Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2014-07-18

zakresobowiazkow.pl

Zakres obowiązków pracownika

Szukaj:

Kategorie:

› Zakresy Czynności Pracowników› W pracy› Umowy zlecenia› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Prawo pracy› Różne› BHP Instrukcje› PITy - rozliczenia za 2007 r› Horoskop - Znak zodiaku› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień› Referencje› Prawo pracy dla kobiet w ciąży› Listy motywacyjne i CV› Umowy związane z pracą› Wykup mieszkania› Deklaracje VAT, PIT, CIT› Dokumenty do Banku› Dokumenty przydatne przy budowie› Druki księgowe› Grzecznościowe› Informacje dla Urzędu Skarbowego› Krajowy Rejestr Karny› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia› NIP› Pisma do Urzędu Skarbowego› Pisma do TP S.A i innych operatorów› Pozwy sądowe› Prawo spółek handlowych› Prośby do Urzędu Skarbowego› Różne umowy› Sprawozdawczość Budżetowa› Studencik› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy użyczenia› Umowy związane ze świadczeniem usług› Upoważnienia› W urzędzie› Weksle› Wnioski do Urzędu Skarbowego› Wnioski sądowe› Zamówienia, reklamacje› ZUS - poradniki› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy

Pisma do Urzędu Skarbowego

Czy wiesz że, Naczelnika Urzędu Skarbowego, jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów, a zarazem organem podatkowym pierwszej instancji. A Urząd Skarbowy jest państwową jednostką budżetowa obsługującą Naczelnika. W tej kategorii znajdziecie wzory oświadczeń, próśb i wniosków.

Informacja o zrzeczeniu sie opodatkowania w formie karty podatkowej

›› Pobierz teraz

Informacja o zrzeczeniu sie opodatkowania w formie karty podatkowej.
Dokument Word do edycji.

Pismo z informacją o rezygnacji z opodatkowania w formie karty podatkowej na skutek otrzymania decyzji o wysokości karty podatkowej.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
urząd skarbowy, informacja o rezygnacji z podatku,
dokument do pobrania, skarbówka,
dokumenty online do pobrania,
dokument online,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania, urzędy skarbowe,
Informacja o zrzeczeniu sie opodatkowania w formie,

Odpowiedz na upomnienie

›› Pobierz teraz

Odpowiedz na upomnienie.
Dokument Word do edycji.

Odpowiedź na upomnienie informująca, że dochodzona kwota z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej została uiszczona.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zaplata, Odpowiedz na upomnienie, upomnienia,
urzędy skarbowe, odzew, dokument online, dokumenty online do pobrania,
uiszczać,
uiszczac, zapłata, skarbówka, uiszczenie opłaty,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, odpowiedź na upomnienie,

Odwołanie od decyzji

›› Pobierz teraz

Odwołanie od decyzji.
Dokument Word do edycji.

Pismo z odwołaniem od decyzji Urzędu Skarbowego. Opis poprawnego uzasadnienia w oparciu o art. 222 Ordynacji podatkowej.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Odwołanie od decyzji,
odwolanie od decyzji komisji lekarskiej,
odwołanie od decyzji prokuratora, orzeczenie, odwolywać, wzór odwołania się od decyzji odwołanie od decyzji wojskowej, odwołanie od decyzji pzu, odwołanie od decyzji zus do sądu pracy, wzory pism odwołanie od decyzji,
odwołanie od decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego, opłata skarbowa od odwołania od decyzji,
odwołanie od decyzji pup,
odwołania od decyzji podatkowych,
odwołanie od decyzji o warunkach zabudowy, odwołanie od decyzji komisji konkursowej,

Oświadczenie o ilości stanowisk kasowych

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o ilości stanowisk kasowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo z informacją o przekroczeniu w danym miesiącu obrotu zobowiązującego do prowadzenia ewidencji za pomocą kas rejestrujących, wobec czego będzie zwiększona ilość stanowisk kasowych.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
deklaracja, stanowisko pracy,
deklaracje, urzędy skarbowe, Oświadczenie o ilości stanowisk kasowych,
dokumenty online do pobrania,
urząd skarbowy, wypowiedź, wypowiedz, oswiadczenie o ilości kas,
oświadczenie o ilości stanowisk kasowych,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania, skarbówka,
ilość kas,

Prośba o obniżenie karty podatkowej

›› Pobierz teraz

Prośba o obniżenie karty podatkowej.
Dokument Word do edycji.

