Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2016-06-10

zakresobowiazkow.pl

Zakres obowiązków pracownika

Szukaj:

Kategorie:

› Zakresy Czynności Pracowników› W pracy› Umowy zlecenia› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Prawo pracy› Różne› BHP Instrukcje› PITy - rozliczenia za 2007 r› Horoskop - Znak zodiaku› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień› Referencje› Prawo pracy dla kobiet w ciąży› Listy motywacyjne i CV› Umowy związane z pracą› Wykup mieszkania› Deklaracje VAT, PIT, CIT› Dokumenty do Banku› Dokumenty przydatne przy budowie› Druki księgowe› Grzecznościowe› Informacje dla Urzędu Skarbowego› Krajowy Rejestr Karny› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia› NIP› Pisma do Urzędu Skarbowego› Pisma do TP S.A i innych operatorów› Pozwy sądowe› Prawo spółek handlowych› Prośby do Urzędu Skarbowego› Różne umowy› Sprawozdawczość Budżetowa› Studencik› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy użyczenia› Umowy związane ze świadczeniem usług› Upoważnienia› W urzędzie› Weksle› Wnioski do Urzędu Skarbowego› Wnioski sądowe› Zamówienia, reklamacje› ZUS - poradniki› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy

Pisma do Urzędu Skarbowego

Czy wiesz że, Naczelnika Urzędu Skarbowego, jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów, a zarazem organem podatkowym pierwszej instancji. A Urząd Skarbowy jest państwową jednostką budżetowa obsługującą Naczelnika. W tej kategorii znajdziecie wzory oświadczeń, próśb i wniosków.

Informacja o zrzeczeniu sie opodatkowania w formie karty podatkowej

›› Pobierz teraz

Informacja o zrzeczeniu sie opodatkowania w formie karty podatkowej.
Dokument Word do edycji.

Pismo z informacją o rezygnacji z opodatkowania w formie karty podatkowej na skutek otrzymania decyzji o wysokości karty podatkowej.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
urzędy skarbowe,
dokumenty online do pobrania,
informacja o rezygnacji z podatku,
Informacja o zrzeczeniu sie opodatkowania w formie, dokument online,
dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
urząd skarbowy, skarbówka,

Odpowiedz na upomnienie

›› Pobierz teraz

Odpowiedz na upomnienie.
Dokument Word do edycji.

Odpowiedź na upomnienie informująca, że dochodzona kwota z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej została uiszczona.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
uiszczać, dokumenty online do pobrania, urząd skarbowy,
upomnienia, skarbówka,
dokument online, dokumenty online do pobrania, urzędy skarbowe, dokument do pobrania,
zaplata,
zapłata, dokumenty do pobrania,
Odpowiedz na upomnienie,
odzew, uiszczac,

Odwołanie od decyzji

›› Pobierz teraz

Odwołanie od decyzji.
Dokument Word do edycji.

Pismo z odwołaniem od decyzji Urzędu Skarbowego. Opis poprawnego uzasadnienia w oparciu o art. 222 Ordynacji podatkowej.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Odwołanie od decyzji,
wniosek o odwołanie od decyzji,
odwołanie od decyzji podatkowej, wzór odwołania od decyzji pzu, wzór odwołania od decyzji dziekana,
odwołania od decyzji pzu,
odwołanie od decyzji urzędu skarbowego, odwołanie od decyzji wydziałowej komisji,
odwołanie od decyzji komisji lekarskiej,
jak napisac odwolanie od decyzji, odwołanie od decyzji naczelnika urzędu skarbowego,
odwołanie od decyzji zakładu ubezpieczeń, odwołanie od decyzji lekarza orzecznika zus odwołanie od decyzji rekrutacyjnej,
odwołanie od decyzji wojewody, odwołanie od decyzji wku,

Oświadczenie o ilości stanowisk kasowych

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o ilości stanowisk kasowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo z informacją o przekroczeniu w danym miesiącu obrotu zobowiązującego do prowadzenia ewidencji za pomocą kas rejestrujących, wobec czego będzie zwiększona ilość stanowisk kasowych.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
ilość kas,
urzędy skarbowe, ilość kasy,
dokumenty do pobrania, dokument online,
wypowiedź, wypowiedz,
stanowisko pracy,
deklaracje, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
oświadczenie o ilości stanowisk kasowych,
oswiadczenie o ilości kas, skarbówka, Oświadczenie o ilości stanowisk kasowych,

Prośba o obniżenie karty podatkowej

›› Pobierz teraz

Prośba o obniżenie karty podatkowej.
Dokument Word do edycji.

