Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2017-02-28

zakresobowiazkow.pl

Zakres obowiązków pracownika

Szukaj:

Kategorie:

› Zakresy Czynności Pracowników› W pracy› Umowy zlecenia› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Prawo pracy› Różne› BHP Instrukcje› PITy - rozliczenia za 2007 r› Horoskop - Znak zodiaku› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień› Referencje› Prawo pracy dla kobiet w ciąży› Listy motywacyjne i CV› Umowy związane z pracą› Wykup mieszkania› Deklaracje VAT, PIT, CIT› Dokumenty do Banku› Dokumenty przydatne przy budowie› Druki księgowe› Grzecznościowe› Informacje dla Urzędu Skarbowego› Krajowy Rejestr Karny› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia› NIP› Pisma do Urzędu Skarbowego› Pisma do TP S.A i innych operatorów› Pozwy sądowe› Prawo spółek handlowych› Prośby do Urzędu Skarbowego› Różne umowy› Sprawozdawczość Budżetowa› Studencik› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy użyczenia› Umowy związane ze świadczeniem usług› Upoważnienia› W urzędzie› Weksle› Wnioski do Urzędu Skarbowego› Wnioski sądowe› Zamówienia, reklamacje› ZUS - poradniki› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy

Studencik

Znajdujesz się w podbramkowej sytuacji?

Grozi Ci wydalenie z Uczelni, na której się kształcisz?

Panie w Dziekanacie cały czas mówią o pismach, ale nie chcą zbytnio pomóc?


TUTAJ ZNAJDZIESZ WZORY PISM, KTÓRYCH POTRZEBUJESZ

Przedłużenie sesji.

›› Pobierz teraz

Wzór dokumentu jaki należy złożyć w dziekanacie w celu przedłużenia sesji egzaminacyjnej (zimowej albo letniej). W dokumencie są podane przykładowe 2 powody, z których to nie mogliśmy zaliczyć wszystkich egzaminów.

Dokument w formacie *.doc - łatwy i prosty w edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Studencik

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pisma do rektora, sesja egzaminacyjna, przedłużenie sesji wzór, do dziekana, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania, wnioski składane do dziekanatu, przedłużenie sesji uam,
wniosku do dziekanatu, wnioski dla studenta,
pismo do rektora, prosba o przedluzenie sesji,
dokument online, dokument do pobrania, wnioski skladane do dziekanatu,

Wpis warunkowy.

›› Pobierz teraz

W przypadku gdy nie posiada się zaliczenia z jednego przedmiotu można ubiegać się o dokonanie wpisu warunkowego z tego przedmiotu.

Dokument z prośba o dokonanie wpisu warunkowego z konkretnego przedmiotu.

Plik należy najpierw edytować na własne potrzeby a później złożyć w dziekanacie.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Studencik

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wnioski studenckie,
wpisu warunkowego, dokument do pobrania,
podanie o wpis warunkowy, pismo do dziekanatu, dokumenty online do pobrania,
pismo do rektora,
pismo do prorektora, wpis warunkowy na uczelnie, uczelnia a wpis warunkowy, podania o wpis warunkowy,
wpis warunkowy wzór,
przekształcenie wpisu warunkowego, wnioski składane do dziekanatu,
wpis warunkowy agh,

Zmiana grupy ćwiczeniowej.

›› Pobierz teraz

Nie masz możliwości zamiany grupy w stosunku 1:1 ? Oto dokument, który powinien Ci to umożliwić. Wniosek należy edytować na własne potrzeby i złożyć w dziekanacie.

Plik w formacie *.doc .

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Studencik

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wniosku do dziekanatu, pisma do dziekanatu, wnioski skladane do dziekanatu, wnioski składane do dziekanatu,
zmiana grupy, pisma do rektora, dokumenty online do pobrania,
grupa ćwiczeniowa, dokument online,
zmiana grupy ćwiczeniowej, wnioski dla studenta, wnioski studenckie,
dokument do pobrania,
pismo do prorektora,
pismo do dziekanatu,

Zmiana grupy ćwiczeniowej.

