Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2019-02-04

zakresobowiazkow.pl

Zakres obowiązków pracownika

Szukaj:

Kategorie:

› Zakresy Czynności Pracowników› W pracy› Umowy zlecenia› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Prawo pracy› Różne› BHP Instrukcje› PITy - rozliczenia za 2007 r› Horoskop - Znak zodiaku› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień› Referencje› Prawo pracy dla kobiet w ciąży› Listy motywacyjne i CV› Umowy związane z pracą› Wykup mieszkania› Deklaracje VAT, PIT, CIT› Dokumenty do Banku› Dokumenty przydatne przy budowie› Druki księgowe› Grzecznościowe› Informacje dla Urzędu Skarbowego› Krajowy Rejestr Karny› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia› NIP› Pisma do Urzędu Skarbowego› Pisma do TP S.A i innych operatorów› Pozwy sądowe› Prawo spółek handlowych› Prośby do Urzędu Skarbowego› Różne umowy› Sprawozdawczość Budżetowa› Studencik› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy użyczenia› Umowy związane ze świadczeniem usług› Upoważnienia› W urzędzie› Weksle› Wnioski do Urzędu Skarbowego› Wnioski sądowe› Zamówienia, reklamacje› ZUS - poradniki› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy

Umowy najmu/sprzedaży

Tutaj znajdziesz dokumenty takie jak: umowa najmu lokalu, umowa najmu samochodu, umowa sprzedaży, umowa zbycia udziałów

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu

›› Pobierz teraz

Dzięki dokumentowi będziesz mógł wypowiedzieć umowę najmu:
- z zachowaniem miesięcznego
- trzymiesięcznego wypowiedzenia
- w trybie natychmiastowym, bez zachowania terminów wypowiedzenia
- Świadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu z wymienionych w piśmie powodów.
Dokument jest zapisany w formacie doc. Oświadczenie należy otworzyć za pomocą programu Word.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
oswiadczać,
dokumenty online do pobrania,
wypowiadać, oświadczenia, deklarowac, wzor pisma,
deklaracje, deklarować,
pisma,
dokumenty do pobrania, dokument online,
wzór pisma, wynajmowac, wynajmować,
wypowiadac,

Umowa sprzedaży samochodu - wersja polska

›› Pobierz teraz

Umowa sprzedaży samochodu. Podatek od czynności cywilno prawnych ponosi kupujący.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
uklad,
umowa kupna,
dokumenty online do pobrania, umowy, sprzedaz samochodu,
Umowa sprzedaży samochodu - wersja polska, porozumienie, dokument do pobrania,
dokument online, porozumienia, dokumenty online do pobrania,
umowa sprzedazy samochodu - wersja polska, umowa kupna sprzedaży,
układ, sprzedaż samochodu,

Umowa najmu lokalu uzytkowego

›› Pobierz teraz

Umowa najmu lokalu użytkowego.
Dokument word do edycji.

Umowa określa prawa i obowiązki najemcy.
Określa zasady kożystania z lokalu użytkowego, odpłatność oraz warunki rozwiązania umowy.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa najmu lokalu użytkowego wzór, wypowiedzenie umowy najmu lokalu użytkowego,
umowa najmu lokal użytkowy, umowa o najem lokalu użytkowego, najem lokalu użytkowego, umowa wynajmu lokalu uzytkowego, porozumienie,
dokument online,
umowy najmu lokalu użytkowego, lokal użytkowy,
umowa najmu lokalu uzytkowego,
wzór umowy najmu lokalu użytkowego,
umowa najmu lokalu użytkowego, umowy najmu lokali użytkowych, dokumenty online do pobrania,

Umowa najmu mieszkania

›› Pobierz teraz

Umowa najmu mieszkania.
Dokument word do edycji.

Umowa określa prawa i obowiązki najemcy.
Określa zasady kożystania z lokalu, odpłatność, możliwość podwyżki czynszu o określony procent oraz warunki rozwiązania umowy.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa najmu mieszkania,
najem mieszkania,
porozumienia, układ, uklad, dokumenty online do pobrania,
najmowanie domu, dokumenty do pobrania,
umowy,
dokument online,
wynajmowanie mieszkania,
dom, dokument do pobrania, najmowanie mieszkania,
dokumenty online do pobrania,

Umowa najmu.

