Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2017-02-28

zakresobowiazkow.pl

Zakres obowiązków pracownika

Szukaj:

Kategorie:

› Zakresy Czynności Pracowników› W pracy› Umowy zlecenia› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Prawo pracy› Różne› BHP Instrukcje› PITy - rozliczenia za 2007 r› Horoskop - Znak zodiaku› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień› Referencje› Prawo pracy dla kobiet w ciąży› Listy motywacyjne i CV› Umowy związane z pracą› Wykup mieszkania› Deklaracje VAT, PIT, CIT› Dokumenty do Banku› Dokumenty przydatne przy budowie› Druki księgowe› Grzecznościowe› Informacje dla Urzędu Skarbowego› Krajowy Rejestr Karny› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia› NIP› Pisma do Urzędu Skarbowego› Pisma do TP S.A i innych operatorów› Pozwy sądowe› Prawo spółek handlowych› Prośby do Urzędu Skarbowego› Różne umowy› Sprawozdawczość Budżetowa› Studencik› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy użyczenia› Umowy związane ze świadczeniem usług› Upoważnienia› W urzędzie› Weksle› Wnioski do Urzędu Skarbowego› Wnioski sądowe› Zamówienia, reklamacje› ZUS - poradniki› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy

Różne umowy

Umowa w świetle prawa cywilnego, to zgodne porozumienie dwóch lub większej ilości stron, ustalające ich wzajemne prawa lub obowiązki. Umowy są zawsze co najmniej dwustronnymi czynnościami prawnymi. Występuje jednak wyjątek jednostronny – dotyczy to podpisania weksla. W tej kategorii znajdują się wzory umów z różnych gałęzi rynku.

Nota obciążeniowa

›› Pobierz teraz

Nota obciążeniowa.
Dokument Word do edycji.

Nota obciążeniowa z tytułu nie wywiązania się z umowy usług handlowych. Informacja o potrąceniu kwoty z płatności za usługę handlową.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
ządanie do zapłaty,
dokumenty online do pobrania,
uslugi handlowe, notę obciążeniową,
noty obciążeniowe, żądanie zapłaty za dostarczone produkty, obciązenie,
druk nota obciążeniowa, żadanie do zapłaty, dokument do pobrania,
żądanie do zaplaty, nota obciążeniowa druki,
nota obciązeniowa, dokumenty do pobrania,
dokument online,

Nota odsetkowa

›› Pobierz teraz

Nota odsetkowa.
Dokument Word do edycji.

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 10 marca 1989 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych (Dz.. U. nr 16, poz. 84 z późn. zm.) wezwanie do uregulowania płatności tytułem odsetek za zwłokę.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
księgowanie noty odsetkowej,
odsetki za zwloke,
nota odsetkowa kalkulator, naliczanie odsetek,
dokument online, formularz noty odsetkowej,
procent,
żądanie zapłaty odsetek,
nota odsetkowa druk, wzór noty odsetkowej,
dokumenty online do pobrania,
nota odsetkowa wzór,
noty, pisanie noty, naliczone odestki,

Prośba o potwierdzenie salda

›› Pobierz teraz

Prośba o potwierdzenie salda.
Dokument Word do edycji.

Prośba o sprawdzenie zgodności sald figurujących w księgach i odesłanie potwierdzenia lub zgłoszenie zastrzeżeń do określonego dnia.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, potwierdzac,
dokument online,
potwierdzenie salda,
Prośba o potwierdzenie salda, dokumenty online do pobrania,
wniosek,
dokumenty do pobrania,
potwierdzanie salda, prosba o potwierdzenie salda, bilans, potiwerdzać, dokumenty online do pobrania,
potwierdzenie sald,

Umowa o stypendium za wyniki w nauce

›› Pobierz teraz

Umowa o stypendium za wyniki w nauce.
Dokument Word do edycji.

