Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2019-02-04

zakresobowiazkow.pl

Zakres obowiązków pracownika

Szukaj:

Kategorie:

› Zakresy Czynności Pracowników› W pracy› Umowy zlecenia› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Prawo pracy› Różne› BHP Instrukcje› PITy - rozliczenia za 2007 r› Horoskop - Znak zodiaku› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień› Referencje› Prawo pracy dla kobiet w ciąży› Listy motywacyjne i CV› Umowy związane z pracą› Wykup mieszkania› Deklaracje VAT, PIT, CIT› Dokumenty do Banku› Dokumenty przydatne przy budowie› Druki księgowe› Grzecznościowe› Informacje dla Urzędu Skarbowego› Krajowy Rejestr Karny› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia› NIP› Pisma do Urzędu Skarbowego› Pisma do TP S.A i innych operatorów› Pozwy sądowe› Prawo spółek handlowych› Prośby do Urzędu Skarbowego› Różne umowy› Sprawozdawczość Budżetowa› Studencik› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy użyczenia› Umowy związane ze świadczeniem usług› Upoważnienia› W urzędzie› Weksle› Wnioski do Urzędu Skarbowego› Wnioski sądowe› Zamówienia, reklamacje› ZUS - poradniki› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy

Pisma do Urzędu Skarbowego

Czy wiesz że, Naczelnika Urzędu Skarbowego, jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów, a zarazem organem podatkowym pierwszej instancji. A Urząd Skarbowy jest państwową jednostką budżetowa obsługującą Naczelnika. W tej kategorii znajdziecie wzory oświadczeń, próśb i wniosków.

Informacja o zrzeczeniu sie opodatkowania w formie karty podatkowej

›› Pobierz teraz

Informacja o zrzeczeniu sie opodatkowania w formie karty podatkowej.
Dokument Word do edycji.

Pismo z informacją o rezygnacji z opodatkowania w formie karty podatkowej na skutek otrzymania decyzji o wysokości karty podatkowej.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, Informacja o zrzeczeniu sie opodatkowania w formie, skarbówka,
dokumenty online do pobrania,
informacja o rezygnacji z podatku, dokumenty do pobrania,
urzędy skarbowe,
dokumenty online do pobrania, dokument online, urząd skarbowy,

Odpowiedz na upomnienie

›› Pobierz teraz

Odpowiedz na upomnienie.
Dokument Word do edycji.

Odpowiedź na upomnienie informująca, że dochodzona kwota z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej została uiszczona.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
dokument do pobrania, zaplata,
dokumenty online do pobrania, upomnienia, urząd skarbowy,
skarbówka,
uiszczac, uiszczać,
odzew,
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania, odpowiedź na upomnienie, uiszczenie opłaty, Odpowiedz na upomnienie,

Odwołanie od decyzji

›› Pobierz teraz

Odwołanie od decyzji.
Dokument Word do edycji.

Pismo z odwołaniem od decyzji Urzędu Skarbowego. Opis poprawnego uzasadnienia w oparciu o art. 222 Ordynacji podatkowej.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
odwołanie od decyzji zus,
odwołanie od decyzji naczelnika urzędu skarbowego, odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej,
wzór odwołania od decyzji komisji rekrutacyjnej, odwołanie od decyzji egzaminatora, odwołanie od decyzji prezydenta,
cofać decyzję,
odwołanie sie od decyzji,
odwołanie od decyzji o skreśleniu, odwołanie od decyzji firmy ubezpieczeniowej, odwołanie od decyzji komendanta,
odwołanie od decyzji wydziałowej komisji, opłata od odwołania od decyzji,
odwołanie od decyzji skreślenia, odwołanie od decyzji komisji egzaminacyjnej,

Oświadczenie o ilości stanowisk kasowych

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o ilości stanowisk kasowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo z informacją o przekroczeniu w danym miesiącu obrotu zobowiązującego do prowadzenia ewidencji za pomocą kas rejestrujących, wobec czego będzie zwiększona ilość stanowisk kasowych.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
deklaracje, urzędy skarbowe, dokumenty online do pobrania,
deklaracja, wypowiedź, oswiadczenie o ilości kas, skarbówka, Oświadczenie o ilości stanowisk kasowych, dokumenty online do pobrania,
dokument online,
oświadczenie o ilości stanowisk kasowych, dokumenty do pobrania, dokument do pobrania, ilość kas, oswiadczenie o ilosci stanowisk kasowych,

Prośba o obniżenie karty podatkowej

›› Pobierz teraz

Prośba o obniżenie karty podatkowej.
Dokument Word do edycji.

