Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2017-02-28

zakresobowiazkow.pl

Zakres obowiązków pracownika

Szukaj:

Kategorie:

› Zakresy Czynności Pracowników› W pracy› Umowy zlecenia› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Prawo pracy› Różne› BHP Instrukcje› PITy - rozliczenia za 2007 r› Horoskop - Znak zodiaku› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień› Referencje› Prawo pracy dla kobiet w ciąży› Listy motywacyjne i CV› Umowy związane z pracą› Wykup mieszkania› Deklaracje VAT, PIT, CIT› Dokumenty do Banku› Dokumenty przydatne przy budowie› Druki księgowe› Grzecznościowe› Informacje dla Urzędu Skarbowego› Krajowy Rejestr Karny› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia› NIP› Pisma do Urzędu Skarbowego› Pisma do TP S.A i innych operatorów› Pozwy sądowe› Prawo spółek handlowych› Prośby do Urzędu Skarbowego› Różne umowy› Sprawozdawczość Budżetowa› Studencik› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy użyczenia› Umowy związane ze świadczeniem usług› Upoważnienia› W urzędzie› Weksle› Wnioski do Urzędu Skarbowego› Wnioski sądowe› Zamówienia, reklamacje› ZUS - poradniki› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy

Różne umowy

Umowa w świetle prawa cywilnego, to zgodne porozumienie dwóch lub większej ilości stron, ustalające ich wzajemne prawa lub obowiązki. Umowy są zawsze co najmniej dwustronnymi czynnościami prawnymi. Występuje jednak wyjątek jednostronny – dotyczy to podpisania weksla. W tej kategorii znajdują się wzory umów z różnych gałęzi rynku.

Nota obciążeniowa

›› Pobierz teraz

Nota obciążeniowa.
Dokument Word do edycji.

Nota obciążeniowa z tytułu nie wywiązania się z umowy usług handlowych. Informacja o potrąceniu kwoty z płatności za usługę handlową.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
nota obciazeniowa,
nota obciązeniowa,
dokumenty do pobrania,
nota obciążeniowa druki, uslugi handlowe, nota obciążeniowa,
dokumenty online do pobrania, noty obciążeniowe,
Nota obciążeniowa, usługi handlowe, niewywiązanie się z umowy, nota księgowa obciążeniowa, nota obciążeniowa formularz, dokument do pobrania,
druk nota obciążeniowa,

Nota odsetkowa

›› Pobierz teraz

Nota odsetkowa.
Dokument Word do edycji.

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 10 marca 1989 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych (Dz.. U. nr 16, poz. 84 z późn. zm.) wezwanie do uregulowania płatności tytułem odsetek za zwłokę.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
druk noty odsetkowej, dokumenty online do pobrania, naliczanie procentów,
dokumenty do pobrania, pisanie noty,
wzór noty odsetkowej, naliczone odestki, żądanie zapłaty odsetek, nota odsetkowa kalkulator,
dokument do pobrania, Nota odsetkowa, dokument online, odsetki za zwłokę,
anulowanie noty odsetkowej, księgowanie noty odsetkowej,

Prośba o potwierdzenie salda

›› Pobierz teraz

Prośba o potwierdzenie salda.
Dokument Word do edycji.

Prośba o sprawdzenie zgodności sald figurujących w księgach i odesłanie potwierdzenia lub zgłoszenie zastrzeżeń do określonego dnia.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
potwierdzac,
potwierdzenie sald, bilans, dokument online,
Prośba o potwierdzenie salda,
potwierdzanie salda, potwierdzenie salda,
potiwerdzać, prosba o potwierdzenie salda,
dokumenty do pobrania, wniosek, dokumenty online do pobrania,

Umowa o stypendium za wyniki w nauce

›› Pobierz teraz

Umowa o stypendium za wyniki w nauce.
Dokument Word do edycji.

