Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2016-06-10

zakresobowiazkow.pl

Zakres obowiązków pracownika

Szukaj:

Kategorie:

› Zakresy Czynności Pracowników› W pracy› Umowy zlecenia› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Prawo pracy› Różne› BHP Instrukcje› PITy - rozliczenia za 2007 r› Horoskop - Znak zodiaku› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień› Referencje› Prawo pracy dla kobiet w ciąży› Listy motywacyjne i CV› Umowy związane z pracą› Wykup mieszkania› Deklaracje VAT, PIT, CIT› Dokumenty do Banku› Dokumenty przydatne przy budowie› Druki księgowe› Grzecznościowe› Informacje dla Urzędu Skarbowego› Krajowy Rejestr Karny› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia› NIP› Pisma do Urzędu Skarbowego› Pisma do TP S.A i innych operatorów› Pozwy sądowe› Prawo spółek handlowych› Prośby do Urzędu Skarbowego› Różne umowy› Sprawozdawczość Budżetowa› Studencik› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy użyczenia› Umowy związane ze świadczeniem usług› Upoważnienia› W urzędzie› Weksle› Wnioski do Urzędu Skarbowego› Wnioski sądowe› Zamówienia, reklamacje› ZUS - poradniki› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy

Pisma do Urzędu Skarbowego

Czy wiesz że, Naczelnika Urzędu Skarbowego, jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów, a zarazem organem podatkowym pierwszej instancji. A Urząd Skarbowy jest państwową jednostką budżetowa obsługującą Naczelnika. W tej kategorii znajdziecie wzory oświadczeń, próśb i wniosków.

Informacja o zrzeczeniu sie opodatkowania w formie karty podatkowej

›› Pobierz teraz

Informacja o zrzeczeniu sie opodatkowania w formie karty podatkowej.
Dokument Word do edycji.

Pismo z informacją o rezygnacji z opodatkowania w formie karty podatkowej na skutek otrzymania decyzji o wysokości karty podatkowej.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
urzędy skarbowe,
dokument online, Informacja o zrzeczeniu sie opodatkowania w formie, skarbówka,
dokument do pobrania, urząd skarbowy, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,
informacja o rezygnacji z podatku,

Odpowiedz na upomnienie

›› Pobierz teraz

Odpowiedz na upomnienie.
Dokument Word do edycji.

Odpowiedź na upomnienie informująca, że dochodzona kwota z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej została uiszczona.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Odpowiedz na upomnienie,
zapłata, skarbówka, dokumenty online do pobrania,
urzędy skarbowe,
dokumenty online do pobrania, odpowiedź na upomnienie, zaplata, dokument do pobrania, uiszczac,
dokumenty do pobrania,
uiszczać, urząd skarbowy,
dokument online,
uiszczenie opłaty,

Odwołanie od decyzji

›› Pobierz teraz

Odwołanie od decyzji.
Dokument Word do edycji.

Pismo z odwołaniem od decyzji Urzędu Skarbowego. Opis poprawnego uzasadnienia w oparciu o art. 222 Ordynacji podatkowej.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
odwołanie od decyzji orzecznika zus, orzeczenie,
odwołanie od decyzji wojewody, odwołanie od decyzji urzędu pracy, wniesienie odwołania od decyzji,
odwołanie od decyzji pzu, odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej wzór,
odwołanie od decyzji inspektora,
odwołanie od decyzji twkl, jak napisać odwołanie od decyzji,
odwołanie od decyzji o skreśleniu z listy studentów, odwołanie od decyzji rektora,
odwołania od decyzji urzędu skarbowego, wzór odwołania od decyzji lekarza orzecznika, odwołanie od decyzji pzu życie,

Oświadczenie o ilości stanowisk kasowych

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o ilości stanowisk kasowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo z informacją o przekroczeniu w danym miesiącu obrotu zobowiązującego do prowadzenia ewidencji za pomocą kas rejestrujących, wobec czego będzie zwiększona ilość stanowisk kasowych.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wypowiedź, stanowisko pracy, Oświadczenie o ilości stanowisk kasowych,
urząd skarbowy, urzędy skarbowe, dokument online, deklaracje,
dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,
oswiadczenie o ilosci stanowisk kasowych, oświadczenie o ilości stanowisk kasowych, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, deklaracja,
skarbówka,

Prośba o obniżenie karty podatkowej

›› Pobierz teraz

Prośba o obniżenie karty podatkowej.
Dokument Word do edycji.

