Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2017-02-28

zakresobowiazkow.pl

Zakres obowiązków pracownika

Szukaj:

Kategorie:

› Zakresy Czynności Pracowników› W pracy› Umowy zlecenia› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Prawo pracy› Różne› BHP Instrukcje› PITy - rozliczenia za 2007 r› Horoskop - Znak zodiaku› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień› Referencje› Prawo pracy dla kobiet w ciąży› Listy motywacyjne i CV› Umowy związane z pracą› Wykup mieszkania› Deklaracje VAT, PIT, CIT› Dokumenty do Banku› Dokumenty przydatne przy budowie› Druki księgowe› Grzecznościowe› Informacje dla Urzędu Skarbowego› Krajowy Rejestr Karny› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia› NIP› Pisma do Urzędu Skarbowego› Pisma do TP S.A i innych operatorów› Pozwy sądowe› Prawo spółek handlowych› Prośby do Urzędu Skarbowego› Różne umowy› Sprawozdawczość Budżetowa› Studencik› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy użyczenia› Umowy związane ze świadczeniem usług› Upoważnienia› W urzędzie› Weksle› Wnioski do Urzędu Skarbowego› Wnioski sądowe› Zamówienia, reklamacje› ZUS - poradniki› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy

Umowy najmu/sprzedaży

Tutaj znajdziesz dokumenty takie jak: umowa najmu lokalu, umowa najmu samochodu, umowa sprzedaży, umowa zbycia udziałów

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu

›› Pobierz teraz

Dzięki dokumentowi będziesz mógł wypowiedzieć umowę najmu:
- z zachowaniem miesięcznego
- trzymiesięcznego wypowiedzenia
- w trybie natychmiastowym, bez zachowania terminów wypowiedzenia
- Świadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu z wymienionych w piśmie powodów.
Dokument jest zapisany w formacie doc. Oświadczenie należy otworzyć za pomocą programu Word.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
wynajmować,
oswiadczać, wzory,
dokumenty online do pobrania,
oświadczać,
oświadczenia, oświadczac,
dokument online, pisać, wzor pisma,
dokument do pobrania, oswiadczenie,
deklaracja, oswiadczenia,

Umowa sprzedaży samochodu - wersja polska

›› Pobierz teraz

Umowa sprzedaży samochodu. Podatek od czynności cywilno prawnych ponosi kupujący.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
porozumienia,
dokumenty online do pobrania,
umowa kupna,
umowy, układ, umowa sprzedazy samochodu - wersja polska,
dokument online,
umowa kupna sprzedaży, dokumenty online do pobrania, uklad, porozumienie, dokumenty do pobrania,
Umowa sprzedaży samochodu - wersja polska,
sprzedaż samochodu, dokument do pobrania,

Umowa najmu lokalu uzytkowego

›› Pobierz teraz

Umowa najmu lokalu użytkowego.
Dokument word do edycji.

Umowa określa prawa i obowiązki najemcy.
Określa zasady kożystania z lokalu użytkowego, odpłatność oraz warunki rozwiązania umowy.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa najmu lokal użytkowy, umowa przedwstępna najmu lokalu użytkowego, dokumenty do pobrania,
umowa wynajmu lokalu uzytkowego,
najem, umowa najmu lokalu uzytkowego,
aneks do umowy najmu lokalu użytkowego, dokumenty online do pobrania, dokument online, wypowiedzenie umowy najmu lokalu uzytkowego,
umowy najmu lokali użytkowych,
rozwiązanie umowy najmu lokalu użytkowego, dokument do pobrania, najem lokalu użytkowego,
umowa najmu lokalu uzytkowego,

Umowa najmu mieszkania

›› Pobierz teraz

Umowa najmu mieszkania.
Dokument word do edycji.

Umowa określa prawa i obowiązki najemcy.
Określa zasady kożystania z lokalu, odpłatność, możliwość podwyżki czynszu o określony procent oraz warunki rozwiązania umowy.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
układ, wniosek o wykup mieszkania, porozumienie,
dokument online,
umowa najmu mieszkania,
porozumienia, najem mieszkania, dokumenty do pobrania, dom, wynajmowanie mieszkania,
najmowanie domu,
dokumenty online do pobrania,
uklad, umowy, dokumenty online do pobrania,

Umowa najmu.