›› Pobierz teraz

Umowa najmu.
Dokument word do edycji.

Umowa określa prawa i obowiązki najemcy i wynajmującego. Określa zasady kożystania z przedmiotu najmu, odpłatność oraz warunki rozwiązania umowy.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
okres wypowiedzenia umowy najmu,
umowa przedwstępna najmu lokalu,
umowa najmu lokalu biurowego, rozwiązanie umowy najmu mieszkania,
wypowiedzenia umowy najmu lokalu,
wypowiedzenia umowy najmu,
umowa o najem, układ,
wzory umów najmu lokalu, rozwiązanie umowy najmu za porozumieniem, umowa najmu autokaru,
przykład umowy najmu,
umowa najmu wzór, rozwiazanie umowy najmu,
umowy najmu lokalu uzytkowego,

Umowa najmu części powierzchni użytkowej.

›› Pobierz teraz

Umowa najmu części powierzchni użytkowej.
Dokument Word do edycji.

Wzór umowy określającej zasady najmu powierzchni użytkowej pomiędzy najemcą a wynajmującym.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowy,
powierzchnia użytkowa,
najmowac,
dokumenty online do pobrania,
najem,
dokument online,
uklad,
powierzchnia uzytkowa, dokumenty do pobrania, Umowa najmu części powierzchni użytkowej., umowa najmu części powierzchni użytkowej, dokumenty online do pobrania, najmować,
porozumienia, dokument do pobrania,

Umowa najmu samochodu.

›› Pobierz teraz

Umowa najmu samochodu.
Dokument Word do edycji.

Umowa określa warunki najmu samochodu oraz opis pojazdu wraz z jego danymi.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa najmu samochodu wzór, porozumienie,
najmowanie samochodu, porozumienia,
umowa najmu samochodu,
układ, dokument do pobrania, umowy,
dokumenty do pobrania, umowa wynajmu samochodu, wzór umowy najmu samochodu, umowy najmu samochodu,
dokumenty online do pobrania, samochód,
uklad,

Umowa podnajmu części lokalu użytkowego.

›› Pobierz teraz

Umowa podnajmu części lokalu użytkowego.
Dokument Word do edycji.

Umowa określa prawa i obowiązki podnajemcy. Określa zasady kożystania z części lokalu użytkowego, odpłatności oraz warunki rozwiązania umowy.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa podnajmu cześci lokalu uzytkowego.,
umowy, Umowa podnajmu części lokalu użytkowego., uklad,
lokal uzytkowy, porozumienia, układ, dokumenty do pobrania, porozumienie,
podnajem,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
lokal użytkowy,
dokumenty online do pobrania, dokument online,

Deklaracja gwarancyjna

›› Pobierz teraz

Deklaracja gwarancyjna.
Dokument word do edycji.

Deklaracja gwarancyjna zapłaty należności.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Deklaracja gwarancyjna, dokumenty online do pobrania, gwarancja,
dokument do pobrania,
zeznanie, dokumenty do pobrania,
zeznania, oświadczenie, oswiadczenie,
dokumenty online do pobrania, deklaracja gwarancyjna,
gwarancje, dokument online,

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
Dokument word do edycji.

Odstąpienie od umowy a rozliczenie między stronami z tytułu odstąpienia nastąpi na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość,
oswiadczenie,
dokumenty online do pobrania,
zeznania,
dokumenty online do pobrania, oświadczenie, odstapienie od umowy, oswiadczenie o odstapieniu od umowy, dokumenty do pobrania,
oswiadczenie o odstapieniu od umowy,
oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, oświadczenie o odstapieniu od umowy, oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
odstąpienie od umowy,

Umowa komisu

›› Pobierz teraz

Umowa komisu.
Dokument Word do edycji.

