Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2014-09-08

zakresobowiazkow.pl

Zakres obowiązków pracownika

Szukaj:

Kategorie:

› Zakresy Czynności Pracowników› W pracy› Umowy zlecenia› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Prawo pracy› Różne› BHP Instrukcje› PITy - rozliczenia za 2007 r› Horoskop - Znak zodiaku› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień› Referencje› Prawo pracy dla kobiet w ciąży› Listy motywacyjne i CV› Umowy związane z pracą› Wykup mieszkania› Deklaracje VAT, PIT, CIT› Dokumenty do Banku› Dokumenty przydatne przy budowie› Druki księgowe› Grzecznościowe› Informacje dla Urzędu Skarbowego› Krajowy Rejestr Karny› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia› NIP› Pisma do Urzędu Skarbowego› Pisma do TP S.A i innych operatorów› Pozwy sądowe› Prawo spółek handlowych› Prośby do Urzędu Skarbowego› Różne umowy› Sprawozdawczość Budżetowa› Studencik› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy użyczenia› Umowy związane ze świadczeniem usług› Upoważnienia› W urzędzie› Weksle› Wnioski do Urzędu Skarbowego› Wnioski sądowe› Zamówienia, reklamacje› ZUS - poradniki› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy

Pisma do Urzędu Skarbowego

Czy wiesz że, Naczelnika Urzędu Skarbowego, jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów, a zarazem organem podatkowym pierwszej instancji. A Urząd Skarbowy jest państwową jednostką budżetowa obsługującą Naczelnika. W tej kategorii znajdziecie wzory oświadczeń, próśb i wniosków.

Informacja o zrzeczeniu sie opodatkowania w formie karty podatkowej

›› Pobierz teraz

Informacja o zrzeczeniu sie opodatkowania w formie karty podatkowej.
Dokument Word do edycji.

Pismo z informacją o rezygnacji z opodatkowania w formie karty podatkowej na skutek otrzymania decyzji o wysokości karty podatkowej.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
informacja o rezygnacji z podatku, dokument online, urzędy skarbowe,
dokumenty do pobrania,
skarbówka,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, Informacja o zrzeczeniu sie opodatkowania w formie,
dokument do pobrania,
urząd skarbowy,

Odpowiedz na upomnienie

›› Pobierz teraz

Odpowiedz na upomnienie.
Dokument Word do edycji.

Odpowiedź na upomnienie informująca, że dochodzona kwota z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej została uiszczona.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
uiszczenie opłaty, odzew,
zaplata,
dokumenty online do pobrania, zapłata, Odpowiedz na upomnienie,
uiszczac,
odpowiedź na upomnienie,
upomnienia,
urzędy skarbowe,
skarbówka,
uiszczać,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,

Odwołanie od decyzji

›› Pobierz teraz

Odwołanie od decyzji.
Dokument Word do edycji.

Pismo z odwołaniem od decyzji Urzędu Skarbowego. Opis poprawnego uzasadnienia w oparciu o art. 222 Ordynacji podatkowej.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
odwołanie od decyzji sko, odwolanie decyzji, odwołania od decyzji komisji lekarskiej, odwolanie od decyzji lekarza orzecznika,
odwołanie od decyzji podatkowej, odwołania od decyzji podatkowych, odwołanie od decyzji zus do sądu pracy,
odwołanie od decyzji skreślenia z listy studentów, jak napisac odwołanie od decyzji,
odwołanie od decyzji prezydenta,
odwołanie od decyzji sądu, odwołanie od decyzji odmownej, wzór odwołania się od decyzji odwołanie od decyzji wojskowej,
odwołanie od decyzji zus renta,
odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej przykład,

Oświadczenie o ilości stanowisk kasowych

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o ilości stanowisk kasowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo z informacją o przekroczeniu w danym miesiącu obrotu zobowiązującego do prowadzenia ewidencji za pomocą kas rejestrujących, wobec czego będzie zwiększona ilość stanowisk kasowych.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
skarbówka,
dokument do pobrania, deklaracje, stanowisko pracy, urzędy skarbowe, oswiadczenie o ilości kas, ilość kasy,
ilość kas, oświadczenie o ilości stanowisk kasowych,
dokument online, wypowiedź,
dokumenty do pobrania,
Oświadczenie o ilości stanowisk kasowych, deklaracja,
urząd skarbowy,

Prośba o obniżenie karty podatkowej

›› Pobierz teraz

Prośba o obniżenie karty podatkowej.
Dokument Word do edycji.

