uwaga, zawiadamiać, zawiadomienia, księgi handlowe, ostrzeżenia,
zawiadomienie,
ostrzeżenie ostrzezenie,
Zawiadomienie o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg han,
zawiadomienie o dobrowolnym prowadzeniu ksiag hanzawiadomienie o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg hand,

Zawiadomienie o innym miejscu przechowywania ksiąg podatkowych

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o innym miejscu przechowywania ksiąg podatkowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo z zawiadomieniem o zmianie miejsca przechowywania ksiąg podatkowych. Pismo zawiera informacje dotyczące nowego adresu oraz daty, od kiedy zostanie zmienione miejsce.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
ostrzeżenia,
ksiąg podatkowych, zawiadomienie o innym miejscu przechowywania ksiąg podatkowych, ogloszenie, urzędy skarbowe,
ogloszenia, urząd skarbowy, dokumenty online do pobrania, zawiadomienia,
skarbówka, ogłoszenie,
przechowalnia księgi, Zawiadomienie o innym miejscu przechowywania ksiąg,
zawiadomienie o innym miejscu przechowywania ksiag, uwagi,

Zawiadomienie o prowadzeniu ksiąg handlowych

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o prowadzeniu ksiąg handlowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo z informacją w związku z przekroczeniem obrotów o przejściu na prowadzenie księgi handlowej.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zawiadomienie, zawiadamiać, urzędy skarbowe, prowadzenie księgi handlowej, skarbówka,
ogłoszenie, zawiadamiac,
ksiąg handlowych,
dokument do pobrania, Zawiadomienie o prowadzeniu ksiąg handlowych,
dokumenty do pobrania, obwieszczenia, dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
ostrzezenia,

Zawiadomienie o zrzeczeniu się opodatkowania kartą podatkową

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o zrzeczeniu się opodatkowania kartą podatkową.
Dokument Word do edycji.

Pismo z informacją o zrzeczeniu się opodatkowania w formie karty podatkowej i rozpoczęciu prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podatki,
wzór pisma, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, ostrzezenia,
obwieszczenia,
zawiadamiac, opodatkowanie, ostrzeżenia,
ogloszenia,
wzor, zawiadomienia,
dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania, zawiadamiać,

Żądanie wydania postanowienia

›› Pobierz teraz

Żądanie wydania postanowienia.
Dokument Word do edycji.

Pismo do Urzędu Skarbowego z żądaniem wydania postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, ponieważ zaległości zostały już uiszczone.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wymaganie, dokument do pobrania,
wydawać postanowienia, wydanie decyzji,
decyzja,
wybory,
skarbówka, żadac, zadanie,
dokumenty do pobrania,
domagac, postanowienie,
dokumenty online do pobrania,
urząd skarbowy,
postanowić,

Żądanie strony wyłączenia pracownika organu podatkowego od załatwiania sprawy

›› Pobierz teraz

Żądanie strony wyłączenia pracownika organu podatkowego od załatwiania sprawy.
Dokument Word do edycji.

Wniosek z żądaniem wyłączenia pracownika organu podatkowego od załatwiania sprawy. Opis uzasadnienia.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
żadac,
dokumenty online do pobrania,
urząd skarbowy, wymagac,
załatwienie sprawy w urzędzie podatkowym,
ządać,
domagać się, dokument do pobrania,
żądać, wymagać, zadanie,
Żądanie strony wyłączenia pracownika organu podatk,
urzędy skarbowe,
dokument online,
dokumenty do pobrania,

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji

›› Pobierz teraz

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji.
Dokument Word do edycji.

Na podstawie art. 248 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Ordynacja podatkowa wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji ostatecznej wydanej przez Urząd Skarbowy i wstrzymanie wykonania decyzji. Pismo zawiera opis poprawnego uzasadnienia.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
urzędy skarbowe, nieważna decyzja, niewazne, nieważne, urząd skarbowy, żądanie stwierdzenia nieważności decyzji,
dokumenty online do pobrania, decydować, decydowac, dokumenty online do pobrania,
stwierdzenie niewazniści,
dokument online, decyzje, skarbówka,

Żądanie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów podatkowych

›› Pobierz teraz

Żądanie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów podatkowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo na podstawie art. 14 § 4 ustawy - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 z późn. zm.) z prośbą o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów
prawa podatkowego w wymienionej sprawie.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
żądać, udzielanie informacji,
dokument online, ządać, dokument do pobrania,
zadanie udzielenia informacji o zakresie stosowani,
dokumenty online do pobrania, wymaganie, wskazowka, podatki, domagac, przepis podatkowy,
informacja,
stosowanie przepisów podatkowych, domagać się,

Żądanie wyłączenia spod egzekucji

›› Pobierz teraz

Żądanie wyłączenia spod egzekucji.
Dokument Word do edycji.

Wzór pisma do Urzędu Skarbowego z żądaniem wyłączenia spod już przeprowadzonej egzekucji wymienionych ruchomości z powodu zajęcia ich bezpodstawnie.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
żądać,
wyłączenie z egzekucji, wymagac,
Żądanie wyłączenia spod egzekucji,
domagać się, dokument online,
domaganie się wyłaczenia z egzekucji, wymagać, wymaganie,
dokumenty online do pobrania, zadanie,
wyrok wykonanie wyroku, dokumenty online do pobrania, ządać,
żadac,

TYT - 1

›› Pobierz teraz

Wzór tytułów wykonawczych - wersja do wypełnienia na komputerze.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
tyt -1,
tyt - 1, tyt1, dokument online,
tytuł wykonawczy, tytul wykonawczy, tyt-1,
tyt- 1, dokumenty online do pobrania, tyt 1,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,

TYT - 2

›› Pobierz teraz

Wzór tytułów wykonawczych - wersja do wypełnienia na komputerze.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, tytuł wykonawczy,
dokument online, tyt - 2,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
tyt 2,
dokumenty do pobrania, tyt- 2, tyt-2,
tytul wykonawczy, tyt -2,
tyt2,

TYT - 3 oraz TYT - 3A

›› Pobierz teraz

Wzór tytułów wykonawczych - wersja do wypełnienia na komputerze.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
tyt-3,
dokument online, tyt3a, tyt- 3,
dokumenty online do pobrania,
tyt- 3 a, tyt 3,
tyt -3, tyt 3a,
dokument do pobrania,
tyt3, tyt - 3,
tyt3 a, tyt -3 a,
dokumenty do pobrania,

Deklaracja uproszczona nabycia wewnątrz wspólnotowego.

›› Pobierz teraz

Deklaracja uproszczona nabycia wewnątrzwspólnotowego.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
akc -u, dokumenty online do pobrania, dokument online, akc- u,
akc - u,
akcu,
dokument do pobrania, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania, akc-u, akc u,

Wniosek o wydanie pozwolenia na posiadanie broni palnej sportowej

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie pozwolenia na posiadanie broni palnej sportowej. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
broń sporrtowa,
wniosek o wydanie pozwolenia na posiadanie broni palnej sportowej, broń palna sportowa,
dokument online,