Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2019-02-04

zakresobowiazkow.pl

Zakres obowiązków pracownika

Szukaj:

Kategorie:

› Zakresy Czynności Pracowników› W pracy› Umowy zlecenia› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Prawo pracy› Różne› BHP Instrukcje› PITy - rozliczenia za 2007 r› Horoskop - Znak zodiaku› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień› Referencje› Prawo pracy dla kobiet w ciąży› Listy motywacyjne i CV› Umowy związane z pracą› Wykup mieszkania› Deklaracje VAT, PIT, CIT› Dokumenty do Banku› Dokumenty przydatne przy budowie› Druki księgowe› Grzecznościowe› Informacje dla Urzędu Skarbowego› Krajowy Rejestr Karny› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia› NIP› Pisma do Urzędu Skarbowego› Pisma do TP S.A i innych operatorów› Pozwy sądowe› Prawo spółek handlowych› Prośby do Urzędu Skarbowego› Różne umowy› Sprawozdawczość Budżetowa› Studencik› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy użyczenia› Umowy związane ze świadczeniem usług› Upoważnienia› W urzędzie› Weksle› Wnioski do Urzędu Skarbowego› Wnioski sądowe› Zamówienia, reklamacje› ZUS - poradniki› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy

Różne umowy

Umowa w świetle prawa cywilnego, to zgodne porozumienie dwóch lub większej ilości stron, ustalające ich wzajemne prawa lub obowiązki. Umowy są zawsze co najmniej dwustronnymi czynnościami prawnymi. Występuje jednak wyjątek jednostronny – dotyczy to podpisania weksla. W tej kategorii znajdują się wzory umów z różnych gałęzi rynku.

Nota obciążeniowa

›› Pobierz teraz

Nota obciążeniowa.
Dokument Word do edycji.

Nota obciążeniowa z tytułu nie wywiązania się z umowy usług handlowych. Informacja o potrąceniu kwoty z płatności za usługę handlową.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
niewywiązanie się z umowy, nota obciążeniowa druki, nota obciazeniowa,
żądanie do zaplaty,
obciażenie,
żadanie do zapłaty, uslugi handlowe, nota obciążeniowa, noty obciążeniowe,
ządanie do zapłaty,
dokumenty online do pobrania, nota obciążeniowa wzór, nota księgowa obciążeniowa, dokumenty online do pobrania, notę obciążeniową,

Nota odsetkowa

›› Pobierz teraz

Nota odsetkowa.
Dokument Word do edycji.

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 10 marca 1989 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych (Dz.. U. nr 16, poz. 84 z późn. zm.) wezwanie do uregulowania płatności tytułem odsetek za zwłokę.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
odsetki za zwłokę,
naliczone odestki, druk noty odsetkowej, noty,
umorzenie noty odsetkowej,
procent,
wzór noty odsetkowej, naliczanie odsetek, nota odsetkowa druk,
żądanie zapłaty odsetek,
anulowanie noty odsetkowej,
dokumenty do pobrania, naliczanie procentów, formularz noty odsetkowej,

Prośba o potwierdzenie salda

›› Pobierz teraz

Prośba o potwierdzenie salda.
Dokument Word do edycji.

Prośba o sprawdzenie zgodności sald figurujących w księgach i odesłanie potwierdzenia lub zgłoszenie zastrzeżeń do określonego dnia.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prosba o potwierdzenie salda,
dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania, potwierdzac,
wniosek, dokument online,
potwierdzanie salda,
potwierdzenie salda, potiwerdzać, bilans,
dokumenty online do pobrania,
Prośba o potwierdzenie salda, potwierdzenie sald,
dokument do pobrania,

Umowa o stypendium za wyniki w nauce

›› Pobierz teraz

Umowa o stypendium za wyniki w nauce.
Dokument Word do edycji.

