Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2017-02-28

zakresobowiazkow.pl

Zakres obowiązków pracownika

Szukaj:

Kategorie:

› Zakresy Czynności Pracowników› W pracy› Umowy zlecenia› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Prawo pracy› Różne› BHP Instrukcje› PITy - rozliczenia za 2007 r› Horoskop - Znak zodiaku› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień› Referencje› Prawo pracy dla kobiet w ciąży› Listy motywacyjne i CV› Umowy związane z pracą› Wykup mieszkania› Deklaracje VAT, PIT, CIT› Dokumenty do Banku› Dokumenty przydatne przy budowie› Druki księgowe› Grzecznościowe› Informacje dla Urzędu Skarbowego› Krajowy Rejestr Karny› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia› NIP› Pisma do Urzędu Skarbowego› Pisma do TP S.A i innych operatorów› Pozwy sądowe› Prawo spółek handlowych› Prośby do Urzędu Skarbowego› Różne umowy› Sprawozdawczość Budżetowa› Studencik› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy użyczenia› Umowy związane ze świadczeniem usług› Upoważnienia› W urzędzie› Weksle› Wnioski do Urzędu Skarbowego› Wnioski sądowe› Zamówienia, reklamacje› ZUS - poradniki› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy

Pisma do Urzędu Skarbowego

Czy wiesz że, Naczelnika Urzędu Skarbowego, jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów, a zarazem organem podatkowym pierwszej instancji. A Urząd Skarbowy jest państwową jednostką budżetowa obsługującą Naczelnika. W tej kategorii znajdziecie wzory oświadczeń, próśb i wniosków.

Informacja o zrzeczeniu sie opodatkowania w formie karty podatkowej

›› Pobierz teraz

Informacja o zrzeczeniu sie opodatkowania w formie karty podatkowej.
Dokument Word do edycji.

Pismo z informacją o rezygnacji z opodatkowania w formie karty podatkowej na skutek otrzymania decyzji o wysokości karty podatkowej.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
Informacja o zrzeczeniu sie opodatkowania w formie, informacja o rezygnacji z podatku, skarbówka,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokument online, urzędy skarbowe, urząd skarbowy, dokumenty do pobrania,

Odpowiedz na upomnienie

›› Pobierz teraz

Odpowiedz na upomnienie.
Dokument Word do edycji.

Odpowiedź na upomnienie informująca, że dochodzona kwota z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej została uiszczona.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
odzew, uiszczenie opłaty,
dokumenty online do pobrania, urzędy skarbowe,
zapłata,
dokumenty do pobrania, skarbówka,
dokument do pobrania, uiszczac, zaplata, upomnienia,
urząd skarbowy,
odpowiedź na upomnienie,
dokumenty online do pobrania,
Odpowiedz na upomnienie,

Odwołanie od decyzji

›› Pobierz teraz

Odwołanie od decyzji.
Dokument Word do edycji.

Pismo z odwołaniem od decyzji Urzędu Skarbowego. Opis poprawnego uzasadnienia w oparciu o art. 222 Ordynacji podatkowej.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
odwołanie od decyzji organu rentowego, odwolanie od decyzji, odwołanie od decyzji rzeczoznawcy, wzór odwołania od decyzji dziekana, cofać decyzję, odwołanie od decyzji lekarza orzecznika zus odwołanie od decyzji rekrutacyjnej, wzory odwołania od decyzji,
urząd skarbowy, odwołanie od decyzji zus wzór, odwołanie od decyzji prokuratora,
odwołanie od decyzji przedszkola, wzór odwołania od decyzji lekarza, opłata od odwołania od decyzji,
odwołania od decyzji komisji lekarskiej,
odwołanie od decyzji o skreśleniu,

Oświadczenie o ilości stanowisk kasowych

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o ilości stanowisk kasowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo z informacją o przekroczeniu w danym miesiącu obrotu zobowiązującego do prowadzenia ewidencji za pomocą kas rejestrujących, wobec czego będzie zwiększona ilość stanowisk kasowych.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Oświadczenie o ilości stanowisk kasowych, oswiadczenie o ilosci stanowisk kasowych,
deklaracje, skarbówka,
oświadczenie o ilości stanowisk kasowych,
wypowiedź,
dokumenty online do pobrania, deklaracja,
ilość kas, stanowisko pracy, wypowiedz,
oswiadczenie o ilości kas,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokument online,

Prośba o obniżenie karty podatkowej

›› Pobierz teraz

Prośba o obniżenie karty podatkowej.
Dokument Word do edycji.

