Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2017-02-28

zakresobowiazkow.pl

Zakres obowiązków pracownika

Szukaj:

Kategorie:

› Zakresy Czynności Pracowników› W pracy› Umowy zlecenia› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Prawo pracy› Różne› BHP Instrukcje› PITy - rozliczenia za 2007 r› Horoskop - Znak zodiaku› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień› Referencje› Prawo pracy dla kobiet w ciąży› Listy motywacyjne i CV› Umowy związane z pracą› Wykup mieszkania› Deklaracje VAT, PIT, CIT› Dokumenty do Banku› Dokumenty przydatne przy budowie› Druki księgowe› Grzecznościowe› Informacje dla Urzędu Skarbowego› Krajowy Rejestr Karny› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia› NIP› Pisma do Urzędu Skarbowego› Pisma do TP S.A i innych operatorów› Pozwy sądowe› Prawo spółek handlowych› Prośby do Urzędu Skarbowego› Różne umowy› Sprawozdawczość Budżetowa› Studencik› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy użyczenia› Umowy związane ze świadczeniem usług› Upoważnienia› W urzędzie› Weksle› Wnioski do Urzędu Skarbowego› Wnioski sądowe› Zamówienia, reklamacje› ZUS - poradniki› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy

Informacje dla Urzędu Skarbowego

US- Urząd Skarbowy jest jednostką budżetową, która ma za zadanie obsługę Naczelnika Urzędu Skarbowego jako odrębnego organu administracyjnego. Naczelnika US podlega Ministrowi Finansów i jest organem podatkowym pierwszej instancji. Organem odwoławczym od decyzji Naczelnika US jest Dyrektor Izby Skarbowej.
Jako podatnicy mamy obowiązek informowania Urzędu Skarbowego o wszelkich zmianach dotyczących naszych przychodów, oraz stanu finansowego prowadzonej działalności gospodarczej. W tej kategorii znajdują się wzory dokumentów informacyjnych jakie należy wystosować do Urzędu Skarbowego w związku z prowadzona przez nas działalnością. Gotowe pisma do pobrania i edycji. pamiętajmy o sporządzaniu kopii dokumentów składanych w US i potwierdzaniu na nich daty wpłynięcia. To pozwoli uniknąć niepotrzebnych perturbacji z urzędnikami.

Likwidacja działalności gospodarczej. Wzór pisma z informacją dla Urzędu Skarbowego.

›› Pobierz teraz

Informacja o likwidacji działalności gospodarczej.
Dokument Word do edycji.

Wzór pisma z informacją dla Urzędu Skarbowego o likwidacji działalności gospodarczej.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Informacje dla Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Informacja o likwidacji działalności gospodarczej, likwidacja działalnosci gospodarczej, likwidacja działalności gospodarczej,
urząd skarbowy,
skarbowka, skarbówka, informacja o likwidacji dzialalnosci gospodarczej, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, urzad skarbowy, dokument online, działalność gospodarcza,
informacja o likwidacji działalności gospodarczej,
dokumenty do pobrania,

Wzór pisma z informacją dla Urzędu Skarbowego - ewidencja VAT i ryczałtowy podatek dochodowy.

›› Pobierz teraz

Informacja o prowadzeniu jednolitej ewidencji dla celów VAT i zryczałtowanego podatku dochodowego.
Dokument Word do edycji.

Pismo informujące Urząd Skarbowy o tym, że w nadchodzącym roku będzie prowadzona ewidencja dla celów VAT, spełniającą wymogi też zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Informacje dla Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
skarbówka, urząd skarbowy, dokumenty online do pobrania,
zryczałtowany podatek dochodowy, skarbowka,
dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania,
Informacja o prowadzeniu jednolitej ewidencji dla, dokument online, dokumenty online do pobrania,
urzad skarbowy,

Rezygnacja ze zwolnienia z VAT.

›› Pobierz teraz

Informacja o rezygnacji z ustawowego zwolnienia z VAT.
Dokument Word do edycji.


Wzór pisma z informacją dla Urzędu Skarbowego o rezygnajci z ustawowego zwolnienia z podatku VAT staniu się płatnikiem podatku VAT.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Informacje dla Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
skarbówka,
zwolnienie z vatu, dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania, urzad skarbowy, Informacja o rezygnacji z ustawowego zwolnienia z, dokumenty online do pobrania, urząd skarbowy, podatek vat,
skarbowka, dokument online,
dokument do pobrania,

Informacja o spisie z natury - likwidacja działalnosci gospodarczej

›› Pobierz teraz

Informacja o spisie z natury wobec likwidacji działalnosci gospodarczej.
Dokument Word do edycji.

Wzór pisma z informacją dla Urzędu Skarbowego o likwidacji działalności gospodarczej oraz jak wynosił spis z natury towarów na stanie.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Informacje dla Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
urzad skarbowy, dokument online, Informacja o spisie z natury wobec likwidacji dzia, skarbówka,
inwentaryzacja,
remanent, likwidacja działalności gospodarczej,
dokumenty do pobrania, spis z natury, urząd skarbowy,
skarbowka, dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, działalność gospodarcza,

Spółka cywilna.Remanent. Informacja o sporządzeniu remanentu

›› Pobierz teraz

Informacja o sporządzeniu remanentu.
Dokument Word do edycji.


Wzór pisma z informacją dla Urzędu Skarbowego o sporządzeniu spisu z natury spółki cywilnej.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Informacje dla Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, informacja o sporzadzeniu remanentu, skarbówka, dokument online, sporzadzenie remanentu, Informacja o sporządzeniu remanentu, informacja o sporządzeniu remanentu, dokumenty do pobrania, skarbowka,
inwentaryzacja, urzad skarbowy, dokument do pobrania,
renament, urząd skarbowy,
dokumenty online do pobrania,

Umowa z biurem podatkowym - info. dla Urzędu Skarbowego.

›› Pobierz teraz

Informacja o zawarciu umowy z biurem podatkowym na prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
Dokument Word do edycji.

Wzór pisma z informacją dla Urzędu Skarbowego o zawarciu umowy z biurem podatkowym na prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Informacje dla Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
rozchody, zawarcie umowy,
dokument online,
rozchod, skarbówka, dokumenty online do pobrania,
przychody,
Informacja o zawarciu umowy z biurem podatkowym na,
biuro podatkowe, skarbowka,
dokumenty do pobrania, rozchód, przychód, przychod,

Spółka cywilna. Informacja o zawiązaniu spółki

›› Pobierz teraz

Informacja o zawiązaniu spółki.
Dokument Word do edycji.

Wzór pisma z informacją dla Urzędu Skarbowego o zawiązaniu spółki cywilnej.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Informacje dla Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
urząd skarbowy, zawiązanie spólki,
Informacja o zawiązaniu spółki,
zawiazanie spółki, informacja o zawiazaniu spolki,
dokument do pobrania, dokumenty do pobrania,
skarbowka, urzad skarbowy, skarbówka,
zawiązanie spółki, dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokument online,

Informacja o zmianie składu osobowego spółki

›› Pobierz teraz

Informacja o zmianie składu osobowego spółki.
Dokument Word do edycji.

Wzór pisma z informacją dla Urzędu Skarbowego o zawarciu rozwiązaniu spółki cywilnej i zawiązaniu w nowym składzie osobowym.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Informacje dla Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
skład osobowy spólki,
dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
urząd skarbowy,
sklad osobowy spółki,
skarbówka,
skarbowka, dokument do pobrania,
urzad skarbowy, informacja o zmianie skladu osobowego spolki, spólka, dokument online,
spółka, skład osobowy społki,