Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2014-09-08

zakresobowiazkow.pl

Zakres obowiązków pracownika

Szukaj:

Kategorie:

› Zakresy Czynności Pracowników› W pracy› Umowy zlecenia› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Prawo pracy› Różne› BHP Instrukcje› PITy - rozliczenia za 2007 r› Horoskop - Znak zodiaku› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień› Referencje› Prawo pracy dla kobiet w ciąży› Listy motywacyjne i CV› Umowy związane z pracą› Wykup mieszkania› Deklaracje VAT, PIT, CIT› Dokumenty do Banku› Dokumenty przydatne przy budowie› Druki księgowe› Grzecznościowe› Informacje dla Urzędu Skarbowego› Krajowy Rejestr Karny› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia› NIP› Pisma do Urzędu Skarbowego› Pisma do TP S.A i innych operatorów› Pozwy sądowe› Prawo spółek handlowych› Prośby do Urzędu Skarbowego› Różne umowy› Sprawozdawczość Budżetowa› Studencik› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy użyczenia› Umowy związane ze świadczeniem usług› Upoważnienia› W urzędzie› Weksle› Wnioski do Urzędu Skarbowego› Wnioski sądowe› Zamówienia, reklamacje› ZUS - poradniki› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy

Pisma do Urzędu Skarbowego

Czy wiesz że, Naczelnika Urzędu Skarbowego, jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów, a zarazem organem podatkowym pierwszej instancji. A Urząd Skarbowy jest państwową jednostką budżetowa obsługującą Naczelnika. W tej kategorii znajdziecie wzory oświadczeń, próśb i wniosków.

Informacja o zrzeczeniu sie opodatkowania w formie karty podatkowej

›› Pobierz teraz

Informacja o zrzeczeniu sie opodatkowania w formie karty podatkowej.
Dokument Word do edycji.

Pismo z informacją o rezygnacji z opodatkowania w formie karty podatkowej na skutek otrzymania decyzji o wysokości karty podatkowej.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
informacja o rezygnacji z podatku, dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania, skarbówka,
dokumenty online do pobrania, dokument online,
Informacja o zrzeczeniu sie opodatkowania w formie, urząd skarbowy, dokument do pobrania,
urzędy skarbowe,

Odpowiedz na upomnienie

›› Pobierz teraz

Odpowiedz na upomnienie.
Dokument Word do edycji.

Odpowiedź na upomnienie informująca, że dochodzona kwota z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej została uiszczona.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Odpowiedz na upomnienie, dokument online, uiszczać, odzew, zaplata, upomnienia,
dokument do pobrania, zapłata, odpowiedź na upomnienie,
skarbówka,
uiszczac, dokumenty online do pobrania,
uiszczenie opłaty, dokumenty online do pobrania, urząd skarbowy,

Odwołanie od decyzji

›› Pobierz teraz

Odwołanie od decyzji.
Dokument Word do edycji.

Pismo z odwołaniem od decyzji Urzędu Skarbowego. Opis poprawnego uzasadnienia w oparciu o art. 222 Ordynacji podatkowej.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
odwołanie od decyzji pzu,
odwołanie od decyzji komisji egzaminacyjnej, odwołanie od decyzji rektora, odwołania od decyzji, pismo odwołanie od decyzji, odwołanie od decyzji urzędu pracy, odwołanie od decyzji inspektora, odwolanie od decyzji orzecznika,
odwolanie od decyzji, pisanie dowołania, odwolanie od decyzji pzu,
odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej liceum,
odwołanie od decyzji zus do sądu pracy, wzor odwołania od decyzji, odwołanie od decyzji lekarza orzecznika zus odwołanie od decyzji rekrutacyjnej,

Oświadczenie o ilości stanowisk kasowych

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o ilości stanowisk kasowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo z informacją o przekroczeniu w danym miesiącu obrotu zobowiązującego do prowadzenia ewidencji za pomocą kas rejestrujących, wobec czego będzie zwiększona ilość stanowisk kasowych.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
ilość kasy,
wypowiedź, stanowisko pracy, oswiadczenie o ilości kas, oswiadczenie o ilosci stanowisk kasowych, dokument do pobrania, oświadczenie o ilości stanowisk kasowych,
deklaracje,
wypowiedz, skarbówka, dokument online, urząd skarbowy,
dokumenty do pobrania,
Oświadczenie o ilości stanowisk kasowych, deklaracja,

Prośba o obniżenie karty podatkowej

›› Pobierz teraz

Prośba o obniżenie karty podatkowej.
Dokument Word do edycji.

