Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2016-06-10

zakresobowiazkow.pl

Zakres obowiązków pracownika

Szukaj:

Kategorie:

› Zakresy Czynności Pracowników› W pracy› Umowy zlecenia› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Prawo pracy› Różne› BHP Instrukcje› PITy - rozliczenia za 2007 r› Horoskop - Znak zodiaku› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień› Referencje› Prawo pracy dla kobiet w ciąży› Listy motywacyjne i CV› Umowy związane z pracą› Wykup mieszkania› Deklaracje VAT, PIT, CIT› Dokumenty do Banku› Dokumenty przydatne przy budowie› Druki księgowe› Grzecznościowe› Informacje dla Urzędu Skarbowego› Krajowy Rejestr Karny› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia› NIP› Pisma do Urzędu Skarbowego› Pisma do TP S.A i innych operatorów› Pozwy sądowe› Prawo spółek handlowych› Prośby do Urzędu Skarbowego› Różne umowy› Sprawozdawczość Budżetowa› Studencik› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy użyczenia› Umowy związane ze świadczeniem usług› Upoważnienia› W urzędzie› Weksle› Wnioski do Urzędu Skarbowego› Wnioski sądowe› Zamówienia, reklamacje› ZUS - poradniki› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy

Pisma do Urzędu Skarbowego

Czy wiesz że, Naczelnika Urzędu Skarbowego, jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów, a zarazem organem podatkowym pierwszej instancji. A Urząd Skarbowy jest państwową jednostką budżetowa obsługującą Naczelnika. W tej kategorii znajdziecie wzory oświadczeń, próśb i wniosków.

Informacja o zrzeczeniu sie opodatkowania w formie karty podatkowej

›› Pobierz teraz

Informacja o zrzeczeniu sie opodatkowania w formie karty podatkowej.
Dokument Word do edycji.

Pismo z informacją o rezygnacji z opodatkowania w formie karty podatkowej na skutek otrzymania decyzji o wysokości karty podatkowej.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
skarbówka, dokumenty do pobrania,
informacja o rezygnacji z podatku,
dokumenty online do pobrania,
Informacja o zrzeczeniu sie opodatkowania w formie,
dokument online,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, urząd skarbowy, urzędy skarbowe,

Odpowiedz na upomnienie

›› Pobierz teraz

Odpowiedz na upomnienie.
Dokument Word do edycji.

Odpowiedź na upomnienie informująca, że dochodzona kwota z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej została uiszczona.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
odpowiedź na upomnienie,
uiszczac, upomnienia,
dokument online, Odpowiedz na upomnienie,
uiszczenie opłaty, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania, skarbówka, zapłata, zaplata, uiszczać, odzew,
dokumenty online do pobrania,
urzędy skarbowe,

Odwołanie od decyzji

›› Pobierz teraz

Odwołanie od decyzji.
Dokument Word do edycji.

Pismo z odwołaniem od decyzji Urzędu Skarbowego. Opis poprawnego uzasadnienia w oparciu o art. 222 Ordynacji podatkowej.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
postanowienie, odwołanie od decyzji ubezpieczyciela,
odwołanie od decyzji organu podatkowego wzór odwołania od decyzji komisji, jak napisac odwołanie od decyzji, przykładowe odwołanie od decyzji,
odwołanie od decyzji inspektora, wzory pism odwołanie od decyzji, odwołanie od decyzji uczelni, dokument online, odwołanie od decyzji ministra,
odwołanie od decyzji rzeczoznawcy, wzór odwołania od decyzji komisji rekrutacyjnej,
odwołanie od decyzji firmy ubezpieczeniowej,
wzór odwołania się od decyzji odwołanie od decyzji wojskowej, odwołanie od decyzji przykład,

Oświadczenie o ilości stanowisk kasowych

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o ilości stanowisk kasowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo z informacją o przekroczeniu w danym miesiącu obrotu zobowiązującego do prowadzenia ewidencji za pomocą kas rejestrujących, wobec czego będzie zwiększona ilość stanowisk kasowych.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
oswiadczenie o ilosci stanowisk kasowych, dokumenty online do pobrania, dokument online,
oświadczenie o ilości stanowisk kasowych, dokument do pobrania, deklaracje, dokumenty do pobrania,
wypowiedz,
stanowisko pracy, urzędy skarbowe,
skarbówka,
ilość kasy, urząd skarbowy, wypowiedź, deklaracja,

Prośba o obniżenie karty podatkowej

›› Pobierz teraz

Prośba o obniżenie karty podatkowej.
Dokument Word do edycji.

