Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2017-02-28

zakresobowiazkow.pl

Zakres obowiązków pracownika

Szukaj:

Kategorie:

› Zakresy Czynności Pracowników› W pracy› Umowy zlecenia› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Prawo pracy› Różne› BHP Instrukcje› PITy - rozliczenia za 2007 r› Horoskop - Znak zodiaku› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień› Referencje› Prawo pracy dla kobiet w ciąży› Listy motywacyjne i CV› Umowy związane z pracą› Wykup mieszkania› Deklaracje VAT, PIT, CIT› Dokumenty do Banku› Dokumenty przydatne przy budowie› Druki księgowe› Grzecznościowe› Informacje dla Urzędu Skarbowego› Krajowy Rejestr Karny› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia› NIP› Pisma do Urzędu Skarbowego› Pisma do TP S.A i innych operatorów› Pozwy sądowe› Prawo spółek handlowych› Prośby do Urzędu Skarbowego› Różne umowy› Sprawozdawczość Budżetowa› Studencik› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy użyczenia› Umowy związane ze świadczeniem usług› Upoważnienia› W urzędzie› Weksle› Wnioski do Urzędu Skarbowego› Wnioski sądowe› Zamówienia, reklamacje› ZUS - poradniki› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy

Różne umowy

Umowa w świetle prawa cywilnego, to zgodne porozumienie dwóch lub większej ilości stron, ustalające ich wzajemne prawa lub obowiązki. Umowy są zawsze co najmniej dwustronnymi czynnościami prawnymi. Występuje jednak wyjątek jednostronny – dotyczy to podpisania weksla. W tej kategorii znajdują się wzory umów z różnych gałęzi rynku.

Nota obciążeniowa

›› Pobierz teraz

Nota obciążeniowa.
Dokument Word do edycji.

Nota obciążeniowa z tytułu nie wywiązania się z umowy usług handlowych. Informacja o potrąceniu kwoty z płatności za usługę handlową.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
niewywiązanie się z umowy, dokumenty online do pobrania, nota obciazeniowa, dokumenty do pobrania,
nota obciążeniowa,
nota księgowa obciążeniowa,
Nota obciążeniowa,
dokumenty online do pobrania,
nota obciążeniowa druki,
żadanie do zapłaty, żądanie do zaplaty,
obciążenie,
dokument do pobrania, obciązenie,
druk nota obciążeniowa,

Nota odsetkowa

›› Pobierz teraz

Nota odsetkowa.
Dokument Word do edycji.

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 10 marca 1989 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych (Dz.. U. nr 16, poz. 84 z późn. zm.) wezwanie do uregulowania płatności tytułem odsetek za zwłokę.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
księgowanie noty odsetkowej,
anulowanie noty odsetkowej, żądanie zapłaty odsetek,
nota odsetkowa, naliczone odestki, wzór noty odsetkowej,
Nota odsetkowa,
umorzenie noty odsetkowej, nota odsetkowa formularz, naliczanie procentów,
procent,
formularz noty odsetkowej,
dokumenty online do pobrania,
dokument online, dokumenty do pobrania,

Prośba o potwierdzenie salda

›› Pobierz teraz

Prośba o potwierdzenie salda.
Dokument Word do edycji.

Prośba o sprawdzenie zgodności sald figurujących w księgach i odesłanie potwierdzenia lub zgłoszenie zastrzeżeń do określonego dnia.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
wniosek,
bilans, potwierdzenie sald, potiwerdzać, potwierdzenie salda,
dokument online,
potwierdzac,
dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,
prosba o potwierdzenie salda, potwierdzanie salda, Prośba o potwierdzenie salda,

Umowa o stypendium za wyniki w nauce

›› Pobierz teraz

Umowa o stypendium za wyniki w nauce.
Dokument Word do edycji.