Umowa pomiędzy Udzielającym Stypendium a Stypendystą określająca kwotę stypendium a także termin umowy.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wniosek o dofinansowanie, zasilek, stypendium regulamin,
dokument online, dofinansować,
wniosek o stypendium, prośba o stypendium, stypendia,
stypendium ministra,
dokument do pobrania,
umowa druk,
umowy,
Umowa o stypendium za wyniki w nauce,
dobre wyniki w nauce, dofinansowanie,

Umowa renty

›› Pobierz teraz

Umowa renty.
Dokument Word do edycji.

Umowa pomiędzy Biorącym Rentę a Dającym Rentę. Dający Rentę zobowiązuje się do wypłacania ustalonej kwoty z góry do okreslonego dnia każdego miesiąca tytułem renty.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa o rentę,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, renta rodzinna a umowa o pracę, umowa zlecenie renta, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania, renta rodzinna umowa o pracę,
uklad,
renta rodzinna a umowa zlecenie,
porozumienie, układ,
Umowa renty, umowa o rente, umowa o dzieło a renta,

Wezwanie do spełnienia świadczenia

›› Pobierz teraz

Wezwanie do spełnienia świadczenia.
Dokument Word do edycji.

Wezwanie do spełnienia świadczenia zgodnie z umową zawarta wcześniej. Informacja, iż termin wykonania zobowiązania upłynął, a także informacja o skierowaniu sprawy na drogę postępowania sądowego w przypadku nie przystąpienia do spełnienia świadczeń.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wezwanie zus, dokumenty do pobrania,
wezwanie wzór, dokument online,
wezwanie druk,
wzywanie,
dokument do pobrania, swiadczenia, urlop macierzyński świadczenia, spełnione świadczenie,
wezwanie ostateczne,
spełniać świadczenie, wezwanie do spelnienia swiadczenia, świadczenia pracy, świadczenia zus,

Umowa o udział w imprezie turystycznej

›› Pobierz teraz

Umowa o udział w imprezie turystycznej.
Dokument Word do edycji.

Umowa pomiędzy Organizatorem a Zamawiającym o udział w imprezie turystycznej. Organizator zobowiązuje się do przygotowania i prowadzenia imprezy turystycznej, Zamawiający zgłasza swój a także innych osób udział w imprezie.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podróż, firma turystyczna, uklad,
dokument online, biuro turystyczne,
wycieczka za granice,
współpraca, dokument do pobrania, umowa o udzial w imprezie turystycznej,
porozumienie, impreza turystyczna,
wycieczka,
Umowa o udział w imprezie turystycznej, zabawa turystyczna, wycieczka krajoznawcza,

Umowa przewozu

›› Pobierz teraz

Umowa przewozu.
Dokument Word do edycji.

Umowa pomiędzy Wysyłającym a Przewoźnikiem. Wysyłający obowiązany jest uiścić Przewoźnikowi określoną kwotę w danym terminie, a także zobowiązany jest na żądanie Przewoźnika wystawić list przewozowy. Przewoźnik przejmuje odpowiedzialność za szkody wynikłe podczas przewozu.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
układ,
spedycja, umowa przewozu,
umowa przewozu wzór,
przesyłka, umowy cywilnoprawne, transporty,
porozumienia, umowy przewozu,
przewozy, dokumenty online do pobrania, Umowa przewozu, wysyłka,
dokument do pobrania,

Wezwanie do wydania przedmiotu

›› Pobierz teraz

Wezwanie do wydania przedmiotu.
Dokument Word do edycji.

