Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2014-09-02

zakresobowiazkow.pl

Zakres obowiązków pracownika

Szukaj:

Kategorie:

› Zakresy Czynności Pracowników› W pracy› Umowy zlecenia› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Prawo pracy› Różne› BHP Instrukcje› PITy - rozliczenia za 2007 r› Horoskop - Znak zodiaku› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień› Referencje› Prawo pracy dla kobiet w ciąży› Listy motywacyjne i CV› Umowy związane z pracą› Wykup mieszkania› Deklaracje VAT, PIT, CIT› Dokumenty do Banku› Dokumenty przydatne przy budowie› Druki księgowe› Grzecznościowe› Informacje dla Urzędu Skarbowego› Krajowy Rejestr Karny› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia› NIP› Pisma do Urzędu Skarbowego› Pisma do TP S.A i innych operatorów› Pozwy sądowe› Prawo spółek handlowych› Prośby do Urzędu Skarbowego› Różne umowy› Sprawozdawczość Budżetowa› Studencik› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy użyczenia› Umowy związane ze świadczeniem usług› Upoważnienia› W urzędzie› Weksle› Wnioski do Urzędu Skarbowego› Wnioski sądowe› Zamówienia, reklamacje› ZUS - poradniki› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy

Pisma do Urzędu Skarbowego

Czy wiesz że, Naczelnika Urzędu Skarbowego, jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów, a zarazem organem podatkowym pierwszej instancji. A Urząd Skarbowy jest państwową jednostką budżetowa obsługującą Naczelnika. W tej kategorii znajdziecie wzory oświadczeń, próśb i wniosków.

Informacja o zrzeczeniu sie opodatkowania w formie karty podatkowej

›› Pobierz teraz

Informacja o zrzeczeniu sie opodatkowania w formie karty podatkowej.
Dokument Word do edycji.

Pismo z informacją o rezygnacji z opodatkowania w formie karty podatkowej na skutek otrzymania decyzji o wysokości karty podatkowej.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, urząd skarbowy,
dokument online, urzędy skarbowe,
Informacja o zrzeczeniu sie opodatkowania w formie, dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania, skarbówka,
informacja o rezygnacji z podatku,

Odpowiedz na upomnienie

›› Pobierz teraz

Odpowiedz na upomnienie.
Dokument Word do edycji.

Odpowiedź na upomnienie informująca, że dochodzona kwota z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej została uiszczona.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
urzędy skarbowe,
skarbówka, dokumenty do pobrania,
odpowiedź na upomnienie,
Odpowiedz na upomnienie, dokument do pobrania, uiszczenie opłaty,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
uiszczać,
upomnienia,
zapłata,
zaplata, uiszczac,

Odwołanie od decyzji

›› Pobierz teraz

Odwołanie od decyzji.
Dokument Word do edycji.

Pismo z odwołaniem od decyzji Urzędu Skarbowego. Opis poprawnego uzasadnienia w oparciu o art. 222 Ordynacji podatkowej.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
odwołanie od decyzji administracyjnej wzór,
wniosek o odwołanie od decyzji,
wzory odwołań od decyzji, odwołanie od decyzji ministra,
odwołanie od decyzji wydziałowej komisji, odwołanie od decyzji rzeczoznawcy, odwołanie od decyzji dziekana,
odwolanie od decyzji dziekana,
odwołania od decyzji pzu,
wzory odwołań od decyzji zus, jak napisać odwołanie od decyzji,
wzór odwołania się od decyzji odwołanie od decyzji wojskowej,
opłata od odwołania od decyzji, odwołanie od decyzji sko,
odwołanie się od decyzji zus,

Oświadczenie o ilości stanowisk kasowych

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o ilości stanowisk kasowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo z informacją o przekroczeniu w danym miesiącu obrotu zobowiązującego do prowadzenia ewidencji za pomocą kas rejestrujących, wobec czego będzie zwiększona ilość stanowisk kasowych.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
oświadczenie o ilości stanowisk kasowych, oswiadczenie o ilości kas,
oswiadczenie o ilosci stanowisk kasowych, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
skarbówka, dokument online, wypowiedz, deklaracja, Oświadczenie o ilości stanowisk kasowych, ilość kas,
wypowiedź, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,
ilość kasy,

Prośba o obniżenie karty podatkowej

›› Pobierz teraz

Prośba o obniżenie karty podatkowej.
Dokument Word do edycji.