Umowa pomiędzy Udzielającym Stypendium a Stypendystą określająca kwotę stypendium a także termin umowy.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dofinansowanie, prośba o stypendium,
dobre wyniki w nauce, Umowa o stypendium za wyniki w nauce,
wniosek o stypendium, stypendium regulamin, układ, porozumienie, uklad,
umowy,
dokument do pobrania, umowa druk, stypendium ministra, wniosek o dofinansowanie, zasilki,

Umowa renty

›› Pobierz teraz

Umowa renty.
Dokument Word do edycji.

Umowa pomiędzy Biorącym Rentę a Dającym Rentę. Dający Rentę zobowiązuje się do wypłacania ustalonej kwoty z góry do okreslonego dnia każdego miesiąca tytułem renty.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
renta rodzinna a umowa zlecenie, rencie, układ,
porozumienia, umowa o dzieło a renta, Umowa renty, umowa zlecenie renta, dokument online, umowa o rentę,
umowa renty,
renta rodzinna umowa o pracę, porozumienie,
renta, renta umowa, dokumenty online do pobrania,

Wezwanie do spełnienia świadczenia

›› Pobierz teraz

Wezwanie do spełnienia świadczenia.
Dokument Word do edycji.

Wezwanie do spełnienia świadczenia zgodnie z umową zawarta wcześniej. Informacja, iż termin wykonania zobowiązania upłynął, a także informacja o skierowaniu sprawy na drogę postępowania sądowego w przypadku nie przystąpienia do spełnienia świadczeń.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, wezwanie zus,
wzywać,
wezwanie zapłaty,
urlop macierzyński świadczenia, umowa zlecenie świadczenia,
umowa świadczenia,
dokumenty online do pobrania,
wzywac, dziecko świadczenia,
wezwanie druk,
dokumenty do pobrania, świadczenia zus,
swiadczenia, swiadczenie,

Umowa o udział w imprezie turystycznej

›› Pobierz teraz

Umowa o udział w imprezie turystycznej.
Dokument Word do edycji.

Umowa pomiędzy Organizatorem a Zamawiającym o udział w imprezie turystycznej. Organizator zobowiązuje się do przygotowania i prowadzenia imprezy turystycznej, Zamawiający zgłasza swój a także innych osób udział w imprezie.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, wycieczka za granice,
podróż,
zabawa turystyczna, porozumienie,
impreza turystyczna,
uczestnictwo, biuro turystyczne,
dokument do pobrania, uklad, współpraca,
wycieczka, firma turystyczna,
Umowa o udział w imprezie turystycznej,
wycieczka krajoznawcza,

Umowa przewozu

›› Pobierz teraz

Umowa przewozu.
Dokument Word do edycji.

Umowa pomiędzy Wysyłającym a Przewoźnikiem. Wysyłający obowiązany jest uiścić Przewoźnikowi określoną kwotę w danym terminie, a także zobowiązany jest na żądanie Przewoźnika wystawić list przewozowy. Przewoźnik przejmuje odpowiedzialność za szkody wynikłe podczas przewozu.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, spedycja, układ, transport,
dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania, porozumienie, umowy przewozu,
umowy cywilnoprawne, transportować, przewóz osób, dokumenty online do pobrania,
transporty,
uklad, przewozy,

Wezwanie do wydania przedmiotu

›› Pobierz teraz

Wezwanie do wydania przedmiotu.
Dokument Word do edycji.

