Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2017-02-28

zakresobowiazkow.pl

Zakres obowiązków pracownika

Szukaj:

Kategorie:

› Zakresy Czynności Pracowników› W pracy› Umowy zlecenia› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Prawo pracy› Różne› BHP Instrukcje› PITy - rozliczenia za 2007 r› Horoskop - Znak zodiaku› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień› Referencje› Prawo pracy dla kobiet w ciąży› Listy motywacyjne i CV› Umowy związane z pracą› Wykup mieszkania› Deklaracje VAT, PIT, CIT› Dokumenty do Banku› Dokumenty przydatne przy budowie› Druki księgowe› Grzecznościowe› Informacje dla Urzędu Skarbowego› Krajowy Rejestr Karny› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia› NIP› Pisma do Urzędu Skarbowego› Pisma do TP S.A i innych operatorów› Pozwy sądowe› Prawo spółek handlowych› Prośby do Urzędu Skarbowego› Różne umowy› Sprawozdawczość Budżetowa› Studencik› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy użyczenia› Umowy związane ze świadczeniem usług› Upoważnienia› W urzędzie› Weksle› Wnioski do Urzędu Skarbowego› Wnioski sądowe› Zamówienia, reklamacje› ZUS - poradniki› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy

Upoważnienia

Według prawa terminem " PEŁNOMOCNICTWO" określa się zarówno czynność prawną, której treścią jest oświadczenie woli mocodawcy upoważniające ściśle określoną osobę lub osoby do dokonywania w jego imieniu czynności prawnych określonych w pełnomocnictwie, jak i sam dokument pełnomocnictwa który określa w zakres pełnomocnictwie, w stosunku do poszczególnych osób.

Odwołanie pełnomocnictwa

›› Pobierz teraz

Odwołanie pełnomocnictwa.
Dokument Word do edycji.

Dokument dla osoby która chce odwołać pełnomocnictwo.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Upoważnienia

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
unieważnienie, upoważnienie,
upoważnienia, nieunaocznienie,
odwołanie pełnomocnictwa,
pełnomocnictwa,
dokumenty online do pobrania,
odwołanie,
uprawnienie, upoważnienia,
pełnomocnictwo, anulowanie, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania, usuniecie,

Odwołanie prokury

›› Pobierz teraz

Odwołanie prokury.
Dokument Word do edycji.

Dokument wspólników spółki odwołujące prokurę.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Upoważnienia

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
upoważnienie, dokumenty online do pobrania, usuniecie,
anulowanie, Odwołanie prokury,
unieważnieniem, dokumenty do pobrania,
odwołanie prokury,
upoważnienia, pełnomocnictwa,
usunięcie,
uprawnienie,
odwołanie prokury, unieważnienie, pełnomocnictwo,

Pełnomocnictwo do prowadzenia przedsiębiorstwa

›› Pobierz teraz

Pełnomocnictwo do prowadzenia przedsiębiorstwa.
Dokument Word do edycji.


Dokument udzielający pełnomocnictwa do prowadzenia firmy.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Upoważnienia

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
przedsiębiorstwo,
uprawnienie, dokumenty online do pobrania,
Pełnomocnictwo do prowadzenia przedsiębiorstwa, firma,
pełnomocnictwo do prowadzenia przedsiębiorstwa, upoważnienia, upoważnienie,
dokumenty do pobrania, prowadzenie przedsiębiorstwo, firm,
pełnomocnictwo do prowadzenia przedsiębiorstwa, dokumenty online do pobrania,
działalność firmy,
pełnomocnictwo,

Pełnomocnictwo administracyjne

›› Pobierz teraz

Pełnomocnictwo administracyjne.
Dokument Word do edycji.

Dokument udzielający pełnomocnictwa do działania przed organami administracji samorządowej oraz państwowej, w tym też podatkowej, we wszystkich sprawach.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Upoważnienia

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prokura wzór,
zarządzanie, upoważnienia,
administrację, dokumenty online do pobrania,
pełnomocnictwo administracyjne, uprawnienie,
upoważnienie, administracja, upoważnienie,
pełnomocnictwa, administracje,
dokumenty online do pobrania,
pełnomocnictwo, pełnomocnictwo administracyjne,

Pełnomocnictwo do prowadzenia przedsiębiorstwa

›› Pobierz teraz

Pełnomocnictwo do prowadzenia przedsiębiorstwa.
Dokument Word do edycji.