Wezwanie do wydania przedmiotu zgodnie z wcześniej podpisaną umową i dokonaniu wpłaty. Informacja, iż do chwili obecnej przedmiot nie został dostarczony. Zainteresowany nie został również poinformowany o powodach, dla których tak się stało. Niniejsze wezwanie jest ostateczne. W przypadku nie wydania przez przedmiotu w określonym terminie, sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Wezwanie do wydania przedmiotu,
wzywać,
wzywanie,
podpisana umowa, wzywac, dokumenty online do pobrania, przedmiot,
podpisanie umowy,
dokument do pobrania,
podpisywać umowy, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
wydawanie przedmiotu, dokument online,

Umowa pożyczki (pomiędzy osobami fizycznymi)

›› Pobierz teraz

Umowa pożyczki (pomiędzy osobami fizycznymi)

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pieniądze,
pozyczka, debet, dlugi, umowa pożyczki, pożyczka, porozumienie,
układ,
zobowiazanie,
uklad,
zobowiązanie, dług, pożyczki, dokumenty online do pobrania, umowa pozyczki pomiedzy osobami fizycznymi,

Umowa dostawy

›› Pobierz teraz

Umowa dostawy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowy dostawy,
dokumenty online do pobrania,
dostawa, roznoszenie,
dokument online, umowy dostaw, wzór umowy na dostawę,
umowa dostawy,
porozumienie,
umowa na dostawy, dokument do pobrania, umowa na dostawę, umowa o dostawę, dokumenty do pobrania,
cywilnoprawna,

Umowa Darowizny

›› Pobierz teraz

Umowa Darowizny
Dokument w formacie Word - do edycji.

Umowa darowizny sankcjonuje i potwierdza dokonanie darowizny między dwiema osobami. Określa prawa i obowiązki obu stron oraz mówi kiedy darowizna może być odwołana. Niezbędna aby zarejestrować darowiznę w Urzędzie Skarbowym

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dofinansowanie, dokumenty do pobrania,
akt darowizny, porozumienie, podatek od darowizn, darowizna,
darowac,
Umowa Darowizny, dokumenty online do pobrania,
umowa o darowizne, dokument do pobrania,
uklad,
darować,
układ,
umowa o darowiznę,

Porozumienie w sprawie długów

›› Pobierz teraz

Jest to propozycja zawarcia porozumienia w sprawie potrącenia długów pomiędzy dwiema stronami umowy.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, porozumienie w sprawie długów,
długi, dokument do pobrania, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokument online, porozumienie odnośnie długów,

Umowa o reklame

›› Pobierz teraz

Wzór potwierdzenia zawarcia umowy o kooperacji i reklamy w rozgłośni radiowej.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, dokumenty do pobrania, umowa o reklame, reklama,
dokument online,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
umowa o świadczenie usług reklamowych, dokumenty online do pobrania,
umowa o reklamę, dokument do pobrania,
umowa o reklame, dokumenty online do pobrania,

Porozumienie w sprawie odszkodowania powypadkowego

›› Pobierz teraz

Wzór dokumentu dotyczącego zawarcia porozumienia w sprawie odszkodowania powypadkowego pomiędzy stronami.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
porozumienie po wypadku,
porozumienie,
dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania, odszkodowanie po wypadku,
dokument online, dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, odszkodowanie powypadkowe, porozumienie odszkodowania wypadkowego,
porozumienie powypadkowe,
odszkodowanie powypadkowe,

Powiadomienie o odstąpieniu od transakcji

›› Pobierz teraz

Dokument zawierający treść powiadomienia o odstąpienia od transakcji i zwrocie zaliczki. Możliwość odstąpienia od transakcji istnieje tylko i wyłącznie wtedy, gdy widnieje taki zapis w sporządzonej umowie pomiędzy stronami.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
powiadomienie o odstąpieniu od transakcji,
dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, odstąpienie od transakcji, odstąpienie od transakcji,
odstapienie od transakcji,
dokument online,

Porozumienie w sprawie rozwiązania umowy o współpracy

›› Pobierz teraz

Dokument dotyczący porozumienia w sprawie rozwiązania umowy o współpracy pomiędzy stronami na podstawie konkretnego paragrafu sporządzonej wcześniej umowy.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
rozwiazanie umowy o współpracy,
dokumenty online do pobrania, rozwiązanie umowy o wspolpracy, dokumenty online do pobrania, dokument online,
porozumienie o rozwiazanie umowy,
rozwiązanie umowy o współpracy,
rozwiazanie umowy o wspolpracy, dokument do pobrania,
rozwiązanie współpracy, dokumenty do pobrania,
jak rozwiązać umowe współpracy,

