Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2017-02-28

zakresobowiazkow.pl

Zakres obowiązków pracownika

Szukaj:

Kategorie:

› Zakresy Czynności Pracowników› W pracy› Umowy zlecenia› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Prawo pracy› Różne› BHP Instrukcje› PITy - rozliczenia za 2007 r› Horoskop - Znak zodiaku› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień› Referencje› Prawo pracy dla kobiet w ciąży› Listy motywacyjne i CV› Umowy związane z pracą› Wykup mieszkania› Deklaracje VAT, PIT, CIT› Dokumenty do Banku› Dokumenty przydatne przy budowie› Druki księgowe› Grzecznościowe› Informacje dla Urzędu Skarbowego› Krajowy Rejestr Karny› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia› NIP› Pisma do Urzędu Skarbowego› Pisma do TP S.A i innych operatorów› Pozwy sądowe› Prawo spółek handlowych› Prośby do Urzędu Skarbowego› Różne umowy› Sprawozdawczość Budżetowa› Studencik› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy użyczenia› Umowy związane ze świadczeniem usług› Upoważnienia› W urzędzie› Weksle› Wnioski do Urzędu Skarbowego› Wnioski sądowe› Zamówienia, reklamacje› ZUS - poradniki› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy

Studencik

Znajdujesz się w podbramkowej sytuacji?

Grozi Ci wydalenie z Uczelni, na której się kształcisz?

Panie w Dziekanacie cały czas mówią o pismach, ale nie chcą zbytnio pomóc?


TUTAJ ZNAJDZIESZ WZORY PISM, KTÓRYCH POTRZEBUJESZ

Przedłużenie sesji.

›› Pobierz teraz

Wzór dokumentu jaki należy złożyć w dziekanacie w celu przedłużenia sesji egzaminacyjnej (zimowej albo letniej). W dokumencie są podane przykładowe 2 powody, z których to nie mogliśmy zaliczyć wszystkich egzaminów.

Dokument w formacie *.doc - łatwy i prosty w edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Studencik

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
przedłużenie sesji uj, do dziekana, przedłużenie sesji umcs, prośba o przedłużenie sesji egzaminacyjnej, pisma do rektora,
przedłużenie sesji podanie, wnioski składane do dziekanatu,
dokument do pobrania,
pismo do dziekanatu,
dokument online,
wnioski skladane do dziekanatu,
o przedłużenie sesji, prosba o przedluzenie sesji, dokumenty online do pobrania, pisma do prorektora,

Wpis warunkowy.

›› Pobierz teraz

W przypadku gdy nie posiada się zaliczenia z jednego przedmiotu można ubiegać się o dokonanie wpisu warunkowego z tego przedmiotu.

Dokument z prośba o dokonanie wpisu warunkowego z konkretnego przedmiotu.

Plik należy najpierw edytować na własne potrzeby a później złożyć w dziekanacie.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Studencik

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podania o wpis warunkowy, wpis warunkowy, wpis warunkowy agh,
pisma do prorektora,
wnioski studenckie,
dokumenty online do pobrania, pismo do dziekanatu,
pisma do rektora, wnioski dla studenta, wzór podania o wpis warunkowy,
przekształcenie wpisu warunkowego, wpis warunkowy na uczelnie,
wnioski składane do dziekanatu, dokument do pobrania, wniosku do dziekanatu,

Zmiana grupy ćwiczeniowej.

›› Pobierz teraz

Nie masz możliwości zamiany grupy w stosunku 1:1 ? Oto dokument, który powinien Ci to umożliwić. Wniosek należy edytować na własne potrzeby i złożyć w dziekanacie.

Plik w formacie *.doc .

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Studencik

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prosba o zmiane grupy, pisma do rektora,
grupa ćwiczeniowa,
pisma do prorektora, pisma do dziekanatu,
prośba o zmiane grupy,
dokumenty do pobrania,
wnioski składane do dziekanatu,
zmiana grupy,
pismo do rektora, wniosku do dziekanatu,
pismo do dziekanatu, zmiana grupy ćwiczeniowej,
dokument online,
wnioski dla studenta,

Zmiana grupy ćwiczeniowej.

