Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2017-02-28

zakresobowiazkow.pl

Zakres obowiązków pracownika

Szukaj:

Kategorie:

› Zakresy Czynności Pracowników› W pracy› Umowy zlecenia› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Prawo pracy› Różne› BHP Instrukcje› PITy - rozliczenia za 2007 r› Horoskop - Znak zodiaku› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień› Referencje› Prawo pracy dla kobiet w ciąży› Listy motywacyjne i CV› Umowy związane z pracą› Wykup mieszkania› Deklaracje VAT, PIT, CIT› Dokumenty do Banku› Dokumenty przydatne przy budowie› Druki księgowe› Grzecznościowe› Informacje dla Urzędu Skarbowego› Krajowy Rejestr Karny› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia› NIP› Pisma do Urzędu Skarbowego› Pisma do TP S.A i innych operatorów› Pozwy sądowe› Prawo spółek handlowych› Prośby do Urzędu Skarbowego› Różne umowy› Sprawozdawczość Budżetowa› Studencik› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy użyczenia› Umowy związane ze świadczeniem usług› Upoważnienia› W urzędzie› Weksle› Wnioski do Urzędu Skarbowego› Wnioski sądowe› Zamówienia, reklamacje› ZUS - poradniki› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy

Różne umowy

Umowa w świetle prawa cywilnego, to zgodne porozumienie dwóch lub większej ilości stron, ustalające ich wzajemne prawa lub obowiązki. Umowy są zawsze co najmniej dwustronnymi czynnościami prawnymi. Występuje jednak wyjątek jednostronny – dotyczy to podpisania weksla. W tej kategorii znajdują się wzory umów z różnych gałęzi rynku.

Nota obciążeniowa

›› Pobierz teraz

Nota obciążeniowa.
Dokument Word do edycji.

Nota obciążeniowa z tytułu nie wywiązania się z umowy usług handlowych. Informacja o potrąceniu kwoty z płatności za usługę handlową.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
nota obciążeniowa wzór, nota obciązeniowa,
niewywiązanie się z umowy,
dokument online,
nota księgowa obciążeniowa,
żądanie do zaplaty,
obciązenie, żądanie zapłaty za dostarczone produkty, druk nota obciążeniowa, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
Nota obciążeniowa, nota obciazeniowa, noty obciążeniowe,
dokumenty do pobrania,

Nota odsetkowa

›› Pobierz teraz

Nota odsetkowa.
Dokument Word do edycji.

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 10 marca 1989 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych (Dz.. U. nr 16, poz. 84 z późn. zm.) wezwanie do uregulowania płatności tytułem odsetek za zwłokę.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
nota odsetkowa, wzór noty odsetkowej,
naliczone odestki,
dokumenty do pobrania, dokument online,
nota odsetkowa kalkulator,
księgowanie noty odsetkowej,
dokument do pobrania,
nota odsetkowa druk, dokumenty online do pobrania, naliczanie procentów,
nota odsetkowa wzór, nota odsetkowa formularz,
naliczanie odsetek,
umorzenie noty odsetkowej,

Prośba o potwierdzenie salda

›› Pobierz teraz

Prośba o potwierdzenie salda.
Dokument Word do edycji.

Prośba o sprawdzenie zgodności sald figurujących w księgach i odesłanie potwierdzenia lub zgłoszenie zastrzeżeń do określonego dnia.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
potwierdzanie salda, potwierdzenie sald, dokumenty online do pobrania, prosba o potwierdzenie salda, dokument do pobrania, potwierdzac, bilans,
potwierdzenie salda, potiwerdzać,
dokumenty online do pobrania, Prośba o potwierdzenie salda, wniosek, dokument online, dokumenty do pobrania,

Umowa o stypendium za wyniki w nauce

›› Pobierz teraz

Umowa o stypendium za wyniki w nauce.
Dokument Word do edycji.

