Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2017-02-28

zakresobowiazkow.pl

Zakres obowi±zków pracownika

Szukaj:

Kategorie:

› Zakresy Czynno¶ci Pracowników› W pracy› Umowy zlecenia› ¦lub - Wesele jak nie przepłacać› Prawo pracy› Różne› BHP Instrukcje› PITy - rozliczenia za 2007 r› Horoskop - Znak zodiaku› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień› Referencje› Prawo pracy dla kobiet w ci±ży› Listy motywacyjne i CV› Umowy zwi±zane z prac±› Wykup mieszkania› Deklaracje VAT, PIT, CIT› Dokumenty do Banku› Dokumenty przydatne przy budowie› Druki księgowe› Grzeczno¶ciowe› Informacje dla Urzędu Skarbowego› Krajowy Rejestr Karny› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia› NIP› Pisma do Urzędu Skarbowego› Pisma do TP S.A i innych operatorów› Pozwy s±dowe› Prawo spółek handlowych› Pro¶by do Urzędu Skarbowego› Różne umowy› Sprawozdawczo¶ć Budżetowa› Studencik› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy użyczenia› Umowy zwi±zane ze ¶wiadczeniem usług› Upoważnienia› W urzędzie› Weksle› Wnioski do Urzędu Skarbowego› Wnioski s±dowe› Zamówienia, reklamacje› ZUS - poradniki› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy

Pro¶by do Urzędu Skarbowego

Urz±d Skarbowy jako jednostka budżetowa ma za zadanie obsługę Naczelnika Urzędu Skarbowego. Organem odwoławczym od decyzji Naczelnika US jest Dyrektor Izby Skarbowej.
Urz±d Skarbowy na Twój wniosek może rozpatrzyć różne pro¶by. W tym celu należy złożyć stosowne pismo. W tej kategorii zgrupowali¶my pro¶by do Urzędu Skarbowego.

Pro¶ba o odroczenie płatno¶ci podatku dochodowego

›› Pobierz teraz

Pro¶ba o odroczenie płatno¶ci podatku dochodowego.
Dokument Word do edycji.

Wzór pisma z pro¶b± wraz z uzasadnieniem o odroczenie podatku dochodowego.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pro¶by do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prosba,
płatnosć, dokument do pobrania, odroczyć, dokumenty online do pobrania, wnioski,
dokument online,
dokumenty online do pobrania, podatek dochodowy,
dokumenty do pobrania,
pro¶by,
wniosek, platno¶ć, wnioskowac, Pro¶ba o odroczenie płatno¶ci podatku dochodowego,

Pro¶ba o odroczenie płatno¶ci podatku VAT

›› Pobierz teraz

Pro¶ba o odroczenie płatno¶ci podatku VAT.
Dokument Word do edycji.

Wzór pisma z pro¶b± wraz z uzasadnieniem do Urzędu Skarbowego o odroczenie podatku VAT.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pro¶by do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zawiesic,
podania,
wnioski, podatek vat, Pro¶ba o odroczenie płatno¶ci podatku VAT,
dokumenty online do pobrania,
podatkiem, dokumenty online do pobrania,
wnioskować, dokument do pobrania, prosba,
dokumenty do pobrania,
podanie,
dokument online,
zawiesić,

Pro¶ba o odroczenie terminu płatno¶ci karty podatkowej

›› Pobierz teraz

Pro¶ba o odroczenie terminu płatno¶ci karty podatkowej.
Dokument Word do edycji.

Wzór pisma z pro¶b± i uzasadnieniem do Urzędu Skarbowego o odroczenie terminu płatno¶ci karty podatkowej.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pro¶by do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
odroczyc,
wnioski,
płatno¶ć,
prosić,
wnioskowac,
odroczyć,
dokumenty do pobrania,
prosby, karta podatkowa,
platno¶ci, podanie, wniosek,
dokument do pobrania,
odroczenia, terminem,

Pro¶ba o rozłożenie na raty karty podatkowej

›› Pobierz teraz

Pro¶ba o rozłożenie na raty karty podatkowej.
Dokument Word do edycji.

