Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2017-02-28

zakresobowiazkow.pl

Zakres obowiązków pracownika

Szukaj:

Kategorie:

› Zakresy Czynności Pracowników› W pracy› Umowy zlecenia› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Prawo pracy› Różne› BHP Instrukcje› PITy - rozliczenia za 2007 r› Horoskop - Znak zodiaku› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień› Referencje› Prawo pracy dla kobiet w ciąży› Listy motywacyjne i CV› Umowy związane z pracą› Wykup mieszkania› Deklaracje VAT, PIT, CIT› Dokumenty do Banku› Dokumenty przydatne przy budowie› Druki księgowe› Grzecznościowe› Informacje dla Urzędu Skarbowego› Krajowy Rejestr Karny› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia› NIP› Pisma do Urzędu Skarbowego› Pisma do TP S.A i innych operatorów› Pozwy sądowe› Prawo spółek handlowych› Prośby do Urzędu Skarbowego› Różne umowy› Sprawozdawczość Budżetowa› Studencik› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy użyczenia› Umowy związane ze świadczeniem usług› Upoważnienia› W urzędzie› Weksle› Wnioski do Urzędu Skarbowego› Wnioski sądowe› Zamówienia, reklamacje› ZUS - poradniki› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy

Pisma do Urzędu Skarbowego

Czy wiesz że, Naczelnika Urzędu Skarbowego, jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów, a zarazem organem podatkowym pierwszej instancji. A Urząd Skarbowy jest państwową jednostką budżetowa obsługującą Naczelnika. W tej kategorii znajdziecie wzory oświadczeń, próśb i wniosków.

Informacja o zrzeczeniu sie opodatkowania w formie karty podatkowej

›› Pobierz teraz

Informacja o zrzeczeniu sie opodatkowania w formie karty podatkowej.
Dokument Word do edycji.

Pismo z informacją o rezygnacji z opodatkowania w formie karty podatkowej na skutek otrzymania decyzji o wysokości karty podatkowej.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
urzędy skarbowe,
Informacja o zrzeczeniu sie opodatkowania w formie,
dokument online, dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, urząd skarbowy,
dokumenty do pobrania, informacja o rezygnacji z podatku, skarbówka,
dokument do pobrania,

Odpowiedz na upomnienie

›› Pobierz teraz

Odpowiedz na upomnienie.
Dokument Word do edycji.

Odpowiedź na upomnienie informująca, że dochodzona kwota z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej została uiszczona.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
zapłata, dokumenty online do pobrania, Odpowiedz na upomnienie, odzew, urząd skarbowy, skarbówka, dokument do pobrania, urzędy skarbowe,
uiszczać,
uiszczac,
zaplata, uiszczenie opłaty,
odpowiedź na upomnienie,
upomnienia,

Odwołanie od decyzji

›› Pobierz teraz

Odwołanie od decyzji.
Dokument Word do edycji.

Pismo z odwołaniem od decyzji Urzędu Skarbowego. Opis poprawnego uzasadnienia w oparciu o art. 222 Ordynacji podatkowej.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
odwołania od decyzji orzecznika zus,
odwołanie od decyzji starosty, odwołanie się od decyzji zus,
wzory pism odwołanie od decyzji, odwolanie od decyzji komisji lekarskiej,
odwołanie od decyzji podatkowej,
odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej liceum, odwołanie od decyzji urzędu, odwołanie od decyzji orzecznika, termin odwołania od decyzji, odwolanie od decyzji administracyjnej,
jak napisać odwołanie od decyzji,
odwołanie od decyzji lekarskiej, odwołanie od decyzji pzu życie,
Odwołanie od decyzji,

Oświadczenie o ilości stanowisk kasowych

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o ilości stanowisk kasowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo z informacją o przekroczeniu w danym miesiącu obrotu zobowiązującego do prowadzenia ewidencji za pomocą kas rejestrujących, wobec czego będzie zwiększona ilość stanowisk kasowych.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Oświadczenie o ilości stanowisk kasowych,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
oświadczenie o ilości stanowisk kasowych, stanowisko pracy,
ilość kas, oswiadczenie o ilości kas, ilość kasy,
urząd skarbowy, urzędy skarbowe,
deklaracja,
deklaracje,
oswiadczenie o ilosci stanowisk kasowych,
wypowiedź,
skarbówka,

Prośba o obniżenie karty podatkowej

›› Pobierz teraz

Prośba o obniżenie karty podatkowej.
Dokument Word do edycji.