Wzór pisma z prośbą o obniżenie wysokości podatku w formie karty podatkowej. W uzasadnieniu zaznaczone jest, iż wysokość zobowiązania podatkowego czyni działalność deficytową już na samym starcie.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Prośba o obniżenie karty podatkowej,
wniosek o zmniejszenie karty podatkowej,
dokument do pobrania,
prosba, podania,
urząd skarbowy, wzor pisma,
dokumenty online do pobrania,
podanie o obniżenie karty podatkowej,
karta podatkowa,
urzędy skarbowe,
dokumenty online do pobrania, prosba o obnizenie karty podatkowej,
dokumenty do pobrania,
skarbówka,

Prośba o umorzenie karty podatkowej wraz z odsetkami

›› Pobierz teraz

Prośba o umorzenie karty podatkowej wraz z odsetkami.
Dokument Word do edycji.

Pismo z prośbą o umorzenie zaległości karty podatkowej wraz z odsetkami. W piśmie zawarty jest przykład uzasadnienia.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania, odwołać, odwołanie,
Prośba o umorzenie karty podatkowej wraz z odsetka, odwolanie,
karta podatkowa z odsetkami,
skasować,
dokumenty online do pobrania,
odsetek, prosba,
wnioskować, urząd skarbowy,
podanie, wniosek,

Skarga na czynności poborcy

›› Pobierz teraz

Skarga na czynności poborcy
Dokument Word do edycji.

Wzór pisma ze skargą na czynności poborcy, podjęte w toku prowadzenia egzekucji zobowiązania pieniężnego innej firmy. Wniosek o zastosowanie sankcji wobec poborcy i naprawienie powstałej szkody przez niego wyrządzonej. Pismo zawiera wzór uzasadnienia.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
skarga na czynności poborcy,
składanie zażalenia,
czynność poborcy, urząd skarbowy, dokument online, czynnosci poborcy,
zarzut, kolektor,
składanie zazalenia,
skladanie zazalenia,
dokumenty do pobrania,
skarbówka,
Skarga na czynności poborcy,
zażalenie, wzor pisma,

Skarga na nie załatwienie przez organ podatkowy sprawy we właściwym terminie

›› Pobierz teraz

Skarga na nie załatwienie przez organ podatkowy sprawy we właściwym terminie.
Dokument Word do edycji.

Pismo ze skargą o nie załatwienie przez organ podatkowy sprawy we właściwym terminie opartą na podstawie art. 140 § 1 Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 1997 roku nr 137 poz. 926 z późn. zm.). Pismo zawiera opis poprawnego uzasadnienia.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, wzor pisma, skarbówka,
dokument online,
urzędy skarbowe,
zarzuty, skarga na nie zalatwienie przez organ podatkowy sp,
skladanie zazalenia,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, składanie zażalenia,
zarzut,
składanie zazalenia, dokumenty do pobrania, zażalenie,

Upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpisu

›› Pobierz teraz

Upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpisu.
Dokument Word do edycji.

Upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpisu.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpis, urzędy skarbowe, upowaznienie,
dokumenty online do pobrania, upoważnienia, upoważniać, dokument online, upowaznienie do wystawienia faktury vat bez podpis,
upowaznienia,
faktura vat bez podpisu, wystawienie faktury vat, upoważnienie do wystawienia faktury vat bez podpisu,
dokument do pobrania,
vaty, dokumenty do pobrania,

Zarzuty w sprawie postępowania egzekucyjnego

›› Pobierz teraz

Zarzuty w sprawie postępowania egzekucyjnego.
Dokument Word do edycji.

