Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2014-09-08

zakresobowiazkow.pl

Zakres obowiązków pracownika

Szukaj:

Kategorie:

› Zakresy Czynności Pracowników› W pracy› Umowy zlecenia› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Prawo pracy› Różne› BHP Instrukcje› PITy - rozliczenia za 2007 r› Horoskop - Znak zodiaku› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień› Referencje› Prawo pracy dla kobiet w ciąży› Listy motywacyjne i CV› Umowy związane z pracą› Wykup mieszkania› Deklaracje VAT, PIT, CIT› Dokumenty do Banku› Dokumenty przydatne przy budowie› Druki księgowe› Grzecznościowe› Informacje dla Urzędu Skarbowego› Krajowy Rejestr Karny› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia› NIP› Pisma do Urzędu Skarbowego› Pisma do TP S.A i innych operatorów› Pozwy sądowe› Prawo spółek handlowych› Prośby do Urzędu Skarbowego› Różne umowy› Sprawozdawczość Budżetowa› Studencik› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy użyczenia› Umowy związane ze świadczeniem usług› Upoważnienia› W urzędzie› Weksle› Wnioski do Urzędu Skarbowego› Wnioski sądowe› Zamówienia, reklamacje› ZUS - poradniki› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy

Pisma do Urzędu Skarbowego

Czy wiesz że, Naczelnika Urzędu Skarbowego, jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów, a zarazem organem podatkowym pierwszej instancji. A Urząd Skarbowy jest państwową jednostką budżetowa obsługującą Naczelnika. W tej kategorii znajdziecie wzory oświadczeń, próśb i wniosków.

Informacja o zrzeczeniu sie opodatkowania w formie karty podatkowej

›› Pobierz teraz

Informacja o zrzeczeniu sie opodatkowania w formie karty podatkowej.
Dokument Word do edycji.

Pismo z informacją o rezygnacji z opodatkowania w formie karty podatkowej na skutek otrzymania decyzji o wysokości karty podatkowej.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
Informacja o zrzeczeniu sie opodatkowania w formie, dokument do pobrania,
skarbówka,
dokumenty online do pobrania,
dokument online, informacja o rezygnacji z podatku, dokumenty online do pobrania, urzędy skarbowe,
urząd skarbowy,

Odpowiedz na upomnienie

›› Pobierz teraz

Odpowiedz na upomnienie.
Dokument Word do edycji.

Odpowiedź na upomnienie informująca, że dochodzona kwota z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej została uiszczona.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
skarbówka,
uiszczenie opłaty,
upomnienia, zapłata,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokument online,
urzędy skarbowe, odpowiedź na upomnienie, urząd skarbowy,
dokumenty do pobrania, zaplata, dokument do pobrania, uiszczać, odzew,

Odwołanie od decyzji

›› Pobierz teraz

Odwołanie od decyzji.
Dokument Word do edycji.

Pismo z odwołaniem od decyzji Urzędu Skarbowego. Opis poprawnego uzasadnienia w oparciu o art. 222 Ordynacji podatkowej.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
jak napisać odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej,
wzór odwołania się od decyzji odwołanie od decyzji wojskowej,
pismo odwołanie od decyzji,
skarbówka, odwołanie od decyzji podatkowej, odwołanie się od decyzji zus, odwolanie od decyzji orzecznika,
przykładowe odwołanie od decyzji,
odwołanie od decyzji zus,
jak napisac odwolanie od decyzji, odwolanie od decyzji lekarza orzecznika, odwołanie od decyzji komisji stypendialnej,
odwołanie od decyzji twkl, odwołanie od decyzji zakładu ubezpieczeń,
wzór odwołania od decyzji sądu,

Oświadczenie o ilości stanowisk kasowych

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o ilości stanowisk kasowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo z informacją o przekroczeniu w danym miesiącu obrotu zobowiązującego do prowadzenia ewidencji za pomocą kas rejestrujących, wobec czego będzie zwiększona ilość stanowisk kasowych.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
skarbówka,
wypowiedź, oswiadczenie o ilości kas, deklaracje, deklaracja, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
urzędy skarbowe,
Oświadczenie o ilości stanowisk kasowych, oswiadczenie o ilosci stanowisk kasowych,
dokumenty online do pobrania,
wypowiedz,
oświadczenie o ilości stanowisk kasowych, dokument do pobrania,
dokument online,

Prośba o obniżenie karty podatkowej

›› Pobierz teraz

Prośba o obniżenie karty podatkowej.
Dokument Word do edycji.