›› Pobierz teraz

Ciężka sytuacja finansowa zmusiła Cię do podjęcia pracy i nie możesz studiować w trybie dziennym ? Oto dokument dla Ciebie. Wystarczy pobrać i złożyć w dziekanacie.

Plik w formacie *.doc - łatwy do edycji.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Studencik

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zmiana na zaoczne,
do dziekana, zmiana na dzienne, wnioski składane do dziekanatu, zaoczne,
pisma do prorektora,
zmiana trybu studiów, dzienne, zmiana ze studiów dziennych na zaoczne,
dokumenty online do pobrania, wnioski dla studenta,
dokumenty online do pobrania, zmiana trybu studiów, dokumenty do pobrania, wnioski studenckie,

Rezygnacja z dalszego studiowania.

›› Pobierz teraz

Wzór dokumenty, jaki należy złożyć w dziekanacie w przypadku gdy chcemy zakończyć studiowanie na danej uczelni. Należy pamiętać, że przed złożeniem takiego podania, należy uregulować wszelkie formalności (tzw. karta obiegowa).

Plik w formacie *.doc - łatwy do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Studencik

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
wniosku do dziekanatu, wnioski studenckie, pisma do dziekanatu,
wnioski dla studenta,
pisma do rektora, pismo do rektora, pismo do dziekanatu,
dokument online,
rezygnacja z nauki, rezygnacja z uczelni,
wnioski składane do dziekanatu,
rezygnacja ze studiów, pisma do prorektora,
dokumenty do pobrania,

Podanie o stypendium socjalne

›› Pobierz teraz

Przykładowy wzór podania, które należy złożyć w dziekanacie aby ubiegać się o stypendium socjalne.

Dokument word, łatwy do edycji na włąsne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Studencik

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pisma do dziekanatu, wnioski składane do dziekanatu,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokument online, wniosku do dziekanatu,
wnioski skladane do dziekanatu, wnioski dla studenta, pismo do rektora, dokumenty online do pobrania, do dziekana,
wnioski studenckie, pisma do rektora, dokumenty do pobrania,
pismo do prorektora,

Podanie o indywidualny tok nauczania

›› Pobierz teraz

Jest to wzór dokumentu, jaki należy złożyć w dziekanacie w celu indywidualnego toku nauczania.

Dokument Word - łatwy do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Studencik

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pismo do prorektora, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
pismo do dziekanatu, do dziekana,
wnioski studenckie,
pisma do rektora, tok nauczania, samodzielny tok,
wniosku do dziekanatu, pisma do dziekanatu, samodzielny tok nauczania, dokument do pobrania, dokument online,

Podanie o powtarzanie semestru

›› Pobierz teraz

Jest to wzór dokumentu, jaki należy złożyć w dziekanacie w celu powtarzania semestru.

Dokument Word - łatwy do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Studencik

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pisma do rektora, pismo do prorektora,
pisma do prorektora,
wnioski skladane do dziekanatu,
wnioski studenckie,
do dziekana,
pismo do rektora,
wniosku do dziekanatu, dokumenty online do pobrania, powtarzanie semestru,
dokumenty online do pobrania, pismo do dziekanatu,
dokument do pobrania,
pisma do dziekanatu,
wnioski dla studenta,

Podanie o przesunięcie terminu obrony pracy dyplomowej

›› Pobierz teraz

Wzór dokumentu jaki należy złożyć w dziekanacie w celu przesunięcia terminu obrony pracy dyplomowej/licencjackiej/magisterskiej bądź przesunąć termin składania takiej pracy do oceny.