Pismo z zarzutem w sprawie postępowania egzekucyjnego. W przykładowym uzasadnieniu pisze iż poborca skarbowy dokonał zajęcia ruchomości, które nie były i nie są własnością zobowiązanego, lecz jedynie przebywały w siedzibie zobowiązanego z tytułu umowy użyczenia

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wzór pisma,
zażalenie,
zazalenie, zarzuty w sprawie postepowania egzekucyjnego, dokument online,
skarga, dokumenty online do pobrania, urząd skarbowy, postępowanie egzekucyjne,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, Zarzuty w sprawie postępowania egzekucyjnego,
egzekucja, postępowania egzekucyjne,
dokumenty do pobrania,

Zawiadomienie o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg handlowych

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg handlowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo z zawiadomieniem o przejściu na prowadzenie księgi handlowej od dnia zaznaczonego w piśmie.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
uwaga, dokument online, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, zawiadamiać,
zawiadomienia,
ogloszenia, dokumenty do pobrania,
ostrzeżenie ostrzezenie, obwieszczenie, księgi handlowe, Zawiadomienie o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg han,
dokumenty online do pobrania,
zawiadomienie o dobrowolnym prowadzeniu ksiag hanzawiadomienie o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg hand, skarbówka,

Zawiadomienie o innym miejscu przechowywania ksiąg podatkowych

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o innym miejscu przechowywania ksiąg podatkowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo z zawiadomieniem o zmianie miejsca przechowywania ksiąg podatkowych. Pismo zawiera informacje dotyczące nowego adresu oraz daty, od kiedy zostanie zmienione miejsce.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zawiadomienia,
ksiegi,
urząd skarbowy,
ogłoszenie,
inne miejsce przechowywania, obwieszczenia,
skarbówka,
urzędy skarbowe,
uwaga,
zawiadomienie o innym miejscu przechowywania ksiag,
zawiadamiac, Zawiadomienie o innym miejscu przechowywania ksiąg, księgować,
ostrzeżenia, przechowalnia księgi,

Zawiadomienie o prowadzeniu ksiąg handlowych

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o prowadzeniu ksiąg handlowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo z informacją w związku z przekroczeniem obrotów o przejściu na prowadzenie księgi handlowej.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
obwieszczenie,
ogloszenie,
ostrzeżenie ostrzezenie, uwaga, dokument do pobrania, ogłoszenia,
zawiadomienie,
skarbówka, dokumenty online do pobrania,
zawiadamiac, urzędy skarbowe,
prowadzenie księgi handlowej,
Zawiadomienie o prowadzeniu ksiąg handlowych,
ogłoszenie,
ksiąg handlowych,

Zawiadomienie o zrzeczeniu się opodatkowania kartą podatkową

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o zrzeczeniu się opodatkowania kartą podatkową.
Dokument Word do edycji.

Pismo z informacją o zrzeczeniu się opodatkowania w formie karty podatkowej i rozpoczęciu prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
skarbówka,
zawiadamiać,
dokumenty online do pobrania,
wzor,
podatek, podatki,
zawiadomienie, ogloszenie, dokument online, obwieszczenia, zawiadamiac, uwaga,
karty podatkowe,
dokumenty online do pobrania,
ostrzezenia,

Żądanie wydania postanowienia

›› Pobierz teraz

Żądanie wydania postanowienia.
Dokument Word do edycji.

Pismo do Urzędu Skarbowego z żądaniem wydania postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, ponieważ zaległości zostały już uiszczone.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
postanowienie,
domagać się,
wybó,
żądać, ządać, skarbówka,
wybory, postanowić, wydanie decyzji, decyzja, dokumenty online do pobrania, Żądanie wydania postanowienia, Żądanie wydania postanowienia, dokumenty do pobrania, zadanie wydania postanowienia,

Żądanie strony wyłączenia pracownika organu podatkowego od załatwiania sprawy

›› Pobierz teraz

Żądanie strony wyłączenia pracownika organu podatkowego od załatwiania sprawy.
Dokument Word do edycji.

