Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2014-08-20

zakresobowiazkow.pl

Zakres obowiązków pracownika

Szukaj:

Kategorie:

› Zakresy Czynności Pracowników› W pracy› Umowy zlecenia› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Prawo pracy› Różne› BHP Instrukcje› PITy - rozliczenia za 2007 r› Horoskop - Znak zodiaku› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień› Referencje› Prawo pracy dla kobiet w ciąży› Listy motywacyjne i CV› Umowy związane z pracą› Wykup mieszkania› Deklaracje VAT, PIT, CIT› Dokumenty do Banku› Dokumenty przydatne przy budowie› Druki księgowe› Grzecznościowe› Informacje dla Urzędu Skarbowego› Krajowy Rejestr Karny› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia› NIP› Pisma do Urzędu Skarbowego› Pisma do TP S.A i innych operatorów› Pozwy sądowe› Prawo spółek handlowych› Prośby do Urzędu Skarbowego› Różne umowy› Sprawozdawczość Budżetowa› Studencik› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy użyczenia› Umowy związane ze świadczeniem usług› Upoważnienia› W urzędzie› Weksle› Wnioski do Urzędu Skarbowego› Wnioski sądowe› Zamówienia, reklamacje› ZUS - poradniki› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy

Pisma do Urzędu Skarbowego

Czy wiesz że, Naczelnika Urzędu Skarbowego, jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów, a zarazem organem podatkowym pierwszej instancji. A Urząd Skarbowy jest państwową jednostką budżetowa obsługującą Naczelnika. W tej kategorii znajdziecie wzory oświadczeń, próśb i wniosków.

Informacja o zrzeczeniu sie opodatkowania w formie karty podatkowej

›› Pobierz teraz

Informacja o zrzeczeniu sie opodatkowania w formie karty podatkowej.
Dokument Word do edycji.

Pismo z informacją o rezygnacji z opodatkowania w formie karty podatkowej na skutek otrzymania decyzji o wysokości karty podatkowej.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
skarbówka, dokument online, informacja o rezygnacji z podatku, dokument do pobrania, urząd skarbowy,
urzędy skarbowe, Informacja o zrzeczeniu sie opodatkowania w formie,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,

Odpowiedz na upomnienie

›› Pobierz teraz

Odpowiedz na upomnienie.
Dokument Word do edycji.

Odpowiedź na upomnienie informująca, że dochodzona kwota z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej została uiszczona.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, uiszczać, uiszczac,
urzędy skarbowe, zapłata, zaplata,
odpowiedź na upomnienie, dokument do pobrania, upomnienia, skarbówka,
dokumenty online do pobrania, odzew,
Odpowiedz na upomnienie,
urząd skarbowy,
dokumenty do pobrania,

Odwołanie od decyzji

›› Pobierz teraz

Odwołanie od decyzji.
Dokument Word do edycji.

Pismo z odwołaniem od decyzji Urzędu Skarbowego. Opis poprawnego uzasadnienia w oparciu o art. 222 Ordynacji podatkowej.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
opłata od odwołania od decyzji, wniesienie odwołania od decyzji, odwołanie od decyzji sądu grodzkiego, odwołanie od decyzji konsula,
odwołania od decyzji komisji rekrutacyjnej,
odwołanie od decyzji urzędu skarbowego, jak napisać odwołanie od decyzji, odwołanie od decyzji opłata,
odwolanie od decyzji zus, odwolanie od decyzji sadu,
odwołanie od decyzji,
odwolanie od decyzji, odwołanie od decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego, odwołanie od decyzji komisji stypendialnej,
odwołanie od decyzji lekarza,

Oświadczenie o ilości stanowisk kasowych

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o ilości stanowisk kasowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo z informacją o przekroczeniu w danym miesiącu obrotu zobowiązującego do prowadzenia ewidencji za pomocą kas rejestrujących, wobec czego będzie zwiększona ilość stanowisk kasowych.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
urzędy skarbowe, Oświadczenie o ilości stanowisk kasowych,
oświadczenie o ilości stanowisk kasowych,
oswiadczenie o ilości kas, wypowiedz, oswiadczenie o ilosci stanowisk kasowych, deklaracja,
ilość kas,
deklaracje, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, dokument online,
stanowisko pracy, ilość kasy, dokumenty do pobrania,

Prośba o obniżenie karty podatkowej

›› Pobierz teraz

Prośba o obniżenie karty podatkowej.
Dokument Word do edycji.

