Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2019-02-04

zakresobowiazkow.pl

Zakres obowiązków pracownika

Szukaj:

Kategorie:

› Zakresy Czynności Pracowników› W pracy› Umowy zlecenia› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Prawo pracy› Różne› BHP Instrukcje› PITy - rozliczenia za 2007 r› Horoskop - Znak zodiaku› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień› Referencje› Prawo pracy dla kobiet w ciąży› Listy motywacyjne i CV› Umowy związane z pracą› Wykup mieszkania› Deklaracje VAT, PIT, CIT› Dokumenty do Banku› Dokumenty przydatne przy budowie› Druki księgowe› Grzecznościowe› Informacje dla Urzędu Skarbowego› Krajowy Rejestr Karny› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia› NIP› Pisma do Urzędu Skarbowego› Pisma do TP S.A i innych operatorów› Pozwy sądowe› Prawo spółek handlowych› Prośby do Urzędu Skarbowego› Różne umowy› Sprawozdawczość Budżetowa› Studencik› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy użyczenia› Umowy związane ze świadczeniem usług› Upoważnienia› W urzędzie› Weksle› Wnioski do Urzędu Skarbowego› Wnioski sądowe› Zamówienia, reklamacje› ZUS - poradniki› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy

Sprawozdawczość Budżetowa

Druki Rb - Sprawozdawczość finansowa dla sektoru budżetowego:, miesięczne, półroczne, roczne sprawozdania. Druki dla szkół, uczelni, urzędów.
o dochodach i wydatkach budżetowych i pozabudżetowych,

Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych państwowych jednostek budżetowych

›› Pobierz teraz

Rb-23 miesięczne / roczne 1 sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych państwowych jednostek budżetowych (z wyłączeniem rachunków izb celnych).Dokument zapisany w programie "Excel", gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Sprawozdawczość Budżetowa

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
budżet, dokumenty do pobrania,
wydatek,
budzet, Rb 23, państwowa jednostka budżetowa, wydatki,
dokument do pobrania,
rb-23, dokumenty online do pobrania,
Rb-23 Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych państwowych jednostek budżetowych,
dokument online,
dokumenty online do pobrania,

Sprawozdanie o stanie środków na rachunku bankowym izb celnych do gromadzenia dochodów budżetowych z podatku akcyzowego

›› Pobierz teraz

Rb-23A miesięczne / roczne 1 sprawozdanie o stanie środków na rachunku bankowym izb celnych do gromadzenia dochodów budżetowych z podatku akcyzowego. Dokument zapisany w programie "Excel", gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Sprawozdawczość Budżetowa

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wydatki,
dokument do pobrania, dokument online,
akcyza, dochód,
budzet, wypłata, Rb-23A Sprawozdanie o stanie środków na rachunku bankowym izb celnych do gromadzenia dochodów budżet, rb-23a, wydatek, izba celna, podatek akcyzowy,
budżet,
podatek akcyzowy, dokumenty online do pobrania,

Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych izb celnych

›› Pobierz teraz

Rb-23B miesięczne / roczne 1 sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych izb celnych (z wyłączeniem rachunku do gromadzenia dochodów budżetowych z podatku akcyzowego). Dokument zapisany w programie "Excel", gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Sprawozdawczość Budżetowa

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, budzet,
budżet, wydatki,
dokument do pobrania, rb-23b, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania, izba celna, akcyza,
Rb-23B Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych izb celnych, podatek akcyzowy, dokumenty online do pobrania,
rachunki bakkowe izb celnych,
wydatek,

Sprawozdanie z rozliczenia środków pieniężnych placówki na koniec okresu sprawozdawczego

›› Pobierz teraz

Rb-23PL kwartalne sprawozdanie z rozliczenia środków pieniężnych placówki na koniec okresu sprawozdawczego. Dokument zapisany w programie "Excel", gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Sprawozdawczość Budżetowa

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, dokument do pobrania,
budzet, wydatki, wydatek,
budżet,
okres sprawozdawczy, dokumenty online do pobrania,
środki pieniężne, Rb-23PL Sprawozdanie z rozliczenia środków pieniężnych placówki na koniec okresu sprawozdawczego, dokumenty online do pobrania, pieniądze,
okres sprawozdawczy, rozliczenie, Rb-23PL,

Sprawozdanie o środkach na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy spójności

