Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2016-06-10

zakresobowiazkow.pl

Zakres obowiązków pracownika

Szukaj:

Kategorie:

› Zakresy Czynności Pracowników› W pracy› Umowy zlecenia› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Prawo pracy› Różne› BHP Instrukcje› PITy - rozliczenia za 2007 r› Horoskop - Znak zodiaku› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień› Referencje› Prawo pracy dla kobiet w ciąży› Listy motywacyjne i CV› Umowy związane z pracą› Wykup mieszkania› Deklaracje VAT, PIT, CIT› Dokumenty do Banku› Dokumenty przydatne przy budowie› Druki księgowe› Grzecznościowe› Informacje dla Urzędu Skarbowego› Krajowy Rejestr Karny› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia› NIP› Pisma do Urzędu Skarbowego› Pisma do TP S.A i innych operatorów› Pozwy sądowe› Prawo spółek handlowych› Prośby do Urzędu Skarbowego› Różne umowy› Sprawozdawczość Budżetowa› Studencik› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy użyczenia› Umowy związane ze świadczeniem usług› Upoważnienia› W urzędzie› Weksle› Wnioski do Urzędu Skarbowego› Wnioski sądowe› Zamówienia, reklamacje› ZUS - poradniki› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy

Pisma do Urzędu Skarbowego

Czy wiesz że, Naczelnika Urzędu Skarbowego, jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów, a zarazem organem podatkowym pierwszej instancji. A Urząd Skarbowy jest państwową jednostką budżetowa obsługującą Naczelnika. W tej kategorii znajdziecie wzory oświadczeń, próśb i wniosków.

Informacja o zrzeczeniu sie opodatkowania w formie karty podatkowej

›› Pobierz teraz

Informacja o zrzeczeniu sie opodatkowania w formie karty podatkowej.
Dokument Word do edycji.

Pismo z informacją o rezygnacji z opodatkowania w formie karty podatkowej na skutek otrzymania decyzji o wysokości karty podatkowej.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Informacja o zrzeczeniu sie opodatkowania w formie, urząd skarbowy,
informacja o rezygnacji z podatku, dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania, dokument online, skarbówka,
urzędy skarbowe,

Odpowiedz na upomnienie

›› Pobierz teraz

Odpowiedz na upomnienie.
Dokument Word do edycji.

Odpowiedź na upomnienie informująca, że dochodzona kwota z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej została uiszczona.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, zaplata, dokument do pobrania, uiszczenie opłaty, upomnienia,
Odpowiedz na upomnienie, odpowiedź na upomnienie,
uiszczac, skarbówka,
dokumenty do pobrania,
urząd skarbowy,
odzew,
zapłata, dokumenty online do pobrania,
uiszczać,

Odwołanie od decyzji

›› Pobierz teraz

Odwołanie od decyzji.
Dokument Word do edycji.

Pismo z odwołaniem od decyzji Urzędu Skarbowego. Opis poprawnego uzasadnienia w oparciu o art. 222 Ordynacji podatkowej.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wzory odwołań od decyzji, odwolanie od decyzji pzu, wzór odwołania się od decyzji odwołanie od decyzji wojskowej, odwołania od decyzji urzędu skarbowego, odwołania od decyzji lekarza orzecznika,
odwołanie od decyzji administracyjnej wzór, odwołania od decyzji zus, odwołanie od decyzji orzecznika, odwołanie od decyzji zus renta, odwolanie od decyzji dziekana,
odwołanie od decyzji lekarza orzecznika, odwołanie od decyzji organu podatkowego wzór odwołania od decyzji komisji, odwołanie od decyzji naczelnika urzędu skarbowego,
odwołanie od decyzji administracyjnej, wzór odwołania od decyzji administracyjnej,

Oświadczenie o ilości stanowisk kasowych

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o ilości stanowisk kasowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo z informacją o przekroczeniu w danym miesiącu obrotu zobowiązującego do prowadzenia ewidencji za pomocą kas rejestrujących, wobec czego będzie zwiększona ilość stanowisk kasowych.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Oświadczenie o ilości stanowisk kasowych,
dokumenty do pobrania,
wypowiedz,
stanowisko pracy, oswiadczenie o ilości kas,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, wypowiedź, deklaracja,
oswiadczenie o ilosci stanowisk kasowych, urzędy skarbowe, deklaracje, urząd skarbowy, oświadczenie o ilości stanowisk kasowych,
skarbówka,

Prośba o obniżenie karty podatkowej

›› Pobierz teraz

Prośba o obniżenie karty podatkowej.
Dokument Word do edycji.

