Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2014-09-08

zakresobowiazkow.pl

Zakres obowiązków pracownika

Szukaj:

Kategorie:

› Zakresy Czynności Pracowników› W pracy› Umowy zlecenia› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Prawo pracy› Różne› BHP Instrukcje› PITy - rozliczenia za 2007 r› Horoskop - Znak zodiaku› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień› Referencje› Prawo pracy dla kobiet w ciąży› Listy motywacyjne i CV› Umowy związane z pracą› Wykup mieszkania› Deklaracje VAT, PIT, CIT› Dokumenty do Banku› Dokumenty przydatne przy budowie› Druki księgowe› Grzecznościowe› Informacje dla Urzędu Skarbowego› Krajowy Rejestr Karny› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia› NIP› Pisma do Urzędu Skarbowego› Pisma do TP S.A i innych operatorów› Pozwy sądowe› Prawo spółek handlowych› Prośby do Urzędu Skarbowego› Różne umowy› Sprawozdawczość Budżetowa› Studencik› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy użyczenia› Umowy związane ze świadczeniem usług› Upoważnienia› W urzędzie› Weksle› Wnioski do Urzędu Skarbowego› Wnioski sądowe› Zamówienia, reklamacje› ZUS - poradniki› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy

Pisma do Urzędu Skarbowego

Czy wiesz że, Naczelnika Urzędu Skarbowego, jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów, a zarazem organem podatkowym pierwszej instancji. A Urząd Skarbowy jest państwową jednostką budżetowa obsługującą Naczelnika. W tej kategorii znajdziecie wzory oświadczeń, próśb i wniosków.

Informacja o zrzeczeniu sie opodatkowania w formie karty podatkowej

›› Pobierz teraz

Informacja o zrzeczeniu sie opodatkowania w formie karty podatkowej.
Dokument Word do edycji.

Pismo z informacją o rezygnacji z opodatkowania w formie karty podatkowej na skutek otrzymania decyzji o wysokości karty podatkowej.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
skarbówka,
dokumenty online do pobrania,
informacja o rezygnacji z podatku, dokumenty online do pobrania,
urzędy skarbowe, dokumenty do pobrania, urząd skarbowy,
Informacja o zrzeczeniu sie opodatkowania w formie,
dokument do pobrania,
dokument online,

Odpowiedz na upomnienie

›› Pobierz teraz

Odpowiedz na upomnienie.
Dokument Word do edycji.

Odpowiedź na upomnienie informująca, że dochodzona kwota z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej została uiszczona.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zaplata, dokumenty online do pobrania, uiszczac,
skarbówka, Odpowiedz na upomnienie, dokument online,
upomnienia, dokumenty online do pobrania,
uiszczać, urzędy skarbowe, uiszczenie opłaty,
zapłata,
dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania,
odpowiedź na upomnienie,

Odwołanie od decyzji

›› Pobierz teraz

Odwołanie od decyzji.
Dokument Word do edycji.

Pismo z odwołaniem od decyzji Urzędu Skarbowego. Opis poprawnego uzasadnienia w oparciu o art. 222 Ordynacji podatkowej.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
odwołanie od decyzji komisji egzaminacyjnej,
odwolanie od decyzji komisji, dokumenty online do pobrania, decyzja,
odwołanie od decyzji pup, odwołanie od decyzji naczelnika jak pisać odwołanie od decyzji,
opłata od odwołania od decyzji,
odwołanie od decyzji prokuratora, wzory odwołań od decyzji, odwołania od decyzji pzu, urząd skarbowy, odwolanie od decyzji dziekana, odwołanie od decyzji zus do sądu pracy, odwołania od decyzji urzędu skarbowego, odwołanie od decyzji lekarza,

Oświadczenie o ilości stanowisk kasowych

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o ilości stanowisk kasowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo z informacją o przekroczeniu w danym miesiącu obrotu zobowiązującego do prowadzenia ewidencji za pomocą kas rejestrujących, wobec czego będzie zwiększona ilość stanowisk kasowych.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
ilość kas, dokumenty do pobrania, ilość kasy, wypowiedź,
deklaracje,
dokument do pobrania,
wypowiedz, oswiadczenie o ilosci stanowisk kasowych,
Oświadczenie o ilości stanowisk kasowych,
oświadczenie o ilości stanowisk kasowych,
dokument online, dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
urzędy skarbowe,
deklaracja,

Prośba o obniżenie karty podatkowej

›› Pobierz teraz

Prośba o obniżenie karty podatkowej.
Dokument Word do edycji.