›› Pobierz teraz

Ciężka sytuacja finansowa zmusiła Cię do podjęcia pracy i nie możesz studiować w trybie dziennym ? Oto dokument dla Ciebie. Wystarczy pobrać i złożyć w dziekanacie.

Plik w formacie *.doc - łatwy do edycji.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Studencik

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zmiana trybu studiów, do dziekana,
dzienne, pisma do prorektora, wniosku do dziekanatu,
dokument online,
pismo do dziekanatu,
zmiana na dzienne,
zmiana ze studiów dziennych na zaoczne, dokument do pobrania,
pisma do dziekanatu, dokumenty online do pobrania, pismo do prorektora,
wnioski studenckie,
zmiana trybu studiów,

Rezygnacja z dalszego studiowania.

›› Pobierz teraz

Wzór dokumenty, jaki należy złożyć w dziekanacie w przypadku gdy chcemy zakończyć studiowanie na danej uczelni. Należy pamiętać, że przed złożeniem takiego podania, należy uregulować wszelkie formalności (tzw. karta obiegowa).

Plik w formacie *.doc - łatwy do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Studencik

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wniosku do dziekanatu, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokument online, rezygnacja z dalszego studiowania,
dokument do pobrania,
wnioski dla studenta,
pisma do rektora,
wnioski skladane do dziekanatu, rezygnacja z nauki, pismo do dziekanatu, wnioski studenckie, pisma do prorektora,
pisma do dziekanatu,
pismo do rektora,

Podanie o stypendium socjalne

›› Pobierz teraz

Przykładowy wzór podania, które należy złożyć w dziekanacie aby ubiegać się o stypendium socjalne.

Dokument word, łatwy do edycji na włąsne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Studencik

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wnioski skladane do dziekanatu,
pismo do rektora,
dokument online,
wnioski studenckie,
pismo do prorektora, dokumenty online do pobrania,
stypendium socjalne,
pisma do rektora,
wnioski składane do dziekanatu, pismo do dziekanatu, wniosku do dziekanatu, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, do dziekana, dokumenty do pobrania,

Podanie o indywidualny tok nauczania

›› Pobierz teraz

Jest to wzór dokumentu, jaki należy złożyć w dziekanacie w celu indywidualnego toku nauczania.

Dokument Word - łatwy do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Studencik

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pismo do rektora,
dokumenty do pobrania,
wniosku do dziekanatu,
tok nauczania, wnioski składane do dziekanatu,
podanie o indywidualny tok nauczania,
dokument do pobrania, pismo do prorektora,
do dziekana, samodzielny tok,
pismo do dziekanatu, pisma do prorektora, pisma do dziekanatu,
wnioski dla studenta, wnioski studenckie,

Podanie o powtarzanie semestru

›› Pobierz teraz

Jest to wzór dokumentu, jaki należy złożyć w dziekanacie w celu powtarzania semestru.

Dokument Word - łatwy do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Studencik

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wnioski dla studenta, dokumenty online do pobrania,
powtorka semestru,
do dziekana,
dokument do pobrania,
wnioski studenckie,
dokument online, pisma do prorektora,
pisma do rektora, wniosku do dziekanatu,
dokumenty do pobrania,
wnioski skladane do dziekanatu,
pisma do dziekanatu,
dokumenty online do pobrania,
pismo do rektora,

Podanie o przesunięcie terminu obrony pracy dyplomowej

›› Pobierz teraz

Wzór dokumentu jaki należy złożyć w dziekanacie w celu przesunięcia terminu obrony pracy dyplomowej/licencjackiej/magisterskiej bądź przesunąć termin składania takiej pracy do oceny.