Wzór pisma z prośbą o obniżenie wysokości podatku w formie karty podatkowej. W uzasadnieniu zaznaczone jest, iż wysokość zobowiązania podatkowego czyni działalność deficytową już na samym starcie.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
karta podatkowa,
podania, dokumenty online do pobrania,
podanie o obniżenie karty podatkowej, skarbówka, Prośba o obniżenie karty podatkowej,
dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania,
prośba o zmniejszenie karty podatkowej, wzor pisma,
dokument online,
prosba o obnizenie karty podatkowej,
dokumenty online do pobrania, urzędy skarbowe,
urząd skarbowy,

Prośba o umorzenie karty podatkowej wraz z odsetkami

›› Pobierz teraz

Prośba o umorzenie karty podatkowej wraz z odsetkami.
Dokument Word do edycji.

Pismo z prośbą o umorzenie zaległości karty podatkowej wraz z odsetkami. W piśmie zawarty jest przykład uzasadnienia.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Prośba o umorzenie karty podatkowej wraz z odsetka, odwołać, wnioskować,
pismo z prosba,
dokumenty do pobrania, urzędy skarbowe, odsetki, skasować, dokument online,
podanie,
karta podatkowa z odsetkami,
skasowanie, dokumenty online do pobrania, odwolanie, dokumenty online do pobrania,

Skarga na czynności poborcy

›› Pobierz teraz

Skarga na czynności poborcy
Dokument Word do edycji.

Wzór pisma ze skargą na czynności poborcy, podjęte w toku prowadzenia egzekucji zobowiązania pieniężnego innej firmy. Wniosek o zastosowanie sankcji wobec poborcy i naprawienie powstałej szkody przez niego wyrządzonej. Pismo zawiera wzór uzasadnienia.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
skarga na czynnosci poborcy,
urząd skarbowy,
dokument do pobrania, skarga na czynności poborcy,
skladanie zazalenia, wzor pisma, dokumenty online do pobrania,
zarzut,
zażalenie, dokumenty do pobrania,
dokument online, skarbówka, urzędy skarbowe,
składanie zażalenia,
kolektor,

Skarga na nie załatwienie przez organ podatkowy sprawy we właściwym terminie

›› Pobierz teraz

Skarga na nie załatwienie przez organ podatkowy sprawy we właściwym terminie.
Dokument Word do edycji.

Pismo ze skargą o nie załatwienie przez organ podatkowy sprawy we właściwym terminie opartą na podstawie art. 140 § 1 Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 1997 roku nr 137 poz. 926 z późn. zm.). Pismo zawiera opis poprawnego uzasadnienia.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
skarga na nie zalatwienie przez organ podatkowy sp,
wzor pisma,
dokumenty online do pobrania, zażalenie, Skarga na nie załatwienie przez organ podatkowy sp, urzędy skarbowe, zarzut,
zarzuty,
dokumenty do pobrania, skladanie zazalenia, dokument online, urząd skarbowy, składanie zazalenia,
skarbówka, składanie zażalenia,

Upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpisu

›› Pobierz teraz

Upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpisu.
Dokument Word do edycji.

Upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpisu.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wystawienie faktury vat,
upowaznienie do wystawienia faktury vat bez podpis, upoważnienie do wystawienia faktury vat bez podpisu, faktury,
upoważnienia,
upoważniać, skarbówka, dokumenty online do pobrania, urząd skarbowy,
faktura vat bez podpisu, dokument do pobrania,
upowaznienie, dokumenty do pobrania, vaty,
upowaznienia,

Zarzuty w sprawie postępowania egzekucyjnego

›› Pobierz teraz

Zarzuty w sprawie postępowania egzekucyjnego.
Dokument Word do edycji.

