Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2014-09-08

zakresobowiazkow.pl

Zakres obowiązków pracownika

Szukaj:

Kategorie:

› Zakresy Czynności Pracowników› W pracy› Umowy zlecenia› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Prawo pracy› Różne› BHP Instrukcje› PITy - rozliczenia za 2007 r› Horoskop - Znak zodiaku› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień› Referencje› Prawo pracy dla kobiet w ciąży› Listy motywacyjne i CV› Umowy związane z pracą› Wykup mieszkania› Deklaracje VAT, PIT, CIT› Dokumenty do Banku› Dokumenty przydatne przy budowie› Druki księgowe› Grzecznościowe› Informacje dla Urzędu Skarbowego› Krajowy Rejestr Karny› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia› NIP› Pisma do Urzędu Skarbowego› Pisma do TP S.A i innych operatorów› Pozwy sądowe› Prawo spółek handlowych› Prośby do Urzędu Skarbowego› Różne umowy› Sprawozdawczość Budżetowa› Studencik› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy użyczenia› Umowy związane ze świadczeniem usług› Upoważnienia› W urzędzie› Weksle› Wnioski do Urzędu Skarbowego› Wnioski sądowe› Zamówienia, reklamacje› ZUS - poradniki› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy

Pisma do Urzędu Skarbowego

Czy wiesz że, Naczelnika Urzędu Skarbowego, jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów, a zarazem organem podatkowym pierwszej instancji. A Urząd Skarbowy jest państwową jednostką budżetowa obsługującą Naczelnika. W tej kategorii znajdziecie wzory oświadczeń, próśb i wniosków.

Informacja o zrzeczeniu sie opodatkowania w formie karty podatkowej

›› Pobierz teraz

Informacja o zrzeczeniu sie opodatkowania w formie karty podatkowej.
Dokument Word do edycji.

Pismo z informacją o rezygnacji z opodatkowania w formie karty podatkowej na skutek otrzymania decyzji o wysokości karty podatkowej.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, urzędy skarbowe, dokumenty online do pobrania,
urząd skarbowy, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokument online,
informacja o rezygnacji z podatku,
Informacja o zrzeczeniu sie opodatkowania w formie,
skarbówka,

Odpowiedz na upomnienie

›› Pobierz teraz

Odpowiedz na upomnienie.
Dokument Word do edycji.

Odpowiedź na upomnienie informująca, że dochodzona kwota z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej została uiszczona.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
odzew,
dokument online,
zapłata, odpowiedź na upomnienie,
uiszczenie opłaty,
uiszczać,
dokumenty online do pobrania,
urzędy skarbowe,
uiszczac, dokumenty online do pobrania, zaplata, Odpowiedz na upomnienie,
dokument do pobrania, urząd skarbowy, dokumenty do pobrania,

Odwołanie od decyzji

›› Pobierz teraz

Odwołanie od decyzji.
Dokument Word do edycji.

Pismo z odwołaniem od decyzji Urzędu Skarbowego. Opis poprawnego uzasadnienia w oparciu o art. 222 Ordynacji podatkowej.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wzor odwołania od decyzji,
odwołania od decyzji pzu, odwołanie od decyzji zakładu ubezpieczeń, odwołania od decyzji dziekana,
odwołanie od decyzji komisji wojskowej,
odwołanie się od decyzji,
opłata skarbowa od odwołania od decyzji,
odwołanie od decyzji wzór,
odwolanie od decyzji dziekana,
odwołanie od decyzji starosty, wzór odwołania od decyzji sądu,
urzędy skarbowe, odwołanie od decyzji pzu życie,
odwołanie od decyzji wojewody, odwołanie od decyzji opłata,

Oświadczenie o ilości stanowisk kasowych

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o ilości stanowisk kasowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo z informacją o przekroczeniu w danym miesiącu obrotu zobowiązującego do prowadzenia ewidencji za pomocą kas rejestrujących, wobec czego będzie zwiększona ilość stanowisk kasowych.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
stanowisko pracy,
oswiadczenie o ilosci stanowisk kasowych, urzędy skarbowe, skarbówka,
urząd skarbowy, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, wypowiedź,
oswiadczenie o ilości kas, oświadczenie o ilości stanowisk kasowych,
dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,
deklaracja, Oświadczenie o ilości stanowisk kasowych,
ilość kasy,

Prośba o obniżenie karty podatkowej

›› Pobierz teraz

Prośba o obniżenie karty podatkowej.
Dokument Word do edycji.

