Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2017-02-28

zakresobowiazkow.pl

Zakres obowiązków pracownika

Szukaj:

Kategorie:

› Zakresy Czynności Pracowników› W pracy› Umowy zlecenia› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Prawo pracy› Różne› BHP Instrukcje› PITy - rozliczenia za 2007 r› Horoskop - Znak zodiaku› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień› Referencje› Prawo pracy dla kobiet w ciąży› Listy motywacyjne i CV› Umowy związane z pracą› Wykup mieszkania› Deklaracje VAT, PIT, CIT› Dokumenty do Banku› Dokumenty przydatne przy budowie› Druki księgowe› Grzecznościowe› Informacje dla Urzędu Skarbowego› Krajowy Rejestr Karny› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia› NIP› Pisma do Urzędu Skarbowego› Pisma do TP S.A i innych operatorów› Pozwy sądowe› Prawo spółek handlowych› Prośby do Urzędu Skarbowego› Różne umowy› Sprawozdawczość Budżetowa› Studencik› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy użyczenia› Umowy związane ze świadczeniem usług› Upoważnienia› W urzędzie› Weksle› Wnioski do Urzędu Skarbowego› Wnioski sądowe› Zamówienia, reklamacje› ZUS - poradniki› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy

W urzędzie

Jeżeli jesteś osobą, która ma do załatwienia sprawę w Urzędzie np. Miasta dobrze trafiłeś. Tu znajdziesz dokumenty, które być może pomogą Ci załatwić ją sprawnie i szybko - bez zbędnego tracenia czasu na wypełnianie formularzy w urzędowych korytarzach. Znajdź interesujący Cię wzór dokumentu, pobierz go i ciesz się że cześć spraw możesz załatwić już w domu. Powodzenia!

Deklaracja o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego

›› Pobierz teraz

Deklaracja o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego.
Dokument Word do edycji.

Oświadczenie, w którym zawarte są dane dotyczące osób pozostających w wspólnocie gospodarstwa domowego, a także dochody poszczególnych osób i średni dochód na jednego członka rodziny.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, dokumenty do pobrania,
wysokosć dochodu, dokumenty online do pobrania, Deklaracja o wysokości dochodów członków gospodars,
dokument do pobrania,
dokument online do pobrania, wysokość dochodów, dokument online,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, gospodarstwo domowe,
deklaracja o wysokosci dochodow czlonkow gospodars,

Likwidacja działalności gospodarczej

›› Pobierz teraz

Likwidacja działalności gospodarczej.
Dokument Word do edycji.

Pismo z do Urzędu ze zgłoszeniem likwidacji działalności gospodarczej.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
likwidacja działalności gospodarczej,
Likwidacja działalności gospodarczej, likwidacja działalnosci gospodarczej,
dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania, likwidacja dzialalnosci gospodarczej,
likwidacja działalności gospodarczej zus,
zawiadomienie o likwidacji działalności gospodarczej,
likwidacja dzialalnosci gospodarczej, działalność gospodarcza,
dokument do pobrania, likwidacja jednoosobowej działalności gospodarczej, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
dokument online,

Odwołanie od decyzji Prezydenta Miasta orzekającej wymeldowanie skarżącego z pobytu stałego

›› Pobierz teraz

Odwołanie od decyzji Prezydenta Miasta orzekającej wymeldowanie skarżącego z pobytu stałego.
Dokument Word do edycji.

Na podstawie art. 127 § l k.p.a., odwołanie od decyzji Prezydenta Miasta orzekającej wymeldowanie skarżącego z pobytu stałego. Wniosek o uchylenie zaskarżonej decyzji w całości i umorzenie postępowania. W piśmie zawarte jest przykładowe uzasadnienie.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, dokument online,
Odwołanie od decyzji Prezydenta Miasta orzekającej,
dokument do pobrania, dokument online do pobrania, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
odwolanie od decyzji prezydenta miasta orzekajacej,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,

Odwołanie od decyzji Prezydenta Miasta o odmowie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu.

›› Pobierz teraz

Odwołanie od decyzji Prezydenta Miasta o odmowie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu.
Dokument Word do edycji.

Wniosek na podstawie art. 127 k.p.a. o uchylenie decyzji organu pierwszej instancji i wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu. W piśmie znajduje się przykładowe uzasadnienie.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
decyzja, odwolanie, Odwołanie od decyzji Prezydenta Miasta o odmowie w, odwołanie decyzji, dokument online,
prezydent miasta, odwolanie od decyzji prezydenta miasta o odmowie w,
dokument do pobrania, zakaz sprzedaży alkoholu,

Oświadczenie o przyjęciu obywatelstwa polskiego

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o przyjęciu obywatelstwa polskiego.
Dokument Word do edycji.

