Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2017-02-28

zakresobowiazkow.pl

Zakres obowiązków pracownika

Szukaj:

Kategorie:

› Zakresy Czynności Pracowników› W pracy› Umowy zlecenia› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Prawo pracy› Różne› BHP Instrukcje› PITy - rozliczenia za 2007 r› Horoskop - Znak zodiaku› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień› Referencje› Prawo pracy dla kobiet w ciąży› Listy motywacyjne i CV› Umowy związane z pracą› Wykup mieszkania› Deklaracje VAT, PIT, CIT› Dokumenty do Banku› Dokumenty przydatne przy budowie› Druki księgowe› Grzecznościowe› Informacje dla Urzędu Skarbowego› Krajowy Rejestr Karny› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia› NIP› Pisma do Urzędu Skarbowego› Pisma do TP S.A i innych operatorów› Pozwy sądowe› Prawo spółek handlowych› Prośby do Urzędu Skarbowego› Różne umowy› Sprawozdawczość Budżetowa› Studencik› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy użyczenia› Umowy związane ze świadczeniem usług› Upoważnienia› W urzędzie› Weksle› Wnioski do Urzędu Skarbowego› Wnioski sądowe› Zamówienia, reklamacje› ZUS - poradniki› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy

Upoważnienia

Według prawa terminem " PEŁNOMOCNICTWO" określa się zarówno czynność prawną, której treścią jest oświadczenie woli mocodawcy upoważniające ściśle określoną osobę lub osoby do dokonywania w jego imieniu czynności prawnych określonych w pełnomocnictwie, jak i sam dokument pełnomocnictwa który określa w zakres pełnomocnictwie, w stosunku do poszczególnych osób.

Odwołanie pełnomocnictwa

›› Pobierz teraz

Odwołanie pełnomocnictwa.
Dokument Word do edycji.

Dokument dla osoby która chce odwołać pełnomocnictwo.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Upoważnienia

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
upoważnienie, odwołanie, dokumenty online do pobrania, upoważnienie, upoważnienia,
pełnomocnictwo,
odwołanie pełnomocnictwa,
odwołanie pełnomocnictwa,
anulowanie,
unieważnienie, pełnomocnictwa,
uprawnienie,
nieunaocznienie, Odwołanie pełnomocnictwa, dokumenty online do pobrania,

Odwołanie prokury

›› Pobierz teraz

Odwołanie prokury.
Dokument Word do edycji.

Dokument wspólników spółki odwołujące prokurę.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Upoważnienia

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
upoważnienie,
anulowanie,
unieważnienie, dokumenty do pobrania,
usunięcie, upoważnienia, dokumenty online do pobrania,
pełnomocnictwo, odwołanie prokury,
upoważnienie,
Odwołanie prokury,
unieważnieniem, odwołanie prokury,
usuniecie,
odwołanie,

Pełnomocnictwo do prowadzenia przedsiębiorstwa

›› Pobierz teraz

Pełnomocnictwo do prowadzenia przedsiębiorstwa.
Dokument Word do edycji.


Dokument udzielający pełnomocnictwa do prowadzenia firmy.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Upoważnienia

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
upoważnienie,
upoważnienia,
dokumenty do pobrania, pełnomocnictwa,
uprawnienie, prowadzenie przedsiębiorstwo,
upoważnienia,
działalność, pełnomocnictwo, pełnomocnictwo do prowadzenia przedsiębiorstwa,
upoważnienie, działalność firmy, pełnomocnictwo do prowadzenia przedsiębiorstwa, firma,
Pełnomocnictwo do prowadzenia przedsiębiorstwa,

Pełnomocnictwo administracyjne

›› Pobierz teraz

Pełnomocnictwo administracyjne.
Dokument Word do edycji.

Dokument udzielający pełnomocnictwa do działania przed organami administracji samorządowej oraz państwowej, w tym też podatkowej, we wszystkich sprawach.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Upoważnienia

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
administracja, pełnomocnictwo administracyjne,
administracji, uprawnienie,
dokumenty do pobrania, pełnomocnictwa,
dokumenty online do pobrania, upoważnienie, administrację,
pełnomocnictwo,
zarządzanie,
prokura wzór,
administracje,
dokumenty online do pobrania, zarządzanie,

Pełnomocnictwo do prowadzenia przedsiębiorstwa

›› Pobierz teraz

Pełnomocnictwo do prowadzenia przedsiębiorstwa.
Dokument Word do edycji.