Wzór pisma z prośbą o obniżenie wysokości podatku w formie karty podatkowej. W uzasadnieniu zaznaczone jest, iż wysokość zobowiązania podatkowego czyni działalność deficytową już na samym starcie.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Prośba o obniżenie karty podatkowej,
urzędy skarbowe, prosba o obnizenie karty podatkowej, dokumenty online do pobrania, skarbówka,
karta podatkowa,
dokument online, dokument do pobrania,
wniosek o zmniejszenie karty podatkowej,
dokumenty do pobrania,
podanie o obniżenie karty podatkowej,
prosba, prośba o zmniejszenie karty podatkowej,
dokumenty online do pobrania,
podania,

Prośba o umorzenie karty podatkowej wraz z odsetkami

›› Pobierz teraz

Prośba o umorzenie karty podatkowej wraz z odsetkami.
Dokument Word do edycji.

Pismo z prośbą o umorzenie zaległości karty podatkowej wraz z odsetkami. W piśmie zawarty jest przykład uzasadnienia.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podanie,
dokumenty online do pobrania, Prośba o umorzenie karty podatkowej wraz z odsetka, urzędy skarbowe, skarbówka,
pismo z prosba,
odwołać,
odsetki, dokument do pobrania, skasować,
skasowanie,
urząd skarbowy, odsetek, prosba o umorzenie karty podatkowej wraz z odsetka,
karta podatkowa z odsetkami,

Skarga na czynności poborcy

›› Pobierz teraz

Skarga na czynności poborcy
Dokument Word do edycji.

Wzór pisma ze skargą na czynności poborcy, podjęte w toku prowadzenia egzekucji zobowiązania pieniężnego innej firmy. Wniosek o zastosowanie sankcji wobec poborcy i naprawienie powstałej szkody przez niego wyrządzonej. Pismo zawiera wzór uzasadnienia.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, składanie zażalenia,
skarbówka, dokument do pobrania, wzor pisma,
skarga na czynności poborcy, skladanie zazalenia, zarzut, dokumenty online do pobrania,
czynnosci poborcy,
skarga na czynnosci poborcy,
składanie zazalenia,
dokument online, urzędy skarbowe,
urząd skarbowy,

Skarga na nie załatwienie przez organ podatkowy sprawy we właściwym terminie

›› Pobierz teraz

Skarga na nie załatwienie przez organ podatkowy sprawy we właściwym terminie.
Dokument Word do edycji.

Pismo ze skargą o nie załatwienie przez organ podatkowy sprawy we właściwym terminie opartą na podstawie art. 140 § 1 Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 1997 roku nr 137 poz. 926 z późn. zm.). Pismo zawiera opis poprawnego uzasadnienia.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, urząd skarbowy, zarzuty, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
skarga na nie zalatwienie przez organ podatkowy sp,
zarzut, Skarga na nie załatwienie przez organ podatkowy sp, zażalenie, skladanie zazalenia,
urzędy skarbowe,
dokumenty do pobrania,
składanie zażalenia, wzor pisma, dokument online,

Upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpisu

›› Pobierz teraz

Upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpisu.
Dokument Word do edycji.

Upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpisu.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
urzędy skarbowe, upowaznienia, wystawienie faktury vat, vaty, skarbówka,
upoważnienie do wystawienia faktury vat bez podpisu, upoważnienia, dokument do pobrania,
Upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpis, faktury, dokumenty do pobrania,
dokument online, upoważniać, urząd skarbowy, dokumenty online do pobrania,

Zarzuty w sprawie postępowania egzekucyjnego

›› Pobierz teraz

Zarzuty w sprawie postępowania egzekucyjnego.
Dokument Word do edycji.

