Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2017-02-28

zakresobowiazkow.pl

Zakres obowiązków pracownika

Szukaj:

Kategorie:

› Zakresy Czynności Pracowników› W pracy› Umowy zlecenia› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Prawo pracy› Różne› BHP Instrukcje› PITy - rozliczenia za 2007 r› Horoskop - Znak zodiaku› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień› Referencje› Prawo pracy dla kobiet w ciąży› Listy motywacyjne i CV› Umowy związane z pracą› Wykup mieszkania› Deklaracje VAT, PIT, CIT› Dokumenty do Banku› Dokumenty przydatne przy budowie› Druki księgowe› Grzecznościowe› Informacje dla Urzędu Skarbowego› Krajowy Rejestr Karny› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia› NIP› Pisma do Urzędu Skarbowego› Pisma do TP S.A i innych operatorów› Pozwy sądowe› Prawo spółek handlowych› Prośby do Urzędu Skarbowego› Różne umowy› Sprawozdawczość Budżetowa› Studencik› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy użyczenia› Umowy związane ze świadczeniem usług› Upoważnienia› W urzędzie› Weksle› Wnioski do Urzędu Skarbowego› Wnioski sądowe› Zamówienia, reklamacje› ZUS - poradniki› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy

Pisma do Urzędu Skarbowego

Czy wiesz że, Naczelnika Urzędu Skarbowego, jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów, a zarazem organem podatkowym pierwszej instancji. A Urząd Skarbowy jest państwową jednostką budżetowa obsługującą Naczelnika. W tej kategorii znajdziecie wzory oświadczeń, próśb i wniosków.

Informacja o zrzeczeniu sie opodatkowania w formie karty podatkowej

›› Pobierz teraz

Informacja o zrzeczeniu sie opodatkowania w formie karty podatkowej.
Dokument Word do edycji.

Pismo z informacją o rezygnacji z opodatkowania w formie karty podatkowej na skutek otrzymania decyzji o wysokości karty podatkowej.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania, urzędy skarbowe, dokumenty online do pobrania,
skarbówka, urząd skarbowy,
informacja o rezygnacji z podatku,
Informacja o zrzeczeniu sie opodatkowania w formie, dokumenty online do pobrania,

Odpowiedz na upomnienie

›› Pobierz teraz

Odpowiedz na upomnienie.
Dokument Word do edycji.

Odpowiedź na upomnienie informująca, że dochodzona kwota z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej została uiszczona.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
odzew,
skarbówka, urzędy skarbowe,
zaplata,
zapłata, uiszczac,
Odpowiedz na upomnienie, uiszczenie opłaty, dokumenty online do pobrania,
uiszczać,
dokumenty online do pobrania, odpowiedź na upomnienie, dokumenty do pobrania, upomnienia, dokument online,

Odwołanie od decyzji

›› Pobierz teraz

Odwołanie od decyzji.
Dokument Word do edycji.

Pismo z odwołaniem od decyzji Urzędu Skarbowego. Opis poprawnego uzasadnienia w oparciu o art. 222 Ordynacji podatkowej.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
termin odwołania od decyzji,
formularz odwołania od decyzji odwołanie od decyzji prezydenta miasta, odwołanie od decyzji urzędu pracy,
odwołania od decyzji administracyjnej, odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej przykład, odwolanie od decyzji komisji rekrutacyjnej, jak napisać odwołanie od decyzji, odwołanie od decyzji pzu życie, odwolanie od decyzji dziekana, wzór odwołania od decyzji lekarza, przykład odwołania od decyzji, odwołanie od decyzji konsula,
odwołanie od decyzji wójta, odwolanie od decyzji administracyjnej,
odwołanie od decyzji zusu,

Oświadczenie o ilości stanowisk kasowych

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o ilości stanowisk kasowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo z informacją o przekroczeniu w danym miesiącu obrotu zobowiązującego do prowadzenia ewidencji za pomocą kas rejestrujących, wobec czego będzie zwiększona ilość stanowisk kasowych.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, deklaracje, wypowiedź,
oswiadczenie o ilości kas,
dokument do pobrania,
stanowisko pracy, urząd skarbowy,
dokumenty online do pobrania,
skarbówka, ilość kas, dokumenty online do pobrania,
dokument online,
wypowiedz,
urzędy skarbowe,
deklaracja,

Prośba o obniżenie karty podatkowej

›› Pobierz teraz

Prośba o obniżenie karty podatkowej.
Dokument Word do edycji.