Dokument Word - łatwy do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Studencik

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pismo do dziekanatu,
pismo do rektora, termin obrony pracy,
dokumenty online do pobrania,
pisma do rektora,
dokumenty online do pobrania,
pisma do dziekanatu, dokumenty do pobrania,
wnioski skladane do dziekanatu, do dziekana,
pisma do prorektora, wnioski dla studenta,
pismo do prorektora,
obrona pracy, dokument do pobrania,

Podanie o przesunięcie terminu płatności

›› Pobierz teraz

Wzór dokumentu z prośbą o przesunięcie terminu płatności za:
- czesne
- umożenie rat czesnego
- umorzenie odsetek
- umorzenie (inne)

Dokument należy złożyć w dziekanacie.

Plik Word - łatwy do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Studencik

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
termin płatności, termin platnosci,
wnioski studenckie,
wnioski dla studenta, wnioski składane do dziekanatu,
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, pisma do rektora,
podanie o przesunięcie terminu płatności, pismo do prorektora,
wnioski skladane do dziekanatu, przesuniecie terminu platnosci, do dziekana, pismo do dziekanatu,

Podanie z prośbą o reaktywacje w prawach studenta

›› Pobierz teraz

Dokument, jaki należy złożyć w dziekanacie w przypadku kiedy zostaniemy skreśleni z listy studentów.

Dokument Word - łatwy do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Studencik

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
wnioski skladane do dziekanatu,
pismo do prorektora,
dokumenty do pobrania,
wniosku do dziekanatu,
dokument online, pisma do rektora, reaktywacja studenta,
pismo do dziekanatu,
do dziekana, pisma do prorektora, pisma do dziekanatu, pismo do rektora,

Podanie z prośbą o urlop studencki

›› Pobierz teraz

Wzór dokumentu, jaki należy złożyć w dziekanacie w momencie gdy staramy się o urlop studencki:
- zdrowotny
- okolicznościowy
- losowy

Dokument Word - łatwy do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Studencik

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
do dziekana, urlop studencki,
wnioski skladane do dziekanatu, pismo do rektora, pisma do rektora,
dokumenty do pobrania,
pismo do dziekanatu,
wnioski studenckie,
wnioski dla studenta,
pisma do prorektora,
pismo do prorektora,
pisma do dziekanatu,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, wnioski składane do dziekanatu,

Prośba o zmianę promotora

›› Pobierz teraz

Wzór dokumentu jaki należy złożyć w dziekanacie w celu zmiany promotora naszej pracy.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Studencik

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
wnioski składane do dziekanatu,
wnioski studenckie, pisma do prorektora,
pismo do dziekanatu,
zmiana promotora, dokument do pobrania,
pisma do dziekanatu, wnioski dla studenta, pisma do rektora,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
pismo do rektora, do dziekana,
dokumenty do pobrania,

Prośba o usprawiedliwienie nieobecności

›› Pobierz teraz

Wzór dokumentu jaki należy złożyć w dziekanacie w przypadku kiedy prowadzący zajęcia/ćwiczenia/egzamin nie chce przyjąć naszego usprawiedliwienia lekarskiego.


Należy pamiętać o tym, że taki dokument trzeba złożyć do 14 dni od momentu zakończenia choroby

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Studencik

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wnioski składane do dziekanatu,
wnioski dla studenta, pisma do dziekanatu,
pisma do rektora, pismo do dziekanatu, dokumenty do pobrania, dokument online,
wnioski skladane do dziekanatu, pismo do rektora, do dziekana,
dokumenty online do pobrania, pisma do prorektora,
dokumenty online do pobrania,
wniosku do dziekanatu, pismo do prorektora,

Wniosek o wydanie dokumentów w języku obcym

›› Pobierz teraz

W przypadku kiedy potrzebujemy dokumenty świadczące o ukończeniu wyższej szkoły, kursów, certyfikatów z uczelni w j. obcym składamy poniższe podanie do dziekanatu (o ile istnieje na uczelnimożliwość otrzymania takich dokumentów w j. obcym)

