Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2017-02-28

zakresobowiazkow.pl

Zakres obowiązków pracownika

Szukaj:

Kategorie:

› Zakresy Czynności Pracowników› W pracy› Umowy zlecenia› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Prawo pracy› Różne› BHP Instrukcje› PITy - rozliczenia za 2007 r› Horoskop - Znak zodiaku› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień› Referencje› Prawo pracy dla kobiet w ciąży› Listy motywacyjne i CV› Umowy związane z pracą› Wykup mieszkania› Deklaracje VAT, PIT, CIT› Dokumenty do Banku› Dokumenty przydatne przy budowie› Druki księgowe› Grzecznościowe› Informacje dla Urzędu Skarbowego› Krajowy Rejestr Karny› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia› NIP› Pisma do Urzędu Skarbowego› Pisma do TP S.A i innych operatorów› Pozwy sądowe› Prawo spółek handlowych› Prośby do Urzędu Skarbowego› Różne umowy› Sprawozdawczość Budżetowa› Studencik› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy użyczenia› Umowy związane ze świadczeniem usług› Upoważnienia› W urzędzie› Weksle› Wnioski do Urzędu Skarbowego› Wnioski sądowe› Zamówienia, reklamacje› ZUS - poradniki› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy

Różne umowy

Umowa w świetle prawa cywilnego, to zgodne porozumienie dwóch lub większej ilości stron, ustalające ich wzajemne prawa lub obowiązki. Umowy są zawsze co najmniej dwustronnymi czynnościami prawnymi. Występuje jednak wyjątek jednostronny – dotyczy to podpisania weksla. W tej kategorii znajdują się wzory umów z różnych gałęzi rynku.

Nota obciążeniowa

›› Pobierz teraz

Nota obciążeniowa.
Dokument Word do edycji.

Nota obciążeniowa z tytułu nie wywiązania się z umowy usług handlowych. Informacja o potrąceniu kwoty z płatności za usługę handlową.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
nota obciązeniowa,
obciązenie,
nota obciążeniowa druki, noty obciążeniowe,
nie wywiązanie się z umowy,
druk nota obciążeniowa,
nota obciążeniowa, dokumenty do pobrania, Nota obciążeniowa,
żadanie do zapłaty,
dokumenty online do pobrania,
uslugi handlowe, obciażenie,
niewywiązanie się z umowy, ządanie do zapłaty,

Nota odsetkowa

›› Pobierz teraz

Nota odsetkowa.
Dokument Word do edycji.

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 10 marca 1989 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych (Dz.. U. nr 16, poz. 84 z późn. zm.) wezwanie do uregulowania płatności tytułem odsetek za zwłokę.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, nota odsetkowa kalkulator, Nota odsetkowa,
naliczanie procentów, noty,
księgowanie noty odsetkowej,
odsetki za zwloke,
anulowanie noty odsetkowej, dokumenty do pobrania, nota odsetkowa wzór,
odsetki za zwłokę,
dokument online,
procent,
druk noty odsetkowej, nota odsetkowa druk,

Prośba o potwierdzenie salda

›› Pobierz teraz

Prośba o potwierdzenie salda.
Dokument Word do edycji.

Prośba o sprawdzenie zgodności sald figurujących w księgach i odesłanie potwierdzenia lub zgłoszenie zastrzeżeń do określonego dnia.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Prośba o potwierdzenie salda,
potwierdzenie salda,
wniosek,
bilans, potwierdzanie salda, dokumenty do pobrania,
dokument online,
potiwerdzać, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, potwierdzac, dokumenty online do pobrania,
prosba o potwierdzenie salda, potwierdzenie sald,

Umowa o stypendium za wyniki w nauce

›› Pobierz teraz

Umowa o stypendium za wyniki w nauce.
Dokument Word do edycji.