Pismo z oświadczenie o przyjęciu obywatelstwa polskiego związku z zawarciem związku małżeńskiego z obywatelem Polski.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online do pobrania, dokument online, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania, otrzymanie obywatelstwa polskiego,
dokument do pobrania, Oświadczenie o przyjęciu obywatelstwa polskiego,
dokumenty online do pobrania, obywatelstwo polskie,
przyznanie obywatelstwa polskiego,
dokument do pobrania,
dokument do pobrania, oswiadczenie o przyjeciu obywatelstwa polskiego,

Wniosek o nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji

›› Pobierz teraz

Wniosek o nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji.
Dokument Word do edycji.

Przykładowy wniosek o nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Prezydenta Miasta nakazującemu przedsiębiorstwu miejskiemu wykonanie określonych czynności.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
decyzja,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
dokument online, dokument online do pobrania, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
Wniosek o nadanie rygoru natychmiastowej wykonalno,

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy

›› Pobierz teraz

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.
Dokument Word do edycji.

Wniosek wraz z uzasadnieniem o ponowne rozpatrzenie sprawy związanej z wydaniem przez Ministra decyzji odmownej w zakresie wydania zezwolenia na import.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, rozpatrzenie sprawy, dokument online, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, rozpatrzenie,
dokumenty do pobrania, dokument do pobrania, dokument online do pobrania,

Oświadczenie celne

›› Pobierz teraz

Oświadczenie celne.
Dokument Word do edycji.

Oświadczenie, że w stosunku do osoby, która wnioskuje o udzielenie pozwolenia na stosowanie zabezpieczenia generalnego, zabezpieczenia ryczałtowego, nie jest prowadzone postępowanie egzekucyjne, upadłościowe, likwidacyjne lub układowe.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Oświadczenie celne,
dokument online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
oswiadczenie celne, dokumenty do pobrania,
dokument online, dokumenty online do pobrania, oświadczenie,
dokument do pobrania, dokument do pobrania, dokument do pobrania,

Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji Urzędu Skarbowego.
Dokument Word do edycji.

Wniosek wraz z uzasadnieniem o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji
Urzędu Skarbowego w sprawie ustalenia wysokości zobowiązania podatku dochodowego od osób fizycznych.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwoł,
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania, wniosek o przywrocenie terminu do wniesienia odwol,
urzad skarbowy,
dokument do pobrania, urząd skarbowy,
dokument online,
dokument online do pobrania,

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

›› Pobierz teraz

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego.
Dokument Word do edycji.

Wniosek do wypełnienia o przyznanie dodatku mieszkaniowego, w którym są zawarte wszystkie dane wnioskodawcy.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, dokument online, dodatek mieszkaniowy, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
dokument online do pobrania, Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego, dokument do pobrania,

Wniosek o sprostowanie oczywistej pomyłki pisarskiej

›› Pobierz teraz

Wniosek o sprostowanie oczywistej pomyłki pisarskiej.
Dokument Word do edycji.

Wzór wniosku z prośbą i uzasadnieniem o sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
pomylka pisarska, dokumenty online do pobrania,
poprawienie, dokument do pobrania, dokument online do pobrania, dokumenty do pobrania,
wniosek o sprostowanie oczywistej pomylki pisarski,
dokument online, pomyłka pisarska,
dokument do pobrania, Wniosek o sprostowanie oczywistej pomyłki pisarski, dokument do pobrania,

Wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych

›› Pobierz teraz

Wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych.
Dokument Word do edycji.

Wniosek (do uzupełnienia) do administratora danych o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, dokumenty online do pobrania, wniosek o udostepnienie danych ze zbioru danych os, Wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych os,
dokument do pobrania, dane osobowe,
dokumenty do pobrania,
dokument online do pobrania,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, zbiór danych osobowych,
dokument do pobrania,

Wniosek o uzupełnienie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Dokument Word do edycji.

Wzór wniosku o uzupełnienie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wniosek o uzupelnienie decyzji o warunkach zabudow, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokument online do pobrania, dokument do pobrania,
zagospodarowanie terenu,
dokumenty online do pobrania, Wniosek o uzupełnienie decyzji o warunkach zabudow,
dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania,
dokument online,

Wniosek o wstrzymanie wykonalności decyzji

›› Pobierz teraz

Wniosek o wstrzymanie wykonalności decyzji.
Dokument Word do edycji.

Wniosek o wstrzymanie wykonalności decyzji w sprawie, orzekającej o odpowiedzialności podatkowej za zobowiązania spółki. Uzasadnienie w oparciu o art. 224 ust. l ordynacji podatkowej.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wykonanie decyzji,
Wniosek o wstrzymanie wykonalności decyzji, dokument online do pobrania,
dokument do pobrania,
wniosek o wstrzymanie wykonalnosci decyzji, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
dokument online, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,

Zgłoszenie zmiany w ewidencji działalności gospodarczej

›› Pobierz teraz

Zgłoszenie zmiany w ewidencji działalności gospodarczej.
Dokunemt Word do wypełnienia.

