Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2017-02-28

zakresobowiazkow.pl

Zakres obowiązków pracownika

Szukaj:

Kategorie:

› Zakresy Czynności Pracowników› W pracy› Umowy zlecenia› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Prawo pracy› Różne› BHP Instrukcje› PITy - rozliczenia za 2007 r› Horoskop - Znak zodiaku› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień› Referencje› Prawo pracy dla kobiet w ciąży› Listy motywacyjne i CV› Umowy związane z pracą› Wykup mieszkania› Deklaracje VAT, PIT, CIT› Dokumenty do Banku› Dokumenty przydatne przy budowie› Druki księgowe› Grzecznościowe› Informacje dla Urzędu Skarbowego› Krajowy Rejestr Karny› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia› NIP› Pisma do Urzędu Skarbowego› Pisma do TP S.A i innych operatorów› Pozwy sądowe› Prawo spółek handlowych› Prośby do Urzędu Skarbowego› Różne umowy› Sprawozdawczość Budżetowa› Studencik› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy użyczenia› Umowy związane ze świadczeniem usług› Upoważnienia› W urzędzie› Weksle› Wnioski do Urzędu Skarbowego› Wnioski sądowe› Zamówienia, reklamacje› ZUS - poradniki› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy

Upoważnienia

Według prawa terminem " PEŁNOMOCNICTWO" określa się zarówno czynność prawną, której treścią jest oświadczenie woli mocodawcy upoważniające ściśle określoną osobę lub osoby do dokonywania w jego imieniu czynności prawnych określonych w pełnomocnictwie, jak i sam dokument pełnomocnictwa który określa w zakres pełnomocnictwie, w stosunku do poszczególnych osób.

Odwołanie pełnomocnictwa

›› Pobierz teraz

Odwołanie pełnomocnictwa.
Dokument Word do edycji.

Dokument dla osoby która chce odwołać pełnomocnictwo.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Upoważnienia

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pełnomocnictwa,
odwołanie, dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania, uprawnienie, odwołanie pełnomocnictwa,
upoważnienie, anulowanie, dokumenty online do pobrania, upoważnienia,
pełnomocnictwo,
nieunaocznienie,
odwołanie pełnomocnictwa, usuniecie, upoważnienia,

Odwołanie prokury

›› Pobierz teraz

Odwołanie prokury.
Dokument Word do edycji.

Dokument wspólników spółki odwołujące prokurę.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Upoważnienia

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Odwołanie prokury,
usuniecie,
odwołanie prokury,
pełnomocnictwo,
pełnomocnictwo,
upoważnienia,
upoważnienie,
upoważnienie,
usunięcie, unieważnieniem,
pełnomocnictwa,
anulowanie, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania, unieważnienie,

Pełnomocnictwo do prowadzenia przedsiębiorstwa

›› Pobierz teraz

Pełnomocnictwo do prowadzenia przedsiębiorstwa.
Dokument Word do edycji.


Dokument udzielający pełnomocnictwa do prowadzenia firmy.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Upoważnienia

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
firm,
pełnomocnictwo do prowadzenia przedsiębiorstwa,
upoważnienia, prowadzenie przedsiębiorstwo, przedsiębiorstwo, uprawnienie, upoważnienia,
dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,
pełnomocnictwo, działalność przedsiębiorstwa, działalność firmy,
firma,
upoważnienie, dokumenty online do pobrania,

Pełnomocnictwo administracyjne

›› Pobierz teraz

Pełnomocnictwo administracyjne.
Dokument Word do edycji.

Dokument udzielający pełnomocnictwa do działania przed organami administracji samorządowej oraz państwowej, w tym też podatkowej, we wszystkich sprawach.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Upoważnienia

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prokura wzór,
upoważnienie, pełnomocnictwo, dokumenty do pobrania,
upoważnienia,
Pełnomocnictwo administracyjne, dokumenty online do pobrania, pełnomocnictwo administracyjne,
upoważnienia,
administracja, administracji, pełnomocnictwo administracyjne,
uprawnienie,
upoważnienie,
dokumenty online do pobrania,

Pełnomocnictwo do prowadzenia przedsiębiorstwa

›› Pobierz teraz

Pełnomocnictwo do prowadzenia przedsiębiorstwa.
Dokument Word do edycji.

