Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2014-09-08

zakresobowiazkow.pl

Zakres obowiązków pracownika

Szukaj:

Kategorie:

› Zakresy Czynności Pracowników› W pracy› Umowy zlecenia› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Prawo pracy› Różne› BHP Instrukcje› PITy - rozliczenia za 2007 r› Horoskop - Znak zodiaku› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień› Referencje› Prawo pracy dla kobiet w ciąży› Listy motywacyjne i CV› Umowy związane z pracą› Wykup mieszkania› Deklaracje VAT, PIT, CIT› Dokumenty do Banku› Dokumenty przydatne przy budowie› Druki księgowe› Grzecznościowe› Informacje dla Urzędu Skarbowego› Krajowy Rejestr Karny› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia› NIP› Pisma do Urzędu Skarbowego› Pisma do TP S.A i innych operatorów› Pozwy sądowe› Prawo spółek handlowych› Prośby do Urzędu Skarbowego› Różne umowy› Sprawozdawczość Budżetowa› Studencik› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy użyczenia› Umowy związane ze świadczeniem usług› Upoważnienia› W urzędzie› Weksle› Wnioski do Urzędu Skarbowego› Wnioski sądowe› Zamówienia, reklamacje› ZUS - poradniki› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy

Pisma do Urzędu Skarbowego

Czy wiesz że, Naczelnika Urzędu Skarbowego, jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów, a zarazem organem podatkowym pierwszej instancji. A Urząd Skarbowy jest państwową jednostką budżetowa obsługującą Naczelnika. W tej kategorii znajdziecie wzory oświadczeń, próśb i wniosków.

Informacja o zrzeczeniu sie opodatkowania w formie karty podatkowej

›› Pobierz teraz

Informacja o zrzeczeniu sie opodatkowania w formie karty podatkowej.
Dokument Word do edycji.

Pismo z informacją o rezygnacji z opodatkowania w formie karty podatkowej na skutek otrzymania decyzji o wysokości karty podatkowej.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
informacja o rezygnacji z podatku,
skarbówka, Informacja o zrzeczeniu sie opodatkowania w formie, dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania, urzędy skarbowe,
urząd skarbowy, dokumenty online do pobrania, dokument online, dokumenty online do pobrania,

Odpowiedz na upomnienie

›› Pobierz teraz

Odpowiedz na upomnienie.
Dokument Word do edycji.

Odpowiedź na upomnienie informująca, że dochodzona kwota z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej została uiszczona.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, skarbówka, zapłata,
upomnienia, dokumenty online do pobrania,
uiszczać, Odpowiedz na upomnienie, dokument online,
odzew, odpowiedź na upomnienie, dokument do pobrania, urzędy skarbowe,
dokumenty do pobrania, urząd skarbowy, zaplata,

Odwołanie od decyzji

›› Pobierz teraz

Odwołanie od decyzji.
Dokument Word do edycji.

Pismo z odwołaniem od decyzji Urzędu Skarbowego. Opis poprawnego uzasadnienia w oparciu o art. 222 Ordynacji podatkowej.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
odwołanie od decyzji odmownej, odwolanie od decyzji lekarza orzecznika, odwołanie od decyzji komisji lekarskiej, odwołanie od decyzji lekarza orzecznika, odwołanie od decyzji opłata,
odwolanie od decyzji,
odwolanie od decyzji komisji rekrutacyjnej, odwołanie od decyzji egzaminatora,
odwołanie od decyzji rektora,
odwołanie od decyzji lekarza,
odwołanie od decyzji zus do sądu, postanowienie,
wzory odwołań od decyzji zus, odwołanie od decyzji o skreśleniu,
odwolanie od decyzji sadu,

Oświadczenie o ilości stanowisk kasowych

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o ilości stanowisk kasowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo z informacją o przekroczeniu w danym miesiącu obrotu zobowiązującego do prowadzenia ewidencji za pomocą kas rejestrujących, wobec czego będzie zwiększona ilość stanowisk kasowych.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
ilość kasy,
wypowiedź, stanowisko pracy, urzędy skarbowe, deklaracja,
Oświadczenie o ilości stanowisk kasowych, oswiadczenie o ilosci stanowisk kasowych,
wypowiedz,
oświadczenie o ilości stanowisk kasowych,
urząd skarbowy,
ilość kas,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, deklaracje,

Prośba o obniżenie karty podatkowej

›› Pobierz teraz

Prośba o obniżenie karty podatkowej.
Dokument Word do edycji.