Wzór pisma z prośbą o obniżenie wysokości podatku w formie karty podatkowej. W uzasadnieniu zaznaczone jest, iż wysokość zobowiązania podatkowego czyni działalność deficytową już na samym starcie.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, Prośba o obniżenie karty podatkowej, prośba o zmniejszenie karty podatkowej, podania,
dokument online, skarbówka,
podanie o obniżenie karty podatkowej,
prosba o obnizenie karty podatkowej,
urzędy skarbowe, dokumenty online do pobrania, prosba, urząd skarbowy, karta podatkowa, wzor pisma, dokumenty online do pobrania,

Prośba o umorzenie karty podatkowej wraz z odsetkami

›› Pobierz teraz

Prośba o umorzenie karty podatkowej wraz z odsetkami.
Dokument Word do edycji.

Pismo z prośbą o umorzenie zaległości karty podatkowej wraz z odsetkami. W piśmie zawarty jest przykład uzasadnienia.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pismo z prosba,
odwołanie, odsetek, skarbówka,
Prośba o umorzenie karty podatkowej wraz z odsetka, podanie, karta podatkowa z odsetkami, prosba,
urząd skarbowy,
odwolanie,
urzędy skarbowe,
skasowanie,
dokumenty online do pobrania,
odsetki,
odwołać,

Skarga na czynności poborcy

›› Pobierz teraz

Skarga na czynności poborcy
Dokument Word do edycji.

Wzór pisma ze skargą na czynności poborcy, podjęte w toku prowadzenia egzekucji zobowiązania pieniężnego innej firmy. Wniosek o zastosowanie sankcji wobec poborcy i naprawienie powstałej szkody przez niego wyrządzonej. Pismo zawiera wzór uzasadnienia.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zarzut,
kolektor, wzor pisma,
dokumenty online do pobrania, Skarga na czynności poborcy,
czynność poborcy,
zarzuty,
składanie zazalenia,
skladanie zazalenia, zażalenie,
skarbówka,
czynnosci poborcy,
dokumenty do pobrania, dokument do pobrania, skarga na czynnosci poborcy,

Skarga na nie załatwienie przez organ podatkowy sprawy we właściwym terminie

›› Pobierz teraz

Skarga na nie załatwienie przez organ podatkowy sprawy we właściwym terminie.
Dokument Word do edycji.

Pismo ze skargą o nie załatwienie przez organ podatkowy sprawy we właściwym terminie opartą na podstawie art. 140 § 1 Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 1997 roku nr 137 poz. 926 z późn. zm.). Pismo zawiera opis poprawnego uzasadnienia.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
urząd skarbowy, składanie zażalenia, dokument do pobrania, skladanie zazalenia,
urzędy skarbowe,
dokument online, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
zarzuty,
skarga na nie zalatwienie przez organ podatkowy sp, Skarga na nie załatwienie przez organ podatkowy sp,
składanie zazalenia,
skarbówka, zarzut,
wzor pisma,

Upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpisu

›› Pobierz teraz

Upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpisu.
Dokument Word do edycji.

Upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpisu.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
urząd skarbowy,
Upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpis, upoważnienie do wystawienia faktury vat bez podpisu, dokumenty online do pobrania, upoważniać, upowaznienia, faktury, dokumenty do pobrania, upowaznienie do wystawienia faktury vat bez podpis,
faktura vat bez podpisu, skarbówka,
upowaznienie,
upoważnienia, urzędy skarbowe, dokument do pobrania,

Zarzuty w sprawie postępowania egzekucyjnego

›› Pobierz teraz

Zarzuty w sprawie postępowania egzekucyjnego.
Dokument Word do edycji.