Wzór pisma z prośbą o obniżenie wysokości podatku w formie karty podatkowej. W uzasadnieniu zaznaczone jest, iż wysokość zobowiązania podatkowego czyni działalność deficytową już na samym starcie.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, prosba o obnizenie karty podatkowej, podanie o obniżenie karty podatkowej, dokument online,
dokumenty do pobrania,
skarbówka,
prosba,
karta podatkowa,
urząd skarbowy, Prośba o obniżenie karty podatkowej, urzędy skarbowe,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, wzor pisma,
podania,

Prośba o umorzenie karty podatkowej wraz z odsetkami

›› Pobierz teraz

Prośba o umorzenie karty podatkowej wraz z odsetkami.
Dokument Word do edycji.

Pismo z prośbą o umorzenie zaległości karty podatkowej wraz z odsetkami. W piśmie zawarty jest przykład uzasadnienia.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
urzędy skarbowe,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, odsetki, karta podatkowa z odsetkami,
Prośba o umorzenie karty podatkowej wraz z odsetka,
odwołać,
odwolanie,
odwołanie,
prosba,
urząd skarbowy,
odsetek,
skasować, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,

Skarga na czynności poborcy

›› Pobierz teraz

Skarga na czynności poborcy
Dokument Word do edycji.

Wzór pisma ze skargą na czynności poborcy, podjęte w toku prowadzenia egzekucji zobowiązania pieniężnego innej firmy. Wniosek o zastosowanie sankcji wobec poborcy i naprawienie powstałej szkody przez niego wyrządzonej. Pismo zawiera wzór uzasadnienia.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zarzut,
dokument do pobrania,
skarga na czynnosci poborcy,
czynność poborcy,
czynnosci poborcy,
skladanie zazalenia, zarzuty,
zażalenie,
dokument online, dokumenty do pobrania,
urzędy skarbowe, składanie zazalenia,
skarbówka,
wzor pisma, skarga na czynności poborcy,

Skarga na nie załatwienie przez organ podatkowy sprawy we właściwym terminie

›› Pobierz teraz

Skarga na nie załatwienie przez organ podatkowy sprawy we właściwym terminie.
Dokument Word do edycji.

Pismo ze skargą o nie załatwienie przez organ podatkowy sprawy we właściwym terminie opartą na podstawie art. 140 § 1 Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 1997 roku nr 137 poz. 926 z późn. zm.). Pismo zawiera opis poprawnego uzasadnienia.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, zarzuty,
skarbówka,
zarzut, dokumenty do pobrania, dokument online, urząd skarbowy, skarga na nie zalatwienie przez organ podatkowy sp,
składanie zażalenia, skladanie zazalenia, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, Skarga na nie załatwienie przez organ podatkowy sp, składanie zazalenia,
urzędy skarbowe,

Upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpisu

›› Pobierz teraz

Upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpisu.
Dokument Word do edycji.

Upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpisu.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
vaty, dokument online, dokumenty online do pobrania,
faktury, Upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpis, upowaznienie,
upoważniać, upoważnienie do wystawienia faktury vat bez podpisu,
urząd skarbowy,
upowaznienie do wystawienia faktury vat bez podpis,
dokumenty do pobrania, urzędy skarbowe,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, skarbówka,

Zarzuty w sprawie postępowania egzekucyjnego

›› Pobierz teraz

Zarzuty w sprawie postępowania egzekucyjnego.
Dokument Word do edycji.

