Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2016-06-10

zakresobowiazkow.pl

Zakres obowiązków pracownika

Szukaj:

Kategorie:

› Zakresy Czynności Pracowników› W pracy› Umowy zlecenia› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Prawo pracy› Różne› BHP Instrukcje› PITy - rozliczenia za 2007 r› Horoskop - Znak zodiaku› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień› Referencje› Prawo pracy dla kobiet w ciąży› Listy motywacyjne i CV› Umowy związane z pracą› Wykup mieszkania› Deklaracje VAT, PIT, CIT› Dokumenty do Banku› Dokumenty przydatne przy budowie› Druki księgowe› Grzecznościowe› Informacje dla Urzędu Skarbowego› Krajowy Rejestr Karny› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia› NIP› Pisma do Urzędu Skarbowego› Pisma do TP S.A i innych operatorów› Pozwy sądowe› Prawo spółek handlowych› Prośby do Urzędu Skarbowego› Różne umowy› Sprawozdawczość Budżetowa› Studencik› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy użyczenia› Umowy związane ze świadczeniem usług› Upoważnienia› W urzędzie› Weksle› Wnioski do Urzędu Skarbowego› Wnioski sądowe› Zamówienia, reklamacje› ZUS - poradniki› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy

Pisma do Urzędu Skarbowego

Czy wiesz że, Naczelnika Urzędu Skarbowego, jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów, a zarazem organem podatkowym pierwszej instancji. A Urząd Skarbowy jest państwową jednostką budżetowa obsługującą Naczelnika. W tej kategorii znajdziecie wzory oświadczeń, próśb i wniosków.

Informacja o zrzeczeniu sie opodatkowania w formie karty podatkowej

›› Pobierz teraz

Informacja o zrzeczeniu sie opodatkowania w formie karty podatkowej.
Dokument Word do edycji.

Pismo z informacją o rezygnacji z opodatkowania w formie karty podatkowej na skutek otrzymania decyzji o wysokości karty podatkowej.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
urzędy skarbowe, Informacja o zrzeczeniu sie opodatkowania w formie, dokument online, informacja o rezygnacji z podatku,
dokumenty do pobrania, dokument do pobrania,
urząd skarbowy,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
skarbówka,

Odpowiedz na upomnienie

›› Pobierz teraz

Odpowiedz na upomnienie.
Dokument Word do edycji.

Odpowiedź na upomnienie informująca, że dochodzona kwota z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej została uiszczona.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
odpowiedź na upomnienie,
skarbówka, dokument online,
zapłata, urzędy skarbowe,
dokument do pobrania,
zaplata, dokumenty do pobrania,
odzew,
uiszczać,
Odpowiedz na upomnienie,
upomnienia,
uiszczenie opłaty, dokumenty online do pobrania,
uiszczac,

Odwołanie od decyzji

›› Pobierz teraz

Odwołanie od decyzji.
Dokument Word do edycji.

Pismo z odwołaniem od decyzji Urzędu Skarbowego. Opis poprawnego uzasadnienia w oparciu o art. 222 Ordynacji podatkowej.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
cofanie,
odwołania od decyzji komisji rekrutacyjnej, odwołanie od decyzji lekarskiej,
odwołania od decyzji podatkowych, odwołanie od decyzji opłata,
odwolanie od decyzji komisji lekarskiej,
odwołanie od decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego,
dokumenty online do pobrania, odwolanie od decyzji dziekana, odwołanie od decyzji zus wzory,
skarbówka, Odwołanie od decyzji,
wzór pisma odwołanie od decyzji,
odwołanie od decyzji przykład,
odwołanie od decyzji komisji wojskowej,

Oświadczenie o ilości stanowisk kasowych

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o ilości stanowisk kasowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo z informacją o przekroczeniu w danym miesiącu obrotu zobowiązującego do prowadzenia ewidencji za pomocą kas rejestrujących, wobec czego będzie zwiększona ilość stanowisk kasowych.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
urzędy skarbowe,
dokument do pobrania, deklaracje,
oswiadczenie o ilosci stanowisk kasowych,
oświadczenie o ilości stanowisk kasowych,
wypowiedź, Oświadczenie o ilości stanowisk kasowych, deklaracja,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, oswiadczenie o ilości kas,
skarbówka,
dokument online, ilość kasy,
ilość kas,

Prośba o obniżenie karty podatkowej

›› Pobierz teraz

Prośba o obniżenie karty podatkowej.
Dokument Word do edycji.