Wzór pisma z prośbą o obniżenie wysokości podatku w formie karty podatkowej. W uzasadnieniu zaznaczone jest, iż wysokość zobowiązania podatkowego czyni działalność deficytową już na samym starcie.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, dokumenty do pobrania, dokument do pobrania,
prosba o obnizenie karty podatkowej,
prosba, wniosek o zmniejszenie karty podatkowej, prośba o zmniejszenie karty podatkowej,
dokumenty online do pobrania, urząd skarbowy,
karta podatkowa, podanie o obniżenie karty podatkowej, wzor pisma,
urzędy skarbowe, dokumenty online do pobrania, skarbówka,

Prośba o umorzenie karty podatkowej wraz z odsetkami

›› Pobierz teraz

Prośba o umorzenie karty podatkowej wraz z odsetkami.
Dokument Word do edycji.

Pismo z prośbą o umorzenie zaległości karty podatkowej wraz z odsetkami. W piśmie zawarty jest przykład uzasadnienia.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
skasować,
odsetek,
urząd skarbowy, odwolanie,
odsetki,
Prośba o umorzenie karty podatkowej wraz z odsetka,
dokument do pobrania, dokumenty do pobrania,
dokument online,
wnioskować,
pismo z prosba,
podanie, karta podatkowa z odsetkami,
wniosek,
dokumenty online do pobrania,

Skarga na czynności poborcy

›› Pobierz teraz

Skarga na czynności poborcy
Dokument Word do edycji.

Wzór pisma ze skargą na czynności poborcy, podjęte w toku prowadzenia egzekucji zobowiązania pieniężnego innej firmy. Wniosek o zastosowanie sankcji wobec poborcy i naprawienie powstałej szkody przez niego wyrządzonej. Pismo zawiera wzór uzasadnienia.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zarzut, skarbówka, urzędy skarbowe,
dokumenty do pobrania, wzor pisma,
skladanie zazalenia, dokumenty online do pobrania, urząd skarbowy,
kolektor, zarzuty,
skarga na czynności poborcy,
Skarga na czynności poborcy, skarga na czynnosci poborcy,
dokument online, dokumenty online do pobrania,

Skarga na nie załatwienie przez organ podatkowy sprawy we właściwym terminie

›› Pobierz teraz

Skarga na nie załatwienie przez organ podatkowy sprawy we właściwym terminie.
Dokument Word do edycji.

Pismo ze skargą o nie załatwienie przez organ podatkowy sprawy we właściwym terminie opartą na podstawie art. 140 § 1 Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 1997 roku nr 137 poz. 926 z późn. zm.). Pismo zawiera opis poprawnego uzasadnienia.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zarzut,
wzor pisma, skarbówka, dokumenty do pobrania,
zarzuty, skladanie zazalenia, dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, zażalenie, urząd skarbowy,
dokument online, składanie zazalenia,
dokument do pobrania, skarga na nie zalatwienie przez organ podatkowy sp,
Skarga na nie załatwienie przez organ podatkowy sp,

Upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpisu

›› Pobierz teraz

Upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpisu.
Dokument Word do edycji.

Upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpisu.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
upowaznienia, dokument online, faktura vat bez podpisu,
wystawienie faktury vat,
vaty, dokumenty do pobrania,
upoważnienie do wystawienia faktury vat bez podpisu, upoważnienia, upoważniać,
upowaznienie, Upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpis, dokumenty online do pobrania,
upowaznienie do wystawienia faktury vat bez podpis,
faktury,
urzędy skarbowe,

Zarzuty w sprawie postępowania egzekucyjnego

›› Pobierz teraz

Zarzuty w sprawie postępowania egzekucyjnego.
Dokument Word do edycji.

