Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2014-09-08

zakresobowiazkow.pl

Zakres obowiązków pracownika

Szukaj:

Kategorie:

› Zakresy Czynności Pracowników› W pracy› Umowy zlecenia› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Prawo pracy› Różne› BHP Instrukcje› PITy - rozliczenia za 2007 r› Horoskop - Znak zodiaku› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień› Referencje› Prawo pracy dla kobiet w ciąży› Listy motywacyjne i CV› Umowy związane z pracą› Wykup mieszkania› Deklaracje VAT, PIT, CIT› Dokumenty do Banku› Dokumenty przydatne przy budowie› Druki księgowe› Grzecznościowe› Informacje dla Urzędu Skarbowego› Krajowy Rejestr Karny› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia› NIP› Pisma do Urzędu Skarbowego› Pisma do TP S.A i innych operatorów› Pozwy sądowe› Prawo spółek handlowych› Prośby do Urzędu Skarbowego› Różne umowy› Sprawozdawczość Budżetowa› Studencik› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy użyczenia› Umowy związane ze świadczeniem usług› Upoważnienia› W urzędzie› Weksle› Wnioski do Urzędu Skarbowego› Wnioski sądowe› Zamówienia, reklamacje› ZUS - poradniki› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy

Pisma do Urzędu Skarbowego

Czy wiesz że, Naczelnika Urzędu Skarbowego, jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów, a zarazem organem podatkowym pierwszej instancji. A Urząd Skarbowy jest państwową jednostką budżetowa obsługującą Naczelnika. W tej kategorii znajdziecie wzory oświadczeń, próśb i wniosków.

Informacja o zrzeczeniu sie opodatkowania w formie karty podatkowej

›› Pobierz teraz

Informacja o zrzeczeniu sie opodatkowania w formie karty podatkowej.
Dokument Word do edycji.

Pismo z informacją o rezygnacji z opodatkowania w formie karty podatkowej na skutek otrzymania decyzji o wysokości karty podatkowej.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania, Informacja o zrzeczeniu sie opodatkowania w formie, informacja o rezygnacji z podatku, dokument online,
urząd skarbowy,
skarbówka, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, urzędy skarbowe,

Odpowiedz na upomnienie

›› Pobierz teraz

Odpowiedz na upomnienie.
Dokument Word do edycji.

Odpowiedź na upomnienie informująca, że dochodzona kwota z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej została uiszczona.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, skarbówka,
Odpowiedz na upomnienie,
dokumenty online do pobrania,
odpowiedź na upomnienie, zapłata,
uiszczać,
upomnienia,
dokument online,
odzew, uiszczac, uiszczenie opłaty,
dokument do pobrania, zaplata,
urzędy skarbowe,

Odwołanie od decyzji

›› Pobierz teraz

Odwołanie od decyzji.
Dokument Word do edycji.

Pismo z odwołaniem od decyzji Urzędu Skarbowego. Opis poprawnego uzasadnienia w oparciu o art. 222 Ordynacji podatkowej.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wzory odwołań od decyzji, odwołanie od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej, odwołanie od decyzji orzecznika zus,
odwołanie od decyzji zus wzór, odwolanie od decyzji komisji rekrutacyjnej,
przykładowe odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej, pismo odwołanie od decyzji, dokumenty online do pobrania, wzór odwołania od decyzji komisji lekarskiej, odwołanie od decyzji komisji wojskowej, odwolywać, wzór pisma odwołanie od decyzji,
odwołanie od decyzji konsula, odwołania od decyzji administracyjnej,
odwołanie od decyzji uczelni,

Oświadczenie o ilości stanowisk kasowych

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o ilości stanowisk kasowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo z informacją o przekroczeniu w danym miesiącu obrotu zobowiązującego do prowadzenia ewidencji za pomocą kas rejestrujących, wobec czego będzie zwiększona ilość stanowisk kasowych.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
ilość kasy,
dokument online,
wypowiedz,
dokument do pobrania,
stanowisko pracy,
oswiadczenie o ilości kas,
oswiadczenie o ilosci stanowisk kasowych, urząd skarbowy,
oświadczenie o ilości stanowisk kasowych,
dokumenty do pobrania,
Oświadczenie o ilości stanowisk kasowych,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
deklaracje, deklaracja,

Prośba o obniżenie karty podatkowej

›› Pobierz teraz

Prośba o obniżenie karty podatkowej.
Dokument Word do edycji.