›› Pobierz teraz

Umowa najmu.
Dokument word do edycji.

Umowa określa prawa i obowiązki najemcy i wynajmującego. Określa zasady kożystania z przedmiotu najmu, odpłatność oraz warunki rozwiązania umowy.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
aneks do umowy najmu, dokumenty do pobrania, umowa najmu nieruchomosci,
druki umowy najmu, druk umowy najmu,
rozwiązanie umowy najmu wzór,
wstępna umowa najmu,
umowa najmu a umowa dzierżawy, wzór umowy najmu lokalu mieszkalnego, wzór umowy najmu lokalu, wypowiedzenie umowy najmu, umowa najmu lokalu wzór,
umowa najmu na czas oznaczony, dokumenty online do pobrania, wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego,

Umowa najmu części powierzchni użytkowej.

›› Pobierz teraz

Umowa najmu części powierzchni użytkowej.
Dokument Word do edycji.

Wzór umowy określającej zasady najmu powierzchni użytkowej pomiędzy najemcą a wynajmującym.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, Umowa najmu części powierzchni użytkowej.,
porozumienie,
najmowac, układ,
porozumienia, powierzchnia użytkowa, umowy,
umowa najmu części powierzchni użytkowej, dokumenty online do pobrania,
najmować,
umowa najmu czesci powierzchni uzytkowej.,
dokument online, uklad, najem,

Umowa najmu samochodu.

›› Pobierz teraz

Umowa najmu samochodu.
Dokument Word do edycji.

Umowa określa warunki najmu samochodu oraz opis pojazdu wraz z jego danymi.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowy najmu samochodu, dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,
najmowanie samochodu,
umowa wynajmu samochodu,
dokument online,
umowa najmu samochodu wzór, porozumienia, porozumienie,
samochód, dokumenty online do pobrania,
najem samochodu, samochod, układ,
Umowa najmu samochodu.,

Umowa podnajmu części lokalu użytkowego.

›› Pobierz teraz

Umowa podnajmu części lokalu użytkowego.
Dokument Word do edycji.

Umowa określa prawa i obowiązki podnajemcy. Określa zasady kożystania z części lokalu użytkowego, odpłatności oraz warunki rozwiązania umowy.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
lokal użytkowy, dokumenty online do pobrania, porozumienie, umowy,
uklad,
podnajem,
dokumenty do pobrania, dokument online,
umowa podnajmu części lokalu użytkowego,
Umowa podnajmu części lokalu użytkowego.,
porozumienia,
układ,
lokal uzytkowy, dokument do pobrania,

Deklaracja gwarancyjna

›› Pobierz teraz

Deklaracja gwarancyjna.
Dokument word do edycji.

Deklaracja gwarancyjna zapłaty należności.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
deklaracja gwarancyjna, gwarancja,
dokumenty do pobrania, zeznanie,
oswiadczenie, dokument online, gwarancje, dokumenty online do pobrania,
zeznania,
Deklaracja gwarancyjna, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, oświadczenie,

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
Dokument word do edycji.

Odstąpienie od umowy a rozliczenie między stronami z tytułu odstąpienia nastąpi na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy,
oświadczenie o odstąpieniu od umowy, zeznania,
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, dokument online, odstąpienie od umowy, dokumenty do pobrania,
oświadczenie o odstąpieniu od umowy kupna, oswiadczenie o odstapieniu od umowy, dokument do pobrania, oswiadczenie, oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość, umowa, oświadczenie o odstapieniu od umowy, dokumenty online do pobrania,

Umowa komisu

›› Pobierz teraz

Umowa komisu.
Dokument Word do edycji.