Umowa pomiędzy Udzielającym Stypendium a Stypendystą określająca kwotę stypendium a także termin umowy.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
stypendium ministra, dofinansowac,
zasilki, stypendium regulamin,
umowy,
dokument do pobrania,
podanie o zasiłek,
wniosek o dofinansowanie, układ,
zasilek,
wniosek o stypendium,
Umowa o stypendium za wyniki w nauce, uklad,
umowa druk,
stypendia,

Umowa renty

›› Pobierz teraz

Umowa renty.
Dokument Word do edycji.

Umowa pomiędzy Biorącym Rentę a Dającym Rentę. Dający Rentę zobowiązuje się do wypłacania ustalonej kwoty z góry do okreslonego dnia każdego miesiąca tytułem renty.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
renta rodzinna a umowa zlecenie, Umowa renty,
renta rodzinna a umowa o pracę, umowa o rente,
dokument online, umowa zlecenie a renta,
rencie, umowa zlecenie renta, renta umowa,
umowa o rentę,
umowa renty, uklad,
porozumienia, układ,
porozumienie,

Wezwanie do spełnienia świadczenia

›› Pobierz teraz

Wezwanie do spełnienia świadczenia.
Dokument Word do edycji.

Wezwanie do spełnienia świadczenia zgodnie z umową zawarta wcześniej. Informacja, iż termin wykonania zobowiązania upłynął, a także informacja o skierowaniu sprawy na drogę postępowania sądowego w przypadku nie przystąpienia do spełnienia świadczeń.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Wezwanie do spełnienia świadczenia,
wezwanie zapłaty,
świadczenia pracowników, wezwanie zus,
wzywać, wezwanie do spelnienia swiadczenia, wzywac,
dziecko świadczenia, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania, spelnione, wezwanie ostateczne, wzywanie,
świadczenia pracy,
dokumenty online do pobrania,

Umowa o udział w imprezie turystycznej

›› Pobierz teraz

Umowa o udział w imprezie turystycznej.
Dokument Word do edycji.

Umowa pomiędzy Organizatorem a Zamawiającym o udział w imprezie turystycznej. Organizator zobowiązuje się do przygotowania i prowadzenia imprezy turystycznej, Zamawiający zgłasza swój a także innych osób udział w imprezie.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa o udzial w imprezie turystycznej,
uklad,
firma turystyczna,
współpraca,
zabawa turystyczna,
układ,
wycieczka krajoznawcza,
porozumienie,
impreza turystyczna, podróż, wycieczka,
uczestnictwo, dokument online, Umowa o udział w imprezie turystycznej, dokument do pobrania,

Umowa przewozu

›› Pobierz teraz

Umowa przewozu.
Dokument Word do edycji.

Umowa pomiędzy Wysyłającym a Przewoźnikiem. Wysyłający obowiązany jest uiścić Przewoźnikowi określoną kwotę w danym terminie, a także zobowiązany jest na żądanie Przewoźnika wystawić list przewozowy. Przewoźnik przejmuje odpowiedzialność za szkody wynikłe podczas przewozu.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Umowa przewozu,
przewozy,
dokument do pobrania,
umowy cywilnoprawne, transport,
uklad,
dokumenty online do pobrania, spedycja,
transportować, dokumenty online do pobrania,
dostawa paczki, umowa przewozu, układ,
umowa przewozu wzór,
transporty,

Wezwanie do wydania przedmiotu

›› Pobierz teraz

Wezwanie do wydania przedmiotu.
Dokument Word do edycji.