Wzór pisma z prośbą o obniżenie wysokości podatku w formie karty podatkowej. W uzasadnieniu zaznaczone jest, iż wysokość zobowiązania podatkowego czyni działalność deficytową już na samym starcie.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prosba o obnizenie karty podatkowej,
wzor pisma, prosba, podanie o obniżenie karty podatkowej, podania, karta podatkowa, Prośba o obniżenie karty podatkowej,
prośba o zmniejszenie karty podatkowej,
urzędy skarbowe, dokument do pobrania, wniosek o zmniejszenie karty podatkowej, urząd skarbowy,
dokumenty online do pobrania, skarbówka,
dokument online,

Prośba o umorzenie karty podatkowej wraz z odsetkami

›› Pobierz teraz

Prośba o umorzenie karty podatkowej wraz z odsetkami.
Dokument Word do edycji.

Pismo z prośbą o umorzenie zaległości karty podatkowej wraz z odsetkami. W piśmie zawarty jest przykład uzasadnienia.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
odwolanie, dokumenty online do pobrania, prosba, wnioskować,
urzędy skarbowe,
skarbówka,
odsetek, dokumenty online do pobrania, pismo z prosba,
skasowanie,
podanie, urząd skarbowy, wniosek, karta podatkowa z odsetkami, Prośba o umorzenie karty podatkowej wraz z odsetka,

Skarga na czynności poborcy

›› Pobierz teraz

Skarga na czynności poborcy
Dokument Word do edycji.

Wzór pisma ze skargą na czynności poborcy, podjęte w toku prowadzenia egzekucji zobowiązania pieniężnego innej firmy. Wniosek o zastosowanie sankcji wobec poborcy i naprawienie powstałej szkody przez niego wyrządzonej. Pismo zawiera wzór uzasadnienia.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wzor pisma,
zażalenie, skarga na czynności poborcy, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania, dokument do pobrania, kolektor,
skarga na czynnosci poborcy,
skarbówka, zarzuty,
czynnosci poborcy, urzędy skarbowe, czynność poborcy, zarzut, skladanie zazalenia,

Skarga na nie załatwienie przez organ podatkowy sprawy we właściwym terminie

›› Pobierz teraz

Skarga na nie załatwienie przez organ podatkowy sprawy we właściwym terminie.
Dokument Word do edycji.

Pismo ze skargą o nie załatwienie przez organ podatkowy sprawy we właściwym terminie opartą na podstawie art. 140 § 1 Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 1997 roku nr 137 poz. 926 z późn. zm.). Pismo zawiera opis poprawnego uzasadnienia.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
skarbówka, dokumenty do pobrania,
Skarga na nie załatwienie przez organ podatkowy sp, dokument online,
skarga na nie zalatwienie przez organ podatkowy sp, składanie zażalenia, skladanie zazalenia, wzor pisma,
zarzut, zażalenie, urząd skarbowy, składanie zazalenia,
zarzuty, urzędy skarbowe,
dokumenty online do pobrania,

Upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpisu

›› Pobierz teraz

Upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpisu.
Dokument Word do edycji.

Upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpisu.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
urzędy skarbowe, wystawienie faktury vat, upowaznienia, faktura vat bez podpisu, skarbówka,
upowaznienie,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, faktury,
dokument online, vaty,
upowaznienie do wystawienia faktury vat bez podpis,
dokumenty do pobrania,
upoważnienie do wystawienia faktury vat bez podpisu,
upoważnienia,

Zarzuty w sprawie postępowania egzekucyjnego

›› Pobierz teraz

Zarzuty w sprawie postępowania egzekucyjnego.
Dokument Word do edycji.

