Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2014-09-08

zakresobowiazkow.pl

Zakres obowiązków pracownika

Szukaj:

Kategorie:

› Zakresy Czynności Pracowników› W pracy› Umowy zlecenia› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Prawo pracy› Różne› BHP Instrukcje› PITy - rozliczenia za 2007 r› Horoskop - Znak zodiaku› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień› Referencje› Prawo pracy dla kobiet w ciąży› Listy motywacyjne i CV› Umowy związane z pracą› Wykup mieszkania› Deklaracje VAT, PIT, CIT› Dokumenty do Banku› Dokumenty przydatne przy budowie› Druki księgowe› Grzecznościowe› Informacje dla Urzędu Skarbowego› Krajowy Rejestr Karny› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia› NIP› Pisma do Urzędu Skarbowego› Pisma do TP S.A i innych operatorów› Pozwy sądowe› Prawo spółek handlowych› Prośby do Urzędu Skarbowego› Różne umowy› Sprawozdawczość Budżetowa› Studencik› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy użyczenia› Umowy związane ze świadczeniem usług› Upoważnienia› W urzędzie› Weksle› Wnioski do Urzędu Skarbowego› Wnioski sądowe› Zamówienia, reklamacje› ZUS - poradniki› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy

Pisma do Urzędu Skarbowego

Czy wiesz że, Naczelnika Urzędu Skarbowego, jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów, a zarazem organem podatkowym pierwszej instancji. A Urząd Skarbowy jest państwową jednostką budżetowa obsługującą Naczelnika. W tej kategorii znajdziecie wzory oświadczeń, próśb i wniosków.

Informacja o zrzeczeniu sie opodatkowania w formie karty podatkowej

›› Pobierz teraz

Informacja o zrzeczeniu sie opodatkowania w formie karty podatkowej.
Dokument Word do edycji.

Pismo z informacją o rezygnacji z opodatkowania w formie karty podatkowej na skutek otrzymania decyzji o wysokości karty podatkowej.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, urzędy skarbowe, Informacja o zrzeczeniu sie opodatkowania w formie, dokumenty online do pobrania, urząd skarbowy,
skarbówka,
dokument do pobrania, dokument online,
dokumenty do pobrania,
informacja o rezygnacji z podatku,

Odpowiedz na upomnienie

›› Pobierz teraz

Odpowiedz na upomnienie.
Dokument Word do edycji.

Odpowiedź na upomnienie informująca, że dochodzona kwota z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej została uiszczona.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
uiszczenie opłaty, uiszczać,
upomnienia, Odpowiedz na upomnienie, zapłata,
dokumenty online do pobrania, dokument online,
skarbówka,
dokumenty online do pobrania,
urząd skarbowy, odpowiedź na upomnienie,
odzew, uiszczac, dokument do pobrania, dokumenty do pobrania,

Odwołanie od decyzji

›› Pobierz teraz

Odwołanie od decyzji.
Dokument Word do edycji.

Pismo z odwołaniem od decyzji Urzędu Skarbowego. Opis poprawnego uzasadnienia w oparciu o art. 222 Ordynacji podatkowej.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
odwołanie od decyzji us,
odwołanie od decyzji pup,
dokument online, odwołanie od decyzji lekarza orzecznika, wzory pism odwołanie od decyzji,
odwołanie od decyzji pzu życie, jak napisać odwołanie od decyzji,
odwołanie od decyzji firmy ubezpieczeniowej,
odwołanie od decyzji o warunkach zabudowy,
odwołania od decyzji dziekana, odwołanie od decyzji naczelnika jak pisać odwołanie od decyzji,
odwołanie od decyzji orzecznika,
odwołanie od decyzji wójta, przykładowe odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej,
wniesienie odwołania od decyzji,

Oświadczenie o ilości stanowisk kasowych

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o ilości stanowisk kasowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo z informacją o przekroczeniu w danym miesiącu obrotu zobowiązującego do prowadzenia ewidencji za pomocą kas rejestrujących, wobec czego będzie zwiększona ilość stanowisk kasowych.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
deklaracje,
urząd skarbowy,
stanowisko pracy, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
oświadczenie o ilości stanowisk kasowych,
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
Oświadczenie o ilości stanowisk kasowych, wypowiedź,
wypowiedz,
dokument online, urzędy skarbowe, skarbówka,
deklaracja,

Prośba o obniżenie karty podatkowej

›› Pobierz teraz

Prośba o obniżenie karty podatkowej.
Dokument Word do edycji.

