Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2019-02-04

zakresobowiazkow.pl

Zakres obowiązków pracownika

Szukaj:

Kategorie:

› Zakresy Czynności Pracowników› W pracy› Umowy zlecenia› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Prawo pracy› Różne› BHP Instrukcje› PITy - rozliczenia za 2007 r› Horoskop - Znak zodiaku› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień› Referencje› Prawo pracy dla kobiet w ciąży› Listy motywacyjne i CV› Umowy związane z pracą› Wykup mieszkania› Deklaracje VAT, PIT, CIT› Dokumenty do Banku› Dokumenty przydatne przy budowie› Druki księgowe› Grzecznościowe› Informacje dla Urzędu Skarbowego› Krajowy Rejestr Karny› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia› NIP› Pisma do Urzędu Skarbowego› Pisma do TP S.A i innych operatorów› Pozwy sądowe› Prawo spółek handlowych› Prośby do Urzędu Skarbowego› Różne umowy› Sprawozdawczość Budżetowa› Studencik› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy użyczenia› Umowy związane ze świadczeniem usług› Upoważnienia› W urzędzie› Weksle› Wnioski do Urzędu Skarbowego› Wnioski sądowe› Zamówienia, reklamacje› ZUS - poradniki› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy

W pracy

Dokumenty przydatne w kontaktach z pracownikiem oraz pracodawcą.

Anulowanie pełnomocnictwa z powodu rozwiązania umowy o pracę

›› Pobierz teraz

Anulowanie pełnomocnictwa z powodu rozwiązania umowy o pracę. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W pracy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
anulowanie pelnomocnictwa, anulowanie pełnomocnictwa,
anulowanie pełnomocnictwa z powodu rozwiązania umowy o pracę,
anulowanie pełnomocnictwa, dokument online,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, jak anulować pełnomocnictwo, dokumenty do pobrania, dokument o anulowanie pełnomocnictwa, dokumenty online do pobrania,

Informacja o niewypłąceniu tzw. 13 pensji

›› Pobierz teraz

Informacja o niewypłąceniu tzw. 13 pensji. Zezwolenie pracownika na ujawnienie danych. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W pracy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, trzynastka,
dokumenty do pobrania,
13stka,
dokument do pobrania, trzynasta pensja, dokumenty online do pobrania,
niewypalenie 13stki, 13 pensja,
trzynastka, nie wypłacenie trzysnastki,
dokument online,
informacja o trzynastce,

Informacja o zatrudnieniu (dla pracodawcy)

›› Pobierz teraz

Informacja o zatrudnieniu (dla pracodawcy). Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W pracy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, informacja o zatrudnieniu, informacja o zatrudnieniu pracownika,
dokument online, dokumenty online do pobrania, zatrudnienie, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,

Informacja o zwolnieniu z pracy

›› Pobierz teraz

Informacja o zwolnieniu z pracy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W pracy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania, dokument do pobrania,
dokument online,
dokumenty online do pobrania,
redukcja etatow,
zwolnienie pracownika,
redukcja etatów, zwolnienie z pracy,

Odmowa w spełnieniu planów zawodowych

›› Pobierz teraz

Odmowa w spełnieniu planów zawodowych. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W pracy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, dokument online, dokumenty do pobrania, odmowa spełnieniu planów zawodowych, odmowa na podanie o pracę, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,

Odpowiedź na ofertę pracy

›› Pobierz teraz

Odpowiedź na ofertę pracy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W pracy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
odpowiedz na ofertę pracy, odpowiedz na oferte pracy, odpowiedź na ofertę pracy,
odpowiedź na oferte pracy, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokument online,
dokument do pobrania,

Odpowiedź na skargę na personel

›› Pobierz teraz

Odpowiedź na skargę na personel. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W pracy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
odpowiedź na skargę,
odpowiedz na skarge,
dokument do pobrania,
odpowiedź na skarge, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
skarga na personel,

Odrzucenie prośby o podwyżkę

›› Pobierz teraz

Odrzucenie prośby o podwyżkę. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W pracy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
podwyżka,
odrzucenie prośby o podwyżkę, dokument online,
odmowa podwyżki, dokumenty do pobrania, podwyzka, dokumenty online do pobrania,

Ogłoszenie o poszukiwaniu pracowników na wolne stanowisko

›› Pobierz teraz

Ogłoszenie o poszukiwaniu pracowników na wolne stanowisko. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W pracy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wolne stanowisko pracy,
ogłoszenie o poszukiwaniu pracowników,
dokument do pobrania,
dokument online, dokumenty online do pobrania,
ogloszenie o wolnym stanowisku pracy,
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,

Ostatnie ostrzeżenie przed wypowiedzeniem umowy o pracę

›› Pobierz teraz

Ostatnie ostrzeżenie przed wypowiedzeniem umowy o pracę. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W pracy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, ostrzeżenie przed zwolnieniem,
nagana pracownika,
dokument online,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,
nagana,
ostatnie ostrzeżenie,
dokument do pobrania,

Oświadczenie o niepodejmowaniu działalności konkurencyjnej

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o niepodejmowaniu działalności konkurencyjnej. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W pracy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
oświadczenie o niepodejmowaniu działalności konkurencyjnej, dokument do pobrania,
dokument online do pobrania,
dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, oświadczenie o konkurencji,
dokumenty online do pobrania, dokument online,