Wzór pisma z prośbą o obniżenie wysokości podatku w formie karty podatkowej. W uzasadnieniu zaznaczone jest, iż wysokość zobowiązania podatkowego czyni działalność deficytową już na samym starcie.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prosba,
dokumenty do pobrania, dokument do pobrania, urząd skarbowy, prosba o obnizenie karty podatkowej, urzędy skarbowe, prośba o zmniejszenie karty podatkowej, dokumenty online do pobrania,
Prośba o obniżenie karty podatkowej, dokumenty online do pobrania, dokument online,
wniosek o zmniejszenie karty podatkowej,
podania,
podanie o obniżenie karty podatkowej, skarbówka,

Prośba o umorzenie karty podatkowej wraz z odsetkami

›› Pobierz teraz

Prośba o umorzenie karty podatkowej wraz z odsetkami.
Dokument Word do edycji.

Pismo z prośbą o umorzenie zaległości karty podatkowej wraz z odsetkami. W piśmie zawarty jest przykład uzasadnienia.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prosba o umorzenie karty podatkowej wraz z odsetka, wniosek,
odsetki, skarbówka,
urząd skarbowy,
wnioskować,
skasować,
odwołanie,
odsetek, pismo z prosba, dokumenty online do pobrania, podanie,
Prośba o umorzenie karty podatkowej wraz z odsetka,
skasowanie, odwolanie,

Skarga na czynności poborcy

›› Pobierz teraz

Skarga na czynności poborcy
Dokument Word do edycji.

Wzór pisma ze skargą na czynności poborcy, podjęte w toku prowadzenia egzekucji zobowiązania pieniężnego innej firmy. Wniosek o zastosowanie sankcji wobec poborcy i naprawienie powstałej szkody przez niego wyrządzonej. Pismo zawiera wzór uzasadnienia.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
skarga na czynności poborcy,
dokumenty online do pobrania,
składanie zażalenia, Skarga na czynności poborcy,
wzor pisma,
urzędy skarbowe,
czynnosci poborcy, dokumenty do pobrania, skarbówka, czynność poborcy, dokument do pobrania, zarzut, dokument online, kolektor, skarga na czynnosci poborcy,

Skarga na nie załatwienie przez organ podatkowy sprawy we właściwym terminie

›› Pobierz teraz

Skarga na nie załatwienie przez organ podatkowy sprawy we właściwym terminie.
Dokument Word do edycji.

Pismo ze skargą o nie załatwienie przez organ podatkowy sprawy we właściwym terminie opartą na podstawie art. 140 § 1 Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 1997 roku nr 137 poz. 926 z późn. zm.). Pismo zawiera opis poprawnego uzasadnienia.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
skarbówka, dokumenty online do pobrania,
składanie zażalenia,
urząd skarbowy, Skarga na nie załatwienie przez organ podatkowy sp, składanie zazalenia, dokumenty online do pobrania, zarzuty,
zażalenie, skarga na nie zalatwienie przez organ podatkowy sp, dokumenty do pobrania, skladanie zazalenia, dokument online,
urzędy skarbowe,
dokument do pobrania,

Upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpisu

›› Pobierz teraz

Upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpisu.
Dokument Word do edycji.

Upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpisu.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
urzędy skarbowe,
vaty,
faktury, urząd skarbowy,
upowaznienia, wystawienie faktury vat, skarbówka, dokument do pobrania,
upoważnienie do wystawienia faktury vat bez podpisu, upoważniać,
dokumenty do pobrania,
dokument online,
dokumenty online do pobrania, upowaznienie do wystawienia faktury vat bez podpis,
upowaznienie,

Zarzuty w sprawie postępowania egzekucyjnego

›› Pobierz teraz

Zarzuty w sprawie postępowania egzekucyjnego.
Dokument Word do edycji.