Wzór pisma z prośbą o obniżenie wysokości podatku w formie karty podatkowej. W uzasadnieniu zaznaczone jest, iż wysokość zobowiązania podatkowego czyni działalność deficytową już na samym starcie.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
prosba,
Prośba o obniżenie karty podatkowej, prośba o zmniejszenie karty podatkowej, podanie o obniżenie karty podatkowej, wniosek o zmniejszenie karty podatkowej,
dokumenty do pobrania,
skarbówka, wzor pisma,
prosba o obnizenie karty podatkowej, dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, podania, urzędy skarbowe,
dokument online,

Prośba o umorzenie karty podatkowej wraz z odsetkami

›› Pobierz teraz

Prośba o umorzenie karty podatkowej wraz z odsetkami.
Dokument Word do edycji.

Pismo z prośbą o umorzenie zaległości karty podatkowej wraz z odsetkami. W piśmie zawarty jest przykład uzasadnienia.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
odsetek,
skarbówka,
skasować,
prosba o umorzenie karty podatkowej wraz z odsetka,
Prośba o umorzenie karty podatkowej wraz z odsetka, dokument online,
podanie,
wniosek,
urzędy skarbowe, odwołanie, dokumenty do pobrania, pismo z prosba,
odwołać, wnioskować, dokument do pobrania,

Skarga na czynności poborcy

›› Pobierz teraz

Skarga na czynności poborcy
Dokument Word do edycji.

Wzór pisma ze skargą na czynności poborcy, podjęte w toku prowadzenia egzekucji zobowiązania pieniężnego innej firmy. Wniosek o zastosowanie sankcji wobec poborcy i naprawienie powstałej szkody przez niego wyrządzonej. Pismo zawiera wzór uzasadnienia.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
czynność poborcy, skladanie zazalenia, składanie zażalenia, skarga na czynności poborcy, dokument do pobrania, wzor pisma,
czynnosci poborcy, dokumenty online do pobrania,
zarzuty, dokumenty online do pobrania,
kolektor, dokument online, urzędy skarbowe, Skarga na czynności poborcy, dokumenty do pobrania,

Skarga na nie załatwienie przez organ podatkowy sprawy we właściwym terminie

›› Pobierz teraz

Skarga na nie załatwienie przez organ podatkowy sprawy we właściwym terminie.
Dokument Word do edycji.

Pismo ze skargą o nie załatwienie przez organ podatkowy sprawy we właściwym terminie opartą na podstawie art. 140 § 1 Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 1997 roku nr 137 poz. 926 z późn. zm.). Pismo zawiera opis poprawnego uzasadnienia.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
urząd skarbowy, Skarga na nie załatwienie przez organ podatkowy sp,
skarbówka,
skladanie zazalenia,
dokumenty online do pobrania,
zarzuty,
składanie zazalenia, zarzut, skarga na nie zalatwienie przez organ podatkowy sp, składanie zażalenia, zażalenie, dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,
urzędy skarbowe,
dokument do pobrania,

Upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpisu

›› Pobierz teraz

Upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpisu.
Dokument Word do edycji.

Upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpisu.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
upowaznienie, skarbówka,
wystawienie faktury vat, dokumenty online do pobrania,
upoważnienie do wystawienia faktury vat bez podpisu, dokumenty do pobrania, dokument do pobrania,
urzędy skarbowe,
upowaznienie do wystawienia faktury vat bez podpis,
dokumenty online do pobrania,
vaty,
faktury,
upowaznienia, faktura vat bez podpisu,
urząd skarbowy,

Zarzuty w sprawie postępowania egzekucyjnego

›› Pobierz teraz

Zarzuty w sprawie postępowania egzekucyjnego.
Dokument Word do edycji.

