Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2017-02-28

zakresobowiazkow.pl

Zakres obowiązków pracownika

Szukaj:

Kategorie:

› Zakresy Czynności Pracowników› W pracy› Umowy zlecenia› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Prawo pracy› Różne› BHP Instrukcje› PITy - rozliczenia za 2007 r› Horoskop - Znak zodiaku› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień› Referencje› Prawo pracy dla kobiet w ciąży› Listy motywacyjne i CV› Umowy związane z pracą› Wykup mieszkania› Deklaracje VAT, PIT, CIT› Dokumenty do Banku› Dokumenty przydatne przy budowie› Druki księgowe› Grzecznościowe› Informacje dla Urzędu Skarbowego› Krajowy Rejestr Karny› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia› NIP› Pisma do Urzędu Skarbowego› Pisma do TP S.A i innych operatorów› Pozwy sądowe› Prawo spółek handlowych› Prośby do Urzędu Skarbowego› Różne umowy› Sprawozdawczość Budżetowa› Studencik› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy użyczenia› Umowy związane ze świadczeniem usług› Upoważnienia› W urzędzie› Weksle› Wnioski do Urzędu Skarbowego› Wnioski sądowe› Zamówienia, reklamacje› ZUS - poradniki› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy

Różne umowy

Umowa w świetle prawa cywilnego, to zgodne porozumienie dwóch lub większej ilości stron, ustalające ich wzajemne prawa lub obowiązki. Umowy są zawsze co najmniej dwustronnymi czynnościami prawnymi. Występuje jednak wyjątek jednostronny – dotyczy to podpisania weksla. W tej kategorii znajdują się wzory umów z różnych gałęzi rynku.

Nota obciążeniowa

›› Pobierz teraz

Nota obciążeniowa.
Dokument Word do edycji.

Nota obciążeniowa z tytułu nie wywiązania się z umowy usług handlowych. Informacja o potrąceniu kwoty z płatności za usługę handlową.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
nota księgowa obciążeniowa,
obciązenie,
noty obciążeniowe, żądanie zapłaty za dostarczone produkty, dokumenty do pobrania, żadanie do zapłaty,
uslugi handlowe, nota obciazeniowa, nie wywiązanie się z umowy,
nota obciążeniowa formularz,
niewywiązanie się z umowy,
nota obciążeniowa druki, obciażenie, nota obciążeniowa wzór, dokumenty online do pobrania,

Nota odsetkowa

›› Pobierz teraz

Nota odsetkowa.
Dokument Word do edycji.

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 10 marca 1989 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych (Dz.. U. nr 16, poz. 84 z późn. zm.) wezwanie do uregulowania płatności tytułem odsetek za zwłokę.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
odsetki za zwloke, formularz noty odsetkowej,
nota odsetkowa, nota odsetkowa druk,
odsetki za zwłokę, naliczone odestki,
druk noty odsetkowej, procent, naliczanie odsetek, dokument online, dokumenty online do pobrania,
naliczanie procentów, nota odsetkowa wzór,
żądanie zapłaty odsetek,
księgowanie noty odsetkowej,

Prośba o potwierdzenie salda

›› Pobierz teraz

Prośba o potwierdzenie salda.
Dokument Word do edycji.

Prośba o sprawdzenie zgodności sald figurujących w księgach i odesłanie potwierdzenia lub zgłoszenie zastrzeżeń do określonego dnia.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
dokumenty do pobrania,
prosba o potwierdzenie salda, potwierdzanie salda,
potwierdzenie salda,
bilans,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, wniosek,
potwierdzac, Prośba o potwierdzenie salda,
potwierdzenie sald,
potiwerdzać,
dokumenty online do pobrania,

Umowa o stypendium za wyniki w nauce

›› Pobierz teraz

Umowa o stypendium za wyniki w nauce.
Dokument Word do edycji.

