Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2019-02-04

zakresobowiazkow.pl

Zakres obowiązków pracownika

Szukaj:

Kategorie:

› Zakresy Czynności Pracowników› W pracy› Umowy zlecenia› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Prawo pracy› Różne› BHP Instrukcje› PITy - rozliczenia za 2007 r› Horoskop - Znak zodiaku› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień› Referencje› Prawo pracy dla kobiet w ciąży› Listy motywacyjne i CV› Umowy związane z pracą› Wykup mieszkania› Deklaracje VAT, PIT, CIT› Dokumenty do Banku› Dokumenty przydatne przy budowie› Druki księgowe› Grzecznościowe› Informacje dla Urzędu Skarbowego› Krajowy Rejestr Karny› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia› NIP› Pisma do Urzędu Skarbowego› Pisma do TP S.A i innych operatorów› Pozwy sądowe› Prawo spółek handlowych› Prośby do Urzędu Skarbowego› Różne umowy› Sprawozdawczość Budżetowa› Studencik› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy użyczenia› Umowy związane ze świadczeniem usług› Upoważnienia› W urzędzie› Weksle› Wnioski do Urzędu Skarbowego› Wnioski sądowe› Zamówienia, reklamacje› ZUS - poradniki› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy

Upoważnienia

Według prawa terminem " PEŁNOMOCNICTWO" określa się zarówno czynność prawną, której treścią jest oświadczenie woli mocodawcy upoważniające ściśle określoną osobę lub osoby do dokonywania w jego imieniu czynności prawnych określonych w pełnomocnictwie, jak i sam dokument pełnomocnictwa który określa w zakres pełnomocnictwie, w stosunku do poszczególnych osób.

Odwołanie pełnomocnictwa

›› Pobierz teraz

Odwołanie pełnomocnictwa.
Dokument Word do edycji.

Dokument dla osoby która chce odwołać pełnomocnictwo.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Upoważnienia

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
upoważnienia,
odwołanie pełnomocnictwa,
dokumenty do pobrania,
unieważnienie,
upoważnienie, pełnomocnictwa,
pełnomocnictwo, usunięcie, nieunaocznienie, usuniecie, uprawnienie,
dokumenty online do pobrania,
odwołanie pełnomocnictwa,
dokumenty online do pobrania,
anulowanie,

Odwołanie prokury

›› Pobierz teraz

Odwołanie prokury.
Dokument Word do edycji.

Dokument wspólników spółki odwołujące prokurę.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Upoważnienia

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
usuniecie, dokumenty do pobrania,
usunięcie,
Odwołanie prokury, upoważnienia, upoważnienia, odwołanie, unieważnienie,
uprawnienie,
pełnomocnictwo,
odwołanie prokury, anulowanie, dokumenty online do pobrania,
pełnomocnictwo, upoważnienie,

Pełnomocnictwo do prowadzenia przedsiębiorstwa

›› Pobierz teraz

Pełnomocnictwo do prowadzenia przedsiębiorstwa.
Dokument Word do edycji.


Dokument udzielający pełnomocnictwa do prowadzenia firmy.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Upoważnienia

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Pełnomocnictwo do prowadzenia przedsiębiorstwa,
pełnomocnictwa, prowadzenie przedsiębiorstwo,
pełnomocnictwo do prowadzenia przedsiębiorstwa,
przedsiębiorstwo, pełnomocnictwo,
dokumenty online do pobrania, uprawnienie, działalność, firm,
upoważnienie, dokumenty do pobrania,
działalność przedsiębiorstwa,
upoważnienie,
firma,

Pełnomocnictwo administracyjne

›› Pobierz teraz

Pełnomocnictwo administracyjne.
Dokument Word do edycji.

Dokument udzielający pełnomocnictwa do działania przed organami administracji samorządowej oraz państwowej, w tym też podatkowej, we wszystkich sprawach.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Upoważnienia

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
administrację, pełnomocnictwa, prokura wzór, upoważnienie,
administracji,
zarządzanie, administracje, zarządzanie,
upoważnienie, upoważnienia,
dokumenty do pobrania, uprawnienie, pełnomocnictwo administracyjne,
pełnomocnictwo, Pełnomocnictwo administracyjne,

Pełnomocnictwo do prowadzenia przedsiębiorstwa

›› Pobierz teraz

Pełnomocnictwo do prowadzenia przedsiębiorstwa.
Dokument Word do edycji.