Pismo z zarzutem w sprawie postępowania egzekucyjnego. W przykładowym uzasadnieniu pisze iż poborca skarbowy dokonał zajęcia ruchomości, które nie były i nie są własnością zobowiązanego, lecz jedynie przebywały w siedzibie zobowiązanego z tytułu umowy użyczenia

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
postępowania egzekucyjne, dokumenty online do pobrania,
zażalenie, wzór pisma,
postepowanie,
skarga, wzor pisma, dokument online,
zarzuty w sprawie postepowania egzekucyjnego, skarbówka,
dokumenty online do pobrania, postępowanie egzekucyjne,
dokument do pobrania, zazalenie, egzekucja,

Zawiadomienie o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg handlowych

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg handlowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo z zawiadomieniem o przejściu na prowadzenie księgi handlowej od dnia zaznaczonego w piśmie.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zawiadamiac, ogłoszenie,
dokumenty do pobrania,
urząd skarbowy, ostrzeżenia, obwieszczenia,
ostrzezenia,
Zawiadomienie o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg han, ksiegi,
dobrowolne prowadzenie ksiąg handlowych,
zawiadomienie,
ogloszenia, dokument online, ogłoszenia,
uwaga,

Zawiadomienie o innym miejscu przechowywania ksiąg podatkowych

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o innym miejscu przechowywania ksiąg podatkowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo z zawiadomieniem o zmianie miejsca przechowywania ksiąg podatkowych. Pismo zawiera informacje dotyczące nowego adresu oraz daty, od kiedy zostanie zmienione miejsce.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zawiadamiać,
dokument do pobrania,
ogloszenie, urząd skarbowy,
zawiadomienie,
przechowalnia księgi,
ostrzeżenie ostrzezenie,
dokument online,
ostrzezenia,
księgować, zawiadomienie o innym miejscu przechowywania ksiag,
ogłoszenie,
ogloszenia, Zawiadomienie o innym miejscu przechowywania ksiąg, urzędy skarbowe,

Zawiadomienie o prowadzeniu ksiąg handlowych

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o prowadzeniu ksiąg handlowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo z informacją w związku z przekroczeniem obrotów o przejściu na prowadzenie księgi handlowej.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
obwieszczenie,
urząd skarbowy,
zawiadamiać,
dokumenty do pobrania, zawiadamiac,
ogłoszenia,
zawiadomienie, kierowanie księgą handlową,
ostrzeżenie ostrzezenie,
ostrzeżenia,
uwaga, skarbówka,
ogloszenia, ostrzezenia,
obwieszczenia,

Zawiadomienie o zrzeczeniu się opodatkowania kartą podatkową

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o zrzeczeniu się opodatkowania kartą podatkową.
Dokument Word do edycji.

Pismo z informacją o zrzeczeniu się opodatkowania w formie karty podatkowej i rozpoczęciu prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zawiadomienie o zrzeczeniu się opodatkowania kartą podatkową, podatki, obwieszczenie, zawiadamiać,
dokument do pobrania, zrzeczenie się opodatkowania,
ostrzeżenie ostrzezenie, wzór pisma,
dokumenty online do pobrania,
skarbówka, urzędy skarbowe, ogłoszenie, obwieszczenia,
zawiadomienia, Zawiadomienie o zrzeczeniu się opodatkowania kartą,

Żądanie wydania postanowienia

›› Pobierz teraz

Żądanie wydania postanowienia.
Dokument Word do edycji.

Pismo do Urzędu Skarbowego z żądaniem wydania postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, ponieważ zaległości zostały już uiszczone.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
domagac,
postanowienie, wymagac,
decyzja, dokumenty online do pobrania,
wydawać postanowienia,
zadanie, wybory,
Żądanie wydania postanowienia,
wydanie decyzji, domagać się,
ządać,
Żądanie wydania postanowienia,
dokument online, dokumenty do pobrania,

Żądanie strony wyłączenia pracownika organu podatkowego od załatwiania sprawy

›› Pobierz teraz

Żądanie strony wyłączenia pracownika organu podatkowego od załatwiania sprawy.
Dokument Word do edycji.