Wzór pisma z prośbą o obniżenie wysokości podatku w formie karty podatkowej. W uzasadnieniu zaznaczone jest, iż wysokość zobowiązania podatkowego czyni działalność deficytową już na samym starcie.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
prośba o zmniejszenie karty podatkowej, dokument online,
Prośba o obniżenie karty podatkowej, wzor pisma, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
karta podatkowa, urząd skarbowy, podanie o obniżenie karty podatkowej, urzędy skarbowe,
dokumenty do pobrania,
prosba, skarbówka, prosba o obnizenie karty podatkowej,

Prośba o umorzenie karty podatkowej wraz z odsetkami

›› Pobierz teraz

Prośba o umorzenie karty podatkowej wraz z odsetkami.
Dokument Word do edycji.

Pismo z prośbą o umorzenie zaległości karty podatkowej wraz z odsetkami. W piśmie zawarty jest przykład uzasadnienia.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, urzędy skarbowe, odwołać, wniosek,
Prośba o umorzenie karty podatkowej wraz z odsetka,
dokument online, skasować,
odsetki, urząd skarbowy, dokumenty do pobrania, dokument do pobrania,
podanie,
odwołanie, karta podatkowa z odsetkami,
skarbówka,

Skarga na czynności poborcy

›› Pobierz teraz

Skarga na czynności poborcy
Dokument Word do edycji.

Wzór pisma ze skargą na czynności poborcy, podjęte w toku prowadzenia egzekucji zobowiązania pieniężnego innej firmy. Wniosek o zastosowanie sankcji wobec poborcy i naprawienie powstałej szkody przez niego wyrządzonej. Pismo zawiera wzór uzasadnienia.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wzor pisma, zażalenie,
zarzut, urzędy skarbowe, skarbówka,
skarga na czynności poborcy,
kolektor,
dokument do pobrania, zarzuty, urząd skarbowy, dokument online,
Skarga na czynności poborcy,
składanie zazalenia,
dokumenty online do pobrania, składanie zażalenia,

Skarga na nie załatwienie przez organ podatkowy sprawy we właściwym terminie

›› Pobierz teraz

Skarga na nie załatwienie przez organ podatkowy sprawy we właściwym terminie.
Dokument Word do edycji.

Pismo ze skargą o nie załatwienie przez organ podatkowy sprawy we właściwym terminie opartą na podstawie art. 140 § 1 Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 1997 roku nr 137 poz. 926 z późn. zm.). Pismo zawiera opis poprawnego uzasadnienia.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zarzuty,
zażalenie, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, dokumenty do pobrania,
urzędy skarbowe, skarga na nie zalatwienie przez organ podatkowy sp,
dokumenty online do pobrania,
Skarga na nie załatwienie przez organ podatkowy sp,
składanie zażalenia,
urząd skarbowy, składanie zazalenia, skladanie zazalenia,
skarbówka, dokument online,

Upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpisu

›› Pobierz teraz

Upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpisu.
Dokument Word do edycji.

Upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpisu.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
upoważnienie do wystawienia faktury vat bez podpisu, Upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpis, dokumenty do pobrania, upowaznienia,
dokument do pobrania,
skarbówka,
upowaznienie,
vaty,
wystawienie faktury vat,
urząd skarbowy,
urzędy skarbowe,
upowaznienie do wystawienia faktury vat bez podpis,
dokumenty online do pobrania,
faktura vat bez podpisu,

Zarzuty w sprawie postępowania egzekucyjnego

›› Pobierz teraz

Zarzuty w sprawie postępowania egzekucyjnego.
Dokument Word do edycji.