Wezwanie do wydania przedmiotu zgodnie z wcześniej podpisaną umową i dokonaniu wpłaty. Informacja, iż do chwili obecnej przedmiot nie został dostarczony. Zainteresowany nie został również poinformowany o powodach, dla których tak się stało. Niniejsze wezwanie jest ostateczne. W przypadku nie wydania przez przedmiotu w określonym terminie, sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
wzywac, dokumenty do pobrania,
wzywać, wzywanie, Wezwanie do wydania przedmiotu, podpisywać umowy, dokument online, dokumenty online do pobrania, przedmiot, podpisanie umowy, podpisana umowa,
wydawanie przedmiotu, dokument do pobrania,

Umowa pożyczki (pomiędzy osobami fizycznymi)

›› Pobierz teraz

Umowa pożyczki (pomiędzy osobami fizycznymi)

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
pieniadze,
długi, dlug kredyt kredyty,
dokumenty do pobrania,
pożyczka, zobowiazanie,
debet, wierzytelność,
dług,
kredyt,
umowa pożyczki, dlugi, uklad, układ,

Umowa dostawy

›› Pobierz teraz

Umowa dostawy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, umowa o dostawę, dokumenty online do pobrania,
umowa na dostawy, wzór umowy o dostawę,
umowy dostaw, umowa cywilnoprawna,
uklad, dokumenty online do pobrania, umowa na dostawę, roznosić, umowa o dostawy, umowy o dostawę,
umowy dostawy,
dostawa,

Umowa Darowizny

›› Pobierz teraz

Umowa Darowizny
Dokument w formacie Word - do edycji.

Umowa darowizny sankcjonuje i potwierdza dokonanie darowizny między dwiema osobami. Określa prawa i obowiązki obu stron oraz mówi kiedy darowizna może być odwołana. Niezbędna aby zarejestrować darowiznę w Urzędzie Skarbowym

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dofinansowanie, dokumenty do pobrania, darowizna, dokument do pobrania,
uklad, akt darowizny, układ,
Umowa Darowizny, porozumienie,
darowac, darować,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokument online,
podatek od darowizn,

Porozumienie w sprawie długów

›› Pobierz teraz

Jest to propozycja zawarcia porozumienia w sprawie potrącenia długów pomiędzy dwiema stronami umowy.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, porozumienie w sprawie długów,
dokument online,
porozumienie odnośnie długów, dokument do pobrania,
długi,

Umowa o reklame

›› Pobierz teraz

Wzór potwierdzenia zawarcia umowy o kooperacji i reklamy w rozgłośni radiowej.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, umowa o reklamę, reklama,
dokumenty online do pobrania,
umowa o reklame,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,
umowa o reklame, dokument online,
umowa o świadczenie usług reklamowych, dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,

Porozumienie w sprawie odszkodowania powypadkowego

›› Pobierz teraz

Wzór dokumentu dotyczącego zawarcia porozumienia w sprawie odszkodowania powypadkowego pomiędzy stronami.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
odszkodowanie powypadkowe, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,
porozumienie odszkodowania wypadkowego,
porozumienie,
porozumienie powypadkowe, odszkodowanie powypadkowe, odszkodowanie po wypadku, dokument do pobrania, porozumienie po wypadku,
dokumenty online do pobrania, dokument online,

Powiadomienie o odstąpieniu od transakcji

›› Pobierz teraz

Dokument zawierający treść powiadomienia o odstąpienia od transakcji i zwrocie zaliczki. Możliwość odstąpienia od transakcji istnieje tylko i wyłącznie wtedy, gdy widnieje taki zapis w sporządzonej umowie pomiędzy stronami.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
odstąpienie od transakcji, odstapienie od transakcji, dokument online, dokument do pobrania, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
odstąpienie od transakcji, powiadomienie o odstąpieniu od transakcji,

Porozumienie w sprawie rozwiązania umowy o współpracy

›› Pobierz teraz

Dokument dotyczący porozumienia w sprawie rozwiązania umowy o współpracy pomiędzy stronami na podstawie konkretnego paragrafu sporządzonej wcześniej umowy.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
porozumienie o rozwiazanie umowy, rozwiazanie umowy o wspolpracy,
rozwiązanie umowy o wspolpracy, rozwiazanie umowy o współpracy,
rozwiązanie współpracy, jak rozwiązać umowe współpracy,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
rozwiązanie umowy o współpracy, dokumenty do pobrania, dokument online,
dokumenty online do pobrania,