Wzór pisma z prośbą o obniżenie wysokości podatku w formie karty podatkowej. W uzasadnieniu zaznaczone jest, iż wysokość zobowiązania podatkowego czyni działalność deficytową już na samym starcie.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podanie o obniżenie karty podatkowej, Prośba o obniżenie karty podatkowej, prośba o zmniejszenie karty podatkowej,
wzor pisma, wniosek o zmniejszenie karty podatkowej, urzędy skarbowe, urząd skarbowy, podania, skarbówka, dokumenty online do pobrania,
karta podatkowa, prosba o obnizenie karty podatkowej,
prosba,
dokument online, dokumenty do pobrania,

Prośba o umorzenie karty podatkowej wraz z odsetkami

›› Pobierz teraz

Prośba o umorzenie karty podatkowej wraz z odsetkami.
Dokument Word do edycji.

Pismo z prośbą o umorzenie zaległości karty podatkowej wraz z odsetkami. W piśmie zawarty jest przykład uzasadnienia.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, prosba o umorzenie karty podatkowej wraz z odsetka,
skasowanie, odsetek,
dokument online,
podanie,
dokumenty online do pobrania,
karta podatkowa z odsetkami, odwolanie,
odwołanie,
skasować,
prosba, wniosek, pismo z prosba,

Skarga na czynności poborcy

›› Pobierz teraz

Skarga na czynności poborcy
Dokument Word do edycji.

Wzór pisma ze skargą na czynności poborcy, podjęte w toku prowadzenia egzekucji zobowiązania pieniężnego innej firmy. Wniosek o zastosowanie sankcji wobec poborcy i naprawienie powstałej szkody przez niego wyrządzonej. Pismo zawiera wzór uzasadnienia.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
skladanie zazalenia,
dokumenty online do pobrania, Skarga na czynności poborcy, zażalenie, składanie zażalenia, urząd skarbowy, dokument do pobrania,
wzor pisma,
zarzuty,
dokumenty do pobrania,
skarbówka, kolektor,
zarzut,
dokument online, skarga na czynności poborcy,

Skarga na nie załatwienie przez organ podatkowy sprawy we właściwym terminie

›› Pobierz teraz

Skarga na nie załatwienie przez organ podatkowy sprawy we właściwym terminie.
Dokument Word do edycji.

Pismo ze skargą o nie załatwienie przez organ podatkowy sprawy we właściwym terminie opartą na podstawie art. 140 § 1 Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 1997 roku nr 137 poz. 926 z późn. zm.). Pismo zawiera opis poprawnego uzasadnienia.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
skarga na nie zalatwienie przez organ podatkowy sp, dokumenty online do pobrania,
zarzut, skarbówka,
składanie zazalenia, dokumenty do pobrania, skladanie zazalenia,
dokumenty online do pobrania,
urząd skarbowy,
urzędy skarbowe, zażalenie,
dokument do pobrania, zarzuty,
dokument online,
składanie zażalenia,

Upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpisu

›› Pobierz teraz

Upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpisu.
Dokument Word do edycji.

Upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpisu.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
upowaznienia,
dokument online,
upowaznienie do wystawienia faktury vat bez podpis, faktura vat bez podpisu, Upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpis, skarbówka,
faktury,
dokument do pobrania,
upowaznienie, wystawienie faktury vat, upoważnienie do wystawienia faktury vat bez podpisu, dokumenty do pobrania, upoważniać,
urząd skarbowy,

Zarzuty w sprawie postępowania egzekucyjnego

›› Pobierz teraz

Zarzuty w sprawie postępowania egzekucyjnego.
Dokument Word do edycji.