Wzór pisma z prośbą o obniżenie wysokości podatku w formie karty podatkowej. W uzasadnieniu zaznaczone jest, iż wysokość zobowiązania podatkowego czyni działalność deficytową już na samym starcie.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podania, Prośba o obniżenie karty podatkowej,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, urząd skarbowy, dokument online, prośba o zmniejszenie karty podatkowej,
prosba o obnizenie karty podatkowej,
prosba,
podanie o obniżenie karty podatkowej,
urzędy skarbowe, dokumenty do pobrania,
wzor pisma,
skarbówka,
karta podatkowa,

Prośba o umorzenie karty podatkowej wraz z odsetkami

›› Pobierz teraz

Prośba o umorzenie karty podatkowej wraz z odsetkami.
Dokument Word do edycji.

Pismo z prośbą o umorzenie zaległości karty podatkowej wraz z odsetkami. W piśmie zawarty jest przykład uzasadnienia.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
karta podatkowa z odsetkami, dokumenty do pobrania,
skasowanie,
dokumenty online do pobrania,
Prośba o umorzenie karty podatkowej wraz z odsetka, prosba, odsetek, podanie,
urzędy skarbowe, odwołanie, urząd skarbowy, wnioskować,
dokument do pobrania,
skarbówka, prosba o umorzenie karty podatkowej wraz z odsetka,

Skarga na czynności poborcy

›› Pobierz teraz

Skarga na czynności poborcy
Dokument Word do edycji.

Wzór pisma ze skargą na czynności poborcy, podjęte w toku prowadzenia egzekucji zobowiązania pieniężnego innej firmy. Wniosek o zastosowanie sankcji wobec poborcy i naprawienie powstałej szkody przez niego wyrządzonej. Pismo zawiera wzór uzasadnienia.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zarzut, skladanie zazalenia, zażalenie, skarbówka,
składanie zazalenia, dokument do pobrania, urzędy skarbowe, dokumenty do pobrania, czynność poborcy,
zarzuty,
dokument online, dokumenty online do pobrania, czynnosci poborcy,
urząd skarbowy, składanie zażalenia,

Skarga na nie załatwienie przez organ podatkowy sprawy we właściwym terminie

›› Pobierz teraz

Skarga na nie załatwienie przez organ podatkowy sprawy we właściwym terminie.
Dokument Word do edycji.

Pismo ze skargą o nie załatwienie przez organ podatkowy sprawy we właściwym terminie opartą na podstawie art. 140 § 1 Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 1997 roku nr 137 poz. 926 z późn. zm.). Pismo zawiera opis poprawnego uzasadnienia.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
składanie zażalenia, dokument do pobrania, dokument online,
urzędy skarbowe,
zażalenie,
dokumenty online do pobrania,
składanie zazalenia, urząd skarbowy,
skladanie zazalenia,
skarbówka, skarga na nie zalatwienie przez organ podatkowy sp, zarzut,
dokumenty online do pobrania,
wzor pisma, zarzuty,

Upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpisu

›› Pobierz teraz

Upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpisu.
Dokument Word do edycji.

Upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpisu.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, faktury, upowaznienie, urzędy skarbowe, skarbówka, faktura vat bez podpisu,
vaty,
urząd skarbowy, dokumenty online do pobrania, upowaznienia, upoważnienie do wystawienia faktury vat bez podpisu, dokumenty online do pobrania, wystawienie faktury vat,
dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania,

Zarzuty w sprawie postępowania egzekucyjnego

›› Pobierz teraz

Zarzuty w sprawie postępowania egzekucyjnego.
Dokument Word do edycji.

