Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2017-02-28

zakresobowiazkow.pl

Zakres obowiązków pracownika

Szukaj:

Kategorie:

› Zakresy Czynności Pracowników› W pracy› Umowy zlecenia› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Prawo pracy› Różne› BHP Instrukcje› PITy - rozliczenia za 2007 r› Horoskop - Znak zodiaku› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień› Referencje› Prawo pracy dla kobiet w ciąży› Listy motywacyjne i CV› Umowy związane z pracą› Wykup mieszkania› Deklaracje VAT, PIT, CIT› Dokumenty do Banku› Dokumenty przydatne przy budowie› Druki księgowe› Grzecznościowe› Informacje dla Urzędu Skarbowego› Krajowy Rejestr Karny› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia› NIP› Pisma do Urzędu Skarbowego› Pisma do TP S.A i innych operatorów› Pozwy sądowe› Prawo spółek handlowych› Prośby do Urzędu Skarbowego› Różne umowy› Sprawozdawczość Budżetowa› Studencik› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy użyczenia› Umowy związane ze świadczeniem usług› Upoważnienia› W urzędzie› Weksle› Wnioski do Urzędu Skarbowego› Wnioski sądowe› Zamówienia, reklamacje› ZUS - poradniki› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy

Pisma do Urzędu Skarbowego

Czy wiesz że, Naczelnika Urzędu Skarbowego, jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów, a zarazem organem podatkowym pierwszej instancji. A Urząd Skarbowy jest państwową jednostką budżetowa obsługującą Naczelnika. W tej kategorii znajdziecie wzory oświadczeń, próśb i wniosków.

Informacja o zrzeczeniu sie opodatkowania w formie karty podatkowej

›› Pobierz teraz

Informacja o zrzeczeniu sie opodatkowania w formie karty podatkowej.
Dokument Word do edycji.

Pismo z informacją o rezygnacji z opodatkowania w formie karty podatkowej na skutek otrzymania decyzji o wysokości karty podatkowej.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Informacja o zrzeczeniu sie opodatkowania w formie,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
skarbówka, dokument online,
urząd skarbowy,
dokument do pobrania, dokumenty do pobrania,
informacja o rezygnacji z podatku, urzędy skarbowe,

Odpowiedz na upomnienie

›› Pobierz teraz

Odpowiedz na upomnienie.
Dokument Word do edycji.

Odpowiedź na upomnienie informująca, że dochodzona kwota z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej została uiszczona.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
urzędy skarbowe,
uiszczać, zapłata, odzew,
urząd skarbowy,
dokumenty online do pobrania,
odpowiedź na upomnienie,
upomnienia, zaplata, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,
Odpowiedz na upomnienie,
dokument do pobrania, dokument online,
skarbówka,

Odwołanie od decyzji

›› Pobierz teraz

Odwołanie od decyzji.
Dokument Word do edycji.

Pismo z odwołaniem od decyzji Urzędu Skarbowego. Opis poprawnego uzasadnienia w oparciu o art. 222 Ordynacji podatkowej.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wzór pisma odwołanie od decyzji,
urząd skarbowy, odwołanie od decyzji, dokumenty do pobrania, odwołanie od decyzji podatkowej, wzór odwołania od decyzji komisji lekarskiej, odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej,
odwołanie od decyzji zus, termin odwołania od decyzji,
odwołanie od decyzji przedszkola,
odwołanie od decyzji krus,
odwołanie od decyzji urzędu skarbowego,
dokumenty online do pobrania, odwołanie od decyzji ubezpieczyciela, wniosek o odwołanie od decyzji,

Oświadczenie o ilości stanowisk kasowych

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o ilości stanowisk kasowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo z informacją o przekroczeniu w danym miesiącu obrotu zobowiązującego do prowadzenia ewidencji za pomocą kas rejestrujących, wobec czego będzie zwiększona ilość stanowisk kasowych.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
oswiadczenie o ilosci stanowisk kasowych,
dokumenty online do pobrania, Oświadczenie o ilości stanowisk kasowych, oswiadczenie o ilości kas,
skarbówka, ilość kasy,
urząd skarbowy, dokument online,
deklaracja, dokument do pobrania,
oświadczenie o ilości stanowisk kasowych, stanowisko pracy,
wypowiedź, wypowiedz, deklaracje,

Prośba o obniżenie karty podatkowej

›› Pobierz teraz

Prośba o obniżenie karty podatkowej.
Dokument Word do edycji.