Dokument Word - łatwy do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Studencik

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pisma do prorektora,
pisma do dziekanatu,
pismo do rektora,
przesunięcie terminu obrony,
przesuniecie terminu obrony,
dokumenty online do pobrania, termin obrony pracy, do dziekana, wnioski dla studenta, obrona pracy, wnioski skladane do dziekanatu,
dokument online, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania, pisma do rektora,

Podanie o przesunięcie terminu płatności

›› Pobierz teraz

Wzór dokumentu z prośbą o przesunięcie terminu płatności za:
- czesne
- umożenie rat czesnego
- umorzenie odsetek
- umorzenie (inne)

Dokument należy złożyć w dziekanacie.

Plik Word - łatwy do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Studencik

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pisma do dziekanatu, przesunięcie terminu płatności, dokumenty online do pobrania, podanie o przesunięcie terminu płatności, dokument do pobrania, dokumenty do pobrania, wnioski składane do dziekanatu,
pismo do prorektora,
dokumenty online do pobrania,
pisma do rektora, pisma do prorektora, wnioski dla studenta, dokument online, do dziekana, wnioski skladane do dziekanatu,

Podanie z prośbą o reaktywacje w prawach studenta

›› Pobierz teraz

Dokument, jaki należy złożyć w dziekanacie w przypadku kiedy zostaniemy skreśleni z listy studentów.

Dokument Word - łatwy do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Studencik

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wnioski skladane do dziekanatu, dokumenty online do pobrania,
pisma do dziekanatu, pisma do rektora,
wnioski studenckie,
wnioski składane do dziekanatu, dokument do pobrania, pisma do prorektora,
pismo do dziekanatu, do dziekana, pismo do rektora,
pismo do prorektora,
reaktywacja studenta, dokumenty do pobrania, wnioski dla studenta,

Podanie z prośbą o urlop studencki

›› Pobierz teraz

Wzór dokumentu, jaki należy złożyć w dziekanacie w momencie gdy staramy się o urlop studencki:
- zdrowotny
- okolicznościowy
- losowy

Dokument Word - łatwy do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Studencik

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wnioski skladane do dziekanatu,
pismo do prorektora, do dziekana, pismo do dziekanatu,
wnioski składane do dziekanatu, pismo do rektora, urlop studencki,
dokumenty do pobrania, pisma do rektora,
dokumenty online do pobrania,
pisma do dziekanatu,
wniosku do dziekanatu,
wnioski dla studenta, podanie z prośbą o urlop studencki,
dokument online,

Prośba o zmianę promotora

›› Pobierz teraz

Wzór dokumentu jaki należy złożyć w dziekanacie w celu zmiany promotora naszej pracy.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Studencik

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pisma do prorektora, dokument online, zmiana promotora,
pismo do rektora,
dokument do pobrania,
wnioski skladane do dziekanatu, wnioski składane do dziekanatu,
pismo do prorektora,
wnioski dla studenta, pisma do rektora, dokumenty online do pobrania,
pismo do dziekanatu,
wnioski studenckie, do dziekana, dokumenty do pobrania,

Prośba o usprawiedliwienie nieobecności

›› Pobierz teraz

Wzór dokumentu jaki należy złożyć w dziekanacie w przypadku kiedy prowadzący zajęcia/ćwiczenia/egzamin nie chce przyjąć naszego usprawiedliwienia lekarskiego.


Należy pamiętać o tym, że taki dokument trzeba złożyć do 14 dni od momentu zakończenia choroby

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Studencik

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pismo do rektora,
wnioski skladane do dziekanatu, wnioski dla studenta, pisma do dziekanatu, pismo do dziekanatu,
dokument online,
do dziekana,
pisma do prorektora,
dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, wniosku do dziekanatu, pismo do prorektora,
pisma do rektora,

Wniosek o wydanie dokumentów w języku obcym

›› Pobierz teraz

W przypadku kiedy potrzebujemy dokumenty świadczące o ukończeniu wyższej szkoły, kursów, certyfikatów z uczelni w j. obcym składamy poniższe podanie do dziekanatu (o ile istnieje na uczelnimożliwość otrzymania takich dokumentów w j. obcym)