Wzór pisma z pro¶b± i uzasadnieniem do Urzędu Skarbowego o umorzenie karty podatkowej wraz z odsetkami.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pro¶by do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prosby, dokumenty online do pobrania, prosba,
prosić,
kartę podatkow±,
prosic, podanie,
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania, podatkowy,
rozłozenia, rozlożenia,
rozłozenie, pro¶by,
Pro¶ba o rozłożenie na raty karty podatkowej,

Pro¶ba o umorzenie podatku od darowizny

›› Pobierz teraz

Pro¶ba o umorzenie podatku od darowizny.
Dokument Word do edycji.

Wzór pisma z pro¶b± i uzasadnieniem do Urzędu Skarbowego o umorzenie pozostałej czę¶ci podatku od darowizny.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pro¶by do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
Pro¶ba o umorzenie podatku od darowizny,
wniosek, wnioskować, wnioski,
darowizna,
podanie,
prosba, wnioskowac, umorzyć,
podatki, podatek od darowizny, odwoł±ć, odwolywać,
prosić,

Pro¶ba o zmniejszenie podatku należnego o naliczony przed dniem utraty zwolnienia

›› Pobierz teraz

Pro¶ba o zmniejszenie podatku należnego o naliczony przed dniem utraty zwolnienia.
Dokument Word do edycji.

Pro¶ba o wyrażenie zgody na pomniejszenie podatku należnego o warto¶ć podatku naliczonego wobec przekroczenia warto¶ci sprzedaży powoduj±cej utratę zwolnienia z podatku VAT.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pro¶by do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
prosic, dokumenty online do pobrania,
podanie, naliczać,
zmniejszanie, dokument do pobrania,
wniosek, Pro¶ba o zmniejszenie podatku należnego o naliczon, dokument online,
pro¶by,
należny, prosić,
dokumenty online do pobrania,
prosby,

Pro¶ba o zwrot nadpłaty podatku

›› Pobierz teraz

Pro¶ba o zwrot nadpłaty podatku.
Dokument Word do edycji.

Wzór pisma z pro¶b± do Urzędu Skarbowego o zwrot nadpłaty podatku dochodowego z tytułu prowadzonej działalno¶ci gospodarczej za rok 2005 wynikaj±ce z deklaracji PIT-30.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pro¶by do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wplata, taksa,
prosić, prosic, Pro¶ba o zwrot nadpłaty podatku,
prosby,
zwroty podatków, pro¶by,
podatki,
wniosek, wnioskowac, dokumenty do pobrania, wnioskować,
dokument online,
wpłata,

Pro¶ba o zwrot należnego podatku vat w ci±gu 15 dni od złożenia deklaracji VAT-7

›› Pobierz teraz

Pro¶ba o zwrot należnego podatku vat w ci±gu 15 dni od złożenia deklaracji VAT-7.
Dokument Word do edycji.

Wzór pisma z pro¶b± i uzasadnieniem do Urzędu Skarbowego o zwrot nadwyżki podatku VAT wynikaj±cy z deklaracji VAT-7.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pro¶by do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
vat7, dokumenty online do pobrania, pro¶by,
zwrot podatku, prosba,
vat- 7,
zwrot podatków,
wniosek,
prosic,
wnioskowac,
deklaracja podatku vat-7, wnioskować,
dokumenty do pobrania, prosić, vat 7,

Pro¶ba o zwrot podatku VAT wytwórcy wyrobu rękodzieła ludowego i artystycznego.

›› Pobierz teraz

Pro¶ba o zwrot podatku VAT wytwórcy wyrobu rękodzieła ludowego i artystycznego.
Dokument Word do edycji.

Wzór pisma z pro¶b± i uzasadnieniem do Urzędu Skarbowego o zwrot podatku VAT wytwórcy wyrobu rękodzieła ludowego i artystycznego posiadaj±ce certyfikaty krajowych komisji etnograficznych i artystycznych.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pro¶by do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
zwrot,
prosby,
wnioski,
prosba o zwrot podatku vat wytworcy wyrobu rekodzi,
Pro¶ba o zwrot podatku VAT wytwórcy wyrobu rękodzi,
podatek od rękodzieła artystycznego, podania, zwroty podatkow,
pro¶by, dokument online, zwrot podatku od rękodzieła artystycznego,
prosic, prosić, wniosek,