Pismo z zarzutem w sprawie postępowania egzekucyjnego. W przykładowym uzasadnieniu pisze iż poborca skarbowy dokonał zajęcia ruchomości, które nie były i nie są własnością zobowiązanego, lecz jedynie przebywały w siedzibie zobowiązanego z tytułu umowy użyczenia

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wzor pisma, skarbówka, Zarzuty w sprawie postępowania egzekucyjnego, zazalenie,
urząd skarbowy, zarzuty w sprawie postepowania egzekucyjnego,
postępowania egzekucyjne, egzekucja, skarga,
dokument online, postępowanie egzekucyjne,
urzędy skarbowe,
wzór pisma,
proces egzekucyjny, postepowanie,

Zawiadomienie o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg handlowych

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg handlowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo z zawiadomieniem o przejściu na prowadzenie księgi handlowej od dnia zaznaczonego w piśmie.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
obwieszczenie,
ogloszenie,
ksiegi,
zawiadomienia, Zawiadomienie o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg han,
ogloszenia, ostrzezenia,
zawiadomienie o dobrowolnym prowadzeniu ksiag hanzawiadomienie o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg hand, zawiadamiac,
zawiadomienie,
dokumenty online do pobrania, księgi handlowe,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania, ogłoszenia,

Zawiadomienie o innym miejscu przechowywania ksiąg podatkowych

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o innym miejscu przechowywania ksiąg podatkowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo z zawiadomieniem o zmianie miejsca przechowywania ksiąg podatkowych. Pismo zawiera informacje dotyczące nowego adresu oraz daty, od kiedy zostanie zmienione miejsce.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Zawiadomienie o innym miejscu przechowywania ksiąg, ksiąg podatkowych, dokumenty do pobrania,
zawiadomienie,
przechowalnia księgi,
zawiadamiac, ksiegi,
dokumenty online do pobrania, ostrzezenia,
księgować, zawiadamiać, ostrzeżenia, dokumenty online do pobrania,
zawiadomienie o innym miejscu przechowywania ksiąg podatkowych,
ogloszenie,

Zawiadomienie o prowadzeniu ksiąg handlowych

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o prowadzeniu ksiąg handlowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo z informacją w związku z przekroczeniem obrotów o przejściu na prowadzenie księgi handlowej.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zawiadomienie o prowadzeniu ksiag handlowych, zawiadamiac,
obwieszczenia, ogłoszenie, skarbówka,
kierowanie księgą handlową,
zawiadomienie, obwieszczenie,
uwaga, ksiąg handlowych, ostrzezenia, zawiadomienia, zawiadamiać,
Zawiadomienie o prowadzeniu ksiąg handlowych, prowadzenie księgi handlowej,

Zawiadomienie o zrzeczeniu się opodatkowania kartą podatkową

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o zrzeczeniu się opodatkowania kartą podatkową.
Dokument Word do edycji.

Pismo z informacją o zrzeczeniu się opodatkowania w formie karty podatkowej i rozpoczęciu prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
obwieszczenia, wzór pisma,
uwaga, dokument online, urząd skarbowy,
ogłoszenia, ostrzezenia, ostrzeżenia,
ogłoszenie,
opodatkowanie, karta podatkowa, skarbówka, karty podatkowe, dokumenty do pobrania,

Żądanie wydania postanowienia

›› Pobierz teraz

Żądanie wydania postanowienia.
Dokument Word do edycji.

Pismo do Urzędu Skarbowego z żądaniem wydania postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, ponieważ zaległości zostały już uiszczone.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
decyzja,
dokumenty online do pobrania,
postanowienie,
Żądanie wydania postanowienia,
żadac,
dokumenty do pobrania,
zadanie wydania postanowienia,
urzędy skarbowe, Żądanie wydania postanowienia, wybory,
wybó,
dokument do pobrania,
wymaganie,
postanowić,
dokumenty online do pobrania,

Żądanie strony wyłączenia pracownika organu podatkowego od załatwiania sprawy

›› Pobierz teraz

Żądanie strony wyłączenia pracownika organu podatkowego od załatwiania sprawy.
Dokument Word do edycji.