Pismo z zarzutem w sprawie postępowania egzekucyjnego. W przykładowym uzasadnieniu pisze iż poborca skarbowy dokonał zajęcia ruchomości, które nie były i nie są własnością zobowiązanego, lecz jedynie przebywały w siedzibie zobowiązanego z tytułu umowy użyczenia

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
skarga,
dokumenty online do pobrania, skarbówka,
proces egzekucyjny, Zarzuty w sprawie postępowania egzekucyjnego,
zarzuty w sprawie postepowania egzekucyjnego,
postepowanie,
wzór pisma, postępowania egzekucyjne, dokumenty do pobrania, zazalenie, urząd skarbowy,
dokument do pobrania, egzekucja, dokumenty online do pobrania,

Zawiadomienie o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg handlowych

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg handlowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo z zawiadomieniem o przejściu na prowadzenie księgi handlowej od dnia zaznaczonego w piśmie.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zawiadomienie, ostrzeżenie ostrzezenie,
dokument online, urząd skarbowy, ksiegi,
zawiadomienia, uwaga,
ogloszenia, ostrzezenia,
Zawiadomienie o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg han,
ostrzeżenia,
ogloszenie, ogłoszenie, dokument do pobrania, dokumenty do pobrania,

Zawiadomienie o innym miejscu przechowywania ksiąg podatkowych

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o innym miejscu przechowywania ksiąg podatkowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo z zawiadomieniem o zmianie miejsca przechowywania ksiąg podatkowych. Pismo zawiera informacje dotyczące nowego adresu oraz daty, od kiedy zostanie zmienione miejsce.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Zawiadomienie o innym miejscu przechowywania ksiąg, urzędy skarbowe,
inne miejsce przechowywania,
skarbówka,
zawiadomienie o innym miejscu przechowywania ksiąg podatkowych,
zawiadamiac, ksiegi, ksiąg podatkowych,
zawiadomienie, dokumenty online do pobrania,
zawiadomienie o innym miejscu przechowywania ksiag,
dokument online,
ostrzeżenie ostrzezenie,
obwieszczenia,
księgi podatkowe,

Zawiadomienie o prowadzeniu ksiąg handlowych

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o prowadzeniu ksiąg handlowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo z informacją w związku z przekroczeniem obrotów o przejściu na prowadzenie księgi handlowej.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
ogloszenia, ogłoszenie, ogłoszenia,
kierowanie księgą handlową, zawiadamiać, ksiąg handlowych, Zawiadomienie o prowadzeniu ksiąg handlowych,
dokumenty online do pobrania, zawiadomienie o prowadzeniu ksiag handlowych,
urząd skarbowy,
skarbówka, dokumenty do pobrania, ostrzezenia, zawiadamiac,

Zawiadomienie o zrzeczeniu się opodatkowania kartą podatkową

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o zrzeczeniu się opodatkowania kartą podatkową.
Dokument Word do edycji.

Pismo z informacją o zrzeczeniu się opodatkowania w formie karty podatkowej i rozpoczęciu prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zawiadomienie o zrzeczeniu się opodatkowania kartą podatkową, ostrzeżenie ostrzezenie, dokumenty online do pobrania, obwieszczenie,
wzor, podatek, zawiadomienie, ogłoszenie,
zawiadamiac,
ogloszenie,
zawiadamiać, opodatkowanie, obwieszczenia, ostrzeżenia, ostrzezenia,

Żądanie wydania postanowienia

›› Pobierz teraz

Żądanie wydania postanowienia.
Dokument Word do edycji.

Pismo do Urzędu Skarbowego z żądaniem wydania postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, ponieważ zaległości zostały już uiszczone.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
żądać,
dokumenty online do pobrania, postanowić, wydawać postanowienia, wymagać,
postanowienie, Żądanie wydania postanowienia, wymaganie,
zadanie, domagac, dokumenty online do pobrania,
wydanie decyzji, dokument do pobrania,
dokument online,
dokumenty do pobrania,

Żądanie strony wyłączenia pracownika organu podatkowego od załatwiania sprawy

›› Pobierz teraz

Żądanie strony wyłączenia pracownika organu podatkowego od załatwiania sprawy.
Dokument Word do edycji.