Wzór pisma z prośbą o obniżenie wysokości podatku w formie karty podatkowej. W uzasadnieniu zaznaczone jest, iż wysokość zobowiązania podatkowego czyni działalność deficytową już na samym starcie.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, urzędy skarbowe, Prośba o obniżenie karty podatkowej, prośba o zmniejszenie karty podatkowej,
dokument do pobrania, skarbówka, prosba o obnizenie karty podatkowej, podanie o obniżenie karty podatkowej, dokumenty online do pobrania, dokument online, podania,
karta podatkowa, dokumenty do pobrania, wzor pisma,
wniosek o zmniejszenie karty podatkowej,

Prośba o umorzenie karty podatkowej wraz z odsetkami

›› Pobierz teraz

Prośba o umorzenie karty podatkowej wraz z odsetkami.
Dokument Word do edycji.

Pismo z prośbą o umorzenie zaległości karty podatkowej wraz z odsetkami. W piśmie zawarty jest przykład uzasadnienia.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
skarbówka, karta podatkowa z odsetkami, prosba o umorzenie karty podatkowej wraz z odsetka,
Prośba o umorzenie karty podatkowej wraz z odsetka, prosba,
urząd skarbowy,
odwołać, dokument online, dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania, odwołanie, pismo z prosba,
wniosek,
odsetek,

Skarga na czynności poborcy

›› Pobierz teraz

Skarga na czynności poborcy
Dokument Word do edycji.

Wzór pisma ze skargą na czynności poborcy, podjęte w toku prowadzenia egzekucji zobowiązania pieniężnego innej firmy. Wniosek o zastosowanie sankcji wobec poborcy i naprawienie powstałej szkody przez niego wyrządzonej. Pismo zawiera wzór uzasadnienia.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, urzędy skarbowe, dokument do pobrania, zarzut, zażalenie,
czynność poborcy,
skarga na czynności poborcy,
czynnosci poborcy,
urząd skarbowy,
skarga na czynnosci poborcy,
skladanie zazalenia, dokument online, dokumenty online do pobrania, zarzuty, Skarga na czynności poborcy,

Skarga na nie załatwienie przez organ podatkowy sprawy we właściwym terminie

›› Pobierz teraz

Skarga na nie załatwienie przez organ podatkowy sprawy we właściwym terminie.
Dokument Word do edycji.

Pismo ze skargą o nie załatwienie przez organ podatkowy sprawy we właściwym terminie opartą na podstawie art. 140 § 1 Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 1997 roku nr 137 poz. 926 z późn. zm.). Pismo zawiera opis poprawnego uzasadnienia.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
urzędy skarbowe, dokumenty do pobrania, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
urząd skarbowy,
zażalenie,
zarzuty, skladanie zazalenia, zarzut,
składanie zażalenia,
dokument online,
skarga na nie zalatwienie przez organ podatkowy sp, dokumenty online do pobrania,
Skarga na nie załatwienie przez organ podatkowy sp, skarbówka,

Upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpisu

›› Pobierz teraz

Upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpisu.
Dokument Word do edycji.

Upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpisu.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, faktura vat bez podpisu,
dokument online, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, dokumenty do pobrania,
upoważniać, skarbówka,
upoważnienie do wystawienia faktury vat bez podpisu,
urząd skarbowy,
Upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpis,
wystawienie faktury vat,
upowaznienie, upowaznienia, upoważnienia,

Zarzuty w sprawie postępowania egzekucyjnego

›› Pobierz teraz

Zarzuty w sprawie postępowania egzekucyjnego.
Dokument Word do edycji.