Umowa pomiędzy Udzielającym Stypendium a Stypendystą określająca kwotę stypendium a także termin umowy.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
porozumienie,
zasilek, dofinansowac, stypendium regulamin, zasilki, umowa druk, dokument online,
wniosek o stypendium, stypendia,
uklad,
prośba o stypendium, dofinansowanie,
dobre wyniki w nauce, stypendium ministra, Umowa o stypendium za wyniki w nauce,

Umowa renty

›› Pobierz teraz

Umowa renty.
Dokument Word do edycji.

Umowa pomiędzy Biorącym Rentę a Dającym Rentę. Dający Rentę zobowiązuje się do wypłacania ustalonej kwoty z góry do okreslonego dnia każdego miesiąca tytułem renty.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
renta rodzinna a umowa zlecenie,
rencie,
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania, układ,
umowa o rentę,
umowa renty,
porozumienia, dokument online, dokument do pobrania, renta, Umowa renty,
renta umowa, umowa o dzieło a renta,
uklad,

Wezwanie do spełnienia świadczenia

›› Pobierz teraz

Wezwanie do spełnienia świadczenia.
Dokument Word do edycji.

Wezwanie do spełnienia świadczenia zgodnie z umową zawarta wcześniej. Informacja, iż termin wykonania zobowiązania upłynął, a także informacja o skierowaniu sprawy na drogę postępowania sądowego w przypadku nie przystąpienia do spełnienia świadczeń.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
świadczenia urlop, swiadczenia,
wezwanie wzór,
spełnione świadczenie,
wezwanie do spelnienia swiadczenia,
dokumenty online do pobrania,
świadczenia zus,
umowa świadczenia,
Wezwanie do spełnienia świadczenia,
wzywać,
wezwanie pracownika,
urlop macierzyński świadczenia, świadczenia pracy,
wezwanie druk,
umowa zlecenie świadczenia,

Umowa o udział w imprezie turystycznej

›› Pobierz teraz

Umowa o udział w imprezie turystycznej.
Dokument Word do edycji.

Umowa pomiędzy Organizatorem a Zamawiającym o udział w imprezie turystycznej. Organizator zobowiązuje się do przygotowania i prowadzenia imprezy turystycznej, Zamawiający zgłasza swój a także innych osób udział w imprezie.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa o udzial w imprezie turystycznej,
impreza turystyczna,
układ, wycieczka za granice, Umowa o udział w imprezie turystycznej,
uczestnictwo,
współpraca,
firma turystyczna,
biuro turystyczne, wycieczka, dokument do pobrania, uklad, porozumienie,
podróż,
wycieczka krajoznawcza,

Umowa przewozu

›› Pobierz teraz

Umowa przewozu.
Dokument Word do edycji.

Umowa pomiędzy Wysyłającym a Przewoźnikiem. Wysyłający obowiązany jest uiścić Przewoźnikowi określoną kwotę w danym terminie, a także zobowiązany jest na żądanie Przewoźnika wystawić list przewozowy. Przewoźnik przejmuje odpowiedzialność za szkody wynikłe podczas przewozu.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
transport, dokument online,
porozumienia,
uklad,
wysyłka, dostawa paczki,
przewozy,
transportować, transportowac, umowy przewozu,
umowa przewozu, porozumienie, przesyłka,
przewóz osób, dokument do pobrania,

Wezwanie do wydania przedmiotu

›› Pobierz teraz

Wezwanie do wydania przedmiotu.
Dokument Word do edycji.