Umowa pomiędzy Udzielającym Stypendium a Stypendystą określająca kwotę stypendium a także termin umowy.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
uklad,
dofinansowac,
zasiłki, stypendia, prośba o stypendium,
dobre wyniki w nauce, wniosek o dofinansowanie,
umowy,
umowa druk, dofinansowanie,
układ,
porozumienie,
dokument online,
Umowa o stypendium za wyniki w nauce, dokument do pobrania,

Umowa renty

›› Pobierz teraz

Umowa renty.
Dokument Word do edycji.

Umowa pomiędzy Biorącym Rentę a Dającym Rentę. Dający Rentę zobowiązuje się do wypłacania ustalonej kwoty z góry do okreslonego dnia każdego miesiąca tytułem renty.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, renta umowa,
porozumienia, renta rodzinna a umowa o pracę,
umowa o rente, umowa o dzieło a renta, dokument do pobrania,
renta rodzinna umowa o pracę, dokumenty online do pobrania, umowa zlecenie a renta,
Umowa renty, porozumienie, renta rodzinna a umowa zlecenie, uklad, układ,

Wezwanie do spełnienia świadczenia

›› Pobierz teraz

Wezwanie do spełnienia świadczenia.
Dokument Word do edycji.

Wezwanie do spełnienia świadczenia zgodnie z umową zawarta wcześniej. Informacja, iż termin wykonania zobowiązania upłynął, a także informacja o skierowaniu sprawy na drogę postępowania sądowego w przypadku nie przystąpienia do spełnienia świadczeń.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Wezwanie do spełnienia świadczenia, dokument online, wezwanie druk, świadczenia pracy,
swiadczenia, dokumenty do pobrania, wezwanie ostateczne,
wzywanie, dziecko świadczenia,
spełniać świadczenie,
wezwanie zus, wezwanie wzór, urlop macierzyński świadczenia,
dokument do pobrania,
swiadczenie,

Umowa o udział w imprezie turystycznej

›› Pobierz teraz

Umowa o udział w imprezie turystycznej.
Dokument Word do edycji.

Umowa pomiędzy Organizatorem a Zamawiającym o udział w imprezie turystycznej. Organizator zobowiązuje się do przygotowania i prowadzenia imprezy turystycznej, Zamawiający zgłasza swój a także innych osób udział w imprezie.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, wycieczka,
zabawa turystyczna, podróż, układ, dokument online,
porozumienie,
wycieczka za granice, wycieczka krajoznawcza,
biuro turystyczne,
impreza turystyczna,
uklad,
firma turystyczna, współpraca, Umowa o udział w imprezie turystycznej,

Umowa przewozu

›› Pobierz teraz

Umowa przewozu.
Dokument Word do edycji.

Umowa pomiędzy Wysyłającym a Przewoźnikiem. Wysyłający obowiązany jest uiścić Przewoźnikowi określoną kwotę w danym terminie, a także zobowiązany jest na żądanie Przewoźnika wystawić list przewozowy. Przewoźnik przejmuje odpowiedzialność za szkody wynikłe podczas przewozu.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
przewóz osób,
dokument do pobrania, umowy przewozu, transport, Umowa przewozu,
uklad, wysyłka,
układ,
porozumienia, dokumenty do pobrania,
transportowac,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, dostawa paczki,

Wezwanie do wydania przedmiotu

›› Pobierz teraz

Wezwanie do wydania przedmiotu.
Dokument Word do edycji.

Wezwanie do wydania przedmiotu zgodnie z wcześniej podpisaną umową i dokonaniu wpłaty. Informacja, iż do chwili obecnej przedmiot nie został dostarczony. Zainteresowany nie został również poinformowany o powodach, dla których tak się stało. Niniejsze wezwanie jest ostateczne. W przypadku nie wydania przez przedmiotu w określonym terminie, sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, dokument do pobrania,
wzywac, dokumenty online do pobrania, podpisywać umowy,
podpisanie umowy,
wydawanie przedmiotu, podpisana umowa,
wzywanie, Wezwanie do wydania przedmiotu,
dokument online, wzywać,
przedmiot,
dokumenty online do pobrania,