Dokument dotyczący udzielenia pełnomocnictwa ogólnego, ustanowiony pełnomocnik ma także prawo do wyznaczenia dla Mocodawcy innego pełnomocnika.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Upoważnienia

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
uprawnienie,
upoważnienie, upoważnienia,
działalność,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
pełnomocnictwo do prowadzenia przedsiębiorstwa,
dokumenty do pobrania,
upoważnienia,
firm, działalność firmy, działalność przedsiębiorstwa, Pełnomocnictwo do prowadzenia przedsiębiorstwa,
firma, pełnomocnictwo,

Pełnomocnictwo do prowadzenia spraw spółki cywilnej

›› Pobierz teraz

Pełnomocnictwo do prowadzenia spraw spółki cywilnej.
Dokument Word do edycji.

Dokument dotyczący udzielenia pełnomocnictwa ogólnego do prowadzenia spraw spółki cywilnej, ustanowiony pełnomocnik ma także prawo do wyznaczenia dla Mocodawcy innego pełnomocnika.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Upoważnienia

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
spółka cywilna, upoważnienia,
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania, prowadzenie spółki cywilnej, spółka cywilna, pełnomocnictwo do prowadzenia spraw spolki cywilne,
Pełnomocnictwo do prowadzenia spraw spółki cywilne, działalność spółki cywilnej,
upoważnienia,
upoważnienie,
Pełnomocnictwo do prowadzenia spraw spółki cywilnej,
pełnomocnictwa, dokumenty online do pobrania,
spółka cywilna,

Pełnomocnictwo do udziału w walnym zgromadzeniu

›› Pobierz teraz

Pełnomocnictwo do udziału w walnym zgromadzeniu.
Dokument Word do edycji.

Dokument udzielający pełnomocnictwa do udziału w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki oraz do wykonywania prawa głosu.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Upoważnienia

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zgromadzenie,
walne zgromadzenie,
Pełnomocnictwo do udziału w walnym zgromadzeniu,
pełnomocnictwo,
upoważnienia, upoważnienie, upoważnienia,
obecność, dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, pełnomocnictwa,
uczestnictwo w walnym zgromadzeniu, dokumenty do pobrania,
obecność, obecność,

Pełnomocnictwo do zawarcia umowy

›› Pobierz teraz

Pełnomocnictwo do zawarcia umowy.
Dokument Word do edycji.

Dokument dotyczący udzielenia pełnomocnictwa ogólnego do zawarcia umowy.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Upoważnienia

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
Pełnomocnictwo do zawarcia umowy,
upoważnienia, dokumenty do pobrania,
pełnomocnictwo,
umowa, porozumienie,
pełnomocnictwa, podpisanie umowy, upoważnienie,
zawarcie umowy,
upoważnienie, pełnomocnictwo do zawarcia umowy, Pełnomocnictwo do zawarcia umowy, dokumenty online do pobrania,

Pełnomocnictwo łączone

›› Pobierz teraz

Pełnomocnictwo łączone.
Dokument Word do edycji.

Dokument udzielający pełnomocnictwa w ten sposób, że do ważności czynności zawartej w imieniu osoby upoważniającej potrzebne jest wspólne złożenie zgodnych oświadczeń woli przez obu Pełnomocników.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Upoważnienia

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
Pełnomocnictwo łączone,
łączone, upoważnienie,
pełnomocnictwo łączone,
łąnczone, pełnomocnictwo, upoważnienia, uprawnienie łączone,
łąnczone, dokumenty do pobrania,
upoważnienia, pełnomocnictwa,
dokumenty online do pobrania, upoważnienie łączone,

Pełnomocnictwo procesowe

›› Pobierz teraz

Pełnomocnictwo procesowe.
Dokument Word do edycji.