Wzór pisma z prośbą o obniżenie wysokości podatku w formie karty podatkowej. W uzasadnieniu zaznaczone jest, iż wysokość zobowiązania podatkowego czyni działalność deficytową już na samym starcie.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podania, urząd skarbowy,
dokument do pobrania,
skarbówka, dokumenty online do pobrania,
podanie o obniżenie karty podatkowej, dokumenty do pobrania, wzor pisma,
dokumenty online do pobrania, dokument online, prosba,
Prośba o obniżenie karty podatkowej,
prośba o zmniejszenie karty podatkowej,
prosba o obnizenie karty podatkowej, urzędy skarbowe,

Prośba o umorzenie karty podatkowej wraz z odsetkami

›› Pobierz teraz

Prośba o umorzenie karty podatkowej wraz z odsetkami.
Dokument Word do edycji.

Pismo z prośbą o umorzenie zaległości karty podatkowej wraz z odsetkami. W piśmie zawarty jest przykład uzasadnienia.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
Prośba o umorzenie karty podatkowej wraz z odsetka,
prosba, skarbówka,
pismo z prosba, skasowanie,
urzędy skarbowe,
prosba o umorzenie karty podatkowej wraz z odsetka,
wnioskować, podanie,
dokumenty online do pobrania, odsetki,
dokument online,
dokumenty online do pobrania, urząd skarbowy,

Skarga na czynności poborcy

›› Pobierz teraz

Skarga na czynności poborcy
Dokument Word do edycji.

Wzór pisma ze skargą na czynności poborcy, podjęte w toku prowadzenia egzekucji zobowiązania pieniężnego innej firmy. Wniosek o zastosowanie sankcji wobec poborcy i naprawienie powstałej szkody przez niego wyrządzonej. Pismo zawiera wzór uzasadnienia.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
czynnosci poborcy, zarzuty, urzędy skarbowe,
dokument online, czynność poborcy,
dokumenty online do pobrania,
skarbówka, dokumenty do pobrania, składanie zazalenia,
zarzut, skarga na czynnosci poborcy,
kolektor, dokumenty online do pobrania,
składanie zażalenia,
wzor pisma,

Skarga na nie załatwienie przez organ podatkowy sprawy we właściwym terminie

›› Pobierz teraz

Skarga na nie załatwienie przez organ podatkowy sprawy we właściwym terminie.
Dokument Word do edycji.

Pismo ze skargą o nie załatwienie przez organ podatkowy sprawy we właściwym terminie opartą na podstawie art. 140 § 1 Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 1997 roku nr 137 poz. 926 z późn. zm.). Pismo zawiera opis poprawnego uzasadnienia.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
skarbówka,
składanie zazalenia, zarzuty, wzor pisma, zażalenie, dokumenty online do pobrania,
skarga na nie zalatwienie przez organ podatkowy sp,
składanie zażalenia, zarzut, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokument online, Skarga na nie załatwienie przez organ podatkowy sp,
urzędy skarbowe,
dokumenty do pobrania,

Upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpisu

›› Pobierz teraz

Upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpisu.
Dokument Word do edycji.

Upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpisu.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
skarbówka,
upoważnienia,
upoważniać, vaty, dokumenty online do pobrania,
urząd skarbowy, dokumenty online do pobrania, wystawienie faktury vat, faktury, upowaznienia,
upoważnienie do wystawienia faktury vat bez podpisu, Upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpis, upowaznienie do wystawienia faktury vat bez podpis, faktura vat bez podpisu,
dokumenty do pobrania,

Zarzuty w sprawie postępowania egzekucyjnego

›› Pobierz teraz

Zarzuty w sprawie postępowania egzekucyjnego.
Dokument Word do edycji.