Wezwanie do wydania przedmiotu zgodnie z wcześniej podpisaną umową i dokonaniu wpłaty. Informacja, iż do chwili obecnej przedmiot nie został dostarczony. Zainteresowany nie został również poinformowany o powodach, dla których tak się stało. Niniejsze wezwanie jest ostateczne. W przypadku nie wydania przez przedmiotu w określonym terminie, sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wzywac, dokumenty do pobrania,
wzywanie,
podpisywać umowy,
wydawanie przedmiotu,
dokumenty online do pobrania,
wzywać,
dokumenty online do pobrania,
dokument online, podpisanie umowy,
podpisana umowa,
przedmiot, Wezwanie do wydania przedmiotu, dokument do pobrania,

Umowa pożyczki (pomiędzy osobami fizycznymi)

›› Pobierz teraz

Umowa pożyczki (pomiędzy osobami fizycznymi)

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa pożyczki, pożyczać, dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania, dlug kredyt kredyty,
zobowiązanie,
układ, dlugi,
zobowiazanie, długi,
Umowa pożyczki (pomiędzy osobami fizycznymi), pozyczka,
dług, dokumenty online do pobrania, porozumienie,

Umowa dostawy

›› Pobierz teraz

Umowa dostawy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowy dostaw, umowa dostawa, dokument do pobrania, porozumienie,
wzór umowy na dostawę,
umowa na dostawę,
roznoszenie,
wzór umowy o dostawę, układ, umowy dostawy, umowa dostaw,
dokumenty do pobrania, uklad,
umowa o dostawę, dostarczenie,

Umowa Darowizny

›› Pobierz teraz

Umowa Darowizny
Dokument w formacie Word - do edycji.

Umowa darowizny sankcjonuje i potwierdza dokonanie darowizny między dwiema osobami. Określa prawa i obowiązki obu stron oraz mówi kiedy darowizna może być odwołana. Niezbędna aby zarejestrować darowiznę w Urzędzie Skarbowym

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
darowizna,
dokumenty online do pobrania, porozumienie,
darować, uklad, darowac,
umowa o darowizne,
akt darowizny,
układ, Umowa Darowizny, dofinansowanie,
dokumenty do pobrania, dokument online, dokumenty online do pobrania,
podatek od darowizn,

Porozumienie w sprawie długów

›› Pobierz teraz

Jest to propozycja zawarcia porozumienia w sprawie potrącenia długów pomiędzy dwiema stronami umowy.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
dokument do pobrania,
porozumienie odnośnie długów,
dokumenty online do pobrania,
porozumienie w sprawie długów, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
długi,

Umowa o reklame

›› Pobierz teraz

Wzór potwierdzenia zawarcia umowy o kooperacji i reklamy w rozgłośni radiowej.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa o reklame, umowa o reklame, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, reklama,
dokumenty online do pobrania, umowa o świadczenie usług reklamowych,
umowa o reklamę, dokument do pobrania, dokument online,
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,

Porozumienie w sprawie odszkodowania powypadkowego

›› Pobierz teraz

Wzór dokumentu dotyczącego zawarcia porozumienia w sprawie odszkodowania powypadkowego pomiędzy stronami.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
porozumienie, dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,
odszkodowanie po wypadku,
odszkodowanie powypadkowe, porozumienie powypadkowe,
dokument do pobrania,
odszkodowanie powypadkowe,
dokument online,
porozumienie po wypadku, porozumienie odszkodowania wypadkowego,

Powiadomienie o odstąpieniu od transakcji

›› Pobierz teraz

Dokument zawierający treść powiadomienia o odstąpienia od transakcji i zwrocie zaliczki. Możliwość odstąpienia od transakcji istnieje tylko i wyłącznie wtedy, gdy widnieje taki zapis w sporządzonej umowie pomiędzy stronami.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
odstąpienie od transakcji, dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
odstąpienie od transakcji, dokumenty online do pobrania, powiadomienie o odstąpieniu od transakcji,
odstapienie od transakcji,

Porozumienie w sprawie rozwiązania umowy o współpracy

›› Pobierz teraz

Dokument dotyczący porozumienia w sprawie rozwiązania umowy o współpracy pomiędzy stronami na podstawie konkretnego paragrafu sporządzonej wcześniej umowy.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
rozwiazanie umowy o współpracy, rozwiązanie umowy o współpracy, rozwiazanie umowy o wspolpracy, dokument online, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,
porozumienie o rozwiazanie umowy,
rozwiązanie współpracy, dokumenty online do pobrania,
rozwiązanie umowy o wspolpracy, jak rozwiązać umowe współpracy,