Umowa pomiędzy Komisantem a Komitentem. Komisant zobowiązuje się do sprzedaży komisowej rzeczy. Komitent oświadcza, że rzeczy oddane Komisantowi do sprzedaży stanowią jego własność i nie są obciążone prawami osób trzecich.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
uklad, sklep,
dokumenty online do pobrania,
umowy, umowa komisu, umowa komis, porozumienia,
zastaw,
porozumienie, umowy komisu,
dokumenty do pobrania, umowa komisu, dokumenty online do pobrania, umowa komisu wzór,
komis,

Umowa kredytu faktoringowego

›› Pobierz teraz

Umowa kredytu faktoringowego.
Dokument Word do edycji.

Umowa pomiędzy Kredytobiorcą a Faktorem. Faktor udziela na wniosek Kredytobiorcy na warunkach określonych w niniejszej umowie kredytu w kwocie odpowiadającej sumie wierzytelności głównych wynikających z wystawionych przez Kredytobiorcę i przedłożonych Faktorowi do akceptacji faktur.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Umowa kredytu faktoringowego, dokumenty do pobrania,
porozumienia,
dokument do pobrania, uklad,
dokument online, dokumenty online do pobrania,
porozumienie,
kredyt faktoringowy, pożyczka, umowy,
układ, dokumenty online do pobrania, pozyczka,

Umowa sprzedaży

›› Pobierz teraz

Umowa sprzedaży.
Dokument word do edycji.

Umowa pomiędzy Sprzedającym a Kupującym. Cena sprzedaży, data wydania rzeczy, Sprzedający oświadcza, iż przedmiot umowy jest wolny od wad fizycznych i prawnych.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa przedwstepna sprzedaży,
umowa o sprzedaż energii, umowa kupno sprzedaż auta, umowa kupno sprzedaż samochodu osobowego, umowa sprzedaży prawo,
druk umowa kupno sprzedaż, umowa kupo sprzedaż, umowa o sprzedaż działki, umowa kupna sprzedaż auta, umowa sprzedaży działki,
wzór umowy kupno sprzedaż samochodu, druk umowy kupno sprzedaż, wzory umów kupno sprzedaż, umowy kupno sprzedaż auta,
umowa o sprzedaż praw autorskich,

Umowa o powierzenie wykonawstwa w zakresie realizacji zadania

›› Pobierz teraz

Umowa o powierzenie wykonawstwa w zakresie realizacji zadania.
Dokument Word do edycji.

Umowa o powierzenie wykonawstwa w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą:… Umowa zostaje zawarta na podstawie przyjętej przez Zamawiającego pisemnej oferty. Przedmiot umowy musi być oddany Zamawiającemu w stanie nadającym się bezpośrednio do użytkowania, „pod klucz”, po dokonaniu wszystkich odbiorów technicznych na ruchu w obecności Zamawiającego w zakresie objętym ofertą.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
porozumienie, układ,
dokumenty online do pobrania, uklad,
umowy,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania porozumienia,
dokumenty do pobrania,
umowa o powierzenie wykonawstwa w zakresie realiza,
dokument online,

Umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości

›› Pobierz teraz

Umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości.
Dokument word do edycji.

Umowa pomiędzy Zlecającym a Pośrednikiem. Zlecający powierza, a Pośrednik zobowiązuje się do pośredniczenia w zawarciu przez Dającego zlecenie umowy sprzedaży.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
sprzedaż nieruchomosci,
Umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości,
układ, nieruchomośc, ieruchomosć,
dokumenty do pobrania, uklad,
porozumienie,
umowa kupna sprzedaży, umowa posrednictwa sprzedazy nieruchomosci,
pośrednictwo sprzedaży nieruchomości, nieruchomość,
dokument online, umowy,
porozumienia,

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

›› Pobierz teraz

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości.
Dokument word do edycji.