›› Pobierz teraz

Rb-23 PRF miesięczne / roczne 1 sprawozdanie o środkach na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.Dokument zapisany w programie "Excel", gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Sprawozdawczość Budżetowa

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
budżet, dokument online, fundusz spójności, budzet,
dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, wydatki,
spójnosci,
Rb-23 PRF, dokument do pobrania,
spojności,
Rb-23 PRF Sprawozdanie o środkach na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzą,
fundusz spójności,
wydatek,

Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bieżących urzędów skarbowych do gromadzenia dochodów budżetowych na koniec miesiąca

›› Pobierz teraz

Rb-24 miesięczne / roczne 1 sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bieżących urzędów skarbowych do gromadzenia dochodów budżetowych na koniec miesiąca. Dokument zapisany w programie "Excel", gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Sprawozdawczość Budżetowa

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Rb-24 Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bieżących urzędów skarbowych do gromadzenia dochod,
dokumenty do pobrania,
urząd skarbowy,
dokument do pobrania,
gromadzenie dochodó budżetowych,
budżet, wydatek,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, Rb-24,
wydatki, budzet,
dokument online,

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

›› Pobierz teraz

Rb - 27 miesięczne / roczne 1 sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych.
Dokument zapisany w programie "Excel", gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Sprawozdawczość Budżetowa

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Rb - 27 Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych,
budżet,
Rb - 27, rb 27,
dokument online, wydatki,
plan dochodów budżetowych,
wydatek, dokumenty online do pobrania, plan dochodów budżetowych,
dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania, budzet, dokument do pobrania,

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych placówki za okres od początku roku do końca

›› Pobierz teraz

Rb-27PL - kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych placówki za okres od początku roku do końca. Dokument zapisany w programie "Excel", gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Sprawozdawczość Budżetowa

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
budzet,
plan dochodów,
dokumenty online do pobrania,
wydatek,
Rb-27PL Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych placówki za okres od początku roku do ko,
dokument do pobrania, Rb-27PL, wydatki, dochodow,
dokumenty do pobrania, sprawozdania,
dokument online, budżet,

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

›› Pobierz teraz

Rb-27S MIESIĘCZNE / ROCZNE 1 SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1. Dokument zapisany w programie "Excel", gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Sprawozdawczość Budżetowa

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
budzet, Rb-27S,
wydatek, budżet,
dokumenty do pobrania,
sprawozdania, dokument online, dokumenty online do pobrania, dochodow, wydatki,
dokument do pobrania, Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego,
plan dochodów,

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

›› Pobierz teraz

Rb-27ZZ - kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami. Dokument zapisany w programie "Excel", gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Sprawozdawczość Budżetowa

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
budżet, Rb-27ZZ, plan dochodów,
dochody, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, wydatki, wydatek,
budzet, dokumenty do pobrania,
Rb-27ZZ Sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracj, dokumenty online do pobrania, dokument online,

Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych

›› Pobierz teraz

Rb-PDP PÓŁROCZNE / ROCZNE1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW PODATKOWYCH. Dokument zapisany w programie "Excel", gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Sprawozdawczość Budżetowa

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podatek, dochód podatkowy,
sprawozdania,
wydatek, dokumenty online do pobrania,
Rb-PDP,
Rb-PDP Sprawozdanie z wykonani dochodów podatkowych,
budzet, budżet,
dokument online,
wydatki, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa za okres od początku roku do dnia

›› Pobierz teraz

Rb-28 miesięczne / roczne 1 sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa za okres od początku roku do dnia. Dokument zapisany w programie "Excel", gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Sprawozdawczość Budżetowa

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania, dokument online, Rb-28 Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa za okres od początku roku do dnia, wydatek,
wydatki,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
budżet,
budzet,
Rb-28,

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych placówki

›› Pobierz teraz

Rb-28PL - kwartalne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych placówki za okres od początku roku do końca roku. Dokument zapisany w programie "Excel", gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Sprawozdawczość Budżetowa

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wydatki, Rb-28PL Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych placówki za okres od początku roku do ko,
dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania,
budzet, dokumenty online do pobrania, budżet, wydatek, Rb-28PL,
dokument online, dokumenty online do pobrania,

Sprawozdanie z wydatkowania środków na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na koniec miesiąca

›› Pobierz teraz

Rb-28 PRF miesięczne / roczne 1 sprawozdanie z wydatkowania środków na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na koniec miesiąca. Dokument zapisany w programie "Excel", gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Sprawozdawczość Budżetowa