Umowa pomiędzy Komisantem a Komitentem. Komisant zobowiązuje się do sprzedaży komisowej rzeczy. Komitent oświadcza, że rzeczy oddane Komisantowi do sprzedaży stanowią jego własność i nie są obciążone prawami osób trzecich.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, umowa komis,
uklad,
umowy,
porozumienia, porozumienie,
komis, dokument online, dokumenty online do pobrania, umowa komisu wzór,
umowy komisu,
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
zastaw, umowa komisu,

Umowa kredytu faktoringowego

›› Pobierz teraz

Umowa kredytu faktoringowego.
Dokument Word do edycji.

Umowa pomiędzy Kredytobiorcą a Faktorem. Faktor udziela na wniosek Kredytobiorcy na warunkach określonych w niniejszej umowie kredytu w kwocie odpowiadającej sumie wierzytelności głównych wynikających z wystawionych przez Kredytobiorcę i przedłożonych Faktorowi do akceptacji faktur.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania, umowy, pozyczka,
pożyczka,
dokumenty online do pobrania, dokument online,
porozumienia, Umowa kredytu faktoringowego,
uklad, porozumienie,
kredyt faktoringowy, dokument do pobrania,
układ,

Umowa sprzedaży

›› Pobierz teraz

Umowa sprzedaży.
Dokument word do edycji.

Umowa pomiędzy Sprzedającym a Kupującym. Cena sprzedaży, data wydania rzeczy, Sprzedający oświadcza, iż przedmiot umowy jest wolny od wad fizycznych i prawnych.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa kupno sprzedaż motoroweru,
umowa kupno sprzedaż nieruchomości, umowa o kupno i sprzedaż, umowa kupno sprzedaż działki,
druk umowa kupno sprzedaż samochodu, sprzedaż domu umowa,
umowa kupno sprzedaż samochodu wzór,
umowa na sprzedaż samochodu,
druk umowy kupno sprzedaż samochodu, umowa przedwstępna na sprzedaż mieszkania, umowa kupna sprzedaż pojazdu,
umowa sprzedaży działki,
Umowa sprzedaży, umowa kupna i sprzedaży, umowa kupo sprzedaż,

Umowa o powierzenie wykonawstwa w zakresie realizacji zadania

›› Pobierz teraz

Umowa o powierzenie wykonawstwa w zakresie realizacji zadania.
Dokument Word do edycji.

Umowa o powierzenie wykonawstwa w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą:… Umowa zostaje zawarta na podstawie przyjętej przez Zamawiającego pisemnej oferty. Przedmiot umowy musi być oddany Zamawiającemu w stanie nadającym się bezpośrednio do użytkowania, „pod klucz”, po dokonaniu wszystkich odbiorów technicznych na ruchu w obecności Zamawiającego w zakresie objętym ofertą.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa o powierzenie wykonawstwa w zakresie realiza,
umowy, dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania porozumienia, układ, uklad,
dokumenty online do pobrania,
dokument online, porozumienie,

Umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości

›› Pobierz teraz

Umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości.
Dokument word do edycji.

Umowa pomiędzy Zlecającym a Pośrednikiem. Zlecający powierza, a Pośrednik zobowiązuje się do pośredniczenia w zawarciu przez Dającego zlecenie umowy sprzedaży.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
umowa kupna sprzedaży, dokument do pobrania,
umowy,
porozumienia,
posrednictwo, sprzedaz, nieruchomość, uklad,
pośrednictwo sprzedaży nieruchomości,
porozumienie, dokumenty online do pobrania, ieruchomosć,
Umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości, układ,

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

›› Pobierz teraz

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości.
Dokument word do edycji.

Umowa pomiędzy Sprzedającym reprezentowanym przez Pośrednika a Kupującym dotycząca nieruchomości.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa przedwstępna sprzedazy nieruchomości, zadatek,
umowa przedwstępna kupna sprzedaży nieruchomości,
umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomosci, przedwstępna umowa kupna sprzedaży nieruchomości budynku mieszkalnego, dokumenty online do pobrania, dokument online,
przedwstępna umowa kupna sprzedaży nieruchomości budynku, porozumienie,
Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości,
dokumenty online do pobrania,
sprzedaż nieruchomości,
dokumenty do pobrania, umowa przedwstepna sprzedazy nieruchomości,
umowa przedwstępna kupna sprzedazy nieruchomości,

Umowa sprzedaży na próbę

›› Pobierz teraz

Umowa sprzedaży na próbę.
Dokument word do edycji.

