Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2017-02-28

zakresobowiazkow.pl

Zakres obowiązków pracownika

Szukaj:

Kategorie:

› Zakresy Czynności Pracowników› W pracy› Umowy zlecenia› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Prawo pracy› Różne› BHP Instrukcje› PITy - rozliczenia za 2007 r› Horoskop - Znak zodiaku› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień› Referencje› Prawo pracy dla kobiet w ciąży› Listy motywacyjne i CV› Umowy związane z pracą› Wykup mieszkania› Deklaracje VAT, PIT, CIT› Dokumenty do Banku› Dokumenty przydatne przy budowie› Druki księgowe› Grzecznościowe› Informacje dla Urzędu Skarbowego› Krajowy Rejestr Karny› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia› NIP› Pisma do Urzędu Skarbowego› Pisma do TP S.A i innych operatorów› Pozwy sądowe› Prawo spółek handlowych› Prośby do Urzędu Skarbowego› Różne umowy› Sprawozdawczość Budżetowa› Studencik› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy użyczenia› Umowy związane ze świadczeniem usług› Upoważnienia› W urzędzie› Weksle› Wnioski do Urzędu Skarbowego› Wnioski sądowe› Zamówienia, reklamacje› ZUS - poradniki› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy

Pisma do Urzędu Skarbowego

Czy wiesz że, Naczelnika Urzędu Skarbowego, jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów, a zarazem organem podatkowym pierwszej instancji. A Urząd Skarbowy jest państwową jednostką budżetowa obsługującą Naczelnika. W tej kategorii znajdziecie wzory oświadczeń, próśb i wniosków.

Informacja o zrzeczeniu sie opodatkowania w formie karty podatkowej

›› Pobierz teraz

Informacja o zrzeczeniu sie opodatkowania w formie karty podatkowej.
Dokument Word do edycji.

Pismo z informacją o rezygnacji z opodatkowania w formie karty podatkowej na skutek otrzymania decyzji o wysokości karty podatkowej.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
urząd skarbowy, urzędy skarbowe,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokument online,
Informacja o zrzeczeniu sie opodatkowania w formie,
dokumenty do pobrania, dokument do pobrania, informacja o rezygnacji z podatku,
skarbówka,

Odpowiedz na upomnienie

›› Pobierz teraz

Odpowiedz na upomnienie.
Dokument Word do edycji.

Odpowiedź na upomnienie informująca, że dochodzona kwota z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej została uiszczona.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
odzew,
dokumenty do pobrania,
urząd skarbowy, uiszczenie opłaty,
Odpowiedz na upomnienie, zaplata,
urzędy skarbowe, odpowiedź na upomnienie,
uiszczać, dokumenty online do pobrania,
upomnienia, dokument online,
skarbówka,
dokumenty online do pobrania,
uiszczac,

Odwołanie od decyzji

›› Pobierz teraz

Odwołanie od decyzji.
Dokument Word do edycji.

Pismo z odwołaniem od decyzji Urzędu Skarbowego. Opis poprawnego uzasadnienia w oparciu o art. 222 Ordynacji podatkowej.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
odwołanie od decyzji rektora, wzór odwołania od decyzji lekarza,
przykładowe odwołanie od decyzji, dokument online, odwołanie od decyzji wojewody, odwołanie od decyzji skreślenia, odwołanie od decyzji organu rentowego, odwołania od decyzji komisji lekarskiej, odwołanie od decyzji komendanta, cofac decyzje, odwołanie od decyzji zus renta,
odwołanie od decyzji komisji konkursowej,
formularz odwołania od decyzji odwołanie od decyzji prezydenta miasta,
odwolanie od decyzji orzecznika, odwołania od decyzji administracyjnej,

Oświadczenie o ilości stanowisk kasowych

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o ilości stanowisk kasowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo z informacją o przekroczeniu w danym miesiącu obrotu zobowiązującego do prowadzenia ewidencji za pomocą kas rejestrujących, wobec czego będzie zwiększona ilość stanowisk kasowych.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
stanowisko pracy,
urzędy skarbowe, deklaracja,
dokumenty online do pobrania,
wypowiedź,
wypowiedz,
oswiadczenie o ilosci stanowisk kasowych, dokument online, urząd skarbowy, deklaracje,
ilość kasy, ilość kas, dokument do pobrania, oświadczenie o ilości stanowisk kasowych,
oswiadczenie o ilości kas,

Prośba o obniżenie karty podatkowej

›› Pobierz teraz

Prośba o obniżenie karty podatkowej.
Dokument Word do edycji.