Umowa pomiędzy Udzielającym Stypendium a Stypendystą określająca kwotę stypendium a także termin umowy.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Umowa o stypendium za wyniki w nauce, prośba o stypendium,
umowy,
podanie o zasiłek,
zasiłki, stypendium ministra, dokument online, dofinansowanie,
zasilek, uklad,
dokument do pobrania, umowa druk, dofinansować,
dobre wyniki w nauce,
układ,

Umowa renty

›› Pobierz teraz

Umowa renty.
Dokument Word do edycji.

Umowa pomiędzy Biorącym Rentę a Dającym Rentę. Dający Rentę zobowiązuje się do wypłacania ustalonej kwoty z góry do okreslonego dnia każdego miesiąca tytułem renty.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa renty, renta rodzinna a umowa zlecenie,
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania, umowa zlecenie renta, porozumienie, renta umowa,
renta,
umowa zlecenie a renta, umowa o dzieło a renta,
umowa o rente,
dokumenty online do pobrania,
układ,
porozumienia, uklad,

Wezwanie do spełnienia świadczenia

›› Pobierz teraz

Wezwanie do spełnienia świadczenia.
Dokument Word do edycji.

Wezwanie do spełnienia świadczenia zgodnie z umową zawarta wcześniej. Informacja, iż termin wykonania zobowiązania upłynął, a także informacja o skierowaniu sprawy na drogę postępowania sądowego w przypadku nie przystąpienia do spełnienia świadczeń.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
spelnione,
wezwanie wzór, dokument do pobrania, urlop wychowawczy świadczenia,
wezwanie do spelnienia swiadczenia, wzywać,
dokument online,
spełnione świadczenie, swiadczenie,
świadczenia pracodawcy,
świadczenia urlop, wzywanie, umowa zlecenie świadczenia, świadczenia zus,

Umowa o udział w imprezie turystycznej

›› Pobierz teraz

Umowa o udział w imprezie turystycznej.
Dokument Word do edycji.

Umowa pomiędzy Organizatorem a Zamawiającym o udział w imprezie turystycznej. Organizator zobowiązuje się do przygotowania i prowadzenia imprezy turystycznej, Zamawiający zgłasza swój a także innych osób udział w imprezie.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
współpraca, podróż,
dokument do pobrania,
dokument online,
wycieczka,
biuro turystyczne,
wycieczka za granice, uklad,
umowa o udzial w imprezie turystycznej, zabawa turystyczna,
uczestnictwo,
impreza turystyczna,
Umowa o udział w imprezie turystycznej, firma turystyczna,
układ,

Umowa przewozu

›› Pobierz teraz

Umowa przewozu.
Dokument Word do edycji.

Umowa pomiędzy Wysyłającym a Przewoźnikiem. Wysyłający obowiązany jest uiścić Przewoźnikowi określoną kwotę w danym terminie, a także zobowiązany jest na żądanie Przewoźnika wystawić list przewozowy. Przewoźnik przejmuje odpowiedzialność za szkody wynikłe podczas przewozu.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
transport, transportować,
transportowac,
dokument online,
umowa przewozu wzór,
dokumenty online do pobrania,
Umowa przewozu, umowy przewozu, wysyłka,
przewozy, dokument do pobrania, umowa przewozu, umowy cywilnoprawne,
dostawa paczki,

Wezwanie do wydania przedmiotu

›› Pobierz teraz

Wezwanie do wydania przedmiotu.
Dokument Word do edycji.