Pismo z zarzutem w sprawie postępowania egzekucyjnego. W przykładowym uzasadnieniu pisze iż poborca skarbowy dokonał zajęcia ruchomości, które nie były i nie są własnością zobowiązanego, lecz jedynie przebywały w siedzibie zobowiązanego z tytułu umowy użyczenia

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wzor pisma, skarbówka,
proces egzekucyjny, dokument do pobrania,
zazalenie, wzór pisma, zarzuty w sprawie postepowania egzekucyjnego, dokumenty online do pobrania, zażalenie,
dokumenty do pobrania, postepowanie, postępowania egzekucyjne,
skarga, Zarzuty w sprawie postępowania egzekucyjnego, urząd skarbowy,

Zawiadomienie o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg handlowych

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg handlowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo z zawiadomieniem o przejściu na prowadzenie księgi handlowej od dnia zaznaczonego w piśmie.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
ogłoszenie, ogłoszenia,
dokumenty online do pobrania, obwieszczenia, ogloszenia, skarbówka,
zawiadomienia,
zawiadamiac, obwieszczenie, dokumenty do pobrania,
zawiadomienie,
zawiadomienie o dobrowolnym prowadzeniu ksiag hanzawiadomienie o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg hand,
Zawiadomienie o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg han, ogloszenie, księgi handlowe,

Zawiadomienie o innym miejscu przechowywania ksiąg podatkowych

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o innym miejscu przechowywania ksiąg podatkowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo z zawiadomieniem o zmianie miejsca przechowywania ksiąg podatkowych. Pismo zawiera informacje dotyczące nowego adresu oraz daty, od kiedy zostanie zmienione miejsce.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zawiadamiać, urzędy skarbowe,
dokumenty do pobrania, zawiadomienie, ksiąg podatkowych, ogloszenie, zawiadomienie o innym miejscu przechowywania ksiąg podatkowych,
ostrzezenia, uwagi, zawiadomienie o innym miejscu przechowywania ksiag,
obwieszczenia,
ogłoszenia,
urząd skarbowy,
przechowalnia księgi, księgi podatkowe,

Zawiadomienie o prowadzeniu ksiąg handlowych

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o prowadzeniu ksiąg handlowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo z informacją w związku z przekroczeniem obrotów o przejściu na prowadzenie księgi handlowej.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Zawiadomienie o prowadzeniu ksiąg handlowych, dokument online, ostrzeżenie ostrzezenie, skarbówka,
urzędy skarbowe, zawiadomienie o prowadzeniu ksiag handlowych,
ogloszenia, ostrzeżenia, dokumenty online do pobrania, obwieszczenia,
zawiadomienie,
ksiąg handlowych,
dokument do pobrania, uwagi, zawiadomienia,

Zawiadomienie o zrzeczeniu się opodatkowania kartą podatkową

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o zrzeczeniu się opodatkowania kartą podatkową.
Dokument Word do edycji.

Pismo z informacją o zrzeczeniu się opodatkowania w formie karty podatkowej i rozpoczęciu prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
ostrzeżenia,
ogłoszenia, urzędy skarbowe,
zawiadomienie,
ostrzeżenie ostrzezenie,
dokumenty online do pobrania, zrzeczenie się opodatkowania, zawiadomienia,
zawiadomienie o zrzeczeniu sie opodatkowania karta,
obwieszczenie, dokument online, obwieszczenia,
ogłoszenie,
uwagi,
zawiadamiać,

Żądanie wydania postanowienia

›› Pobierz teraz

Żądanie wydania postanowienia.
Dokument Word do edycji.

Pismo do Urzędu Skarbowego z żądaniem wydania postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, ponieważ zaległości zostały już uiszczone.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
domagać się, urząd skarbowy,
Żądanie wydania postanowienia,
skarbówka,
wymagać, dokumenty do pobrania,
domagac, zadanie, dokumenty online do pobrania,
żadac,
wymaganie, dokument online,
Żądanie wydania postanowienia, wydawać postanowienia,

Żądanie strony wyłączenia pracownika organu podatkowego od załatwiania sprawy

›› Pobierz teraz

Żądanie strony wyłączenia pracownika organu podatkowego od załatwiania sprawy.
Dokument Word do edycji.