Pismo z zarzutem w sprawie postępowania egzekucyjnego. W przykładowym uzasadnieniu pisze iż poborca skarbowy dokonał zajęcia ruchomości, które nie były i nie są własnością zobowiązanego, lecz jedynie przebywały w siedzibie zobowiązanego z tytułu umowy użyczenia

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
urzędy skarbowe, egzekucja, zarzuty w sprawie postepowania egzekucyjnego,
dokument do pobrania, skarga,
proces egzekucyjny, dokumenty do pobrania,
dokument online,
wzór pisma,
zazalenie, dokumenty online do pobrania, postępowania egzekucyjne,
postepowanie, wzor pisma,
urząd skarbowy,

Zawiadomienie o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg handlowych

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg handlowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo z zawiadomieniem o przejściu na prowadzenie księgi handlowej od dnia zaznaczonego w piśmie.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
obwieszczenia,
ostrzeżenia,
ogłoszenia, dokument do pobrania, Zawiadomienie o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg han, ogloszenia,
dobrowolne prowadzenie ksiąg handlowych,
zawiadomienie,
urząd skarbowy, dokument online,
uwaga,
dokumenty online do pobrania, zawiadamiac,
obwieszczenie, dokumenty online do pobrania,

Zawiadomienie o innym miejscu przechowywania ksiąg podatkowych

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o innym miejscu przechowywania ksiąg podatkowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo z zawiadomieniem o zmianie miejsca przechowywania ksiąg podatkowych. Pismo zawiera informacje dotyczące nowego adresu oraz daty, od kiedy zostanie zmienione miejsce.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, uwaga,
skarbówka,
zawiadomienia,
dokument do pobrania, Zawiadomienie o innym miejscu przechowywania ksiąg,
księgi podatkowe, księgować,
zawiadamiac, dokument online,
obwieszczenie,
ksiegi, ksiąg podatkowych,
zawiadomienie o innym miejscu przechowywania ksiąg podatkowych, dokumenty online do pobrania,

Zawiadomienie o prowadzeniu ksiąg handlowych

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o prowadzeniu ksiąg handlowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo z informacją w związku z przekroczeniem obrotów o przejściu na prowadzenie księgi handlowej.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
uwaga, zawiadomienie,
zawiadomienia,
skarbówka,
Zawiadomienie o prowadzeniu ksiąg handlowych, ogloszenie, ksiąg handlowych, zawiadamiac,
zawiadomienie o prowadzeniu ksiag handlowych,
ostrzeżenia, urząd skarbowy, ogloszenia,
ostrzezenia, uwagi,
ogłoszenia,

Zawiadomienie o zrzeczeniu się opodatkowania kartą podatkową

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o zrzeczeniu się opodatkowania kartą podatkową.
Dokument Word do edycji.

Pismo z informacją o zrzeczeniu się opodatkowania w formie karty podatkowej i rozpoczęciu prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
ogłoszenia, ogłoszenie, ogloszenia,
opodatkowanie, zawiadamiać, ostrzeżenie ostrzezenie, zawiadomienie o zrzeczeniu sie opodatkowania karta,
skarbówka, dokument do pobrania,
zawiadomienie o zrzeczeniu się opodatkowania kartą podatkową, zrzeczenie się opodatkowania,
dokumenty online do pobrania,
wzór pisma,
ostrzeżenia, obwieszczenie,

Żądanie wydania postanowienia

›› Pobierz teraz

Żądanie wydania postanowienia.
Dokument Word do edycji.

Pismo do Urzędu Skarbowego z żądaniem wydania postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, ponieważ zaległości zostały już uiszczone.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wydawać postanowienia,
dokumenty do pobrania,
wybó, żadac,
skarbówka,
zadanie, wymagac,
ządać,
wymaganie,
postanowienie, dokumenty online do pobrania, Żądanie wydania postanowienia,
wydanie decyzji,
postanowić,
wymagać,

Żądanie strony wyłączenia pracownika organu podatkowego od załatwiania sprawy

›› Pobierz teraz

Żądanie strony wyłączenia pracownika organu podatkowego od załatwiania sprawy.
Dokument Word do edycji.