Wzór pisma z prośbą o obniżenie wysokości podatku w formie karty podatkowej. W uzasadnieniu zaznaczone jest, iż wysokość zobowiązania podatkowego czyni działalność deficytową już na samym starcie.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wniosek o zmniejszenie karty podatkowej, dokumenty do pobrania,
urzędy skarbowe, dokument do pobrania, skarbówka, urząd skarbowy, prosba o obnizenie karty podatkowej, wzor pisma, dokument online, karta podatkowa, dokumenty online do pobrania,
podanie o obniżenie karty podatkowej, Prośba o obniżenie karty podatkowej, dokumenty online do pobrania, prosba,

Prośba o umorzenie karty podatkowej wraz z odsetkami

›› Pobierz teraz

Prośba o umorzenie karty podatkowej wraz z odsetkami.
Dokument Word do edycji.

Pismo z prośbą o umorzenie zaległości karty podatkowej wraz z odsetkami. W piśmie zawarty jest przykład uzasadnienia.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
skarbówka,
odsetek,
odwołanie,
wnioskować, odsetki, podanie, dokumenty online do pobrania, odwolanie,
prosba, skasowanie, dokument online, wniosek,
prosba o umorzenie karty podatkowej wraz z odsetka,
dokumenty do pobrania,
karta podatkowa z odsetkami,

Skarga na czynności poborcy

›› Pobierz teraz

Skarga na czynności poborcy
Dokument Word do edycji.

Wzór pisma ze skargą na czynności poborcy, podjęte w toku prowadzenia egzekucji zobowiązania pieniężnego innej firmy. Wniosek o zastosowanie sankcji wobec poborcy i naprawienie powstałej szkody przez niego wyrządzonej. Pismo zawiera wzór uzasadnienia.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
czynnosci poborcy, dokument online,
zarzuty,
urząd skarbowy, kolektor, skarbówka,
składanie zażalenia, skarga na czynnosci poborcy,
skarga na czynności poborcy,
wzor pisma,
skladanie zazalenia,
dokument do pobrania,
czynność poborcy, dokumenty do pobrania,
urzędy skarbowe,

Skarga na nie załatwienie przez organ podatkowy sprawy we właściwym terminie

›› Pobierz teraz

Skarga na nie załatwienie przez organ podatkowy sprawy we właściwym terminie.
Dokument Word do edycji.

Pismo ze skargą o nie załatwienie przez organ podatkowy sprawy we właściwym terminie opartą na podstawie art. 140 § 1 Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 1997 roku nr 137 poz. 926 z późn. zm.). Pismo zawiera opis poprawnego uzasadnienia.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
skladanie zazalenia, urzędy skarbowe,
dokumenty online do pobrania,
Skarga na nie załatwienie przez organ podatkowy sp, skarga na nie zalatwienie przez organ podatkowy sp,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania, składanie zażalenia, zarzuty, składanie zazalenia, urząd skarbowy, wzor pisma, skarbówka, dokument do pobrania, zarzut,

Upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpisu

›› Pobierz teraz

Upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpisu.
Dokument Word do edycji.

Upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpisu.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
faktura vat bez podpisu, upowaznienie, dokumenty online do pobrania, urzędy skarbowe,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
vaty,
Upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpis, skarbówka, urząd skarbowy,
upoważnienie do wystawienia faktury vat bez podpisu,
faktury,
upoważniać, upowaznienia,
upoważnienia,

Zarzuty w sprawie postępowania egzekucyjnego

›› Pobierz teraz

Zarzuty w sprawie postępowania egzekucyjnego.
Dokument Word do edycji.

