Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2017-02-28

zakresobowiazkow.pl

Zakres obowiązków pracownika

Szukaj:

Kategorie:

› Zakresy Czynności Pracowników› W pracy› Umowy zlecenia› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Prawo pracy› Różne› BHP Instrukcje› PITy - rozliczenia za 2007 r› Horoskop - Znak zodiaku› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień› Referencje› Prawo pracy dla kobiet w ciąży› Listy motywacyjne i CV› Umowy związane z pracą› Wykup mieszkania› Deklaracje VAT, PIT, CIT› Dokumenty do Banku› Dokumenty przydatne przy budowie› Druki księgowe› Grzecznościowe› Informacje dla Urzędu Skarbowego› Krajowy Rejestr Karny› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia› NIP› Pisma do Urzędu Skarbowego› Pisma do TP S.A i innych operatorów› Pozwy sądowe› Prawo spółek handlowych› Prośby do Urzędu Skarbowego› Różne umowy› Sprawozdawczość Budżetowa› Studencik› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy użyczenia› Umowy związane ze świadczeniem usług› Upoważnienia› W urzędzie› Weksle› Wnioski do Urzędu Skarbowego› Wnioski sądowe› Zamówienia, reklamacje› ZUS - poradniki› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy

Upoważnienia

Według prawa terminem " PEŁNOMOCNICTWO" określa się zarówno czynność prawną, której treścią jest oświadczenie woli mocodawcy upoważniające ściśle określoną osobę lub osoby do dokonywania w jego imieniu czynności prawnych określonych w pełnomocnictwie, jak i sam dokument pełnomocnictwa który określa w zakres pełnomocnictwie, w stosunku do poszczególnych osób.

Odwołanie pełnomocnictwa

›› Pobierz teraz

Odwołanie pełnomocnictwa.
Dokument Word do edycji.

Dokument dla osoby która chce odwołać pełnomocnictwo.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Upoważnienia

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
uprawnienie,
upoważnienia,
upoważnienie,
usuniecie,
Odwołanie pełnomocnictwa, upoważnienie, usunięcie,
anulowanie,
dokumenty online do pobrania,
pełnomocnictwo, pełnomocnictwa, dokumenty online do pobrania,
upoważnienia,
odwołanie pełnomocnictwa,

Odwołanie prokury

›› Pobierz teraz

Odwołanie prokury.
Dokument Word do edycji.

Dokument wspólników spółki odwołujące prokurę.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Upoważnienia

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
upoważnienie, dokumenty online do pobrania, odwołanie,
uprawnienie,
pełnomocnictwo, upoważnienia,
usunięcie, pełnomocnictwa,
unieważnieniem,
anulowanie, pełnomocnictwo,
dokumenty online do pobrania,
unieważnienie, usuniecie,
upoważnienie,

Pełnomocnictwo do prowadzenia przedsiębiorstwa

›› Pobierz teraz

Pełnomocnictwo do prowadzenia przedsiębiorstwa.
Dokument Word do edycji.


Dokument udzielający pełnomocnictwa do prowadzenia firmy.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Upoważnienia

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
firm,
uprawnienie,
przedsiębiorstwo, upoważnienia, upoważnienie,
dokumenty online do pobrania,
upoważnienia,
upoważnienie, Pełnomocnictwo do prowadzenia przedsiębiorstwa,
działalność przedsiębiorstwa,
działalność firmy,
działalność, pełnomocnictwo, pełnomocnictwo do prowadzenia przedsiębiorstwa, pełnomocnictwa,

Pełnomocnictwo administracyjne

›› Pobierz teraz

Pełnomocnictwo administracyjne.
Dokument Word do edycji.

Dokument udzielający pełnomocnictwa do działania przed organami administracji samorządowej oraz państwowej, w tym też podatkowej, we wszystkich sprawach.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Upoważnienia

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pełnomocnictwa, prokura wzór,
zarządzanie,
pełnomocnictwo administracyjne, uprawnienie, administracji, upoważnienie,
upoważnienia, dokumenty online do pobrania, administracja,
zarządzanie,
administrację,
upoważnienia, administracje,
upoważnienie,

Pełnomocnictwo do prowadzenia przedsiębiorstwa

›› Pobierz teraz

Pełnomocnictwo do prowadzenia przedsiębiorstwa.
Dokument Word do edycji.