Umowa pomiędzy Udzielającym Stypendium a Stypendystą określająca kwotę stypendium a także termin umowy.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa druk, stypendium ministra, wniosek o stypendium,
Umowa o stypendium za wyniki w nauce, dobre wyniki w nauce, zasiłki,
dofinansowanie, prośba o stypendium,
podanie o zasiłek, dokument do pobrania,
stypendia,
porozumienie,
zasilek,
umowy, umawianie,

Umowa renty

›› Pobierz teraz

Umowa renty.
Dokument Word do edycji.

Umowa pomiędzy Biorącym Rentę a Dającym Rentę. Dający Rentę zobowiązuje się do wypłacania ustalonej kwoty z góry do okreslonego dnia każdego miesiąca tytułem renty.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
umowa zlecenie renta,
porozumienia,
umowa renty, renta,
uklad,
renta rodzinna umowa o pracę, porozumienie,
dokumenty online do pobrania, dokument online,
renta rodzinna a umowa o pracę, renta umowa, umowa o rentę,
układ,
renta rodzinna a umowa zlecenie,

Wezwanie do spełnienia świadczenia

›› Pobierz teraz

Wezwanie do spełnienia świadczenia.
Dokument Word do edycji.

Wezwanie do spełnienia świadczenia zgodnie z umową zawarta wcześniej. Informacja, iż termin wykonania zobowiązania upłynął, a także informacja o skierowaniu sprawy na drogę postępowania sądowego w przypadku nie przystąpienia do spełnienia świadczeń.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
urlop wychowawczy świadczenia, dokument online, spełniać świadczenie, umowa zlecenie świadczenia, wzywać, wezwanie wzór, spelnione,
dokumenty do pobrania,
spełnione świadczenie, umowa świadczenia, swiadczenia,
dokumenty online do pobrania, świadczenia pracowników,
wezwanie druk,
wzywanie,

Umowa o udział w imprezie turystycznej

›› Pobierz teraz

Umowa o udział w imprezie turystycznej.
Dokument Word do edycji.

Umowa pomiędzy Organizatorem a Zamawiającym o udział w imprezie turystycznej. Organizator zobowiązuje się do przygotowania i prowadzenia imprezy turystycznej, Zamawiający zgłasza swój a także innych osób udział w imprezie.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
biuro turystyczne, uczestnictwo, impreza turystyczna,
wycieczka,
umowa o udzial w imprezie turystycznej,
zabawa turystyczna,
podróż,
dokument online,
układ, firma turystyczna, Umowa o udział w imprezie turystycznej, wycieczka za granice,
uklad,
porozumienie, dokument do pobrania,

Umowa przewozu

›› Pobierz teraz

Umowa przewozu.
Dokument Word do edycji.

Umowa pomiędzy Wysyłającym a Przewoźnikiem. Wysyłający obowiązany jest uiścić Przewoźnikowi określoną kwotę w danym terminie, a także zobowiązany jest na żądanie Przewoźnika wystawić list przewozowy. Przewoźnik przejmuje odpowiedzialność za szkody wynikłe podczas przewozu.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
spedycja, transport,
układ,
dokument online, porozumienia, umowa przewozu wzór,
umowy cywilnoprawne, dokumenty online do pobrania,
przewozy, przesyłka, Umowa przewozu, dokumenty online do pobrania, transportowac, przewóz osób,

Wezwanie do wydania przedmiotu

›› Pobierz teraz

Wezwanie do wydania przedmiotu.
Dokument Word do edycji.