Pismo z zarzutem w sprawie postępowania egzekucyjnego. W przykładowym uzasadnieniu pisze iż poborca skarbowy dokonał zajęcia ruchomości, które nie były i nie są własnością zobowiązanego, lecz jedynie przebywały w siedzibie zobowiązanego z tytułu umowy użyczenia

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, urząd skarbowy,
dokument online, wzór pisma,
zażalenie, postępowanie egzekucyjne,
proces egzekucyjny,
dokument do pobrania,
egzekucja, skarga,
wzor pisma, dokumenty online do pobrania, skarbówka, urzędy skarbowe,
postępowania egzekucyjne,

Zawiadomienie o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg handlowych

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg handlowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo z zawiadomieniem o przejściu na prowadzenie księgi handlowej od dnia zaznaczonego w piśmie.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
zawiadomienia,
dokumenty do pobrania,
ostrzeżenie ostrzezenie,
dokumenty online do pobrania, ogłoszenia,
ogłoszenie,
dobrowolne prowadzenie ksiąg handlowych,
ostrzeżenia,
ogloszenia, skarbówka, uwaga,
dokumenty online do pobrania, urząd skarbowy, dokument online,

Zawiadomienie o innym miejscu przechowywania ksiąg podatkowych

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o innym miejscu przechowywania ksiąg podatkowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo z zawiadomieniem o zmianie miejsca przechowywania ksiąg podatkowych. Pismo zawiera informacje dotyczące nowego adresu oraz daty, od kiedy zostanie zmienione miejsce.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
urząd skarbowy,
zawiadomienia, obwieszczenie, dokumenty online do pobrania, dokument online,
zawiadomienie o innym miejscu przechowywania ksiag,
ostrzezenia, przechowalnia księgi,
uwaga,
urzędy skarbowe, księgi podatkowe, Zawiadomienie o innym miejscu przechowywania ksiąg, obwieszczenia,
dokumenty do pobrania, ostrzeżenia,

Zawiadomienie o prowadzeniu ksiąg handlowych

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o prowadzeniu ksiąg handlowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo z informacją w związku z przekroczeniem obrotów o przejściu na prowadzenie księgi handlowej.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
skarbówka,
zawiadamiać, zawiadomienia, ksiąg handlowych,
ogloszenia,
ostrzeżenie ostrzezenie,
ostrzeżenia, kierowanie księgą handlową,
prowadzenie księgi handlowej, uwagi,
obwieszczenia, dokument online, ogłoszenia, zawiadamiac, dokumenty online do pobrania,

Zawiadomienie o zrzeczeniu się opodatkowania kartą podatkową

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o zrzeczeniu się opodatkowania kartą podatkową.
Dokument Word do edycji.

Pismo z informacją o zrzeczeniu się opodatkowania w formie karty podatkowej i rozpoczęciu prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, skarbówka,
uwagi,
urzędy skarbowe, zawiadamiac,
zrzeczenie się opodatkowania,
podatki,
podatek, ogloszenie, ogłoszenie, ostrzeżenia,
Zawiadomienie o zrzeczeniu się opodatkowania kartą, opodatkowanie,
zawiadomienie o zrzeczeniu sie opodatkowania karta,

Żądanie wydania postanowienia

›› Pobierz teraz

Żądanie wydania postanowienia.
Dokument Word do edycji.

Pismo do Urzędu Skarbowego z żądaniem wydania postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, ponieważ zaległości zostały już uiszczone.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, żądać,
dokument online, skarbówka,
urząd skarbowy, domagać się, decyzja, dokument do pobrania,
urzędy skarbowe,
żadac,
wymaganie,
postanowić, zadanie, wymagac, wybory,

Żądanie strony wyłączenia pracownika organu podatkowego od załatwiania sprawy

›› Pobierz teraz

Żądanie strony wyłączenia pracownika organu podatkowego od załatwiania sprawy.
Dokument Word do edycji.