Wezwanie do wydania przedmiotu zgodnie z wcześniej podpisaną umową i dokonaniu wpłaty. Informacja, iż do chwili obecnej przedmiot nie został dostarczony. Zainteresowany nie został również poinformowany o powodach, dla których tak się stało. Niniejsze wezwanie jest ostateczne. W przypadku nie wydania przez przedmiotu w określonym terminie, sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
wydawanie przedmiotu,
Wezwanie do wydania przedmiotu,
dokumenty online do pobrania, podpisanie umowy,
podpisana umowa,
wzywać, dokumenty do pobrania, dokument online, wzywanie, dokumenty online do pobrania,
podpisywać umowy, wzywac,
przedmiot,

Umowa pożyczki (pomiędzy osobami fizycznymi)

›› Pobierz teraz

Umowa pożyczki (pomiędzy osobami fizycznymi)

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,
pożyczka,
dokumenty online do pobrania,
pożyczać, kredyt,
zobowiazanie,
umowa pozyczki pomiedzy osobami fizycznymi,
debet, dokument online, długi, dług,
dokument do pobrania, porozumienie, umowa pożyczki,

Umowa dostawy

›› Pobierz teraz

Umowa dostawy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
roznoszenie, dokumenty online do pobrania, wzór umowy na dostawę, umowa dostawa,
umowa na dostawy, umowa na dostawę, układ, dokumenty do pobrania,
dostarczenie, dokument do pobrania,
umowa cywilnoprawna, umowa na dostawę,
umowy o dostawę,
umowa o dostawę, umowa o dostawy,

Umowa Darowizny

›› Pobierz teraz

Umowa Darowizny
Dokument w formacie Word - do edycji.

Umowa darowizny sankcjonuje i potwierdza dokonanie darowizny między dwiema osobami. Określa prawa i obowiązki obu stron oraz mówi kiedy darowizna może być odwołana. Niezbędna aby zarejestrować darowiznę w Urzędzie Skarbowym

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
uklad,
akt darowizny, darować,
dokument online,
dokumenty online do pobrania, darowac,
dofinansowanie,
umowa o darowiznę,
dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania,
darowizna,
Umowa Darowizny,
układ, porozumienie,
podatek od darowizn,

Porozumienie w sprawie długów

›› Pobierz teraz

Jest to propozycja zawarcia porozumienia w sprawie potrącenia długów pomiędzy dwiema stronami umowy.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
porozumienie w sprawie długów,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
długi,
porozumienie odnośnie długów,
dokument online, dokumenty do pobrania,

Umowa o reklame

›› Pobierz teraz

Wzór potwierdzenia zawarcia umowy o kooperacji i reklamy w rozgłośni radiowej.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
reklama,
umowa o świadczenie usług reklamowych,
dokument online, umowa o reklame, umowa o reklamę, dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
umowa o reklame,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,

Porozumienie w sprawie odszkodowania powypadkowego

›› Pobierz teraz

Wzór dokumentu dotyczącego zawarcia porozumienia w sprawie odszkodowania powypadkowego pomiędzy stronami.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
odszkodowanie powypadkowe, porozumienie po wypadku,
porozumienie odszkodowania wypadkowego, porozumienie, dokumenty online do pobrania,
porozumienie powypadkowe, dokument online, dokument do pobrania,
odszkodowanie po wypadku, odszkodowanie powypadkowe, dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,

Powiadomienie o odstąpieniu od transakcji

›› Pobierz teraz

Dokument zawierający treść powiadomienia o odstąpienia od transakcji i zwrocie zaliczki. Możliwość odstąpienia od transakcji istnieje tylko i wyłącznie wtedy, gdy widnieje taki zapis w sporządzonej umowie pomiędzy stronami.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
odstąpienie od transakcji, odstapienie od transakcji, dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,
powiadomienie o odstąpieniu od transakcji,
dokument do pobrania,
dokument online, odstąpienie od transakcji,

Porozumienie w sprawie rozwiązania umowy o współpracy

›› Pobierz teraz

Dokument dotyczący porozumienia w sprawie rozwiązania umowy o współpracy pomiędzy stronami na podstawie konkretnego paragrafu sporządzonej wcześniej umowy.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
jak rozwiązać umowe współpracy,
dokument do pobrania,
rozwiazanie umowy o wspolpracy,
dokumenty online do pobrania,
dokument online, dokumenty online do pobrania, rozwiązanie umowy o wspolpracy,
rozwiązanie umowy o współpracy, dokumenty do pobrania,
porozumienie o rozwiazanie umowy, rozwiazanie umowy o współpracy,
rozwiązanie współpracy,