Pismo do Wydziału Handlu Ewidencji Działalności gospodarczej.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
ewidencja działalności gospodarczej,
dokumenty do pobrania,
Zgłoszenie zmiany w ewidencji działalności gospoda, zgloszenie zmiany w ewidencji dzialalnosci gospoda,
dokument do pobraniadokument do pobrania,
dokument do pobrania, dokument online do pobrania,
dokument online,

Zgłoszenie zbioru danych osobowych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych

›› Pobierz teraz

Zgłoszenie zbioru danych osobowych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
Dokunemt Word do wypełnienia.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zbiór danych,
generalny inspektorat ochrony danych osobowych,
Zgłoszenie zbioru danych osobowych do rejestracji, zgloszenie zbioru danych osobowych do rejestracji, dokument do pobrania, dokument do pobrania,
dokument online, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokument online do pobrania,
zbior danych,

Zgłoszenie towaru do oceny jakości handlowej

›› Pobierz teraz

Zgłoszenie towaru do oceny jakości handlowej.
Dokument Word do wypełnienia.

Zgłoszenie towaru do oceny jakości handlowej do Centralnego Inspektoratu Standaryzacji.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
zgloszenie towaru do oceny jakosci handlowej,
dokument online do pobrania,
jakośc,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, jakość, handel, Zgłoszenie towaru do oceny jakości handlowej, dokument online, towar,
jakosć,
dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania, dokument do pobrania,

Zgłoszenie działalności gospodarczej

›› Pobierz teraz

Zgłoszenie działalności gospodarczej.
Dokunemt Word do wypełnienia.

Gotowy dokument do wypełnienia, w którym zawarte są wszystkie informacje potrzebne dla Urząd Miejski Wydziału Handlu Ewidencji Działalności Gospodarczej do zgłoszenia działalności.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
działalnosć gospodarza,
Zgłoszenie działalności gospodarczej, dokument do pobrania,
działalnośc gospodarza,
zgloszenie dzialalnosci gospodarczej,
dokument online, działalność gospodarza,
dokument do pobrania, dokumenty do pobrania, dokument online do pobrania,
dzialalność gospodarza, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,

Zawieszenie działalności gospodarczej

›› Pobierz teraz

Zawieszenie działalności gospodarczej
Dokunemt Word do wypełnienia.

Gotowy dokument do wypełnienia, w którym zawarte są wszystkie informacje potrzebne dla Urząd Miejski Wydziału Handlu Ewidencji Działalności Gospodarczej do zawieszenia działalności.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
działalność gospodarza,
Zawieszenie działalności gospodarczej, dokument do pobrania, zawieszenie dzialalnosci gospodarczej,
dokument online do pobrania, dokument online, dokumenty do pobrania, dokument do pobrania, dzialalność gospodarza, dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, działalnośc gospodarza,
dokument do pobrania, działalnosć gospodarza,

Odwołanie pełnomocnictwa

›› Pobierz teraz

Odwołanie pełnomocnictwa.
Dokunemt Word do wypełnienia.

Pismo odwołujące pełnomocnictwo udzielone w formie aktu notarialnego w Biurze Notarialnym podstawie, którego upoważniony reprezentował interesy w sprawach wymienionych w dokumencie pełnomocnictwa.
Niniejszy dokument winien być notarialnie potwierdzony

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
odwolanie pelnomocnictwa, pelnomocnictwo, Odwołanie pełnomocnictwa,
dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokument online do pobrania,
dokument do pobrania, pełnomocnictwo, odwołanie,
dokument online,
dokument do pobrania,

Pełnomocnictwo ogólne

›› Pobierz teraz

Pełnomocnictwo ogólne.
Dokument Word do edycji.

Wzór pisma z nadaniem pełnomocnictw z wyposzczególnionymi sprawami, w jakich upoważniony będzie reprezentował upoważniającego. Dokument zawiera informacje o tym że odwołanie niniejszego pełnomocnictwa może nastąpić bez podania przyczyn w każdym czasie

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania, dokument do pobrania,
dokument online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, pelnomocnictwo ogolne,
dokumenty online do pobrania, dokument online, Pełnomocnictwo ogólne,

Poinformowanie dłużnika o przekazaniu wierzytelności

›› Pobierz teraz

Poinformowanie dłużnika o przekazaniu wierzytelności.
Dokunemt Word do wypełnienia.

Pismo z informacją dla dłużnika o zmianie wierzyciela.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
Poinformowanie dłużnika o przekazaniu wierzytelnoś, przekazywanie wierzytelności, dokument online, dłużnik,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, dlużnik, poinformowanie dluznika o przekazaniu wierzytelnos,
dokument do pobrania, dokument online do pobrania, dłuznik,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,

Pismo zaskarżające orzeczenie sądowe

›› Pobierz teraz

Pismo zaskarżające orzeczenie sądowe.
Dokunemt Word do wypełnienia.

Pismo do Sądu Wojewódzkiego Wydziału Cywilno Rewizyjnego za pośrednictwem Sądu Rejonowego Wydziału Cywilnego zaskarżający wyrok w części oddalający powództwo i wniosek o zmianę i uwzględnienie powództwa w całości oraz o zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, dokument online,
pismo zaskarzajace orzeczenie sadowe,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, zaskarzeie,
Pismo zaskarżające orzeczenie sądowe, dokument do pobrania,
dokument online do pobrania,
dokumenty do pobrania,

Dowód osobisty - Wniosek o wydanie/wymiane dowodu osobistego

›› Pobierz teraz

Jak uzyskać dowód osobisty?