Wniosek z żądaniem wyłączenia pracownika organu podatkowego od załatwiania sprawy. Opis uzasadnienia.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
skarbówka, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
żądać, dokumenty online do pobrania, dokument online,
urzędy skarbowe, zadanie, urząd skarbowy,
żadac, wymagać, wymagac,
załatwienie sprawy w urzędzie podatkowym,
ządać,
żądanie strony wyłączenia pracownika organu podatkowego od załatwiania sprawy,

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji

›› Pobierz teraz

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji.
Dokument Word do edycji.

Na podstawie art. 248 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Ordynacja podatkowa wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji ostatecznej wydanej przez Urząd Skarbowy i wstrzymanie wykonania decyzji. Pismo zawiera opis poprawnego uzasadnienia.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
urzędy skarbowe,
stwierdzenie niewazniści,
dokumenty do pobrania,
dokument online, decyzje, dokumenty online do pobrania, decydować, nieważna decyzja,
dokumenty online do pobrania, Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji, urząd skarbowy, decydowac,
niewazne, skarbówka, żądanie stwierdzenia nieważności decyzji,

Żądanie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów podatkowych

›› Pobierz teraz

Żądanie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów podatkowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo na podstawie art. 14 § 4 ustawy - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 z późn. zm.) z prośbą o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów
prawa podatkowego w wymienionej sprawie.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
udzielanie informacji, wymaganie,
informacja,
podatek,
dokument do pobrania,
wskazóka, skarbówka,
domagać się, dokumenty online do pobrania, wymagac, stosowanie przepisów podatkowych, dokument online,
zadanie, wskazowka, domagac,

Żądanie wyłączenia spod egzekucji

›› Pobierz teraz

Żądanie wyłączenia spod egzekucji.
Dokument Word do edycji.

Wzór pisma do Urzędu Skarbowego z żądaniem wyłączenia spod już przeprowadzonej egzekucji wymienionych ruchomości z powodu zajęcia ich bezpodstawnie.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wyłączenie z egzekucji, dokument online, egzekucja,
wyrok wykonanie wyroku, urzędy skarbowe, żądać, domagac,
urząd skarbowy, Żądanie wyłączenia spod egzekucji,
wykluczenie spod egzekucji,
zadanie wylaczenia spod egzekucji,
ządać, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
wymaganie,

TYT - 1

›› Pobierz teraz

Wzór tytułów wykonawczych - wersja do wypełnienia na komputerze.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, tyt 1,
tyt-1, tytuł wykonawczy, tytul wykonawczy,
dokument online, dokumenty do pobrania, tyt- 1,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
tyt1, tyt - 1,
tyt -1,

TYT - 2

›› Pobierz teraz

Wzór tytułów wykonawczych - wersja do wypełnienia na komputerze.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, tyt - 2, tyt- 2, dokumenty do pobrania,
tyt-2, tyt -2,
dokument do pobrania, tyt 2,
dokument online,
tyt2,
dokumenty online do pobrania, tytuł wykonawczy,
tytul wykonawczy,

TYT - 3 oraz TYT - 3A

›› Pobierz teraz

Wzór tytułów wykonawczych - wersja do wypełnienia na komputerze.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
tyt- 3,
tyt-3,
dokument online, tyt -3 a, tyt3,
tyt 3, tyt-3a,
tyt 3a,
dokument do pobrania, tyt 3 a,
tyt3 a, dokumenty do pobrania,
tyt3a, tyt - 3 a,

Deklaracja uproszczona nabycia wewnątrz wspólnotowego.

›› Pobierz teraz

Deklaracja uproszczona nabycia wewnątrzwspólnotowego.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
akc u, akc -u,
akcu, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania, dokument online, akc - u, akc- u,
akc-u,
dokumenty online do pobrania,

Wniosek o wydanie pozwolenia na posiadanie broni palnej sportowej

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie pozwolenia na posiadanie broni palnej sportowej. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
wniosek o wydanie pozwolenia na posiadanie broni palnej sportowej,
broń sporrtowa, dokumenty do pobrania,
broń palna sportowa,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokument online,