Podziękowanie za udział w teście

›› Pobierz teraz

Podziękowanie za udział w teście. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W pracy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, dokument online, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
podziekowanie za udzial w tescie,
dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania, podziękowanie za udział w teście, dokument online do pobrania, dokument do pobrania,

Poinformowanie kandydata o niespełnieniu wymogów

›› Pobierz teraz

Poinformowanie kandydata o niespełnieniu wymogów. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W pracy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, dokument online, dokumenty online do pobrania,
dokument online do pobrania, dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania,
poinformowanie kandydata o niespełnieniu wymogów, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,

Powitanie nowego pracownika

›› Pobierz teraz

Powitanie nowego pracownika. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W pracy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokument online, dokument do pobrania,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, powitanie nowego pracownika,
dokument online do pobrania,

Prośba do wszystkich pracowników o zgłoszenie terminów urlopów

›› Pobierz teraz

Prośba do wszystkich pracowników o zgłoszenie terminów urlopów. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W pracy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prośba o zgłoszenie terminów urlopów,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokument online, dokumenty online do pobrania, terminy urlopów,
dokument online do pobrania,
dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania, dokument do pobrania,

Prośba o udzielenie urlopu macierzyńskiego

›› Pobierz teraz

Prośba o udzielenie urlopu macierzyńskiego. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W pracy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania, dokument online, prośba o urlop macierzyński,
dokument online do pobrania,
dokument do pobrania, urlop macierzyński,
dokumenty online do pobrania,

Przyjęcie wypowiedzenia umowy o pracę

›› Pobierz teraz

Przyjęcie wypowiedzenia umowy o pracę. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W pracy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
wypowiedzenie umowy o pracę,
dokument online,
dokumenty online do pobrania,
dokument online do pobrania, dokument do pobrania,
dokument do pobrania, wypowiedzenie umowy o pracę, przyjęcie wypowiedzenia umowy o pracę,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,

Zawiadomienie o awansie

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o awansie. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W pracy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokument online do pobrania, dokument do pobrania, awans, zawiadomienie o awansie,
dokument do pobrania,
dokument do pobrania, dokument online,

Zezwolenie pracownika na ujawnienie danych

›› Pobierz teraz

Zezwolenie pracownika na ujawnienie danych. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W pracy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zezwolenie pracownika na ujawnienie danych osobowych,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania,
ujawnienie danych,
dokument online,
dokument online do pobrania, dokument do pobrania,

Zawiadomienie o zatrudnieniu pracownika zarejestrowanego w UP

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o zatrudnieniu pracownika zarejestrowanego w UP. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W pracy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
dokument online, zatrudnienie bezrobotnego, up, zatrudnienie pracownika zarejestrowanego w UP, dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, urząd pracy,
dokument do pobrania,
dokument online do pobrania,
dokument do pobrania,

Zaproszenie kandydata na udział w teście

›› Pobierz teraz

Zaproszenie kandydata na udział w teście. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W pracy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zaproszenie na test, dokumenty online do pobrania,
rekrutacja, dokument do pobrania, dokument do pobrania,
dokument online, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, zaproszenie na udział w teście,
dokumenty do pobrania, dokument online do pobrania,

Upomnienie pracownika

›› Pobierz teraz

Upomnienie pracownika. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W pracy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
dokument online, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, upomnienie, dokument online do pobrania, upomnienie pracownika,
nieobecnosc pracownika, dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,
nieobecność pracownika, dokument do pobrania,
nagana dla pracownika,

Oświadczenie kierownika budowy o przyjęciu obowiązków

›› Pobierz teraz

Oświadczenie kierownika budowy o przyjęcie obowiązków. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku i edycji.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W pracy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
budowa, dokumenty online do pobrania, oświadczenie kierownika budowy o przyjęcie obowiązków,
dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania,
kierownik budowy, oświadczenie,
dokument online, budować dom,
dokumenty online do pobrania,
budowa domu,

Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego

›› Pobierz teraz

Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego. Dokument zapisany w programie word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W pracy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prośba o udzielenie urlopu wychowawczego,
dokumenty online do pobrania, udzielenie urlopu wychowawczego,
dokumenty do pobrania,
wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego,
dokument online, udzielenie urlopu wychowawczego, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,

Wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodach, przychodach, obrotach, formie opodatkowania, zakresie prowadzonej działalności oraz zaświadczeń o nie zaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodach, przychodach, obrotach, formie opodatkowania, zakresie prowadzonej działalności oraz zaświadczeń o nie zaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości jest zapisany w formacie PDF. Wniosek należy otworzyć za pomocą programu Adobe Acrobat. Dokument zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do wydruku. Wniosek do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W pracy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
obrotach, zaległości,
zakresie prowadzonej działalności oraz zaświadczeń o nie zaleganiu w podatkach lub stwierdzających s, stan, formie opodatkowania, o dochodach,
przychodach,
o nie zaleganiu, formie opodatkowania, działalności, lub stwierdzających, w podatkach,
oraz zaświadczeń,
zakresie, prowadzonej,