Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2017-02-28

zakresobowiazkow.pl

Zakres obowiązków pracownika

Szukaj:

Kategorie:

› Zakresy Czynności Pracowników› W pracy› Umowy zlecenia› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Prawo pracy› Różne› BHP Instrukcje› PITy - rozliczenia za 2007 r› Horoskop - Znak zodiaku› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień› Referencje› Prawo pracy dla kobiet w ciąży› Listy motywacyjne i CV› Umowy związane z pracą› Wykup mieszkania› Deklaracje VAT, PIT, CIT› Dokumenty do Banku› Dokumenty przydatne przy budowie› Druki księgowe› Grzecznościowe› Informacje dla Urzędu Skarbowego› Krajowy Rejestr Karny› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia› NIP› Pisma do Urzędu Skarbowego› Pisma do TP S.A i innych operatorów› Pozwy sądowe› Prawo spółek handlowych› Prośby do Urzędu Skarbowego› Różne umowy› Sprawozdawczość Budżetowa› Studencik› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy użyczenia› Umowy związane ze świadczeniem usług› Upoważnienia› W urzędzie› Weksle› Wnioski do Urzędu Skarbowego› Wnioski sądowe› Zamówienia, reklamacje› ZUS - poradniki› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy

Upoważnienia

Według prawa terminem " PEŁNOMOCNICTWO" określa się zarówno czynność prawną, której treścią jest oświadczenie woli mocodawcy upoważniające ściśle określoną osobę lub osoby do dokonywania w jego imieniu czynności prawnych określonych w pełnomocnictwie, jak i sam dokument pełnomocnictwa który określa w zakres pełnomocnictwie, w stosunku do poszczególnych osób.

Odwołanie pełnomocnictwa

›› Pobierz teraz

Odwołanie pełnomocnictwa.
Dokument Word do edycji.

Dokument dla osoby która chce odwołać pełnomocnictwo.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Upoważnienia

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
usunięcie, pełnomocnictwo,
upoważnienia,
anulowanie, odwołanie pełnomocnictwa, uprawnienie, upoważnienie,
dokumenty online do pobrania,
usuniecie, pełnomocnictwa, upoważnienia,
unieważnienie,
odwołanie,
odwołanie pełnomocnictwa,

Odwołanie prokury

›› Pobierz teraz

Odwołanie prokury.
Dokument Word do edycji.

Dokument wspólników spółki odwołujące prokurę.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Upoważnienia

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania, odwołanie prokury, uprawnienie, upoważnienia, dokumenty online do pobrania, unieważnieniem,
usunięcie,
pełnomocnictwo,
unieważnienie,
upoważnienie, usuniecie,
anulowanie,
pełnomocnictwa, upoważnienie,

Pełnomocnictwo do prowadzenia przedsiębiorstwa

›› Pobierz teraz

Pełnomocnictwo do prowadzenia przedsiębiorstwa.
Dokument Word do edycji.


Dokument udzielający pełnomocnictwa do prowadzenia firmy.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Upoważnienia

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prowadzenie przedsiębiorstwo,
dokumenty do pobrania, działalność firmy,
pełnomocnictwa,
upoważnienia,
dokumenty online do pobrania,
pełnomocnictwo do prowadzenia przedsiębiorstwa, firma,
przedsiębiorstwo,
upoważnienia,
Pełnomocnictwo do prowadzenia przedsiębiorstwa,
pełnomocnictwo,
firm, uprawnienie,
działalność,

Pełnomocnictwo administracyjne

›› Pobierz teraz

Pełnomocnictwo administracyjne.
Dokument Word do edycji.

Dokument udzielający pełnomocnictwa do działania przed organami administracji samorządowej oraz państwowej, w tym też podatkowej, we wszystkich sprawach.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Upoważnienia

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zarządzanie,
prokura wzór, upoważnienia,
administrację,
upoważnienia, pełnomocnictwo administracyjne, upoważnienie, uprawnienie, dokumenty do pobrania, administracja,
administracje, pełnomocnictwo, administracji, Pełnomocnictwo administracyjne,
dokumenty online do pobrania,

Pełnomocnictwo do prowadzenia przedsiębiorstwa

›› Pobierz teraz

Pełnomocnictwo do prowadzenia przedsiębiorstwa.
Dokument Word do edycji.