Dokument dotyczący udzielenia pełnomocnictwa ogólnego, ustanowiony pełnomocnik ma także prawo do wyznaczenia dla Mocodawcy innego pełnomocnika.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Upoważnienia

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
działalność przedsiębiorstwa,
upoważnienia,
przedsiębiorstwo, dokumenty online do pobrania, firm, pełnomocnictwo do prowadzenia przedsiębiorstwa,
dokumenty online do pobrania, prowadzenie przedsiębiorstwo, pełnomocnictwa,
działalność,
pełnomocnictwo,
firma,
upoważnienie, upoważnienia,
działalność firmy,

Pełnomocnictwo do prowadzenia spraw spółki cywilnej

›› Pobierz teraz

Pełnomocnictwo do prowadzenia spraw spółki cywilnej.
Dokument Word do edycji.

Dokument dotyczący udzielenia pełnomocnictwa ogólnego do prowadzenia spraw spółki cywilnej, ustanowiony pełnomocnik ma także prawo do wyznaczenia dla Mocodawcy innego pełnomocnika.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Upoważnienia

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prowadzenie spółek,
uprawnienie,
prowadzenie spółki cywilnej, spółka cywilna,
upoważnienia, spółka cywilna,
Pełnomocnictwo do prowadzenia spraw spółki cywilnej, spółka cywilna,
upoważnienie, pełnomocnictwa, upoważnienie, działalność spółki cywilnej,
dokumenty online do pobrania, Pełnomocnictwo do prowadzenia spraw spółki cywilne,
upoważnienia,

Pełnomocnictwo do udziału w walnym zgromadzeniu

›› Pobierz teraz

Pełnomocnictwo do udziału w walnym zgromadzeniu.
Dokument Word do edycji.

Dokument udzielający pełnomocnictwa do udziału w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki oraz do wykonywania prawa głosu.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Upoważnienia

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
upoważnienia,
pełnomocnictwo,
dokumenty online do pobrania,
Pełnomocnictwo do udziału w walnym zgromadzeniu,
zgromadzenie,
udział w walnym zgromadzeniu,
obecność,
upoważnienie,
pełnomocnictwo do udziału w walnym zgromadzeniu,
dokumenty online do pobrania,
spotkanie,
upoważnienie, pełnomocnictwa, upoważnienia, uczestnictwo w walnym zgromadzeniu,

Pełnomocnictwo do zawarcia umowy

›› Pobierz teraz

Pełnomocnictwo do zawarcia umowy.
Dokument Word do edycji.

Dokument dotyczący udzielenia pełnomocnictwa ogólnego do zawarcia umowy.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Upoważnienia

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
upoważnienia, upoważnienia,
ugoda,
Pełnomocnictwo do zawarcia umowy,
podpisanie umowy,
pełnomocnictwo,
stworzenie umowy, uprawnienie,
pełnomocnictwa,
pełnomocnictwo do zawarcia umowy,
upoważnienie, zawarcie umowy,
porozumienie,
dokumenty do pobrania, Pełnomocnictwo do zawarcia umowy,

Pełnomocnictwo łączone

›› Pobierz teraz

Pełnomocnictwo łączone.
Dokument Word do edycji.

Dokument udzielający pełnomocnictwa w ten sposób, że do ważności czynności zawartej w imieniu osoby upoważniającej potrzebne jest wspólne złożenie zgodnych oświadczeń woli przez obu Pełnomocników.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Upoważnienia

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
upoważnienie łączone,
łąnczone, łączone, upoważnienie,
pełnomocnictwa, dokumenty online do pobrania,
pełnomocnictwo łączone,
łąnczone, pełnomocnictwo,
dokumenty do pobrania, Pełnomocnictwo łączone, uprawnienie łączone, upoważnienia,
upoważnienia,

Pełnomocnictwo procesowe

›› Pobierz teraz

Pełnomocnictwo procesowe.
Dokument Word do edycji.