Propozycja rozwiązania umowy

›› Pobierz teraz

Dokument zawierający propozycję rozwiązania umowy, ze względu na niesprzyjające okoliczności, które uniemożliwiają dalszą współpracę.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, dokumenty online do pobrania,
jak rozwiązać umowe, dokumenty do pobrania,
propozycja rozwiązania umowy,
rozwiązanie umowy,
umowa,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
rozwiązanie,
rozwiązywanie umowy,

Cesja

›› Pobierz teraz

Wzór przykładowej cesji. W dokumencie określa się dokładnie przedmiot przenoszonych wierzytelności.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wzor cesji,
cesja wzór,
dokumenty online do pobrania,
cesja, cesja umowa,
dokumenty online do pobrania,
cesja,
cesja definicja,
przykładowa cesja, dokument online, cesji,
wzór cesji,
dokument do pobrania,
wzory umów cesja,
dokumenty do pobrania,

Ugoda

›› Pobierz teraz

W celu rozwiązania sporu pomiędzy kupującym a sprzedającym należy spisać ugodę.

Przedmiotem ugody są prawa i obowiązki stron, wynikające z umowy sprzedaży.

We wzorze tej ugody sprzedający zobowiązuje się do pokrycia kosztów poniesionych przez kupującego z tytułu utraconych korzyści wynikających z niedotrzymania umowy przez sprzedającego.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wzory pism ugoda,
ugoda sandomierska, co to jest ugoda,
ugoda prawo,
ugoda alimenty, zgoda, dokumenty online do pobrania, ugoda umowa,
dokument online,
dokument do pobrania,
ugoda,
dokumenty do pobrania, ugoda, dokumenty online do pobrania, ugoda wzory,

Ugoda pozasądowa

›› Pobierz teraz

Wzór ugody pozasądowej dotyczącej spłaty długu przez Dłużnika swojemu Wierzycielowi z tytułu zalegania opłat za wykonanie usług bądź dostarczenie towaru.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, ugoda pozasądowa,
ugoda pozasądowa,
ugoda pozasądowa wzór, wzór ugody pozasądowej,
ugody pozasądowej,
dokumenty online do pobrania,
dokument online,
dokumenty online do pobrania,
ugoda pozasadowa,
dokumenty do pobrania,

Umowa dealerska

›› Pobierz teraz

Wzór umowy dealerskiej.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa dealerska, umowa dilerska,
dilerska umowa,
diler,
dealer,
dokumenty online do pobrania,
dokument online, dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania, umowa dilerska, dokument do pobrania,

Umowa do gwarancji

›› Pobierz teraz

Wzór umowy sporządzanej pomiędzy gwarantem a zleceniodawcą.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, umowa do gwarancji,
pozyczka, umowa gwarancji, gwarant, pozyczka pieniezna,
pożyczka pieniezna,
pożyczka, dokumenty online do pobrania, pożyczka pieniężna, pozyczka pieniężna, dokument online, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,

Umowa Forfaitingu

›› Pobierz teraz

Wzór umowy forfaitingu

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, wzor umowy forfaitingu,
Umowa Forfaitingu,
dokumenty do pobrania,
umowa forfaitingu,
dokumenty online do pobrania,
wzór umowy forfaitingu,
dokument do pobrania, forfaiting, dokument online,

Umowa Franchisingu

›› Pobierz teraz

Wzór umowy Franchisingu.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa franchisingu, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania, franchising, dokument online,