Pismo z zarzutem w sprawie postępowania egzekucyjnego. W przykładowym uzasadnieniu pisze iż poborca skarbowy dokonał zajęcia ruchomości, które nie były i nie są własnością zobowiązanego, lecz jedynie przebywały w siedzibie zobowiązanego z tytułu umowy użyczenia

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
postępowanie egzekucyjne, zazalenie, zarzuty w sprawie postepowania egzekucyjnego, zażalenie, wzor pisma,
postępowania egzekucyjne, dokument online,
urzędy skarbowe, dokumenty online do pobrania,
egzekucja, dokumenty do pobrania,
proces egzekucyjny, wzór pisma,
skarga,
Zarzuty w sprawie postępowania egzekucyjnego,

Zawiadomienie o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg handlowych

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg handlowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo z zawiadomieniem o przejściu na prowadzenie księgi handlowej od dnia zaznaczonego w piśmie.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
ostrzeżenia,
urząd skarbowy, skarbówka,
obwieszczenie, urzędy skarbowe,
dokumenty online do pobrania,
zawiadamiac, zawiadomienia,
obwieszczenia, ogłoszenie, dokument online, zawiadomienie o dobrowolnym prowadzeniu ksiag hanzawiadomienie o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg hand, ogłoszenia, ostrzeżenie ostrzezenie,
księgi handlowe,

Zawiadomienie o innym miejscu przechowywania ksiąg podatkowych

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o innym miejscu przechowywania ksiąg podatkowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo z zawiadomieniem o zmianie miejsca przechowywania ksiąg podatkowych. Pismo zawiera informacje dotyczące nowego adresu oraz daty, od kiedy zostanie zmienione miejsce.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
ostrzezenia,
zawiadomienie o innym miejscu przechowywania ksiąg podatkowych, uwaga, dokument do pobrania, zawiadomienie o innym miejscu przechowywania ksiag, urząd skarbowy, ogloszenia, ksiegi,
ogloszenie, zawiadomienia, przechowalnia księgi,
zawiadamiac,
inne miejsce przechowywania, księgi podatkowe, zawiadamiać,

Zawiadomienie o prowadzeniu ksiąg handlowych

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o prowadzeniu ksiąg handlowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo z informacją w związku z przekroczeniem obrotów o przejściu na prowadzenie księgi handlowej.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
uwagi, ostrzeżenia, ostrzezenia, ostrzeżenie ostrzezenie,
ogloszenie, ogłoszenie, obwieszczenia,
ksiąg handlowych,
ogłoszenia, kierowanie księgą handlową, obwieszczenie, urzędy skarbowe, zawiadomienie o prowadzeniu ksiag handlowych,
ogloszenia,

Zawiadomienie o zrzeczeniu się opodatkowania kartą podatkową

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o zrzeczeniu się opodatkowania kartą podatkową.
Dokument Word do edycji.

Pismo z informacją o zrzeczeniu się opodatkowania w formie karty podatkowej i rozpoczęciu prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
urząd skarbowy, karty podatkowe, zawiadamiac,
urzędy skarbowe,
ostrzeżenie ostrzezenie,
ostrzezenia, ogłoszenie,
dokument do pobrania, skarbówka,
opodatkowanie, dokument online, dokumenty online do pobrania,
uwagi,
ogloszenia, zawiadomienie o zrzeczeniu się opodatkowania kartą podatkową,

Żądanie wydania postanowienia

›› Pobierz teraz

Żądanie wydania postanowienia.
Dokument Word do edycji.

Pismo do Urzędu Skarbowego z żądaniem wydania postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, ponieważ zaległości zostały już uiszczone.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,
urzędy skarbowe,
zadanie,
decyzja, skarbówka, żadac, dokument online, domagac, Żądanie wydania postanowienia, Żądanie wydania postanowienia,
wybó, dokument do pobrania, wymaganie,
wydanie decyzji,

Żądanie strony wyłączenia pracownika organu podatkowego od załatwiania sprawy

›› Pobierz teraz

Żądanie strony wyłączenia pracownika organu podatkowego od załatwiania sprawy.
Dokument Word do edycji.