Pismo z zarzutem w sprawie postępowania egzekucyjnego. W przykładowym uzasadnieniu pisze iż poborca skarbowy dokonał zajęcia ruchomości, które nie były i nie są własnością zobowiązanego, lecz jedynie przebywały w siedzibie zobowiązanego z tytułu umowy użyczenia

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
postępowanie egzekucyjne, wzor pisma, skarga, zażalenie,
dokument online, postępowania egzekucyjne, urząd skarbowy,
proces egzekucyjny,
dokumenty online do pobrania, egzekucja, dokumenty online do pobrania,
wzór pisma,
Zarzuty w sprawie postępowania egzekucyjnego,
urzędy skarbowe,
dokumenty do pobrania,

Zawiadomienie o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg handlowych

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg handlowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo z zawiadomieniem o przejściu na prowadzenie księgi handlowej od dnia zaznaczonego w piśmie.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zawiadomienie o dobrowolnym prowadzeniu ksiag hanzawiadomienie o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg hand, dobrowolne prowadzenie ksiąg handlowych,
zawiadamiać, dokumenty do pobrania, skarbówka,
uwagi, dokumenty online do pobrania, uwaga, urzędy skarbowe,
zawiadamiac, zawiadomienia,
ogłoszenia, księgi handlowe, dokument online,
obwieszczenie,

Zawiadomienie o innym miejscu przechowywania ksiąg podatkowych

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o innym miejscu przechowywania ksiąg podatkowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo z zawiadomieniem o zmianie miejsca przechowywania ksiąg podatkowych. Pismo zawiera informacje dotyczące nowego adresu oraz daty, od kiedy zostanie zmienione miejsce.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zawiadomienie,
dokumenty online do pobrania, obwieszczenie, zawiadamiać,
ostrzezenia, zawiadomienia, ostrzeżenia, ogłoszenia,
dokument online, przechowalnia księgi, ogloszenie, ogłoszenie,
ogloszenia, obwieszczenia, skarbówka,

Zawiadomienie o prowadzeniu ksiąg handlowych

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o prowadzeniu ksiąg handlowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo z informacją w związku z przekroczeniem obrotów o przejściu na prowadzenie księgi handlowej.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
obwieszczenia,
zawiadamiac, ogłoszenie,
zawiadamiać,
ostrzeżenie ostrzezenie,
uwagi, dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, ksiąg handlowych,
ogloszenie, zawiadomienie o prowadzeniu ksiag handlowych,
urząd skarbowy, kierowanie księgą handlową,
zawiadomienie,

Zawiadomienie o zrzeczeniu się opodatkowania kartą podatkową

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o zrzeczeniu się opodatkowania kartą podatkową.
Dokument Word do edycji.

Pismo z informacją o zrzeczeniu się opodatkowania w formie karty podatkowej i rozpoczęciu prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
karty podatkowe, zawiadomienie o zrzeczeniu się opodatkowania kartą podatkową, opodatkowanie,
dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania, ogloszenie,
dokument do pobrania,
zawiadomienia,
ogłoszenie,
dokumenty online do pobrania,
skarbówka, podatek, urząd skarbowy, ostrzezenia, urzędy skarbowe,

Żądanie wydania postanowienia

›› Pobierz teraz

Żądanie wydania postanowienia.
Dokument Word do edycji.

Pismo do Urzędu Skarbowego z żądaniem wydania postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, ponieważ zaległości zostały już uiszczone.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wybory,
dokumenty online do pobrania,
zadanie, ządać, wybó, Żądanie wydania postanowienia,
Żądanie wydania postanowienia, żądać,
wymagac,
dokument online, urzędy skarbowe,
decyzja,
wydawać postanowienia, wydanie decyzji,
zadanie wydania postanowienia,

Żądanie strony wyłączenia pracownika organu podatkowego od załatwiania sprawy

›› Pobierz teraz

Żądanie strony wyłączenia pracownika organu podatkowego od załatwiania sprawy.
Dokument Word do edycji.