Wzór pisma z prośbą o obniżenie wysokości podatku w formie karty podatkowej. W uzasadnieniu zaznaczone jest, iż wysokość zobowiązania podatkowego czyni działalność deficytową już na samym starcie.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
wniosek o zmniejszenie karty podatkowej, Prośba o obniżenie karty podatkowej,
podanie o obniżenie karty podatkowej, wzor pisma, prosba o obnizenie karty podatkowej, prosba, dokumenty online do pobrania, karta podatkowa, podania,
urząd skarbowy,
skarbówka, urzędy skarbowe,
dokument online,

Prośba o umorzenie karty podatkowej wraz z odsetkami

›› Pobierz teraz

Prośba o umorzenie karty podatkowej wraz z odsetkami.
Dokument Word do edycji.

Pismo z prośbą o umorzenie zaległości karty podatkowej wraz z odsetkami. W piśmie zawarty jest przykład uzasadnienia.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prosba,
dokument do pobrania, odwołać, urzędy skarbowe, urząd skarbowy,
odsetki, wniosek, odwołanie, prosba o umorzenie karty podatkowej wraz z odsetka, karta podatkowa z odsetkami, dokumenty online do pobrania,
pismo z prosba,
skasować,
skasowanie, Prośba o umorzenie karty podatkowej wraz z odsetka,

Skarga na czynności poborcy

›› Pobierz teraz

Skarga na czynności poborcy
Dokument Word do edycji.

Wzór pisma ze skargą na czynności poborcy, podjęte w toku prowadzenia egzekucji zobowiązania pieniężnego innej firmy. Wniosek o zastosowanie sankcji wobec poborcy i naprawienie powstałej szkody przez niego wyrządzonej. Pismo zawiera wzór uzasadnienia.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
skladanie zazalenia,
kolektor,
zarzut, zażalenie,
Skarga na czynności poborcy,
dokumenty online do pobrania,
dokument online,
urząd skarbowy,
urzędy skarbowe, skarga na czynnosci poborcy, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,
zarzuty,
skarbówka, składanie zażalenia,

Skarga na nie załatwienie przez organ podatkowy sprawy we właściwym terminie

›› Pobierz teraz

Skarga na nie załatwienie przez organ podatkowy sprawy we właściwym terminie.
Dokument Word do edycji.

Pismo ze skargą o nie załatwienie przez organ podatkowy sprawy we właściwym terminie opartą na podstawie art. 140 § 1 Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 1997 roku nr 137 poz. 926 z późn. zm.). Pismo zawiera opis poprawnego uzasadnienia.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, urzędy skarbowe, skarga na nie zalatwienie przez organ podatkowy sp,
zarzuty,
wzor pisma, urząd skarbowy, dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, zażalenie,
składanie zazalenia, skladanie zazalenia,
Skarga na nie załatwienie przez organ podatkowy sp,
składanie zażalenia, dokument do pobrania, zarzut,

Upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpisu

›› Pobierz teraz

Upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpisu.
Dokument Word do edycji.

Upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpisu.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
skarbówka,
vaty,
dokument do pobrania,
upowaznienia, faktura vat bez podpisu, dokumenty online do pobrania, faktury,
urząd skarbowy, upoważnienie do wystawienia faktury vat bez podpisu,
dokument online,
Upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpis, upowaznienie do wystawienia faktury vat bez podpis,
upoważnienia,
dokumenty online do pobrania,
urzędy skarbowe,

Zarzuty w sprawie postępowania egzekucyjnego

›› Pobierz teraz

Zarzuty w sprawie postępowania egzekucyjnego.
Dokument Word do edycji.

