Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2017-02-28

zakresobowiazkow.pl

Zakres obowiązków pracownika

Szukaj:

Kategorie:

› Zakresy Czynności Pracowników› W pracy› Umowy zlecenia› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Prawo pracy› Różne› BHP Instrukcje› PITy - rozliczenia za 2007 r› Horoskop - Znak zodiaku› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień› Referencje› Prawo pracy dla kobiet w ciąży› Listy motywacyjne i CV› Umowy związane z pracą› Wykup mieszkania› Deklaracje VAT, PIT, CIT› Dokumenty do Banku› Dokumenty przydatne przy budowie› Druki księgowe› Grzecznościowe› Informacje dla Urzędu Skarbowego› Krajowy Rejestr Karny› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia› NIP› Pisma do Urzędu Skarbowego› Pisma do TP S.A i innych operatorów› Pozwy sądowe› Prawo spółek handlowych› Prośby do Urzędu Skarbowego› Różne umowy› Sprawozdawczość Budżetowa› Studencik› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy użyczenia› Umowy związane ze świadczeniem usług› Upoważnienia› W urzędzie› Weksle› Wnioski do Urzędu Skarbowego› Wnioski sądowe› Zamówienia, reklamacje› ZUS - poradniki› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy

Umowy najmu/sprzedaży

Tutaj znajdziesz dokumenty takie jak: umowa najmu lokalu, umowa najmu samochodu, umowa sprzedaży, umowa zbycia udziałów

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu

›› Pobierz teraz

Dzięki dokumentowi będziesz mógł wypowiedzieć umowę najmu:
- z zachowaniem miesięcznego
- trzymiesięcznego wypowiedzenia
- w trybie natychmiastowym, bez zachowania terminów wypowiedzenia
- Świadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu z wymienionych w piśmie powodów.
Dokument jest zapisany w formacie doc. Oświadczenie należy otworzyć za pomocą programu Word.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
oświadczenia,
deklaracje,
pisma, oswiadczenie, umowa o najem, dokument online,
wzory,
deklarowac, dokumenty do pobrania,
pisać,
oswiadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu, oświadczać,
wypowiadać,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,

Umowa sprzedaży samochodu - wersja polska

›› Pobierz teraz

Umowa sprzedaży samochodu. Podatek od czynności cywilno prawnych ponosi kupujący.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
sprzedaż samochodu,
porozumienia,
dokumenty online do pobrania,
umowa kupna,
dokument do pobrania, uklad, sprzedaz samochodu, umowa sprzedazy samochodu - wersja polska,
dokumenty online do pobrania, Umowa sprzedaży samochodu - wersja polska,
porozumienie, umowy,
dokument online, układ,

Umowa najmu lokalu uzytkowego

›› Pobierz teraz

Umowa najmu lokalu użytkowego.
Dokument word do edycji.

Umowa określa prawa i obowiązki najemcy.
Określa zasady kożystania z lokalu użytkowego, odpłatność oraz warunki rozwiązania umowy.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
umowa o najem lokalu użytkowego, umowa najmu lokalu uzytkowego,
wynajmowanie lokalu,
aneks do umowy najmu lokalu użytkowego, umowa wynajmu lokalu uzytkowego,
umowy najmu lokalu uzytkowego,
umowa przedwstępna najmu lokalu użytkowego,
porozumienie, dokumenty online do pobrania, wzór umowy najmu lokalu użytkowego,
dokument online, umowy najmu lokali użytkowych,
umowy,
najem lokalu użytkowego,

Umowa najmu mieszkania

›› Pobierz teraz

Umowa najmu mieszkania.
Dokument word do edycji.

Umowa określa prawa i obowiązki najemcy.
Określa zasady kożystania z lokalu, odpłatność, możliwość podwyżki czynszu o określony procent oraz warunki rozwiązania umowy.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
porozumienie,
wynajmowanie mieszkania,
uklad, układ, umowy, najem mieszkania,
dokumenty online do pobrania,
najmowanie domu,
dom, dokument online, wniosek o wykup mieszkania,
dokumenty do pobrania,
najmowanie mieszkania,
dokument do pobrania, porozumienia,

Umowa najmu.