Dowód osobisty wydaje właściwy ze względu na miejsce zameldowania na pobyt stały organ gminy: wójt, burmistrz lub prezydent miasta, a w razie braku miejsca zameldowania na pobyt stały-organ gminy ostatniego miejsca pobytu stałego tej osoby. Jeśli nie można ustalić właściwości miejscowej organu w sposób wskazany wyżej, dowód osobisty wydaje organ gminy właściwy dla obszaru dzielnicy Śródmieście w m.st. Warszawie.

W celu otrzymania dowodu należy osobiście złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego. Osoba małoletnia, która ukończyła 13 rok życia, składa wniosek w obecności jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. Na uzasadniony wniosek rodziców lub opiekunów dowód osobisty może być wydany osobie, która nie ukończyła 13 roku życia.

Wniosek można składać za pośrednictwem organu gminy właściwego ze względu na miejsce pobytu czasowego wnioskodawcy, jeżeli jego złożenie we właściwym organie gminy nie jest możliwe.

Do wniosku załącza się:

1. dwie aktualne, wyraźne fotografie o wymiarach 45x35 mm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomie
ego oświetlenia twarzy. Jednakże osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografie przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania-fotografie przedstawiające osobę z nakryciem głowy. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączania fotografii przedstawiających osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączania fotografii przedstawiającej osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej;
2. dowód uiszczenia opłaty za wydanie dowodu osobistego;
3. odpis skrócony aktu urodzenia - w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński;
4. odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku. Przy wymianie dowodu osobistego, jeżeli dane zawarte w dowodzie osobistym nie uległy zmianie, a w dokumentacji dowodowej znajdują się odpisy akt stanu cywilnego wnioskodawcy ponowne złożenie odpisów skróconych akt stanu cywilnego nie jest wymagane;
5. na żądanie organu - poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument potwierdzający posiadanie polskiego obywatelstwa, jeżeli dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwość co do obywatelstwa osoby.

Dowód osobisty odbiera się osobiście. Przy odbiorze dowodu osobistego, cudzoziemiec, który nabył obywatelstwo polskie zwraca kartę stałego pobytu lub kartę czasowego pobytu.

Na jaki czas wydaje się dowód osobisty?

Dowód osobisty jest ważny 10 lat od daty jego wydania. Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 18 roku życia, jest ważny 5 lat od daty jego wydania.
Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 65 rok życia, jest ważny na czas nie oznaczony, jeżeli osoba ta zwróciła się o wydanie dowodu osobistego z takim terminem ważności.


Ile kosztuje wydanie dowodu osobistego?

Dowód osobisty wydaje się po uiszczeniu należnej opłaty stanowiącej równowartość kosztów jego wydania. Za wydanie dowodu osobistego pobiera się opłatę w wysokości 30 zł.
Nie pobiera się opłaty za wydanie dowodu osobistego od osób:

1. ubiegających się o wymianę dowodu osobistego z powodu jego wady technicznej lub sporządzonego niezgodnie z danymi zawartymi we wniosku,
2. zobowiązanych do wymiany dowodu osobistego z powodu zmiany kodu pocztowego, administracyjnej zmiany nazwy miejscowości, nazwy ulicy, numeru domu lub lokalu,
3. które utraciły dowód osobisty w wyniku klęsk żywiołowych,
4. przebywających w domach opieki społecznej lub pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej albo rentę socjalną,
5. małoletnich przebywających całodobowo w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych oraz w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.

Opłatę za wydanie dowodu osobistego wpłaca się do kasy właściwego urzędu gminy wydającego dowód osobisty lub na rachunek bankowy tego urzędu. Opłata ta może być pobrana przez organ właściwy ze względu na miejsce pobytu czasowego wnioskodawcy, w którym złożono wniosek o wydanie dowodu osobistego.

Kiedy dowód osobisty podlega wymianie?

Posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić ten dokument w razie:

1. zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym,
2. uszkodzenia dowodu osobistego lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby,
3. upływu terminu ważności dowodu osobistego.

Osoba, która utraciła dowód osobisty, jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym najbliższy organ gminy. Organ ten wydaje wolne od opłaty zaświadczenie o utracie dowodu osobistego, ważne do czasu wydania nowego dokumentu.
W razie znalezienia własnego dowodu osobistego, zgłoszonego jako utracony, należy niezwłocznie zawiadomić o tym organ gminy, któremu złożono wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego, jeżeli w miejsce zgłoszonego jako utracony nie został jeszcze wydany nowy dokument.

Dowód osobisty podlega obowiązkowi zwrotu w razie:

1. utraty obywatelstwa polskiego; osoba która je utraciła, zwraca niezwłocznie dowód osobisty organowi gminy właściwemu ze względu na miejsce jego wydania albo właściwej ze względu na miejsce pobytu polskiej placówce konsula
ej.
2. zgonu posiadacza dowodu osobistego; obowiązek zwrotu dowodu osobistego ciąży w tym przypadku na osobach obowiązanych do zgłoszenia zgonu stosownie do przepisów prawa o aktach stanu cywilnego.