Wniosek z żądaniem wyłączenia pracownika organu podatkowego od załatwiania sprawy. Opis uzasadnienia.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, skarbówka,
Żądanie strony wyłączenia pracownika organu podatk, wymaganie,
wymagać, dokumenty online do pobrania,
żądanie strony wyłączenia pracownika organu podatkowego od załatwiania sprawy,
dokument do pobrania,
urząd skarbowy, domagac, dokumenty online do pobrania,
żądać,
wymagac,
urzędy skarbowe, zadanie strony wylaczenia pracownika organu podatk,

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji

›› Pobierz teraz

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji.
Dokument Word do edycji.

Na podstawie art. 248 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Ordynacja podatkowa wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji ostatecznej wydanej przez Urząd Skarbowy i wstrzymanie wykonania decyzji. Pismo zawiera opis poprawnego uzasadnienia.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, nieważne, urzędy skarbowe, dokumenty online do pobrania, zadanie stwierdzenia niewaznosci decyzji,
stwierdzenie niewazniści, decydować, dokument do pobrania,
nieważnosci, dokumenty online do pobrania,
Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji, decydowac, decyzje, żądanie stwierdzenia nieważności decyzji, nieważna decyzja,

Żądanie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów podatkowych

›› Pobierz teraz

Żądanie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów podatkowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo na podstawie art. 14 § 4 ustawy - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 z późn. zm.) z prośbą o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów
prawa podatkowego w wymienionej sprawie.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
ządać, podatki, wskazowka,
dokument online,
urząd skarbowy, skarbówka, domagac,
udzielanie informacji,
zadanie udzielenia informacji o zakresie stosowani,
dokumenty online do pobrania,
wymagać,
dokumenty do pobrania, Żądanie udzielenia informacji o zakresie stosowani,
urzędy skarbowe,
informacja,

Żądanie wyłączenia spod egzekucji

›› Pobierz teraz

Żądanie wyłączenia spod egzekucji.
Dokument Word do edycji.

Wzór pisma do Urzędu Skarbowego z żądaniem wyłączenia spod już przeprowadzonej egzekucji wymienionych ruchomości z powodu zajęcia ich bezpodstawnie.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
wymagać,
dokumenty online do pobrania, ządać, urząd skarbowy,
dokument do pobrania,
wymaganie,
domagać się,
zadanie wylaczenia spod egzekucji,
zadanie,
wymagac, egzekucja,
domagac,
dokument online,
żadac,

TYT - 1

›› Pobierz teraz

Wzór tytułów wykonawczych - wersja do wypełnienia na komputerze.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
tyt - 1,
tyt 1, tytul wykonawczy, dokument do pobrania,
tyt1, tyt -1, dokumenty do pobrania,
tyt-1,
dokumenty online do pobrania, tytuł wykonawczy,
dokumenty online do pobrania,
dokument online, tyt- 1,

TYT - 2

›› Pobierz teraz

Wzór tytułów wykonawczych - wersja do wypełnienia na komputerze.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
tyt- 2, dokument online,
tyt-2,
dokumenty online do pobrania, tyt - 2, tyt2,
dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania, tyt 2, dokument do pobrania,
tyt -2, tytul wykonawczy,
tytuł wykonawczy,

TYT - 3 oraz TYT - 3A

›› Pobierz teraz

Wzór tytułów wykonawczych - wersja do wypełnienia na komputerze.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
tyt 3 a,
tyt3 a,
dokumenty online do pobrania, tyt- 3a, tyt 3, tyt-3a, tyt-3 a, dokumenty do pobrania,
tyt- 3,
tyt-3, tyt- 3 a, tyt - 3,
tyt -3 a,
tyt3, tyt3a,

Deklaracja uproszczona nabycia wewnątrz wspólnotowego.

›› Pobierz teraz

Deklaracja uproszczona nabycia wewnątrzwspólnotowego.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, akc u, akc - u,
dokument online, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
akc-u,
akc- u,
akcu, akc -u,

Wniosek o wydanie pozwolenia na posiadanie broni palnej sportowej

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie pozwolenia na posiadanie broni palnej sportowej. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wniosek o wydanie pozwolenia na posiadanie broni palnej sportowej, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania, dokument do pobrania, dokument online,
broń sporrtowa,
broń palna sportowa,
dokumenty online do pobrania,