Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2016-01-07

zakresobowiazkow.pl

Zakres obowiązków pracownika

Szukaj:

Kategorie:

› Zakresy Czynności Pracowników› W pracy› Umowy zlecenia› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Prawo pracy› Różne› BHP Instrukcje› PITy - rozliczenia za 2007 r› Horoskop - Znak zodiaku› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień› Referencje› Prawo pracy dla kobiet w ciąży› Listy motywacyjne i CV› Umowy związane z pracą› Wykup mieszkania› Deklaracje VAT, PIT, CIT› Dokumenty do Banku› Dokumenty przydatne przy budowie› Druki księgowe› Grzecznościowe› Informacje dla Urzędu Skarbowego› Krajowy Rejestr Karny› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia› NIP› Pisma do Urzędu Skarbowego› Pisma do TP S.A i innych operatorów› Pozwy sądowe› Prawo spółek handlowych› Prośby do Urzędu Skarbowego› Różne umowy› Sprawozdawczość Budżetowa› Studencik› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy użyczenia› Umowy związane ze świadczeniem usług› Upoważnienia› W urzędzie› Weksle› Wnioski do Urzędu Skarbowego› Wnioski sądowe› Zamówienia, reklamacje› ZUS - poradniki› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy

Pisma do Urzędu Skarbowego

Czy wiesz że, Naczelnika Urzędu Skarbowego, jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów, a zarazem organem podatkowym pierwszej instancji. A Urząd Skarbowy jest państwową jednostką budżetowa obsługującą Naczelnika. W tej kategorii znajdziecie wzory oświadczeń, próśb i wniosków.

Informacja o zrzeczeniu sie opodatkowania w formie karty podatkowej

›› Pobierz teraz

Informacja o zrzeczeniu sie opodatkowania w formie karty podatkowej.
Dokument Word do edycji.

Pismo z informacją o rezygnacji z opodatkowania w formie karty podatkowej na skutek otrzymania decyzji o wysokości karty podatkowej.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
urząd skarbowy, dokumenty do pobrania, skarbówka, dokumenty online do pobrania, dokument online, dokument do pobrania, informacja o rezygnacji z podatku,
Informacja o zrzeczeniu sie opodatkowania w formie,
dokumenty online do pobrania, urzędy skarbowe,

Odpowiedz na upomnienie

›› Pobierz teraz

Odpowiedz na upomnienie.
Dokument Word do edycji.

Odpowiedź na upomnienie informująca, że dochodzona kwota z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej została uiszczona.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
urząd skarbowy, dokumenty online do pobrania,
dokument online,
uiszczenie opłaty, dokument do pobrania, dokumenty do pobrania, upomnienia, odzew, urzędy skarbowe, uiszczac,
zapłata, uiszczać, Odpowiedz na upomnienie,
skarbówka, dokumenty online do pobrania,

Odwołanie od decyzji

›› Pobierz teraz

Odwołanie od decyzji.
Dokument Word do edycji.

Pismo z odwołaniem od decyzji Urzędu Skarbowego. Opis poprawnego uzasadnienia w oparciu o art. 222 Ordynacji podatkowej.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
odwołanie od decyzji naczelnika jak pisać odwołanie od decyzji,
dokument online, przykładowe odwołanie od decyzji,
odwołanie od decyzji ministra,
odwołania od decyzji,
odwołanie od decyzji lekarza,
odwołanie od decyzji zus,
odwołanie od decyzji us, opłata skarbowa od odwołania od decyzji,
wniesienie odwołania od decyzji, odwołanie od decyzji o skreśleniu z listy studentów, odwołanie od decyzji konsula,
wzór odwołania się od decyzji odwołanie od decyzji wojskowej,
odwołanie od decyzji urzędu skarbowego, wzór odwołania od decyzji administracyjnej,

Oświadczenie o ilości stanowisk kasowych

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o ilości stanowisk kasowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo z informacją o przekroczeniu w danym miesiącu obrotu zobowiązującego do prowadzenia ewidencji za pomocą kas rejestrujących, wobec czego będzie zwiększona ilość stanowisk kasowych.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
stanowisko pracy, deklaracja, dokument online, ilość kas, urząd skarbowy, urzędy skarbowe,
oswiadczenie o ilości kas, Oświadczenie o ilości stanowisk kasowych,
skarbówka,
dokument do pobrania, deklaracje, oświadczenie o ilości stanowisk kasowych, oswiadczenie o ilosci stanowisk kasowych, dokumenty online do pobrania,
wypowiedź,

Prośba o obniżenie karty podatkowej

›› Pobierz teraz

Prośba o obniżenie karty podatkowej.
Dokument Word do edycji.