Kiedy należy wymienić dowód osobisty wydany przed dniem 1 stycznia 2001?

Według ustawy z dnia 12 września 2002r. zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz ustawy o działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 183, poz. 1522) dowody osobiste wydane przed dniem 1 stycznia 2001 r. zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2007 r.
W ustawie tej wprowadzono także obowiązek wymiany dowodów osobistych wydanych przed dniem 1 stycznia 2001r. następujących w terminach:

1. od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2003 r. – dowody osobiste wydane w latach 1962-1972,
2. od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. – dowody osobiste wydane w latach 1973-1980,
3. od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. – dowody osobiste wydane w latach 1981-1991,
4. od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. – dowody osobiste wydane w latach 1992-1995,
5. od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. – dowody osobiste wydane w latach 1996-2000.

Przy wymianie dowodów osobistych, zgodnie z przedstawionym wyżej harmonogramem wymiany, stosuje się tryb postępowania określony w sprawach wydawania tych dokumentów – na zasadach ogólnych.

Dla Twojej wygody otrzymasz wniosek o wydanie dowodu osobistego w 2 formatach:
- dokument word (do edycji)
- dokument pdf (tylko do wydrukowania)

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
dowod,
dokument do pobrania,
dowod osobisty - wniosek o wydanie/wymiane dowodu, Dowód osobisty - Wniosek o wydanie/wymiane dowodu, wydawanie dowodu osobistego, zmiana dowodu osobistego,
Wniosek o dowód osobisty, dowód osobisty,
wniosek o wydanie dowodu osobistego,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, dowod osobisty, dokumenty do pobrania, dowód,

Wniosek o wydanie duplikatu dokumentu z Ewidencji Działalności Gospodarczej

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie duplikatu dokumentu z Ewidencji Działalności Gospodarczej.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, dokument online do pobrania,
Wniosek o wydanie duplikatu dokumentu z Ewidencji Działalności Gospodarcze, dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania, dokument online,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
dokument do pobrania,

Wniosek o udostępnienie danych z ewidencji działalności gospodarczej

›› Pobierz teraz

Wniosek o udostępnienie danych z ewidencji działalności gospodarczej.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
dokument online do pobrania, wniosek o udostepnienie danych z ewidencji dzialanosci gospodarczej, dokument do pobrania,
wniosek o udostępnienie danych z ewidencji działalności gospodarczej,
wniosek o udostępnienie danych z ewidencji dzialalnosci gospodarczej, dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania, wniosek o udostepnienie danych z ewidencji działalności gospodarczej,

Wykreślenie wpisu z ewidencji działalności gospodarczej

›› Pobierz teraz

Wniosek o wykreślenie wpisu z ewidencji działalności gospodarczej.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
dokument online, Wykreślenie wpisu z ewidencji działalności gospodarczej,
dokument do pobrania, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokument online do pobrania,

Wniosek o wydanie zezwolenia na działanie wielkowierzchniowego obiektu handlowego

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie zezwolenia na działanie wielkowierzchniowego obiektu handlowego.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
Wniosek o wydanie zezwolenia na działanie wielkowierzchniowego obiektu handlowego, dokument online do pobrania, dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania, dokument online,

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, alkohol, Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,
dokument online do pobrania,
zezwolenie na alkohol, dokument do pobrania,
napoje alkoholowe,
dokument online,
dokument do pobrania, zezwolenie na sprzedaż alkoholu,

Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, zezwolenie na sprzedaż alkoholu, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,
napoje alkoholowe,
alkohol,
dokumenty online do pobrania, Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowyc,
dokument do pobrania, dokument do pobrania, dokument online do pobrania,
dokument online,
zezwolenie na alkohol,

Zmiana imienia lub nazwiska

›› Pobierz teraz

Zmiana imienia lub nazwiska lub ustalenie ich pisowni.

Dokument należy złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego (USC).

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zmiana imienia,
Zmiana imienia lub nazwiska,
nazwisko, imię, dokument online do pobrania,
zmiana nazwiska, dokument do pobrania, dokument do pobrania,
dokument online, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,

Wydanie odpisów aktów w Urzędzie Stanu Cywilnego

›› Pobierz teraz

Wydanie odpisów aktów w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
dokument online,
Wydanie odpisów aktów w Urzędzie Stanu Cywilnego, wydanie aktow,
USC,
wydanie aktów,
dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania,
dokument online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
akt zgonu, dokument do pobrania,
akt urodzenia, urzad stanu cywilnego,
urząd stanu cywilnego,

Wniosek o wszczęcie postępowania dotyczącego podziału nieruchomości

›› Pobierz teraz

Wniosek o wszczęcie postępowania dotyczącego podziału nieruchomości. Wniosek należy złożyć w Urzędzie Miasta w wydziale Geodezji.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, podział nieruchomości, dokument online do pobrania, wszczęcie postępowania dotyczącego podziału nieruchomości, podzial nieruchomosci,
podział nieruchomosci, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
dokument online,
dokumenty online do pobrania,
podzial nieruchomości, dokument do pobrania,

Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego:
- aktu urodzenia
- aktu małżeństwa
- aktu zgonu

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
akt małżeństwa, akt malzenstwa, zgonu, akt zgonu,
wydanie aktu zgonu,
dokument online, odpis z aktu, dokumenty do pobrania, wydanie aktu małżeństwa, dokument do pobrania,
dokument do pobrania, akt urodzenia, wydanie aktu malzenstwa,
dokument online do pobrania,
odpis zupełny,

Pełnomocnictwo do zgłoszenia w Urzędzie Stanu Cywilnego urodzenia dziecka

›› Pobierz teraz

Pełnomocnictwo do zgłoszenia w Urzędzie Stanu Cywilnego urodzenia dziecka oraz odebrania 3 odpisów skróconych aktów urodzenia przez osobę trzecią.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
narodziny,
odpis skrócony z aktu urodzenia, dokument online,
pełnomocnictwo do zgłoszenia narodzin, akt urodzenia,
dokument do pobrania,

Pełnomocnictwo do zgłoszenia w Urzędzie Stanu Cywilnego zgonu

›› Pobierz teraz

Pełnomocnictwo do zgłoszenia w Urzędzie Stanu Cywilnego zgonu osoby z naszej rodziny oraz pobrania odpisów skróconych aktu zgonu przez osobę trzecią.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
smierc, dokumenty online do pobrania,
śmierć członka rodziny, śmierć,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
smierc czlonka rodziny,
dokument do pobrania,
dokument online,
odpis z aktu zgonu,
akt zgonu,
dokument do pobrania, zgłoszenie śmierci,
dokument online do pobrania,
dokumenty do pobrania,

Wniosek o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka

›› Pobierz teraz

Wniosek o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka ... czyli potoczniej zwane BECIKOWE.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, wniosek o becikowe,
becikowe, wniosek o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, narodziny dziecka,
dokumenty online do pobrania,
zapomoa z tytułu urodzenia dziecka,
Wniosek o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, dokumenty do pobrania,
pieniądze za urodzone dziecko,
becikowe, wniosek o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, jak złożyć wniosek o becikowe,

Wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu

›› Pobierz teraz

Wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu.

Do poprawnego wypełnienia wniosku będą nam potrzebne m.in. następujące informacje:
1. rodzaj pojazdu i przeznaczenie
2. marka, typ, model
3. rok produkcji
4. numer identyfikacyjny VIN/nr nadwozia/podwozia
5. numer rejestracyjny

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
dokument do pobrania,
dokument online, wyłącznie pojazdu z ruchu, czasowe wycofanie pojazdu z ruchu, wycofanie pojazdu z ruchu, dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,
dokument online do pobrania,
dokument do pobrania,

Wniosek o wydanie dowodu rejestracyjnego zabranego przez policję

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie dowodu rejestracyjnego zabranego przez policję.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
policja zabrała dowód rejestracyjny - co dalej?,
Wniosek o wydanie dowodu rejestracyjnego zabranego przez policję, dokument do pobrania,
dokument online,
dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, zabrany dowod rejestracyjny przez policje,
dokument online do pobrania, dokument do pobrania,

Wniosek o wydanie duplikatu dowodu rejestracyjnego

›› Pobierz teraz

Twój dowód rejestracyjny uległ zniszczeniu ? A może go skradziono razem z innymi dokumentami albo po prostu został zgubiony ? Nic nie szkodzi. Wystarczy wypełnić ten wniosek a zostanie wydany nowy dowód rejestracyjny.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zniszczony dowod rejestracyjny, dokumenty online do pobrania, dowód rejestracyjny,
dokument do pobrania,
dokument do pobrania,
dowod rejestracyjny, dokumenty online do pobrania,
duplikat dowodu rejestracyjnego,
wtórnik dowodu rejestracyjnego, dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania,
dokument online, dokument online do pobrania, zniszczony dowód rejestracyjny,

Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywania psa rasy uznawanej za agresywną

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywania psa rasy uznawanej za agresywną bądź prowadzenie hodowli takich psów.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania,
hodowla psów agresywnych, psy agresywne, dokument online, dokumenty online do pobrania,
pies agresywny,
zezwolenie na posiadanie psa agresywnego,
dokument do pobrania,
dokument do pobrania,
dokument online do pobrania,

Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie regula
ych przewozów osób.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokument online do pobrania, mpk, dokument do pobrania, dokument do pobrania, pkp,
dokumenty do pobrania, pks,
przewozy osobowe,
przewozy regularne,
dokumenty online do pobrania, zezwolenie na przewozy osób,

Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego

›› Pobierz teraz

Wniosek o sprostowanie błędu pisarskiego w akcie urodzenia/małżeństwa/zgonu.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
akt urodzenia,
dokumenty online do pobrania,
sprostowanie aktu malzenskiego, dokument online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
akt zgonu,
dokumenty do pobrania, dokument do pobrania,
sprostowanie aktu zgonu, sprostowanie aktu urodzenia,
dokument online,
dokument do pobrania, sprostowanie aktu małżeńskiego,

Zgłoszenie sprzedaży pojazdu

›› Pobierz teraz

Dokument zawierający informację o sprzedaży pojazdu, który należy złożyć w Urzędzie Miasta - Wydział Komunikacji w celu poinformowania o sprzedaży samochodu.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zgloszenie sprzedazy pojazdu,
dokumenty online do pobrania, dokument online,
sprzedaż pojazdu, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
zgłoszenie sprzedaży pojazdu, dokument online do pobrania,
dokumenty do pobrania, dokument do pobrania, sprzedaz pojazdu,
dokument do pobrania,

Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

›› Pobierz teraz

Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
taksi, dokumenty online do pobrania,
dokument online, dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, licencja dla taksówki,
taksówka, dokument do pobrania, licencja dla taksowki, taxi,
dokument online do pobrania, dokument do pobrania,

Wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego

›› Pobierz teraz

Wniosek o uzupełnienie aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu o konkretne dodatkowe informacje zawarte we wniosku.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokument online do pobrania,
uzupełnienie aktu stanu cywilnego, dokumenty do pobrania,
dokument online, dokument do pobrania, dokument do pobrania, uzupełnienie aktu, dokumenty online do pobrania, wniosek o uzupełnienie aktu,

Wniosek o przyznanie wyprawki szkolnej

›› Pobierz teraz

Wniosek o przyznanie wyprawki szkolnej dla dziecka/dzieci.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, dokument online do pobrania, wyprawka szkolna,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
dokument do pobrania,

Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności dla naszego podopiecznego (dziecka).

Wniosek można złożyć dla celów:
- zasiłku pielęgnacyjnego,
- zasiłku stałego,
- innych w tym korzystanie z karty parkingowej

Wniosek składa się w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Dokument Word - można edytować od razu na własne potrzeby, bądź wydrukować i wypełnić ręcznie.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online do pobrania, niepelnosprawna corka, dokument online, niepełnosprawna córka, niepełnosprawna corka,
dokument do pobrania, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania, orzeczenie niepelnosprawnosci, niepełnosprawny syn, niepelenosprawna córka, orzeczenie niepełnosprawności,
niepelnosprawne dziecko,
niepełnosprawne dziecko,
dokument do pobrania,

Wniosek Firmy o skierowanie bezrobotnego na staż w ramach projektu "IMPULS"

›› Pobierz teraz

Wniosek Firmy o skierowanie bezrobotnego na staż w ramach projektu "IMPULS"

Wniosek dla firm, które chcą przyjąć osoby na staż korzystając z projektu "IMPULS"

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
dokument online do pobrania, organizowanie stażu, pomoc bezrobotnym, dokumenty online do pobrania, pomoc dla bezrobotnych,
dokument do pobrania,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
start dla bezrobotnych,
staż,
dokument do pobrania, zapytanie o staz,
dokument online,
zapytanie o staż,

Wniosek Firmy o skierowanie bezrobotnego na staż

›› Pobierz teraz

Wniosek Firmy o skierowanie bezrobotnego na staż.

Wzór wniosku dla firm, które chcą zatrudnić na staż osobę bezrobotną.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
staz, dokumenty do pobrania,
pomoc bezrobotnym,
zapytanie o staż,
staż, dokument do pobrania,
dokument do pobrania,
pomoc dla bezrobotnych, podanie o staż, organizowanie stażu, dokument online do pobrania, start dla bezrobotnych, zapytanie o staz, dokumenty online do pobrania, dokument online,

Przelew wierzytelności hipotecznej

›› Pobierz teraz

Wzór dokumentu z informacją o przekazaniu praw do zabezpieczenia wierzytelności na nieruchomości drugiej osobie.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
dokument online, dokument do pobrania, dokument online do pobrania, przelew, przelew wierzytelności hipotecznej,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,

Wniosek o aktualny wpis z planu zagospodarowania przestrzennego

›› Pobierz teraz

Dokument wniosek o aktualny wpis z planu zagospodarowania przestrzennego należy złożyć w urzędzie gminy w wydziale architekty. Dokument zapisany w formice PDF gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
jak budować dom,
wniosek o aktualny wpis z planu zagospodarowania przestrzennego, przestrzeń,
co załatwisz w urzędzie gminy, co załatwisz w urzędzie miasta,
dokumenty do pobrania, dokument do pobrania,
dokument do pobrania,
dokument online,
budowa domu, dokument online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, dokument wniosek o aktualny wpis z planu zagospodarowania przestrzennego należy złożyć w urzędzie gm, dokumenty online do pobrania,