Dokument dotyczący udzielenia pełnomocnictwa ogólnego, ustanowiony pełnomocnik ma także prawo do wyznaczenia dla Mocodawcy innego pełnomocnika.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Upoważnienia

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
firm, upoważnienie,
przedsiębiorstwo,
działalność, Pełnomocnictwo do prowadzenia przedsiębiorstwa,
upoważnienia,
uprawnienie,
dokumenty do pobrania,
pełnomocnictwo do prowadzenia przedsiębiorstwa, upoważnienia,
działalność firmy,
dokumenty online do pobrania,
pełnomocnictwo, dokumenty online do pobrania, pełnomocnictwa,

Pełnomocnictwo do prowadzenia spraw spółki cywilnej

›› Pobierz teraz

Pełnomocnictwo do prowadzenia spraw spółki cywilnej.
Dokument Word do edycji.

Dokument dotyczący udzielenia pełnomocnictwa ogólnego do prowadzenia spraw spółki cywilnej, ustanowiony pełnomocnik ma także prawo do wyznaczenia dla Mocodawcy innego pełnomocnika.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Upoważnienia

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
spółka cywilna, prowadzenie spółek,
pełnomocnictwo do prowadzenia spraw spolki cywilne,
upoważnienie,
spółka cywilna, upoważnienia, dokumenty online do pobrania,
Pełnomocnictwo do prowadzenia spraw spółki cywilnej,
pełnomocnictwo,
upoważnienie,
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania, upoważnienia, pełnomocnictwa, prowadzenie spółki cywilnej,

Pełnomocnictwo do udziału w walnym zgromadzeniu

›› Pobierz teraz

Pełnomocnictwo do udziału w walnym zgromadzeniu.
Dokument Word do edycji.

Dokument udzielający pełnomocnictwa do udziału w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki oraz do wykonywania prawa głosu.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Upoważnienia

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pełnomocnictwo do udziału w walnym zgromadzeniu,
upoważnienie,
spotkanie,
dokumenty online do pobrania,
udział w walnym zgromadzeniu, zgromadzenia,
Pełnomocnictwo do udziału w walnym zgromadzeniu, dokumenty online do pobrania,
obecność, dokumenty do pobrania,
obecność,
upoważnienia,
pełnomocnictwo, upoważnienie,
uprawnienie,

Pełnomocnictwo do zawarcia umowy

›› Pobierz teraz

Pełnomocnictwo do zawarcia umowy.
Dokument Word do edycji.

Dokument dotyczący udzielenia pełnomocnictwa ogólnego do zawarcia umowy.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Upoważnienia

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zawarcie umowy, pełnomocnictwo do zawarcia umowy, pełnomocnictwo, podpisanie umowy,
upoważnienia,
porozumienie,
upoważnienie, dokumenty online do pobrania,
pełnomocnictwa, dokumenty online do pobrania, Pełnomocnictwo do zawarcia umowy,
upoważnienia, dokumenty do pobrania,
Pełnomocnictwo do zawarcia umowy,
stworzenie umowy,

Pełnomocnictwo łączone

›› Pobierz teraz

Pełnomocnictwo łączone.
Dokument Word do edycji.

Dokument udzielający pełnomocnictwa w ten sposób, że do ważności czynności zawartej w imieniu osoby upoważniającej potrzebne jest wspólne złożenie zgodnych oświadczeń woli przez obu Pełnomocników.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Upoważnienia

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
pełnomocnictwa,
upoważnienia, pełnomocnictwo,
łąnczone, upoważnienie, Pełnomocnictwo łączone, uprawnienie łączone,
upoważnienia, dokumenty online do pobrania,
upoważnienie łączone,
łączone, dokumenty do pobrania,
pełnomocnictwo łączone,
łąnczone,

Pełnomocnictwo procesowe

›› Pobierz teraz

Pełnomocnictwo procesowe.
Dokument Word do edycji.

