Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2017-02-28

zakresobowiazkow.pl

Zakres obowiązków pracownika

Szukaj:

Kategorie:

› Zakresy Czynności Pracowników› W pracy› Umowy zlecenia› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Prawo pracy› Różne› BHP Instrukcje› PITy - rozliczenia za 2007 r› Horoskop - Znak zodiaku› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień› Referencje› Prawo pracy dla kobiet w ciąży› Listy motywacyjne i CV› Umowy związane z pracą› Wykup mieszkania› Deklaracje VAT, PIT, CIT› Dokumenty do Banku› Dokumenty przydatne przy budowie› Druki księgowe› Grzecznościowe› Informacje dla Urzędu Skarbowego› Krajowy Rejestr Karny› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia› NIP› Pisma do Urzędu Skarbowego› Pisma do TP S.A i innych operatorów› Pozwy sądowe› Prawo spółek handlowych› Prośby do Urzędu Skarbowego› Różne umowy› Sprawozdawczość Budżetowa› Studencik› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy użyczenia› Umowy związane ze świadczeniem usług› Upoważnienia› W urzędzie› Weksle› Wnioski do Urzędu Skarbowego› Wnioski sądowe› Zamówienia, reklamacje› ZUS - poradniki› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy

Pisma do Urzędu Skarbowego

Czy wiesz że, Naczelnika Urzędu Skarbowego, jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów, a zarazem organem podatkowym pierwszej instancji. A Urząd Skarbowy jest państwową jednostką budżetowa obsługującą Naczelnika. W tej kategorii znajdziecie wzory oświadczeń, próśb i wniosków.

Informacja o zrzeczeniu sie opodatkowania w formie karty podatkowej

›› Pobierz teraz

Informacja o zrzeczeniu sie opodatkowania w formie karty podatkowej.
Dokument Word do edycji.

Pismo z informacją o rezygnacji z opodatkowania w formie karty podatkowej na skutek otrzymania decyzji o wysokości karty podatkowej.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
urząd skarbowy,
urzędy skarbowe, dokumenty online do pobrania,
informacja o rezygnacji z podatku, dokument online, dokumenty do pobrania,
Informacja o zrzeczeniu sie opodatkowania w formie, dokument do pobrania,
skarbówka,

Odpowiedz na upomnienie

›› Pobierz teraz

Odpowiedz na upomnienie.
Dokument Word do edycji.

Odpowiedź na upomnienie informująca, że dochodzona kwota z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej została uiszczona.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
odzew,
urząd skarbowy,
dokument do pobrania,
zaplata, urzędy skarbowe,
dokumenty do pobrania,
Odpowiedz na upomnienie,
uiszczenie opłaty, skarbówka,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, zapłata,
upomnienia,
odpowiedź na upomnienie, uiszczać,

Odwołanie od decyzji

›› Pobierz teraz

Odwołanie od decyzji.
Dokument Word do edycji.

Pismo z odwołaniem od decyzji Urzędu Skarbowego. Opis poprawnego uzasadnienia w oparciu o art. 222 Ordynacji podatkowej.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
odwolanie od decyzji,
odwołanie od decyzji zus,
wzór odwołania od decyzji pzu, odwolanie decyzji,
przykładowe odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej, odwołanie od decyzji naczelnika jak pisać odwołanie od decyzji,
odwołanie od decyzji zus renta,
wzór odwołania od decyzji lekarza, odwołanie od decyzji pup, urzędy skarbowe,
wzór odwołania się od decyzji odwołanie od decyzji wojskowej, formularz odwołania od decyzji odwołanie od decyzji prezydenta miasta,
odwołanie od decyzji wojewody,
odwołanie od decyzji rzeczoznawcy,
odwołanie od decyzji wku,

Oświadczenie o ilości stanowisk kasowych

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o ilości stanowisk kasowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo z informacją o przekroczeniu w danym miesiącu obrotu zobowiązującego do prowadzenia ewidencji za pomocą kas rejestrujących, wobec czego będzie zwiększona ilość stanowisk kasowych.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
wypowiedz,
dokumenty online do pobrania,
deklaracja,
ilość kasy,
oświadczenie o ilości stanowisk kasowych, dokument do pobrania, urzędy skarbowe,
stanowisko pracy,
ilość kas, wypowiedź,
dokumenty online do pobrania,
Oświadczenie o ilości stanowisk kasowych,
dokumenty do pobrania,
oswiadczenie o ilości kas,

Prośba o obniżenie karty podatkowej

›› Pobierz teraz

Prośba o obniżenie karty podatkowej.
Dokument Word do edycji.