Propozycja rozwiązania umowy

›› Pobierz teraz

Dokument zawierający propozycję rozwiązania umowy, ze względu na niesprzyjające okoliczności, które uniemożliwiają dalszą współpracę.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
propozycja rozwiązania umowy, dokumenty online do pobrania, rozwiązanie umowy, dokument do pobrania,
rozwiązywanie umowy,
jak rozwiązać umowe, dokument online,
dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,
umowa,
rozwiązanie,

Cesja

›› Pobierz teraz

Wzór przykładowej cesji. W dokumencie określa się dokładnie przedmiot przenoszonych wierzytelności.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
cesja,
dokument online,
cesji,
przykładowa cesja,
dokumenty do pobrania,
wzor cesji,
cesja, cesja wzór, wzór cesji,
cesja druk, wzory umów cesja, dokumenty online do pobrania,
cesja umowa, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,

Ugoda

›› Pobierz teraz

W celu rozwiązania sporu pomiędzy kupującym a sprzedającym należy spisać ugodę.

Przedmiotem ugody są prawa i obowiązki stron, wynikające z umowy sprzedaży.

We wzorze tej ugody sprzedający zobowiązuje się do pokrycia kosztów poniesionych przez kupującego z tytułu utraconych korzyści wynikających z niedotrzymania umowy przez sprzedającego.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
ugoda wzory,
ugoda prawo, rozwód ugoda,
dokumenty do pobrania, ugoda, ugoda alimenty, ugoda, ugoda wzór,
ugoda umowa,
ugoda sandomierska, zgoda,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,

Ugoda pozasądowa

›› Pobierz teraz

Wzór ugody pozasądowej dotyczącej spłaty długu przez Dłużnika swojemu Wierzycielowi z tytułu zalegania opłat za wykonanie usług bądź dostarczenie towaru.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, dokument do pobrania,
ugoda pozasądowa, ugoda pozasądowa, ugody pozasądowej,
dokumenty online do pobrania, ugoda pozasądowa wzór,
wzór ugody pozasądowej, dokument online, dokumenty online do pobrania,
ugoda pozasadowa,

Umowa dealerska

›› Pobierz teraz

Wzór umowy dealerskiej.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dilerska umowa,
dokument online,
diler, dokumenty online do pobrania, umowa dealerska, dokumenty online do pobrania, dealer,
umowa dilerska,
umowa dilerska,
dokument do pobrania, dokumenty do pobrania,

Umowa do gwarancji

›› Pobierz teraz

Wzór umowy sporządzanej pomiędzy gwarantem a zleceniodawcą.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
pożyczka pieniężna, dokument do pobrania,
pozyczka pieniezna,
pozyczka,
dokumenty online do pobrania,
umowa gwarancji,
pożyczka pieniezna,
pozyczka pieniężna, umowa do gwarancji,
pożyczka,
gwarant,
dokument online, dokumenty online do pobrania,

Umowa Forfaitingu

›› Pobierz teraz

Wzór umowy forfaitingu

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wzór umowy forfaitingu,
Umowa Forfaitingu,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, forfaiting,
umowa forfaitingu, dokument online, dokumenty do pobrania, wzor umowy forfaitingu, dokumenty online do pobrania,

Umowa Franchisingu

›› Pobierz teraz

Wzór umowy Franchisingu.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
franchising,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,
dokument online, umowa franchisingu,

Umowa leasingu

›› Pobierz teraz

Wzór umowy leasingu.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
umowa leasingu,
dokumenty online do pobrania, umowa leasingowa, dokument do pobrania,
umowa leasingu wzór,
cesje umów leasingowych,
wzór umowy leasingowej,
umowa leasingu samochodu, leasing,
zakończenie umowy leasingowej, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
cesja umowy leasingowej,
umowy leasingu,