Wzór pisma z prośbą o obniżenie wysokości podatku w formie karty podatkowej. W uzasadnieniu zaznaczone jest, iż wysokość zobowiązania podatkowego czyni działalność deficytową już na samym starcie.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
urzędy skarbowe, urząd skarbowy, wzor pisma,
Prośba o obniżenie karty podatkowej,
dokument online, wniosek o zmniejszenie karty podatkowej, karta podatkowa,
prośba o zmniejszenie karty podatkowej, dokument do pobrania,
podanie o obniżenie karty podatkowej, dokumenty online do pobrania,
podania,
prosba o obnizenie karty podatkowej,
prosba,
dokumenty do pobrania,

Prośba o umorzenie karty podatkowej wraz z odsetkami

›› Pobierz teraz

Prośba o umorzenie karty podatkowej wraz z odsetkami.
Dokument Word do edycji.

Pismo z prośbą o umorzenie zaległości karty podatkowej wraz z odsetkami. W piśmie zawarty jest przykład uzasadnienia.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
urzędy skarbowe,
skarbówka, odsetki,
odwołać,
prosba, dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
skasować, odwołanie, prosba o umorzenie karty podatkowej wraz z odsetka,
dokument online,
pismo z prosba, Prośba o umorzenie karty podatkowej wraz z odsetka,
wnioskować,
skasowanie,

Skarga na czynności poborcy

›› Pobierz teraz

Skarga na czynności poborcy
Dokument Word do edycji.

Wzór pisma ze skargą na czynności poborcy, podjęte w toku prowadzenia egzekucji zobowiązania pieniężnego innej firmy. Wniosek o zastosowanie sankcji wobec poborcy i naprawienie powstałej szkody przez niego wyrządzonej. Pismo zawiera wzór uzasadnienia.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
urząd skarbowy,
czynnosci poborcy, skarga na czynnosci poborcy, dokumenty online do pobrania, Skarga na czynności poborcy,
zażalenie, kolektor, składanie zażalenia,
skarbówka,
dokumenty online do pobrania, urzędy skarbowe,
zarzuty,
dokument online, czynność poborcy, dokumenty do pobrania,

Skarga na nie załatwienie przez organ podatkowy sprawy we właściwym terminie

›› Pobierz teraz

Skarga na nie załatwienie przez organ podatkowy sprawy we właściwym terminie.
Dokument Word do edycji.

Pismo ze skargą o nie załatwienie przez organ podatkowy sprawy we właściwym terminie opartą na podstawie art. 140 § 1 Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 1997 roku nr 137 poz. 926 z późn. zm.). Pismo zawiera opis poprawnego uzasadnienia.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
skarga na nie zalatwienie przez organ podatkowy sp, Skarga na nie załatwienie przez organ podatkowy sp,
dokument online, skarbówka,
zarzuty, urzędy skarbowe, dokumenty do pobrania,
składanie zazalenia, zarzut, zażalenie, dokument do pobrania, skladanie zazalenia,
dokumenty online do pobrania, urząd skarbowy,

Upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpisu

›› Pobierz teraz

Upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpisu.
Dokument Word do edycji.

Upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpisu.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
upoważnienie do wystawienia faktury vat bez podpisu,
Upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpis,
upoważnienia, wystawienie faktury vat, urząd skarbowy, upowaznienie do wystawienia faktury vat bez podpis, faktura vat bez podpisu, dokumenty online do pobrania,
upowaznienie,
dokument online,
skarbówka,
upowaznienia,
vaty, dokumenty online do pobrania, upoważniać,

Zarzuty w sprawie postępowania egzekucyjnego

›› Pobierz teraz

Zarzuty w sprawie postępowania egzekucyjnego.
Dokument Word do edycji.