Wezwanie do wydania przedmiotu zgodnie z wcześniej podpisaną umową i dokonaniu wpłaty. Informacja, iż do chwili obecnej przedmiot nie został dostarczony. Zainteresowany nie został również poinformowany o powodach, dla których tak się stało. Niniejsze wezwanie jest ostateczne. W przypadku nie wydania przez przedmiotu w określonym terminie, sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, wzywać,
dokument online, podpisywać umowy, dokumenty do pobrania,
Wezwanie do wydania przedmiotu,
wydawanie przedmiotu,
wzywac, przedmiot,
podpisanie umowy, podpisana umowa,
wzywanie, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,

Umowa pożyczki (pomiędzy osobami fizycznymi)

›› Pobierz teraz

Umowa pożyczki (pomiędzy osobami fizycznymi)

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
długi, wierzytelność, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dlug kredyt kredyty,
zobowiazanie,
dlugi, uklad,
pieniądze,
dług, dokumenty do pobrania,
umowa pożyczki,
zobowiązanie,
porozumienie,
umowa pozyczki pomiedzy osobami fizycznymi,

Umowa dostawy

›› Pobierz teraz

Umowa dostawy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, umowa o dostawę,
umowa dostawy wzór, dokument do pobrania,
roznosić, cywilnoprawna,
umowa na dostawę, umowy o dostawę, umowy cywilnoprawne,
dokumenty online do pobrania, układ,
umowa cywilnoprawna,
cywilno- prawna, dokumenty online do pobrania,
umowa dostaw,

Umowa Darowizny

›› Pobierz teraz

Umowa Darowizny
Dokument w formacie Word - do edycji.

Umowa darowizny sankcjonuje i potwierdza dokonanie darowizny między dwiema osobami. Określa prawa i obowiązki obu stron oraz mówi kiedy darowizna może być odwołana. Niezbędna aby zarejestrować darowiznę w Urzędzie Skarbowym

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podatek od darowizn, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,
darować, uklad,
dokumenty online do pobrania,
darowac,
Umowa Darowizny,
umowa o darowizne,
dokument do pobrania,
porozumienie, umowa o darowiznę, darowizna, dokument online,
układ,

Porozumienie w sprawie długów

›› Pobierz teraz

Jest to propozycja zawarcia porozumienia w sprawie potrącenia długów pomiędzy dwiema stronami umowy.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, dokument do pobrania,
porozumienie odnośnie długów, dokumenty online do pobrania,
porozumienie w sprawie długów,
dokumenty online do pobrania,
długi,
dokument online,

Umowa o reklame

›› Pobierz teraz

Wzór potwierdzenia zawarcia umowy o kooperacji i reklamy w rozgłośni radiowej.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
dokumenty do pobrania, umowa o reklamę, umowa o świadczenie usług reklamowych,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
umowa o reklame,
dokumenty online do pobrania,
umowa o reklame,
dokument online, dokumenty online do pobrania,
reklama,

Porozumienie w sprawie odszkodowania powypadkowego

›› Pobierz teraz

Wzór dokumentu dotyczącego zawarcia porozumienia w sprawie odszkodowania powypadkowego pomiędzy stronami.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
porozumienie odszkodowania wypadkowego, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, porozumienie po wypadku,
odszkodowanie po wypadku,
dokument online, porozumienie, odszkodowanie powypadkowe,
dokumenty online do pobrania, odszkodowanie powypadkowe,
dokumenty do pobrania, porozumienie powypadkowe,

Powiadomienie o odstąpieniu od transakcji

›› Pobierz teraz

Dokument zawierający treść powiadomienia o odstąpienia od transakcji i zwrocie zaliczki. Możliwość odstąpienia od transakcji istnieje tylko i wyłącznie wtedy, gdy widnieje taki zapis w sporządzonej umowie pomiędzy stronami.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
odstapienie od transakcji,
dokumenty online do pobrania, odstąpienie od transakcji,
dokument do pobrania, dokument online, dokumenty do pobrania,
powiadomienie o odstąpieniu od transakcji, dokumenty online do pobrania, odstąpienie od transakcji,

Porozumienie w sprawie rozwiązania umowy o współpracy

›› Pobierz teraz

Dokument dotyczący porozumienia w sprawie rozwiązania umowy o współpracy pomiędzy stronami na podstawie konkretnego paragrafu sporządzonej wcześniej umowy.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,
porozumienie o rozwiazanie umowy,
dokumenty online do pobrania,
rozwiazanie umowy o współpracy, rozwiązanie umowy o współpracy, rozwiazanie umowy o wspolpracy, rozwiązanie umowy o wspolpracy, dokument online,
rozwiązanie współpracy,
jak rozwiązać umowe współpracy,