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Studencik

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
druki dokumentów, wniosek druki, wniosku do dziekanatu, wnioski składane do dziekanatu, druk dokumentów,
dyplom w języku obcym,
pisma do rektora,
pismo do rektora,
dokument do pobrania,
wnioski dla studenta,
wnioski studenckie, dokumenty online do pobrania,
dokumenty w języku obcym,
wnioski skladane do dziekanatu, dokumenty do pobrania,

Podanie o przyznanie awansu z przedmiotu

›› Pobierz teraz

Wzór dokumentu jaki należy złożyć w dziekanacie w przypadku kiedy ubiegamy się o AWANS z danego przedmiotu.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Studencik

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pisma do prorektora,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, podanie o awans,
wnioski dla studenta, pismo do prorektora,
wniosek o awans,
pismo do rektora,
pisma do dziekanatu,
dokument online, dokumenty do pobrania, awans, wniosku do dziekanatu, wnioski skladane do dziekanatu, pisma do rektora,

Podanie o przyznanie ulgi prorodzinnej

›› Pobierz teraz

Kiedy studiujemy na prywatnej uczelni, dodatkowo razem z kimś z rodziny można się ubiegać o przyznanie tzw. "ulgi prorodzinnej" (o ile istnieje taka ulga na danej uczelni).

Dokument należy złożyć w dziekanacie, załączając ksero aktów urodzenia (w przypadku rodzeństwa) bądź aktu małżeńskiego (w przypadku małżeństwa).

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Studencik

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pismo do dziekanatu, pisma do rektora,
pisma do prorektora, dokument do pobrania, dokument online,
do dziekana, pismo do rektora, Podanie o przyznanie ulgi prorodzinnej, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania, pismo do prorektora, pisma do dziekanatu, wnioski dla studenta,
wnioski skladane do dziekanatu,
wniosku do dziekanatu,

Podanie do kwestury o przegsięgowanie nadpłaty

›› Pobierz teraz

W przypadku prywatnych uczelni można przeksięgować nadpłaty na różne cele, np:
- na poczet czesnego
- na poczet poprawek

Dokument należy złożyć w dziekanacie.


Plik w formacie Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Studencik

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pismo do dziekanatu,
wnioski składane do dziekanatu, do dziekana,
wnioski studenckie, pismo do prorektora, wnioski skladane do dziekanatu,
pisma do rektora,
dokumenty online do pobrania, wnioski dla studenta,
przeksiegowanie nadplaty,
przeksiegowanie nadpłaty, dokument online,
wniosku do dziekanatu, pisma do dziekanatu,
dokumenty do pobrania,

Podanie o zmianę kierunku studiów

›› Pobierz teraz

W przypadku kiedy chcemy zmienić kierunek studiów na uczelni, należy złożyć powyższy wniosek w dziekanacie.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Studencik

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pisma do rektora,
dokument online, wnioski składane do dziekanatu,
wnioski skladane do dziekanatu,
pismo do rektora, dokumenty online do pobrania, zmiana kierunku, dokument do pobrania,
pisma do dziekanatu,
dokumenty do pobrania, wniosku do dziekanatu,
pismo do dziekanatu, wnioski studenckie, dokumenty online do pobrania,
zmiana kierunku studiów,

Wniosek o zwrot opłat pobranych za egzaminy poprawkowe

›› Pobierz teraz

Zgodnie z opinią Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego student może się ubiegać o zwrot kosztów pobranych za egzaminy poprawkowe na każdego rodzaju uczelni (prywatnej oraz państwowej).

"Student ma prawo do składania egzaminu poprawkowego z każdego przedmiotu, egzamin ten jest procedurą zaliczenia przedmiotu, a nie \'powtarzaniem zajęc dydaktycznych\', za które można pobierać opłaty, ponadto z żadnego obowiązującego przepisu nie wynika iż uczelnie mogą pobierać opłaty za egzaminy poprawkowe, które przysługują z mocy regulaminu studiów.

Wniosek należy zaadresować do rektora uczelni wypełnić go swoimi danymi, oraz przesłać również do wiadomości Rzecznika Praw Studenta.