Umowa leasingu

›› Pobierz teraz

Wzór umowy leasingu.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa leasingu samochodu,
cesje umów leasingowych,
leasing, umowa leasingu, umowa leasingowa, dokumenty do pobrania, cesja umowy leasingowej,
dokumenty online do pobrania,
dokument online, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
umowy leasingu, umowa leasingu wzór,
zakończenie umowy leasingowej, umowa leasingu,

Umowa o przejęcie długu

›› Pobierz teraz

Wzór umowy o przejęcie długu.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa o przejęcie długu,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,
umowa o przejęcie długu,
przejecie dlugu,
przejęcie długu,
przejęcie długu,
dokumenty online do pobrania, dokument online, umowa o przejęciu długu, dokument do pobrania,

Umowa poręczenia

›› Pobierz teraz

Wzór umowy poręczenia.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa poręczenia wzór,
dokument online, dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania, dokument do pobrania poręczenie, umowa poręczenia,
umowa poreczenia,
umowa poręczenia, umowy poręczenia,

Umowa przewłaszczenia

›› Pobierz teraz

Wzór umowy przewłaszczenia rzeczy ruchomej zawieranej pomiędzy Kredytodawcą a Kredytobiorcą.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa przewłaszczenia,
dokument do pobrania,
przewłaszczenie,
umowa przewłaszczenie,
umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie, dokumenty online do pobrania,
umowa przewłaszczenia, umowa przewłaszczenia rzeczy, dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,
dokument online,
wzór umowy przewłaszczenia,
umowy przewłaszczenia,

Umowa ustanowienia zastawu

›› Pobierz teraz

Wzór umowy zawieranej pomiędzy osobami fizycznymi dotyczącego zastawienia rzeczy kredytobiorcy na rzecz kredytodawcy.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, zastaw, dokumenty do pobrania, umowa ustanowienia zastawu, zastaw, dokument online,
umowa zastawu,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,

Formularz wypowiedzenia umowy o prowadzenie bankowych rachunków bieżących w mBanku

›› Pobierz teraz

Formularz wypowiedzenia umowy o prowadzenie bankowych rachunków bieżących w mBanku. Dokument zapisany w formacie PDF

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, formularz do pobrania,
rachunek bieżący,
prowadzenie rachunku bieżących, formularz,
dokument online, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
Formularz wypowiedzenia umowy o prowadzenie bankowych rachunków bieżących w mBanku, dokumenty do pobrania,

Zgłoszenie zamiaru wybudowania ogrodzenia

›› Pobierz teraz

Zgłoszenie zamiaru wybudowania ogrodzenia. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wybudowanie ogrodzenia,
dokumenty online do pobrania, zamiaru budowy ogrodzenia, ogrodzenie, zgłoszenie zamiaru wybudowania ogrodzenia,
jak wybudować ogrodzenie,
budowa ogrodzenia, budowa ogrodzeń, jak wybudować ogrodzenie,
budowanie ogrodzenia, dokument online, dokumenty do pobrania, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na bycie inwestorem budowy budynku

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na bycie inwestorem budowy budynku. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, wyrażenie zgody, budowa, dokument do pobrania,
inwestor,
oświadczenie o wyrażeniu zgody na bycie inwestorem budowy budynku,
dokumenty do pobrania,
budynek, dokument online, nieruchomość, inwestować,

Umowa przedwstępna kupna

›› Pobierz teraz

Umowa przedwstępna kupna. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa przedwstępna kupna sprzedaży lokalu,
dokumenty do pobrania,
umowa przedwstepna kupna sprzedazy mieszkania,
wzór umowy przedwstępnej kupna sprzedaży działki, dokumenty online do pobrania, umowa przedwstępna kupna domu wzór,
umowa przedwstepna kupno sprzedaz, umowa przedwstępna kupna sprzedazy nieruchomości,
umowa przedwstepna kupna mieszkania,
umowa przedwstępna kupna mieszkania,
umowa przedwstępna kupna sprzedaży działki,
umowa przedwstępna kupna sprzedaży,
przedwstępna umowa kupna, dokument online, umowa przedwstępna kupna,