Wezwanie do wydania przedmiotu zgodnie z wcześniej podpisaną umową i dokonaniu wpłaty. Informacja, iż do chwili obecnej przedmiot nie został dostarczony. Zainteresowany nie został również poinformowany o powodach, dla których tak się stało. Niniejsze wezwanie jest ostateczne. W przypadku nie wydania przez przedmiotu w określonym terminie, sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
przedmiot,
wzywac,
dokumenty do pobrania,
wydawanie przedmiotu,
podpisanie umowy,
podpisywać umowy,
podpisana umowa, dokument online, wzywać, dokumenty online do pobrania,
wzywanie,
Wezwanie do wydania przedmiotu, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,

Umowa pożyczki (pomiędzy osobami fizycznymi)

›› Pobierz teraz

Umowa pożyczki (pomiędzy osobami fizycznymi)

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
porozumienie,
dlugi, dokument online, układ, zobowiązanie,
dokumenty online do pobrania, umowa pozyczki pomiedzy osobami fizycznymi,
umowa pożyczki, pożyczka,
długi, pożyczki,
uklad,
pożyczać, pozyczka, wierzytelność,

Umowa dostawy

›› Pobierz teraz

Umowa dostawy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
cywilno- prawna,
uklad,
umowy dostaw,
umowa na dostawę,
umowa cywilnoprawna, dokumenty do pobrania, dostarczenie produktu, dostarczenie,
roznoszenie,
umowa dostawy wzór, umowa na dostawę, Umowa dostawy,
dokument online, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,

Umowa Darowizny

›› Pobierz teraz

Umowa Darowizny
Dokument w formacie Word - do edycji.

Umowa darowizny sankcjonuje i potwierdza dokonanie darowizny między dwiema osobami. Określa prawa i obowiązki obu stron oraz mówi kiedy darowizna może być odwołana. Niezbędna aby zarejestrować darowiznę w Urzędzie Skarbowym

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
dofinansowanie, darowac, akt darowizny, dokumenty do pobrania, darować, Umowa Darowizny,
układ,
dokumenty online do pobrania,
umowa o darowiznę,
umowa o darowizne,
uklad,
porozumienie, podatek od darowizn, dokumenty online do pobrania,

Porozumienie w sprawie długów

›› Pobierz teraz

Jest to propozycja zawarcia porozumienia w sprawie potrącenia długów pomiędzy dwiema stronami umowy.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, porozumienie w sprawie długów,
długi,
dokumenty do pobrania, porozumienie odnośnie długów,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,

Umowa o reklame

›› Pobierz teraz

Wzór potwierdzenia zawarcia umowy o kooperacji i reklamy w rozgłośni radiowej.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania, dokumenty do pobrania, umowa o reklamę,
umowa o reklame,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
umowa o świadczenie usług reklamowych, dokument do pobrania, reklama, umowa o reklame, dokumenty online do pobrania,
dokument online,

Porozumienie w sprawie odszkodowania powypadkowego

›› Pobierz teraz

Wzór dokumentu dotyczącego zawarcia porozumienia w sprawie odszkodowania powypadkowego pomiędzy stronami.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, porozumienie po wypadku, dokumenty do pobrania, porozumienie odszkodowania wypadkowego,
dokumenty online do pobrania, odszkodowanie po wypadku,
dokument online, odszkodowanie powypadkowe, porozumienie powypadkowe,
odszkodowanie powypadkowe, porozumienie,

Powiadomienie o odstąpieniu od transakcji

›› Pobierz teraz

Dokument zawierający treść powiadomienia o odstąpienia od transakcji i zwrocie zaliczki. Możliwość odstąpienia od transakcji istnieje tylko i wyłącznie wtedy, gdy widnieje taki zapis w sporządzonej umowie pomiędzy stronami.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, odstąpienie od transakcji, dokumenty do pobrania,
odstąpienie od transakcji,
dokument do pobrania,
odstapienie od transakcji,
powiadomienie o odstąpieniu od transakcji,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,

Porozumienie w sprawie rozwiązania umowy o współpracy

›› Pobierz teraz

Dokument dotyczący porozumienia w sprawie rozwiązania umowy o współpracy pomiędzy stronami na podstawie konkretnego paragrafu sporządzonej wcześniej umowy.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
rozwiązanie umowy o współpracy, dokumenty online do pobrania, porozumienie o rozwiazanie umowy, rozwiązanie współpracy, rozwiazanie umowy o wspolpracy, rozwiązanie umowy o wspolpracy, dokumenty do pobrania, jak rozwiązać umowe współpracy,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokument online, rozwiazanie umowy o współpracy,