Wniosek z żądaniem wyłączenia pracownika organu podatkowego od załatwiania sprawy. Opis uzasadnienia.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
urząd skarbowy,
żadac,
dokument online,
wymaganie,
wymagac,
dokumenty online do pobrania,
urzędy skarbowe, żądanie strony wyłączenia pracownika organu podatkowego od załatwiania sprawy,
załatwienie sprawy w urzędzie podatkowym, skarbówka,
dokument do pobrania, zadanie,
ządać,
wymagać, domagać się,

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji

›› Pobierz teraz

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji.
Dokument Word do edycji.

Na podstawie art. 248 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Ordynacja podatkowa wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji ostatecznej wydanej przez Urząd Skarbowy i wstrzymanie wykonania decyzji. Pismo zawiera opis poprawnego uzasadnienia.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
stwierdzenie niewazniści, nieważnosci,
urzędy skarbowe,
nieważne, Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji,
niewazne,
żądanie stwierdzenia nieważności decyzji, dokumenty do pobrania, decydowac,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, decyzje,
zadanie stwierdzenia niewaznosci decyzji, skarbówka,
decydować,

Żądanie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów podatkowych

›› Pobierz teraz

Żądanie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów podatkowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo na podstawie art. 14 § 4 ustawy - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 z późn. zm.) z prośbą o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów
prawa podatkowego w wymienionej sprawie.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
żadac,
podatki,
urząd skarbowy,
ządać,
przepis podatkowy, dokumenty online do pobrania,
domagać się,
podatek,
zadanie udzielenia informacji o zakresie stosowani, udzielanie informacji,
dokument online, żądać, dokumenty do pobrania,
domagac, zadanie,

Żądanie wyłączenia spod egzekucji

›› Pobierz teraz

Żądanie wyłączenia spod egzekucji.
Dokument Word do edycji.

Wzór pisma do Urzędu Skarbowego z żądaniem wyłączenia spod już przeprowadzonej egzekucji wymienionych ruchomości z powodu zajęcia ich bezpodstawnie.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
ządać,
urzędy skarbowe, skarbówka, urząd skarbowy,
wymagać, żądać, wyrok wykonanie wyroku, domagać się,
wyłączenie z egzekucji,
wykluczenie spod egzekucji, dokumenty online do pobrania,
zadanie wylaczenia spod egzekucji,
dokumenty do pobrania,
Żądanie wyłączenia spod egzekucji,
domaganie się wyłaczenia z egzekucji,

TYT - 1

›› Pobierz teraz

Wzór tytułów wykonawczych - wersja do wypełnienia na komputerze.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
tytul wykonawczy,
tyt-1, tyt- 1, dokument do pobrania,
tytuł wykonawczy, tyt1,
tyt - 1, dokumenty online do pobrania,
dokument online, dokumenty online do pobrania, tyt -1,
tyt 1,
dokumenty do pobrania,

TYT - 2

›› Pobierz teraz

Wzór tytułów wykonawczych - wersja do wypełnienia na komputerze.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
tytuł wykonawczy, tytul wykonawczy,
tyt - 2, dokument online, tyt 2, dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,
tyt-2,
tyt2,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, tyt -2, tyt- 2,

TYT - 3 oraz TYT - 3A

›› Pobierz teraz

Wzór tytułów wykonawczych - wersja do wypełnienia na komputerze.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
tyt- 3,
tyt -3 a, tyt 3,
tyt- 3a,
tyt3a,
tyt -3a,
dokumenty online do pobrania, tyt -3,
dokumenty do pobrania, tyt3 a, tyt-3 a,
dokument online,
tyt - 3 a, tyt-3a,
tyt - 3a,

Deklaracja uproszczona nabycia wewnątrz wspólnotowego.

›› Pobierz teraz

Deklaracja uproszczona nabycia wewnątrzwspólnotowego.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
akc -u, akc- u,
akc-u,
dokument online, dokument do pobrania, akc - u, dokumenty online do pobrania, akcu,
dokumenty do pobrania,
akc u,

Wniosek o wydanie pozwolenia na posiadanie broni palnej sportowej

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie pozwolenia na posiadanie broni palnej sportowej. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pisma do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokument online, broń sporrtowa,
dokument do pobrania,
broń palna sportowa, dokumenty online do pobrania, wniosek o wydanie pozwolenia na posiadanie broni palnej sportowej,