Wzór pisma z prośbą o obniżenie wysokości podatku w formie karty podatkowej. W uzasadnieniu zaznaczone jest, iż wysokość zobowiązania podatkowego czyni działalność deficytową już na samym starcie.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
urzędy skarbowe,
prosba o obnizenie karty podatkowej,
podanie o obniżenie karty podatkowej, dokumenty online do pobrania,
Prośba o obniżenie karty podatkowej, podania, prosba,
dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, urząd skarbowy,
skarbówka, wzor pisma, dokument online,
prośba o zmniejszenie karty podatkowej,

Prośba o umorzenie karty podatkowej wraz z odsetkami

›› Pobierz teraz

Prośba o umorzenie karty podatkowej wraz z odsetkami.
Dokument Word do edycji.

Pismo z prośbą o umorzenie zaległości karty podatkowej wraz z odsetkami. W piśmie zawarty jest przykład uzasadnienia.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
urzędy skarbowe,
wnioskować, skasować,
dokumenty do pobrania,
Prośba o umorzenie karty podatkowej wraz z odsetka, odsetek, urząd skarbowy, dokument online, dokumenty online do pobrania,
wniosek, prosba, prosba o umorzenie karty podatkowej wraz z odsetka,
podanie, pismo z prosba,
karta podatkowa z odsetkami,

Skarga na czynności poborcy

›› Pobierz teraz

Skarga na czynności poborcy
Dokument Word do edycji.

Wzór pisma ze skargą na czynności poborcy, podjęte w toku prowadzenia egzekucji zobowiązania pieniężnego innej firmy. Wniosek o zastosowanie sankcji wobec poborcy i naprawienie powstałej szkody przez niego wyrządzonej. Pismo zawiera wzór uzasadnienia.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
kolektor, skladanie zazalenia, skarga na czynności poborcy, czynnosci poborcy, Skarga na czynności poborcy, składanie zażalenia, zarzuty,
dokumenty online do pobrania,
skarga na czynnosci poborcy,
dokument online, wzor pisma, dokumenty online do pobrania,
składanie zazalenia,
skarbówka, dokumenty do pobrania,

Skarga na nie załatwienie przez organ podatkowy sprawy we właściwym terminie

›› Pobierz teraz

Skarga na nie załatwienie przez organ podatkowy sprawy we właściwym terminie.
Dokument Word do edycji.

Pismo ze skargą o nie załatwienie przez organ podatkowy sprawy we właściwym terminie opartą na podstawie art. 140 § 1 Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 1997 roku nr 137 poz. 926 z późn. zm.). Pismo zawiera opis poprawnego uzasadnienia.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
urzędy skarbowe,
dokument do pobrania, składanie zazalenia,
skladanie zazalenia,
skarbówka,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania, urząd skarbowy,
składanie zażalenia, skarga na nie zalatwienie przez organ podatkowy sp,
dokumenty online do pobrania,
zarzut,
zarzuty, Skarga na nie załatwienie przez organ podatkowy sp, zażalenie,

Upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpisu

›› Pobierz teraz

Upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpisu.
Dokument Word do edycji.

Upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpisu.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
urząd skarbowy,
Upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpis, vaty, dokumenty do pobrania,
faktura vat bez podpisu, dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
upowaznienie do wystawienia faktury vat bez podpis, dokument online, skarbówka, upowaznienie, upoważniać, wystawienie faktury vat,
upowaznienia,

Zarzuty w sprawie postępowania egzekucyjnego

›› Pobierz teraz

Zarzuty w sprawie postępowania egzekucyjnego.
Dokument Word do edycji.