Dokument udzielający pełnomocnictwa do wykonywania wszystkich czynności określonych w art. 91 Kodeksu cywilnego postępowaniem sądowym toczącym się w Sądzie Rejonowym.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Upoważnienia

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
procedura, pełnomocnictwo procesowe, upowaznienia, upoważnienie, upoważnienia, procesy,
proces,
pełnomocnictwo,
procesowy, postępowanie, uprawnienie, dokumenty do pobrania, procedury,
postępowanie,
dokumenty online do pobrania,

Pełnomocnictwo procesowe do odbioru pism

›› Pobierz teraz

Pełnomocnictwo procesowe do odbioru pism.
Dokument Word do edycji.

Dokument udzielający pełnomocnictwa do do odbioru pism procesowych w związku z postępowaniem sądowym toczącym się w Sądzie Rejonowym.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Upoważnienia

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pełnomocnictwo,
upoważnienie, pelnomocnictwo procesowe do odbioru pism, postępowanie, procedura, upoważnienia,
procesy,
Pełnomocnictwo procesowe do odbioru pism,
upoważnienia, postępowanie, uprawnienie, upoważnienie, proces,
odbiór pisma,
odbiór pism,

Pełnomocnictwo procesowe ogólne

›› Pobierz teraz

Pełnomocnictwo procesowe ogólne.
Dokument Word do edycji.

Dokument udzielający pełnomocnictwa do wykonywania wszystkich czynności określonych w art. 91 Kodeksu postępowania cywilnego.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Upoważnienia

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
postępowanie, Pełnomocnictwo procesowe ogólne,
dokumenty online do pobrania,
pełnomocnictwo procesowe ogólne, upoważnienie, postępowanie,
procesy, proces,
Pełnomocnictwo procesowe ogólne,
upoważnienia, procesowy, upoważnienie, upoważnienia, procedury,
ogólne,

Prokura łączona

›› Pobierz teraz

Prokura łączona.
Dokument Word do edycji.

Dokument w którym wspólnicy spółki upoważniają Prokurentów do wykonywania w ich imieniu wszystkich czynności sądowych i pozasądowych samodzielnie w ten sposób, że do ważności czynności zawartej w imieniu Spółki potrzebne jest wspólne złożenie zgodnych oświadczeń woli przez obu Prokurentów.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Upoważnienia

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pełnomocnictwa, prokura łączona,
pełnomocnictwo, dokumenty online do pobrania, łączone,
uprawnienie łączone,
dokumenty online do pobrania, upoważnienia, łączyć, Prokura łączona, upoważnienie łączone,
dokumenty do pobrania,
łączone, upoważnienie, upoważnienia łączone,

Złożenie prokury przez prokurenta

›› Pobierz teraz

Złożenie prokury przez prokurenta.
Dokument Word do edycji.

Dokument w którym Prokurent spółki składa prokurę.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Upoważnienia

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
kompletacja,
składać, upoważnienia, złożenie prokury przez prokurenta,
składać,
dokumenty online do pobrania,
Złożenie prokury przez prokurenta,
Złożenie prokury przez prokurenta,
pełnomocnictwa,
upoważnienie,
Złożenie prokury przez prokurenta,
pełnomocnictwo,
uprawnienie,
dokumenty online do pobrania,
składać,

Prokura

›› Pobierz teraz

Dokument Word do edycji.


Dokument w którym wspólnicy spółki upoważniają Prokurenta do wykonywania w ich imieniu wszystkich czynności sądowych i pozasądowych samodzielnie.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Upoważnienia

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
prokurom, prokurów, Prokura, prokurent,
prokury,
prokurenta,
dokumenty online do pobrania prokurentom,
prokurenta, dokumenty online do pobrania, prokurenta, prokur,
Prokura,

Pełnomocnictwo procesowe do odbioru pism sądowy

›› Pobierz teraz

Dokument dzięki któremu osoba będzie mogła udzielić pełnomocnictwo osobie do odbierania pism sądowych. Pismo jest zapisane w formacie doc. Pełnomocnictwo należy otworzyć za pomocą programu Word. Oświadczenie zawiera jedną stronę A4 jest przygotowane do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Upoważnienia

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
do odbioru,
pism,
pełnomocnictwo procesowe do odbioru pism sądowy, procesowe,
pełnomocnictwo, sądowy,
upoważnienie, upoważnienie do odbioru pism,