Pismo z zarzutem w sprawie postępowania egzekucyjnego. W przykładowym uzasadnieniu pisze iż poborca skarbowy dokonał zajęcia ruchomości, które nie były i nie są własnością zobowiązanego, lecz jedynie przebywały w siedzibie zobowiązanego z tytułu umowy użyczenia

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wzor pisma, dokumenty online do pobrania, urząd skarbowy, wzór pisma, proces egzekucyjny,
zazalenie, dokumenty online do pobrania, zarzuty w sprawie postepowania egzekucyjnego, zażalenie, postepowanie,
dokument online,
postępowanie egzekucyjne,
postępowania egzekucyjne,
dokumenty do pobrania,
skarga,

Zawiadomienie o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg handlowych

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg handlowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo z zawiadomieniem o przejściu na prowadzenie księgi handlowej od dnia zaznaczonego w piśmie.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
ostrzeżenie ostrzezenie, zawiadomienie o dobrowolnym prowadzeniu ksiag hanzawiadomienie o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg hand,
dokumenty do pobrania,
Zawiadomienie o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg han, zawiadamiac, dokumenty online do pobrania,
ogłoszenia,
urząd skarbowy,
skarbówka, zawiadomienia, ogłoszenie, księgi handlowe, dokument do pobrania,
obwieszczenie,

Zawiadomienie o innym miejscu przechowywania ksiąg podatkowych

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o innym miejscu przechowywania ksiąg podatkowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo z zawiadomieniem o zmianie miejsca przechowywania ksiąg podatkowych. Pismo zawiera informacje dotyczące nowego adresu oraz daty, od kiedy zostanie zmienione miejsce.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
inne miejsce przechowywania, ogloszenia, przechowalnia księgi, obwieszczenie,
dokumenty online do pobrania,
obwieszczenia, urząd skarbowy,
ogłoszenie, ksiegi,
Zawiadomienie o innym miejscu przechowywania ksiąg, ogloszenie,
zawiadamiac, ksiąg podatkowych, urzędy skarbowe,
ostrzeżenia,

Zawiadomienie o prowadzeniu ksiąg handlowych

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o prowadzeniu ksiąg handlowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo z informacją w związku z przekroczeniem obrotów o przejściu na prowadzenie księgi handlowej.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
kierowanie księgą handlową, uwaga, dokumenty do pobrania, obwieszczenia, ogloszenie,
obwieszczenie,
prowadzenie księgi handlowej,
zawiadomienie o prowadzeniu ksiag handlowych, skarbówka, zawiadomienia, ogłoszenia, dokument do pobrania,
ostrzeżenie ostrzezenie, zawiadomienie,

Zawiadomienie o zrzeczeniu się opodatkowania kartą podatkową

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o zrzeczeniu się opodatkowania kartą podatkową.
Dokument Word do edycji.

Pismo z informacją o zrzeczeniu się opodatkowania w formie karty podatkowej i rozpoczęciu prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
karta podatkowa,
ogłoszenia,
ogloszenia, wzor, skarbówka, ostrzeżenie ostrzezenie,
zawiadomienia,
zawiadomienie, urzędy skarbowe,
dokument do pobrania,
uwagi,
ogloszenie,
dokument online, ostrzezenia,
ogłoszenie,

Żądanie wydania postanowienia

›› Pobierz teraz

Żądanie wydania postanowienia.
Dokument Word do edycji.

Pismo do Urzędu Skarbowego z żądaniem wydania postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, ponieważ zaległości zostały już uiszczone.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wydanie decyzji, urzędy skarbowe, dokument online,
wymagać,
zadanie,
wybó, wydawać postanowienia, ządać,
wybory, żądać, dokumenty online do pobrania, skarbówka, Żądanie wydania postanowienia,
żadac,
domagac,

Żądanie strony wyłączenia pracownika organu podatkowego od załatwiania sprawy

›› Pobierz teraz

Żądanie strony wyłączenia pracownika organu podatkowego od załatwiania sprawy.
Dokument Word do edycji.