Pismo z zarzutem w sprawie postępowania egzekucyjnego. W przykładowym uzasadnieniu pisze iż poborca skarbowy dokonał zajęcia ruchomości, które nie były i nie są własnością zobowiązanego, lecz jedynie przebywały w siedzibie zobowiązanego z tytułu umowy użyczenia

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wzór pisma, skarbówka,
postępowanie egzekucyjne, skarga,
dokumenty online do pobrania,
postępowania egzekucyjne, dokument online,
egzekucja,
postepowanie, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania, wzor pisma, zazalenie, zarzuty w sprawie postepowania egzekucyjnego, dokument do pobrania,

Zawiadomienie o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg handlowych

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg handlowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo z zawiadomieniem o przejściu na prowadzenie księgi handlowej od dnia zaznaczonego w piśmie.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
ostrzeżenia,
zawiadamiać,
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania, zawiadomienie o dobrowolnym prowadzeniu ksiag hanzawiadomienie o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg hand, dokumenty online do pobrania,
ogłoszenie,
zawiadomienia,
ostrzeżenie ostrzezenie,
urząd skarbowy, ogloszenie,
księgi handlowe,
dobrowolne prowadzenie ksiąg handlowych,
urzędy skarbowe,

Zawiadomienie o innym miejscu przechowywania ksiąg podatkowych

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o innym miejscu przechowywania ksiąg podatkowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo z zawiadomieniem o zmianie miejsca przechowywania ksiąg podatkowych. Pismo zawiera informacje dotyczące nowego adresu oraz daty, od kiedy zostanie zmienione miejsce.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
urzędy skarbowe, zawiadamiać,
zawiadomienie, zawiadomienie o innym miejscu przechowywania ksiąg podatkowych,
dokument online,
dokumenty do pobrania,
obwieszczenia,
przechowalnia księgi,
ostrzezenia,
księgi podatkowe, księgować, ostrzeżenia, ogloszenia,
ogłoszenie, ogłoszenia,

Zawiadomienie o prowadzeniu ksiąg handlowych

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o prowadzeniu ksiąg handlowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo z informacją w związku z przekroczeniem obrotów o przejściu na prowadzenie księgi handlowej.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, ksiąg handlowych,
obwieszczenia,
zawiadomienie,
ogloszenie,
ogloszenia, zawiadamiac, zawiadamiać,
zawiadomienie o prowadzeniu ksiag handlowych,
ostrzeżenie ostrzezenie,
urząd skarbowy, dokument do pobrania,
kierowanie księgą handlową, uwagi, zawiadomienia,

Zawiadomienie o zrzeczeniu się opodatkowania kartą podatkową

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o zrzeczeniu się opodatkowania kartą podatkową.
Dokument Word do edycji.

Pismo z informacją o zrzeczeniu się opodatkowania w formie karty podatkowej i rozpoczęciu prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
ogloszenia, urzędy skarbowe, ogłoszenia, ostrzezenia,
opodatkowanie, zawiadomienie,
Zawiadomienie o zrzeczeniu się opodatkowania kartą, ostrzeżenia,
podatek, obwieszczenia, dokument online, obwieszczenie,
dokumenty online do pobrania, karta podatkowa,
podatki,

Żądanie wydania postanowienia

›› Pobierz teraz

Żądanie wydania postanowienia.
Dokument Word do edycji.

Pismo do Urzędu Skarbowego z żądaniem wydania postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, ponieważ zaległości zostały już uiszczone.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
urząd skarbowy,
wydawać postanowienia, postanowienie,
wybory,
dokument online, Żądanie wydania postanowienia,
zadanie,
wymagać,
decyzja, żądać, wybó,
Żądanie wydania postanowienia,
postanowić, zadanie wydania postanowienia,

Żądanie strony wyłączenia pracownika organu podatkowego od załatwiania sprawy

›› Pobierz teraz

Żądanie strony wyłączenia pracownika organu podatkowego od załatwiania sprawy.
Dokument Word do edycji.