Pismo z zarzutem w sprawie postępowania egzekucyjnego. W przykładowym uzasadnieniu pisze iż poborca skarbowy dokonał zajęcia ruchomości, które nie były i nie są własnością zobowiązanego, lecz jedynie przebywały w siedzibie zobowiązanego z tytułu umowy użyczenia

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, egzekucja,
skarga,
wzor pisma, Zarzuty w sprawie postępowania egzekucyjnego, zażalenie,
dokument do pobrania,
postępowanie egzekucyjne, postępowania egzekucyjne,
urząd skarbowy,
zarzuty w sprawie postepowania egzekucyjnego, zazalenie,
skarbówka,
postepowanie,
wzór pisma,

Zawiadomienie o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg handlowych

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg handlowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo z zawiadomieniem o przejściu na prowadzenie księgi handlowej od dnia zaznaczonego w piśmie.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zawiadomienia, dokumenty online do pobrania, obwieszczenia,
dokumenty do pobrania, księgi handlowe,
dokument online, urząd skarbowy, zawiadomienie, skarbówka,
ogłoszenie, zawiadomienie o dobrowolnym prowadzeniu ksiag hanzawiadomienie o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg hand,
zawiadamiac,
ogłoszenia,
dobrowolne prowadzenie ksiąg handlowych, uwagi,

Zawiadomienie o innym miejscu przechowywania ksiąg podatkowych

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o innym miejscu przechowywania ksiąg podatkowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo z zawiadomieniem o zmianie miejsca przechowywania ksiąg podatkowych. Pismo zawiera informacje dotyczące nowego adresu oraz daty, od kiedy zostanie zmienione miejsce.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
obwieszczenia,
Zawiadomienie o innym miejscu przechowywania ksiąg,
księgi podatkowe, dokument online,
ostrzezenia,
ostrzeżenie ostrzezenie, skarbówka, ksiegi, uwagi,
ksiąg podatkowych,
zawiadamiać,
dokument do pobrania,
zawiadomienie o innym miejscu przechowywania ksiąg podatkowych, księgować,
ostrzeżenia,

Zawiadomienie o prowadzeniu ksiąg handlowych

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o prowadzeniu ksiąg handlowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo z informacją w związku z przekroczeniem obrotów o przejściu na prowadzenie księgi handlowej.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, urząd skarbowy, obwieszczenie,
dokumenty online do pobrania, zawiadamiac, zawiadomienie o prowadzeniu ksiag handlowych,
obwieszczenia, ogłoszenia,
dokument online,
ostrzeżenia, zawiadamiać,
dokumenty online do pobrania,
Zawiadomienie o prowadzeniu ksiąg handlowych, ogłoszenie,
dokumenty do pobrania,

Zawiadomienie o zrzeczeniu się opodatkowania kartą podatkową

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o zrzeczeniu się opodatkowania kartą podatkową.
Dokument Word do edycji.

Pismo z informacją o zrzeczeniu się opodatkowania w formie karty podatkowej i rozpoczęciu prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
ostrzeżenia,
opodatkowanie,
zawiadamiac, ostrzezenia, obwieszczenie, zawiadamiać, urząd skarbowy, dokumenty online do pobrania, ogłoszenia, uwagi,
dokument do pobrania, zawiadomienie o zrzeczeniu sie opodatkowania karta, dokumenty do pobrania, karta podatkowa,
wzor,

Żądanie wydania postanowienia

›› Pobierz teraz

Żądanie wydania postanowienia.
Dokument Word do edycji.

Pismo do Urzędu Skarbowego z żądaniem wydania postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, ponieważ zaległości zostały już uiszczone.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
żadac, urząd skarbowy, dokument online, postanowić,
wymaganie, skarbówka,
zadanie wydania postanowienia, żądać,
dokumenty online do pobrania,
Żądanie wydania postanowienia,
wydanie decyzji, dokument do pobrania,
wymagać, ządać, wybory,

Żądanie strony wyłączenia pracownika organu podatkowego od załatwiania sprawy

›› Pobierz teraz

Żądanie strony wyłączenia pracownika organu podatkowego od załatwiania sprawy.
Dokument Word do edycji.