Umowa pomiędzy Sprzedającym a Kupującym. Sprzedawca wyda Kupującemu określony w umowie przedmiot na próbę, celem zbadania przez Kupującego jego właściwości. W razie uznania przez Kupującego przedmiotu sprzedaży za dobry, przedmiot ten przechodzi na własność Kupującego.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, Umowa sprzedaży na próbę, porozumienie, próba,
umowa sprzedazy na probe,
dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, sprzedaz na próbę,
układ,
umowa sprzedaży na próbę, dokument online, proba, porozumienia,
sprzedaż na próbę,

Umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa własności

›› Pobierz teraz

Umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa własności.
Dokument word do edycji.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
układ, uklad, dokument do pobrania,
Umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa włas,
umowa kupna,
porozumienie, umowa sprzedazy na raty z zastrzezeniem prawa wlas,
dokument online, umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa własności, prawo wlasności, prawo własnosci,
sprzedaż na raty,
porozumienia, umowa kupna sprzedaży,
zastrzeżenie prawa własności,

Umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy

›› Pobierz teraz

Umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy.
Dokument word do edycji.

Umowa pomiędzy Sprzedającym a Kupującym. Sprzedawca oświadcza, że przysługuje mu wyłączne prawo do wzoru użytkowego. Sprzedawca posiada świadectwo ochronne, wydane przez Prezesa Urzędu Patentowego , Rzeczypospolitej Polskiej. Udzielenie prawa ochronnego objęte zostało wpisem do rejestru praw. Sprzedawca przenosi na Kupującego prawo ochronne na wzór użytkowy, będący przedmiotem niniejszej umowy, a Kupujący oświadcza, iż prawo to przyjmuje.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowy,
porozumienia, umowa sprzedazy prawa ochronnego na wzor uzytkowy,
sprzedaz prawa ochronnego na wzór użytkowy, sprzedaż prawa ochronnego na wzor użytkowy, Umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania, umowa kupna sprzedaży,
układ,
dokument do pobrania, porozumienie,
sprzedaż prawa ochronnego na wzór użytkowy,
dokument online, dokumenty online do pobrania,

Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa

›› Pobierz teraz

Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa.
Dokument word do edycji.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
sprzedaż przedsiębiorstwa, sprzedaż przedsiebiorstwa, uklad,
umowa kupna sprzedaży,
dokument online,
Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa, dokumenty do pobrania,
umowa sprzedazy przedsiebiorstwa, umowa kupna,
dokument do pobrania, porozumienie,
porozumienia,
sprzedaz przedsiębiorstwa, umowy,
dokumenty online do pobrania,

Umowa sprzedaży ratalnej

›› Pobierz teraz

Umowa sprzedaży ratalnej.
Dokument word do edycji.

Umowa pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym. Kupujący zapłaci Sprzedawcy za towar cenę w określonej wysokości, powiększoną o .... % rozłożoną na raty.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa kupna,
umowa sprzedazy ratalnej,
układ,
dokumenty online do pobrania, umowy,
dokument online,
umowa sprzedaży ratalnej,
sprzedaz na raty, Umowa sprzedaży ratalnej,
uklad, dokumenty do pobrania, sprzedaż ratalna,
dokument do pobrania, porozumienia, dokumenty online do pobrania,

Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu

›› Pobierz teraz

Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu.
Dokument Word do edycji.

Umowa pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odkupu przedmiotu sprzedaży od Kupującego za określoną sumę.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
porozumienie, Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu, umowa kupna sprzedaży,
układ, umowy, uklad, dokumenty online do pobrania, umowa sprzedazy z zastrzezeniem prawa odkupu,
umowa kupna,
dokumenty online do pobrania, Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu,
dokumenty do pobrania, dokument online, porozumienia,

Umowa zbycia udziałów w spółce z o.o.