Pismo z zarzutem w sprawie postępowania egzekucyjnego. W przykładowym uzasadnieniu pisze iż poborca skarbowy dokonał zajęcia ruchomości, które nie były i nie są własnością zobowiązanego, lecz jedynie przebywały w siedzibie zobowiązanego z tytułu umowy użyczenia

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zarzuty w sprawie postepowania egzekucyjnego,
proces egzekucyjny,
postępowanie egzekucyjne,
skarbówka,
dokument online, dokumenty online do pobrania, Zarzuty w sprawie postępowania egzekucyjnego,
urząd skarbowy,
dokumenty online do pobrania, postepowanie,
urzędy skarbowe, egzekucja, zażalenie,
dokumenty do pobrania,
wzor pisma,

Zawiadomienie o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg handlowych

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg handlowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo z zawiadomieniem o przejściu na prowadzenie księgi handlowej od dnia zaznaczonego w piśmie.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
uwagi,
dokument do pobrania,
uwaga,
zawiadomienia, zawiadomienie o dobrowolnym prowadzeniu ksiag hanzawiadomienie o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg hand,
dokumenty online do pobrania,
urzędy skarbowe,
dobrowolne prowadzenie ksiąg handlowych, księgi handlowe,
ksiegi, ogloszenie,
zawiadomienie,
ostrzeżenie ostrzezenie,
urząd skarbowy,
dokumenty online do pobrania,

Zawiadomienie o innym miejscu przechowywania ksiąg podatkowych

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o innym miejscu przechowywania ksiąg podatkowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo z zawiadomieniem o zmianie miejsca przechowywania ksiąg podatkowych. Pismo zawiera informacje dotyczące nowego adresu oraz daty, od kiedy zostanie zmienione miejsce.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
ogloszenie, ostrzeżenie ostrzezenie, Zawiadomienie o innym miejscu przechowywania ksiąg, dokumenty online do pobrania, inne miejsce przechowywania, dokumenty online do pobrania, uwagi,
ogłoszenia,
zawiadomienie o innym miejscu przechowywania ksiag,
dokument do pobrania,
urzędy skarbowe,
obwieszczenie, ksiąg podatkowych,
zawiadamiac, przechowalnia księgi,

Zawiadomienie o prowadzeniu ksiąg handlowych

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o prowadzeniu ksiąg handlowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo z informacją w związku z przekroczeniem obrotów o przejściu na prowadzenie księgi handlowej.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
zawiadamiac, zawiadomienie o prowadzeniu ksiag handlowych, dokumenty online do pobrania,
skarbówka, zawiadomienia, kierowanie księgą handlową,
uwagi, zawiadomienie, urząd skarbowy, ksiąg handlowych,
obwieszczenia,
ostrzeżenie ostrzezenie,
zawiadamiać, ogloszenie,

Zawiadomienie o zrzeczeniu się opodatkowania kartą podatkową

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o zrzeczeniu się opodatkowania kartą podatkową.
Dokument Word do edycji.

Pismo z informacją o zrzeczeniu się opodatkowania w formie karty podatkowej i rozpoczęciu prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
uwagi, obwieszczenia,
podatek, urzędy skarbowe, karty podatkowe,
karta podatkowa, ogloszenie,
dokument online, zawiadomienia,
zawiadamiać, urząd skarbowy, dokumenty online do pobrania, ogłoszenia,
dokumenty do pobrania, podatki,

Żądanie wydania postanowienia

›› Pobierz teraz

Żądanie wydania postanowienia.
Dokument Word do edycji.

Pismo do Urzędu Skarbowego z żądaniem wydania postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, ponieważ zaległości zostały już uiszczone.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
dokument online, urzędy skarbowe,
wymaganie,
decyzja,
dokumenty online do pobrania, wymagac, zadanie wydania postanowienia, dokument do pobrania, Żądanie wydania postanowienia, domagac, skarbówka, żadac, Żądanie wydania postanowienia, postanowienie,

Żądanie strony wyłączenia pracownika organu podatkowego od załatwiania sprawy

›› Pobierz teraz

Żądanie strony wyłączenia pracownika organu podatkowego od załatwiania sprawy.
Dokument Word do edycji.