Wzór pisma z prośbą o obniżenie wysokości podatku w formie karty podatkowej. W uzasadnieniu zaznaczone jest, iż wysokość zobowiązania podatkowego czyni działalność deficytową już na samym starcie.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prosba,
karta podatkowa, podanie o obniżenie karty podatkowej, dokument do pobrania,
podania, urzędy skarbowe,
dokument online,
dokumenty online do pobrania, wniosek o zmniejszenie karty podatkowej, prosba o obnizenie karty podatkowej, skarbówka, dokumenty do pobrania, urząd skarbowy, dokumenty online do pobrania,
Prośba o obniżenie karty podatkowej,

Prośba o umorzenie karty podatkowej wraz z odsetkami

›› Pobierz teraz

Prośba o umorzenie karty podatkowej wraz z odsetkami.
Dokument Word do edycji.

Pismo z prośbą o umorzenie zaległości karty podatkowej wraz z odsetkami. W piśmie zawarty jest przykład uzasadnienia.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
skarbówka, prosba o umorzenie karty podatkowej wraz z odsetka, dokumenty do pobrania,
odsetki,
prosba,
Prośba o umorzenie karty podatkowej wraz z odsetka,
odsetek,
skasować, urząd skarbowy, odwołać,
odwolanie, dokument do pobrania, dokument online, dokumenty online do pobrania, wniosek,

Skarga na czynności poborcy

›› Pobierz teraz

Skarga na czynności poborcy
Dokument Word do edycji.

Wzór pisma ze skargą na czynności poborcy, podjęte w toku prowadzenia egzekucji zobowiązania pieniężnego innej firmy. Wniosek o zastosowanie sankcji wobec poborcy i naprawienie powstałej szkody przez niego wyrządzonej. Pismo zawiera wzór uzasadnienia.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
składanie zażalenia,
urząd skarbowy,
czynnosci poborcy, zarzut, urzędy skarbowe,
dokumenty online do pobrania,
składanie zazalenia, dokument online,
kolektor, skarbówka, dokumenty online do pobrania, skarga na czynnosci poborcy, dokument do pobrania,
zarzuty, Skarga na czynności poborcy,

Skarga na nie załatwienie przez organ podatkowy sprawy we właściwym terminie

›› Pobierz teraz

Skarga na nie załatwienie przez organ podatkowy sprawy we właściwym terminie.
Dokument Word do edycji.

Pismo ze skargą o nie załatwienie przez organ podatkowy sprawy we właściwym terminie opartą na podstawie art. 140 § 1 Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 1997 roku nr 137 poz. 926 z późn. zm.). Pismo zawiera opis poprawnego uzasadnienia.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
skladanie zazalenia,
dokument do pobrania, Skarga na nie załatwienie przez organ podatkowy sp, zarzut, wzor pisma, zażalenie, skarga na nie zalatwienie przez organ podatkowy sp,
zarzuty, dokumenty online do pobrania,
skarbówka, dokumenty online do pobrania,
urząd skarbowy, składanie zażalenia,
składanie zazalenia,
dokumenty do pobrania,

Upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpisu

›› Pobierz teraz

Upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpisu.
Dokument Word do edycji.

Upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpisu.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
skarbówka,
upowaznienie do wystawienia faktury vat bez podpis,
dokumenty do pobrania, upoważnienia, dokument do pobrania,
faktury,
vaty,
dokumenty online do pobrania, faktura vat bez podpisu, wystawienie faktury vat, Upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpis, dokumenty online do pobrania,
upowaznienie, urząd skarbowy,
dokument online,

Zarzuty w sprawie postępowania egzekucyjnego

›› Pobierz teraz

Zarzuty w sprawie postępowania egzekucyjnego.
Dokument Word do edycji.

