Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2016-06-10

zakresobowiazkow.pl

Zakres obowiązków pracownika

Szukaj:

Kategorie:

› Zakresy Czynności Pracowników› W pracy› Umowy zlecenia› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Prawo pracy› Różne› BHP Instrukcje› PITy - rozliczenia za 2007 r› Horoskop - Znak zodiaku› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień› Referencje› Prawo pracy dla kobiet w ciąży› Listy motywacyjne i CV› Umowy związane z pracą› Wykup mieszkania› Deklaracje VAT, PIT, CIT› Dokumenty do Banku› Dokumenty przydatne przy budowie› Druki księgowe› Grzecznościowe› Informacje dla Urzędu Skarbowego› Krajowy Rejestr Karny› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia› NIP› Pisma do Urzędu Skarbowego› Pisma do TP S.A i innych operatorów› Pozwy sądowe› Prawo spółek handlowych› Prośby do Urzędu Skarbowego› Różne umowy› Sprawozdawczość Budżetowa› Studencik› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy użyczenia› Umowy związane ze świadczeniem usług› Upoważnienia› W urzędzie› Weksle› Wnioski do Urzędu Skarbowego› Wnioski sądowe› Zamówienia, reklamacje› ZUS - poradniki› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy

Pisma do Urzędu Skarbowego

Czy wiesz że, Naczelnika Urzędu Skarbowego, jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów, a zarazem organem podatkowym pierwszej instancji. A Urząd Skarbowy jest państwową jednostką budżetowa obsługującą Naczelnika. W tej kategorii znajdziecie wzory oświadczeń, próśb i wniosków.

Informacja o zrzeczeniu sie opodatkowania w formie karty podatkowej

›› Pobierz teraz

Informacja o zrzeczeniu sie opodatkowania w formie karty podatkowej.
Dokument Word do edycji.

Pismo z informacją o rezygnacji z opodatkowania w formie karty podatkowej na skutek otrzymania decyzji o wysokości karty podatkowej.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
skarbówka, urzędy skarbowe, dokumenty do pobrania, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
urząd skarbowy, Informacja o zrzeczeniu sie opodatkowania w formie, dokumenty online do pobrania,
informacja o rezygnacji z podatku, dokument online,

Odpowiedz na upomnienie

›› Pobierz teraz

Odpowiedz na upomnienie.
Dokument Word do edycji.

Odpowiedź na upomnienie informująca, że dochodzona kwota z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej została uiszczona.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
upomnienia, dokument online, urząd skarbowy, dokumenty online do pobrania, odpowiedź na upomnienie, zaplata,
zapłata,
uiszczenie opłaty, urzędy skarbowe,
uiszczać,
skarbówka,
dokumenty do pobrania, Odpowiedz na upomnienie,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,

Odwołanie od decyzji

›› Pobierz teraz

Odwołanie od decyzji.
Dokument Word do edycji.

Pismo z odwołaniem od decyzji Urzędu Skarbowego. Opis poprawnego uzasadnienia w oparciu o art. 222 Ordynacji podatkowej.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
odwołanie od decyzji komisji,
odwołanie od decyzji firmy ubezpieczeniowej, wzory pism odwołanie od decyzji, odwołanie od decyzji dyrektora,
wzór odwołania od decyzji dziekana,
odwolanie od decyzji lekarza orzecznika,
postanowienie,
odwołania od decyzji zus,
odwołanie od decyzji o skreśleniu z listy studentów, odwołanie od decyzji urzędu celnego, odwołanie od decyzji inspektora,
jak napisac odwołanie od decyzji, wzór odwołania od decyzji sądu,
odwołanie od decyzji krus, jak napisać odwołanie od decyzji zus,

Oświadczenie o ilości stanowisk kasowych

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o ilości stanowisk kasowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo z informacją o przekroczeniu w danym miesiącu obrotu zobowiązującego do prowadzenia ewidencji za pomocą kas rejestrujących, wobec czego będzie zwiększona ilość stanowisk kasowych.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
ilość kas, deklaracje, deklaracja,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
wypowiedz, dokumenty do pobrania, oswiadczenie o ilosci stanowisk kasowych,
stanowisko pracy,
urzędy skarbowe,
urząd skarbowy, wypowiedź, skarbówka, oświadczenie o ilości stanowisk kasowych, Oświadczenie o ilości stanowisk kasowych,

Prośba o obniżenie karty podatkowej

›› Pobierz teraz

Prośba o obniżenie karty podatkowej.
Dokument Word do edycji.