Wzór pisma z prośbą o obniżenie wysokości podatku w formie karty podatkowej. W uzasadnieniu zaznaczone jest, iż wysokość zobowiązania podatkowego czyni działalność deficytową już na samym starcie.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prośba o zmniejszenie karty podatkowej, Prośba o obniżenie karty podatkowej,
prosba,
podanie o obniżenie karty podatkowej,
wniosek o zmniejszenie karty podatkowej,
prosba o obnizenie karty podatkowej, podania,
dokumenty online do pobrania,
urzędy skarbowe, dokument online, dokument do pobrania, skarbówka, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania, urząd skarbowy,

Prośba o umorzenie karty podatkowej wraz z odsetkami

›› Pobierz teraz

Prośba o umorzenie karty podatkowej wraz z odsetkami.
Dokument Word do edycji.

Pismo z prośbą o umorzenie zaległości karty podatkowej wraz z odsetkami. W piśmie zawarty jest przykład uzasadnienia.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, podanie, pismo z prosba,
skarbówka, skasowanie, dokumenty online do pobrania,
odsetki, karta podatkowa z odsetkami,
odwołanie,
odwołać,
dokument online, odwolanie, urzędy skarbowe,
wniosek, dokument do pobrania,

Skarga na czynności poborcy

›› Pobierz teraz

Skarga na czynności poborcy
Dokument Word do edycji.

Wzór pisma ze skargą na czynności poborcy, podjęte w toku prowadzenia egzekucji zobowiązania pieniężnego innej firmy. Wniosek o zastosowanie sankcji wobec poborcy i naprawienie powstałej szkody przez niego wyrządzonej. Pismo zawiera wzór uzasadnienia.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
czynność poborcy, składanie zażalenia, skladanie zazalenia,
dokument do pobrania, zarzuty, Skarga na czynności poborcy,
dokumenty online do pobrania, skarga na czynnosci poborcy, skarbówka, składanie zazalenia,
zażalenie, dokument online, kolektor, czynnosci poborcy,
skarga na czynności poborcy,

Skarga na nie załatwienie przez organ podatkowy sprawy we właściwym terminie

›› Pobierz teraz

Skarga na nie załatwienie przez organ podatkowy sprawy we właściwym terminie.
Dokument Word do edycji.

Pismo ze skargą o nie załatwienie przez organ podatkowy sprawy we właściwym terminie opartą na podstawie art. 140 § 1 Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 1997 roku nr 137 poz. 926 z późn. zm.). Pismo zawiera opis poprawnego uzasadnienia.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
skarga na nie zalatwienie przez organ podatkowy sp,
dokument online, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, zażalenie, składanie zazalenia, składanie zażalenia,
zarzut,
urzędy skarbowe, wzor pisma, dokumenty online do pobrania, skladanie zazalenia, Skarga na nie załatwienie przez organ podatkowy sp,
dokumenty do pobrania,
zarzuty,

Upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpisu

›› Pobierz teraz

Upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpisu.
Dokument Word do edycji.

Upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpisu.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
urząd skarbowy, dokument online, upoważnienie do wystawienia faktury vat bez podpisu,
wystawienie faktury vat,
upowaznienie, upowaznienie do wystawienia faktury vat bez podpis, dokumenty do pobrania,
Upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpis,
faktura vat bez podpisu,
upoważniać,
faktury, upowaznienia,
vaty, dokumenty online do pobrania,

Zarzuty w sprawie postępowania egzekucyjnego

›› Pobierz teraz

Zarzuty w sprawie postępowania egzekucyjnego.
Dokument Word do edycji.

