Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2017-02-28

zakresobowiazkow.pl

Zakres obowiązków pracownika

Szukaj:

Kategorie:

› Zakresy Czynności Pracowników› W pracy› Umowy zlecenia› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Prawo pracy› Różne› BHP Instrukcje› PITy - rozliczenia za 2007 r› Horoskop - Znak zodiaku› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień› Referencje› Prawo pracy dla kobiet w ciąży› Listy motywacyjne i CV› Umowy związane z pracą› Wykup mieszkania› Deklaracje VAT, PIT, CIT› Dokumenty do Banku› Dokumenty przydatne przy budowie› Druki księgowe› Grzecznościowe› Informacje dla Urzędu Skarbowego› Krajowy Rejestr Karny› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia› NIP› Pisma do Urzędu Skarbowego› Pisma do TP S.A i innych operatorów› Pozwy sądowe› Prawo spółek handlowych› Prośby do Urzędu Skarbowego› Różne umowy› Sprawozdawczość Budżetowa› Studencik› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy użyczenia› Umowy związane ze świadczeniem usług› Upoważnienia› W urzędzie› Weksle› Wnioski do Urzędu Skarbowego› Wnioski sądowe› Zamówienia, reklamacje› ZUS - poradniki› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy

Umowy związane ze świadczeniem usług

Umowa to zgodne porozumienie dwóch lub większej liczby stron, ustalające ich wzajemne prawa lub obowiązki. W tej kategorii znajdują się wzory umów związane z świadczeniem usług.

Umowa agencyjno-akwizycyjna

›› Pobierz teraz

Umowa agencyjno-akwizycyjna.
Dokument Word do edycji.

Umowa pomiędzy Zleceniodawcą a Akwizytorem i ich wzajemne zobowiązania.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy związane ze świadczeniem usług

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, dokument online,
umowa akwizycyjna, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,
umowa agencyjna,
Umowa agencyjno-akwizycyjna,

Umowa o współpracy

›› Pobierz teraz

Wzór umowy o współpracę pomiędzy dystrybutorem a odbiorcą określający zasady współpracy.

Dokument Word - łatwy do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy związane ze świadczeniem usług

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa o wspolpracy,
umowa o współpracę wzór, umowa o wzajemnej współpracy,
umowa o współpracy, rozwiązanie umowy o współpracy,
rozwiązanie umowy o współpracę, umowa o współpracy firm,
wzory umów o współpracy,
umowa o partnerstwie i współpracy, porozumienie o rozwiązaniu umowy o współpracy,
umowa o współpracy wzór, umowa o współpracy,
umowa o współpracy partnerskiej, dokument online, umowy o współpracę,

Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

›› Pobierz teraz

Przykładowy wzór umowy z spisywanej pomiędzy biurem nieruchomości a osobą zainteresowaną kupnem nieruchomości.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy związane ze świadczeniem usług

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
pośrednictwo nieruchomość, pośrednictwa w obrocie nieruchomości, Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,

Oświadczenie o wypowiedzenie umowy z Przedsiębiorstwem Telekomunikacyjnym

›› Pobierz teraz

Dokument przeznaczony do osób które:
- mają podpisaną umowę z innym operatorem niż TP S.A.(tele 2, dialog itp.)
- chcą zrezygnować z obecnej umowy i wrócić do TP S.A.
- wypełniają załączone oświadczenie i wysyłają je do Katowic
(wypełniając załączone oświadczenie dajemy pełnomocnictwo TP S.A do reprezentowania nas przed obecnym operatorem i zerwania z nimi obowiązującej nas umowy)
- będziemy poproszeni o ponowne podpisanie umowy z TP S.A. w najbliższym salonie TPSA. Dokument word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy związane ze świadczeniem usług

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podpisanie umowy z innym operatorem, wypowiedzenie umowy innemu operatorowi, TPSA, dokumenty online do pobrania,
rezygnacja umowy z tele 2,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
obecny operator, dokumenty do pobrania, dokument online, TP S.A.,

Oświadczenie o rezygnacji z zamówienia WLR

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o rezygnacji z zamówienia WLR. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy związane ze świadczeniem usług

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
WLR,
Oświadczenie o rezygnacji z zamówienia WLR,
dokumenty online do pobrania,
rezygnacja WLR, dokumenty online do pobrania,
oświadczenie WLR, dokumenty do pobrania,
wlrdokument online,