Wniosek z żądaniem wyłączenia pracownika organu podatkowego od załatwiania sprawy. Opis uzasadnienia.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wymagać, załatwienie sprawy w urzędzie podatkowym, dokumenty do pobrania, wymagac, dokumenty online do pobrania, Żądanie strony wyłączenia pracownika organu podatk,
domagać się,
żądanie strony wyłączenia pracownika organu podatkowego od załatwiania sprawy, urzędy skarbowe,
skarbówka,
zadanie strony wylaczenia pracownika organu podatk, żądać,
dokument online,
dokument do pobrania, wymaganie,

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji

›› Pobierz teraz

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji.
Dokument Word do edycji.

Na podstawie art. 248 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Ordynacja podatkowa wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji ostatecznej wydanej przez Urząd Skarbowy i wstrzymanie wykonania decyzji. Pismo zawiera opis poprawnego uzasadnienia.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
nieważne,
niewazne, żądanie stwierdzenia nieważności decyzji,
urząd skarbowy,
stwierdzenie niewazniści,
dokumenty online do pobrania, skarbówka,
decydować, dokument online, urzędy skarbowe, nieważnosci,
decydowac, zadanie stwierdzenia niewaznosci decyzji,

Żądanie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów podatkowych

›› Pobierz teraz

Żądanie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów podatkowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo na podstawie art. 14 § 4 ustawy - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 z późn. zm.) z prośbą o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów
prawa podatkowego w wymienionej sprawie.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
stosowanie przepisów podatkowych, dokumenty online do pobrania,
wskazóka, podatek, skarbówka,
Żądanie udzielenia informacji o zakresie stosowani, ządać,
domagać się,
urząd skarbowy,
wymagac, podatki,
zadanie udzielenia informacji o zakresie stosowani,
dokument do pobrania, wymaganie, wskazowka,

Żądanie wyłączenia spod egzekucji

›› Pobierz teraz

Żądanie wyłączenia spod egzekucji.
Dokument Word do edycji.

Wzór pisma do Urzędu Skarbowego z żądaniem wyłączenia spod już przeprowadzonej egzekucji wymienionych ruchomości z powodu zajęcia ich bezpodstawnie.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zadanie wylaczenia spod egzekucji,
wykluczenie spod egzekucji, wymaganie, żadac, zadanie,
dokumenty online do pobrania,
egzekucja, domagac,
dokumenty online do pobrania, wymagać,
ządać,
wymagac,
urzędy skarbowe, dokumenty do pobrania, skarbówka,

TYT - 1

›› Pobierz teraz

Wzór tytułów wykonawczych - wersja do wypełnienia na komputerze.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
tytuł wykonawczy, tyt 1,
tyt -1,
tyt-1, tyt1, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
tytul wykonawczy,
dokumenty online do pobrania, tyt - 1, dokument online, tyt- 1,
dokumenty do pobrania,

TYT - 2

›› Pobierz teraz

Wzór tytułów wykonawczych - wersja do wypełnienia na komputerze.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
tytul wykonawczy,
dokumenty online do pobrania, tyt -2, dokumenty do pobrania, tyt-2,
tyt 2, dokument online,
dokumenty online do pobrania, tytuł wykonawczy, tyt - 2,
dokument do pobrania,
tyt- 2, tyt2,

TYT - 3 oraz TYT - 3A

›› Pobierz teraz

Wzór tytułów wykonawczych - wersja do wypełnienia na komputerze.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
tyt3 a, tyt - 3, tyt 3a, dokument online,
tyt -3,
dokumenty do pobrania, tyt - 3a,
dokumenty online do pobrania, tyt-3a,
tyt 3,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, tyt 3 a,
tyt - 3 a, tyt-3 a,

Deklaracja uproszczona nabycia wewnątrz wspólnotowego.

›› Pobierz teraz

Deklaracja uproszczona nabycia wewnątrzwspólnotowego.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, akc u,
akcu,
akc-u,
dokumenty do pobrania, akc - u, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, akc- u, dokumenty online do pobrania, akc -u,

Wniosek o wydanie pozwolenia na posiadanie broni palnej sportowej

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie pozwolenia na posiadanie broni palnej sportowej. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
dokument online, broń palna sportowa,
dokument do pobrania, dokumenty do pobrania,
broń sporrtowa, dokumenty online do pobrania, wniosek o wydanie pozwolenia na posiadanie broni palnej sportowej,