Pismo z zarzutem w sprawie postępowania egzekucyjnego. W przykładowym uzasadnieniu pisze iż poborca skarbowy dokonał zajęcia ruchomości, które nie były i nie są własnością zobowiązanego, lecz jedynie przebywały w siedzibie zobowiązanego z tytułu umowy użyczenia

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wzor pisma,
skarbówka,
proces egzekucyjny, zazalenie,
egzekucja, wzór pisma,
skarga, urząd skarbowy,
dokument online,
dokumenty do pobrania,
zarzuty w sprawie postepowania egzekucyjnego, dokumenty online do pobrania,
urzędy skarbowe, zażalenie,
Zarzuty w sprawie postępowania egzekucyjnego,

Zawiadomienie o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg handlowych

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg handlowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo z zawiadomieniem o przejściu na prowadzenie księgi handlowej od dnia zaznaczonego w piśmie.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
zawiadomienia, dokumenty do pobrania, dokument online, urzędy skarbowe,
ogłoszenia,
dobrowolne prowadzenie ksiąg handlowych, ostrzeżenie ostrzezenie,
ogloszenie,
dokumenty online do pobrania, ksiegi,
zawiadamiać, zawiadomienie, uwagi,
obwieszczenia,

Zawiadomienie o innym miejscu przechowywania ksiąg podatkowych

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o innym miejscu przechowywania ksiąg podatkowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo z zawiadomieniem o zmianie miejsca przechowywania ksiąg podatkowych. Pismo zawiera informacje dotyczące nowego adresu oraz daty, od kiedy zostanie zmienione miejsce.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
ogłoszenie, dokument do pobrania, zawiadamiac,
urzędy skarbowe,
obwieszczenia, księgi podatkowe, uwagi, Zawiadomienie o innym miejscu przechowywania ksiąg,
zawiadamiać,
przechowalnia księgi,
urząd skarbowy,
ogłoszenia,
ostrzezenia,
zawiadomienia,
ostrzeżenie ostrzezenie,

Zawiadomienie o prowadzeniu ksiąg handlowych

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o prowadzeniu ksiąg handlowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo z informacją w związku z przekroczeniem obrotów o przejściu na prowadzenie księgi handlowej.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zawiadamiac,
ostrzeżenia,
ostrzezenia, obwieszczenia,
zawiadomienie o prowadzeniu ksiag handlowych,
ostrzeżenie ostrzezenie,
ogloszenie,
ogłoszenie,
zawiadomienia,
ogloszenia,
Zawiadomienie o prowadzeniu ksiąg handlowych, zawiadamiać,
prowadzenie księgi handlowej, uwaga,
zawiadomienie,

Zawiadomienie o zrzeczeniu się opodatkowania kartą podatkową

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o zrzeczeniu się opodatkowania kartą podatkową.
Dokument Word do edycji.

Pismo z informacją o zrzeczeniu się opodatkowania w formie karty podatkowej i rozpoczęciu prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
karty podatkowe, ogloszenie,
podatki,
zawiadomienie o zrzeczeniu się opodatkowania kartą podatkową, ostrzeżenia, dokumenty online do pobrania, urzędy skarbowe, podatek,
ogłoszenia, zawiadamiac, zawiadomienie o zrzeczeniu sie opodatkowania karta,
dokument do pobrania,
obwieszczenia, uwagi, ogloszenia,

Żądanie wydania postanowienia

›› Pobierz teraz

Żądanie wydania postanowienia.
Dokument Word do edycji.

Pismo do Urzędu Skarbowego z żądaniem wydania postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, ponieważ zaległości zostały już uiszczone.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wymaganie,
postanowienie, wymagac,
zadanie wydania postanowienia, Żądanie wydania postanowienia, dokumenty online do pobrania,
urzędy skarbowe,
urząd skarbowy, Żądanie wydania postanowienia, zadanie,
domagać się, wydawać postanowienia,
wybó, ządać, dokument do pobrania,

Żądanie strony wyłączenia pracownika organu podatkowego od załatwiania sprawy

›› Pobierz teraz

Żądanie strony wyłączenia pracownika organu podatkowego od załatwiania sprawy.
Dokument Word do edycji.