Wzór pisma z prośbą o obniżenie wysokości podatku w formie karty podatkowej. W uzasadnieniu zaznaczone jest, iż wysokość zobowiązania podatkowego czyni działalność deficytową już na samym starcie.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prośba o zmniejszenie karty podatkowej,
dokumenty do pobrania, dokument online,
wzor pisma,
urząd skarbowy, podania,
dokumenty online do pobrania,
prosba o obnizenie karty podatkowej, urzędy skarbowe, karta podatkowa, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
podanie o obniżenie karty podatkowej,
wniosek o zmniejszenie karty podatkowej,
Prośba o obniżenie karty podatkowej,

Prośba o umorzenie karty podatkowej wraz z odsetkami

›› Pobierz teraz

Prośba o umorzenie karty podatkowej wraz z odsetkami.
Dokument Word do edycji.

Pismo z prośbą o umorzenie zaległości karty podatkowej wraz z odsetkami. W piśmie zawarty jest przykład uzasadnienia.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
urząd skarbowy, podanie, prosba o umorzenie karty podatkowej wraz z odsetka, dokument do pobrania, odwołanie, odwolanie, pismo z prosba, odwołać, urzędy skarbowe,
skasowanie, Prośba o umorzenie karty podatkowej wraz z odsetka,
dokumenty online do pobrania, prosba, dokument online, wnioskować,

Skarga na czynności poborcy

›› Pobierz teraz

Skarga na czynności poborcy
Dokument Word do edycji.

Wzór pisma ze skargą na czynności poborcy, podjęte w toku prowadzenia egzekucji zobowiązania pieniężnego innej firmy. Wniosek o zastosowanie sankcji wobec poborcy i naprawienie powstałej szkody przez niego wyrządzonej. Pismo zawiera wzór uzasadnienia.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zarzuty,
zarzut,
dokument online, składanie zazalenia, wzor pisma,
dokumenty do pobrania,
skarga na czynnosci poborcy, czynnosci poborcy, składanie zażalenia, skarbówka, skarga na czynności poborcy, dokument do pobrania, Skarga na czynności poborcy,
urzędy skarbowe,
kolektor,

Skarga na nie załatwienie przez organ podatkowy sprawy we właściwym terminie

›› Pobierz teraz

Skarga na nie załatwienie przez organ podatkowy sprawy we właściwym terminie.
Dokument Word do edycji.

Pismo ze skargą o nie załatwienie przez organ podatkowy sprawy we właściwym terminie opartą na podstawie art. 140 § 1 Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 1997 roku nr 137 poz. 926 z późn. zm.). Pismo zawiera opis poprawnego uzasadnienia.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
składanie zażalenia, dokumenty do pobrania, skladanie zazalenia,
składanie zazalenia,
urzędy skarbowe, wzor pisma, skarbówka,
skarga na nie zalatwienie przez organ podatkowy sp, dokumenty online do pobrania, urząd skarbowy, zarzut,
dokument online, dokumenty online do pobrania,
zarzuty,
dokument do pobrania,

Upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpisu

›› Pobierz teraz

Upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpisu.
Dokument Word do edycji.

Upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpisu.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
urząd skarbowy,
urzędy skarbowe,
upowaznienie do wystawienia faktury vat bez podpis,
faktury,
dokumenty online do pobrania, upoważnienie do wystawienia faktury vat bez podpisu, skarbówka,
upowaznienia, upoważniać, dokumenty do pobrania,
Upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpis,
wystawienie faktury vat,
vaty, dokument online,
upowaznienie,

Zarzuty w sprawie postępowania egzekucyjnego

›› Pobierz teraz

Zarzuty w sprawie postępowania egzekucyjnego.
Dokument Word do edycji.