Dokument udzielający pełnomocnictwa do wykonywania wszystkich czynności określonych w art. 91 Kodeksu cywilnego postępowaniem sądowym toczącym się w Sądzie Rejonowym.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Upoważnienia

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
procedura, postępowanie,
upoważnienia, upoważnienie,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,
uprawnienie,
Pełnomocnictwo procesowe, procesowy,
upowaznienia, procedury,
pełnomocnictwa,
pełnomocnictwo procesowe, dokumenty online do pobrania, Pełnomocnictwo procesowe,

Pełnomocnictwo procesowe do odbioru pism

›› Pobierz teraz

Pełnomocnictwo procesowe do odbioru pism.
Dokument Word do edycji.

Dokument udzielający pełnomocnictwa do do odbioru pism procesowych w związku z postępowaniem sądowym toczącym się w Sądzie Rejonowym.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Upoważnienia

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
odbiór pism,
dokumenty online do pobrania,
odbiór pisma,
pełnomocnictwa, procedury, pełnomocnictwo, upoważnienie,
pelnomocnictwo procesowe do odbioru pism, odbiór pisma,
postępowanie,
dokumenty online do pobrania,
procesowy, upoważnienia,
Pełnomocnictwo procesowe do odbioru pism,
Pełnomocnictwo procesowe do odbioru pism,

Pełnomocnictwo procesowe ogólne

›› Pobierz teraz

Pełnomocnictwo procesowe ogólne.
Dokument Word do edycji.

Dokument udzielający pełnomocnictwa do wykonywania wszystkich czynności określonych w art. 91 Kodeksu postępowania cywilnego.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Upoważnienia

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pełnomocnictwa, postępowanie,
pełnomocnictwo procesowe ogólne,
dokumenty online do pobrania, procedury,
procedura, ogólne, dokumenty online do pobrania,
proces, uprawnienie,
upoważnienia, pełnomocnictwo, procesowy,
procesy, dokumenty do pobrania,

Prokura łączona

›› Pobierz teraz

Prokura łączona.
Dokument Word do edycji.

Dokument w którym wspólnicy spółki upoważniają Prokurentów do wykonywania w ich imieniu wszystkich czynności sądowych i pozasądowych samodzielnie w ten sposób, że do ważności czynności zawartej w imieniu Spółki potrzebne jest wspólne złożenie zgodnych oświadczeń woli przez obu Prokurentów.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Upoważnienia

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
upoważnienie,
pełnomocnictwo, prokura łączona, upoważnienie łączone, łączone, Prokura łączona, łączone,
upoważnienia,
pełnomocnictwo łączone, dokumenty online do pobrania,
łączyć,
uprawnienie łączone, upoważnienia łączone,
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,

Złożenie prokury przez prokurenta

›› Pobierz teraz

Złożenie prokury przez prokurenta.
Dokument Word do edycji.

Dokument w którym Prokurent spółki składa prokurę.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Upoważnienia

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
upoważnienie, złożenie prokury przez prokurenta,
składać, dokumenty do pobrania,
Złożenie prokury przez prokurenta, uprawnienie,
Złożenie prokury przez prokurenta, pełnomocnictwo, składać,
kompletacja, dokumenty online do pobrania, pełnomocnictwo,
Złożenie prokury przez prokurenta, składać,
dokumenty online do pobrania,

Prokura

›› Pobierz teraz

Dokument Word do edycji.


Dokument w którym wspólnicy spółki upoważniają Prokurenta do wykonywania w ich imieniu wszystkich czynności sądowych i pozasądowych samodzielnie.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Upoważnienia

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Prokura,
prokurent, prokury, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,
prokurom, prokur,
Prokura, prokurenta, prokurenta, dokumenty online do pobrania prokurentom,
prokurów,
prokurenta,

Pełnomocnictwo procesowe do odbioru pism sądowy

›› Pobierz teraz

Dokument dzięki któremu osoba będzie mogła udzielić pełnomocnictwo osobie do odbierania pism sądowych. Pismo jest zapisane w formacie doc. Pełnomocnictwo należy otworzyć za pomocą programu Word. Oświadczenie zawiera jedną stronę A4 jest przygotowane do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Upoważnienia

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
procesowe,
pism,
upoważnienie do odbioru pism, do odbioru, pełnomocnictwo, pełnomocnictwo procesowe do odbioru pism sądowy, sądowy,
upoważnienie,