Wniosek z żądaniem wyłączenia pracownika organu podatkowego od załatwiania sprawy. Opis uzasadnienia.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zadanie strony wylaczenia pracownika organu podatk,
żądanie strony wyłączenia pracownika organu podatkowego od załatwiania sprawy, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
wymaganie,
urząd skarbowy,
dokumenty do pobrania, dokument online,
domagać się, Żądanie strony wyłączenia pracownika organu podatk, wymagac, żądać,
urzędy skarbowe, skarbówka, załatwienie sprawy w urzędzie podatkowym,

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji

›› Pobierz teraz

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji.
Dokument Word do edycji.

Na podstawie art. 248 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Ordynacja podatkowa wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji ostatecznej wydanej przez Urząd Skarbowy i wstrzymanie wykonania decyzji. Pismo zawiera opis poprawnego uzasadnienia.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
nieważna decyzja,
niewazne, dokument online,
urzędy skarbowe, dokumenty online do pobrania, skarbówka,
nieważnosci, Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji, decyzje,
stwierdzenie niewazniści, zadanie stwierdzenia niewaznosci decyzji,
nieważne, decydowac,
dokumenty online do pobrania, żądanie stwierdzenia nieważności decyzji,

Żądanie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów podatkowych

›› Pobierz teraz

Żądanie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów podatkowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo na podstawie art. 14 § 4 ustawy - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 z późn. zm.) z prośbą o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów
prawa podatkowego w wymienionej sprawie.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wskazóka, ządać, stosowanie przepisów podatkowych,
żądać, dokument online, wymaganie, zadanie udzielenia informacji o zakresie stosowani,
dokument do pobrania, domagac, Żądanie udzielenia informacji o zakresie stosowani, skarbówka,
podatek,
udzielanie informacji, podatki,
dokumenty online do pobrania,

Żądanie wyłączenia spod egzekucji

›› Pobierz teraz

Żądanie wyłączenia spod egzekucji.
Dokument Word do edycji.

Wzór pisma do Urzędu Skarbowego z żądaniem wyłączenia spod już przeprowadzonej egzekucji wymienionych ruchomości z powodu zajęcia ich bezpodstawnie.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wyłączenie z egzekucji, wymaganie, żadac, wyrok wykonanie wyroku,
wymagac,
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
skarbówka,
domagać się,
urząd skarbowy, domaganie się wyłaczenia z egzekucji,
ządać,
domagac, wymagać,

TYT - 1

›› Pobierz teraz

Wzór tytułów wykonawczych - wersja do wypełnienia na komputerze.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
tyt1,
tyt -1,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
tyt - 1,
tyt-1,
tytuł wykonawczy, tyt- 1,
dokument online, dokumenty do pobrania,
tytul wykonawczy,
tyt 1,
dokument do pobrania,

TYT - 2

›› Pobierz teraz

Wzór tytułów wykonawczych - wersja do wypełnienia na komputerze.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
tyt -2,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, tyt2, tyt 2, tyt-2,
dokument online,
tyt - 2, tyt- 2, dokument do pobrania, tytuł wykonawczy, tytul wykonawczy,
dokumenty do pobrania,

TYT - 3 oraz TYT - 3A

›› Pobierz teraz

Wzór tytułów wykonawczych - wersja do wypełnienia na komputerze.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
tyt -3, tyt - 3,
tyt - 3 a,
tyt3,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
tyt 3 a, tyt- 3, tyt- 3 a, dokument do pobrania, tyt-3,
tyt -3a, tyt - 3a,
tyt -3 a, tyt3a,

Deklaracja uproszczona nabycia wewnątrz wspólnotowego.

›› Pobierz teraz

Deklaracja uproszczona nabycia wewnątrzwspólnotowego.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
akc-u, akc- u,
akc - u, dokument do pobrania, akcu,
dokument online, akc -u, dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,
akc u,
dokumenty online do pobrania,

Wniosek o wydanie pozwolenia na posiadanie broni palnej sportowej

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie pozwolenia na posiadanie broni palnej sportowej. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
broń sporrtowa,
dokument do pobrania, wniosek o wydanie pozwolenia na posiadanie broni palnej sportowej,
dokument online,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, broń palna sportowa, dokumenty do pobrania,