Pismo z zarzutem w sprawie postępowania egzekucyjnego. W przykładowym uzasadnieniu pisze iż poborca skarbowy dokonał zajęcia ruchomości, które nie były i nie są własnością zobowiązanego, lecz jedynie przebywały w siedzibie zobowiązanego z tytułu umowy użyczenia

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
postepowanie,
dokumenty online do pobrania,
dokument online,
skarga, urzędy skarbowe, postępowania egzekucyjne, wzór pisma, zazalenie, zażalenie, postępowanie egzekucyjne,
zarzuty w sprawie postepowania egzekucyjnego,
dokumenty online do pobrania, skarbówka,
proces egzekucyjny, dokument do pobrania,

Zawiadomienie o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg handlowych

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg handlowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo z zawiadomieniem o przejściu na prowadzenie księgi handlowej od dnia zaznaczonego w piśmie.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zawiadamiac, dokumenty online do pobrania,
skarbówka,
ostrzeżenie ostrzezenie,
zawiadomienie,
dokument do pobrania,
ogloszenia,
urząd skarbowy, uwagi,
uwaga, ostrzeżenia, dokumenty do pobrania,
obwieszczenie, zawiadomienie o dobrowolnym prowadzeniu ksiag hanzawiadomienie o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg hand, ogłoszenia,

Zawiadomienie o innym miejscu przechowywania ksiąg podatkowych

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o innym miejscu przechowywania ksiąg podatkowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo z zawiadomieniem o zmianie miejsca przechowywania ksiąg podatkowych. Pismo zawiera informacje dotyczące nowego adresu oraz daty, od kiedy zostanie zmienione miejsce.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
ogloszenie,
obwieszczenie,
Zawiadomienie o innym miejscu przechowywania ksiąg, ogloszenia,
dokumenty do pobrania, urzędy skarbowe,
uwagi,
ostrzezenia, zawiadomienie,
księgi podatkowe, zawiadamiać, zawiadomienia, ostrzeżenia, ksiąg podatkowych,
ogłoszenie,

Zawiadomienie o prowadzeniu ksiąg handlowych

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o prowadzeniu ksiąg handlowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo z informacją w związku z przekroczeniem obrotów o przejściu na prowadzenie księgi handlowej.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
ogloszenie, uwagi, ogłoszenie,
zawiadamiac, ogloszenia, ksiąg handlowych, Zawiadomienie o prowadzeniu ksiąg handlowych, ogłoszenia, urzędy skarbowe, ostrzeżenia, zawiadamiać,
zawiadomienie,
obwieszczenia, zawiadomienia,

Zawiadomienie o zrzeczeniu się opodatkowania kartą podatkową

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o zrzeczeniu się opodatkowania kartą podatkową.
Dokument Word do edycji.

Pismo z informacją o zrzeczeniu się opodatkowania w formie karty podatkowej i rozpoczęciu prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Zawiadomienie o zrzeczeniu się opodatkowania kartą,
ostrzeżenia, wzór pisma, uwagi, ostrzeżenie ostrzezenie,
skarbówka, dokumenty do pobrania,
zawiadomienie o zrzeczeniu sie opodatkowania karta,
dokument online,
podatek, wzor,
zawiadamiac, ogłoszenie,
ogloszenia,
karta podatkowa,

Żądanie wydania postanowienia

›› Pobierz teraz

Żądanie wydania postanowienia.
Dokument Word do edycji.

Pismo do Urzędu Skarbowego z żądaniem wydania postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, ponieważ zaległości zostały już uiszczone.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, decyzja,
wymaganie, zadanie,
Żądanie wydania postanowienia, wydawać postanowienia, żadac,
wybó, dokumenty online do pobrania,
postanowienie, wymagać, ządać,
postanowić,
wybory, żądać,

Żądanie strony wyłączenia pracownika organu podatkowego od załatwiania sprawy

›› Pobierz teraz

Żądanie strony wyłączenia pracownika organu podatkowego od załatwiania sprawy.
Dokument Word do edycji.