Wniosek z żądaniem wyłączenia pracownika organu podatkowego od załatwiania sprawy. Opis uzasadnienia.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
urząd skarbowy, skarbówka, wymaganie, zadanie, zadanie strony wylaczenia pracownika organu podatk, dokumenty do pobrania, dokument online,
domagac,
żadac, domagać się, Żądanie strony wyłączenia pracownika organu podatk,
wymagać, żądanie strony wyłączenia pracownika organu podatkowego od załatwiania sprawy,
urzędy skarbowe,

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji

›› Pobierz teraz

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji.
Dokument Word do edycji.

Na podstawie art. 248 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Ordynacja podatkowa wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji ostatecznej wydanej przez Urząd Skarbowy i wstrzymanie wykonania decyzji. Pismo zawiera opis poprawnego uzasadnienia.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
nieważnosci, żądanie stwierdzenia nieważności decyzji, dokument online, decyzje, decydowac,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,
stwierdzenie niewazniści,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji,
skarbówka,
urząd skarbowy, nieważne, urzędy skarbowe,

Żądanie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów podatkowych

›› Pobierz teraz

Żądanie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów podatkowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo na podstawie art. 14 § 4 ustawy - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 z późn. zm.) z prośbą o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów
prawa podatkowego w wymienionej sprawie.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
ządać, urzędy skarbowe,
Żądanie udzielenia informacji o zakresie stosowani,
żadac, wymagać, podatki,
dokumenty online do pobrania,
przepis podatkowy,
informacja,
podatek, wymagac, udzielanie informacji,
żądać,
domagać się, wskazóka,

Żądanie wyłączenia spod egzekucji

›› Pobierz teraz

Żądanie wyłączenia spod egzekucji.
Dokument Word do edycji.

Wzór pisma do Urzędu Skarbowego z żądaniem wyłączenia spod już przeprowadzonej egzekucji wymienionych ruchomości z powodu zajęcia ich bezpodstawnie.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
skarbówka,
dokument online,
Żądanie wyłączenia spod egzekucji, zadanie,
domagać się, urząd skarbowy, wymagać, wyrok wykonanie wyroku,
dokument do pobrania,
urzędy skarbowe,
domagac, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,
egzekucja, wymaganie,

TYT - 1

›› Pobierz teraz

Wzór tytułów wykonawczych - wersja do wypełnienia na komputerze.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
tyt1,
tyt - 1,
dokumenty online do pobrania, tyt- 1, dokument online,
dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania, tytuł wykonawczy, tyt -1, tytul wykonawczy, dokumenty online do pobrania,
tyt 1, tyt-1,

TYT - 2

›› Pobierz teraz

Wzór tytułów wykonawczych - wersja do wypełnienia na komputerze.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
tyt- 2, dokument online,
tytul wykonawczy,
dokumenty online do pobrania, tyt2, tyt 2,
tyt - 2,
tytuł wykonawczy, dokumenty online do pobrania,
tyt-2, dokument do pobrania, dokumenty do pobrania,
tyt -2,

TYT - 3 oraz TYT - 3A

›› Pobierz teraz

Wzór tytułów wykonawczych - wersja do wypełnienia na komputerze.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
tyt - 3, tyt - 3a,
tyt -3a,
tyt- 3a,
tyt - 3 a, tyt 3, tyt-3a, tyt- 3,
tyt 3a,
tyt -3 a,
tyt- 3 a, dokument online,
dokumenty do pobrania, tyt -3,
tyt-3 a,

Deklaracja uproszczona nabycia wewnątrz wspólnotowego.

›› Pobierz teraz

Deklaracja uproszczona nabycia wewnątrzwspólnotowego.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
akc u, akc-u,
dokument online, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania, akcu, akc- u,
akc -u, dokument do pobrania, akc - u,

Wniosek o wydanie pozwolenia na posiadanie broni palnej sportowej

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie pozwolenia na posiadanie broni palnej sportowej. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, dokument do pobrania, broń palna sportowa, dokumenty online do pobrania,
broń sporrtowa, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania, wniosek o wydanie pozwolenia na posiadanie broni palnej sportowej,