Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2017-02-28

zakresobowiazkow.pl

Zakres obowiązków pracownika

Szukaj:

Kategorie:

› Zakresy Czynności Pracowników› W pracy› Umowy zlecenia› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Prawo pracy› Różne› BHP Instrukcje› PITy - rozliczenia za 2007 r› Horoskop - Znak zodiaku› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień› Referencje› Prawo pracy dla kobiet w ciąży› Listy motywacyjne i CV› Umowy związane z pracą› Wykup mieszkania› Deklaracje VAT, PIT, CIT› Dokumenty do Banku› Dokumenty przydatne przy budowie› Druki księgowe› Grzecznościowe› Informacje dla Urzędu Skarbowego› Krajowy Rejestr Karny› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia› NIP› Pisma do Urzędu Skarbowego› Pisma do TP S.A i innych operatorów› Pozwy sądowe› Prawo spółek handlowych› Prośby do Urzędu Skarbowego› Różne umowy› Sprawozdawczość Budżetowa› Studencik› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy użyczenia› Umowy związane ze świadczeniem usług› Upoważnienia› W urzędzie› Weksle› Wnioski do Urzędu Skarbowego› Wnioski sądowe› Zamówienia, reklamacje› ZUS - poradniki› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy

Różne umowy

Umowa w świetle prawa cywilnego, to zgodne porozumienie dwóch lub większej ilości stron, ustalające ich wzajemne prawa lub obowiązki. Umowy są zawsze co najmniej dwustronnymi czynnościami prawnymi. Występuje jednak wyjątek jednostronny – dotyczy to podpisania weksla. W tej kategorii znajdują się wzory umów z różnych gałęzi rynku.

Nota obciążeniowa

›› Pobierz teraz

Nota obciążeniowa.
Dokument Word do edycji.

Nota obciążeniowa z tytułu nie wywiązania się z umowy usług handlowych. Informacja o potrąceniu kwoty z płatności za usługę handlową.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
nota obciążeniowa wzór, noty obciążeniowe, nota księgowa obciążeniowa, nie wywiązanie się z umowy,
nota obciążeniowa, dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
nota obciążeniowa formularz, dokument do pobrania, nota obciążeniowa druki, niewywiązanie się z umowy, żadanie do zapłaty,
obciażenie, uslugi handlowe,
żądanie zapłaty za dostarczone produkty,

Nota odsetkowa

›› Pobierz teraz

Nota odsetkowa.
Dokument Word do edycji.

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 10 marca 1989 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych (Dz.. U. nr 16, poz. 84 z późn. zm.) wezwanie do uregulowania płatności tytułem odsetek za zwłokę.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, księgowanie noty odsetkowej, nota odsetkowa druk,
nota odsetkowa,
żądanie zapłaty odsetek,
nota odsetkowa wzór, Nota odsetkowa, procent, pisanie noty,
umorzenie noty odsetkowej,
druk noty odsetkowej,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, wzór noty odsetkowej, dokument online,

Prośba o potwierdzenie salda

›› Pobierz teraz

Prośba o potwierdzenie salda.
Dokument Word do edycji.

Prośba o sprawdzenie zgodności sald figurujących w księgach i odesłanie potwierdzenia lub zgłoszenie zastrzeżeń do określonego dnia.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prosba o potwierdzenie salda, dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
potwierdzenie sald,
potiwerdzać,
potwierdzenie salda, potwierdzanie salda, Prośba o potwierdzenie salda,
potwierdzac,
bilans,
wniosek,
dokument online,
dokumenty do pobrania, dokument do pobrania,

Umowa o stypendium za wyniki w nauce

›› Pobierz teraz

Umowa o stypendium za wyniki w nauce.
Dokument Word do edycji.

Umowa pomiędzy Udzielającym Stypendium a Stypendystą określająca kwotę stypendium a także termin umowy.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
porozumienie,
dofinansowac,
wniosek o stypendium, umawianie,
zasilek,
stypendium ministra, uklad, stypendium regulamin, stypendia, prośba o stypendium,
dobre wyniki w nauce, umowy, dokument online, wniosek o dofinansowanie,
dokument do pobrania,

Umowa renty

›› Pobierz teraz

Umowa renty.
Dokument Word do edycji.

Umowa pomiędzy Biorącym Rentę a Dającym Rentę. Dający Rentę zobowiązuje się do wypłacania ustalonej kwoty z góry do okreslonego dnia każdego miesiąca tytułem renty.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa o rente,
rencie,
renta,
dokument online,
renta umowa,
umowa renty,
dokumenty online do pobrania, Umowa renty,
porozumienia,
umowa zlecenie renta,
renta rodzinna a umowa o pracę, dokument do pobrania, uklad,
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,

Wezwanie do spełnienia świadczenia

›› Pobierz teraz

Wezwanie do spełnienia świadczenia.
Dokument Word do edycji.