Umowa pomiędzy Sprzedającym reprezentowanym przez Pośrednika a Kupującym dotycząca nieruchomości.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
nieruchomość,
umowa kupna sprzedaży, uklad,
dokumenty online do pobrania, umowa przedwstępna kupna sprzedazy nieruchomości,
umowa przedwstepna sprzedazy nieruchomosci, umowa przedwstepna sprzedazy nieruchomości, umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomosci, wzór umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości, przedwstępna umowa kupna sprzedaży nieruchomości budynku, umowa przedwstępna kupna sprzedaży nieruchomości, nieruchomośc, porozumienie,
umowy,
umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości,

Umowa sprzedaży na próbę

›› Pobierz teraz

Umowa sprzedaży na próbę.
Dokument word do edycji.

Umowa pomiędzy Sprzedającym a Kupującym. Sprzedawca wyda Kupującemu określony w umowie przedmiot na próbę, celem zbadania przez Kupującego jego właściwości. W razie uznania przez Kupującego przedmiotu sprzedaży za dobry, przedmiot ten przechodzi na własność Kupującego.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa kupna-sprzedaży,
dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania, sprzedaż na probę,
Umowa sprzedaży na próbę, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
proba, porozumienie,
układ, umowa kupna,
umowy, dokument online,
sprzedaż na próbę,
uklad,

Umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa własności

›› Pobierz teraz

Umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa własności.
Dokument word do edycji.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa sprzedazy na raty z zastrzezeniem prawa wlas,
umowa kupna sprzedaży,
sprzedaż na raty,
dokument online, umowy, prawo wlasności, dokument do pobrania, prawo własnosci,
Umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa włas,
umowa kupna-sprzedaży,
umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa własności,
uklad,
umowa kupna, porozumienie, układ,

Umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy

›› Pobierz teraz

Umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy.
Dokument word do edycji.

Umowa pomiędzy Sprzedającym a Kupującym. Sprzedawca oświadcza, że przysługuje mu wyłączne prawo do wzoru użytkowego. Sprzedawca posiada świadectwo ochronne, wydane przez Prezesa Urzędu Patentowego , Rzeczypospolitej Polskiej. Udzielenie prawa ochronnego objęte zostało wpisem do rejestru praw. Sprzedawca przenosi na Kupującego prawo ochronne na wzór użytkowy, będący przedmiotem niniejszej umowy, a Kupujący oświadcza, iż prawo to przyjmuje.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
układ,
Umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy,
uklad,
sprzedaz prawa ochronnego na wzór użytkowy, umowy,
sprzedaż prawa ochronnego na wzór użytkowy, dokument online, dokument do pobrania, porozumienia, porozumienie, dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, umowa kupna sprzedaży, umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy, umowa kupna,

Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa

›› Pobierz teraz

Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa.
Dokument word do edycji.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
sprzedaż przedsiebiorstwa, porozumienie,
dokument online, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania, umowy,
umowa kupna sprzedaży, porozumienia,
Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa, Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa, umowa sprzedazy przedsiebiorstwa, umowa kupna,
układ, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,

Umowa sprzedaży ratalnej

›› Pobierz teraz

Umowa sprzedaży ratalnej.
Dokument word do edycji.

Umowa pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym. Kupujący zapłaci Sprzedawcy za towar cenę w określonej wysokości, powiększoną o .... % rozłożoną na raty.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowy,
umowa kupna,
umowa sprzedazy ratalnej,
porozumienie, dokument online,
dokument do pobrania, porozumienia,
dokumenty online do pobrania, umowa sprzedaży ratalnej,
sprzedaż na raty, sprzedaż ratalna, Umowa sprzedaży ratalnej, umowa kupna sprzedaży,
uklad,
sprzedaz ratalna,

Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu

›› Pobierz teraz

Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu.
Dokument Word do edycji.

Umowa pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odkupu przedmiotu sprzedaży od Kupującego za określoną sumę.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu, umowa kupna,
układ, umowa sprzedazy z zastrzezeniem prawa odkupu, umowy,
umowa kupna sprzedaży, dokumenty online do pobrania,
porozumienie, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
porozumienia,
dokument online, Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu,
dokumenty do pobrania,
uklad,

Umowa zbycia udziałów w spółce z o.o.

›› Pobierz teraz

Umowa zbycia udziałów w spółce z o.o.
Dokument Word do edycji.