›› Pobierz teraz

Umowa najmu.
Dokument word do edycji.

Umowa określa prawa i obowiązki najemcy i wynajmującego. Określa zasady kożystania z przedmiotu najmu, odpłatność oraz warunki rozwiązania umowy.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa najmu garazu, umowa najmu hali, opłata skarbowa od umowy najmu, przykład umowy najmu,
wypowiedzenie umowy o najem,
umowa najmu lokalu wzór,
wypowiedzenie umowy najmu mieszkania,
wzór umowy najmu lokalu,
rozwiazanie umowy najmu, aneks do umowy najmu mieszkania, zerwanie umowy najmu,
wypowiedzenia umowy najmu, wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego,
umowa najmu domu,
wypowiedzenie umowy najmu wzór,

Umowa najmu części powierzchni użytkowej.

›› Pobierz teraz

Umowa najmu części powierzchni użytkowej.
Dokument Word do edycji.

Wzór umowy określającej zasady najmu powierzchni użytkowej pomiędzy najemcą a wynajmującym.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
dokument online, porozumienia, najem,
powierzchnia uzytkowa,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania, najmowac,
dokument do pobrania, powierzchnia użytkowa, najmować, układ,
porozumienie, umowa najmu czesci powierzchni uzytkowej.,
Umowa najmu części powierzchni użytkowej.,

Umowa najmu samochodu.

›› Pobierz teraz

Umowa najmu samochodu.
Dokument Word do edycji.

Umowa określa warunki najmu samochodu oraz opis pojazdu wraz z jego danymi.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
samochod, umowa wynajmu samochodu, umowa najmu samochodu wzór, najem samochodu,
wzór umowy najmu samochodu,
dokument do pobrania, uklad, dokumenty do pobrania,
porozumienia, Umowa najmu samochodu.,
dokumenty online do pobrania, najmowanie samochodu,
układ, porozumienie,
umowy,

Umowa podnajmu części lokalu użytkowego.

›› Pobierz teraz

Umowa podnajmu części lokalu użytkowego.
Dokument Word do edycji.

Umowa określa prawa i obowiązki podnajemcy. Określa zasady kożystania z części lokalu użytkowego, odpłatności oraz warunki rozwiązania umowy.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Umowa podnajmu części lokalu użytkowego.,
lokal użytkowy, umowy,
umowa podnajmu cześci lokalu uzytkowego., porozumienie,
dokument online,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, porozumienia, podnajem,
układ,
dokumenty online do pobrania,
uklad,
dokumenty do pobrania,
lokal uzytkowy,

Deklaracja gwarancyjna

›› Pobierz teraz

Deklaracja gwarancyjna.
Dokument word do edycji.

Deklaracja gwarancyjna zapłaty należności.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,
gwarancja,
dokument online,
dokumenty online do pobrania, gwarancje, oswiadczenie, zeznanie, deklaracja gwarancyjna, zeznania, oświadczenie, Deklaracja gwarancyjna,

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
Dokument word do edycji.

Odstąpienie od umowy a rozliczenie między stronami z tytułu odstąpienia nastąpi na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
odstąpienie od umowy,
oświadczenie, dokument online, dokumenty online do pobrania, oświadczenia o odstąpieniu od umowy, oświadczenie o odstąpieniu od umowy kupna, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, zeznania, oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość, oświadczenie o odstąpieniu od umowy, dokumenty do pobrania,
oswiadczenie, oświadczenie o odstapieniu od umowy,
wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy,

Umowa komisu

›› Pobierz teraz

Umowa komisu.
Dokument Word do edycji.