Wniosek z żądaniem wyłączenia pracownika organu podatkowego od załatwiania sprawy. Opis uzasadnienia.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Żądanie strony wyłączenia pracownika organu podatk, dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania, żądanie strony wyłączenia pracownika organu podatkowego od załatwiania sprawy, wymagac,
żądać,
dokumenty online do pobrania,
wymaganie, zadanie strony wylaczenia pracownika organu podatk, ządać,
urząd skarbowy,
domagac,
załatwienie sprawy w urzędzie podatkowym, wymagać,
dokument online,

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji

›› Pobierz teraz

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji.
Dokument Word do edycji.

Na podstawie art. 248 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Ordynacja podatkowa wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji ostatecznej wydanej przez Urząd Skarbowy i wstrzymanie wykonania decyzji. Pismo zawiera opis poprawnego uzasadnienia.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
decydowac, nieważnosci,
skarbówka, decyzje, nieważna decyzja,
dokumenty online do pobrania, urząd skarbowy, dokumenty do pobrania,
zadanie stwierdzenia niewaznosci decyzji,
niewazne,
decydować, dokument do pobrania,
Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji, stwierdzenie niewazniści,

Żądanie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów podatkowych

›› Pobierz teraz

Żądanie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów podatkowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo na podstawie art. 14 § 4 ustawy - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 z późn. zm.) z prośbą o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów
prawa podatkowego w wymienionej sprawie.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
żadac, podatek, informacja, ządać, wymagać,
dokument do pobrania, wskazowka, zadanie, Żądanie udzielenia informacji o zakresie stosowani,
udzielanie informacji,
urząd skarbowy, domagać się,
wymaganie,
dokument online, przepis podatkowy,

Żądanie wyłączenia spod egzekucji

›› Pobierz teraz

Żądanie wyłączenia spod egzekucji.
Dokument Word do edycji.

Wzór pisma do Urzędu Skarbowego z żądaniem wyłączenia spod już przeprowadzonej egzekucji wymienionych ruchomości z powodu zajęcia ich bezpodstawnie.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wymagac, wymagać,
zadanie,
dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
wyrok wykonanie wyroku,
urząd skarbowy,
żadac,
dokument online,
domagac,
wyłączenie z egzekucji,
domagać się, ządać,
zadanie wylaczenia spod egzekucji,

TYT - 1

›› Pobierz teraz

Wzór tytułów wykonawczych - wersja do wypełnienia na komputerze.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania,
tytul wykonawczy,
tytuł wykonawczy, tyt -1, tyt- 1,
dokumenty online do pobrania,
tyt-1,
tyt - 1,
tyt 1,
dokument online,
tyt1,

TYT - 2

›› Pobierz teraz

Wzór tytułów wykonawczych - wersja do wypełnienia na komputerze.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, tyt - 2,
tytuł wykonawczy,
dokument do pobrania, tyt -2,
tyt- 2,
dokumenty online do pobrania,
dokument online, dokumenty online do pobrania, tytul wykonawczy, tyt-2,
tyt 2, tyt2,

TYT - 3 oraz TYT - 3A

›› Pobierz teraz

Wzór tytułów wykonawczych - wersja do wypełnienia na komputerze.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
tyt-3a,
tyt 3 a,
tyt -3, tyt - 3 a, tyt3, tyt- 3a, dokument do pobrania, tyt3 a, tyt-3 a,
tyt-3,
tyt 3a, dokumenty online do pobrania,
tyt - 3, dokumenty do pobrania, tyt- 3,

Deklaracja uproszczona nabycia wewnątrz wspólnotowego.

›› Pobierz teraz

Deklaracja uproszczona nabycia wewnątrzwspólnotowego.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
akc - u,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
akcu, akc- u,
akc -u,
akc-u, dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania, dokument online,
akc u,

Wniosek o wydanie pozwolenia na posiadanie broni palnej sportowej

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie pozwolenia na posiadanie broni palnej sportowej. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, broń sporrtowa, broń palna sportowa,
dokumenty online do pobrania,
dokument online, dokument do pobrania, wniosek o wydanie pozwolenia na posiadanie broni palnej sportowej, dokumenty online do pobrania,