Dokument dotyczący udzielenia pełnomocnictwa ogólnego, ustanowiony pełnomocnik ma także prawo do wyznaczenia dla Mocodawcy innego pełnomocnika.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Upoważnienia

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
firma,
dokumenty do pobrania,
upoważnienia, dokumenty online do pobrania, upoważnienie,
działalność przedsiębiorstwa, pełnomocnictwo, uprawnienie,
upoważnienia,
przedsiębiorstwo, działalność firmy,
Pełnomocnictwo do prowadzenia przedsiębiorstwa,
pełnomocnictwo do prowadzenia przedsiębiorstwa,
upoważnienie,

Pełnomocnictwo do prowadzenia spraw spółki cywilnej

›› Pobierz teraz

Pełnomocnictwo do prowadzenia spraw spółki cywilnej.
Dokument Word do edycji.

Dokument dotyczący udzielenia pełnomocnictwa ogólnego do prowadzenia spraw spółki cywilnej, ustanowiony pełnomocnik ma także prawo do wyznaczenia dla Mocodawcy innego pełnomocnika.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Upoważnienia

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prowadzenie spółki cywilnej, dokumenty do pobrania, spółka cywilna,
upoważnienia,
spółka cywilna, dokumenty online do pobrania,
działalność spółki cywilnej, Pełnomocnictwo do prowadzenia spraw spółki cywilne, pełnomocnictwa, spółka cywilna, upoważnienia, Pełnomocnictwo do prowadzenia spraw spółki cywilnej, upoważnienie,
prowadzenie spółek, uprawnienie,

Pełnomocnictwo do udziału w walnym zgromadzeniu

›› Pobierz teraz

Pełnomocnictwo do udziału w walnym zgromadzeniu.
Dokument Word do edycji.

Dokument udzielający pełnomocnictwa do udziału w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki oraz do wykonywania prawa głosu.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Upoważnienia

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
upoważnienia, uczestnictwo w walnym zgromadzeniu,
obecność,
pełnomocnictwo do udziału w walnym zgromadzeniu, dokumenty online do pobrania,
upoważnienie,
obecność,
pełnomocnictwo, zgromadzenie, Pełnomocnictwo do udziału w walnym zgromadzeniu, dokumenty online do pobrania,
upoważnienia,
dokumenty do pobrania,
upoważnienie, udział w walnym zgromadzeniu,

Pełnomocnictwo do zawarcia umowy

›› Pobierz teraz

Pełnomocnictwo do zawarcia umowy.
Dokument Word do edycji.

Dokument dotyczący udzielenia pełnomocnictwa ogólnego do zawarcia umowy.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Upoważnienia

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zawarcie umowy, podpisanie umowy, ugoda,
dokumenty online do pobrania,
uprawnienie, upoważnienia,
Pełnomocnictwo do zawarcia umowy,
umowa, dokumenty online do pobrania, pełnomocnictwa, porozumienie,
pełnomocnictwo do zawarcia umowy, Pełnomocnictwo do zawarcia umowy, upoważnienie, upoważnienia,

Pełnomocnictwo łączone

›› Pobierz teraz

Pełnomocnictwo łączone.
Dokument Word do edycji.

Dokument udzielający pełnomocnictwa w ten sposób, że do ważności czynności zawartej w imieniu osoby upoważniającej potrzebne jest wspólne złożenie zgodnych oświadczeń woli przez obu Pełnomocników.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Upoważnienia

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pełnomocnictwo łączone, pełnomocnictwa,
dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
upoważnienia, upoważnienia,
upoważnienie,
łąnczone, łączone, uprawnienie łączone,
upoważnienie łączone,
pełnomocnictwo,
łąnczone,
Pełnomocnictwo łączone,

Pełnomocnictwo procesowe

›› Pobierz teraz

Pełnomocnictwo procesowe.
Dokument Word do edycji.