Wniosek z żądaniem wyłączenia pracownika organu podatkowego od załatwiania sprawy. Opis uzasadnienia.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
urzędy skarbowe, skarbówka,
żadac,
dokumenty online do pobrania, żądać, ządać,
dokument online, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
zadanie,
domagać się,
załatwienie sprawy w urzędzie podatkowym,
wymagać, domagac, Żądanie strony wyłączenia pracownika organu podatk,

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji

›› Pobierz teraz

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji.
Dokument Word do edycji.

Na podstawie art. 248 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Ordynacja podatkowa wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji ostatecznej wydanej przez Urząd Skarbowy i wstrzymanie wykonania decyzji. Pismo zawiera opis poprawnego uzasadnienia.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zadanie stwierdzenia niewaznosci decyzji,
skarbówka,
nieważne,
Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji, dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania, stwierdzenie niewazniści, niewazne, urzędy skarbowe,
żądanie stwierdzenia nieważności decyzji, decyzje, dokumenty online do pobrania, urząd skarbowy, decydować, dokument online,

Żądanie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów podatkowych

›› Pobierz teraz

Żądanie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów podatkowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo na podstawie art. 14 § 4 ustawy - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 z późn. zm.) z prośbą o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów
prawa podatkowego w wymienionej sprawie.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
skarbówka, urzędy skarbowe, dokumenty online do pobrania, przepis podatkowy,
zadanie,
dokument do pobrania,
informacja,
domagać się,
podatki,
żadac, zadanie udzielenia informacji o zakresie stosowani, urząd skarbowy,
dokumenty online do pobrania,
wymagać,
stosowanie przepisów podatkowych,

Żądanie wyłączenia spod egzekucji

›› Pobierz teraz

Żądanie wyłączenia spod egzekucji.
Dokument Word do edycji.

Wzór pisma do Urzędu Skarbowego z żądaniem wyłączenia spod już przeprowadzonej egzekucji wymienionych ruchomości z powodu zajęcia ich bezpodstawnie.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
skarbówka, ządać,
dokumenty do pobrania, żadac, domagac, domaganie się wyłaczenia z egzekucji,
żądać,
dokumenty online do pobrania, wymagać, dokument do pobrania, zadanie wylaczenia spod egzekucji,
wymaganie, egzekucja, wykluczenie spod egzekucji,

TYT - 1

›› Pobierz teraz

Wzór tytułów wykonawczych - wersja do wypełnienia na komputerze.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
tyt - 1,
dokumenty do pobrania, tyt-1, tyt 1,
tytuł wykonawczy, dokumenty online do pobrania, dokument online, tyt -1,
tytul wykonawczy,
tyt1, tyt- 1, dokument do pobrania,

TYT - 2

›› Pobierz teraz

Wzór tytułów wykonawczych - wersja do wypełnienia na komputerze.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
dokument online,
tyt 2, tyt -2,
tytuł wykonawczy, tytul wykonawczy,
dokumenty online do pobrania,
tyt2,
tyt- 2,
dokumenty online do pobrania,
tyt - 2,
dokument do pobrania, tyt-2,

TYT - 3 oraz TYT - 3A

›› Pobierz teraz

Wzór tytułów wykonawczych - wersja do wypełnienia na komputerze.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
tyt3a,
tyt - 3, dokumenty do pobrania, tyt -3a,
tyt- 3a, tyt3, dokument online, dokument do pobrania,
tyt-3a,
tyt 3a, tyt- 3,
tyt-3, tyt 3 a, tyt3 a,

Deklaracja uproszczona nabycia wewnątrz wspólnotowego.

›› Pobierz teraz

Deklaracja uproszczona nabycia wewnątrzwspólnotowego.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
akc - u, dokumenty online do pobrania, akcu,
dokument do pobrania, akc- u, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,
akc -u,
akc u,
akc-u,
dokument online,

Wniosek o wydanie pozwolenia na posiadanie broni palnej sportowej

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie pozwolenia na posiadanie broni palnej sportowej. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
broń palna sportowa,
dokument online, wniosek o wydanie pozwolenia na posiadanie broni palnej sportowej, dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania, dokument do pobrania,
broń sporrtowa,