Umowa pomiędzy Komisantem a Komitentem. Komisant zobowiązuje się do sprzedaży komisowej rzeczy. Komitent oświadcza, że rzeczy oddane Komisantowi do sprzedaży stanowią jego własność i nie są obciążone prawami osób trzecich.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
umowa komisu, umowy komisu,
umowy, dokumenty do pobrania,
umowa komisu wzór,
komis,
zastaw,
sklep, dokument online, umowa komis,
uklad,
porozumienie,

Umowa kredytu faktoringowego

›› Pobierz teraz

Umowa kredytu faktoringowego.
Dokument Word do edycji.

Umowa pomiędzy Kredytobiorcą a Faktorem. Faktor udziela na wniosek Kredytobiorcy na warunkach określonych w niniejszej umowie kredytu w kwocie odpowiadającej sumie wierzytelności głównych wynikających z wystawionych przez Kredytobiorcę i przedłożonych Faktorowi do akceptacji faktur.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
Umowa kredytu faktoringowego, uklad, dokumenty online do pobrania, porozumienia, pozyczka,
pożyczka,
dokumenty online do pobrania,
porozumienie,
dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania, umowy, układ,
kredyt faktoringowy,

Umowa sprzedaży

›› Pobierz teraz

Umowa sprzedaży.
Dokument word do edycji.

Umowa pomiędzy Sprzedającym a Kupującym. Cena sprzedaży, data wydania rzeczy, Sprzedający oświadcza, iż przedmiot umowy jest wolny od wad fizycznych i prawnych.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wzory umów sprzedaż, wzór umowy kupna sprzedaż,
umowa kupno sprzedaży, wzór umowy kupno sprzedaż,
umowa kupno sprzedaż motoru, umowa sprzedazy,
umowa przedwstępna sprzedaż nieruchomości,
umowa o kupno sprzedaż samochodu,
umowa przedwstepna sprzedaż, umowy na sprzedaż samochodu, wzór umowy sprzedaż, umowa sprzedaży doc, umowa kupno sprzedaż motoroweru, umowa sprzedaży kupna samochodu, umowa sprzedaży domu,

Umowa o powierzenie wykonawstwa w zakresie realizacji zadania

›› Pobierz teraz

Umowa o powierzenie wykonawstwa w zakresie realizacji zadania.
Dokument Word do edycji.

Umowa o powierzenie wykonawstwa w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą:… Umowa zostaje zawarta na podstawie przyjętej przez Zamawiającego pisemnej oferty. Przedmiot umowy musi być oddany Zamawiającemu w stanie nadającym się bezpośrednio do użytkowania, „pod klucz”, po dokonaniu wszystkich odbiorów technicznych na ruchu w obecności Zamawiającego w zakresie objętym ofertą.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania porozumienia,
dokumenty do pobrania,
umowy,
uklad,
dokumenty online do pobrania, porozumienie, układ, umowa o powierzenie wykonawstwa w zakresie realiza, dokumenty online do pobrania, dokument online,

Umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości

›› Pobierz teraz

Umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości.
Dokument word do edycji.

Umowa pomiędzy Zlecającym a Pośrednikiem. Zlecający powierza, a Pośrednik zobowiązuje się do pośredniczenia w zawarciu przez Dającego zlecenie umowy sprzedaży.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowy,
ieruchomosć, porozumienie,
uklad, umowa posrednictwa sprzedazy nieruchomosci,
układ,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
Umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości, porozumienia, sprzedaz, posrednictwo,
nieruchomość,
dokumenty do pobrania,
pośrednictwo sprzedaży nieruchomości,

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

›› Pobierz teraz

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości.
Dokument word do edycji.

Umowa pomiędzy Sprzedającym reprezentowanym przez Pośrednika a Kupującym dotycząca nieruchomości.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości wzór, umowa przedwstępna sprzedaż nieruchomości, nieruchomośc, umowa przedwstepna sprzedaży nieruchomości, porozumienia, porozumienie, umowy, umowa kupna sprzedaży, umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomosci, dokumenty online do pobrania, Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości,
wzór umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości, umowa przedwstępna kupna sprzedazy nieruchomości,
dokument online,
przedwstępna umowa kupna sprzedaży nieruchomości budynku,

Umowa sprzedaży na próbę

›› Pobierz teraz

Umowa sprzedaży na próbę.
Dokument word do edycji.