Wzór pisma z prośbą o obniżenie wysokości podatku w formie karty podatkowej. W uzasadnieniu zaznaczone jest, iż wysokość zobowiązania podatkowego czyni działalność deficytową już na samym starcie.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podanie o obniżenie karty podatkowej, dokumenty online do pobrania, wniosek o zmniejszenie karty podatkowej,
podania,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokument online,
skarbówka, wzor pisma,
prośba o zmniejszenie karty podatkowej,
urzędy skarbowe,
prosba o obnizenie karty podatkowej,
prosba, dokumenty do pobrania, Prośba o obniżenie karty podatkowej,

Prośba o umorzenie karty podatkowej wraz z odsetkami

›› Pobierz teraz

Prośba o umorzenie karty podatkowej wraz z odsetkami.
Dokument Word do edycji.

Pismo z prośbą o umorzenie zaległości karty podatkowej wraz z odsetkami. W piśmie zawarty jest przykład uzasadnienia.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
skarbówka,
odwołanie,
podanie, skasowanie, prosba o umorzenie karty podatkowej wraz z odsetka, pismo z prosba,
odwołać,
dokument online,
urzędy skarbowe,
odwolanie, wniosek, dokument do pobrania,
skasować, Prośba o umorzenie karty podatkowej wraz z odsetka, dokumenty do pobrania,

Skarga na czynności poborcy

›› Pobierz teraz

Skarga na czynności poborcy
Dokument Word do edycji.

Wzór pisma ze skargą na czynności poborcy, podjęte w toku prowadzenia egzekucji zobowiązania pieniężnego innej firmy. Wniosek o zastosowanie sankcji wobec poborcy i naprawienie powstałej szkody przez niego wyrządzonej. Pismo zawiera wzór uzasadnienia.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
kolektor, czynność poborcy,
czynnosci poborcy,
zarzut, dokument do pobrania, wzor pisma,
składanie zazalenia, skarga na czynnosci poborcy, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania, urząd skarbowy, skladanie zazalenia, skarbówka,
dokumenty online do pobrania,
zarzuty,

Skarga na nie załatwienie przez organ podatkowy sprawy we właściwym terminie

›› Pobierz teraz

Skarga na nie załatwienie przez organ podatkowy sprawy we właściwym terminie.
Dokument Word do edycji.

Pismo ze skargą o nie załatwienie przez organ podatkowy sprawy we właściwym terminie opartą na podstawie art. 140 § 1 Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 1997 roku nr 137 poz. 926 z późn. zm.). Pismo zawiera opis poprawnego uzasadnienia.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Skarga na nie załatwienie przez organ podatkowy sp, składanie zazalenia, zarzut, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
składanie zażalenia, skladanie zazalenia,
dokument online, urząd skarbowy, wzor pisma,
urzędy skarbowe,
zażalenie,
skarga na nie zalatwienie przez organ podatkowy sp,
skarbówka,

Upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpisu

›› Pobierz teraz

Upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpisu.
Dokument Word do edycji.

Upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpisu.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
upoważniać, urząd skarbowy, vaty,
wystawienie faktury vat, faktura vat bez podpisu,
upoważnienia, faktury,
upowaznienie, urzędy skarbowe, dokument online, dokumenty do pobrania, upowaznienia,
dokument do pobrania, Upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpis, dokumenty online do pobrania,

Zarzuty w sprawie postępowania egzekucyjnego

›› Pobierz teraz

Zarzuty w sprawie postępowania egzekucyjnego.
Dokument Word do edycji.