Wzór pisma z prośbą o obniżenie wysokości podatku w formie karty podatkowej. W uzasadnieniu zaznaczone jest, iż wysokość zobowiązania podatkowego czyni działalność deficytową już na samym starcie.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prośba o zmniejszenie karty podatkowej,
wzor pisma, wniosek o zmniejszenie karty podatkowej,
skarbówka, dokumenty online do pobrania,
podanie o obniżenie karty podatkowej,
karta podatkowa,
dokumenty online do pobrania,
dokument online,
dokument do pobrania,
urzędy skarbowe,
prosba, urząd skarbowy,
prosba o obnizenie karty podatkowej, podania,

Prośba o umorzenie karty podatkowej wraz z odsetkami

›› Pobierz teraz

Prośba o umorzenie karty podatkowej wraz z odsetkami.
Dokument Word do edycji.

Pismo z prośbą o umorzenie zaległości karty podatkowej wraz z odsetkami. W piśmie zawarty jest przykład uzasadnienia.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
karta podatkowa z odsetkami, prosba o umorzenie karty podatkowej wraz z odsetka, skarbówka, odsetki, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
odsetek,
podanie,
pismo z prosba, dokument online,
wniosek,
odwołanie,
wnioskować,
dokumenty do pobrania, skasowanie,

Skarga na czynności poborcy

›› Pobierz teraz

Skarga na czynności poborcy
Dokument Word do edycji.

Wzór pisma ze skargą na czynności poborcy, podjęte w toku prowadzenia egzekucji zobowiązania pieniężnego innej firmy. Wniosek o zastosowanie sankcji wobec poborcy i naprawienie powstałej szkody przez niego wyrządzonej. Pismo zawiera wzór uzasadnienia.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
skarbówka, urząd skarbowy,
zarzut,
zażalenie, zarzuty,
wzor pisma,
dokument online, dokumenty online do pobrania,
czynność poborcy, składanie zazalenia,
Skarga na czynności poborcy,
skarga na czynności poborcy,
skarga na czynnosci poborcy, urzędy skarbowe,
kolektor,

Skarga na nie załatwienie przez organ podatkowy sprawy we właściwym terminie

›› Pobierz teraz

Skarga na nie załatwienie przez organ podatkowy sprawy we właściwym terminie.
Dokument Word do edycji.

Pismo ze skargą o nie załatwienie przez organ podatkowy sprawy we właściwym terminie opartą na podstawie art. 140 § 1 Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 1997 roku nr 137 poz. 926 z późn. zm.). Pismo zawiera opis poprawnego uzasadnienia.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zażalenie, skarga na nie zalatwienie przez organ podatkowy sp,
Skarga na nie załatwienie przez organ podatkowy sp, urząd skarbowy, urzędy skarbowe,
skarbówka,
zarzut,
składanie zazalenia,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, skladanie zazalenia,
wzor pisma, zarzuty,
składanie zażalenia,
dokumenty do pobrania,

Upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpisu

›› Pobierz teraz

Upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpisu.
Dokument Word do edycji.

Upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpisu.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
skarbówka, faktura vat bez podpisu, urzędy skarbowe, urząd skarbowy,
vaty, upoważnienie do wystawienia faktury vat bez podpisu, upowaznienie do wystawienia faktury vat bez podpis,
faktury,
dokumenty online do pobrania, upoważnienia,
Upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpis,
wystawienie faktury vat, dokument do pobrania,
upoważniać,
upowaznienia,

Zarzuty w sprawie postępowania egzekucyjnego

›› Pobierz teraz

Zarzuty w sprawie postępowania egzekucyjnego.
Dokument Word do edycji.