Propozycja rozwiązania umowy

›› Pobierz teraz

Dokument zawierający propozycję rozwiązania umowy, ze względu na niesprzyjające okoliczności, które uniemożliwiają dalszą współpracę.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
rozwiązywanie umowy, dokument online,
rozwiązanie umowy, dokument do pobrania, dokumenty do pobrania,
umowa,
propozycja rozwiązania umowy, jak rozwiązać umowe, dokumenty online do pobrania, rozwiązanie,
dokumenty online do pobrania,

Cesja

›› Pobierz teraz

Wzór przykładowej cesji. W dokumencie określa się dokładnie przedmiot przenoszonych wierzytelności.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wzór cesji, cesja definicja, dokument do pobrania, cesja, wzory umów cesja,
cesji,
cesja umowa, dokumenty online do pobrania, wzor cesji,
cesja druk, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokument online,
cesja wzór,
cesja,

Ugoda

›› Pobierz teraz

W celu rozwiązania sporu pomiędzy kupującym a sprzedającym należy spisać ugodę.

Przedmiotem ugody są prawa i obowiązki stron, wynikające z umowy sprzedaży.

We wzorze tej ugody sprzedający zobowiązuje się do pokrycia kosztów poniesionych przez kupującego z tytułu utraconych korzyści wynikających z niedotrzymania umowy przez sprzedającego.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wzory pism ugoda,
ugoda wzór,
dokumenty online do pobrania,
ugoda prawo,
rozwód ugoda, ugoda, ugoda umowa, dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania,
ugoda,
dokumenty online do pobrania,
ugoda alimenty, ugoda sandomierska,
ugoda wzory,
co to jest ugoda,

Ugoda pozasądowa

›› Pobierz teraz

Wzór ugody pozasądowej dotyczącej spłaty długu przez Dłużnika swojemu Wierzycielowi z tytułu zalegania opłat za wykonanie usług bądź dostarczenie towaru.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wzór ugody pozasądowej,
ugoda pozasądowa, ugody pozasądowej, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, ugoda pozasadowa,
dokument online, dokumenty do pobrania, ugoda pozasądowa, ugoda pozasądowa wzór, dokumenty online do pobrania,

Umowa dealerska

›› Pobierz teraz

Wzór umowy dealerskiej.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
dealer,
umowa dilerska,
dokumenty online do pobrania,
dokument online, umowa dilerska, umowa dealerska,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
dilerska umowa,
diler,

Umowa do gwarancji

›› Pobierz teraz

Wzór umowy sporządzanej pomiędzy gwarantem a zleceniodawcą.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pozyczka pieniężna,
umowa do gwarancji,
pozyczka pieniezna, gwarant,
pożyczka pieniezna, dokumenty online do pobrania, dokument online,
dokumenty do pobrania,
umowa gwarancji,
pozyczka, dokument do pobrania, pożyczka,
pożyczka pieniężna, dokumenty online do pobrania,

Umowa Forfaitingu

›› Pobierz teraz

Wzór umowy forfaitingu

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
dokument online,
dokumenty do pobrania,
wzór umowy forfaitingu, forfaiting,
dokument do pobrania,
wzor umowy forfaitingu,
umowa forfaitingu,
Umowa Forfaitingu, dokumenty online do pobrania,

Umowa Franchisingu

›› Pobierz teraz

Wzór umowy Franchisingu.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
dokument online,
dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania,
franchising, umowa franchisingu,
dokumenty online do pobrania,

Umowa leasingu

›› Pobierz teraz

Wzór umowy leasingu.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
wzór umowy leasingowej, dokumenty do pobrania,
umowa leasingu samochodu,
umowy leasingowe, umowa leasingu, umowa leasingu,
dokumenty online do pobrania, cesje umów leasingowych,
leasing,
cesja umowy leasingowej,
dokument online,
zakończenie umowy leasingowej, umowa leasingu wzór,