Pismo z zarzutem w sprawie postępowania egzekucyjnego. W przykładowym uzasadnieniu pisze iż poborca skarbowy dokonał zajęcia ruchomości, które nie były i nie są własnością zobowiązanego, lecz jedynie przebywały w siedzibie zobowiązanego z tytułu umowy użyczenia

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
urzędy skarbowe, postepowanie,
Zarzuty w sprawie postępowania egzekucyjnego, postępowanie egzekucyjne,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, wzor pisma,
skarga,
dokument do pobrania, zarzuty w sprawie postepowania egzekucyjnego,
zażalenie, wzór pisma,
urząd skarbowy,
zazalenie,
skarbówka,

Zawiadomienie o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg handlowych

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg handlowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo z zawiadomieniem o przejściu na prowadzenie księgi handlowej od dnia zaznaczonego w piśmie.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zawiadomienie o dobrowolnym prowadzeniu ksiag hanzawiadomienie o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg hand, dokumenty do pobrania,
dokument online,
dokumenty online do pobrania, urząd skarbowy,
obwieszczenie,
urzędy skarbowe,
ostrzeżenie ostrzezenie,
uwagi,
ostrzezenia, ogłoszenie,
dokument do pobrania, zawiadomienie,
zawiadomienia,
uwaga,

Zawiadomienie o innym miejscu przechowywania ksiąg podatkowych

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o innym miejscu przechowywania ksiąg podatkowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo z zawiadomieniem o zmianie miejsca przechowywania ksiąg podatkowych. Pismo zawiera informacje dotyczące nowego adresu oraz daty, od kiedy zostanie zmienione miejsce.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
ostrzezenia,
zawiadomienie o innym miejscu przechowywania ksiąg podatkowych, zawiadomienie o innym miejscu przechowywania ksiag,
inne miejsce przechowywania,
ogłoszenie,
dokument online, księgować,
przechowalnia księgi,
dokumenty online do pobrania, obwieszczenie,
ksiąg podatkowych, ostrzeżenia,
obwieszczenia,
dokumenty do pobrania,
urząd skarbowy,

Zawiadomienie o prowadzeniu ksiąg handlowych

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o prowadzeniu ksiąg handlowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo z informacją w związku z przekroczeniem obrotów o przejściu na prowadzenie księgi handlowej.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
ogłoszenie,
ogloszenie, skarbówka, zawiadamiać, dokumenty online do pobrania, uwagi,
urzędy skarbowe, dokument do pobrania, ostrzezenia, obwieszczenie,
ogloszenia,
zawiadomienie,
zawiadomienia,
zawiadomienie o prowadzeniu ksiag handlowych,
prowadzenie księgi handlowej,

Zawiadomienie o zrzeczeniu się opodatkowania kartą podatkową

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o zrzeczeniu się opodatkowania kartą podatkową.
Dokument Word do edycji.

Pismo z informacją o zrzeczeniu się opodatkowania w formie karty podatkowej i rozpoczęciu prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zawiadomienie o zrzeczeniu sie opodatkowania karta,
podatek, dokumenty do pobrania,
urząd skarbowy, ogloszenia, podatki, ogłoszenia,
ostrzeżenia,
uwaga,
dokumenty online do pobrania, dokument online,
zawiadamiac, zawiadamiać,
zawiadomienie, skarbówka,

Żądanie wydania postanowienia

›› Pobierz teraz

Żądanie wydania postanowienia.
Dokument Word do edycji.

Pismo do Urzędu Skarbowego z żądaniem wydania postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, ponieważ zaległości zostały już uiszczone.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zadanie wydania postanowienia,
Żądanie wydania postanowienia, Żądanie wydania postanowienia, urząd skarbowy,
domagać się,
żądać, urzędy skarbowe, dokument online,
wydawać postanowienia,
wymaganie,
dokumenty online do pobrania,
ządać, dokument do pobrania,
wybory,
postanowić,

Żądanie strony wyłączenia pracownika organu podatkowego od załatwiania sprawy

›› Pobierz teraz

Żądanie strony wyłączenia pracownika organu podatkowego od załatwiania sprawy.
Dokument Word do edycji.