Pismo z zarzutem w sprawie postępowania egzekucyjnego. W przykładowym uzasadnieniu pisze iż poborca skarbowy dokonał zajęcia ruchomości, które nie były i nie są własnością zobowiązanego, lecz jedynie przebywały w siedzibie zobowiązanego z tytułu umowy użyczenia

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
zazalenie, skarbówka,
skarga,
dokumenty online do pobrania,
dokument online, zażalenie,
egzekucja, dokument do pobrania,
zarzuty w sprawie postepowania egzekucyjnego,
urzędy skarbowe, Zarzuty w sprawie postępowania egzekucyjnego, urząd skarbowy,
proces egzekucyjny, postępowanie egzekucyjne,

Zawiadomienie o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg handlowych

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg handlowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo z zawiadomieniem o przejściu na prowadzenie księgi handlowej od dnia zaznaczonego w piśmie.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
ogłoszenia,
dokumenty do pobrania, obwieszczenia, uwagi, ostrzeżenie ostrzezenie,
ostrzezenia, zawiadomienie o dobrowolnym prowadzeniu ksiag hanzawiadomienie o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg hand, ogloszenia, dobrowolne prowadzenie ksiąg handlowych, urząd skarbowy,
ogłoszenie,
ksiegi,
urzędy skarbowe, zawiadamiac,
dokumenty online do pobrania,

Zawiadomienie o innym miejscu przechowywania ksiąg podatkowych

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o innym miejscu przechowywania ksiąg podatkowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo z zawiadomieniem o zmianie miejsca przechowywania ksiąg podatkowych. Pismo zawiera informacje dotyczące nowego adresu oraz daty, od kiedy zostanie zmienione miejsce.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zawiadamiać,
księgować,
ogloszenie,
zawiadomienie o innym miejscu przechowywania ksiąg podatkowych, dokument online,
ostrzeżenia,
zawiadamiac, zawiadomienie o innym miejscu przechowywania ksiag, ogłoszenia,
ostrzeżenie ostrzezenie, ksiąg podatkowych, inne miejsce przechowywania, księgi podatkowe,
dokument do pobrania,
urzędy skarbowe,

Zawiadomienie o prowadzeniu ksiąg handlowych

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o prowadzeniu ksiąg handlowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo z informacją w związku z przekroczeniem obrotów o przejściu na prowadzenie księgi handlowej.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zawiadamiac,
zawiadamiać, ogłoszenia,
ostrzeżenia, obwieszczenia, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
ogłoszenie,
ostrzeżenie ostrzezenie,
dokument online,
dokumenty do pobrania, urząd skarbowy, uwaga, zawiadomienie o prowadzeniu ksiag handlowych,
obwieszczenie,

Zawiadomienie o zrzeczeniu się opodatkowania kartą podatkową

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o zrzeczeniu się opodatkowania kartą podatkową.
Dokument Word do edycji.

Pismo z informacją o zrzeczeniu się opodatkowania w formie karty podatkowej i rozpoczęciu prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
ogloszenia,
ogłoszenia, zawiadamiac, zawiadomienie o zrzeczeniu sie opodatkowania karta,
uwaga, dokument do pobrania,
zawiadamiać,
wzór pisma,
dokumenty do pobrania,
obwieszczenie, ostrzeżenia, Zawiadomienie o zrzeczeniu się opodatkowania kartą, urzędy skarbowe, skarbówka,
podatki,

Żądanie wydania postanowienia

›› Pobierz teraz

Żądanie wydania postanowienia.
Dokument Word do edycji.

Pismo do Urzędu Skarbowego z żądaniem wydania postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, ponieważ zaległości zostały już uiszczone.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
postanowić,
wymagac,
zadanie,
Żądanie wydania postanowienia, domagać się, wymaganie, dokument do pobrania,
wybory,
dokumenty online do pobrania,
wybó,
dokument online, urzędy skarbowe, wydawać postanowienia, Żądanie wydania postanowienia,
wydanie decyzji,

Żądanie strony wyłączenia pracownika organu podatkowego od załatwiania sprawy

›› Pobierz teraz

Żądanie strony wyłączenia pracownika organu podatkowego od załatwiania sprawy.
Dokument Word do edycji.