Pismo z zarzutem w sprawie postępowania egzekucyjnego. W przykładowym uzasadnieniu pisze iż poborca skarbowy dokonał zajęcia ruchomości, które nie były i nie są własnością zobowiązanego, lecz jedynie przebywały w siedzibie zobowiązanego z tytułu umowy użyczenia

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
zazalenie,
egzekucja,
postępowania egzekucyjne, skarga, skarbówka,
wzór pisma, zarzuty w sprawie postepowania egzekucyjnego, dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
wzor pisma, proces egzekucyjny, dokumenty do pobrania, urzędy skarbowe, Zarzuty w sprawie postępowania egzekucyjnego,

Zawiadomienie o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg handlowych

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg handlowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo z zawiadomieniem o przejściu na prowadzenie księgi handlowej od dnia zaznaczonego w piśmie.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
ksiegi,
ostrzezenia,
obwieszczenie,
dokumenty online do pobrania,
ogłoszenie, zawiadomienie o dobrowolnym prowadzeniu ksiag hanzawiadomienie o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg hand, ogłoszenia, ogloszenie,
uwaga,
dokumenty online do pobrania, zawiadomienia,
skarbówka, księgi handlowe,
zawiadomienie, Zawiadomienie o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg han,

Zawiadomienie o innym miejscu przechowywania ksiąg podatkowych

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o innym miejscu przechowywania ksiąg podatkowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo z zawiadomieniem o zmianie miejsca przechowywania ksiąg podatkowych. Pismo zawiera informacje dotyczące nowego adresu oraz daty, od kiedy zostanie zmienione miejsce.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
uwaga, dokumenty online do pobrania,
księgi podatkowe, zawiadomienie,
Zawiadomienie o innym miejscu przechowywania ksiąg,
ogłoszenia, urząd skarbowy,
dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania, księgować,
przechowalnia księgi,
skarbówka,
ostrzeżenia,
ogloszenia,
zawiadomienie o innym miejscu przechowywania ksiąg podatkowych,

Zawiadomienie o prowadzeniu ksiąg handlowych

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o prowadzeniu ksiąg handlowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo z informacją w związku z przekroczeniem obrotów o przejściu na prowadzenie księgi handlowej.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
ogłoszenie,
zawiadamiac, dokument online,
prowadzenie księgi handlowej, dokumenty do pobrania, urzędy skarbowe, kierowanie księgą handlową,
dokumenty online do pobrania, ostrzezenia, zawiadomienie, obwieszczenie,
obwieszczenia,
zawiadomienie o prowadzeniu ksiag handlowych,
ksiąg handlowych, ostrzeżenie ostrzezenie,

Zawiadomienie o zrzeczeniu się opodatkowania kartą podatkową

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o zrzeczeniu się opodatkowania kartą podatkową.
Dokument Word do edycji.

Pismo z informacją o zrzeczeniu się opodatkowania w formie karty podatkowej i rozpoczęciu prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
ogloszenia,
Zawiadomienie o zrzeczeniu się opodatkowania kartą,
uwaga,
ostrzeżenie ostrzezenie,
podatek,
ogłoszenie,
podatki,
dokument do pobrania, uwagi,
zrzeczenie się opodatkowania, karta podatkowa, obwieszczenia, skarbówka, urząd skarbowy, ogloszenie,

Żądanie wydania postanowienia

›› Pobierz teraz

Żądanie wydania postanowienia.
Dokument Word do edycji.

Pismo do Urzędu Skarbowego z żądaniem wydania postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, ponieważ zaległości zostały już uiszczone.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Żądanie wydania postanowienia, postanowić,
żadac,
zadanie wydania postanowienia,
domagać się,
dokument do pobrania,
wymagac, dokumenty do pobrania,
Żądanie wydania postanowienia, dokumenty online do pobrania, decyzja,
ządać,
domagac,
urząd skarbowy, wydawać postanowienia,

Żądanie strony wyłączenia pracownika organu podatkowego od załatwiania sprawy

›› Pobierz teraz

Żądanie strony wyłączenia pracownika organu podatkowego od załatwiania sprawy.
Dokument Word do edycji.