Umowa pomiędzy Sprzedającym a Kupującym. Sprzedawca wyda Kupującemu określony w umowie przedmiot na próbę, celem zbadania przez Kupującego jego właściwości. W razie uznania przez Kupującego przedmiotu sprzedaży za dobry, przedmiot ten przechodzi na własność Kupującego.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
sprzedaz na próbę, porozumienia,
dokumenty online do pobrania,
dokument online,
Umowa sprzedaży na próbę,
układ, uklad,
sprzedaż na próbę, proba,
umowa kupna, próba,
umowa kupna-sprzedaży, umowa kupna sprzedaży,
dokument do pobrania, sprzedaż na probę,

Umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa własności

›› Pobierz teraz

Umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa własności.
Dokument word do edycji.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa sprzedazy na raty z zastrzezeniem prawa wlas,
umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa własności,
Umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa włas,
prawo wlasności, zastrzeżenie prawa własności, dokument online, umowa kupna, układ, umowa kupna sprzedaży,
uklad, umowa kupna-sprzedaży,
prawo własnosci, sprzedaż na raty,
porozumienia,
dokument do pobrania,

Umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy

›› Pobierz teraz

Umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy.
Dokument word do edycji.

Umowa pomiędzy Sprzedającym a Kupującym. Sprzedawca oświadcza, że przysługuje mu wyłączne prawo do wzoru użytkowego. Sprzedawca posiada świadectwo ochronne, wydane przez Prezesa Urzędu Patentowego , Rzeczypospolitej Polskiej. Udzielenie prawa ochronnego objęte zostało wpisem do rejestru praw. Sprzedawca przenosi na Kupującego prawo ochronne na wzór użytkowy, będący przedmiotem niniejszej umowy, a Kupujący oświadcza, iż prawo to przyjmuje.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, układ,
sprzedaz prawa ochronnego na wzór użytkowy, dokument online,
dokumenty do pobrania,
Umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy, umowy, umowa kupna sprzedaży, sprzedaż prawa ochronnego na wzór użytkowy, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy, uklad, porozumienie, sprzedaż prawa ochronnego na wzor użytkowy,

Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa

›› Pobierz teraz

Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa.
Dokument word do edycji.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, sprzedaz przedsiębiorstwa, sprzedaż przedsiębiorstwa, Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa,
sprzedaż przedsiebiorstwa, umowa sprzedazy przedsiebiorstwa, umowy, dokumenty do pobrania, Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa,
porozumienie,
porozumienia,
dokument do pobrania, umowa kupna sprzedaży,
umowa kupna, uklad,

Umowa sprzedaży ratalnej

›› Pobierz teraz

Umowa sprzedaży ratalnej.
Dokument word do edycji.

Umowa pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym. Kupujący zapłaci Sprzedawcy za towar cenę w określonej wysokości, powiększoną o .... % rozłożoną na raty.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Umowa sprzedaży ratalnej,
układ, umowa sprzedazy ratalnej,
umowa kupna,
dokument do pobrania, umowa sprzedaży ratalnej,
sprzedaż ratalna,
umowa kupna sprzedaży, dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,
uklad, sprzedaz na raty, sprzedaz ratalna,
dokument online,

Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu

›› Pobierz teraz

Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu.
Dokument Word do edycji.

Umowa pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odkupu przedmiotu sprzedaży od Kupującego za określoną sumę.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu, umowa kupna sprzedaży, dokumenty online do pobrania,
układ,
dokumenty do pobrania, umowa kupna,
Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu,
dokument do pobrania,
umowy,
dokument online,
umowa sprzedazy z zastrzezeniem prawa odkupu, porozumienie,
uklad, porozumienia,

Umowa zbycia udziałów w spółce z o.o.