Dokument udzielający pełnomocnictwa do wykonywania wszystkich czynności określonych w art. 91 Kodeksu cywilnego postępowaniem sądowym toczącym się w Sądzie Rejonowym.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Upoważnienia

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
procedura,
Pełnomocnictwo procesowe,
Pełnomocnictwo procesowe, pełnomocnictwa, proces,
postępowanie,
upoważnienie,
pełnomocnictwo procesowe,
dokumenty do pobrania,
uprawnienie, pełnomocnictwo,
procedury, upoważnienie,
upowaznienia,
procesy,

Pełnomocnictwo procesowe do odbioru pism

›› Pobierz teraz

Pełnomocnictwo procesowe do odbioru pism.
Dokument Word do edycji.

Dokument udzielający pełnomocnictwa do do odbioru pism procesowych w związku z postępowaniem sądowym toczącym się w Sądzie Rejonowym.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Upoważnienia

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
odbiór pism, dokumenty online do pobrania, procesy,
procedura,
odbiór pisma, dokumenty do pobrania, procesowy, procedury,
upoważnienia, proces,
upoważnienie, uprawnienie,
upoważnienia,
Pełnomocnictwo procesowe do odbioru pism,
pełnomocnictwo,

Pełnomocnictwo procesowe ogólne

›› Pobierz teraz

Pełnomocnictwo procesowe ogólne.
Dokument Word do edycji.

Dokument udzielający pełnomocnictwa do wykonywania wszystkich czynności określonych w art. 91 Kodeksu postępowania cywilnego.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Upoważnienia

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
upoważnienie,
Pełnomocnictwo procesowe ogólne,
postępowanie,
proces,
pełnomocnictwo,
dokumenty do pobrania, uprawnienie,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, upoważnienia, procesowy, postępowanie, upoważnienie,
Pełnomocnictwo procesowe ogólne,
ogólne,

Prokura łączona

›› Pobierz teraz

Prokura łączona.
Dokument Word do edycji.

Dokument w którym wspólnicy spółki upoważniają Prokurentów do wykonywania w ich imieniu wszystkich czynności sądowych i pozasądowych samodzielnie w ten sposób, że do ważności czynności zawartej w imieniu Spółki potrzebne jest wspólne złożenie zgodnych oświadczeń woli przez obu Prokurentów.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Upoważnienia

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pełnomocnictwa,
upoważnienie, uprawnienie łączone, pełnomocnictwo łączone,
upoważnienia łączone,
łączyć, dokumenty online do pobrania,
pełnomocnictwo, upoważnienie łączone,
upoważnienia, prokura łączona,
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
łączone, Prokura łączona,

Złożenie prokury przez prokurenta

›› Pobierz teraz

Złożenie prokury przez prokurenta.
Dokument Word do edycji.

Dokument w którym Prokurent spółki składa prokurę.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Upoważnienia

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pełnomocnictwo,
dokumenty do pobrania,
kompletacja,
dokumenty online do pobrania, Złożenie prokury przez prokurenta,
prokurent, składać,
dokumenty online do pobrania, składanie prokury, upoważnienia,
Złożenie prokury przez prokurenta, złożenie prokury przez prokurenta,
Złożenie prokury przez prokurenta, pełnomocnictwa,
składać,

Prokura

›› Pobierz teraz

Dokument Word do edycji.


Dokument w którym wspólnicy spółki upoważniają Prokurenta do wykonywania w ich imieniu wszystkich czynności sądowych i pozasądowych samodzielnie.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Upoważnienia

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Prokura,
dokumenty online do pobrania prokurentom,
dokumenty online do pobrania,
prokurom,
prokur, prokurów,
prokurenta,
Prokura, prokurenta,
prokurent,
prokury, dokumenty do pobrania,
prokurenta,

Pełnomocnictwo procesowe do odbioru pism sądowy

›› Pobierz teraz

Dokument dzięki któremu osoba będzie mogła udzielić pełnomocnictwo osobie do odbierania pism sądowych. Pismo jest zapisane w formacie doc. Pełnomocnictwo należy otworzyć za pomocą programu Word. Oświadczenie zawiera jedną stronę A4 jest przygotowane do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Upoważnienia

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
sądowy, do odbioru, procesowe, pism,
pełnomocnictwo procesowe do odbioru pism sądowy, upoważnienie,
pełnomocnictwo, upoważnienie do odbioru pism,