Dokument dotyczący udzielenia pełnomocnictwa ogólnego, ustanowiony pełnomocnik ma także prawo do wyznaczenia dla Mocodawcy innego pełnomocnika.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Upoważnienia

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
działalność przedsiębiorstwa,
firma,
dokumenty do pobrania, działalność,
upoważnienia,
przedsiębiorstwo, prowadzenie przedsiębiorstwo,
upoważnienie,
Pełnomocnictwo do prowadzenia przedsiębiorstwa, dokumenty online do pobrania, uprawnienie, dokumenty online do pobrania,
firm, upoważnienia, działalność firmy,

Pełnomocnictwo do prowadzenia spraw spółki cywilnej

›› Pobierz teraz

Pełnomocnictwo do prowadzenia spraw spółki cywilnej.
Dokument Word do edycji.

Dokument dotyczący udzielenia pełnomocnictwa ogólnego do prowadzenia spraw spółki cywilnej, ustanowiony pełnomocnik ma także prawo do wyznaczenia dla Mocodawcy innego pełnomocnika.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Upoważnienia

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
upoważnienia,
upoważnienie,
działalność spółki cywilnej, Pełnomocnictwo do prowadzenia spraw spółki cywilnej, Pełnomocnictwo do prowadzenia spraw spółki cywilne, upoważnienia,
upoważnienie,
prowadzenie spółek,
pełnomocnictwo do prowadzenia spraw spolki cywilne,
spółka cywilna,
pełnomocnictwo, spółka cywilna, uprawnienie, spółka cywilna, dokumenty do pobrania,

Pełnomocnictwo do udziału w walnym zgromadzeniu

›› Pobierz teraz

Pełnomocnictwo do udziału w walnym zgromadzeniu.
Dokument Word do edycji.

Dokument udzielający pełnomocnictwa do udziału w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki oraz do wykonywania prawa głosu.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Upoważnienia

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
upoważnienia,
pełnomocnictwa,
pełnomocnictwo do udziału w walnym zgromadzeniu,
dokumenty online do pobrania,
uprawnienie,
obecność,
upoważnienie, zgromadzenia, pełnomocnictwo, obecność, dokumenty do pobrania, obecność, uczestnictwo w walnym zgromadzeniu, zgromadzenie,
walne zgromadzenie,

Pełnomocnictwo do zawarcia umowy

›› Pobierz teraz

Pełnomocnictwo do zawarcia umowy.
Dokument Word do edycji.

Dokument dotyczący udzielenia pełnomocnictwa ogólnego do zawarcia umowy.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Upoważnienia

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
stworzenie umowy,
pełnomocnictwa, porozumienie,
ugoda, uprawnienie, upoważnienie, pełnomocnictwo do zawarcia umowy,
Pełnomocnictwo do zawarcia umowy,
pełnomocnictwo, Pełnomocnictwo do zawarcia umowy,
dokumenty do pobrania, umowa, dokumenty online do pobrania, upoważnienie,
upoważnienia,

Pełnomocnictwo łączone

›› Pobierz teraz

Pełnomocnictwo łączone.
Dokument Word do edycji.

Dokument udzielający pełnomocnictwa w ten sposób, że do ważności czynności zawartej w imieniu osoby upoważniającej potrzebne jest wspólne złożenie zgodnych oświadczeń woli przez obu Pełnomocników.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Upoważnienia

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pełnomocnictwo,
upoważnienia, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,
pełnomocnictwo łączone, łączone, dokumenty online do pobrania, upoważnienie, upoważnienie łączone, łąnczone, Pełnomocnictwo łączone,
łąnczone, pełnomocnictwa,
upoważnienia,
uprawnienie łączone,

Pełnomocnictwo procesowe

›› Pobierz teraz

Pełnomocnictwo procesowe.
Dokument Word do edycji.