›› Pobierz teraz

Umowa zbycia udziałów w spółce z o.o.
Dokument Word do edycji.

Umowa zbycia udziałów w spółce z o.o. Oświadczenie Sprzedającego, iż jest wspólnikiem Spółki a także oświadcza, iż umowa Spółki, o której mowa, nie ogranicza dopuszczalności zbycia udziału na rzecz innego wspólnika lub osoby trzeciej oraz, że przysługujące mu udziały nie są obciążone innymi świadczeniami ponad te, które wynikają z treści umowy spółki.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
udziały,
porozumienie,
Umowa zbycia udziałów w spółce z o.o.,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,
umowa zbycia udzialow w spolce z o.o.,
porozumienia, zbycie udziałów,
umowy, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, spólka z.o.o., zbycie udziałow, uklad, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

Umowa darowizny - niepieniężnej

›› Pobierz teraz

Przykładowy wzór umowy o darowiznę niepieniężną.

Dokument w formacie word, do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa darowizny, darowizna niepieniężna, datek, darowizna nie pieniężna,
dokument do pobrania, darowizna niepieniężna,
dokument online, dokumenty online do pobrania, darowizna nie pieniezna,
dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,
datek, darowizna,

Umowa darowizny - pieniężnej

›› Pobierz teraz

Przykładowy wzór umowy o darowiznę pieniężną.

Dokument w formacie word, do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
darowizna pieniezna,
umowa darowizny,
dokument do pobrania,
darowizna pieniężna,
dokumenty online do pobrania,
datek,
dokument online, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,
darowizna,

Wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu

›› Pobierz teraz

Wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu z powodu nieuregulowania opłat związanych z czynszem.

Dokument Word do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania, wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu,
dokument online, zerwanie umowy o wynajem, dokument do pobrania, wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu, zwrot lokalu,

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu

›› Pobierz teraz

Jest to dokument wypowiedzenia umowy najmu lokalu ze względu na złamanie/niedotrzymanie określonego punktu umowy o najem lokalu.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
wypowiedzenie najmu,
dokumenty do pobrania,
umowa wypowiedzenia najmu lokalu,
dokumenty online do pobrania,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu,
wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego, wypowiedzenie umowy najmu lokalu uzytkowego, wzór wypowiedzenia umowy najmu lokalu,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu użytkowego,
okres wypowiedzenia umowy najmu lokalu, wypowiedzenie umowy najmu lokalu wzór, wypowiedzenie umowy najmu lokalu,
wypowiedzenie lokalu,

Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży

›› Pobierz teraz

Jest to dokument zawiadamiający o odstąpieniu od umowy kupna-sprzedaży ze względu na niedotrzymanie warunków umowy.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
oswiadczenie o odstapieniu od umowy,
odstąpienie od umowy kupna sprzedaży, odstąpienia od umowy kupna sprzedaży,
odstąpienie od umowy kupna sprzedaży samochodu, dokument online, Oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
odstapienie od umowy kupna sprzedaży, odstapienie od umowy kupna sprzedazy, zeznanie,
dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania, zeznania, oświadczenie,
odstąpienie od umowy, umowa,

Umowa o wynajem mieszkania-kontrakt

›› Pobierz teraz

Dokument podpisany podczas wynajmowania mieszkania za granicą - tak zwany kontrakt (Suggested shared house tenancy agreement, agreement for an assured shortholdtenancy). Umowa sporządzona w języku angielskim, zapisana w formacie PDF gotowa do wydrukowania. Dokument należy otworzyć w programie Adobe Acrobat.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Wynajem mieszkania-kontrakt,
wynajem mieszkania w wielkiej brytani, wynajem mieszkania w mieście, dokument online, dokumenty online do pobrania, wynajmować mieszkanie za granicą,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, kontrakt, umowa o wynajem mieszkania za granica,
dokumenty do pobrania,
wynajem mieszkania w angli,
umowa o wynajem mieszkania,