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Studencik

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
wniosku do dziekanatu, dokumenty do pobrania, wnioski studenckie, do dziekana, dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, pisma do prorektora,
wniosek druk, druki dokumentów,
dyplom w j. angielskim, wnioski skladane do dziekanatu, wnioski składane do dziekanatu,
pismo do prorektora,
pismo do rektora,

Podanie o przyznanie awansu z przedmiotu

›› Pobierz teraz

Wzór dokumentu jaki należy złożyć w dziekanacie w przypadku kiedy ubiegamy się o AWANS z danego przedmiotu.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Studencik

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wnioski studenckie, pismo do prorektora, pismo do rektora, awans,
wniosek o awans, podanie o awans,
dokument do pobrania, wniosku do dziekanatu, wnioski dla studenta, do dziekana, wnioski skladane do dziekanatu, dokumenty online do pobrania, pisma do rektora, pismo do dziekanatu,
dokumenty online do pobrania,

Podanie o przyznanie ulgi prorodzinnej

›› Pobierz teraz

Kiedy studiujemy na prywatnej uczelni, dodatkowo razem z kimś z rodziny można się ubiegać o przyznanie tzw. "ulgi prorodzinnej" (o ile istnieje taka ulga na danej uczelni).

Dokument należy złożyć w dziekanacie, załączając ksero aktów urodzenia (w przypadku rodzeństwa) bądź aktu małżeńskiego (w przypadku małżeństwa).

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Studencik

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Podanie o przyznanie ulgi prorodzinnej, do dziekana,
pisma do dziekanatu, dokument online, pismo do rektora,
dokumenty online do pobrania, wnioski skladane do dziekanatu, pismo do prorektora, pisma do rektora,
ulga prorodzinna dla studentów, wniosku do dziekanatu,
dokumenty do pobrania, wnioski składane do dziekanatu,
pismo do dziekanatu,
pisma do prorektora,

Podanie do kwestury o przegsięgowanie nadpłaty

›› Pobierz teraz

W przypadku prywatnych uczelni można przeksięgować nadpłaty na różne cele, np:
- na poczet czesnego
- na poczet poprawek

Dokument należy złożyć w dziekanacie.


Plik w formacie Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Studencik

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
przeksięgowanie nadpłaty,
pisma do rektora,
przeksiegowanie nadplaty, dokument online, dokumenty online do pobrania,
pisma do dziekanatu,
pismo do rektora, pismo do kwestury, wnioski studenckie, wniosku do dziekanatu, do dziekana, wnioski dla studenta, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,
przeksięgowanie nadplaty,

Podanie o zmianę kierunku studiów

›› Pobierz teraz

W przypadku kiedy chcemy zmienić kierunek studiów na uczelni, należy złożyć powyższy wniosek w dziekanacie.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Studencik

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wnioski skladane do dziekanatu,
pismo do prorektora, wnioski studenckie,
zmiana kierunku studiów,
wnioski dla studenta, pismo do rektora, pisma do prorektora, dokumenty online do pobrania,
pisma do dziekanatu, do dziekana,
pisma do rektora,
dokumenty online do pobrania, dokument online, wniosku do dziekanatu, zmiana kierunku,

Wniosek o zwrot opłat pobranych za egzaminy poprawkowe

›› Pobierz teraz

Zgodnie z opinią Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego student może się ubiegać o zwrot kosztów pobranych za egzaminy poprawkowe na każdego rodzaju uczelni (prywatnej oraz państwowej).

"Student ma prawo do składania egzaminu poprawkowego z każdego przedmiotu, egzamin ten jest procedurą zaliczenia przedmiotu, a nie \'powtarzaniem zajęc dydaktycznych\', za które można pobierać opłaty, ponadto z żadnego obowiązującego przepisu nie wynika iż uczelnie mogą pobierać opłaty za egzaminy poprawkowe, które przysługują z mocy regulaminu studiów.

Wniosek należy zaadresować do rektora uczelni wypełnić go swoimi danymi, oraz przesłać również do wiadomości Rzecznika Praw Studenta.