Pismo z zarzutem w sprawie postępowania egzekucyjnego. W przykładowym uzasadnieniu pisze iż poborca skarbowy dokonał zajęcia ruchomości, które nie były i nie są własnością zobowiązanego, lecz jedynie przebywały w siedzibie zobowiązanego z tytułu umowy użyczenia

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
postepowanie,
dokumenty do pobrania,
zarzuty w sprawie postepowania egzekucyjnego, skarbówka, wzor pisma, wzór pisma,
zazalenie,
dokumenty online do pobrania,
dokument online, proces egzekucyjny,
Zarzuty w sprawie postępowania egzekucyjnego, urząd skarbowy,
urzędy skarbowe, dokument do pobrania,
postępowania egzekucyjne,

Zawiadomienie o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg handlowych

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg handlowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo z zawiadomieniem o przejściu na prowadzenie księgi handlowej od dnia zaznaczonego w piśmie.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
ostrzeżenia,
dokument online,
obwieszczenie, obwieszczenia,
urzędy skarbowe, dobrowolne prowadzenie ksiąg handlowych,
dokumenty do pobrania, Zawiadomienie o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg han,
urząd skarbowy,
skarbówka, zawiadomienie, zawiadomienia, ogłoszenia, ostrzeżenie ostrzezenie, ogloszenia,

Zawiadomienie o innym miejscu przechowywania ksiąg podatkowych

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o innym miejscu przechowywania ksiąg podatkowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo z zawiadomieniem o zmianie miejsca przechowywania ksiąg podatkowych. Pismo zawiera informacje dotyczące nowego adresu oraz daty, od kiedy zostanie zmienione miejsce.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
przechowalnia księgi, księgować,
ogłoszenia, obwieszczenia,
ksiąg podatkowych, dokument do pobrania, obwieszczenie, księgi podatkowe,
zawiadomienie o innym miejscu przechowywania ksiag, zawiadomienie,
ksiegi, zawiadomienia,
ogloszenia, inne miejsce przechowywania, zawiadamiać,

Zawiadomienie o prowadzeniu ksiąg handlowych

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o prowadzeniu ksiąg handlowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo z informacją w związku z przekroczeniem obrotów o przejściu na prowadzenie księgi handlowej.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
urząd skarbowy, obwieszczenia, ogloszenia, zawiadomienie, ostrzeżenia,
ksiąg handlowych,
zawiadomienie o prowadzeniu ksiag handlowych, ogłoszenia, dokument online,
prowadzenie księgi handlowej,
uwagi, urzędy skarbowe,
dokumenty do pobrania, zawiadomienia, ogłoszenie,

Zawiadomienie o zrzeczeniu się opodatkowania kartą podatkową

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o zrzeczeniu się opodatkowania kartą podatkową.
Dokument Word do edycji.

Pismo z informacją o zrzeczeniu się opodatkowania w formie karty podatkowej i rozpoczęciu prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podatek,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
urzędy skarbowe, ostrzeżenia, zawiadomienie, ostrzeżenie ostrzezenie,
ostrzezenia,
karta podatkowa,
zrzeczenie się opodatkowania,
ogloszenie, ogłoszenie, ogloszenia,
opodatkowanie,
wzor,

Żądanie wydania postanowienia

›› Pobierz teraz

Żądanie wydania postanowienia.
Dokument Word do edycji.

Pismo do Urzędu Skarbowego z żądaniem wydania postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, ponieważ zaległości zostały już uiszczone.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, dokumenty do pobrania, Żądanie wydania postanowienia,
wydawać postanowienia,
decyzja,
wymagać,
dokumenty online do pobrania,
dokument online,
domagać się,
urząd skarbowy, wybory, domagac,
wymaganie, wymagac, ządać,

Żądanie strony wyłączenia pracownika organu podatkowego od załatwiania sprawy

›› Pobierz teraz

Żądanie strony wyłączenia pracownika organu podatkowego od załatwiania sprawy.
Dokument Word do edycji.

Wniosek z żądaniem wyłączenia pracownika organu podatkowego od załatwiania sprawy. Opis uzasadnienia.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zadanie, zadanie strony wylaczenia pracownika organu podatk,
żądanie strony wyłączenia pracownika organu podatkowego od załatwiania sprawy, żadac, domagać się,
dokument online,
dokumenty online do pobrania, skarbówka,
urząd skarbowy, ządać, dokumenty do pobrania, żądać,
załatwienie sprawy w urzędzie podatkowym,
Żądanie strony wyłączenia pracownika organu podatk, wymaganie,

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji

›› Pobierz teraz

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji.
Dokument Word do edycji.