Wniosek z żądaniem wyłączenia pracownika organu podatkowego od załatwiania sprawy. Opis uzasadnienia.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wymagac, urzędy skarbowe,
zadanie,
dokument do pobrania,
dokument online, dokumenty online do pobrania, domagac, ządać,
skarbówka,
żądać, urząd skarbowy, domagać się,
Żądanie strony wyłączenia pracownika organu podatk, żądanie strony wyłączenia pracownika organu podatkowego od załatwiania sprawy,
dokumenty online do pobrania,

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji

›› Pobierz teraz

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji.
Dokument Word do edycji.

Na podstawie art. 248 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Ordynacja podatkowa wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji ostatecznej wydanej przez Urząd Skarbowy i wstrzymanie wykonania decyzji. Pismo zawiera opis poprawnego uzasadnienia.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
nieważne,
żądanie stwierdzenia nieważności decyzji, niewazne, zadanie stwierdzenia niewaznosci decyzji,
skarbówka,
dokumenty do pobrania, urząd skarbowy, dokumenty online do pobrania,
decydowac, nieważnosci, urzędy skarbowe, dokument do pobrania, decyzje,
nieważna decyzja, stwierdzenie niewazniści,

Żądanie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów podatkowych

›› Pobierz teraz

Żądanie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów podatkowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo na podstawie art. 14 § 4 ustawy - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 z późn. zm.) z prośbą o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów
prawa podatkowego w wymienionej sprawie.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podatki,
domagać się, dokument do pobrania,
podatek, skarbówka, urzędy skarbowe, domagac,
przepis podatkowy, informacja,
Żądanie udzielenia informacji o zakresie stosowani, dokumenty online do pobrania,
wymagać, wskazóka, wymaganie,
urząd skarbowy,

Żądanie wyłączenia spod egzekucji

›› Pobierz teraz

Żądanie wyłączenia spod egzekucji.
Dokument Word do edycji.

Wzór pisma do Urzędu Skarbowego z żądaniem wyłączenia spod już przeprowadzonej egzekucji wymienionych ruchomości z powodu zajęcia ich bezpodstawnie.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Żądanie wyłączenia spod egzekucji,
dokumenty do pobrania,
dokument online, żądać,
urzędy skarbowe,
wyłączenie z egzekucji,
egzekucja, ządać,
domagać się,
zadanie, domagac,
wymagac,
wykluczenie spod egzekucji,
dokumenty online do pobrania,
wymaganie,

TYT - 1

›› Pobierz teraz

Wzór tytułów wykonawczych - wersja do wypełnienia na komputerze.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
tyt 1, tytul wykonawczy, dokument do pobrania, tyt-1,
dokument online, tyt -1, tytuł wykonawczy, tyt1,
tyt - 1, dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania, tyt- 1,

TYT - 2

›› Pobierz teraz

Wzór tytułów wykonawczych - wersja do wypełnienia na komputerze.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
tytul wykonawczy,
dokument do pobrania, tyt2,
tyt-2,
tyt 2, dokument online, tytuł wykonawczy,
tyt -2,
tyt - 2, dokumenty do pobrania, tyt- 2,

TYT - 3 oraz TYT - 3A

›› Pobierz teraz

Wzór tytułów wykonawczych - wersja do wypełnienia na komputerze.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
tyt - 3a, tyt-3a,
dokument online, tyt -3,
tyt - 3,
dokumenty do pobrania, tyt - 3 a, tyt 3 a,
tyt3,
tyt 3a, tyt- 3 a,
tyt3 a, dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, tyt 3,

Deklaracja uproszczona nabycia wewnątrz wspólnotowego.

›› Pobierz teraz

Deklaracja uproszczona nabycia wewnątrzwspólnotowego.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
akc-u, akc - u,
dokumenty online do pobrania, akcu, akc -u, akc u,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, akc- u, dokumenty do pobrania,
dokument online,

Wniosek o wydanie pozwolenia na posiadanie broni palnej sportowej

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie pozwolenia na posiadanie broni palnej sportowej. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, dokument online,
wniosek o wydanie pozwolenia na posiadanie broni palnej sportowej,
dokument do pobrania, broń palna sportowa, dokumenty do pobrania, broń sporrtowa, dokumenty online do pobrania,