Wzór pisma z prośbą o obniżenie wysokości podatku w formie karty podatkowej. W uzasadnieniu zaznaczone jest, iż wysokość zobowiązania podatkowego czyni działalność deficytową już na samym starcie.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
skarbówka, prosba o obnizenie karty podatkowej,
podania,
Prośba o obniżenie karty podatkowej, prosba, urzędy skarbowe, dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
urząd skarbowy, dokumenty do pobrania, wniosek o zmniejszenie karty podatkowej, dokument do pobrania,
karta podatkowa,
wzor pisma, prośba o zmniejszenie karty podatkowej,

Prośba o umorzenie karty podatkowej wraz z odsetkami

›› Pobierz teraz

Prośba o umorzenie karty podatkowej wraz z odsetkami.
Dokument Word do edycji.

Pismo z prośbą o umorzenie zaległości karty podatkowej wraz z odsetkami. W piśmie zawarty jest przykład uzasadnienia.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
urząd skarbowy,
skasowanie,
prosba,
karta podatkowa z odsetkami, dokument online, odwołać, skasować, skarbówka,
Prośba o umorzenie karty podatkowej wraz z odsetka, podanie, urzędy skarbowe,
prosba o umorzenie karty podatkowej wraz z odsetka, odsetki, dokumenty online do pobrania, odwolanie,

Skarga na czynności poborcy

›› Pobierz teraz

Skarga na czynności poborcy
Dokument Word do edycji.

Wzór pisma ze skargą na czynności poborcy, podjęte w toku prowadzenia egzekucji zobowiązania pieniężnego innej firmy. Wniosek o zastosowanie sankcji wobec poborcy i naprawienie powstałej szkody przez niego wyrządzonej. Pismo zawiera wzór uzasadnienia.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
skarbówka, urzędy skarbowe,
skarga na czynnosci poborcy,
składanie zazalenia, urząd skarbowy,
skarga na czynności poborcy, składanie zażalenia, wzor pisma,
zarzut,
skladanie zazalenia,
zażalenie, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania, czynność poborcy,
dokument do pobrania,

Skarga na nie załatwienie przez organ podatkowy sprawy we właściwym terminie

›› Pobierz teraz

Skarga na nie załatwienie przez organ podatkowy sprawy we właściwym terminie.
Dokument Word do edycji.

Pismo ze skargą o nie załatwienie przez organ podatkowy sprawy we właściwym terminie opartą na podstawie art. 140 § 1 Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 1997 roku nr 137 poz. 926 z późn. zm.). Pismo zawiera opis poprawnego uzasadnienia.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
urzędy skarbowe, dokumenty online do pobrania,
zażalenie, skladanie zazalenia, urząd skarbowy, Skarga na nie załatwienie przez organ podatkowy sp, wzor pisma,
składanie zazalenia, zarzut, dokument online, zarzuty,
składanie zażalenia,
dokumenty do pobrania,

Upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpisu

›› Pobierz teraz

Upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpisu.
Dokument Word do edycji.

Upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpisu.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wystawienie faktury vat,
dokument online, skarbówka,
upowaznienie,
upowaznienia, Upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpis, faktury,
vaty,
faktura vat bez podpisu, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania, upowaznienie do wystawienia faktury vat bez podpis, upoważnienie do wystawienia faktury vat bez podpisu, dokumenty online do pobrania, urzędy skarbowe,

Zarzuty w sprawie postępowania egzekucyjnego

›› Pobierz teraz

Zarzuty w sprawie postępowania egzekucyjnego.
Dokument Word do edycji.