Umowa zbycia udziałów w spółce z o.o. Oświadczenie Sprzedającego, iż jest wspólnikiem Spółki a także oświadcza, iż umowa Spółki, o której mowa, nie ogranicza dopuszczalności zbycia udziału na rzecz innego wspólnika lub osoby trzeciej oraz, że przysługujące mu udziały nie są obciążone innymi świadczeniami ponad te, które wynikają z treści umowy spółki.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zbycie udziałow,
Umowa zbycia udziałów w spółce z o.o., dokumenty do pobrania, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, dokumenty online do pobrania,
społka z.o.o., spólka z.o.o.,
zbycie udziału,
porozumienia, dokument online, układ,
uklad,
umowy,
dokument do pobrania,
zbycie udziałów,

Umowa darowizny - niepieniężnej

›› Pobierz teraz

Przykładowy wzór umowy o darowiznę niepieniężną.

Dokument w formacie word, do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, datek,
umowa darowizny, dokumenty online do pobrania, datek,
dokumenty online do pobrania, darowizna nie pieniezna, darowizna,
dokument online,
darowizna niepieniężna, darowizna niepieniężna,
darowizna nie pieniężna, dokument do pobrania,

Umowa darowizny - pieniężnej

›› Pobierz teraz

Przykładowy wzór umowy o darowiznę pieniężną.

Dokument w formacie word, do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
datek,
darowizna,
darowizna pieniezna,
dokumenty online do pobrania, darowizna pieniężna, umowa darowizny, dokumenty online do pobrania, dokument online,
dokument do pobrania, dokumenty do pobrania,

Wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu

›› Pobierz teraz

Wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu z powodu nieuregulowania opłat związanych z czynszem.

Dokument Word do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
zwrot lokalu,
wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu,
dokumenty online do pobrania, zerwanie umowy o wynajem, dokument online, dokumenty online do pobrania,
wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu,
dokumenty do pobrania,

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu

›› Pobierz teraz

Jest to dokument wypowiedzenia umowy najmu lokalu ze względu na złamanie/niedotrzymanie określonego punktu umowy o najem lokalu.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego, dokument online, wypowiedzenie umowy najmu lokalu uzytkowego, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
wzór wypowiedzenia umowy najmu lokalu,
okres wypowiedzenia umowy najmu lokalu, umowa wypowiedzenia najmu lokalu, wypowiedzenie umowy wynajmu lokalu,
wypowiedzenia umowy najmu lokalu, wypowiedzenie umowy najmu lokalu użytkowego,
wypowiedzenie najmu, wypowiedzenie umowy najmu lokalu,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu wzór,
dokumenty do pobrania,

Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży

›› Pobierz teraz

Jest to dokument zawiadamiający o odstąpieniu od umowy kupna-sprzedaży ze względu na niedotrzymanie warunków umowy.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
odstapienie od umowy,
dokument do pobrania,
oswiadczenie o odstapieniu od umowy, odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży,
zeznania, zeznanie, odstapienie od umowy kupna sprzedaży, odstąpienie od umowy kupna sprzedaży samochodu,
oswiadczenie,
odstąpienie od umowy kupna sprzedaży,
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, dokument online,
umowa,
dokumenty online do pobrania,

Umowa o wynajem mieszkania-kontrakt

›› Pobierz teraz

Dokument podpisany podczas wynajmowania mieszkania za granicą - tak zwany kontrakt (Suggested shared house tenancy agreement, agreement for an assured shortholdtenancy). Umowa sporządzona w języku angielskim, zapisana w formacie PDF gotowa do wydrukowania. Dokument należy otworzyć w programie Adobe Acrobat.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wynajem mieszkania w wielkiej brytani, umowa o wynajem mieszkania, Wynajem mieszkania-kontrakt, dokumenty do pobrania,
wynajem mieszkania w mieście,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, wynajmować mieszkanie za granicą,
kontrakt, dokumenty online do pobrania, dokument online,
umowa o wynajem mieszkania za granica,
wynajem mieszkania w angli,