Dokument dotyczący udzielenia pełnomocnictwa ogólnego, ustanowiony pełnomocnik ma także prawo do wyznaczenia dla Mocodawcy innego pełnomocnika.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Upoważnienia

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
działalność,
Pełnomocnictwo do prowadzenia przedsiębiorstwa, upoważnienia, dokumenty do pobrania,
firm, przedsiębiorstwo, upoważnienie, pełnomocnictwo do prowadzenia przedsiębiorstwa, firma, działalność firmy, prowadzenie przedsiębiorstwo,
upoważnienia, pełnomocnictwa,
upoważnienie,

Pełnomocnictwo do prowadzenia spraw spółki cywilnej

›› Pobierz teraz

Pełnomocnictwo do prowadzenia spraw spółki cywilnej.
Dokument Word do edycji.

Dokument dotyczący udzielenia pełnomocnictwa ogólnego do prowadzenia spraw spółki cywilnej, ustanowiony pełnomocnik ma także prawo do wyznaczenia dla Mocodawcy innego pełnomocnika.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Upoważnienia

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prowadzenie spółek,
spółka cywilna,
pełnomocnictwo do prowadzenia spraw spolki cywilne,
prowadzenie spółki cywilnej,
upoważnienia, uprawnienie, dokumenty online do pobrania, pełnomocnictwa, spółka cywilna, Pełnomocnictwo do prowadzenia spraw spółki cywilne,
działalność spółki cywilnej,
spółka cywilna, upoważnienie,
upoważnienia,
Pełnomocnictwo do prowadzenia spraw spółki cywilnej,

Pełnomocnictwo do udziału w walnym zgromadzeniu

›› Pobierz teraz

Pełnomocnictwo do udziału w walnym zgromadzeniu.
Dokument Word do edycji.

Dokument udzielający pełnomocnictwa do udziału w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki oraz do wykonywania prawa głosu.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Upoważnienia

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
obecność,
obecność, pełnomocnictwo, obecność, spotkanie,
walne zgromadzenie, upoważnienia, pełnomocnictwo do udziału w walnym zgromadzeniu,
zgromadzenie, uczestnictwo w walnym zgromadzeniu,
pełnomocnictwa,
dokumenty online do pobrania, uprawnienie, Pełnomocnictwo do udziału w walnym zgromadzeniu, dokumenty online do pobrania,

Pełnomocnictwo do zawarcia umowy

›› Pobierz teraz

Pełnomocnictwo do zawarcia umowy.
Dokument Word do edycji.

Dokument dotyczący udzielenia pełnomocnictwa ogólnego do zawarcia umowy.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Upoważnienia

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
stworzenie umowy,
pełnomocnictwa,
Pełnomocnictwo do zawarcia umowy, upoważnienia,
ugoda,
upoważnienie,
dokumenty online do pobrania,
pełnomocnictwo,
porozumienie,
pełnomocnictwo do zawarcia umowy, umowa,
dokumenty do pobrania, podpisanie umowy, upoważnienie,

Pełnomocnictwo łączone

›› Pobierz teraz

Pełnomocnictwo łączone.
Dokument Word do edycji.

Dokument udzielający pełnomocnictwa w ten sposób, że do ważności czynności zawartej w imieniu osoby upoważniającej potrzebne jest wspólne złożenie zgodnych oświadczeń woli przez obu Pełnomocników.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Upoważnienia

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
łąnczone, upoważnienia, uprawnienie łączone, upoważnienie, łączone,
pełnomocnictwo, upoważnienia,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
pełnomocnictwa,
upoważnienie łączone, Pełnomocnictwo łączone, łąnczone,
pełnomocnictwo łączone,

Pełnomocnictwo procesowe

›› Pobierz teraz

Pełnomocnictwo procesowe.
Dokument Word do edycji.