Umowa o przejęcie długu

›› Pobierz teraz

Wzór umowy o przejęcie długu.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa o przejęcie długu,
umowa o przejęcie długu,
dokument online,
przejęcie długu,
przejęcie długu,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
umowa o przejęciu długu, dokumenty online do pobrania,
przejecie dlugu, dokumenty do pobrania,

Umowa poręczenia

›› Pobierz teraz

Wzór umowy poręczenia.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa poręczenia, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania poręczenie,
umowa poreczenia,
umowa poręczenia,
dokument online, umowy poręczenia,
dokumenty do pobrania,
umowa poręczenia wzór,
dokumenty online do pobrania,

Umowa przewłaszczenia

›› Pobierz teraz

Wzór umowy przewłaszczenia rzeczy ruchomej zawieranej pomiędzy Kredytodawcą a Kredytobiorcą.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie,
wzór umowy przewłaszczenia, umowa przewłaszczenie,
przewłaszczenie,
dokumenty online do pobrania, umowa przewłaszczenia, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, umowa przewłaszczenia, umowa przewłaszczenia rzeczy, umowy przewłaszczenia, dokument online,
dokumenty do pobrania,

Umowa ustanowienia zastawu

›› Pobierz teraz

Wzór umowy zawieranej pomiędzy osobami fizycznymi dotyczącego zastawienia rzeczy kredytobiorcy na rzecz kredytodawcy.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zastaw,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, umowa zastawu, zastaw, dokumenty do pobrania, dokument online, umowa ustanowienia zastawu,

Formularz wypowiedzenia umowy o prowadzenie bankowych rachunków bieżących w mBanku

›› Pobierz teraz

Formularz wypowiedzenia umowy o prowadzenie bankowych rachunków bieżących w mBanku. Dokument zapisany w formacie PDF

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
rachunek bieżący, formularz, dokumenty online do pobrania, prowadzenie rachunku bieżących, Formularz wypowiedzenia umowy o prowadzenie bankowych rachunków bieżących w mBanku, dokument online,
dokument do pobrania, formularz do pobrania,

Zgłoszenie zamiaru wybudowania ogrodzenia

›› Pobierz teraz

Zgłoszenie zamiaru wybudowania ogrodzenia. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, budowa ogrodzeń, dokument online, jak wybudować ogrodzenie, ogrodzenie,
zamiaru budowy ogrodzenia,
dokument do pobrania, budowanie ogrodzenia,
jak wybudować ogrodzenie,
dokumenty do pobrania, zgłoszenie zamiaru wybudowania ogrodzenia,
budowa ogrodzenia, wybudowanie ogrodzenia,
dokumenty online do pobrania,

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na bycie inwestorem budowy budynku

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na bycie inwestorem budowy budynku. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
oświadczenie o wyrażeniu zgody na bycie inwestorem budowy budynku,
budynek,
dokument online,
wyrażenie zgody,
inwestor, budowa, dokument do pobrania, nieruchomość,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
inwestować, dokumenty do pobrania,

Umowa przedwstępna kupna

›› Pobierz teraz

Umowa przedwstępna kupna. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wzór umowy przedwstępnej kupna działki,
umowa przedwstępna kupna sprzedaży domu,
umowa przedwstepna kupna samochodu,
umowa przedwstępna kupno sprzedaż, umowa przedwstepna kupna sprzedaży,
dokument do pobrania, wzór umowy przedwstępnej kupna domu,
umowa przedwstępna kupna ziemi, umowa przedwstępna kupna nieruchomości, umowa przedwstępna kupna sprzedazy mieszkania, umowa przedwstepna kupna sprzedaży mieszkania,
umowa przedwstepna kupna nieruchomosci, umowa przedwstepna kupna sprzedazy nieruchomosci, umowa przedwstepna kupna nieruchomości,
umowa przedwstępna kupna sprzedaży auta,