Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2017-02-28

zakresobowiazkow.pl

Zakres obowiązków pracownika

Szukaj:

Kategorie:

› Zakresy Czynności Pracowników› W pracy› Umowy zlecenia› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Prawo pracy› Różne› BHP Instrukcje› PITy - rozliczenia za 2007 r› Horoskop - Znak zodiaku› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień› Referencje› Prawo pracy dla kobiet w ciąży› Listy motywacyjne i CV› Umowy związane z pracą› Wykup mieszkania› Deklaracje VAT, PIT, CIT› Dokumenty do Banku› Dokumenty przydatne przy budowie› Druki księgowe› Grzecznościowe› Informacje dla Urzędu Skarbowego› Krajowy Rejestr Karny› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia› NIP› Pisma do Urzędu Skarbowego› Pisma do TP S.A i innych operatorów› Pozwy sądowe› Prawo spółek handlowych› Prośby do Urzędu Skarbowego› Różne umowy› Sprawozdawczość Budżetowa› Studencik› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy użyczenia› Umowy związane ze świadczeniem usług› Upoważnienia› W urzędzie› Weksle› Wnioski do Urzędu Skarbowego› Wnioski sądowe› Zamówienia, reklamacje› ZUS - poradniki› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy

Księgi Wieczyste

Księgi wieczyste to specjalny rodzaj rejestru, który przedstawia stan prawny nieruchomości, czyli pozwala autorytatywnie ustalić, komu i jakie przysługują prawa do danej nieruchomości. W kategorii znajdują się formularze wniosków stosowanych w sądach rejonowych prowadzących księgi wieczyste w systemie informatycznym. Dokumenty należy drukować dwustronnie.

Wniosek o wpis w księdze wieczystej

›› Pobierz teraz

KW-WPIS
Wniosek o wpis w księdze wieczystej.Wniosek zapisany w programie "Word" gotowy do edycji i wydruku.
Wniosek należy złożyć w Centralnym Rejestrze Sądowym.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Księgi Wieczyste

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, księga wieczysta, dokument do pobrania, KW-wpis,
stan prawny nieruchomości, księgi wieczyste, księga wieczysta,
elektroniczne księgi wieczyste, KW-WGLAD Wniosek o wgląd do księgi wieczystej, rejestr, formularz do pobrania,
księgi wieczyste druki, odpis z księgi wieczystej,
księgi wieczyste, dokumenty online do pobrania,

Wniosek o wydanie odpisu dokumentu z akt księgi wieczystej

›› Pobierz teraz

KW-ODPIS-AKT
Wniosek o wydanie odpisu dokumentu z akt księgi wieczystej.Wniosek zapisany w programie "Word" gotowy do edycji i wydruku. Wniosek należy złożyć w Centralnym Rejestrze Sądowym.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Księgi Wieczyste

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
odpis z księgi wieczystej,
wyciąg odpis, wniosek druk,
wniosek druki,
stan prawny nieruchomości,
kw odpis,
dokumenty online do pobrania,
nip wniosek,
księga wieczysta, dokument online,
księgi wieczyste,
księgi wieczyste druki, kw odpis akt, księgi wieczyste, dokument do pobrania,

Oznaczenie działki ewidencyjnej

›› Pobierz teraz

KW-OZN
Załącznik - Oznaczenie działki ewidencyjnej.Wniosek zapisany w programie "Word" gotowy do edycji i wydruku. Wniosek należy złożyć w Centralnym Rejestrze Sądowym.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Księgi Wieczyste

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
rejestr,
księgi wieczyste druki, kw ozn, dokument online, dokument do pobrania, KW-OZN, elektroniczne księgi wieczyste,
formularz do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
księga wieczysta, odpis z księgi wieczystej,
kw- ozn, dokumenty do pobrania, stan prawny nieruchomości,

Żądanie wpisu w księdze wieczystej

›› Pobierz teraz

KW-ZAD
Załącznik - Żądanie wpisu w księdze wieczystej.Wniosek zapisany w programie "Word" gotowy do edycji i wydruku. Wniosek należy złożyć w Centralnym Rejestrze Sądowym.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Księgi Wieczyste