Wniosek z żądaniem wyłączenia pracownika organu podatkowego od załatwiania sprawy. Opis uzasadnienia.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
urząd skarbowy, ządać, wymaganie, żadac, wymagac, Żądanie strony wyłączenia pracownika organu podatk,
żądanie strony wyłączenia pracownika organu podatkowego od załatwiania sprawy,
domagac,
dokumenty online do pobrania, załatwienie sprawy w urzędzie podatkowym,
zadanie strony wylaczenia pracownika organu podatk, wymagać,
dokumenty do pobrania, domagać się,
dokument do pobrania,

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji

›› Pobierz teraz

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji.
Dokument Word do edycji.

Na podstawie art. 248 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Ordynacja podatkowa wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji ostatecznej wydanej przez Urząd Skarbowy i wstrzymanie wykonania decyzji. Pismo zawiera opis poprawnego uzasadnienia.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
decydowac, dokumenty do pobrania, stwierdzenie niewazniści,
Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji,
dokumenty online do pobrania, nieważne,
dokument online, skarbówka, nieważnosci,
decydować,
zadanie stwierdzenia niewaznosci decyzji,
niewazne,
dokument do pobrania,
urząd skarbowy,
decyzje,

Żądanie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów podatkowych

›› Pobierz teraz

Żądanie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów podatkowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo na podstawie art. 14 § 4 ustawy - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 z późn. zm.) z prośbą o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów
prawa podatkowego w wymienionej sprawie.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
stosowanie przepisów podatkowych,
wymagac,
podatki,
dokument online, wymagać, dokumenty do pobrania, Żądanie udzielenia informacji o zakresie stosowani,
wskazowka,
udzielanie informacji,
wymaganie, urząd skarbowy, dokumenty online do pobrania,
zadanie udzielenia informacji o zakresie stosowani,
zadanie,
domagac,

Żądanie wyłączenia spod egzekucji

›› Pobierz teraz

Żądanie wyłączenia spod egzekucji.
Dokument Word do edycji.

Wzór pisma do Urzędu Skarbowego z żądaniem wyłączenia spod już przeprowadzonej egzekucji wymienionych ruchomości z powodu zajęcia ich bezpodstawnie.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
domaganie się wyłaczenia z egzekucji,
wyłączenie z egzekucji,
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
domagac,
domagać się, urząd skarbowy, wymagac, egzekucja,
wykluczenie spod egzekucji, wyrok wykonanie wyroku,
żadac, ządać,
dokument do pobrania, zadanie wylaczenia spod egzekucji,

TYT - 1

›› Pobierz teraz

Wzór tytułów wykonawczych - wersja do wypełnienia na komputerze.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
tyt-1, dokumenty online do pobrania, tytul wykonawczy,
dokumenty online do pobrania, tyt1,
dokument do pobrania,
dokument online, dokumenty do pobrania,
tyt- 1,
tyt 1, tyt - 1,
tyt -1, tytuł wykonawczy,

TYT - 2

›› Pobierz teraz

Wzór tytułów wykonawczych - wersja do wypełnienia na komputerze.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, tytul wykonawczy,
tytuł wykonawczy, tyt- 2,
tyt2,
dokument online, dokument do pobrania, tyt 2, tyt-2, dokumenty do pobrania,
tyt - 2,
tyt -2,
dokumenty online do pobrania,

TYT - 3 oraz TYT - 3A

›› Pobierz teraz

Wzór tytułów wykonawczych - wersja do wypełnienia na komputerze.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania, tyt-3a, tyt - 3 a,
tyt-3, tyt 3a,
tyt -3, tyt- 3 a, tyt - 3a,
tyt3a,
tyt - 3,
tyt 3,
tyt3 a,
tyt-3 a,
tyt -3a,

Deklaracja uproszczona nabycia wewnątrz wspólnotowego.

›› Pobierz teraz

Deklaracja uproszczona nabycia wewnątrzwspólnotowego.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, akc-u,
akc -u,
dokumenty online do pobrania,
dokument online, akc- u, akcu,
akc - u, dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania, akc u,

Wniosek o wydanie pozwolenia na posiadanie broni palnej sportowej

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie pozwolenia na posiadanie broni palnej sportowej. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, wniosek o wydanie pozwolenia na posiadanie broni palnej sportowej, dokument online, broń sporrtowa,
dokument do pobrania, broń palna sportowa,
dokumenty do pobrania,