Na podstawie art. 248 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Ordynacja podatkowa wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji ostatecznej wydanej przez Urząd Skarbowy i wstrzymanie wykonania decyzji. Pismo zawiera opis poprawnego uzasadnienia.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
decyzje, dokument do pobrania, urzędy skarbowe, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,
nieważna decyzja,
nieważne,
dokumenty online do pobrania, stwierdzenie niewazniści, Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji,
żądanie stwierdzenia nieważności decyzji, dokument online, skarbówka,
decydować, urząd skarbowy,

Żądanie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów podatkowych

›› Pobierz teraz

Żądanie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów podatkowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo na podstawie art. 14 § 4 ustawy - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 z późn. zm.) z prośbą o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów
prawa podatkowego w wymienionej sprawie.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
wskazóka,
wymagac,
urząd skarbowy, przepis podatkowy,
wskazowka, stosowanie przepisów podatkowych,
żadac,
wymagać,
zadanie udzielenia informacji o zakresie stosowani, skarbówka, podatek, udzielanie informacji, żądać,
dokument online,

Żądanie wyłączenia spod egzekucji

›› Pobierz teraz

Żądanie wyłączenia spod egzekucji.
Dokument Word do edycji.

Wzór pisma do Urzędu Skarbowego z żądaniem wyłączenia spod już przeprowadzonej egzekucji wymienionych ruchomości z powodu zajęcia ich bezpodstawnie.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zadanie wylaczenia spod egzekucji,
egzekucja, wykluczenie spod egzekucji,
urzędy skarbowe, wymagać, dokumenty online do pobrania, domaganie się wyłaczenia z egzekucji,
wymaganie,
domagac,
wymagac,
Żądanie wyłączenia spod egzekucji,
urząd skarbowy, dokumenty do pobrania, wyłączenie z egzekucji, domagać się,

TYT - 1

›› Pobierz teraz

Wzór tytułów wykonawczych - wersja do wypełnienia na komputerze.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
tyt 1,
dokumenty online do pobrania, tyt - 1, tyt- 1, dokument online, tytul wykonawczy, tyt-1,
dokumenty do pobrania,
tytuł wykonawczy,
dokument do pobrania,
tyt -1, tyt1, dokumenty online do pobrania,

TYT - 2

›› Pobierz teraz

Wzór tytułów wykonawczych - wersja do wypełnienia na komputerze.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, tyt -2,
tytul wykonawczy,
tyt - 2, dokument do pobrania,
tyt2, dokumenty online do pobrania, tytuł wykonawczy,
tyt 2,
tyt- 2,
dokument online,
dokumenty online do pobrania,
tyt-2,

TYT - 3 oraz TYT - 3A

›› Pobierz teraz

Wzór tytułów wykonawczych - wersja do wypełnienia na komputerze.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, tyt3 a,
tyt - 3,
tyt-3,
tyt-3 a,
tyt 3,
tyt - 3 a,
tyt- 3, dokument do pobrania,
tyt3a,
tyt - 3a, tyt 3a,
dokumenty online do pobrania,
tyt -3, tyt -3a,

Deklaracja uproszczona nabycia wewnątrz wspólnotowego.

›› Pobierz teraz

Deklaracja uproszczona nabycia wewnątrzwspólnotowego.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
akcu,
dokumenty do pobrania, dokument do pobrania,
akc u, dokumenty online do pobrania,
akc-u, dokument online, dokumenty online do pobrania,
akc - u, akc -u,
akc- u,

Wniosek o wydanie pozwolenia na posiadanie broni palnej sportowej

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie pozwolenia na posiadanie broni palnej sportowej. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
broń palna sportowa,
dokumenty do pobrania,
wniosek o wydanie pozwolenia na posiadanie broni palnej sportowej,
broń sporrtowa, dokument do pobrania,
dokument online, dokumenty online do pobrania,