Pismo z zarzutem w sprawie postępowania egzekucyjnego. W przykładowym uzasadnieniu pisze iż poborca skarbowy dokonał zajęcia ruchomości, które nie były i nie są własnością zobowiązanego, lecz jedynie przebywały w siedzibie zobowiązanego z tytułu umowy użyczenia

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wzór pisma,
postepowanie,
postępowanie egzekucyjne,
Zarzuty w sprawie postępowania egzekucyjnego, dokumenty do pobrania,
zażalenie,
skarbówka, proces egzekucyjny, postępowania egzekucyjne, egzekucja,
skarga,
dokument do pobrania,
urząd skarbowy, dokumenty online do pobrania, urzędy skarbowe,

Zawiadomienie o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg handlowych

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg handlowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo z zawiadomieniem o przejściu na prowadzenie księgi handlowej od dnia zaznaczonego w piśmie.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
ostrzeżenie ostrzezenie, zawiadamiać, Zawiadomienie o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg han,
ostrzeżenia, zawiadomienie o dobrowolnym prowadzeniu ksiag hanzawiadomienie o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg hand, dokumenty online do pobrania, zawiadomienia,
dokument online,
ksiegi,
dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania,
zawiadamiac, zawiadomienie, uwaga, dobrowolne prowadzenie ksiąg handlowych,

Zawiadomienie o innym miejscu przechowywania ksiąg podatkowych

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o innym miejscu przechowywania ksiąg podatkowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo z zawiadomieniem o zmianie miejsca przechowywania ksiąg podatkowych. Pismo zawiera informacje dotyczące nowego adresu oraz daty, od kiedy zostanie zmienione miejsce.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
ostrzeżenia,
ostrzezenia, dokumenty do pobrania,
księgi podatkowe, dokumenty online do pobrania, księgować,
uwaga,
Zawiadomienie o innym miejscu przechowywania ksiąg, zawiadomienie o innym miejscu przechowywania ksiąg podatkowych,
ogloszenie,
dokument online,
ogłoszenie,
zawiadomienie o innym miejscu przechowywania ksiag,
zawiadamiac,

Zawiadomienie o prowadzeniu ksiąg handlowych

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o prowadzeniu ksiąg handlowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo z informacją w związku z przekroczeniem obrotów o przejściu na prowadzenie księgi handlowej.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prowadzenie księgi handlowej, zawiadomienie,
ogloszenie, obwieszczenie, dokument online, ogłoszenia,
zawiadamiac, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, urząd skarbowy,
skarbówka,
obwieszczenia,
ogloszenia, zawiadomienie o prowadzeniu ksiag handlowych,
dokumenty do pobrania,

Zawiadomienie o zrzeczeniu się opodatkowania kartą podatkową

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o zrzeczeniu się opodatkowania kartą podatkową.
Dokument Word do edycji.

Pismo z informacją o zrzeczeniu się opodatkowania w formie karty podatkowej i rozpoczęciu prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
obwieszczenie,
ostrzeżenia,
uwaga,
skarbówka, dokumenty do pobrania,
ogloszenie, karty podatkowe, zawiadomienie o zrzeczeniu sie opodatkowania karta, dokumenty online do pobrania, dokument online,
ogłoszenie, urzędy skarbowe, ostrzezenia, wzór pisma,
uwagi,

Żądanie wydania postanowienia

›› Pobierz teraz

Żądanie wydania postanowienia.
Dokument Word do edycji.

Pismo do Urzędu Skarbowego z żądaniem wydania postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, ponieważ zaległości zostały już uiszczone.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
żadac,
domagac, wymagac, urzędy skarbowe, wymagać, Żądanie wydania postanowienia, wybory,
zadanie,
zadanie wydania postanowienia,
dokumenty do pobrania, decyzja,
dokumenty online do pobrania, wydanie decyzji,
żądać, Żądanie wydania postanowienia,

Żądanie strony wyłączenia pracownika organu podatkowego od załatwiania sprawy

›› Pobierz teraz

Żądanie strony wyłączenia pracownika organu podatkowego od załatwiania sprawy.
Dokument Word do edycji.