Wzór pisma z prośbą o obniżenie wysokości podatku w formie karty podatkowej. W uzasadnieniu zaznaczone jest, iż wysokość zobowiązania podatkowego czyni działalność deficytową już na samym starcie.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
urzędy skarbowe,
wzor pisma,
wniosek o zmniejszenie karty podatkowej, podania, urząd skarbowy, dokument online,
prosba o obnizenie karty podatkowej, karta podatkowa, Prośba o obniżenie karty podatkowej,
dokument do pobrania, skarbówka,
podanie o obniżenie karty podatkowej, prosba,
prośba o zmniejszenie karty podatkowej, dokumenty online do pobrania,

Prośba o umorzenie karty podatkowej wraz z odsetkami

›› Pobierz teraz

Prośba o umorzenie karty podatkowej wraz z odsetkami.
Dokument Word do edycji.

Pismo z prośbą o umorzenie zaległości karty podatkowej wraz z odsetkami. W piśmie zawarty jest przykład uzasadnienia.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wnioskować, urzędy skarbowe,
wniosek,
dokument do pobrania, odwołanie, Prośba o umorzenie karty podatkowej wraz z odsetka, pismo z prosba,
dokumenty do pobrania, prosba,
skasować, odwołać, karta podatkowa z odsetkami, urząd skarbowy,
dokumenty online do pobrania, podanie,

Skarga na czynności poborcy

›› Pobierz teraz

Skarga na czynności poborcy
Dokument Word do edycji.

Wzór pisma ze skargą na czynności poborcy, podjęte w toku prowadzenia egzekucji zobowiązania pieniężnego innej firmy. Wniosek o zastosowanie sankcji wobec poborcy i naprawienie powstałej szkody przez niego wyrządzonej. Pismo zawiera wzór uzasadnienia.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zażalenie,
dokumenty online do pobrania, składanie zazalenia,
skarbówka,
dokument do pobrania, skarga na czynności poborcy,
Skarga na czynności poborcy,
urząd skarbowy, czynnosci poborcy, skarga na czynnosci poborcy, skladanie zazalenia,
kolektor,
zarzuty,
wzor pisma, dokumenty do pobrania,

Skarga na nie załatwienie przez organ podatkowy sprawy we właściwym terminie

›› Pobierz teraz

Skarga na nie załatwienie przez organ podatkowy sprawy we właściwym terminie.
Dokument Word do edycji.

Pismo ze skargą o nie załatwienie przez organ podatkowy sprawy we właściwym terminie opartą na podstawie art. 140 § 1 Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 1997 roku nr 137 poz. 926 z późn. zm.). Pismo zawiera opis poprawnego uzasadnienia.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
skarga na nie zalatwienie przez organ podatkowy sp, składanie zażalenia,
dokument do pobrania,
urzędy skarbowe, zażalenie, urząd skarbowy,
skarbówka, dokument online,
dokumenty online do pobrania, składanie zazalenia, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania, Skarga na nie załatwienie przez organ podatkowy sp,
skladanie zazalenia,
zarzuty,

Upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpisu

›› Pobierz teraz

Upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpisu.
Dokument Word do edycji.

Upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpisu.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
faktura vat bez podpisu, upoważnienia, faktury, upowaznienie,
dokument online, upowaznienie do wystawienia faktury vat bez podpis, skarbówka,
upoważnienie do wystawienia faktury vat bez podpisu,
upowaznienia,
vaty,
urzędy skarbowe, dokumenty online do pobrania,
urząd skarbowy,
wystawienie faktury vat, upoważniać,

Zarzuty w sprawie postępowania egzekucyjnego

›› Pobierz teraz

Zarzuty w sprawie postępowania egzekucyjnego.
Dokument Word do edycji.