Wniosek z żądaniem wyłączenia pracownika organu podatkowego od załatwiania sprawy. Opis uzasadnienia.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
żądanie strony wyłączenia pracownika organu podatkowego od załatwiania sprawy,
wymagać,
dokument do pobrania, zadanie strony wylaczenia pracownika organu podatk, załatwienie sprawy w urzędzie podatkowym, żądać, żadac,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,
domagać się,
urząd skarbowy,
domagac, Żądanie strony wyłączenia pracownika organu podatk,
wymaganie,
zadanie,

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji

›› Pobierz teraz

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji.
Dokument Word do edycji.

Na podstawie art. 248 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Ordynacja podatkowa wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji ostatecznej wydanej przez Urząd Skarbowy i wstrzymanie wykonania decyzji. Pismo zawiera opis poprawnego uzasadnienia.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
nieważnosci,
zadanie stwierdzenia niewaznosci decyzji,
Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji, dokument online,
decydowac, dokumenty online do pobrania, skarbówka, decyzje,
decydować,
żądanie stwierdzenia nieważności decyzji, nieważne,
nieważna decyzja,
dokumenty do pobrania,
niewazne,
urząd skarbowy,

Żądanie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów podatkowych

›› Pobierz teraz

Żądanie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów podatkowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo na podstawie art. 14 § 4 ustawy - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 z późn. zm.) z prośbą o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów
prawa podatkowego w wymienionej sprawie.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
skarbówka, Żądanie udzielenia informacji o zakresie stosowani,
podatki, domagac,
wymagac,
dokumenty online do pobrania,
podatek,
dokument do pobrania,
żądać, stosowanie przepisów podatkowych,
dokumenty do pobrania,
domagać się, wymagać,
informacja, ządać,

Żądanie wyłączenia spod egzekucji

›› Pobierz teraz

Żądanie wyłączenia spod egzekucji.
Dokument Word do edycji.

Wzór pisma do Urzędu Skarbowego z żądaniem wyłączenia spod już przeprowadzonej egzekucji wymienionych ruchomości z powodu zajęcia ich bezpodstawnie.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
ządać,
żadac, urząd skarbowy, Żądanie wyłączenia spod egzekucji,
domagac,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
wyrok wykonanie wyroku, domagać się,
dokument do pobrania, skarbówka, wymagać,
zadanie wylaczenia spod egzekucji,
żądać,

TYT - 1

›› Pobierz teraz

Wzór tytułów wykonawczych - wersja do wypełnienia na komputerze.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
tyt -1, tytul wykonawczy, dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokument online,
tytuł wykonawczy, tyt - 1, dokumenty do pobrania,
tyt1, dokument do pobrania,
tyt-1, tyt 1,
tyt- 1,

TYT - 2

›› Pobierz teraz

Wzór tytułów wykonawczych - wersja do wypełnienia na komputerze.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
tyt 2,
tyt2, tytuł wykonawczy, tytul wykonawczy,
tyt-2, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania, tyt -2, tyt- 2, dokument online, dokument do pobrania,
tyt - 2,
dokumenty online do pobrania,

TYT - 3 oraz TYT - 3A

›› Pobierz teraz

Wzór tytułów wykonawczych - wersja do wypełnienia na komputerze.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
tyt-3 a, dokument do pobrania, tyt -3,
dokumenty do pobrania, tyt -3 a, tyt- 3 a,
tyt - 3 a, tyt 3 a,
tyt 3, tyt- 3a,
tyt-3a, tyt3,
tyt -3a, tyt3a, tyt-3,

Deklaracja uproszczona nabycia wewnątrz wspólnotowego.

›› Pobierz teraz

Deklaracja uproszczona nabycia wewnątrzwspólnotowego.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
akc - u,
dokumenty online do pobrania, akc- u, dokumenty online do pobrania,
dokument online, akcu, akc-u, dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania, akc u,
akc -u,

Wniosek o wydanie pozwolenia na posiadanie broni palnej sportowej

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie pozwolenia na posiadanie broni palnej sportowej. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
broń palna sportowa,
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
wniosek o wydanie pozwolenia na posiadanie broni palnej sportowej,
dokument do pobrania,
broń sporrtowa,
dokumenty online do pobrania,