Wniosek z żądaniem wyłączenia pracownika organu podatkowego od załatwiania sprawy. Opis uzasadnienia.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zadanie strony wylaczenia pracownika organu podatk,
zadanie, dokument online,
żądać,
załatwienie sprawy w urzędzie podatkowym, domagać się, domagac, dokumenty online do pobrania,
urzędy skarbowe,
skarbówka, żądanie strony wyłączenia pracownika organu podatkowego od załatwiania sprawy, wymagać,
wymaganie,
dokument do pobrania,
Żądanie strony wyłączenia pracownika organu podatk,

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji

›› Pobierz teraz

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji.
Dokument Word do edycji.

Na podstawie art. 248 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Ordynacja podatkowa wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji ostatecznej wydanej przez Urząd Skarbowy i wstrzymanie wykonania decyzji. Pismo zawiera opis poprawnego uzasadnienia.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zadanie stwierdzenia niewaznosci decyzji,
nieważne, dokumenty online do pobrania, decyzje,
Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji, dokumenty do pobrania,
urząd skarbowy, skarbówka, dokumenty online do pobrania, decydowac,
nieważna decyzja, nieważnosci, żądanie stwierdzenia nieważności decyzji,
stwierdzenie niewazniści, urzędy skarbowe,

Żądanie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów podatkowych

›› Pobierz teraz

Żądanie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów podatkowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo na podstawie art. 14 § 4 ustawy - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 z późn. zm.) z prośbą o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów
prawa podatkowego w wymienionej sprawie.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
dokument online, żadac, przepis podatkowy,
dokumenty online do pobrania,
skarbówka,
żądać, wymagać, podatki, wymaganie,
domagac, urząd skarbowy, zadanie, stosowanie przepisów podatkowych, urzędy skarbowe,

Żądanie wyłączenia spod egzekucji

›› Pobierz teraz

Żądanie wyłączenia spod egzekucji.
Dokument Word do edycji.

Wzór pisma do Urzędu Skarbowego z żądaniem wyłączenia spod już przeprowadzonej egzekucji wymienionych ruchomości z powodu zajęcia ich bezpodstawnie.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wykluczenie spod egzekucji, dokumenty online do pobrania,
żądać, dokument do pobrania,
wymaganie, Żądanie wyłączenia spod egzekucji,
domaganie się wyłaczenia z egzekucji, wymagac,
skarbówka, wyłączenie z egzekucji,
wyrok wykonanie wyroku, urzędy skarbowe, żadac,
zadanie, dokumenty online do pobrania,

TYT - 1

›› Pobierz teraz

Wzór tytułów wykonawczych - wersja do wypełnienia na komputerze.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, tyt 1,
tyt1, tyt -1,
dokument online, dokument do pobrania,
tyt - 1, tytul wykonawczy,
dokumenty do pobrania,
tytuł wykonawczy,
tyt-1,
tyt- 1,

TYT - 2

›› Pobierz teraz

Wzór tytułów wykonawczych - wersja do wypełnienia na komputerze.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
tytul wykonawczy, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
tyt2,
tyt 2,
tyt- 2, dokument do pobrania, tyt - 2, tyt -2,
tytuł wykonawczy,
dokument online, tyt-2,

TYT - 3 oraz TYT - 3A

›› Pobierz teraz

Wzór tytułów wykonawczych - wersja do wypełnienia na komputerze.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
tyt -3 a, tyt-3 a,
tyt - 3, dokument online, tyt3 a, dokumenty online do pobrania, tyt -3a,
tyt- 3a,
tyt3a, tyt- 3 a, dokumenty online do pobrania, tyt - 3a,
tyt-3a,
tyt-3,
tyt -3,

Deklaracja uproszczona nabycia wewnątrz wspólnotowego.

›› Pobierz teraz

Deklaracja uproszczona nabycia wewnątrzwspólnotowego.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
akcu, dokument online,
akc -u,
akc - u, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, dokumenty do pobrania,
akc u, akc- u,
dokumenty online do pobrania, akc-u,

Wniosek o wydanie pozwolenia na posiadanie broni palnej sportowej

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie pozwolenia na posiadanie broni palnej sportowej. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
broń sporrtowa, dokumenty online do pobrania,
dokument online, dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania, dokument do pobrania, wniosek o wydanie pozwolenia na posiadanie broni palnej sportowej, broń palna sportowa,