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
budzet,
Rb-28 PRF, fundusz spojności, wydatki,
dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
wydatek,
Rb-28 PRF Sprawozdanie z wydatkowania środków na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środ, budżet,
dokument online, spojności,
fundusz strukturalny,

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego

›› Pobierz teraz

Rb-28NW miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego. Dokument zapisany w programie "Excel", gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Sprawozdawczość Budżetowa

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
które nie wygasły z upływem roku budżetowego,
dokumenty do pobrania, które nie wygasły z upływem roku budżetowego, dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
Rb-28NW, rb-28nw sprawozdanie z wykonania planu wydatków, budżet,
dokument do pobrania,
wydatek,
Rb-28NW Sprawozdanie z wykonania planu wydatków, budzet,
wydatki,
dokument online,

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

›› Pobierz teraz

Rb-28S MIESIĘCZNE /ROCZNE1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO. Dokument zapisany w programie "Excel", gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Sprawozdawczość Budżetowa

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Rb-28S,
dokumenty online do pobrania, samorząd terytorialny, dokument online,
dokument do pobrania,
budzet, budżet, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,
Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, samorzad, wydatki,
wydatek,

Sprawozdanie o nadwyżce, deficycie

›› Pobierz teraz

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE 1

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Sprawozdawczość Budżetowa

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wydatek,
nadwyzka, dokument online, dokumenty online do pobrania, Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce,
wydatki, dokument do pobrania, deficycie,
dokumenty do pobrania, rb-nds,
budzet,
nadwyżka, dokumenty online do pobrania, budżet,

Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużników oraz gwarancji i poręczeń

›› Pobierz teraz

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ
WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ. Dokument zapisany w programie "Excel", gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Sprawozdawczość Budżetowa

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zobowiązanie, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania, budzet, dokument online, Rb-Z,
zobowiazanie, budżet,
poręczenia, wydatek,
dokument do pobrania, Rb-Z Sprawozdanie o stanie zobowiązań tytułów dłużnych oraz gwarancji poręczeń,
wydatki, dokumenty online do pobrania, gwarancja,

Sprawozdanie o stanie należności jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego,funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej, jednostki samorządu terytorialnego

›› Pobierz teraz

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI jednostki budżetowej / zakładu budżetowego /
gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego 1. Dokument zapisany w programie "Excel", gotowy do edycji i wydruku. Sprawozdanie za 2007r.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Sprawozdawczość Budżetowa

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wydatki, rb-n,
fundusz celowy,
dokument online, budzet, gospodarstwo pomocnicze,
samorząd Rb-N Sprawozdanie o stanie należnościterytorialny, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania, budżet,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
wydatek,

Sprawozdanie z wykonania planów finanoswych zakładów budżetowych.

›› Pobierz teraz

Rb-30 półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych za okres od początku roku do dnia... roku....Dokument zapisany w programie "Excel", gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Sprawozdawczość Budżetowa

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wydatek, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
finanse, Rb 30, dokument online,
Rb-30 Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych,
wydatki, plan finansow, budżet,
Rb-30, budzet,
dokument do pobrania,

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych

›› Pobierz teraz

Rb-31 półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych za okres od początku roku do dnia.... Dokument zapisany w programie "Excel", gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Sprawozdawczość Budżetowa

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, budżet, dokument online,
wydatki, dokumenty do pobrania, budzet, wydatek,
plan finansow, dokumenty online do pobrania, Rb-31 Sprawozdanie z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych,
Rb-31,

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa za okres od początku roku do dnia

›› Pobierz teraz

Rb-28 miesięczne / roczne 1) sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa za okres od początku roku do dnia. Dokument zapisany w programie "Excel", gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Sprawozdawczość Budżetowa

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokument online,
dokumenty do pobrania, Rb-28 Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa za okres od początku roku do dnia, dokumenty online do pobrania, Rb-28, wydatki, budżet,
wydatek,
budzet,

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych placówki

›› Pobierz teraz

Rb-28PL - kwartalne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych placówki za okres od początku roku do końca kwartału. Dokument zapisany w programie "Excel", gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Sprawozdawczość Budżetowa

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Rb-28PL Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych placówki za okres od początku roku do ko,
dokument online, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
Rb-28PL,
wydatek,
dokumenty do pobrania,
budzet,
dokumenty online do pobrania, wydatki, budżet,