Wezwanie do spełnienia świadczenia zgodnie z umową zawarta wcześniej. Informacja, iż termin wykonania zobowiązania upłynął, a także informacja o skierowaniu sprawy na drogę postępowania sądowego w przypadku nie przystąpienia do spełnienia świadczeń.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wzywać, świadczenia zus, wzywanie,
Wezwanie do spełnienia świadczenia, umowa świadczenia, umowa zlecenie świadczenia, świadczenia pracodawcy, dokument do pobrania,
urlop wychowawczy świadczenia, wezwanie do spelnienia swiadczenia,
wezwanie zapłaty, wezwanie zus, dokumenty online do pobrania,
swiadczenie,
spelnione,

Umowa o udział w imprezie turystycznej

›› Pobierz teraz

Umowa o udział w imprezie turystycznej.
Dokument Word do edycji.

Umowa pomiędzy Organizatorem a Zamawiającym o udział w imprezie turystycznej. Organizator zobowiązuje się do przygotowania i prowadzenia imprezy turystycznej, Zamawiający zgłasza swój a także innych osób udział w imprezie.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
uklad,
umowa o udzial w imprezie turystycznej, zabawa turystyczna,
wycieczka,
impreza turystyczna,
dokument online, porozumienie, wycieczka za granice, firma turystyczna,
podróż, układ, współpraca, wycieczka krajoznawcza, Umowa o udział w imprezie turystycznej,
biuro turystyczne,

Umowa przewozu

›› Pobierz teraz

Umowa przewozu.
Dokument Word do edycji.

Umowa pomiędzy Wysyłającym a Przewoźnikiem. Wysyłający obowiązany jest uiścić Przewoźnikowi określoną kwotę w danym terminie, a także zobowiązany jest na żądanie Przewoźnika wystawić list przewozowy. Przewoźnik przejmuje odpowiedzialność za szkody wynikłe podczas przewozu.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowy cywilnoprawne, transportowac,
przewóz osób,
porozumienie,
dokument online, uklad,
układ, dokumenty do pobrania,
przesyłka, przewozy, umowa przewozu wzór, transport, dokumenty online do pobrania,
dostawa paczki, wysyłka,

Wezwanie do wydania przedmiotu

›› Pobierz teraz

Wezwanie do wydania przedmiotu.
Dokument Word do edycji.

Wezwanie do wydania przedmiotu zgodnie z wcześniej podpisaną umową i dokonaniu wpłaty. Informacja, iż do chwili obecnej przedmiot nie został dostarczony. Zainteresowany nie został również poinformowany o powodach, dla których tak się stało. Niniejsze wezwanie jest ostateczne. W przypadku nie wydania przez przedmiotu w określonym terminie, sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podpisanie umowy,
wydawanie przedmiotu,
dokument online, dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania, wzywać, wzywanie,
wzywac,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
podpisana umowa,
przedmiot,
Wezwanie do wydania przedmiotu,
podpisywać umowy,

Umowa pożyczki (pomiędzy osobami fizycznymi)

›› Pobierz teraz

Umowa pożyczki (pomiędzy osobami fizycznymi)

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
dlug kredyt kredyty,
pieniądze,
pieniadze,
umowa pozyczki pomiedzy osobami fizycznymi,
dokument online, dlugi,
układ, pożyczać,
zobowiązanie,
dokumenty online do pobrania,
pożyczki, pożyczka, kredyt, wierzytelność,

Umowa dostawy

›› Pobierz teraz

Umowa dostawy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowy dostaw, roznoszenie, umowa dostaw,
uklad, umowa na dostawę,
umowa dostawa, dostarczenie produktu,
dostawa,
dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania,
umowy o dostawę,
dokument online,
umowa o dostawę, układ, dokumenty online do pobrania,

Umowa Darowizny

›› Pobierz teraz

Umowa Darowizny
Dokument w formacie Word - do edycji.

Umowa darowizny sankcjonuje i potwierdza dokonanie darowizny między dwiema osobami. Określa prawa i obowiązki obu stron oraz mówi kiedy darowizna może być odwołana. Niezbędna aby zarejestrować darowiznę w Urzędzie Skarbowym

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa o darowizne,
dofinansowanie,
dokument do pobrania, dokumenty do pobrania, darować, umowa o darowiznę,
podatek od darowizn,
darowac, uklad, dokumenty online do pobrania, dokument online,
Umowa Darowizny,
akt darowizny, układ,
darowizna,

Porozumienie w sprawie długów

›› Pobierz teraz

Jest to propozycja zawarcia porozumienia w sprawie potrącenia długów pomiędzy dwiema stronami umowy.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, dokumenty do pobrania, długi, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
porozumienie w sprawie długów, dokumenty online do pobrania, porozumienie odnośnie długów,