Pismo z zarzutem w sprawie postępowania egzekucyjnego. W przykładowym uzasadnieniu pisze iż poborca skarbowy dokonał zajęcia ruchomości, które nie były i nie są własnością zobowiązanego, lecz jedynie przebywały w siedzibie zobowiązanego z tytułu umowy użyczenia

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
postępowania egzekucyjne, dokument do pobrania, egzekucja, proces egzekucyjny,
dokumenty do pobrania, skarbówka,
wzór pisma, postepowanie, zarzuty w sprawie postepowania egzekucyjnego, urząd skarbowy, zażalenie,
skarga, dokumenty online do pobrania, wzor pisma,

Zawiadomienie o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg handlowych

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg handlowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo z zawiadomieniem o przejściu na prowadzenie księgi handlowej od dnia zaznaczonego w piśmie.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, uwaga, ogłoszenia,
zawiadamiac, skarbówka, urząd skarbowy,
Zawiadomienie o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg han,
dokumenty do pobrania, ogloszenie,
dokument online, obwieszczenia,
urzędy skarbowe, ogłoszenie, dokument do pobrania,
zawiadomienie o dobrowolnym prowadzeniu ksiag hanzawiadomienie o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg hand,

Zawiadomienie o innym miejscu przechowywania ksiąg podatkowych

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o innym miejscu przechowywania ksiąg podatkowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo z zawiadomieniem o zmianie miejsca przechowywania ksiąg podatkowych. Pismo zawiera informacje dotyczące nowego adresu oraz daty, od kiedy zostanie zmienione miejsce.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
ostrzezenia, urząd skarbowy, ostrzeżenia,
księgi podatkowe, zawiadomienie o innym miejscu przechowywania ksiag, skarbówka, dokumenty online do pobrania,
uwaga, dokument do pobrania, ogloszenie, dokumenty do pobrania, zawiadomienie,
ksiąg podatkowych,
ksiegi, zawiadamiac,

Zawiadomienie o prowadzeniu ksiąg handlowych

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o prowadzeniu ksiąg handlowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo z informacją w związku z przekroczeniem obrotów o przejściu na prowadzenie księgi handlowej.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
obwieszczenie, ostrzeżenie ostrzezenie,
kierowanie księgą handlową, zawiadomienie,
ogłoszenia,
zawiadamiac, ostrzeżenia,
skarbówka, ogłoszenie, uwagi,
ostrzezenia,
zawiadamiać, urząd skarbowy,
zawiadomienia,
ogloszenie,

Zawiadomienie o zrzeczeniu się opodatkowania kartą podatkową

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o zrzeczeniu się opodatkowania kartą podatkową.
Dokument Word do edycji.

Pismo z informacją o zrzeczeniu się opodatkowania w formie karty podatkowej i rozpoczęciu prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
ogloszenia, zawiadomienia, zawiadomienie o zrzeczeniu sie opodatkowania karta, zawiadomienie,
urzędy skarbowe,
zrzeczenie się opodatkowania, urząd skarbowy,
ogloszenie, Zawiadomienie o zrzeczeniu się opodatkowania kartą, zawiadomienie o zrzeczeniu się opodatkowania kartą podatkową, obwieszczenia,
dokument online, podatek,
zawiadamiac, opodatkowanie,

Żądanie wydania postanowienia

›› Pobierz teraz

Żądanie wydania postanowienia.
Dokument Word do edycji.

Pismo do Urzędu Skarbowego z żądaniem wydania postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, ponieważ zaległości zostały już uiszczone.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
wybó, dokumenty do pobrania, żądać,
decyzja, domagac, ządać, wybory, dokumenty online do pobrania, urząd skarbowy, zadanie wydania postanowienia, Żądanie wydania postanowienia, wymagać,
zadanie,
wymagac,

Żądanie strony wyłączenia pracownika organu podatkowego od załatwiania sprawy

›› Pobierz teraz

Żądanie strony wyłączenia pracownika organu podatkowego od załatwiania sprawy.
Dokument Word do edycji.