Dokument udzielający pełnomocnictwa do wykonywania wszystkich czynności określonych w art. 91 Kodeksu cywilnego postępowaniem sądowym toczącym się w Sądzie Rejonowym.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Upoważnienia

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
upoważnienia, procedury,
procesowy, procedura,
postępowanie, dokumenty do pobrania,
uprawnienie, pełnomocnictwo,
dokumenty online do pobrania,
proces, upoważnienie,
upoważnienie, Pełnomocnictwo procesowe, dokumenty online do pobrania, postępowanie,

Pełnomocnictwo procesowe do odbioru pism

›› Pobierz teraz

Pełnomocnictwo procesowe do odbioru pism.
Dokument Word do edycji.

Dokument udzielający pełnomocnictwa do do odbioru pism procesowych w związku z postępowaniem sądowym toczącym się w Sądzie Rejonowym.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Upoważnienia

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
odbiór pism,
procedura,
dokumenty do pobrania,
Pełnomocnictwo procesowe do odbioru pism,
odbiór pisma,
upoważnienie, proces, pełnomocnictwa, dokumenty online do pobrania, procesowy, dokumenty online do pobrania,
upoważnienia,
pelnomocnictwo procesowe do odbioru pism,
upoważnienia,
Pełnomocnictwo procesowe do odbioru pism,

Pełnomocnictwo procesowe ogólne

›› Pobierz teraz

Pełnomocnictwo procesowe ogólne.
Dokument Word do edycji.

Dokument udzielający pełnomocnictwa do wykonywania wszystkich czynności określonych w art. 91 Kodeksu postępowania cywilnego.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Upoważnienia

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pełnomocnictwa,
upoważnienia,
Pełnomocnictwo procesowe ogólne, proces, Pełnomocnictwo procesowe ogólne, procesowy,
upoważnienie,
dokumenty online do pobrania,
procesy,
upoważnienie,
postępowanie,
upoważnienia, dokumenty do pobrania,
procedura,
dokumenty online do pobrania,

Prokura łączona

›› Pobierz teraz

Prokura łączona.
Dokument Word do edycji.

Dokument w którym wspólnicy spółki upoważniają Prokurentów do wykonywania w ich imieniu wszystkich czynności sądowych i pozasądowych samodzielnie w ten sposób, że do ważności czynności zawartej w imieniu Spółki potrzebne jest wspólne złożenie zgodnych oświadczeń woli przez obu Prokurentów.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Upoważnienia

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
upoważnienie łączone,
łączyć,
uprawnienie łączone, dokumenty online do pobrania, upoważnienia, łączone,
pełnomocnictwo łączone,
dokumenty do pobrania, pełnomocnictwa, pełnomocnictwo,
Prokura łączona,
upoważnienie,
prokura łączona,
dokumenty online do pobrania, upoważnienia łączone,

Złożenie prokury przez prokurenta

›› Pobierz teraz

Złożenie prokury przez prokurenta.
Dokument Word do edycji.

Dokument w którym Prokurent spółki składa prokurę.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Upoważnienia

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pełnomocnictwo, składać, dokumenty online do pobrania, upoważnienia,
Złożenie prokury przez prokurenta, kompletacja,
dokumenty do pobrania, upoważnienie, pełnomocnictwo, składanie prokury, składać,
Złożenie prokury przez prokurenta, składać, uprawnienie,
dokumenty online do pobrania,

Prokura

›› Pobierz teraz

Dokument Word do edycji.


Dokument w którym wspólnicy spółki upoważniają Prokurenta do wykonywania w ich imieniu wszystkich czynności sądowych i pozasądowych samodzielnie.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Upoważnienia

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Prokura,
prokurom, prokurów,
prokurenta,
prokur,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania prokurentom,
prokury,
prokurent, prokurenta,
prokurenta,
dokumenty do pobrania,
Prokura,

Pełnomocnictwo procesowe do odbioru pism sądowy

›› Pobierz teraz

Dokument dzięki któremu osoba będzie mogła udzielić pełnomocnictwo osobie do odbierania pism sądowych. Pismo jest zapisane w formacie doc. Pełnomocnictwo należy otworzyć za pomocą programu Word. Oświadczenie zawiera jedną stronę A4 jest przygotowane do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Upoważnienia

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pism, upoważnienie do odbioru pism, upoważnienie, pełnomocnictwo,
procesowe, pełnomocnictwo procesowe do odbioru pism sądowy, sądowy, do odbioru,