Pismo z zarzutem w sprawie postępowania egzekucyjnego. W przykładowym uzasadnieniu pisze iż poborca skarbowy dokonał zajęcia ruchomości, które nie były i nie są własnością zobowiązanego, lecz jedynie przebywały w siedzibie zobowiązanego z tytułu umowy użyczenia

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wzor pisma,
proces egzekucyjny, postępowania egzekucyjne, skarga, Zarzuty w sprawie postępowania egzekucyjnego,
dokument do pobrania, egzekucja,
postepowanie,
urząd skarbowy,
zażalenie,
dokumenty online do pobrania,
zarzuty w sprawie postepowania egzekucyjnego, urzędy skarbowe, skarbówka,
wzór pisma,

Zawiadomienie o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg handlowych

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg handlowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo z zawiadomieniem o przejściu na prowadzenie księgi handlowej od dnia zaznaczonego w piśmie.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
urząd skarbowy, ksiegi, dokumenty online do pobrania, dokument online,
ogloszenia, zawiadomienie o dobrowolnym prowadzeniu ksiag hanzawiadomienie o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg hand,
dokument do pobrania,
ostrzeżenie ostrzezenie, obwieszczenia,
skarbówka,
dokumenty online do pobrania, ogłoszenie, zawiadamiac,
dokumenty do pobrania,
Zawiadomienie o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg han,

Zawiadomienie o innym miejscu przechowywania ksiąg podatkowych

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o innym miejscu przechowywania ksiąg podatkowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo z zawiadomieniem o zmianie miejsca przechowywania ksiąg podatkowych. Pismo zawiera informacje dotyczące nowego adresu oraz daty, od kiedy zostanie zmienione miejsce.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
skarbówka,
zawiadamiać,
ogłoszenia, ostrzeżenia,
uwaga, przechowalnia księgi, dokumenty online do pobrania, urzędy skarbowe, dokumenty do pobrania,
obwieszczenie, zawiadomienie,
zawiadomienie o innym miejscu przechowywania ksiag, ogloszenie, ksiąg podatkowych,
dokument online,

Zawiadomienie o prowadzeniu ksiąg handlowych

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o prowadzeniu ksiąg handlowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo z informacją w związku z przekroczeniem obrotów o przejściu na prowadzenie księgi handlowej.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prowadzenie księgi handlowej, ostrzeżenia,
urząd skarbowy, kierowanie księgą handlową,
dokument online, uwaga,
ogloszenie, obwieszczenia,
zawiadomienie, zawiadomienie o prowadzeniu ksiag handlowych, dokumenty do pobrania,
skarbówka, Zawiadomienie o prowadzeniu ksiąg handlowych, urzędy skarbowe, uwagi,

Zawiadomienie o zrzeczeniu się opodatkowania kartą podatkową

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o zrzeczeniu się opodatkowania kartą podatkową.
Dokument Word do edycji.

Pismo z informacją o zrzeczeniu się opodatkowania w formie karty podatkowej i rozpoczęciu prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
ogloszenia, ogłoszenie,
zawiadamiac, wzor,
dokumenty online do pobrania,
obwieszczenia, zawiadomienia,
zawiadomienie o zrzeczeniu się opodatkowania kartą podatkową, uwagi, dokumenty do pobrania,
karty podatkowe, ostrzezenia, ostrzeżenia,
ogłoszenia,
urząd skarbowy,

Żądanie wydania postanowienia

›› Pobierz teraz

Żądanie wydania postanowienia.
Dokument Word do edycji.

Pismo do Urzędu Skarbowego z żądaniem wydania postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, ponieważ zaległości zostały już uiszczone.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
urzędy skarbowe, domagac,
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania, żadac, zadanie, zadanie wydania postanowienia, postanowić,
wymagać, dokument do pobrania, urząd skarbowy, wymaganie,
skarbówka,
wybó,
wymagac,

Żądanie strony wyłączenia pracownika organu podatkowego od załatwiania sprawy

›› Pobierz teraz

Żądanie strony wyłączenia pracownika organu podatkowego od załatwiania sprawy.
Dokument Word do edycji.