Wniosek z żądaniem wyłączenia pracownika organu podatkowego od załatwiania sprawy. Opis uzasadnienia.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, Żądanie strony wyłączenia pracownika organu podatk, dokument do pobrania, załatwienie sprawy w urzędzie podatkowym, dokument online,
żądać,
żądanie strony wyłączenia pracownika organu podatkowego od załatwiania sprawy, zadanie strony wylaczenia pracownika organu podatk,
dokumenty online do pobrania, żadac, ządać,
wymagac, domagać się,
zadanie,
urzędy skarbowe,

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji

›› Pobierz teraz

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji.
Dokument Word do edycji.

Na podstawie art. 248 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Ordynacja podatkowa wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji ostatecznej wydanej przez Urząd Skarbowy i wstrzymanie wykonania decyzji. Pismo zawiera opis poprawnego uzasadnienia.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, nieważne,
niewazne, Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji,
żądanie stwierdzenia nieważności decyzji, skarbówka, dokumenty do pobrania, stwierdzenie niewazniści,
urzędy skarbowe,
zadanie stwierdzenia niewaznosci decyzji, nieważnosci,
decydowac, dokument online,
nieważna decyzja,
dokument do pobrania,

Żądanie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów podatkowych

›› Pobierz teraz

Żądanie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów podatkowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo na podstawie art. 14 § 4 ustawy - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 z późn. zm.) z prośbą o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów
prawa podatkowego w wymienionej sprawie.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
żądać, wskazóka,
urząd skarbowy, zadanie udzielenia informacji o zakresie stosowani,
żadac,
informacja, podatek,
domagac,
wymagać, dokument online,
Żądanie udzielenia informacji o zakresie stosowani,
dokumenty online do pobrania, wskazowka,
dokument do pobrania,
ządać,

Żądanie wyłączenia spod egzekucji

›› Pobierz teraz

Żądanie wyłączenia spod egzekucji.
Dokument Word do edycji.

Wzór pisma do Urzędu Skarbowego z żądaniem wyłączenia spod już przeprowadzonej egzekucji wymienionych ruchomości z powodu zajęcia ich bezpodstawnie.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
domaganie się wyłaczenia z egzekucji, skarbówka, wymagać,
dokument online,
dokumenty do pobrania, urzędy skarbowe, wykluczenie spod egzekucji, zadanie wylaczenia spod egzekucji, domagac,
domagać się,
wymagac,
wyrok wykonanie wyroku, żadac, zadanie,
ządać,

TYT - 1

›› Pobierz teraz

Wzór tytułów wykonawczych - wersja do wypełnienia na komputerze.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
tytuł wykonawczy, tyt-1, tytul wykonawczy, dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania,
tyt - 1,
tyt -1, tyt- 1, dokumenty online do pobrania,
dokument online,
dokumenty online do pobrania, tyt1,
tyt 1,

TYT - 2

›› Pobierz teraz

Wzór tytułów wykonawczych - wersja do wypełnienia na komputerze.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
tyt - 2, dokumenty online do pobrania,
tyt 2,
dokumenty do pobrania,
tytul wykonawczy,
dokument online,
dokumenty online do pobrania, tytuł wykonawczy,
tyt2,
tyt -2, tyt-2, dokument do pobrania,
tyt- 2,

TYT - 3 oraz TYT - 3A

›› Pobierz teraz

Wzór tytułów wykonawczych - wersja do wypełnienia na komputerze.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, dokumenty do pobrania, tyt 3 a, tyt3,
tyt- 3, dokumenty online do pobrania,
tyt 3a,
tyt 3, tyt - 3a,
dokumenty online do pobrania, tyt - 3 a, tyt-3, tyt-3 a,
tyt -3a,
tyt-3a,

Deklaracja uproszczona nabycia wewnątrz wspólnotowego.

›› Pobierz teraz

Deklaracja uproszczona nabycia wewnątrzwspólnotowego.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
akc - u,
akc u,
dokumenty online do pobrania,
akc- u, akc-u, dokument online,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, akc -u, dokumenty do pobrania, akcu,

Wniosek o wydanie pozwolenia na posiadanie broni palnej sportowej

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie pozwolenia na posiadanie broni palnej sportowej. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, dokument online, dokument do pobrania, dokumenty do pobrania,
broń palna sportowa,
broń sporrtowa,
wniosek o wydanie pozwolenia na posiadanie broni palnej sportowej,
dokumenty online do pobrania,