Pismo z zarzutem w sprawie postępowania egzekucyjnego. W przykładowym uzasadnieniu pisze iż poborca skarbowy dokonał zajęcia ruchomości, które nie były i nie są własnością zobowiązanego, lecz jedynie przebywały w siedzibie zobowiązanego z tytułu umowy użyczenia

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zazalenie,
skarbówka,
dokument online, postepowanie,
zarzuty w sprawie postepowania egzekucyjnego,
dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania,
skarga, Zarzuty w sprawie postępowania egzekucyjnego,
urząd skarbowy, urzędy skarbowe, postępowania egzekucyjne,
wzor pisma, egzekucja,
dokumenty online do pobrania,

Zawiadomienie o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg handlowych

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg handlowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo z zawiadomieniem o przejściu na prowadzenie księgi handlowej od dnia zaznaczonego w piśmie.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
urzędy skarbowe, ostrzezenia,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, ogłoszenia, dobrowolne prowadzenie ksiąg handlowych,
ogłoszenie,
zawiadomienie o dobrowolnym prowadzeniu ksiag hanzawiadomienie o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg hand,
skarbówka, księgi handlowe,
Zawiadomienie o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg han,
ogloszenia, dokumenty do pobrania, zawiadomienia, ksiegi,

Zawiadomienie o innym miejscu przechowywania ksiąg podatkowych

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o innym miejscu przechowywania ksiąg podatkowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo z zawiadomieniem o zmianie miejsca przechowywania ksiąg podatkowych. Pismo zawiera informacje dotyczące nowego adresu oraz daty, od kiedy zostanie zmienione miejsce.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, zawiadomienie, Zawiadomienie o innym miejscu przechowywania ksiąg, ostrzezenia, zawiadomienie o innym miejscu przechowywania ksiag,
uwaga, księgi podatkowe, ogłoszenia,
ogłoszenie,
ostrzeżenia,
przechowalnia księgi,
zawiadamiać,
ogloszenia, księgować, ostrzeżenie ostrzezenie,

Zawiadomienie o prowadzeniu ksiąg handlowych

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o prowadzeniu ksiąg handlowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo z informacją w związku z przekroczeniem obrotów o przejściu na prowadzenie księgi handlowej.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
ogłoszenia, ostrzeżenia, obwieszczenia, urząd skarbowy, Zawiadomienie o prowadzeniu ksiąg handlowych,
uwagi,
urzędy skarbowe, zawiadomienie o prowadzeniu ksiag handlowych, ostrzezenia, skarbówka,
ogłoszenie, zawiadamiac, ogloszenia,
ostrzeżenie ostrzezenie, kierowanie księgą handlową,

Zawiadomienie o zrzeczeniu się opodatkowania kartą podatkową

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o zrzeczeniu się opodatkowania kartą podatkową.
Dokument Word do edycji.

Pismo z informacją o zrzeczeniu się opodatkowania w formie karty podatkowej i rozpoczęciu prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
ogłoszenia,
ostrzezenia,
podatek,
ogloszenie,
opodatkowanie,
ogloszenia,
dokument online, podatki,
dokumenty do pobrania, ostrzeżenia,
karta podatkowa, zawiadomienie o zrzeczeniu sie opodatkowania karta, wzor,
skarbówka,
wzór pisma,

Żądanie wydania postanowienia

›› Pobierz teraz

Żądanie wydania postanowienia.
Dokument Word do edycji.

Pismo do Urzędu Skarbowego z żądaniem wydania postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, ponieważ zaległości zostały już uiszczone.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
wydawać postanowienia,
wybory, Żądanie wydania postanowienia, wymagac, urząd skarbowy,
żadac,
postanowić,
wymaganie, domagac,
wymagać, dokument online, skarbówka,
dokumenty online do pobrania,
żądać,

Żądanie strony wyłączenia pracownika organu podatkowego od załatwiania sprawy

›› Pobierz teraz

Żądanie strony wyłączenia pracownika organu podatkowego od załatwiania sprawy.
Dokument Word do edycji.