Umowa o reklame

›› Pobierz teraz

Wzór potwierdzenia zawarcia umowy o kooperacji i reklamy w rozgłośni radiowej.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, umowa o reklame, dokument online, dokumenty do pobrania,
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, umowa o reklamę, dokument do pobrania,
umowa o świadczenie usług reklamowych,
dokumenty online do pobrania, reklama, umowa o reklame,

Porozumienie w sprawie odszkodowania powypadkowego

›› Pobierz teraz

Wzór dokumentu dotyczącego zawarcia porozumienia w sprawie odszkodowania powypadkowego pomiędzy stronami.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
porozumienie, dokument do pobrania,
porozumienie odszkodowania wypadkowego,
odszkodowanie powypadkowe, dokument online, dokumenty online do pobrania,
porozumienie powypadkowe, odszkodowanie po wypadku, dokumenty do pobrania, porozumienie po wypadku,
dokumenty online do pobrania, odszkodowanie powypadkowe,

Powiadomienie o odstąpieniu od transakcji

›› Pobierz teraz

Dokument zawierający treść powiadomienia o odstąpienia od transakcji i zwrocie zaliczki. Możliwość odstąpienia od transakcji istnieje tylko i wyłącznie wtedy, gdy widnieje taki zapis w sporządzonej umowie pomiędzy stronami.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, dokument online, dokument do pobrania, odstapienie od transakcji, dokumenty online do pobrania, powiadomienie o odstąpieniu od transakcji,
odstąpienie od transakcji, odstąpienie od transakcji,
dokumenty online do pobrania,

Porozumienie w sprawie rozwiązania umowy o współpracy

›› Pobierz teraz

Dokument dotyczący porozumienia w sprawie rozwiązania umowy o współpracy pomiędzy stronami na podstawie konkretnego paragrafu sporządzonej wcześniej umowy.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
porozumienie o rozwiazanie umowy,
rozwiązanie umowy o wspolpracy, rozwiazanie umowy o współpracy, dokumenty online do pobrania,
jak rozwiązać umowe współpracy,
rozwiązanie współpracy, rozwiązanie umowy o współpracy,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokument online, rozwiazanie umowy o wspolpracy, dokumenty do pobrania,

Propozycja rozwiązania umowy

›› Pobierz teraz

Dokument zawierający propozycję rozwiązania umowy, ze względu na niesprzyjające okoliczności, które uniemożliwiają dalszą współpracę.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
jak rozwiązać umowe,
propozycja rozwiązania umowy, rozwiązanie umowy, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania, dokument do pobrania,
umowa,
dokument online,
rozwiązanie,
rozwiązywanie umowy,

Cesja

›› Pobierz teraz

Wzór przykładowej cesji. W dokumencie określa się dokładnie przedmiot przenoszonych wierzytelności.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
cesja definicja,
dokument online, wzor cesji,
cesja umowa, przykładowa cesja,
cesja, dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania, cesja wzór,
wzór cesji,
cesja,
wzory umów cesja,
cesja druk,

Ugoda

›› Pobierz teraz

W celu rozwiązania sporu pomiędzy kupującym a sprzedającym należy spisać ugodę.

Przedmiotem ugody są prawa i obowiązki stron, wynikające z umowy sprzedaży.

We wzorze tej ugody sprzedający zobowiązuje się do pokrycia kosztów poniesionych przez kupującego z tytułu utraconych korzyści wynikających z niedotrzymania umowy przez sprzedającego.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
rozwód ugoda,
dokument online,
dokumenty online do pobrania,
ugoda alimenty, co to jest ugoda, ugoda umowa,
zgoda,
ugoda prawo, ugoda wzór, wzory pism ugoda, ugoda wzory,
ugoda, dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania, ugoda sandomierska,

Ugoda pozasądowa

›› Pobierz teraz

Wzór ugody pozasądowej dotyczącej spłaty długu przez Dłużnika swojemu Wierzycielowi z tytułu zalegania opłat za wykonanie usług bądź dostarczenie towaru.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
ugoda pozasądowa wzór, dokumenty online do pobrania,
ugody pozasądowej,
wzór ugody pozasądowej,
ugoda pozasadowa, dokument do pobrania,
ugoda pozasądowa,
dokumenty online do pobrania,
ugoda pozasądowa,
dokumenty do pobrania,

Umowa dealerska

›› Pobierz teraz

Wzór umowy dealerskiej.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dilerska umowa, dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
diler,
umowa dealerska, dokument do pobrania,
umowa dilerska,
dealer, umowa dilerska,
dokumenty do pobrania,
dokument online,

Umowa do gwarancji

›› Pobierz teraz

Wzór umowy sporządzanej pomiędzy gwarantem a zleceniodawcą.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
pozyczka pieniezna, gwarant, pożyczka,
dokument online,
pożyczka pieniężna, pozyczka,
pozyczka pieniężna,
umowa gwarancji,
dokumenty do pobrania,
pożyczka pieniezna, umowa do gwarancji, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,