Umowa o przejęcie długu

›› Pobierz teraz

Wzór umowy o przejęcie długu.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, umowa o przejęcie długu, przejęcie długu,
dokumenty do pobrania, przejecie dlugu, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
umowa o przejęcie długu, dokument online, przejęcie długu,
umowa o przejęciu długu,

Umowa poręczenia

›› Pobierz teraz

Wzór umowy poręczenia.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
umowy poręczenia, umowa poręczenia wzór, dokumenty do pobrania,
umowa poreczenia,
umowa poręczenia,
dokument online, dokument do pobrania poręczenie, umowa poręczenia,

Umowa przewłaszczenia

›› Pobierz teraz

Wzór umowy przewłaszczenia rzeczy ruchomej zawieranej pomiędzy Kredytodawcą a Kredytobiorcą.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
umowa przewłaszczenia, umowy przewłaszczenia, umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie, dokument online,
dokument do pobrania, wzór umowy przewłaszczenia, umowa przewłaszczenie, umowa przewłaszczenia, dokumenty do pobrania,
umowa przewłaszczenia rzeczy, przewłaszczenie,

Umowa ustanowienia zastawu

›› Pobierz teraz

Wzór umowy zawieranej pomiędzy osobami fizycznymi dotyczącego zastawienia rzeczy kredytobiorcy na rzecz kredytodawcy.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa ustanowienia zastawu,
dokument online, umowa zastawu,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
zastaw, dokumenty do pobrania,
zastaw,

Formularz wypowiedzenia umowy o prowadzenie bankowych rachunków bieżących w mBanku

›› Pobierz teraz

Formularz wypowiedzenia umowy o prowadzenie bankowych rachunków bieżących w mBanku. Dokument zapisany w formacie PDF

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, Formularz wypowiedzenia umowy o prowadzenie bankowych rachunków bieżących w mBanku, dokumenty do pobrania, formularz do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokument online,
dokumenty online do pobrania, rachunek bieżący, formularz, prowadzenie rachunku bieżących,

Zgłoszenie zamiaru wybudowania ogrodzenia

›› Pobierz teraz

Zgłoszenie zamiaru wybudowania ogrodzenia. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
budowa ogrodzenia,
zgłoszenie zamiaru wybudowania ogrodzenia, jak wybudować ogrodzenie, budowa ogrodzeń, zamiaru budowy ogrodzenia, dokument online,
wybudowanie ogrodzenia,
budowanie ogrodzenia, dokumenty do pobrania,
jak wybudować ogrodzenie, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
ogrodzenie,
dokumenty online do pobrania,

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na bycie inwestorem budowy budynku

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na bycie inwestorem budowy budynku. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
oświadczenie o wyrażeniu zgody na bycie inwestorem budowy budynku,
nieruchomość,
dokumenty online do pobrania,
inwestować,
inwestor, dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania,
dokument online, dokumenty online do pobrania,
budowa,
budynek, wyrażenie zgody,

Umowa przedwstępna kupna

›› Pobierz teraz

Umowa przedwstępna kupna. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wzór umowy przedwstępnej kupna domu,
umowa przedwstępna kupno domu, umowa przedwstepna kupna nieruchomosci,
umowa przedwstępna na kupno działki,
umowa przedwstępna kupna mieszkania, umowa przedwstępna kupna sprzedaży wzór, umowa przedwstępna,
umowa przedwstępna kupno mieszkania, umowa przedwstepna kupna nieruchomości,
Umowa przedwstępna kupna,
umowa przedwstępna kupna sprzedaży pojazdu,
wzór umowy przedwstępnej kupna sprzedaży działki, umowa przedwstępna kupna mieszkania wzór,
umowa przedwstępna kupna sprzedazy,
wzór umowy przedwstępnej kupna sprzedaży,