Wniosek z żądaniem wyłączenia pracownika organu podatkowego od załatwiania sprawy. Opis uzasadnienia.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Żądanie strony wyłączenia pracownika organu podatk,
urząd skarbowy,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,
domagac, wymagac, żadac,
żądać, urzędy skarbowe, zadanie strony wylaczenia pracownika organu podatk, dokument online, wymagać,
skarbówka, zadanie,

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji

›› Pobierz teraz

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji.
Dokument Word do edycji.

Na podstawie art. 248 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Ordynacja podatkowa wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji ostatecznej wydanej przez Urząd Skarbowy i wstrzymanie wykonania decyzji. Pismo zawiera opis poprawnego uzasadnienia.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, urzędy skarbowe, stwierdzenie niewazniści, niewazne, dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
urząd skarbowy,
skarbówka, Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji,
żądanie stwierdzenia nieważności decyzji,
dokument online,
nieważna decyzja, decydować, decyzje,

Żądanie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów podatkowych

›› Pobierz teraz

Żądanie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów podatkowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo na podstawie art. 14 § 4 ustawy - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 z późn. zm.) z prośbą o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów
prawa podatkowego w wymienionej sprawie.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
podatki,
ządać,
wymagać,
skarbówka, urząd skarbowy,
urzędy skarbowe, udzielanie informacji,
przepis podatkowy, wskazóka,
żadac,
domagac, informacja,
domagać się, żądać,

Żądanie wyłączenia spod egzekucji

›› Pobierz teraz

Żądanie wyłączenia spod egzekucji.
Dokument Word do edycji.

Wzór pisma do Urzędu Skarbowego z żądaniem wyłączenia spod już przeprowadzonej egzekucji wymienionych ruchomości z powodu zajęcia ich bezpodstawnie.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
egzekucja, wyłączenie z egzekucji,
Żądanie wyłączenia spod egzekucji, wymagać, wymagac,
dokumenty online do pobrania, domagać się,
żadac,
dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania,
urząd skarbowy, wymaganie,
żądać, domaganie się wyłaczenia z egzekucji,
urzędy skarbowe,

TYT - 1

›› Pobierz teraz

Wzór tytułów wykonawczych - wersja do wypełnienia na komputerze.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
tyt -1, tytul wykonawczy,
tytuł wykonawczy, tyt1, dokument online,
dokumenty do pobrania,
tyt-1, tyt - 1, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
tyt- 1,
tyt 1,

TYT - 2

›› Pobierz teraz

Wzór tytułów wykonawczych - wersja do wypełnienia na komputerze.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
tyt-2, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokument online,
dokumenty online do pobrania, tyt -2, tyt2,
tyt 2,
dokumenty do pobrania, tytuł wykonawczy, tyt - 2,
tyt- 2, tytul wykonawczy,

TYT - 3 oraz TYT - 3A

›› Pobierz teraz

Wzór tytułów wykonawczych - wersja do wypełnienia na komputerze.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
tyt 3a,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, tyt- 3,
tyt 3 a,
tyt 3,
dokumenty do pobrania, tyt3 a, tyt-3, tyt- 3 a, tyt-3 a, tyt- 3a, tyt3, tyt -3 a, tyt-3a,

Deklaracja uproszczona nabycia wewnątrz wspólnotowego.

›› Pobierz teraz

Deklaracja uproszczona nabycia wewnątrzwspólnotowego.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
akc u,
akc - u,
akc- u, dokument online, dokumenty online do pobrania,
akcu,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, akc-u,
akc -u,

Wniosek o wydanie pozwolenia na posiadanie broni palnej sportowej

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie pozwolenia na posiadanie broni palnej sportowej. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
wniosek o wydanie pozwolenia na posiadanie broni palnej sportowej,
dokumenty do pobrania,
broń sporrtowa,
dokument online,
broń palna sportowa,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,