Wniosek z żądaniem wyłączenia pracownika organu podatkowego od załatwiania sprawy. Opis uzasadnienia.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
ządać, urząd skarbowy,
żądanie strony wyłączenia pracownika organu podatkowego od załatwiania sprawy,
skarbówka,
domagać się,
dokument do pobrania,
domagac,
wymagać, dokumenty do pobrania, zadanie strony wylaczenia pracownika organu podatk, żądać, wymaganie, dokument online,
żadac,
załatwienie sprawy w urzędzie podatkowym,

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji

›› Pobierz teraz

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji.
Dokument Word do edycji.

Na podstawie art. 248 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Ordynacja podatkowa wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji ostatecznej wydanej przez Urząd Skarbowy i wstrzymanie wykonania decyzji. Pismo zawiera opis poprawnego uzasadnienia.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
niewazne,
urząd skarbowy,
dokument online, zadanie stwierdzenia niewaznosci decyzji, decyzje, dokument do pobrania,
decydować, stwierdzenie niewazniści,
skarbówka, nieważna decyzja,
decydowac,
urzędy skarbowe,
dokumenty online do pobrania, żądanie stwierdzenia nieważności decyzji,
nieważnosci,

Żądanie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów podatkowych

›› Pobierz teraz

Żądanie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów podatkowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo na podstawie art. 14 § 4 ustawy - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 z późn. zm.) z prośbą o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów
prawa podatkowego w wymienionej sprawie.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
żadac,
podatek, podatki,
stosowanie przepisów podatkowych, domagać się,
dokument do pobrania,
Żądanie udzielenia informacji o zakresie stosowani, dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,
informacja,
wymaganie,
urząd skarbowy,
wskazowka, ządać,
żądać,

Żądanie wyłączenia spod egzekucji

›› Pobierz teraz

Żądanie wyłączenia spod egzekucji.
Dokument Word do edycji.

Wzór pisma do Urzędu Skarbowego z żądaniem wyłączenia spod już przeprowadzonej egzekucji wymienionych ruchomości z powodu zajęcia ich bezpodstawnie.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
żądać, urząd skarbowy, zadanie wylaczenia spod egzekucji,
Żądanie wyłączenia spod egzekucji,
dokument online,
domagać się, egzekucja, wymaganie,
ządać,
urzędy skarbowe,
dokument do pobrania,
wymagac, domagac, wymagać,
dokumenty do pobrania,

TYT - 1

›› Pobierz teraz

Wzór tytułów wykonawczych - wersja do wypełnienia na komputerze.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
tytul wykonawczy, dokument do pobrania,
dokument online,
tyt- 1,
tyt1,
tytuł wykonawczy,
tyt -1, dokumenty do pobrania, tyt-1, dokumenty online do pobrania,
tyt - 1,
tyt 1, dokumenty online do pobrania,

TYT - 2

›› Pobierz teraz

Wzór tytułów wykonawczych - wersja do wypełnienia na komputerze.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
tyt -2, tytuł wykonawczy,
tyt-2, dokument do pobrania, tyt- 2, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania, tytul wykonawczy,
dokumenty online do pobrania, dokument online, tyt2,
tyt - 2, tyt 2,

TYT - 3 oraz TYT - 3A

›› Pobierz teraz

Wzór tytułów wykonawczych - wersja do wypełnienia na komputerze.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
tyt 3,
dokumenty do pobrania,
tyt 3a, tyt - 3 a,
tyt- 3, dokument do pobrania, dokument online, tyt -3,
tyt - 3a,
tyt3 a, dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, tyt -3a, tyt-3 a, tyt-3a,

Deklaracja uproszczona nabycia wewnątrz wspólnotowego.

›› Pobierz teraz

Deklaracja uproszczona nabycia wewnątrzwspólnotowego.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, akcu,
dokumenty do pobrania,
akc-u,
dokument online, akc- u, akc u, akc -u, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, akc - u,

Wniosek o wydanie pozwolenia na posiadanie broni palnej sportowej

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie pozwolenia na posiadanie broni palnej sportowej. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
broń sporrtowa, dokument online, broń palna sportowa,
dokument do pobrania, wniosek o wydanie pozwolenia na posiadanie broni palnej sportowej,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,