Propozycja rozwiązania umowy

›› Pobierz teraz

Dokument zawierający propozycję rozwiązania umowy, ze względu na niesprzyjające okoliczności, które uniemożliwiają dalszą współpracę.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
rozwiązanie umowy, dokument online, dokumenty online do pobrania,
jak rozwiązać umowe,
dokumenty do pobrania,
umowa,
dokumenty online do pobrania,
rozwiązywanie umowy, rozwiązanie, propozycja rozwiązania umowy, dokument do pobrania,

Cesja

›› Pobierz teraz

Wzór przykładowej cesji. W dokumencie określa się dokładnie przedmiot przenoszonych wierzytelności.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
cesja definicja, dokumenty online do pobrania,
przykładowa cesja,
wzór cesji,
cesja umowa,
cesja wzór, dokumenty online do pobrania,
cesja,
cesja,
wzory umów cesja,
cesja druk, dokumenty do pobrania, cesji,
wzor cesji,

Ugoda

›› Pobierz teraz

W celu rozwiązania sporu pomiędzy kupującym a sprzedającym należy spisać ugodę.

Przedmiotem ugody są prawa i obowiązki stron, wynikające z umowy sprzedaży.

We wzorze tej ugody sprzedający zobowiązuje się do pokrycia kosztów poniesionych przez kupującego z tytułu utraconych korzyści wynikających z niedotrzymania umowy przez sprzedającego.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
ugoda wzór, ugoda wzory,
ugoda, ugoda,
ugoda alimenty,
rozwód ugoda,
dokument do pobrania, ugoda umowa, dokument online, ugoda prawo,
co to jest ugoda, wzory pism ugoda,
zgoda, dokumenty online do pobrania,

Ugoda pozasądowa

›› Pobierz teraz

Wzór ugody pozasądowej dotyczącej spłaty długu przez Dłużnika swojemu Wierzycielowi z tytułu zalegania opłat za wykonanie usług bądź dostarczenie towaru.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
ugoda pozasądowa,
wzór ugody pozasądowej,
ugoda pozasadowa,
dokumenty online do pobrania,
ugoda pozasądowa, ugody pozasądowej,
dokumenty do pobrania, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokument online, ugoda pozasądowa wzór,

Umowa dealerska

›› Pobierz teraz

Wzór umowy dealerskiej.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
dokument online,
dokumenty do pobrania,
umowa dealerska,
umowa dilerska,
dealer, dokumenty online do pobrania, dilerska umowa, diler,
dokument do pobrania,
umowa dilerska,

Umowa do gwarancji

›› Pobierz teraz

Wzór umowy sporządzanej pomiędzy gwarantem a zleceniodawcą.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa do gwarancji, dokument online,
pożyczka pieniężna, pozyczka,
dokumenty online do pobrania,
pożyczka,
pożyczka pieniezna,
pozyczka pieniezna, gwarant, dokument do pobrania, umowa gwarancji,
dokumenty online do pobrania, pozyczka pieniężna,
dokumenty do pobrania,

Umowa Forfaitingu

›› Pobierz teraz

Wzór umowy forfaitingu

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wzor umowy forfaitingu,
Umowa Forfaitingu, dokument online,
forfaiting, dokument do pobrania,
wzór umowy forfaitingu,
dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania, umowa forfaitingu,

Umowa Franchisingu

›› Pobierz teraz

Wzór umowy Franchisingu.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
dokument online,
franchising, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, dokumenty do pobrania, umowa franchisingu,