Propozycja rozwiązania umowy

›› Pobierz teraz

Dokument zawierający propozycję rozwiązania umowy, ze względu na niesprzyjające okoliczności, które uniemożliwiają dalszą współpracę.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
rozwiązanie umowy,
umowa,
rozwiązanie, dokument do pobrania, dokument online, dokumenty online do pobrania, rozwiązywanie umowy, dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,
propozycja rozwiązania umowy,
jak rozwiązać umowe,

Cesja

›› Pobierz teraz

Wzór przykładowej cesji. W dokumencie określa się dokładnie przedmiot przenoszonych wierzytelności.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
cesja, wzor cesji, wzór cesji,
dokument do pobrania,
cesja definicja, przykładowa cesja, wzory umów cesja, cesja,
cesja druk,
cesja umowa,
dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,
dokument online,
cesja wzór,
dokumenty online do pobrania,

Ugoda

›› Pobierz teraz

W celu rozwiązania sporu pomiędzy kupującym a sprzedającym należy spisać ugodę.

Przedmiotem ugody są prawa i obowiązki stron, wynikające z umowy sprzedaży.

We wzorze tej ugody sprzedający zobowiązuje się do pokrycia kosztów poniesionych przez kupującego z tytułu utraconych korzyści wynikających z niedotrzymania umowy przez sprzedającego.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
rozwód ugoda, ugoda alimenty,
dokumenty online do pobrania, wzory pism ugoda, dokumenty online do pobrania, ugoda wzór,
dokument online, ugoda umowa,
co to jest ugoda, dokument do pobrania, zgoda,
ugoda,
dokumenty do pobrania, ugoda wzory,
ugoda sandomierska,

Ugoda pozasądowa

›› Pobierz teraz

Wzór ugody pozasądowej dotyczącej spłaty długu przez Dłużnika swojemu Wierzycielowi z tytułu zalegania opłat za wykonanie usług bądź dostarczenie towaru.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
dokumenty online do pobrania,
ugody pozasądowej, dokument do pobrania, ugoda pozasadowa,
ugoda pozasądowa,
dokumenty do pobrania,
wzór ugody pozasądowej,
dokumenty online do pobrania, ugoda pozasądowa,
ugoda pozasądowa wzór,

Umowa dealerska

›› Pobierz teraz

Wzór umowy dealerskiej.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, dokument online,
umowa dilerska,
umowa dilerska, dilerska umowa, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania, dealer, diler, umowa dealerska,

Umowa do gwarancji

›› Pobierz teraz

Wzór umowy sporządzanej pomiędzy gwarantem a zleceniodawcą.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,
pozyczka pieniężna, dokument do pobrania,
dokument online,
umowa gwarancji,
gwarant,
umowa do gwarancji, dokumenty online do pobrania,
pożyczka pieniężna, pozyczka pieniezna,
pożyczka pieniezna, pozyczka,
pożyczka,

Umowa Forfaitingu

›› Pobierz teraz

Wzór umowy forfaitingu

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wzor umowy forfaitingu, dokument do pobrania, umowa forfaitingu,
forfaiting, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania, Umowa Forfaitingu,
dokumenty online do pobrania,
dokument online, wzór umowy forfaitingu,

Umowa Franchisingu

›› Pobierz teraz

Wzór umowy Franchisingu.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, franchising,
umowa franchisingu,
dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokument online,

Umowa leasingu

›› Pobierz teraz

Wzór umowy leasingu.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wzór umowy leasingowej,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,
zakończenie umowy leasingowej, umowa leasingowa,
umowa leasingu,
dokument online, umowy leasingowe, umowa leasingu wzór,
umowa leasingu,
umowy leasingu, leasing,
cesja umowy leasingowej,