Wniosek z żądaniem wyłączenia pracownika organu podatkowego od załatwiania sprawy. Opis uzasadnienia.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, zadanie strony wylaczenia pracownika organu podatk, urzędy skarbowe, skarbówka,
dokumenty online do pobrania,
domagać się,
ządać,
wymagać, żądać, dokument online, żądanie strony wyłączenia pracownika organu podatkowego od załatwiania sprawy,
wymagac, dokumenty online do pobrania,
wymaganie, zadanie,

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji

›› Pobierz teraz

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji.
Dokument Word do edycji.

Na podstawie art. 248 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Ordynacja podatkowa wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji ostatecznej wydanej przez Urząd Skarbowy i wstrzymanie wykonania decyzji. Pismo zawiera opis poprawnego uzasadnienia.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
żądanie stwierdzenia nieważności decyzji,
zadanie stwierdzenia niewaznosci decyzji,
nieważne,
decydowac,
skarbówka, urzędy skarbowe, decyzje, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
nieważnosci, stwierdzenie niewazniści,
urząd skarbowy,
niewazne, Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji,

Żądanie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów podatkowych

›› Pobierz teraz

Żądanie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów podatkowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo na podstawie art. 14 § 4 ustawy - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 z późn. zm.) z prośbą o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów
prawa podatkowego w wymienionej sprawie.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
stosowanie przepisów podatkowych,
wymaganie,
skarbówka,
wymagać, wskazóka,
zadanie udzielenia informacji o zakresie stosowani,
podatki,
dokumenty online do pobrania, wskazowka, dokumenty online do pobrania, urzędy skarbowe,
domagać się,
dokumenty do pobrania, wymagac, domagac,

Żądanie wyłączenia spod egzekucji

›› Pobierz teraz

Żądanie wyłączenia spod egzekucji.
Dokument Word do edycji.

Wzór pisma do Urzędu Skarbowego z żądaniem wyłączenia spod już przeprowadzonej egzekucji wymienionych ruchomości z powodu zajęcia ich bezpodstawnie.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wyrok wykonanie wyroku,
dokumenty online do pobrania, domagać się, żądać, urzędy skarbowe,
zadanie,
dokumenty do pobrania,
skarbówka, domaganie się wyłaczenia z egzekucji,
zadanie wylaczenia spod egzekucji,
żadac, wymaganie, domagac, ządać, egzekucja,

TYT - 1

›› Pobierz teraz

Wzór tytułów wykonawczych - wersja do wypełnienia na komputerze.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
tyt- 1, tyt-1,
dokumenty online do pobrania, tyt - 1,
tyt1, dokumenty online do pobrania,
dokument online,
tyt 1, dokument do pobrania, tytuł wykonawczy,
dokumenty do pobrania, tytul wykonawczy,
tyt -1,

TYT - 2

›› Pobierz teraz

Wzór tytułów wykonawczych - wersja do wypełnienia na komputerze.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
tyt -2, tytuł wykonawczy, dokumenty online do pobrania,
tyt 2, dokumenty online do pobrania,
tytul wykonawczy, tyt - 2, tyt2,
dokumenty do pobrania,
tyt-2, dokument online, tyt- 2,
dokument do pobrania,

TYT - 3 oraz TYT - 3A

›› Pobierz teraz

Wzór tytułów wykonawczych - wersja do wypełnienia na komputerze.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
tyt - 3a, tyt 3 a, tyt 3a, tyt3a, tyt -3 a,
dokumenty online do pobrania, tyt3 a, tyt- 3a, tyt -3a, dokumenty do pobrania, tyt3, tyt 3,
tyt- 3 a, dokumenty online do pobrania,
tyt -3,

Deklaracja uproszczona nabycia wewnątrz wspólnotowego.

›› Pobierz teraz

Deklaracja uproszczona nabycia wewnątrzwspólnotowego.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania, akcu,
dokument online,
akc -u,
dokumenty online do pobrania,
akc u,
akc - u,
akc-u,
akc- u, dokument do pobrania,

Wniosek o wydanie pozwolenia na posiadanie broni palnej sportowej

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie pozwolenia na posiadanie broni palnej sportowej. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
broń sporrtowa, dokumenty online do pobrania,
broń palna sportowa,
wniosek o wydanie pozwolenia na posiadanie broni palnej sportowej, dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,