Dokument udzielający pełnomocnictwa do wykonywania wszystkich czynności określonych w art. 91 Kodeksu cywilnego postępowaniem sądowym toczącym się w Sądzie Rejonowym.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Upoważnienia

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pełnomocnictwa, pełnomocnictwo,
postępowanie, procedura, postępowanie,
dokumenty online do pobrania,
Pełnomocnictwo procesowe,
Pełnomocnictwo procesowe,
dokumenty online do pobrania,
upoważnienie,
procedury, upoważnienia,
upowaznienia, dokumenty do pobrania, upoważnienie,

Pełnomocnictwo procesowe do odbioru pism

›› Pobierz teraz

Pełnomocnictwo procesowe do odbioru pism.
Dokument Word do edycji.

Dokument udzielający pełnomocnictwa do do odbioru pism procesowych w związku z postępowaniem sądowym toczącym się w Sądzie Rejonowym.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Upoważnienia

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
upoważnienie,
Pełnomocnictwo procesowe do odbioru pism, upoważnienia,
dokumenty do pobrania, uprawnienie,
pelnomocnictwo procesowe do odbioru pism, odbiór pisma, dokumenty online do pobrania,
odbiór pism, proces,
upoważnienia, pełnomocnictwa, odbiór pisma, procesowy, upoważnienie,

Pełnomocnictwo procesowe ogólne

›› Pobierz teraz

Pełnomocnictwo procesowe ogólne.
Dokument Word do edycji.

Dokument udzielający pełnomocnictwa do wykonywania wszystkich czynności określonych w art. 91 Kodeksu postępowania cywilnego.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Upoważnienia

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
procesy, pełnomocnictwo, procedury,
dokumenty online do pobrania, postępowanie, upoważnienie, upoważnienia, proces,
pełnomocnictwo procesowe ogólne,
procesowy,
dokumenty online do pobrania, postępowanie,
procedura,
Pełnomocnictwo procesowe ogólne, pełnomocnictwa,

Prokura łączona

›› Pobierz teraz

Prokura łączona.
Dokument Word do edycji.

Dokument w którym wspólnicy spółki upoważniają Prokurentów do wykonywania w ich imieniu wszystkich czynności sądowych i pozasądowych samodzielnie w ten sposób, że do ważności czynności zawartej w imieniu Spółki potrzebne jest wspólne złożenie zgodnych oświadczeń woli przez obu Prokurentów.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Upoważnienia

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Prokura łączona, pełnomocnictwo, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, upoważnienia,
upoważnienie łączone, pełnomocnictwa,
łączone,
łączone,
upoważnienie, upoważnienia łączone, pełnomocnictwo łączone,
uprawnienie łączone, prokura łączona,

Złożenie prokury przez prokurenta

›› Pobierz teraz

Złożenie prokury przez prokurenta.
Dokument Word do edycji.

Dokument w którym Prokurent spółki składa prokurę.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Upoważnienia

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
składać,
upoważnienie,
upoważnienia, składać, upoważnienie,
Złożenie prokury przez prokurenta,
złożenie prokury przez prokurenta,
dokumenty do pobrania,
Złożenie prokury przez prokurenta, pełnomocnictwo, prokurent,
uprawnienie,
składać, pełnomocnictwo, upoważnienia,

Prokura

›› Pobierz teraz

Dokument Word do edycji.


Dokument w którym wspólnicy spółki upoważniają Prokurenta do wykonywania w ich imieniu wszystkich czynności sądowych i pozasądowych samodzielnie.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Upoważnienia

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
prokurent, prokurom, Prokura,
prokurenta,
prokurenta,
prokurenta,
Prokura,
dokumenty online do pobrania, prokury,
prokurów, prokur,
dokumenty online do pobrania prokurentom,

Pełnomocnictwo procesowe do odbioru pism sądowy

›› Pobierz teraz

Dokument dzięki któremu osoba będzie mogła udzielić pełnomocnictwo osobie do odbierania pism sądowych. Pismo jest zapisane w formacie doc. Pełnomocnictwo należy otworzyć za pomocą programu Word. Oświadczenie zawiera jedną stronę A4 jest przygotowane do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Upoważnienia

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
sądowy, pełnomocnictwo, upoważnienie,
do odbioru,
pism,
procesowe, pełnomocnictwo procesowe do odbioru pism sądowy, upoważnienie do odbioru pism,