Umowa o przejęcie długu

›› Pobierz teraz

Wzór umowy o przejęcie długu.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
przejęcie długu, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokument online, dokumenty online do pobrania,
umowa o przejęciu długu,
umowa o przejęcie długu,
przejecie dlugu,
umowa o przejęcie długu,
dokumenty do pobrania,
przejęcie długu,

Umowa poręczenia

›› Pobierz teraz

Wzór umowy poręczenia.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
dokument do pobrania poręczenie, umowa poręczenia,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania, umowa poręczenia,
umowa poreczenia,
umowy poręczenia,
umowa poręczenia wzór,

Umowa przewłaszczenia

›› Pobierz teraz

Wzór umowy przewłaszczenia rzeczy ruchomej zawieranej pomiędzy Kredytodawcą a Kredytobiorcą.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, wzór umowy przewłaszczenia,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, umowa przewłaszczenie,
umowa przewłaszczenia rzeczy, umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie,
umowa przewłaszczenia,
dokument online, przewłaszczenie,
dokumenty do pobrania, umowy przewłaszczenia, umowa przewłaszczenia,

Umowa ustanowienia zastawu

›› Pobierz teraz

Wzór umowy zawieranej pomiędzy osobami fizycznymi dotyczącego zastawienia rzeczy kredytobiorcy na rzecz kredytodawcy.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokument online, dokument do pobrania,
umowa zastawu,
zastaw, dokumenty online do pobrania, zastaw, umowa ustanowienia zastawu,

Formularz wypowiedzenia umowy o prowadzenie bankowych rachunków bieżących w mBanku

›› Pobierz teraz

Formularz wypowiedzenia umowy o prowadzenie bankowych rachunków bieżących w mBanku. Dokument zapisany w formacie PDF

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
Formularz wypowiedzenia umowy o prowadzenie bankowych rachunków bieżących w mBanku, formularz,
dokumenty do pobrania, dokument online,
rachunek bieżący,
formularz do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, prowadzenie rachunku bieżących,

Zgłoszenie zamiaru wybudowania ogrodzenia

›› Pobierz teraz

Zgłoszenie zamiaru wybudowania ogrodzenia. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
budowa ogrodzenia,
wybudowanie ogrodzenia,
dokumenty online do pobrania, jak wybudować ogrodzenie,
zgłoszenie zamiaru wybudowania ogrodzenia,
budowanie ogrodzenia, budowa ogrodzeń,
jak wybudować ogrodzenie,
dokument online,
dokument do pobrania,
zamiaru budowy ogrodzenia, ogrodzenie, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na bycie inwestorem budowy budynku

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na bycie inwestorem budowy budynku. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wyrażenie zgody,
dokumenty do pobrania,
budynek,
nieruchomość,
inwestor, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokument online,
oświadczenie o wyrażeniu zgody na bycie inwestorem budowy budynku, budowa,
dokumenty online do pobrania,
inwestować,

Umowa przedwstępna kupna

›› Pobierz teraz

Umowa przedwstępna kupna. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa przedwstępna kupna mieszkania wzór, wzór umowy przedwstępnej kupna sprzedaży, umowa przedwstepna kupna sprzedazy mieszkania, umowa przedwstępna kupna sprzedaży gruntu, wzór umowy przedwstępnej kupna sprzedaży mieszkania, umowa przedwstepna kupna nieruchomości,
umowa przedwstepna kupna sprzedazy nieruchomosci,
umowa przedwstępna kupno,
umowa przedwstepna kupna samochodu,
umowa przedwstępna kupna sprzedaży ziemi,
umowa przedwstępna kupna samochodu,
umowa przedwstepna kupno mieszkania, dokument do pobrania,
wzór umowy przedwstępnej kupna sprzedaży działki, przedwstępna umowa kupna sprzedaży nieruchomości budynku mieszkalnego,