Umowa pożyczki (pomiędzy osobami fizycznymi)

›› Pobierz teraz

Umowa pożyczki (pomiędzy osobami fizycznymi)

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pożyczka,
dokumenty do pobrania,
dlugi,
układ, kasa, umowa pożyczki,
kredyt,
pozyczka,
debet, Umowa pożyczki (pomiędzy osobami fizycznymi),
długi,
wierzytelność, umowa pozyczki pomiedzy osobami fizycznymi, dokument do pobrania,
dlug kredyt kredyty,

Umowa dostawy

›› Pobierz teraz

Umowa dostawy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
roznosić,
umowa o dostawę, umowa o dostawy,
umowa na dostawę, umowa cywilnoprawna,
dostarczenie produktu, Umowa dostawy, umowy dostaw,
umowa dostaw, dostarczenie,
wzór umowy na dostawę,
dostawa, umowa dostawa, dokument do pobrania, umowy cywilnoprawne,

Umowa Darowizny

›› Pobierz teraz

Umowa Darowizny
Dokument w formacie Word - do edycji.

Umowa darowizny sankcjonuje i potwierdza dokonanie darowizny między dwiema osobami. Określa prawa i obowiązki obu stron oraz mówi kiedy darowizna może być odwołana. Niezbędna aby zarejestrować darowiznę w Urzędzie Skarbowym

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
darowizna,
dokument do pobrania, układ,
darować, porozumienie,
darowac,
dokumenty do pobrania, akt darowizny, dofinansowanie,
uklad, Umowa Darowizny,
umowa o darowizne,
umowa o darowiznę,
dokumenty online do pobrania, podatek od darowizn,

Porozumienie w sprawie długów

›› Pobierz teraz

Jest to propozycja zawarcia porozumienia w sprawie potrącenia długów pomiędzy dwiema stronami umowy.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, dokument online,
długi, porozumienie odnośnie długów,
porozumienie w sprawie długów, dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,

Umowa o reklame

›› Pobierz teraz

Wzór potwierdzenia zawarcia umowy o kooperacji i reklamy w rozgłośni radiowej.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa o reklame,
dokumenty online do pobrania, dokument online,
dokumenty do pobrania,
reklama,
dokument do pobrania,
umowa o reklamę, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania, umowa o reklame, umowa o świadczenie usług reklamowych, dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,

Porozumienie w sprawie odszkodowania powypadkowego

›› Pobierz teraz

Wzór dokumentu dotyczącego zawarcia porozumienia w sprawie odszkodowania powypadkowego pomiędzy stronami.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
porozumienie odszkodowania wypadkowego,
dokument do pobrania, porozumienie po wypadku, dokumenty do pobrania,
porozumienie powypadkowe, odszkodowanie powypadkowe,
dokumenty online do pobrania,
odszkodowanie po wypadku,
porozumienie, dokument online,
odszkodowanie powypadkowe,

Powiadomienie o odstąpieniu od transakcji

›› Pobierz teraz

Dokument zawierający treść powiadomienia o odstąpienia od transakcji i zwrocie zaliczki. Możliwość odstąpienia od transakcji istnieje tylko i wyłącznie wtedy, gdy widnieje taki zapis w sporządzonej umowie pomiędzy stronami.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
powiadomienie o odstąpieniu od transakcji, odstapienie od transakcji, dokumenty online do pobrania, odstąpienie od transakcji, odstąpienie od transakcji, dokument online, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,

Porozumienie w sprawie rozwiązania umowy o współpracy

›› Pobierz teraz

Dokument dotyczący porozumienia w sprawie rozwiązania umowy o współpracy pomiędzy stronami na podstawie konkretnego paragrafu sporządzonej wcześniej umowy.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
rozwiazanie umowy o wspolpracy,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
rozwiązanie umowy o wspolpracy,
dokument online, rozwiązanie współpracy, jak rozwiązać umowe współpracy, dokumenty online do pobrania, rozwiazanie umowy o współpracy,
dokumenty do pobrania, rozwiązanie umowy o współpracy, porozumienie o rozwiazanie umowy,