Wniosek z żądaniem wyłączenia pracownika organu podatkowego od załatwiania sprawy. Opis uzasadnienia.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zadanie,
ządać, dokument online,
dokument do pobrania, urząd skarbowy, dokumenty online do pobrania,
zadanie strony wylaczenia pracownika organu podatk, załatwienie sprawy w urzędzie podatkowym,
wymagać, żadac, dokumenty online do pobrania, wymagac,
skarbówka, żądać, urzędy skarbowe,

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji

›› Pobierz teraz

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji.
Dokument Word do edycji.

Na podstawie art. 248 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Ordynacja podatkowa wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji ostatecznej wydanej przez Urząd Skarbowy i wstrzymanie wykonania decyzji. Pismo zawiera opis poprawnego uzasadnienia.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
decydować, decyzje, skarbówka,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokument online,
Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji, nieważna decyzja,
nieważne, urzędy skarbowe,
stwierdzenie niewazniści,
niewazne,
zadanie stwierdzenia niewaznosci decyzji,
decydowac,
żądanie stwierdzenia nieważności decyzji,

Żądanie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów podatkowych

›› Pobierz teraz

Żądanie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów podatkowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo na podstawie art. 14 § 4 ustawy - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 z późn. zm.) z prośbą o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów
prawa podatkowego w wymienionej sprawie.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
informacja, dokumenty do pobrania,
ządać, domagac,
wskazowka,
dokument do pobrania, udzielanie informacji, urzędy skarbowe, skarbówka, zadanie udzielenia informacji o zakresie stosowani, zadanie, przepis podatkowy,
żądać,
urząd skarbowy,
domagać się,

Żądanie wyłączenia spod egzekucji

›› Pobierz teraz

Żądanie wyłączenia spod egzekucji.
Dokument Word do edycji.

Wzór pisma do Urzędu Skarbowego z żądaniem wyłączenia spod już przeprowadzonej egzekucji wymienionych ruchomości z powodu zajęcia ich bezpodstawnie.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
żadac, ządać, domagać się, egzekucja, dokument do pobrania,
wyłączenie z egzekucji, zadanie wylaczenia spod egzekucji, wyrok wykonanie wyroku,
domaganie się wyłaczenia z egzekucji, zadanie, Żądanie wyłączenia spod egzekucji, urzędy skarbowe,
żądać, wymagać, domagac,

TYT - 1

›› Pobierz teraz

Wzór tytułów wykonawczych - wersja do wypełnienia na komputerze.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
tytuł wykonawczy, tyt1, tyt- 1,
dokument online,
tyt -1, tyt-1,
tyt - 1, dokument do pobrania,
tytul wykonawczy, tyt 1,

TYT - 2

›› Pobierz teraz

Wzór tytułów wykonawczych - wersja do wypełnienia na komputerze.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
tyt2,
tyt- 2,
dokument online, tyt-2,
tyt -2,
tyt 2, dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,
tyt - 2, tytuł wykonawczy, dokument do pobrania,
tytul wykonawczy,

TYT - 3 oraz TYT - 3A

›› Pobierz teraz

Wzór tytułów wykonawczych - wersja do wypełnienia na komputerze.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
tyt- 3 a,
tyt-3a,
tyt- 3a,
tyt3, tyt 3, tyt -3,
dokument online, tyt 3 a, tyt-3, dokumenty online do pobrania, tyt3 a,
tyt -3 a,
tyt-3 a,
dokumenty do pobrania,
tyt 3a,

Deklaracja uproszczona nabycia wewnątrz wspólnotowego.

›› Pobierz teraz

Deklaracja uproszczona nabycia wewnątrzwspólnotowego.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
akcu, dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,
akc- u,
dokument online, akc-u,
akc u,
dokument do pobrania, akc - u, akc -u,
dokumenty online do pobrania,

Wniosek o wydanie pozwolenia na posiadanie broni palnej sportowej

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie pozwolenia na posiadanie broni palnej sportowej. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
broń sporrtowa, dokument do pobrania, dokument online, wniosek o wydanie pozwolenia na posiadanie broni palnej sportowej, dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania, broń palna sportowa,