Sprawozdanie z wydatkowania środków na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na koniec miesiąca

›› Pobierz teraz

Rb-28 PRF miesięczne / roczne 1 sprawozdanie z wydatkowania środków na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na koniec miesiąca. Dokument zapisany w programie "Excel", gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Sprawozdawczość Budżetowa

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Rb-28 PRF,
fundusz spojności, budżet,
dokument online, Rb-28 PRF Sprawozdanie z wydatkowania środków na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środ, dokument do pobrania,
spojności,
fundusz strukturalny,
dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,
wydatki,
budzet, dokumenty online do pobrania,
wydatek,

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego

›› Pobierz teraz

Rb-28NW miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego. Dokument zapisany w programie "Excel", gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Sprawozdawczość Budżetowa

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,
wydatki, Rb-28NW,
które nie wygasły z upływem roku budżetowego, rb-28nw sprawozdanie z wykonania planu wydatków,
dokument online, budzet,
budżet,
dokument do pobrania,
które nie wygasły z upływem roku budżetowego,
Rb-28NW Sprawozdanie z wykonania planu wydatków,
wydatek,

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

›› Pobierz teraz

Rb-28S MIESIĘCZNE / ROCZNE1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO. Dokument zapisany w programie "Excel", gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Sprawozdawczość Budżetowa

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wydatek,
wydatki,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
budżet, budzet, dokument do pobrania,
samorzad, dokumenty do pobrania, Rb-28S,
Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, dokument online,
samorząd terytorialny,

Sprawozdanie z wykonania planów finanoswych zakładów budżetowych.

›› Pobierz teraz

Rb-30 półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych za okres od początku roku do dnia. Dokument zapisany w programie "Excel", gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Sprawozdawczość Budżetowa

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
budżet,
plan finansow,
Rb-30 Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych, wydatki, Rb-30, dokumenty online do pobrania, budzet, dokument online, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, wydatek, dokumenty do pobrania,

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych

›› Pobierz teraz

Rb-30 półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych za okres od początku roku do dnia. Dokument zapisany w programie "Excel", gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Sprawozdawczość Budżetowa

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
plan finansow, dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania, b-30 Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych,
wydatki, dokument online,
dokumenty online do pobrania,
budżet, wydatek,
budzet, dokumenty online do pobrania, Rb-30,

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych

›› Pobierz teraz

Rb-31 półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych za okres od początku roku do dnia.Dokument zapisany w programie "Excel", gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Sprawozdawczość Budżetowa

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, budzet, wydatek, dokumenty online do pobrania,
wydatki, dokumenty online do pobrania,
Rb-31 Sprawozdanie z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych, budżet, Rb-31,
plan finansow,
dokument do pobrania,
dokument online,

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nieposiadających osobowości prawnej

›› Pobierz teraz

Rb-33 półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nieposiadających osobowości prawnej. Dokument zapisany w programie "Excel", gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Sprawozdawczość Budżetowa

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, Rb-33 Sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nieposiadających osobowości praw,
budżet, budzet, wydatek, dokumenty online do pobrania, plan finansow,
wydatki, dokument do pobrania, Rb-33,
dokumenty online do pobrania, dokument online,

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych

›› Pobierz teraz

Rb-34 kwartalne sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych. Dokument zapisany w programie "Excel", gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Sprawozdawczość Budżetowa

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
budżet, budzet,
wydatek,
Rb-34, Rb-34 Sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków, dokument do pobrania,
wydatki, plan finansow,
dokumenty online do pobrania, dokument online, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,

Sprawozdanie z wykonania, określonego w ustawie budżetowej na rok, planu finansowego państwowego funduszu celowego

›› Pobierz teraz

Rb-40 półroczne / roczne sprawozdanie z wykonania, określonego w ustawie budżetowej na rok, planu finansowego państwowego funduszu celowego. Dokument zapisany w programie "Excel", gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Sprawozdawczość Budżetowa

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, panstwowy,
dokument do pobrania,
wydatki, fundusz celowy, Rb40, ustawa, Rb-40, Rb 40, budżet,
wydatek, państwowy fundusz, dokumenty online do pobrania, państwowy fundusz celowy,
Rb-40 Sprawozdanie z wykonania planu finansowego państwowego funduszu celowego,

Sprawozdanie o dotacjach / wydatkach 1 związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

›› Pobierz teraz

Rb-50 - kwartalne sprawozdanie o dotacjach / wydatkach 1 związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami. Dokument zapisany w programie "Excel", gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Sprawozdawczość Budżetowa

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
budzet,
dokumenty online do pobrania,
Rb-50 Sprawozdanie o dotacjach / wydatkach 1 związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji,
wydatek, dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania,
dokument online, administracja, ustawa,
dokumenty online do pobrania, wydatki, rb-50,
budżet,

Sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach ... od początku roku do końca kwartału

›› Pobierz teraz

Rb-70 kwartalne sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach ... od początku roku do końca kwartału. Dokument zapisany w programie "Excel", gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Sprawozdawczość Budżetowa

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
budżet,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, wydatki, dokument online, budzet,
Rb-70 Sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach ... od początku roku do końca kwartału,
wydatek, rb-70, dokument do pobrania, zatrudnienie,
wynagrodzenie, dokumenty do pobrania,

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków/ dotacji na finansowanie inwestycji.

›› Pobierz teraz

Rb-71 kwartalne sprawozdanie z wykonania planu wydatków / dotacji na finansowanie inwestycji wieloletnich za okres od początku roku do końca kwartału, roku.Dokument zapisany w programie "Excel", gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Sprawozdawczość Budżetowa

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Rb-71,
plan wydatków, dokument do pobrania, budżet,
dokumenty online do pobrania, sprawozdawczosc budzetowa,
Rb 71, inwestycja,
rb 71 kwartalne sprawozdanie z wykonania planu wydatków,
Rb71, wydatki,
wydatek,
dokument online, sprawozdawczość budżetowa,
dokumenty do pobrania,

Sprawozdanie o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki sektora finansów publicznych

›› Pobierz teraz

Rb-WS roczne sprawozdanie o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki sektora finansów publicznych dokument na 2008r. Dokument zapisany w programie "Excel", gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Sprawozdawczość Budżetowa

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
Rb-WS, Rb-WS Sprawozdanie o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki sektora finansów publiczn, dokument online, dokument do pobrania,
finanse publiczne, wydatek,
budżet, budzet, dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
wydatki,

Sprawozdanie o przepływach środków na rachunku funduszu motywacyjnego

›› Pobierz teraz

Rb-FM półroczne/roczne sprawozdanie o przepływach środków na rachunku funduszu motywacyjnego. Dokument zapisany w programie "Excel", gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Sprawozdawczość Budżetowa

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Rb-FM Sprawozdanie o przepływach środków na rachunku funduszu motywacyjnego, dokumenty online do pobrania, fundusz motywacyjny,
budzet, wydatek, dokument do pobrania, Rb-FM, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania, wydatki, budżet, dokument online,

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu ubezpieczeń społecznych

›› Pobierz teraz

Rb - ZUS PÓŁROCZNE / ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH.Dokument zapisany w programie "Excel", gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Sprawozdawczość Budżetowa

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Rb - ZUS Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu ubezpieczeń społecznych, wydatek,
wydatki,
dokumenty online do pobrania,
budzet, dokumenty do pobrania, Rb - ZUS,
ubezpieczenie społeczne,
dokument online, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, budżet,

Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych samorządowych jesdnostki budżetowej, jednostki samorządu terytorialneho

›› Pobierz teraz

Rb-ST roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych samorządowych jednostek budżetowych/
jednostek samorządu terytorialnego1). Dokument zapisany w programie "Excel", gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Sprawozdawczość Budżetowa

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
Rb-ST Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych samorządowych jednostek budżetowych/, budżet, dokument online,
dokumenty online do pobrania, wydatek, budzet, Rb-ST,
dokumenty online do pobrania, wydatki, rachunek bankowy,
dokument do pobrania,

Sprawozdanie o stanie zobowiązań wynikacjących z umów partnerstwa publicznego-prywatnego

›› Pobierz teraz

Rb-Z-PPP KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO. Dokument zapisany w programie "Excel", gotowy do edycji i wydruku. Sprawozdanie za 2007 r.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Sprawozdawczość Budżetowa

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
partnerstwo, wydatek, budzet,
budżet,
dokumenty online do pobrania, umoa,
dokument do pobrania,
dokument online, dokumenty do pobrania,
Rb-Z-PPP, Rb-Z-PPP Sprawozdanie o stanie zobowiązań wynikających z umów partnerstwa publiczno-prywatnego, dokumenty online do pobrania,
zobowiązanie,
wydatki,