Wniosek z żądaniem wyłączenia pracownika organu podatkowego od załatwiania sprawy. Opis uzasadnienia.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
żądać,
żadac,
skarbówka, domagać się, zadanie, ządać, żądanie strony wyłączenia pracownika organu podatkowego od załatwiania sprawy,
dokumenty do pobrania,
dokument online, zadanie strony wylaczenia pracownika organu podatk,
wymaganie, wymagac, urzędy skarbowe, urząd skarbowy, domagac,

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji

›› Pobierz teraz

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji.
Dokument Word do edycji.

Na podstawie art. 248 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Ordynacja podatkowa wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji ostatecznej wydanej przez Urząd Skarbowy i wstrzymanie wykonania decyzji. Pismo zawiera opis poprawnego uzasadnienia.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, decydowac,
urzędy skarbowe,
żądanie stwierdzenia nieważności decyzji, zadanie stwierdzenia niewaznosci decyzji, dokumenty do pobrania, stwierdzenie niewazniści,
decyzje,
nieważnosci, nieważna decyzja, Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji,
dokument do pobrania,
decydować, skarbówka, dokument online,

Żądanie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów podatkowych

›› Pobierz teraz

Żądanie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów podatkowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo na podstawie art. 14 § 4 ustawy - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 z późn. zm.) z prośbą o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów
prawa podatkowego w wymienionej sprawie.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wskazowka, urzędy skarbowe, urząd skarbowy, wymagać, wskazóka,
domagać się, Żądanie udzielenia informacji o zakresie stosowani, podatek, informacja,
dokumenty online do pobrania, zadanie udzielenia informacji o zakresie stosowani, udzielanie informacji, podatki,
żądać, dokumenty do pobrania,

Żądanie wyłączenia spod egzekucji

›› Pobierz teraz

Żądanie wyłączenia spod egzekucji.
Dokument Word do edycji.

Wzór pisma do Urzędu Skarbowego z żądaniem wyłączenia spod już przeprowadzonej egzekucji wymienionych ruchomości z powodu zajęcia ich bezpodstawnie.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
domagać się, wymagać, urzędy skarbowe, wykluczenie spod egzekucji,
dokumenty online do pobrania,
dokument online,
wyrok wykonanie wyroku, domaganie się wyłaczenia z egzekucji, żądać,
dokumenty online do pobrania,
żadac,
dokumenty do pobrania, urząd skarbowy,
skarbówka,
zadanie,

TYT - 1

›› Pobierz teraz

Wzór tytułów wykonawczych - wersja do wypełnienia na komputerze.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, dokument online,
tyt-1,
tyt 1, tyt- 1, dokumenty online do pobrania, tytuł wykonawczy, tyt -1, dokument do pobrania,
tyt - 1, tytul wykonawczy,
tyt1, dokumenty do pobrania,

TYT - 2

›› Pobierz teraz

Wzór tytułów wykonawczych - wersja do wypełnienia na komputerze.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
tytul wykonawczy,
dokumenty online do pobrania, tyt -2,
tyt2, tyt - 2, dokument online,
tyt 2,
tyt- 2,
tytuł wykonawczy,
dokumenty do pobrania,
tyt-2,

TYT - 3 oraz TYT - 3A

›› Pobierz teraz

Wzór tytułów wykonawczych - wersja do wypełnienia na komputerze.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
tyt -3a, tyt- 3a, tyt-3a,
tyt3a, tyt-3 a,
tyt- 3,
tyt -3, tyt 3,
dokumenty do pobrania,
tyt-3, dokumenty online do pobrania, tyt 3a, tyt 3 a,
tyt3 a, tyt3,

Deklaracja uproszczona nabycia wewnątrz wspólnotowego.

›› Pobierz teraz

Deklaracja uproszczona nabycia wewnątrzwspólnotowego.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
akc- u, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania, akc - u,
akc u, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
akcu,
dokument online, akc -u, akc-u,

Wniosek o wydanie pozwolenia na posiadanie broni palnej sportowej

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie pozwolenia na posiadanie broni palnej sportowej. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
broń palna sportowa,
dokument online,
dokumenty online do pobrania, wniosek o wydanie pozwolenia na posiadanie broni palnej sportowej, broń sporrtowa, dokumenty do pobrania,