Wniosek z żądaniem wyłączenia pracownika organu podatkowego od załatwiania sprawy. Opis uzasadnienia.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
domagać się,
żądanie strony wyłączenia pracownika organu podatkowego od załatwiania sprawy,
urzędy skarbowe, ządać,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,
Żądanie strony wyłączenia pracownika organu podatk, wymagać, załatwienie sprawy w urzędzie podatkowym, dokumenty online do pobrania,
żądać,
zadanie,
skarbówka, urząd skarbowy,
wymagac,

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji

›› Pobierz teraz

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji.
Dokument Word do edycji.

Na podstawie art. 248 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Ordynacja podatkowa wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji ostatecznej wydanej przez Urząd Skarbowy i wstrzymanie wykonania decyzji. Pismo zawiera opis poprawnego uzasadnienia.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
urząd skarbowy,
decydować, decyzje, nieważne,
nieważna decyzja, dokumenty online do pobrania, nieważnosci,
żądanie stwierdzenia nieważności decyzji, dokumenty online do pobrania,
skarbówka, zadanie stwierdzenia niewaznosci decyzji, decydowac,
stwierdzenie niewazniści, dokumenty do pobrania, dokument do pobrania,

Żądanie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów podatkowych

›› Pobierz teraz

Żądanie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów podatkowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo na podstawie art. 14 § 4 ustawy - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 z późn. zm.) z prośbą o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów
prawa podatkowego w wymienionej sprawie.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
żadac,
podatek, dokumenty online do pobrania,
udzielanie informacji,
dokumenty online do pobrania,
wskazowka, wymaganie,
urząd skarbowy, stosowanie przepisów podatkowych,
wskazóka, skarbówka,
Żądanie udzielenia informacji o zakresie stosowani, wymagac,
wymagać, informacja,

Żądanie wyłączenia spod egzekucji

›› Pobierz teraz

Żądanie wyłączenia spod egzekucji.
Dokument Word do edycji.

Wzór pisma do Urzędu Skarbowego z żądaniem wyłączenia spod już przeprowadzonej egzekucji wymienionych ruchomości z powodu zajęcia ich bezpodstawnie.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, wyrok wykonanie wyroku, skarbówka, wykluczenie spod egzekucji, żądać, domaganie się wyłaczenia z egzekucji, dokumenty online do pobrania,
dokument online, urzędy skarbowe, wymagać,
dokumenty do pobrania, wymagac,
ządać, egzekucja, Żądanie wyłączenia spod egzekucji,

TYT - 1

›› Pobierz teraz

Wzór tytułów wykonawczych - wersja do wypełnienia na komputerze.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
tyt -1,
tytul wykonawczy,
dokumenty do pobrania, tyt1,
dokument do pobrania,
dokument online,
dokumenty online do pobrania, tyt 1, tytuł wykonawczy,
dokumenty online do pobrania,
tyt-1, tyt - 1,
tyt- 1,

TYT - 2

›› Pobierz teraz

Wzór tytułów wykonawczych - wersja do wypełnienia na komputerze.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
tyt- 2,
tytuł wykonawczy,
tyt 2, tyt - 2, dokument online, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,
tyt -2, dokumenty online do pobrania, tytul wykonawczy, dokument do pobrania, tyt-2,
tyt2,

TYT - 3 oraz TYT - 3A

›› Pobierz teraz

Wzór tytułów wykonawczych - wersja do wypełnienia na komputerze.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
tyt- 3, tyt-3 a,
tyt- 3a,
tyt- 3 a,
dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania,
tyt -3,
tyt 3a,
dokument online,
tyt-3a, tyt3, tyt 3,
tyt3a,
tyt3 a, tyt -3 a,

Deklaracja uproszczona nabycia wewnątrz wspólnotowego.

›› Pobierz teraz

Deklaracja uproszczona nabycia wewnątrzwspólnotowego.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
akc-u, dokumenty do pobrania,
akc -u, akc - u,
akc- u,
dokument do pobrania, dokument online,
dokumenty online do pobrania,
akcu,
akc u, dokumenty online do pobrania,

Wniosek o wydanie pozwolenia na posiadanie broni palnej sportowej

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie pozwolenia na posiadanie broni palnej sportowej. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
wniosek o wydanie pozwolenia na posiadanie broni palnej sportowej, dokument online, dokumenty do pobrania,
broń sporrtowa,
broń palna sportowa,
dokumenty online do pobrania,