›› Pobierz teraz

Umowa zbycia udziałów w spółce z o.o.
Dokument Word do edycji.

Umowa zbycia udziałów w spółce z o.o. Oświadczenie Sprzedającego, iż jest wspólnikiem Spółki a także oświadcza, iż umowa Spółki, o której mowa, nie ogranicza dopuszczalności zbycia udziału na rzecz innego wspólnika lub osoby trzeciej oraz, że przysługujące mu udziały nie są obciążone innymi świadczeniami ponad te, które wynikają z treści umowy spółki.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
udziały, dokumenty online do pobrania,
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania, uklad,
społka z.o.o., zbycie udziałów,
układ, dokumenty online do pobrania, spólka z.o.o., porozumienia, dokument online,
spółka z.o.o., zbycie udziału,

Umowa darowizny - niepieniężnej

›› Pobierz teraz

Przykładowy wzór umowy o darowiznę niepieniężną.

Dokument w formacie word, do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
darowizna, dokument online, dokumenty online do pobrania,
darowizna niepieniężna,
dokumenty do pobrania,
darowizna nie pieniezna,
datek,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
darowizna nie pieniężna,
darowizna niepieniężna,
umowa darowizny,
datek,

Umowa darowizny - pieniężnej

›› Pobierz teraz

Przykładowy wzór umowy o darowiznę pieniężną.

Dokument w formacie word, do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, darowizna, dokument online, dokumenty do pobrania, dokument do pobrania,
darowizna pieniezna, dokumenty online do pobrania,
umowa darowizny,
datek, darowizna pieniężna,

Wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu

›› Pobierz teraz

Wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu z powodu nieuregulowania opłat związanych z czynszem.

Dokument Word do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zerwanie umowy o wynajem,
dokumenty online do pobrania, wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu, zwrot lokalu,
dokumenty online do pobrania, dokument online, dokumenty do pobrania, dokument do pobrania,
wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu,

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu

›› Pobierz teraz

Jest to dokument wypowiedzenia umowy najmu lokalu ze względu na złamanie/niedotrzymanie określonego punktu umowy o najem lokalu.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa wypowiedzenia najmu lokalu, wypowiedzenie najmu,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu wzór,
dokumenty online do pobrania,
dokument online, wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu uzytkowego,
wypowiedzenie lokalu, wypowiedzenie umowy najmu lokalu, dokumenty do pobrania,
okres wypowiedzenia umowy najmu lokalu, dokumenty online do pobrania, wypowiedzenia umowy najmu lokalu,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego, dokument do pobrania,

Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży

›› Pobierz teraz

Jest to dokument zawiadamiający o odstąpieniu od umowy kupna-sprzedaży ze względu na niedotrzymanie warunków umowy.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zeznanie, dokument online, odstąpienie od umowy, dokumenty online do pobrania, Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, dokumenty online do pobrania, odstapienie od umowy kupna sprzedaży, dokument do pobrania,
umowa, oswiadczenie o odstapieniu od umowy,
odstapienie od umowy,
odstapienie od umowy kupna sprzedazy,
oświadczenie,
odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży,
zeznania,

Umowa o wynajem mieszkania-kontrakt

›› Pobierz teraz

Dokument podpisany podczas wynajmowania mieszkania za granicą - tak zwany kontrakt (Suggested shared house tenancy agreement, agreement for an assured shortholdtenancy). Umowa sporządzona w języku angielskim, zapisana w formacie PDF gotowa do wydrukowania. Dokument należy otworzyć w programie Adobe Acrobat.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
wynajem mieszkania w wielkiej brytani, dokumenty do pobrania, kontrakt,
dokument do pobrania, umowa o wynajem mieszkania,
umowa o wynajem mieszkania za granica, wynajmować mieszkanie za granicą,
Wynajem mieszkania-kontrakt,
wynajem mieszkania w mieście, wynajem mieszkania w angli,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,