Wniosek z żądaniem wyłączenia pracownika organu podatkowego od załatwiania sprawy. Opis uzasadnienia.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, żądać, załatwienie sprawy w urzędzie podatkowym, dokument do pobrania, wymagać,
zadanie strony wylaczenia pracownika organu podatk, ządać,
domagać się, dokumenty online do pobrania, Żądanie strony wyłączenia pracownika organu podatk,
urząd skarbowy, wymaganie, dokumenty do pobrania,
zadanie,
wymagac,

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji

›› Pobierz teraz

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji.
Dokument Word do edycji.

Na podstawie art. 248 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Ordynacja podatkowa wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji ostatecznej wydanej przez Urząd Skarbowy i wstrzymanie wykonania decyzji. Pismo zawiera opis poprawnego uzasadnienia.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,
Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji,
decydowac,
dokument online, dokument do pobrania, stwierdzenie niewazniści,
nieważna decyzja, urząd skarbowy,
żądanie stwierdzenia nieważności decyzji,
urzędy skarbowe,
zadanie stwierdzenia niewaznosci decyzji, decydować, nieważne, niewazne,

Żądanie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów podatkowych

›› Pobierz teraz

Żądanie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów podatkowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo na podstawie art. 14 § 4 ustawy - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 z późn. zm.) z prośbą o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów
prawa podatkowego w wymienionej sprawie.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
domagac,
urząd skarbowy, przepis podatkowy,
wskazóka, Żądanie udzielenia informacji o zakresie stosowani,
ządać, wskazowka, udzielanie informacji, dokument do pobrania,
wymagac,
stosowanie przepisów podatkowych, podatki,
żadac,
zadanie udzielenia informacji o zakresie stosowani, podatek,

Żądanie wyłączenia spod egzekucji

›› Pobierz teraz

Żądanie wyłączenia spod egzekucji.
Dokument Word do edycji.

Wzór pisma do Urzędu Skarbowego z żądaniem wyłączenia spod już przeprowadzonej egzekucji wymienionych ruchomości z powodu zajęcia ich bezpodstawnie.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zadanie,
domaganie się wyłaczenia z egzekucji,
urzędy skarbowe,
domagac,
ządać,
skarbówka, dokumenty do pobrania,
egzekucja, domagać się,
dokument do pobrania,
urząd skarbowy,
wyrok wykonanie wyroku, zadanie wylaczenia spod egzekucji,
wymagac, wykluczenie spod egzekucji,

TYT - 1

›› Pobierz teraz

Wzór tytułów wykonawczych - wersja do wypełnienia na komputerze.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
tyt1, dokumenty online do pobrania, tytul wykonawczy, tytuł wykonawczy,
dokumenty online do pobrania,
tyt 1,
tyt-1, tyt- 1,
dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania, tyt - 1, tyt -1, dokument online,

TYT - 2

›› Pobierz teraz

Wzór tytułów wykonawczych - wersja do wypełnienia na komputerze.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, tyt2, tyt - 2, tyt-2, tytul wykonawczy, tyt 2,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
tyt- 2,
tyt -2,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,
tytuł wykonawczy,

TYT - 3 oraz TYT - 3A

›› Pobierz teraz

Wzór tytułów wykonawczych - wersja do wypełnienia na komputerze.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
tyt3a,
tyt- 3,
tyt3 a, tyt - 3 a,
tyt 3, tyt -3a, tyt-3a, dokumenty do pobrania, tyt -3,
dokumenty online do pobrania,
tyt-3,
tyt3,
tyt -3 a,
tyt - 3,

Deklaracja uproszczona nabycia wewnątrz wspólnotowego.

›› Pobierz teraz

Deklaracja uproszczona nabycia wewnątrzwspólnotowego.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, dokument online,
akc u,
dokumenty online do pobrania,
akc -u, dokumenty online do pobrania, akc - u, dokument do pobrania, akcu,
akc-u, akc- u,

Wniosek o wydanie pozwolenia na posiadanie broni palnej sportowej

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie pozwolenia na posiadanie broni palnej sportowej. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
broń sporrtowa,
broń palna sportowa,
wniosek o wydanie pozwolenia na posiadanie broni palnej sportowej, dokument online, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,