Pismo z zarzutem w sprawie postępowania egzekucyjnego. W przykładowym uzasadnieniu pisze iż poborca skarbowy dokonał zajęcia ruchomości, które nie były i nie są własnością zobowiązanego, lecz jedynie przebywały w siedzibie zobowiązanego z tytułu umowy użyczenia

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wzor pisma, dokumenty online do pobrania, postępowania egzekucyjne, dokument online,
skarga,
proces egzekucyjny,
dokumenty online do pobrania, postepowanie,
Zarzuty w sprawie postępowania egzekucyjnego,
zarzuty w sprawie postepowania egzekucyjnego, egzekucja, dokument do pobrania, dokumenty do pobrania, urząd skarbowy, postępowanie egzekucyjne,

Zawiadomienie o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg handlowych

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg handlowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo z zawiadomieniem o przejściu na prowadzenie księgi handlowej od dnia zaznaczonego w piśmie.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
ksiegi,
dobrowolne prowadzenie ksiąg handlowych,
ostrzeżenie ostrzezenie, zawiadamiac, uwaga, ogloszenia,
ostrzeżenia, dokumenty online do pobrania, uwagi,
urzędy skarbowe,
zawiadomienie o dobrowolnym prowadzeniu ksiag hanzawiadomienie o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg hand,
obwieszczenia,
zawiadamiać,
dokumenty do pobrania,
dokument online,

Zawiadomienie o innym miejscu przechowywania ksiąg podatkowych

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o innym miejscu przechowywania ksiąg podatkowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo z zawiadomieniem o zmianie miejsca przechowywania ksiąg podatkowych. Pismo zawiera informacje dotyczące nowego adresu oraz daty, od kiedy zostanie zmienione miejsce.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
ogłoszenie, skarbówka, dokument do pobrania,
Zawiadomienie o innym miejscu przechowywania ksiąg, księgi podatkowe, zawiadamiać, obwieszczenia, urząd skarbowy, zawiadomienie o innym miejscu przechowywania ksiag, ostrzeżenie ostrzezenie, ogłoszenia, dokumenty online do pobrania,
zawiadamiac, przechowalnia księgi,

Zawiadomienie o prowadzeniu ksiąg handlowych

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o prowadzeniu ksiąg handlowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo z informacją w związku z przekroczeniem obrotów o przejściu na prowadzenie księgi handlowej.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zawiadomienia,
zawiadomienie o prowadzeniu ksiag handlowych, dokument online, ogłoszenia, urzędy skarbowe, zawiadamiac,
ostrzeżenie ostrzezenie, dokumenty online do pobrania,
ogłoszenie,
kierowanie księgą handlową, zawiadomienie,
Zawiadomienie o prowadzeniu ksiąg handlowych, dokumenty online do pobrania,
ostrzezenia, uwaga,

Zawiadomienie o zrzeczeniu się opodatkowania kartą podatkową

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o zrzeczeniu się opodatkowania kartą podatkową.
Dokument Word do edycji.

Pismo z informacją o zrzeczeniu się opodatkowania w formie karty podatkowej i rozpoczęciu prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
obwieszczenia, Zawiadomienie o zrzeczeniu się opodatkowania kartą,
zawiadomienie,
uwagi, zawiadomienie o zrzeczeniu się opodatkowania kartą podatkową, karty podatkowe,
ogloszenie,
zawiadomienia,
obwieszczenie,
wzór pisma,
podatek, urząd skarbowy, zawiadamiać, zawiadomienie o zrzeczeniu sie opodatkowania karta,
dokumenty do pobrania,

Żądanie wydania postanowienia

›› Pobierz teraz

Żądanie wydania postanowienia.
Dokument Word do edycji.

Pismo do Urzędu Skarbowego z żądaniem wydania postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, ponieważ zaległości zostały już uiszczone.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
domagać się,
postanowić,
wydawać postanowienia,
Żądanie wydania postanowienia,
urząd skarbowy, dokumenty online do pobrania, dokument online, wymagac, wymagać,
zadanie, decyzja, dokument do pobrania, domagac,
dokumenty online do pobrania, wybó,

Żądanie strony wyłączenia pracownika organu podatkowego od załatwiania sprawy

›› Pobierz teraz

Żądanie strony wyłączenia pracownika organu podatkowego od załatwiania sprawy.
Dokument Word do edycji.