Propozycja rozwiązania umowy

›› Pobierz teraz

Dokument zawierający propozycję rozwiązania umowy, ze względu na niesprzyjające okoliczności, które uniemożliwiają dalszą współpracę.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, rozwiązanie, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, umowa, rozwiązywanie umowy,
propozycja rozwiązania umowy,
rozwiązanie umowy, dokumenty do pobrania,
jak rozwiązać umowe,
dokumenty online do pobrania,

Cesja

›› Pobierz teraz

Wzór przykładowej cesji. W dokumencie określa się dokładnie przedmiot przenoszonych wierzytelności.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania, cesja druk,
przykładowa cesja, cesja wzór, cesja definicja, cesja, cesji, wzor cesji, wzór cesji, wzory umów cesja,
dokument do pobrania, cesja umowa,
cesja,

Ugoda

›› Pobierz teraz

W celu rozwiązania sporu pomiędzy kupującym a sprzedającym należy spisać ugodę.

Przedmiotem ugody są prawa i obowiązki stron, wynikające z umowy sprzedaży.

We wzorze tej ugody sprzedający zobowiązuje się do pokrycia kosztów poniesionych przez kupującego z tytułu utraconych korzyści wynikających z niedotrzymania umowy przez sprzedającego.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wzory pism ugoda,
ugoda,
ugoda sandomierska,
ugoda,
dokument online, ugoda umowa,
co to jest ugoda, dokument do pobrania,
zgoda, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania, ugoda wzór,
ugoda prawo,
rozwód ugoda, ugoda wzory,

Ugoda pozasądowa

›› Pobierz teraz

Wzór ugody pozasądowej dotyczącej spłaty długu przez Dłużnika swojemu Wierzycielowi z tytułu zalegania opłat za wykonanie usług bądź dostarczenie towaru.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
ugoda pozasądowa wzór, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokument online,
ugoda pozasadowa, ugoda pozasądowa, wzór ugody pozasądowej,
ugody pozasądowej,
ugoda pozasądowa,

Umowa dealerska

›› Pobierz teraz

Wzór umowy dealerskiej.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, dealer,
diler,
dokument online,
dokumenty do pobrania,
umowa dilerska,
umowa dilerska,
dilerska umowa,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, umowa dealerska,

Umowa do gwarancji

›› Pobierz teraz

Wzór umowy sporządzanej pomiędzy gwarantem a zleceniodawcą.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pozyczka pieniężna, dokumenty online do pobrania,
pożyczka pieniężna, dokument online,
umowa gwarancji, dokumenty do pobrania,
pozyczka, umowa do gwarancji, pozyczka pieniezna, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, pożyczka pieniezna,
pożyczka,
gwarant,

Umowa Forfaitingu

›› Pobierz teraz

Wzór umowy forfaitingu

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wzór umowy forfaitingu,
forfaiting, wzor umowy forfaitingu,
dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania, dokument online, Umowa Forfaitingu,
umowa forfaitingu,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,

Umowa Franchisingu

›› Pobierz teraz

Wzór umowy Franchisingu.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
dokument online,
dokument do pobrania, franchising,
dokumenty online do pobrania,
umowa franchisingu, dokumenty do pobrania,

Umowa leasingu

›› Pobierz teraz

Wzór umowy leasingu.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa leasingu wzór,
wzór umowy leasingowej, dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania, leasing, cesja umowy leasingowej, cesje umów leasingowych, dokumenty online do pobrania, umowy leasingowe,
umowa leasingu,
umowy leasingu,
dokument online,
umowa leasingowa,
dokumenty online do pobrania, zakończenie umowy leasingowej,