Umowa leasingu

›› Pobierz teraz

Wzór umowy leasingu.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
cesje umów leasingowych,
cesja umowy leasingowej, umowy leasingowe, wzór umowy leasingowej,
umowa leasingu wzór,
dokument do pobrania,
zakończenie umowy leasingowej, umowa leasingu,
dokumenty online do pobrania, leasing, umowa leasingu,
dokument online, umowa leasingowa, umowy leasingu,
dokumenty online do pobrania,

Umowa o przejęcie długu

›› Pobierz teraz

Wzór umowy o przejęcie długu.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa o przejęcie długu,
dokument online,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, przejęcie długu,
umowa o przejęciu długu,
przejecie dlugu,
dokumenty do pobrania, umowa o przejęcie długu, dokumenty online do pobrania,
przejęcie długu,

Umowa poręczenia

›› Pobierz teraz

Wzór umowy poręczenia.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa poręczenia, umowy poręczenia,
umowa poreczenia, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,
umowa poręczenia wzór, umowa poręczenia, dokumenty online do pobrania, dokument online,
dokument do pobrania poręczenie,

Umowa przewłaszczenia

›› Pobierz teraz

Wzór umowy przewłaszczenia rzeczy ruchomej zawieranej pomiędzy Kredytodawcą a Kredytobiorcą.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa przewłaszczenia, przewłaszczenie,
wzór umowy przewłaszczenia, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, umowa przewłaszczenia rzeczy,
umowa przewłaszczenie, dokumenty do pobrania,
dokument online,
umowa przewłaszczenia,
umowy przewłaszczenia, dokumenty online do pobrania,
umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie,

Umowa ustanowienia zastawu

›› Pobierz teraz

Wzór umowy zawieranej pomiędzy osobami fizycznymi dotyczącego zastawienia rzeczy kredytobiorcy na rzecz kredytodawcy.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa ustanowienia zastawu,
dokument online, zastaw, zastaw,
dokumenty online do pobrania, umowa zastawu, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,

Formularz wypowiedzenia umowy o prowadzenie bankowych rachunków bieżących w mBanku

›› Pobierz teraz

Formularz wypowiedzenia umowy o prowadzenie bankowych rachunków bieżących w mBanku. Dokument zapisany w formacie PDF

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
prowadzenie rachunku bieżących, rachunek bieżący, formularz do pobrania, Formularz wypowiedzenia umowy o prowadzenie bankowych rachunków bieżących w mBanku, dokument online,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, formularz,

Zgłoszenie zamiaru wybudowania ogrodzenia

›› Pobierz teraz

Zgłoszenie zamiaru wybudowania ogrodzenia. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zgłoszenie zamiaru wybudowania ogrodzenia,
budowa ogrodzenia, budowa ogrodzeń,
dokumenty online do pobrania,
jak wybudować ogrodzenie, jak wybudować ogrodzenie, wybudowanie ogrodzenia, dokument online, budowanie ogrodzenia,
ogrodzenie,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, dokumenty do pobrania, zamiaru budowy ogrodzenia,

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na bycie inwestorem budowy budynku

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na bycie inwestorem budowy budynku. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
nieruchomość, dokument online, dokumenty online do pobrania, inwestor,
inwestować,
oświadczenie o wyrażeniu zgody na bycie inwestorem budowy budynku,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, budowa,
dokumenty do pobrania,
wyrażenie zgody,
budynek,

Umowa przedwstępna kupna

›› Pobierz teraz

Umowa przedwstępna kupna. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa przedwstepna kupna domu, dokumenty online do pobrania,
umowa przedwstepna kupno mieszkania, umowa przedwstepna kupna działki, umowa przedwstępna kupna auta, wzór umowy przedwstępnej kupna,
umowa przedwstepna kupna dzialki,
umowa przedwstępna kupna działki, umowa przedwstępna kupna sprzedaży mieszkania,
umowa przedwstępna kupna sprzedaży wzór, Umowa przedwstępna kupna, dokument online,
umowa przedwstępna kupna nieruchomości, umowa przedwstępna kupna sprzedaży ziemi, umowa przedwstepna kupna sprzedaży,