Pismo z zarzutem w sprawie postępowania egzekucyjnego. W przykładowym uzasadnieniu pisze iż poborca skarbowy dokonał zajęcia ruchomości, które nie były i nie są własnością zobowiązanego, lecz jedynie przebywały w siedzibie zobowiązanego z tytułu umowy użyczenia

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
Zarzuty w sprawie postępowania egzekucyjnego, skarbówka,
wzor pisma,
urzędy skarbowe,
dokument do pobrania,
postepowanie, wzór pisma, skarga,
urząd skarbowy, zarzuty w sprawie postepowania egzekucyjnego, zażalenie, egzekucja,
dokument online,
zazalenie,

Zawiadomienie o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg handlowych

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg handlowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo z zawiadomieniem o przejściu na prowadzenie księgi handlowej od dnia zaznaczonego w piśmie.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Zawiadomienie o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg han, urzędy skarbowe, ostrzeżenia, zawiadomienie,
dokumenty do pobrania,
księgi handlowe, urząd skarbowy, dokumenty online do pobrania,
ogłoszenie, uwaga,
zawiadamiać,
ogłoszenia, skarbówka,
zawiadamiac, dobrowolne prowadzenie ksiąg handlowych,

Zawiadomienie o innym miejscu przechowywania ksiąg podatkowych

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o innym miejscu przechowywania ksiąg podatkowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo z zawiadomieniem o zmianie miejsca przechowywania ksiąg podatkowych. Pismo zawiera informacje dotyczące nowego adresu oraz daty, od kiedy zostanie zmienione miejsce.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
księgi podatkowe,
zawiadomienie o innym miejscu przechowywania ksiag, ogloszenia, ksiąg podatkowych, zawiadamiać, dokument do pobrania, zawiadomienie,
ostrzeżenia, zawiadamiac, dokumenty online do pobrania,
uwaga, zawiadomienie o innym miejscu przechowywania ksiąg podatkowych, ogłoszenia, obwieszczenie,
przechowalnia księgi,

Zawiadomienie o prowadzeniu ksiąg handlowych

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o prowadzeniu ksiąg handlowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo z informacją w związku z przekroczeniem obrotów o przejściu na prowadzenie księgi handlowej.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
ksiąg handlowych, urząd skarbowy, uwagi,
dokument do pobrania, zawiadomienia, ostrzeżenie ostrzezenie,
ostrzeżenia,
zawiadomienie,
prowadzenie księgi handlowej, dokument online,
obwieszczenia, skarbówka,
uwaga,
dokumenty do pobrania, Zawiadomienie o prowadzeniu ksiąg handlowych,

Zawiadomienie o zrzeczeniu się opodatkowania kartą podatkową

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o zrzeczeniu się opodatkowania kartą podatkową.
Dokument Word do edycji.

Pismo z informacją o zrzeczeniu się opodatkowania w formie karty podatkowej i rozpoczęciu prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
ogłoszenia,
zawiadomienie,
Zawiadomienie o zrzeczeniu się opodatkowania kartą,
zawiadamiać,
urzędy skarbowe, dokumenty online do pobrania,
ogłoszenie,
obwieszczenie, podatek, zawiadomienie o zrzeczeniu się opodatkowania kartą podatkową, karta podatkowa, ogloszenia, karty podatkowe, ostrzeżenia, obwieszczenia,

Żądanie wydania postanowienia

›› Pobierz teraz

Żądanie wydania postanowienia.
Dokument Word do edycji.

Pismo do Urzędu Skarbowego z żądaniem wydania postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, ponieważ zaległości zostały już uiszczone.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
urząd skarbowy,
domagac,
wydanie decyzji,
wymagac, urzędy skarbowe,
wybory,
żadac,
wymagać,
dokument do pobrania, zadanie,
zadanie wydania postanowienia, Żądanie wydania postanowienia,
domagać się,
postanowienie, skarbówka,

Żądanie strony wyłączenia pracownika organu podatkowego od załatwiania sprawy

›› Pobierz teraz

Żądanie strony wyłączenia pracownika organu podatkowego od załatwiania sprawy.
Dokument Word do edycji.