Propozycja rozwiązania umowy

›› Pobierz teraz

Dokument zawierający propozycję rozwiązania umowy, ze względu na niesprzyjające okoliczności, które uniemożliwiają dalszą współpracę.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
rozwiązywanie umowy,
dokument do pobrania, umowa, propozycja rozwiązania umowy, rozwiązanie umowy,
dokumenty do pobrania, dokument online,
jak rozwiązać umowe,
rozwiązanie,
dokumenty online do pobrania,

Cesja

›› Pobierz teraz

Wzór przykładowej cesji. W dokumencie określa się dokładnie przedmiot przenoszonych wierzytelności.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
dokumenty online do pobrania, cesja,
wzor cesji,
wzory umów cesja,
cesja definicja, cesja, cesja umowa,
dokument do pobrania, cesja druk, dokumenty do pobrania, wzór cesji, cesji,
cesja wzór, dokumenty online do pobrania,

Ugoda

›› Pobierz teraz

W celu rozwiązania sporu pomiędzy kupującym a sprzedającym należy spisać ugodę.

Przedmiotem ugody są prawa i obowiązki stron, wynikające z umowy sprzedaży.

We wzorze tej ugody sprzedający zobowiązuje się do pokrycia kosztów poniesionych przez kupującego z tytułu utraconych korzyści wynikających z niedotrzymania umowy przez sprzedającego.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
ugoda sandomierska,
co to jest ugoda,
ugoda alimenty,
ugoda wzór,
ugoda umowa, dokumenty online do pobrania,
ugoda, dokument online, dokumenty do pobrania, ugoda prawo,
zgoda,
dokumenty online do pobrania, ugoda wzory,
ugoda, dokument do pobrania,

Ugoda pozasądowa

›› Pobierz teraz

Wzór ugody pozasądowej dotyczącej spłaty długu przez Dłużnika swojemu Wierzycielowi z tytułu zalegania opłat za wykonanie usług bądź dostarczenie towaru.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, dokument online, ugoda pozasądowa, wzór ugody pozasądowej, ugoda pozasądowa wzór, ugoda pozasadowa,
ugody pozasądowej,
dokumenty do pobrania,
ugoda pozasądowa,

Umowa dealerska

›› Pobierz teraz

Wzór umowy dealerskiej.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
umowa dilerska,
dokumenty online do pobrania, umowa dilerska, dokument do pobrania, diler, dokument online, dealer,
dilerska umowa, umowa dealerska, dokumenty online do pobrania,

Umowa do gwarancji

›› Pobierz teraz

Wzór umowy sporządzanej pomiędzy gwarantem a zleceniodawcą.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
gwarant,
pożyczka pieniezna,
dokument do pobrania,
pozyczka pieniezna, pozyczka pieniężna, dokumenty online do pobrania,
pożyczka, dokumenty do pobrania,
pozyczka,
umowa do gwarancji, umowa gwarancji, pożyczka pieniężna, dokument online, dokumenty online do pobrania,

Umowa Forfaitingu

›› Pobierz teraz

Wzór umowy forfaitingu

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa forfaitingu, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, wzor umowy forfaitingu, forfaiting, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania, dokument online,
wzór umowy forfaitingu, Umowa Forfaitingu,

Umowa Franchisingu

›› Pobierz teraz

Wzór umowy Franchisingu.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
franchising,
umowa franchisingu,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokument online,

Umowa leasingu

›› Pobierz teraz

Wzór umowy leasingu.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania,
dokument online,
cesja umowy leasingowej, umowa leasingu,
zakończenie umowy leasingowej,
umowa leasingu, dokumenty online do pobrania,
cesje umów leasingowych, umowa leasingowa, umowa leasingu wzór,
leasing,
umowa leasingu samochodu,
umowy leasingu, dokumenty online do pobrania,

