Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2017-02-28

zakresobowiazkow.pl

Zakres obowiązków pracownika

Szukaj:

Kategorie:

› Zakresy Czynności Pracowników› W pracy› Umowy zlecenia› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Prawo pracy› Różne› BHP Instrukcje› PITy - rozliczenia za 2007 r› Horoskop - Znak zodiaku› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień› Referencje› Prawo pracy dla kobiet w ciąży› Listy motywacyjne i CV› Umowy związane z pracą› Wykup mieszkania› Deklaracje VAT, PIT, CIT› Dokumenty do Banku› Dokumenty przydatne przy budowie› Druki księgowe› Grzecznościowe› Informacje dla Urzędu Skarbowego› Krajowy Rejestr Karny› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia› NIP› Pisma do Urzędu Skarbowego› Pisma do TP S.A i innych operatorów› Pozwy sądowe› Prawo spółek handlowych› Prośby do Urzędu Skarbowego› Różne umowy› Sprawozdawczość Budżetowa› Studencik› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy użyczenia› Umowy związane ze świadczeniem usług› Upoważnienia› W urzędzie› Weksle› Wnioski do Urzędu Skarbowego› Wnioski sądowe› Zamówienia, reklamacje› ZUS - poradniki› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy

NIP

Dokumenty Numeru Identyfikacji Podatkowej. Zgłoszenia, zgłoszenia aktualizacyjne itp. Wszystkie dokumenty w zakresie numeru NIP używane w kontaktach z Urzędami Skarbowymi.

NIP-1 Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej prowadzącej samodzielnie działalność gospodarczą.

›› Pobierz teraz

NIP 1 Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej prowadzącej samodzielnie działalność gospodarczą. Dokument zapisany w formacie PDF,gotowy do wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: NIP

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zgłoszenie aktualizacyjne, numer identyfikacji podatkowej, urząd skarbowy nip1, druki nip 1, nip 1 pobierz,
wzór nip1, nip-1, nip r,
nip 1 aktualizacja, nip 1 zgłoszenie,
druki nip1, skarbówka,
jak wypełnić nip1,
druk nip1,
ministerstwo finansów nip 1,

NIP-2 Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem.

›› Pobierz teraz

NIP-2 Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem.Dokument zapisany w formacie PDF,gotowy do wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: NIP

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
nip 2 4,
nip 2 aktywny, jak wypełnic nip 2, urząd skarbowy,
nip 2 termin, nip 2 word, nip 2 rtf,
zgłoszenie identyfikacyjne, formularz nip 2,
zgłoszenie identyfikacyjne nip 2, jak wypełnić nip 2, nip 2 zmiana,
zgłoszenie aktualizacyjne,
nip2,

NIP-2/A Informacja o wyodrębnionych jednostkach wewnętrznych podmiotu, podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu. Załącznik do zgłoszenia NIP-2.

›› Pobierz teraz

NIP 2A Informacja o wyodrębnionych jednostkach wewnętrznych podmiotu, podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu. Załącznik do zgłoszenia NIP-2. Dokument zapisany w formacie PDF,gotowy do wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: NIP

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Informacja o wyodrębnionych jednostkach, nip 2, urzędy skarbowe,
nip2, dokument online,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, skarbówka, nip- 2/a, nip-2/a,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania, nip wniosek, urząd skarbowy, nip-2 /a,

NIP-3 Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej nieprowadzącej samodzielnie działalności gospodarczej.

›› Pobierz teraz

NIP 3 Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej nieprowadzącej samodzielnie działalności gospodarczej. Dokument zapisany w formacie PDF,gotowy do wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: NIP

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wypełniamy nip 3, podanie o nip 3,
zgloszenie identyfikacyjne,
jak wypełnić nip 3, nip 3 wzór,
formularz nip 3, nip 3 3,
deklaracja nip 3, aktywny formularz nip 3, wniosek o nip 3,
zgłoszenie aktualizacyjne nip 3,
nip3 doc,
program do nip 3,
nip 3 2006,
nip3 2007,

NIP-B Informacja o rachunkach bankowych. Załącznik do zgłoszenia NIP-1 i NIP-2.

›› Pobierz teraz

NIP B Informacja o rachunkach bankowych. Załącznik do zgłoszenia NIP-1 i NIP-2. Dokument zapisany w formacie PDF,gotowy do wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: NIP

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
urząd skarbowy, dokumenty do pobrania,
urzędy,
nipB, nip, rachunki, nip-b, nip b,
banki, nip- b,
Informacja o rachunkach bankowych, skarbówka,
dokument do pobrania, dokument online,
rachunek bankowy,

NIP-C Informacja o miejscach wykonywania działalności. Załącznik do zgłoszenia NIP-1 i NIP-2.

›› Pobierz teraz

NIP-C Informacja o miejscach wykonywania działalności. Załącznik do zgłoszenia NIP-1 i NIP-2. Dokument zapisany w formacie PDF,gotowy do wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: NIP

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
nip, skarbówka,
dokumenty online do pobrania,
urzędy skarbowe,
informacja o miejscach wykonywania działalności, nipC,
dokumenty online do pobrania, nip wniosek,
nip- c, dokumenty do pobrania,
nip-c,
urząd skarbowy, nip c,

NIP-D Informacja o wspólnikach spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej lub o spółkach tworzących podatkową grupę kapitałową. Załącznik do zgłoszenia NIP-2.

›› Pobierz teraz

NIP D Informacja o wspólnikach spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej lub o spółkach tworzących podatkową grupę kapitałową. Załącznik do zgłoszenia NIP-2. Dokument zapisany w formacie PDF,gotowy do wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: NIP

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, spółka partnerska, jawna partnerska, dokument do pobrania,
nip- d, nip, nip wniosek, nip-d, skarbówka, spółka jawna,
dokument online,
dokumenty online do pobrania,
spółka komandytowa, nip d, urzędy skarbowe,

NIP-5 Wniosek o potwierdzenie nadania numeru identyfikacji podatkowej.

›› Pobierz teraz

NIP 5 Wniosek o potwierdzenie nadania numeru identyfikacji podatkowej. Dokument zapisany w formacie PDF,gotowy do wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: NIP

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
druk nip 5, urząd skarbowy,
Wniosek o potwierdzenie nadania numeru identyfika, nip 5,
dokument do pobrania, formularz nip 5,
dokumenty do pobrania,
nip-5, nip 5 doc,
nip- 5, nip-5, dokument online,
nip 5,
numer identyfikacji podatkowej,
nip tuck 5,