Wniosek z żądaniem wyłączenia pracownika organu podatkowego od załatwiania sprawy. Opis uzasadnienia.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wymagac,
domagać się, urzędy skarbowe, zadanie strony wylaczenia pracownika organu podatk,
dokument online,
ządać, dokumenty online do pobrania, domagac,
żądanie strony wyłączenia pracownika organu podatkowego od załatwiania sprawy, wymaganie, żadac,
zadanie, żądać,
wymagać,
skarbówka,

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji

›› Pobierz teraz

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji.
Dokument Word do edycji.

Na podstawie art. 248 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Ordynacja podatkowa wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji ostatecznej wydanej przez Urząd Skarbowy i wstrzymanie wykonania decyzji. Pismo zawiera opis poprawnego uzasadnienia.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
stwierdzenie niewazniści, dokumenty do pobrania, decydować, urzędy skarbowe,
niewazne, decydowac, nieważna decyzja,
żądanie stwierdzenia nieważności decyzji,
urząd skarbowy,
dokument online, skarbówka,
dokumenty online do pobrania,
decyzje, Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji, dokumenty online do pobrania,

Żądanie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów podatkowych

›› Pobierz teraz

Żądanie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów podatkowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo na podstawie art. 14 § 4 ustawy - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 z późn. zm.) z prośbą o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów
prawa podatkowego w wymienionej sprawie.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podatki,
wymagac, stosowanie przepisów podatkowych,
żadac,
domagac,
zadanie,
przepis podatkowy, żądać, wskazowka, udzielanie informacji, informacja,
dokumenty do pobrania,
skarbówka, urząd skarbowy, zadanie udzielenia informacji o zakresie stosowani,

Żądanie wyłączenia spod egzekucji

›› Pobierz teraz

Żądanie wyłączenia spod egzekucji.
Dokument Word do edycji.

Wzór pisma do Urzędu Skarbowego z żądaniem wyłączenia spod już przeprowadzonej egzekucji wymienionych ruchomości z powodu zajęcia ich bezpodstawnie.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
żadac,
zadanie, domagac, dokument online,
wymaganie, urzędy skarbowe, zadanie wylaczenia spod egzekucji, wyłączenie z egzekucji, Żądanie wyłączenia spod egzekucji,
wymagać,
żądać, egzekucja, dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
wyrok wykonanie wyroku,

TYT - 1

›› Pobierz teraz

Wzór tytułów wykonawczych - wersja do wypełnienia na komputerze.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
tytuł wykonawczy,
tyt- 1,
dokument do pobrania, tyt 1, tyt1, dokumenty do pobrania,
tyt-1, dokument online, tyt -1, dokumenty online do pobrania,
tytul wykonawczy, tyt - 1,

TYT - 2

›› Pobierz teraz

Wzór tytułów wykonawczych - wersja do wypełnienia na komputerze.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
tyt 2, tyt-2, tyt - 2,
tytul wykonawczy,
tyt2,
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
tyt- 2,
dokumenty online do pobrania,
tyt -2,
dokument do pobrania,
tytuł wykonawczy,
dokument online,

TYT - 3 oraz TYT - 3A

›› Pobierz teraz

Wzór tytułów wykonawczych - wersja do wypełnienia na komputerze.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
tyt- 3 a, tyt 3a, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, tyt 3 a,
tyt- 3a, tyt -3a,
dokumenty online do pobrania, tyt - 3,
tyt -3 a, tyt3 a,
dokumenty do pobrania,
tyt- 3, tyt - 3 a, tyt-3 a,

Deklaracja uproszczona nabycia wewnątrz wspólnotowego.

›› Pobierz teraz

Deklaracja uproszczona nabycia wewnątrzwspólnotowego.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, akc-u, akc- u,
dokument online, dokument do pobrania,
akc -u,
akcu, dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, akc - u, akc u,

Wniosek o wydanie pozwolenia na posiadanie broni palnej sportowej

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie pozwolenia na posiadanie broni palnej sportowej. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, broń palna sportowa,
dokument do pobrania,
wniosek o wydanie pozwolenia na posiadanie broni palnej sportowej,
dokumenty online do pobrania, broń sporrtowa, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,