Wniosek zawiera:
- dokument word z wnioskiem
- pisma Parlamentu Studentów skierowane do ministerstwa
- opinię ministerstwa nt. pobieranych opłat, którą można dołączyć do wniosku jako uzasadnienie

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Studencik

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania, wniosek o zwrot opłat pobranych za egzaminy poprawkowe, egzaminy poprawkowe,
zwrot opłat, wniosek o zwrot opłat pobranych za egzamine poprawkowe, dokument online,
dokumenty online do pobrania,

Wniosek o przyznanie stypendium ministra za osiągnięcia w nauce na rok akademicki 2007/2008

›› Pobierz teraz

Wniosek o przyznanie stypendium ministra za osiągnięcia w nauce na rok akademicki 2007/2008. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Studencik

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
przyznanie stypendium,
wniosek o stypendium za naukę,
jak dostać stypendium,
nauka i stypendium, dokument do pobrania, dokument online, dokumenty online do pobrania, jak dostać stypendium od ministra,
dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,
stypendium, wniosek o przyznanie stypendium ministra za osiągnięcia w nauce na rok akademicki 2007/2008,
stypendium od ministra, wniosek o stypendium,

Wniosek o przyznanie zapomogi

›› Pobierz teraz

Wniosek o przyznanie zapomogi. Dokument należy złożyć w dziekanacie. Wniosek zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Studencik

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania, zapomoga,
dokumenty online do pobrania,
wniosek o przyznanie zapomogi, zapomoga dla studenta, dokumenty online do pobrania,
dokument o przyznanie zamomogi, wniosek o przyznanie zapomogi, wniosek o przyznanie jednorazowej zapomogi, dokument online,

Wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe

›› Pobierz teraz

Wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Studencik

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wniosek o studia podyplomowane, dokument online, wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe, dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania, wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe,
studia podyplomowe,

Przykładowe ogłoszenie o wynajęcie pokoju (mieszkania)

›› Pobierz teraz

Przykładowe ogłoszenie wynajęcie pokoju lub mieszkania dla studenta. Szukasz pokoju i mieszkania nie wiesz jak napisać ogłoszenie mamy dla Ciebie przykładowy dokument z ogłoszeniem. Ogłoszenie jest przygotowane do rozwieszenia. Dokument zapisany w formacie doc. Ogłoszenie należy otworzyć za pomocą programu Word. Dokument jest przygotowany do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Studencik

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
ogłoszenia,
Przykładowe ogłoszenie o wynajęcie pokoju (mieszkania),
ogłoszenie o wynajęcie pokoju,
ogłoszenie o wynajęcie,
pokoje do wynajęcia, pokoje do wynajęcia, pokój do wynajęcia,
szukasz pokoju,
dokument ogłoszenia, jak napisać ogłoszenie, ogłoszenie dla studenta,

Podanie o uczestniczenie w obronie pracy dyplomowej Promotora nie będącego pracownikiem Uczelni

›› Pobierz teraz

Jesteś w sytuacji kiedy po jakimś dłuższym okresie kończysz pisać pracę inżynierską. Dowiadujesz się przez przypadek np. w Dziekanacie, że Twój Promotor zmienił Uczelnie lub po prostu przestał na niej pracować.

Boisz się, że wyznaczenie nowego Promotora będzie skutkowało wywróceniem Twojej pracy "do góry nogami"? Twój Promotor, po kontakcie z nim, wyraził chęć dokończenia "współpracy" z Tobą.

Możesz złożyć u dziekana prośbę o umożliwienie uczestniczenia w obronie Twojej pracy dyplomowej Promotora, który nie jest pracownikiem Uczelni.

Tylko najpierw upewnij się, że Promotor będzie mógł przyjechać na Twoją obronę.

Dokument WORD do edycji.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Studencik

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
obrona pracy,
praca dyplomowa,
student,
uczelnia,
egzamin dyplomowy inżynierski,
promotor nie pracuje na uczelni, promotor spoza uczelni, promotor,