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
elektroniczne księgi wieczyste, stan prawny nieruchomości, dokumenty online do pobrania, księgi wieczyste,
dokument online,
kw -zad,
dokumenty online do pobrania,
kw - zad,
księga wieczysta, dokument do pobrania,
odpis z księgi wieczystej, kw- zad, rejestr, KW-zad,
księga wieczysta,

Pełnomocnik / przedstawiciel ustawowy

›› Pobierz teraz

KW-PP
Załącznik - Pełnomocnik / przedstawiciel ustawowy.Wniosek zapisany w programie "Word" gotowy do edycji i wydruku. Wniosek należy złożyć w Centralnym Rejestrze Sądowym.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Księgi Wieczyste

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
formularz do pobrania, dokumenty online do pobrania, kw pp,
księgi wieczyste druki, księgi wieczyste,
księga wieczysta, kw - pp,
kw -pp, dokumenty do pobrania, elektroniczne księgi wieczyste,
dokument do pobrania, kw- pp,
księga wieczysta, rejestr, dokumenty online do pobrania,

Wniosek o wgląd do księgi wieczystej / wydanie wydruku księgi wieczystej

›› Pobierz teraz

KW-WGLAD
Wniosek o wgląd do księgi wieczystej / wydanie wydruku księgi wieczystej.Wniosek zapisany w programie "Word" gotowy do edycji i wydruku. Wniosek należy złożyć w Centralnym Rejestrze Sądowym.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Księgi Wieczyste

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
księgi wieczyste,
kw wgląd, elektroniczne księgi wieczyste, księgi wieczyste druki,
dokument online, formularz do pobraniadokumenty online do pobrania,
KW-wgląd,
rejestr, stan prawny nieruchomości, księga wieczysta,
dokumenty do pobrania, dokument do pobrania,
odpis z księgi wieczystej,
księga wieczysta, dokumenty online do pobrania,

Wnioskodawca / uczestnik postępowania

›› Pobierz teraz

KW-WU
Załącznik - Wnioskodawca / uczestnik postępowania.Wniosek zapisany w programie "Word" gotowy do edycji i wydruku. Wniosek należy złożyć w Centralnym Rejestrze Sądowym.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Księgi Wieczyste

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, stan prawny nieruchomości, dokumenty do pobrania,
kw -wu, dokumenty online do pobrania,
rejestr, księgi wieczyste,
kw-wu,
odpis z księgi wieczystej,
księgi wieczyste, dokumenty online do pobrania, kw wu wnioskodawca,
kw wu,
kw - wu, KW-wu,

Wniosek o założenie księgi wieczystej

›› Pobierz teraz

KW-ZAL
Wniosek o założenie księgi wieczystej.Wniosek zapisany w programie "Word" gotowy do edycji i wydruku. Wniosek należy złożyć w Centralnym Rejestrze Sądowym.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Księgi Wieczyste

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wniosek wzór, księgi wieczyste, dokumenty do pobrania, wzór księgi, dokument do pobrania, rejestr,
dokumenty online do pobrania, kw - zal,
księgi wieczyste,
kw -zal, odpis z księgi wieczystej,
dokument online, księga wieczysta, księga wieczysta,
kw zal,

Wniosek o wydanie odpisu księgi wieczystej / zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej

›› Pobierz teraz

KW-ODPIS
Wniosek o wydanie odpisu księgi wieczystej / zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej. Wniosek zapisany w programie "Word" gotowy do edycji i wydruku. Wniosek należy złożyć w Centralnym Rejestrze Sądowym.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Księgi Wieczyste

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
księga wieczysta,
dokument do pobrania, dokumenty do pobrania, rejestr, księgi wieczyste, formularz do pobrania, księgi wieczyste,
wyciąg odpis, odpis z księgi wieczystej,
wzór księgi, dokument online, KW-ODPIS,
wniosek wzór,
stan prawny nieruchomości, kw odpis,