Wniosek z żądaniem wyłączenia pracownika organu podatkowego od załatwiania sprawy. Opis uzasadnienia.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zadanie,
domagać się,
ządać,
dokumenty online do pobrania,
wymagac,
żadac, żądać, domagac, załatwienie sprawy w urzędzie podatkowym,
dokument do pobrania, urząd skarbowy,
Żądanie strony wyłączenia pracownika organu podatk, skarbówka,
żądanie strony wyłączenia pracownika organu podatkowego od załatwiania sprawy, dokumenty online do pobrania,

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji

›› Pobierz teraz

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji.
Dokument Word do edycji.

Na podstawie art. 248 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Ordynacja podatkowa wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji ostatecznej wydanej przez Urząd Skarbowy i wstrzymanie wykonania decyzji. Pismo zawiera opis poprawnego uzasadnienia.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zadanie stwierdzenia niewaznosci decyzji, stwierdzenie niewazniści, nieważna decyzja, żądanie stwierdzenia nieważności decyzji,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,
dokument online,
niewazne,
dokumenty online do pobrania,
decydowac, urząd skarbowy, urzędy skarbowe,
decydować,
nieważne, skarbówka,

Żądanie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów podatkowych

›› Pobierz teraz

Żądanie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów podatkowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo na podstawie art. 14 § 4 ustawy - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 z późn. zm.) z prośbą o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów
prawa podatkowego w wymienionej sprawie.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wskazowka,
urzędy skarbowe, skarbówka,
Żądanie udzielenia informacji o zakresie stosowani, przepis podatkowy,
zadanie udzielenia informacji o zakresie stosowani, dokument do pobrania,
zadanie, dokumenty online do pobrania,
żadac, podatki, dokument online, stosowanie przepisów podatkowych,
podatek,
żądać,

Żądanie wyłączenia spod egzekucji

›› Pobierz teraz

Żądanie wyłączenia spod egzekucji.
Dokument Word do edycji.

Wzór pisma do Urzędu Skarbowego z żądaniem wyłączenia spod już przeprowadzonej egzekucji wymienionych ruchomości z powodu zajęcia ich bezpodstawnie.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
ządać, dokument do pobrania, domaganie się wyłaczenia z egzekucji,
wyłączenie z egzekucji, żadac,
egzekucja,
dokument online,
wymaganie, dokumenty online do pobrania, skarbówka,
urzędy skarbowe,
zadanie wylaczenia spod egzekucji,
domagac,
wymagac, domagać się,

TYT - 1

›› Pobierz teraz

Wzór tytułów wykonawczych - wersja do wypełnienia na komputerze.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokument online, tyt -1,
tyt 1, tyt-1,
tytuł wykonawczy, tytul wykonawczy, dokumenty do pobrania, tyt1,
tyt - 1,
tyt- 1, dokumenty online do pobrania,

TYT - 2

›› Pobierz teraz

Wzór tytułów wykonawczych - wersja do wypełnienia na komputerze.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
tyt- 2, dokumenty online do pobrania, tyt2,
dokumenty do pobrania,
tyt 2,
dokument online,
dokumenty online do pobrania,
tytul wykonawczy, tyt -2, dokument do pobrania,
tyt - 2,
tyt-2,
tytuł wykonawczy,

TYT - 3 oraz TYT - 3A

›› Pobierz teraz

Wzór tytułów wykonawczych - wersja do wypełnienia na komputerze.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
tyt -3a, tyt3 a,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
tyt -3 a,
tyt - 3a, tyt 3,
tyt - 3,
tyt 3 a,
dokument online,
dokumenty do pobrania,
tyt3a, dokument do pobrania, tyt3,
tyt - 3 a,

Deklaracja uproszczona nabycia wewnątrz wspólnotowego.

›› Pobierz teraz

Deklaracja uproszczona nabycia wewnątrzwspólnotowego.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
akcu, akc -u,
akc u, akc - u,
dokumenty online do pobrania,
akc- u,
akc-u, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokument online,

Wniosek o wydanie pozwolenia na posiadanie broni palnej sportowej

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie pozwolenia na posiadanie broni palnej sportowej. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
broń sporrtowa, dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokument online,
broń palna sportowa,
wniosek o wydanie pozwolenia na posiadanie broni palnej sportowej, dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania,