Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2017-02-28

zakresobowiazkow.pl

Zakres obowiązków pracownika

Szukaj:

Kategorie:

› Zakresy Czynności Pracowników› W pracy› Umowy zlecenia› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Prawo pracy› Różne› BHP Instrukcje› PITy - rozliczenia za 2007 r› Horoskop - Znak zodiaku› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień› Referencje› Prawo pracy dla kobiet w ciąży› Listy motywacyjne i CV› Umowy związane z pracą› Wykup mieszkania› Deklaracje VAT, PIT, CIT› Dokumenty do Banku› Dokumenty przydatne przy budowie› Druki księgowe› Grzecznościowe› Informacje dla Urzędu Skarbowego› Krajowy Rejestr Karny› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia› NIP› Pisma do Urzędu Skarbowego› Pisma do TP S.A i innych operatorów› Pozwy sądowe› Prawo spółek handlowych› Prośby do Urzędu Skarbowego› Różne umowy› Sprawozdawczość Budżetowa› Studencik› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy użyczenia› Umowy związane ze świadczeniem usług› Upoważnienia› W urzędzie› Weksle› Wnioski do Urzędu Skarbowego› Wnioski sądowe› Zamówienia, reklamacje› ZUS - poradniki› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy

Sprawozdawczość Budżetowa

Druki Rb - Sprawozdawczość finansowa dla sektoru budżetowego:, miesięczne, półroczne, roczne sprawozdania. Druki dla szkół, uczelni, urzędów.
o dochodach i wydatkach budżetowych i pozabudżetowych,

Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych państwowych jednostek budżetowych

›› Pobierz teraz

Rb-23 miesięczne / roczne 1 sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych państwowych jednostek budżetowych (z wyłączeniem rachunków izb celnych).Dokument zapisany w programie "Excel", gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Sprawozdawczość Budżetowa

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania,
wydatek, wydatki,
dokument online,
rb-23, budżet, budzet, Rb 23,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
Rb-23 Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych państwowych jednostek budżetowych, państwowa jednostka budżetowa,

Sprawozdanie o stanie środków na rachunku bankowym izb celnych do gromadzenia dochodów budżetowych z podatku akcyzowego

›› Pobierz teraz

Rb-23A miesięczne / roczne 1 sprawozdanie o stanie środków na rachunku bankowym izb celnych do gromadzenia dochodów budżetowych z podatku akcyzowego. Dokument zapisany w programie "Excel", gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Sprawozdawczość Budżetowa

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
rb-23a,
wypłata, izba celna,
budzet, dokumenty online do pobrania, akcyza, zarobek,
podatek akcyzowy, dokument do pobrania, wydatki,
wydatek,
podatek akcyzowy, dokumenty do pobrania,
dokument online, dokumenty online do pobrania,

Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych izb celnych

›› Pobierz teraz

Rb-23B miesięczne / roczne 1 sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych izb celnych (z wyłączeniem rachunku do gromadzenia dochodów budżetowych z podatku akcyzowego). Dokument zapisany w programie "Excel", gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Sprawozdawczość Budżetowa

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, wydatki, dokumenty online do pobrania, budzet, podatek akcyzowy, wydatek,
rb-23b, rachunki bakkowe izb celnych,
rb-23b sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych izb celnych,
dokument online,
dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania, Rb-23B Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych izb celnych, izba celna,
akcyza,

Sprawozdanie z rozliczenia środków pieniężnych placówki na koniec okresu sprawozdawczego

›› Pobierz teraz

Rb-23PL kwartalne sprawozdanie z rozliczenia środków pieniężnych placówki na koniec okresu sprawozdawczego. Dokument zapisany w programie "Excel", gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Sprawozdawczość Budżetowa

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pieniądze,
budżet,
dokumenty online do pobrania,
rozliczenie, budzet,
dokumenty do pobrania, środki pieniężne,
okres sprawozdawczy,
dokument online, okres sprawozdawczy, wydatek, Rb-23PL Sprawozdanie z rozliczenia środków pieniężnych placówki na koniec okresu sprawozdawczego, wydatki, dokument do pobrania, Rb-23PL,

Sprawozdanie o środkach na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy spójności

›› Pobierz teraz

Rb-23 PRF miesięczne / roczne 1 sprawozdanie o środkach na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.Dokument zapisany w programie "Excel", gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Sprawozdawczość Budżetowa

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
budzet, fundusz spójności,
dokument do pobrania,
Rb-23 PRF,
wydatek,
Rb-23 PRF Sprawozdanie o środkach na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzą, dokumenty do pobrania, fundusz spójności, spójnosci, dokumenty online do pobrania, wydatki,
budżet, dokument online,
dokumenty online do pobrania,
spojności,

Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bieżących urzędów skarbowych do gromadzenia dochodów budżetowych na koniec miesiąca

›› Pobierz teraz

Rb-24 miesięczne / roczne 1 sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bieżących urzędów skarbowych do gromadzenia dochodów budżetowych na koniec miesiąca. Dokument zapisany w programie "Excel", gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Sprawozdawczość Budżetowa

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
Rb-24 Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bieżących urzędów skarbowych do gromadzenia dochod, urząd skarbowy, wydatki,
dokument do pobrania, gromadzenie dochodó budżetowych,
wydatek, budzet,
Rb-24,
budżet,
dokument online,

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

›› Pobierz teraz

Rb - 27 miesięczne / roczne 1 sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych.
Dokument zapisany w programie "Excel", gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Sprawozdawczość Budżetowa

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
plan dochodów budżetowych,
dokument do pobrania,
budzet,
wydatki,
dokumenty do pobrania, rb 27,
Rb - 27 Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych, budżet,
wydatek,
dokumenty online do pobrania,
plan dochodów budżetowych,
dokument online,
Rb - 27,
dokumenty online do pobrania,

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych placówki za okres od początku roku do końca

›› Pobierz teraz

Rb-27PL - kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych placówki za okres od początku roku do końca. Dokument zapisany w programie "Excel", gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Sprawozdawczość Budżetowa

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wydatki, budżet, dochodow, dokument online, plan dochodów, sprawozdania,
wydatek, dokumenty do pobrania,
Rb-27PL Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych placówki za okres od początku roku do ko, dokumenty online do pobrania,
budzet, Rb-27PL,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

›› Pobierz teraz

Rb-27S MIESIĘCZNE / ROCZNE 1 SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1. Dokument zapisany w programie "Excel", gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Sprawozdawczość Budżetowa

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
budżet,
plan dochodów,
budzet,
dochodow, wydatek, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, sprawozdania, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokument online,
Rb-27S, wydatki,

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

›› Pobierz teraz

Rb-27ZZ - kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami. Dokument zapisany w programie "Excel", gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Sprawozdawczość Budżetowa

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
plan dochodów,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
wydatek, Rb-27ZZ, wydatki, dokument do pobrania,
budzet, dokumenty do pobrania, dokument online,
dochody, Rb-27ZZ Sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracj, budżet,

Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych

›› Pobierz teraz

Rb-PDP PÓŁROCZNE / ROCZNE1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW PODATKOWYCH. Dokument zapisany w programie "Excel", gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Sprawozdawczość Budżetowa

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, podatek,
budzet,
dochód podatkowy, dokument do pobrania, Rb-PDP Sprawozdanie z wykonani dochodów podatkowych, dokumenty online do pobrania, wydatek,
budżet, dokumenty do pobrania,
dokument online, wydatki,
sprawozdania,
Rb-PDP,

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa za okres od początku roku do dnia

›› Pobierz teraz

Rb-28 miesięczne / roczne 1 sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa za okres od początku roku do dnia. Dokument zapisany w programie "Excel", gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Sprawozdawczość Budżetowa

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, Rb-28 Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa za okres od początku roku do dnia,
Rb-28,
budżet, dokument online,
wydatki,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
wydatek,
dokumenty do pobrania, budzet,

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych placówki

›› Pobierz teraz

Rb-28PL - kwartalne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych placówki za okres od początku roku do końca roku. Dokument zapisany w programie "Excel", gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Sprawozdawczość Budżetowa

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, wydatki, budżet, budzet, dokument do pobrania,
Rb-28PL,
dokumenty online do pobrania,
dokument online, wydatek, dokumenty online do pobrania,
Rb-28PL Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych placówki za okres od początku roku do ko,

Sprawozdanie z wydatkowania środków na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na koniec miesiąca

›› Pobierz teraz

Rb-28 PRF miesięczne / roczne 1 sprawozdanie z wydatkowania środków na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na koniec miesiąca. Dokument zapisany w programie "Excel", gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Sprawozdawczość Budżetowa

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
budzet,
budżet,
fundusz strukturalny,
dokumenty do pobrania, wydatek,
Rb-28 PRF,
Rb-28 PRF Sprawozdanie z wydatkowania środków na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środ,
spojności, wydatki, fundusz spojności,
dokument online, dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego

›› Pobierz teraz

Rb-28NW miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego. Dokument zapisany w programie "Excel", gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Sprawozdawczość Budżetowa

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, Rb-28NW Sprawozdanie z wykonania planu wydatków, Rb-28NW,
dokumenty online do pobrania, budzet,
dokumenty online do pobrania, dokument online, rb-28nw sprawozdanie z wykonania planu wydatków, budżet, wydatek,
które nie wygasły z upływem roku budżetowego,
dokumenty do pobrania,
które nie wygasły z upływem roku budżetowego, wydatki,

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

›› Pobierz teraz

Rb-28S MIESIĘCZNE /ROCZNE1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO. Dokument zapisany w programie "Excel", gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Sprawozdawczość Budżetowa

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wydatki, wydatek, dokumenty online do pobrania,
budżet,
Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, dokument online,
samorzad,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, Rb-28S,
budzet, dokumenty do pobrania,
samorząd terytorialny,

Sprawozdanie o nadwyżce, deficycie

›› Pobierz teraz

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE 1

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Sprawozdawczość Budżetowa

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
wydatek, budzet,
dokument do pobrania,
Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce, rb-nds, budżet, nadwyzka, nadwyżka, deficycie,
wydatki,
dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,

Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużników oraz gwarancji i poręczeń

›› Pobierz teraz

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ
WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ. Dokument zapisany w programie "Excel", gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Sprawozdawczość Budżetowa

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania,
poręczenia,
dokumenty online do pobrania,
wydatek, gwarancja, dokument online,
Rb-Z,
dokumenty online do pobrania, Rb-Z Sprawozdanie o stanie zobowiązań tytułów dłużnych oraz gwarancji poręczeń, budzet,
wydatki,
zobowiazanie,
zobowiązanie, budżet,

Sprawozdanie o stanie należności jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego,funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej, jednostki samorządu terytorialnego

›› Pobierz teraz

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI jednostki budżetowej / zakładu budżetowego /
gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego 1. Dokument zapisany w programie "Excel", gotowy do edycji i wydruku. Sprawozdanie za 2007r.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Sprawozdawczość Budżetowa

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, budżet,
gospodarstwo pomocnicze,
wydatek,
fundusz celowy,
dokument do pobrania, wydatki,
rb-n, samorząd Rb-N Sprawozdanie o stanie należnościterytorialny, dokument online, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,
budzet,

Sprawozdanie z wykonania planów finanoswych zakładów budżetowych.

›› Pobierz teraz

Rb-30 półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych za okres od początku roku do dnia... roku....Dokument zapisany w programie "Excel", gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Sprawozdawczość Budżetowa

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
plan finansow, Rb-30,
Rb-30 Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
wydatek, finanse,
dokumenty do pobrania,
budzet, dokumenty online do pobrania,
dokument online, Rb 30, budżet, wydatki,

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych

›› Pobierz teraz

Rb-31 półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych za okres od początku roku do dnia.... Dokument zapisany w programie "Excel", gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Sprawozdawczość Budżetowa

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, plan finansow,
Rb-31, wydatek, dokument online, Rb-31 Sprawozdanie z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych, budżet, dokument do pobrania,
wydatki, dokumenty do pobrania, budzet,
dokumenty online do pobrania,

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa za okres od początku roku do dnia

›› Pobierz teraz

Rb-28 miesięczne / roczne 1) sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa za okres od początku roku do dnia. Dokument zapisany w programie "Excel", gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Sprawozdawczość Budżetowa

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
wydatek, budżet, budzet,
Rb-28 Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa za okres od początku roku do dnia, dokumenty online do pobrania, Rb-28, dokument online,
dokument do pobrania, wydatki, dokumenty do pobrania,

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych placówki

›› Pobierz teraz

Rb-28PL - kwartalne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych placówki za okres od początku roku do końca kwartału. Dokument zapisany w programie "Excel", gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Sprawozdawczość Budżetowa

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, dokument online,
wydatek,
dokumenty online do pobrania,
Rb-28PL, budzet,
wydatki, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, budżet,
Rb-28PL Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych placówki za okres od początku roku do ko,

Sprawozdanie z wydatkowania środków na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na koniec miesiąca

›› Pobierz teraz

Rb-28 PRF miesięczne / roczne 1 sprawozdanie z wydatkowania środków na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na koniec miesiąca. Dokument zapisany w programie "Excel", gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Sprawozdawczość Budżetowa

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
spojności,
dokumenty online do pobrania, wydatki,
budżet,
fundusz strukturalny,
wydatek, dokumenty do pobrania, dokument online,
Rb-28 PRF Sprawozdanie z wydatkowania środków na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środ, fundusz spojności,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, Rb-28 PRF,
budzet,

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego

›› Pobierz teraz

Rb-28NW miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego. Dokument zapisany w programie "Excel", gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Sprawozdawczość Budżetowa

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
dokumenty do pobrania, Rb-28NW Sprawozdanie z wykonania planu wydatków, Rb-28NW, które nie wygasły z upływem roku budżetowego, dokumenty online do pobrania,
rb-28nw sprawozdanie z wykonania planu wydatków,
wydatki,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
budżet,
wydatek, budzet,
które nie wygasły z upływem roku budżetowego,

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

›› Pobierz teraz

Rb-28S MIESIĘCZNE / ROCZNE1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO. Dokument zapisany w programie "Excel", gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Sprawozdawczość Budżetowa

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, samorząd terytorialny,
budżet,
dokumenty do pobrania, wydatki,
Rb-28S,
wydatek, budzet,
dokumenty online do pobrania,
samorzad, Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, dokument online,
dokument do pobrania,

Sprawozdanie z wykonania planów finanoswych zakładów budżetowych.

›› Pobierz teraz

Rb-30 półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych za okres od początku roku do dnia. Dokument zapisany w programie "Excel", gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Sprawozdawczość Budżetowa

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
budżet,
plan finansow, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, budzet,
wydatki, Rb-30 Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych,
dokumenty online do pobrania,
dokument online,
Rb-30, wydatek,

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych

›› Pobierz teraz

Rb-30 półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych za okres od początku roku do dnia. Dokument zapisany w programie "Excel", gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Sprawozdawczość Budżetowa

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
plan finansow,
wydatki, dokumenty do pobrania, b-30 Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych,
dokument online,
wydatek,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, budzet, budżet, Rb-30,
dokument do pobrania,

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych

›› Pobierz teraz

Rb-31 półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych za okres od początku roku do dnia.Dokument zapisany w programie "Excel", gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Sprawozdawczość Budżetowa

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
budżet, dokumenty do pobrania, dokument do pobrania,
budzet,
plan finansow,
wydatek, Rb-31 Sprawozdanie z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych,
Rb-31, dokumenty online do pobrania,
dokument online, dokumenty online do pobrania, wydatki,

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nieposiadających osobowości prawnej

›› Pobierz teraz

Rb-33 półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nieposiadających osobowości prawnej. Dokument zapisany w programie "Excel", gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Sprawozdawczość Budżetowa

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
budżet,
plan finansow,
Rb-33 Sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nieposiadających osobowości praw,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, Rb-33, dokument online,
dokumenty do pobrania, budzet, wydatki,
wydatek,

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych

›› Pobierz teraz

Rb-34 kwartalne sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych. Dokument zapisany w programie "Excel", gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Sprawozdawczość Budżetowa

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
plan finansow, dokumenty online do pobrania,
wydatki,
budzet,
dokument online, Rb-34 Sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków, Rb-34,
wydatek,
budżet,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,

Sprawozdanie z wykonania, określonego w ustawie budżetowej na rok, planu finansowego państwowego funduszu celowego

›› Pobierz teraz

Rb-40 półroczne / roczne sprawozdanie z wykonania, określonego w ustawie budżetowej na rok, planu finansowego państwowego funduszu celowego. Dokument zapisany w programie "Excel", gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Sprawozdawczość Budżetowa

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
sprawozdanie,
Rb 40,
ustawa, fundusz,
budżet, dokumenty do pobrania,
celowy,
państwowy fundusz celowy,
dokumenty online do pobrania,
budzet,
Rb40,
wydatek, wydatki,
dokumenty online do pobrania, ustawa budżetowa,

Sprawozdanie o dotacjach / wydatkach 1 związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

›› Pobierz teraz

Rb-50 - kwartalne sprawozdanie o dotacjach / wydatkach 1 związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami. Dokument zapisany w programie "Excel", gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Sprawozdawczość Budżetowa

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, rb-50,
administracja,
budżet, Rb-50 Sprawozdanie o dotacjach / wydatkach 1 związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji, wydatki,
dokumenty do pobrania,
budzet,
ustawa,
dokumenty online do pobrania, wydatek,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,

Sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach ... od początku roku do końca kwartału

›› Pobierz teraz

Rb-70 kwartalne sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach ... od początku roku do końca kwartału. Dokument zapisany w programie "Excel", gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Sprawozdawczość Budżetowa

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, zatrudnienie, wydatki, budżet, dokument do pobrania, wynagrodzenie, wydatek,
dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania, budzet,
Rb-70 Sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach ... od początku roku do końca kwartału,
rb-70,
dokumenty online do pobrania,

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków/ dotacji na finansowanie inwestycji.

›› Pobierz teraz

Rb-71 kwartalne sprawozdanie z wykonania planu wydatków / dotacji na finansowanie inwestycji wieloletnich za okres od początku roku do końca kwartału, roku.Dokument zapisany w programie "Excel", gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Sprawozdawczość Budżetowa

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
inwestycja,
Rb-71,
Rb 71 Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu wydatków, Rb 71,
Rb71,
dokument do pobrania,
rb 71 kwartalne sprawozdanie z wykonania planu wydatków,
dokumenty online do pobrania, budzet, finansowane inwestycje,
dokumenty do pobrania,
wydatki, dokument online,
plan wydatków,
sprawozdawczość budżetowa,

Sprawozdanie o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki sektora finansów publicznych

›› Pobierz teraz

Rb-WS roczne sprawozdanie o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki sektora finansów publicznych dokument na 2008r. Dokument zapisany w programie "Excel", gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Sprawozdawczość Budżetowa

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, budżet,
wydatki,
dokument online,
dokument do pobrania,
finanse publiczne,
dokumenty do pobrania,
Rb-WS Sprawozdanie o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki sektora finansów publiczn, Rb-WS, budzet,
dokumenty online do pobrania, wydatek,

Sprawozdanie o przepływach środków na rachunku funduszu motywacyjnego

›› Pobierz teraz

Rb-FM półroczne/roczne sprawozdanie o przepływach środków na rachunku funduszu motywacyjnego. Dokument zapisany w programie "Excel", gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Sprawozdawczość Budżetowa

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Rb-FM Sprawozdanie o przepływach środków na rachunku funduszu motywacyjnego, dokumenty online do pobrania, wydatek, dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,
budżet, wydatki, budzet,
Rb-FM,
dokument online, fundusz motywacyjny, dokument do pobrania,

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu ubezpieczeń społecznych

›› Pobierz teraz

Rb - ZUS PÓŁROCZNE / ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH.Dokument zapisany w programie "Excel", gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Sprawozdawczość Budżetowa

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
budżet, wydatek,
dokument do pobrania, wydatki, Rb - ZUS, dokumenty do pobrania, Rb - ZUS Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu ubezpieczeń społecznych,
dokumenty online do pobrania,
ubezpieczenie społeczne,
dokumenty online do pobrania, dokument online, budzet,

Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych samorządowych jesdnostki budżetowej, jednostki samorządu terytorialneho

›› Pobierz teraz

Rb-ST roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych samorządowych jednostek budżetowych/
jednostek samorządu terytorialnego1). Dokument zapisany w programie "Excel", gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Sprawozdawczość Budżetowa

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, wydatek,
dokumenty do pobrania,
wydatki, dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, budżet,
dokument online,
Rb-ST,
rachunek bankowy,
Rb-ST Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych samorządowych jednostek budżetowych/,
budzet,

Sprawozdanie o stanie zobowiązań wynikacjących z umów partnerstwa publicznego-prywatnego

›› Pobierz teraz

Rb-Z-PPP KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO. Dokument zapisany w programie "Excel", gotowy do edycji i wydruku. Sprawozdanie za 2007 r.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Sprawozdawczość Budżetowa

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
partnerstwo, dokumenty do pobrania, wydatki,
dokument online, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, budżet, Rb-Z-PPP Sprawozdanie o stanie zobowiązań wynikających z umów partnerstwa publiczno-prywatnego, wydatek, Rb-Z-PPP, zobowiązanie,
budzet,
umoa,