Wniosek z żądaniem wyłączenia pracownika organu podatkowego od załatwiania sprawy. Opis uzasadnienia.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, domagac,
zadanie, Żądanie strony wyłączenia pracownika organu podatk, załatwienie sprawy w urzędzie podatkowym, wymaganie, żadac,
żądanie strony wyłączenia pracownika organu podatkowego od załatwiania sprawy,
skarbówka,
zadanie strony wylaczenia pracownika organu podatk, żądać,
dokument online, domagać się, ządać, urzędy skarbowe,

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji

›› Pobierz teraz

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji.
Dokument Word do edycji.

Na podstawie art. 248 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Ordynacja podatkowa wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji ostatecznej wydanej przez Urząd Skarbowy i wstrzymanie wykonania decyzji. Pismo zawiera opis poprawnego uzasadnienia.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
urząd skarbowy,
dokumenty online do pobrania, decydować,
nieważna decyzja, niewazne, urzędy skarbowe, dokument do pobrania,
zadanie stwierdzenia niewaznosci decyzji,
dokumenty do pobrania,
decydowac, nieważne, skarbówka, dokumenty online do pobrania, dokument online, nieważnosci,

Żądanie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów podatkowych

›› Pobierz teraz

Żądanie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów podatkowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo na podstawie art. 14 § 4 ustawy - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 z późn. zm.) z prośbą o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów
prawa podatkowego w wymienionej sprawie.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
domagac, wskazowka,
przepis podatkowy,
ządać, wskazóka,
zadanie, urzędy skarbowe, dokument do pobrania,
informacja,
podatki, stosowanie przepisów podatkowych,
dokumenty do pobrania,
udzielanie informacji,
wymaganie,
dokumenty online do pobrania,

Żądanie wyłączenia spod egzekucji

›› Pobierz teraz

Żądanie wyłączenia spod egzekucji.
Dokument Word do edycji.

Wzór pisma do Urzędu Skarbowego z żądaniem wyłączenia spod już przeprowadzonej egzekucji wymienionych ruchomości z powodu zajęcia ich bezpodstawnie.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
żądać,
wymagać,
dokumenty do pobrania, dokument do pobrania,
wyrok wykonanie wyroku, Żądanie wyłączenia spod egzekucji, wymaganie,
dokumenty online do pobrania,
urząd skarbowy,
zadanie wylaczenia spod egzekucji,
dokument online, domagac, wyłączenie z egzekucji,
domagać się, skarbówka,

TYT - 1

›› Pobierz teraz

Wzór tytułów wykonawczych - wersja do wypełnienia na komputerze.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
tyt 1, tyt- 1, tyt - 1,
dokumenty do pobrania, dokument online,
tytul wykonawczy, tyt -1,
dokumenty online do pobrania, tyt-1,
tytuł wykonawczy, tyt1,

TYT - 2

›› Pobierz teraz

Wzór tytułów wykonawczych - wersja do wypełnienia na komputerze.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
tyt- 2, dokument do pobrania, tyt - 2,
dokument online,
tyt -2, tytuł wykonawczy,
tytul wykonawczy, tyt-2, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania, tyt 2, dokumenty online do pobrania,
tyt2,

TYT - 3 oraz TYT - 3A

›› Pobierz teraz

Wzór tytułów wykonawczych - wersja do wypełnienia na komputerze.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
tyt-3 a, tyt3 a,
tyt -3 a,
tyt - 3 a,
tyt-3, tyt 3 a,
tyt - 3a, tyt- 3a,
tyt -3a, tyt- 3, tyt - 3,
tyt3a,
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,

Deklaracja uproszczona nabycia wewnątrz wspólnotowego.

›› Pobierz teraz

Deklaracja uproszczona nabycia wewnątrzwspólnotowego.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, akc-u, akc u, akcu,
dokument online,
dokument do pobrania, akc - u,
dokumenty online do pobrania,
akc -u, dokumenty online do pobrania, akc- u,

Wniosek o wydanie pozwolenia na posiadanie broni palnej sportowej

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie pozwolenia na posiadanie broni palnej sportowej. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, broń palna sportowa,
broń sporrtowa,
dokument online,
dokumenty online do pobrania,
wniosek o wydanie pozwolenia na posiadanie broni palnej sportowej,