Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2017-02-28

zakresobowiazkow.pl

Zakres obowiązków pracownika

Szukaj:

Kategorie:

› Zakresy Czynności Pracowników› W pracy› Umowy zlecenia› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Prawo pracy› Różne› BHP Instrukcje› PITy - rozliczenia za 2007 r› Horoskop - Znak zodiaku› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień› Referencje› Prawo pracy dla kobiet w ciąży› Listy motywacyjne i CV› Umowy związane z pracą› Wykup mieszkania› Deklaracje VAT, PIT, CIT› Dokumenty do Banku› Dokumenty przydatne przy budowie› Druki księgowe› Grzecznościowe› Informacje dla Urzędu Skarbowego› Krajowy Rejestr Karny› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia› NIP› Pisma do Urzędu Skarbowego› Pisma do TP S.A i innych operatorów› Pozwy sądowe› Prawo spółek handlowych› Prośby do Urzędu Skarbowego› Różne umowy› Sprawozdawczość Budżetowa› Studencik› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy użyczenia› Umowy związane ze świadczeniem usług› Upoważnienia› W urzędzie› Weksle› Wnioski do Urzędu Skarbowego› Wnioski sądowe› Zamówienia, reklamacje› ZUS - poradniki› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy

NIP

Dokumenty Numeru Identyfikacji Podatkowej. Zgłoszenia, zgłoszenia aktualizacyjne itp. Wszystkie dokumenty w zakresie numeru NIP używane w kontaktach z Urzędami Skarbowymi.

NIP-1 Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej prowadzącej samodzielnie działalność gospodarczą.

›› Pobierz teraz

NIP 1 Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej prowadzącej samodzielnie działalność gospodarczą. Dokument zapisany w formacie PDF,gotowy do wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: NIP

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, nip tuck sezon 1,
nip, nip 1 xls, nip 1 do wypełnienia,
nip 1 wzór, nip 1 pobierz, zgłoszenie aktualizacyjne, nip1 doc,
urzędy skarbowe, urząd skarbowy nip 1, jak wypełnic nip 1, wypełniony nip 1, wniosek nip 1, skarbówka,

NIP-2 Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem.

›› Pobierz teraz

NIP-2 Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem.Dokument zapisany w formacie PDF,gotowy do wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: NIP

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
nip 2 przykład, nip tuck season 2,
nip2, nip-2 numer identyfikacji podatkowej,
nip 2 doc,
dokument online,
objaśnienia do nip 2, nip 2 termin,
urząd skarbowy nip 2, formularze nip 2, aktywne druki nip 2,
urząd skarbowy, nip 2 objaśnienia,
nip2 doc,
nip 2 wzór,

NIP-2/A Informacja o wyodrębnionych jednostkach wewnętrznych podmiotu, podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu. Załącznik do zgłoszenia NIP-2.

›› Pobierz teraz

NIP 2A Informacja o wyodrębnionych jednostkach wewnętrznych podmiotu, podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu. Załącznik do zgłoszenia NIP-2. Dokument zapisany w formacie PDF,gotowy do wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: NIP

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
nip wniosek,
nip 2, nip2, nip-2/a,
dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania, urząd skarbowy, skarbówka,
Informacja o wyodrębnionych jednostkach, dokument online,
urzędy skarbowe, nip,
nip- 2/a, dokumenty online do pobrania, Załącznik do zgłoszenia NIP-2,

NIP-3 Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej nieprowadzącej samodzielnie działalności gospodarczej.

›› Pobierz teraz

NIP 3 Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej nieprowadzącej samodzielnie działalności gospodarczej. Dokument zapisany w formacie PDF,gotowy do wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: NIP

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
nip 3 naczelnik urzędu skarbowego, nip 3 aktualizacja,
wypełnienie nip 3,
nip 3 dowód osobisty, nip 3 pocztą, nip 3 doc,
nip 3 download,
nip 3 ministerstwo, nip 3 zmiana nazwiska, nip 3 pomoc, formularz nip 3 2006,
urząd skarbowy druk nip 3, nip tuck season 3, us nip 3,
nip - 3,

NIP-B Informacja o rachunkach bankowych. Załącznik do zgłoszenia NIP-1 i NIP-2.

›› Pobierz teraz

NIP B Informacja o rachunkach bankowych. Załącznik do zgłoszenia NIP-1 i NIP-2. Dokument zapisany w formacie PDF,gotowy do wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: NIP

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, nip,
urząd skarbowy, dokumenty online do pobrania, nip- b, nip wniosek,
banki, dokumenty do pobrania,
Informacja o rachunkach bankowych, urzędy skarbowe,
skarbówka,
rachunki,
nip-b, nip b,
dokument do pobrania,

NIP-C Informacja o miejscach wykonywania działalności. Załącznik do zgłoszenia NIP-1 i NIP-2.

›› Pobierz teraz

NIP-C Informacja o miejscach wykonywania działalności. Załącznik do zgłoszenia NIP-1 i NIP-2. Dokument zapisany w formacie PDF,gotowy do wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: NIP

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
nip- c,
urząd skarbowy,
nip, nip-c, dokumenty online do pobrania,
informacja o miejscach wykonywania działalności,
dokumenty do pobrania,
nip c,
skarbówka, urzędy skarbowe, dokumenty online do pobrania, nip wniosek, nipC,

NIP-D Informacja o wspólnikach spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej lub o spółkach tworzących podatkową grupę kapitałową. Załącznik do zgłoszenia NIP-2.

›› Pobierz teraz

NIP D Informacja o wspólnikach spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej lub o spółkach tworzących podatkową grupę kapitałową. Załącznik do zgłoszenia NIP-2. Dokument zapisany w formacie PDF,gotowy do wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: NIP

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
spolka komandytowa, spółka cywilna, spolka cywilna,
Informacja o wspólnikach spółki cywilnej, nip- d,
dokument do pobrania, nip wniosek,
komandytowo- akcyjna,
nip d,
spółka komandytowa,
spółka partnerska,
spółka jawna, skarbówka,
urzędy skarbowe, urząd skarbowy,

NIP-5 Wniosek o potwierdzenie nadania numeru identyfikacji podatkowej.

›› Pobierz teraz

NIP 5 Wniosek o potwierdzenie nadania numeru identyfikacji podatkowej. Dokument zapisany w formacie PDF,gotowy do wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: NIP

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
nip tuck season 5, nip 5 opłata,
dokumenty do pobrania,
nip 5 4,
dokument do pobrania,
numer identyfikacji podatkowej, dokument online, druki nip 5,
dokumenty online do pobrania,
urząd skarbowy,
nip- 5, nip 5 doc, opłata za nip 5,
nip tuck 5, formularz nip 5,