Umowa o przejęcie długu

›› Pobierz teraz

Wzór umowy o przejęcie długu.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
przejęcie długu, umowa o przejęciu długu,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, umowa o przejęcie długu, dokument online, dokumenty online do pobrania, umowa o przejęcie długu, przejecie dlugu,
dokumenty do pobrania,
przejęcie długu,

Umowa poręczenia

›› Pobierz teraz

Wzór umowy poręczenia.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa poreczenia, dokument do pobrania poręczenie,
umowa poręczenia,
dokumenty online do pobrania, dokument online, dokumenty online do pobrania, umowy poręczenia,
umowa poręczenia wzór,
dokumenty do pobrania, umowa poręczenia,

Umowa przewłaszczenia

›› Pobierz teraz

Wzór umowy przewłaszczenia rzeczy ruchomej zawieranej pomiędzy Kredytodawcą a Kredytobiorcą.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
umowy przewłaszczenia,
umowa przewłaszczenie, dokumenty online do pobrania,
dokument online,
umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie, umowa przewłaszczenia, przewłaszczenie,
wzór umowy przewłaszczenia, umowa przewłaszczenia rzeczy,
dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania, umowa przewłaszczenia,

Umowa ustanowienia zastawu

›› Pobierz teraz

Wzór umowy zawieranej pomiędzy osobami fizycznymi dotyczącego zastawienia rzeczy kredytobiorcy na rzecz kredytodawcy.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa zastawu,
dokument do pobrania, dokument online,
umowa ustanowienia zastawu, zastaw,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,
zastaw,

Formularz wypowiedzenia umowy o prowadzenie bankowych rachunków bieżących w mBanku

›› Pobierz teraz

Formularz wypowiedzenia umowy o prowadzenie bankowych rachunków bieżących w mBanku. Dokument zapisany w formacie PDF

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
formularz,
dokument online, dokumenty do pobrania, Formularz wypowiedzenia umowy o prowadzenie bankowych rachunków bieżących w mBanku,
rachunek bieżący, dokumenty online do pobrania,
formularz do pobrania, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
prowadzenie rachunku bieżących,

Zgłoszenie zamiaru wybudowania ogrodzenia

›› Pobierz teraz

Zgłoszenie zamiaru wybudowania ogrodzenia. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
budowanie ogrodzenia,
ogrodzenie,
zgłoszenie zamiaru wybudowania ogrodzenia,
dokumenty do pobrania,
budowa ogrodzeń,
dokumenty online do pobrania, jak wybudować ogrodzenie, budowa ogrodzenia, jak wybudować ogrodzenie,
dokumenty online do pobrania,
zamiaru budowy ogrodzenia, dokument online,
dokument do pobrania,
wybudowanie ogrodzenia,

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na bycie inwestorem budowy budynku

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na bycie inwestorem budowy budynku. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
nieruchomość,
dokumenty online do pobrania, budynek,
inwestor,
oświadczenie o wyrażeniu zgody na bycie inwestorem budowy budynku,
inwestować,
dokumenty do pobrania, dokument do pobrania,
wyrażenie zgody,
dokument online,
budowa,

Umowa przedwstępna kupna

›› Pobierz teraz

Umowa przedwstępna kupna. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa przedwstępna kupna sprzedazy nieruchomości, umowa przedwstępna kupna, wzór umowy przedwstępnej kupna sprzedaży działki, umowa przedwstępna kupna sprzedaży lokalu,
umowa przedwstępna kupna ziemi, wzory umowy przedwstępnej kupna, umowa przedwstepna kupna nieruchomości,
umowa przedwstepna kupna sprzedaży mieszkania,
umowa przedwstępna kupna,
umowa przedwstępna kupna domu, umowa przedwstepna kupna działki, dokument online, umowa przedwstępna kupna sprzedaży, umowa przedwstępna kupna sprzedaży gruntu,
umowa przedwstępna kupna auta,