Wniosek zawiera:
- dokument word z wnioskiem
- pisma Parlamentu Studentów skierowane do ministerstwa
- opinię ministerstwa nt. pobieranych opłat, którą można dołączyć do wniosku jako uzasadnienie

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Studencik

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, wniosek o zwrot opłat pobranych za egzamine poprawkowe,
zwrot opłat,
dokumenty online do pobrania, dokument online, wniosek o zwrot opłat pobranych za egzaminy poprawkowe,
dokumenty do pobrania,
egzaminy poprawkowe, dokument do pobrania,

Wniosek o przyznanie stypendium ministra za osiągnięcia w nauce na rok akademicki 2007/2008

›› Pobierz teraz

Wniosek o przyznanie stypendium ministra za osiągnięcia w nauce na rok akademicki 2007/2008. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Studencik

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
dokument online, dokumenty online do pobrania, wniosek o stypendium za naukę, stypendium, stypendium od ministra,
przyznanie stypendium,
jak dostać stypendium, jak dostać stypendium od ministra, wniosek o przyznanie stypendium ministra za osiągnięcia w nauce na rok akademicki 2007/2008,
dokumenty do pobrania,
wniosek o stypendium,
nauka i stypendium,

Wniosek o przyznanie zapomogi

›› Pobierz teraz

Wniosek o przyznanie zapomogi. Dokument należy złożyć w dziekanacie. Wniosek zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Studencik

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokument o przyznanie zamomogi, wniosek o przyznanie jednorazowej zapomogi,
dokument online,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania, wniosek o przyznanie zapomogi,
zapomoga dla studenta,
zapomoga, wniosek o przyznanie zapomogi,

Wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe

›› Pobierz teraz

Wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Studencik

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
wniosek o studia podyplomowane, dokument do pobrania, dokumenty do pobrania,
studia podyplomowe,
wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe, wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,

Przykładowe ogłoszenie o wynajęcie pokoju (mieszkania)

›› Pobierz teraz

Przykładowe ogłoszenie wynajęcie pokoju lub mieszkania dla studenta. Szukasz pokoju i mieszkania nie wiesz jak napisać ogłoszenie mamy dla Ciebie przykładowy dokument z ogłoszeniem. Ogłoszenie jest przygotowane do rozwieszenia. Dokument zapisany w formacie doc. Ogłoszenie należy otworzyć za pomocą programu Word. Dokument jest przygotowany do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Studencik

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pokoje do wynajęcia, dokument ogłoszenia, pokoje do wynajęcia, szukasz pokoju,
ogłoszenie o wynajęcie pokoju, Przykładowe ogłoszenie o wynajęcie pokoju (mieszkania),
jak napisać ogłoszenie, ogłoszenie dla studenta,
ogłoszenia, ogłoszenie o wynajęcie,
pokój do wynajęcia,

Podanie o uczestniczenie w obronie pracy dyplomowej Promotora nie będącego pracownikiem Uczelni

›› Pobierz teraz

Jesteś w sytuacji kiedy po jakimś dłuższym okresie kończysz pisać pracę inżynierską. Dowiadujesz się przez przypadek np. w Dziekanacie, że Twój Promotor zmienił Uczelnie lub po prostu przestał na niej pracować.

Boisz się, że wyznaczenie nowego Promotora będzie skutkowało wywróceniem Twojej pracy "do góry nogami"? Twój Promotor, po kontakcie z nim, wyraził chęć dokończenia "współpracy" z Tobą.

Możesz złożyć u dziekana prośbę o umożliwienie uczestniczenia w obronie Twojej pracy dyplomowej Promotora, który nie jest pracownikiem Uczelni.

Tylko najpierw upewnij się, że Promotor będzie mógł przyjechać na Twoją obronę.

Dokument WORD do edycji.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Studencik

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
uczelnia, promotor,
student,
promotor nie pracuje na uczelni, praca dyplomowa,
egzamin dyplomowy inżynierski, promotor spoza uczelni, obrona pracy,