Umowa o przejęcie długu

›› Pobierz teraz

Wzór umowy o przejęcie długu.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, dokument do pobrania,
przejecie dlugu, przejęcie długu, dokumenty online do pobrania,
przejęcie długu,
umowa o przejęcie długu,
umowa o przejęcie długu, umowa o przejęciu długu, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,

Umowa poręczenia

›› Pobierz teraz

Wzór umowy poręczenia.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
umowa poreczenia, dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,
umowy poręczenia,
umowa poręczenia, umowa poręczenia wzór, dokument do pobrania poręczenie,
umowa poręczenia, dokumenty online do pobrania,

Umowa przewłaszczenia

›› Pobierz teraz

Wzór umowy przewłaszczenia rzeczy ruchomej zawieranej pomiędzy Kredytodawcą a Kredytobiorcą.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa przewłaszczenia, dokument online,
dokumenty online do pobrania, umowa przewłaszczenia, umowa przewłaszczenia rzeczy,
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania, umowa przewłaszczenie, umowy przewłaszczenia, umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie, wzór umowy przewłaszczenia, przewłaszczenie,
dokument do pobrania,

Umowa ustanowienia zastawu

›› Pobierz teraz

Wzór umowy zawieranej pomiędzy osobami fizycznymi dotyczącego zastawienia rzeczy kredytobiorcy na rzecz kredytodawcy.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania, dokument do pobrania, umowa zastawu,
umowa ustanowienia zastawu, dokumenty online do pobrania, zastaw, dokument online, zastaw,

Formularz wypowiedzenia umowy o prowadzenie bankowych rachunków bieżących w mBanku

›› Pobierz teraz

Formularz wypowiedzenia umowy o prowadzenie bankowych rachunków bieżących w mBanku. Dokument zapisany w formacie PDF

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
dokument online, dokumenty do pobrania,
Formularz wypowiedzenia umowy o prowadzenie bankowych rachunków bieżących w mBanku, rachunek bieżący, dokumenty online do pobrania, formularz do pobrania,
formularz,
prowadzenie rachunku bieżących, dokumenty online do pobrania,

Zgłoszenie zamiaru wybudowania ogrodzenia

›› Pobierz teraz

Zgłoszenie zamiaru wybudowania ogrodzenia. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zgłoszenie zamiaru wybudowania ogrodzenia, dokument online, zamiaru budowy ogrodzenia,
jak wybudować ogrodzenie, wybudowanie ogrodzenia, budowanie ogrodzenia,
jak wybudować ogrodzenie,
budowa ogrodzeń,
dokumenty online do pobrania, budowa ogrodzenia,
ogrodzenie,
dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na bycie inwestorem budowy budynku

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na bycie inwestorem budowy budynku. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
budowa, wyrażenie zgody, inwestor, dokumenty do pobrania, dokument do pobrania,
oświadczenie o wyrażeniu zgody na bycie inwestorem budowy budynku,
inwestować,
budynek, dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokument online,
nieruchomość,

Umowa przedwstępna kupna

›› Pobierz teraz

Umowa przedwstępna kupna. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa przedwstepna kupna sprzedarzy,
umowa przedwstępna kupna sprzedaży działki budowlanej,
umowa przedwstepna kupna nieruchomosci, Umowa przedwstępna kupna,
umowa przedwstępna kupna lokalu,
umowa przedwstępna kupna ziemi, umowa przedwstępna kupna sprzedaży ziemi, umowa przedwstępna kupna sprzedarzy, umowa przedwstępna kupno mieszkania,
dokument do pobrania, umowa przedwstępna, umowa przedwstępna kupna sprzedazy, umowa przedwstępna kupna sprzedazy mieszkania, umowa przedwstępna kupna sprzedaży nieruchomości, umowa przedwstępna na kupno mieszkania,