Wniosek z żądaniem wyłączenia pracownika organu podatkowego od załatwiania sprawy. Opis uzasadnienia.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
żądać, żadac,
żądanie strony wyłączenia pracownika organu podatkowego od załatwiania sprawy,
dokument do pobrania,
urzędy skarbowe,
wymagac,
zadanie, dokument online,
domagać się, ządać,
wymaganie,
załatwienie sprawy w urzędzie podatkowym,
Żądanie strony wyłączenia pracownika organu podatk, wymagać, zadanie strony wylaczenia pracownika organu podatk,

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji

›› Pobierz teraz

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji.
Dokument Word do edycji.

Na podstawie art. 248 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Ordynacja podatkowa wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji ostatecznej wydanej przez Urząd Skarbowy i wstrzymanie wykonania decyzji. Pismo zawiera opis poprawnego uzasadnienia.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, urząd skarbowy,
dokumenty online do pobrania,
nieważnosci, żądanie stwierdzenia nieważności decyzji,
dokument online, decyzje,
zadanie stwierdzenia niewaznosci decyzji,
nieważna decyzja,
Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji, nieważne,
skarbówka, dokument do pobrania,
stwierdzenie niewazniści, decydowac,

Żądanie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów podatkowych

›› Pobierz teraz

Żądanie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów podatkowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo na podstawie art. 14 § 4 ustawy - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 z późn. zm.) z prośbą o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów
prawa podatkowego w wymienionej sprawie.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
informacja,
żadac, stosowanie przepisów podatkowych, skarbówka, podatek, dokument do pobrania,
domagać się, zadanie udzielenia informacji o zakresie stosowani,
ządać,
dokument online,
wskazowka, wymagać, domagac, podatki, dokumenty online do pobrania,

Żądanie wyłączenia spod egzekucji

›› Pobierz teraz

Żądanie wyłączenia spod egzekucji.
Dokument Word do edycji.

Wzór pisma do Urzędu Skarbowego z żądaniem wyłączenia spod już przeprowadzonej egzekucji wymienionych ruchomości z powodu zajęcia ich bezpodstawnie.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
żadac, urząd skarbowy,
wymaganie, Żądanie wyłączenia spod egzekucji,
dokument do pobrania,
wyrok wykonanie wyroku, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
zadanie,
ządać,
wymagać, skarbówka, domagac,
żądać, wymagac,

TYT - 1

›› Pobierz teraz

Wzór tytułów wykonawczych - wersja do wypełnienia na komputerze.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
tyt- 1, tyt - 1,
dokumenty online do pobrania, tytuł wykonawczy, dokumenty do pobrania,
tytul wykonawczy, tyt-1, dokumenty online do pobrania, dokument online, tyt -1,
tyt 1,
tyt1, dokument do pobrania,

TYT - 2

›› Pobierz teraz

Wzór tytułów wykonawczych - wersja do wypełnienia na komputerze.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
tyt - 2,
dokument online, dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, tyt-2,
dokumenty do pobrania,
tyt- 2, tyt -2,
tytul wykonawczy,
tyt2,
tyt 2,
tytuł wykonawczy,

TYT - 3 oraz TYT - 3A

›› Pobierz teraz

Wzór tytułów wykonawczych - wersja do wypełnienia na komputerze.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
tyt - 3 a,
tyt3, tyt -3a, tyt- 3 a,
tyt 3 a,
tyt- 3, tyt - 3,
tyt -3, tyt-3a, dokumenty do pobrania,
tyt3 a, tyt 3a, tyt 3,
tyt - 3a,
tyt -3 a,

Deklaracja uproszczona nabycia wewnątrz wspólnotowego.

›› Pobierz teraz

Deklaracja uproszczona nabycia wewnątrzwspólnotowego.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
akc- u,
akc -u, dokument do pobrania, akc - u, dokument online,
dokumenty online do pobrania,
akc-u,
dokumenty do pobrania, akc u, akcu,

Wniosek o wydanie pozwolenia na posiadanie broni palnej sportowej

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie pozwolenia na posiadanie broni palnej sportowej. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wniosek o wydanie pozwolenia na posiadanie broni palnej sportowej, broń palna sportowa,
dokument online,
dokumenty online do pobrania,
broń sporrtowa, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, dokumenty do pobrania,