Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2019-02-04

zakresobowiazkow.pl

Zakres obowiązków pracownika

Szukaj:

Kategorie:

› Zakresy Czynności Pracowników› W pracy› Umowy zlecenia› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Prawo pracy› Różne› BHP Instrukcje› PITy - rozliczenia za 2007 r› Horoskop - Znak zodiaku› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień› Referencje› Prawo pracy dla kobiet w ciąży› Listy motywacyjne i CV› Umowy związane z pracą› Wykup mieszkania› Deklaracje VAT, PIT, CIT› Dokumenty do Banku› Dokumenty przydatne przy budowie› Druki księgowe› Grzecznościowe› Informacje dla Urzędu Skarbowego› Krajowy Rejestr Karny› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia› NIP› Pisma do Urzędu Skarbowego› Pisma do TP S.A i innych operatorów› Pozwy sądowe› Prawo spółek handlowych› Prośby do Urzędu Skarbowego› Różne umowy› Sprawozdawczość Budżetowa› Studencik› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy użyczenia› Umowy związane ze świadczeniem usług› Upoważnienia› W urzędzie› Weksle› Wnioski do Urzędu Skarbowego› Wnioski sądowe› Zamówienia, reklamacje› ZUS - poradniki› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy

Umowy związane ze świadczeniem usług

Umowa to zgodne porozumienie dwóch lub większej liczby stron, ustalające ich wzajemne prawa lub obowiązki. W tej kategorii znajdują się wzory umów związane z świadczeniem usług.

Umowa agencyjno-akwizycyjna

›› Pobierz teraz

Umowa agencyjno-akwizycyjna.
Dokument Word do edycji.

Umowa pomiędzy Zleceniodawcą a Akwizytorem i ich wzajemne zobowiązania.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy związane ze świadczeniem usług

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa agencyjna,
Umowa agencyjno-akwizycyjna,
dokumenty online do pobrania,
dokument online, dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania,
umowa akwizycyjna,
dokumenty online do pobrania,

Umowa o współpracy

›› Pobierz teraz

Wzór umowy o współpracę pomiędzy dystrybutorem a odbiorcą określający zasady współpracy.

Dokument Word - łatwy do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy związane ze świadczeniem usług

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
rozwiązanie umowy o współpracę, umowy o współpracy,
umowa o partnerstwie i współpracy,
wypowiedzenie umowy o współpracę, umowa o współpracę wzór,
umowa o stałej współpracy,
umowa o współpracy,
umowa o współpracy firm, umowa o wzajemnej współpracy, dokument do pobrania, umowy o współpracy handlowej,
umowa o współpracy wzór,
umowy o partnerstwie i współpracy, umowa o współpracy kulturalnej, dokumenty do pobrania,

Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

›› Pobierz teraz

Przykładowy wzór umowy z spisywanej pomiędzy biurem nieruchomości a osobą zainteresowaną kupnem nieruchomości.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy związane ze świadczeniem usług

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
dokument do pobrania, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,
pośrednictwa w obrocie nieruchomości, dokumenty online do pobrania, pośrednictwo nieruchomość, Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami,

Oświadczenie o wypowiedzenie umowy z Przedsiębiorstwem Telekomunikacyjnym

›› Pobierz teraz

Dokument przeznaczony do osób które:
- mają podpisaną umowę z innym operatorem niż TP S.A.(tele 2, dialog itp.)
- chcą zrezygnować z obecnej umowy i wrócić do TP S.A.
- wypełniają załączone oświadczenie i wysyłają je do Katowic
(wypełniając załączone oświadczenie dajemy pełnomocnictwo TP S.A do reprezentowania nas przed obecnym operatorem i zerwania z nimi obowiązującej nas umowy)
- będziemy poproszeni o ponowne podpisanie umowy z TP S.A. w najbliższym salonie TPSA. Dokument word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy związane ze świadczeniem usług

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, wypowiedzenie umowy innemu operatorowi, dokumenty online do pobrania, podpisanie umowy z innym operatorem,
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania, obecny operator, dokument online,
TPSA, TP S.A., rezygnacja umowy z tele 2,

Oświadczenie o rezygnacji z zamówienia WLR

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o rezygnacji z zamówienia WLR. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy związane ze świadczeniem usług

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wlrdokument online, Oświadczenie o rezygnacji z zamówienia WLR, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, oświadczenie WLR, dokumenty online do pobrania,
rezygnacja WLR,
dokumenty do pobrania, WLR,