Dokument udzielający pełnomocnictwa do wykonywania wszystkich czynności określonych w art. 91 Kodeksu cywilnego postępowaniem sądowym toczącym się w Sądzie Rejonowym.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Upoważnienia

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
postępowanie,
uprawnienie, procedura, upowaznienia, Pełnomocnictwo procesowe, procesowy,
procedury, procesy, dokumenty online do pobrania,
pełnomocnictwa, upoważnienie, upoważnienia, pełnomocnictwo,
dokumenty do pobrania, postępowanie,

Pełnomocnictwo procesowe do odbioru pism

›› Pobierz teraz

Pełnomocnictwo procesowe do odbioru pism.
Dokument Word do edycji.

Dokument udzielający pełnomocnictwa do do odbioru pism procesowych w związku z postępowaniem sądowym toczącym się w Sądzie Rejonowym.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Upoważnienia

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
upoważnienie, odbiór pism,
Pełnomocnictwo procesowe do odbioru pism, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,
pełnomocnictwa,
dokumenty online do pobrania,
postępowanie,
upoważnienie, Pełnomocnictwo procesowe do odbioru pism, proces,
odbiór pisma, procedury, pelnomocnictwo procesowe do odbioru pism, upoważnienia,

Pełnomocnictwo procesowe ogólne

›› Pobierz teraz

Pełnomocnictwo procesowe ogólne.
Dokument Word do edycji.

Dokument udzielający pełnomocnictwa do wykonywania wszystkich czynności określonych w art. 91 Kodeksu postępowania cywilnego.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Upoważnienia

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
uprawnienie, procedura, upoważnienie,
Pełnomocnictwo procesowe ogólne,
pełnomocnictwo,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, procedury, upoważnienia,
procesowy, ogólne, Pełnomocnictwo procesowe ogólne,
upoważnienia, procesy,
pełnomocnictwo procesowe ogólne,

Prokura łączona

›› Pobierz teraz

Prokura łączona.
Dokument Word do edycji.

Dokument w którym wspólnicy spółki upoważniają Prokurentów do wykonywania w ich imieniu wszystkich czynności sądowych i pozasądowych samodzielnie w ten sposób, że do ważności czynności zawartej w imieniu Spółki potrzebne jest wspólne złożenie zgodnych oświadczeń woli przez obu Prokurentów.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Upoważnienia

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
upoważnienia łączone, dokumenty online do pobrania,
łączone, uprawnienie łączone, łączone, upoważnienia,
łączyć, prokura łączona, upoważnienie łączone, upoważnienie,
pełnomocnictwo łączone, dokumenty do pobrania,
pełnomocnictwo, pełnomocnictwa, Prokura łączona,

Złożenie prokury przez prokurenta

›› Pobierz teraz

Złożenie prokury przez prokurenta.
Dokument Word do edycji.

Dokument w którym Prokurent spółki składa prokurę.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Upoważnienia

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pełnomocnictwa,
pełnomocnictwo,
prokurent,
składać, upoważnienie, upoważnienia, złożenie prokury przez prokurenta,
Złożenie prokury przez prokurenta, dokumenty do pobrania, uprawnienie,
składanie prokury, składać,
Złożenie prokury przez prokurenta,
składać,
upoważnienia,

Prokura

›› Pobierz teraz

Dokument Word do edycji.


Dokument w którym wspólnicy spółki upoważniają Prokurenta do wykonywania w ich imieniu wszystkich czynności sądowych i pozasądowych samodzielnie.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Upoważnienia

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prokurenta,
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania prokurentom,
prokurent,
prokurów, prokur, prokurenta,
prokurenta,
prokurom, prokury,
dokumenty online do pobrania,
Prokura, Prokura,

Pełnomocnictwo procesowe do odbioru pism sądowy

›› Pobierz teraz

Dokument dzięki któremu osoba będzie mogła udzielić pełnomocnictwo osobie do odbierania pism sądowych. Pismo jest zapisane w formacie doc. Pełnomocnictwo należy otworzyć za pomocą programu Word. Oświadczenie zawiera jedną stronę A4 jest przygotowane do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Upoważnienia

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
upoważnienie do odbioru pism, upoważnienie,
pełnomocnictwo procesowe do odbioru pism sądowy, do odbioru,
pism, sądowy,
procesowe, pełnomocnictwo,