Umowa Forfaitingu

›› Pobierz teraz

Wzór umowy forfaitingu

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
dokumenty online do pobrania,
umowa forfaitingu, dokument do pobrania, wzor umowy forfaitingu, forfaiting, wzór umowy forfaitingu, Umowa Forfaitingu,
dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,

Umowa Franchisingu

›› Pobierz teraz

Wzór umowy Franchisingu.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, umowa franchisingu,
dokumenty online do pobrania,
franchising, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokument online,

Umowa leasingu

›› Pobierz teraz

Wzór umowy leasingu.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa leasingu samochodu,
leasing,
zakończenie umowy leasingowej, umowa leasingu wzór,
cesje umów leasingowych, dokument do pobrania, umowa leasingu, dokument online, dokumenty do pobrania,
umowa leasingu, umowy leasingu, umowa leasingowa, wzór umowy leasingowej,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,

Umowa o przejęcie długu

›› Pobierz teraz

Wzór umowy o przejęcie długu.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa o przejęcie długu, umowa o przejęciu długu, dokument online, dokumenty online do pobrania,
umowa o przejęcie długu,
przejecie dlugu,
dokument do pobrania,
przejęcie długu,
dokumenty do pobrania,
przejęcie długu,
dokumenty online do pobrania,

Umowa poręczenia

›› Pobierz teraz

Wzór umowy poręczenia.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
umowa poreczenia, umowa poręczenia, umowa poręczenia,
dokument online, umowa poręczenia wzór,
dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania, dokument do pobrania poręczenie, umowy poręczenia,

Umowa przewłaszczenia

›› Pobierz teraz

Wzór umowy przewłaszczenia rzeczy ruchomej zawieranej pomiędzy Kredytodawcą a Kredytobiorcą.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa przewłaszczenie, dokumenty online do pobrania,
dokument online, dokumenty online do pobrania, umowa przewłaszczenia, przewłaszczenie, dokument do pobrania,
wzór umowy przewłaszczenia,
dokumenty do pobrania, umowa przewłaszczenia rzeczy,
umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie, umowa przewłaszczenia,
umowy przewłaszczenia,

Umowa ustanowienia zastawu

›› Pobierz teraz

Wzór umowy zawieranej pomiędzy osobami fizycznymi dotyczącego zastawienia rzeczy kredytobiorcy na rzecz kredytodawcy.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, umowa zastawu, zastaw, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
umowa ustanowienia zastawu, dokument online,
dokumenty online do pobrania, zastaw,

Formularz wypowiedzenia umowy o prowadzenie bankowych rachunków bieżących w mBanku

›› Pobierz teraz

Formularz wypowiedzenia umowy o prowadzenie bankowych rachunków bieżących w mBanku. Dokument zapisany w formacie PDF

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Formularz wypowiedzenia umowy o prowadzenie bankowych rachunków bieżących w mBanku,
rachunek bieżący, dokument online, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, prowadzenie rachunku bieżących,
dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania, formularz,
formularz do pobrania,

Zgłoszenie zamiaru wybudowania ogrodzenia

›› Pobierz teraz

Zgłoszenie zamiaru wybudowania ogrodzenia. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
ogrodzenie, dokument online,
dokumenty do pobrania,
zgłoszenie zamiaru wybudowania ogrodzenia, budowanie ogrodzenia, budowa ogrodzenia,
jak wybudować ogrodzenie,
wybudowanie ogrodzenia,
jak wybudować ogrodzenie, dokumenty online do pobrania, zamiaru budowy ogrodzenia, dokument do pobrania, budowa ogrodzeń, dokumenty online do pobrania,

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na bycie inwestorem budowy budynku

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na bycie inwestorem budowy budynku. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
budowa,
inwestować, nieruchomość, oświadczenie o wyrażeniu zgody na bycie inwestorem budowy budynku,
inwestor,
dokument online,
budynek, dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
wyrażenie zgody,

Umowa przedwstępna kupna

›› Pobierz teraz

Umowa przedwstępna kupna. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Różne umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa przedwstępna kupno,
dokument do pobrania,
umowa przedwstępna kupna sprzedaży mieszkania, umowa przedwstepna kupna samochodu, umowa przedwstępna kupna sprzedarzy, dokumenty do pobrania, przedwstępna umowa kupna sprzedaży nieruchomości budynku mieszkalnego, umowa przedwstępna kupna ziemi, wzór umowy przedwstępnej kupna nieruchomości, umowa przedwstępna kupna domu, umowa przedwstępna kupna samochodu,
dokumenty online do pobrania, umowa przedwstępna kupna mieszkania wzór,
dokument online, wzór umowy przedwstępnej kupna sprzedaży,