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

›› Pobierz teraz

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy należy złożyć w wydziale architektury w urzędzie gminy o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Dokument zapisany w pliku PDF gotowy do wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
wnioskek o budowe domu, dokumenty online do pobrania,
dokument online,
gmina,
kroki do budowy domu, dokument do pobrania,
wnioski o budowę domu,
dokument do pobrania, wniosek o budowę domu,
budowa domu,
dokument do pobrania, jak budować dom,
dokument online do pobrania, budowane domu,

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, dokument zapisany w formacie PDF gotowy wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, dokument online do pobrania,
dysponowanie, dokumenty online do pobrania,
kroki do budowy do domu., dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
nieruchomość,
dokument do pobrania, prawo,
dokumenty do pobrania, budowa domu, Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, dokument do pobrania, dokument,

Wniosek o pozwolenie na budowę

›› Pobierz teraz

Wniosek o pozwolenie na budowę. Dzięki dokumentowi będziesz mógł zacząć budowę. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online do pobrania, wniosek o pozwolenie na budowę,
dokument do pobrania,
dokument do pobrania,
pozwolenia na budowę domów,
kroki budowy domu, dokument online, dokumenty do pobrania, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, budowa domu,
Wniosek o pozwolenie na budowę,
podstawowe kroki budowy domu,
dokumenty online do pobrania,

Wniosek o uzgodnienie na wykonanie przyłącza elektyrycznego przez drogę gminną

›› Pobierz teraz

Wniosek dzięki któremu będziesz mógł uzyskać pozwolenie na przyłącza elektrycznego przez droge gminną. Pismo należy złożyć w gminie. Dokument zapisany w formacie PDF i programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Wniosek o uzgodnienie na wykonanie przyłącza elektrycznego przez drogę gminną,
dokument online do pobrania,
dokument online,
wniosek o przyłącz elektryczny do domu,
dokumenty online do pobrania, przyłącz elektryczny, przyłącz gminny, dokument do pobrania,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
pozwolenie o przyłącz elektryczny do domu,
uzgodnienie przyłączu elektrycznym,
dokument do pobrania, dokumenty do pobrania, gmina,

Wniosek o uzgodnienie na wykonanie przyłącza gazowego przez drogę gminną

›› Pobierz teraz

Pismo dzięki któremu uzgodnisz wykonanie przyłącza gazowego przez drogę gminną. Dokument zapisany w formacie PDF i programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, dokument do pobrania,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, droga gminna,
Wniosek o uzgodnienie na wykonanie przyłącza gazowego przez drogę gminną. Wnioseki budowy,
wykonanie przyłącza gazowego,
łączę gazu,
dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania, wniosek o przyłączenie łącza gazowego,
dokument online, przyłączenie gazu do domu, przyłączenie gazu, dokument online do pobrania,

Wniosek o uzgodnienie na wykonanie przyłącza wodociągowego przez drogę gminną

›› Pobierz teraz

Pismo dzięki któremu uzgodnisz wykonanie przyłącza wodociągowego przez drogę gminną. Wniosek należy złożyć w urzędzie gminy. Dokument zapisany w formacie PDF i w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Wniosek o uzgodnienie na wykonanie przyłącza wodociągowego przez drogę gminną,
dokumenty do pobrania, budowa domu,
łącze wodociągowe, dokument online,
pierwsze kroki budowy domu, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, wniosek o przyłącz wodociągowy,
dokument do pobrania,
dokument online do pobrania,

Wniosek o wydanie decyzji na wykonanie zjazdu z drogi gminnej

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie decyzji na wykonanie zjazdu z drogi gminnej. Dokument należy złożyć w urzędzie gminy. Dokument zapisany w formacie PDF i programie word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, podjazd,
dokument online do pobrania, jak wykonać zjazd z drogi,
wykonanie zjazdu z drogi, dokument do pobrania, budowa zjazdu,
dokument do pobrania,
Wniosek o wydanie decyzji na wykonanie zjazdu z drogi gminnej, dokument online,
budowanie podjazdu,
gmina, budowa podjazdu, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,

Wniosek o lokalizację urządzenia nie związanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

›› Pobierz teraz

Wniosek o lokalizację urządzenia nie związanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Dokument należy złożyć w urzędzie wojewódzkim.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online do pobrania, Wniosek o lokalizację urządzenia nie związanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruch, dokument online, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, potrzeby ruchu drogowego, zarządzanie dróg, Wniosek o lokalizację urządzenia nie związanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruch,
dokument do pobrania, dokument do pobrania,

VZM-1/A Wykaz faktur i wartości poniesionych wydatków, nieodliczonych w ramach ulg mieszkaniowych

›› Pobierz teraz

VZM-1/A Wykaz faktur i wartości poniesionych wydatków, nieodliczonych w ramach ulg mieszkaniowych. Zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
VZM-1/A, VZM, dokument online,
dokument do pobrania, nieodliczonych w ramach ulg mieszkaniowych, V, dokumenty online do pobrania, Wykaz faktur i wartości poniesionych wydatków,
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania, VZM-1,
wydatki,

Wniosek o wydanie decyzji na wykonanie zjazdu z drogi wojewódzkiej

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie decyzji na wykonanie zjazdu z drogi wojewódzkiej, dokument należy złożyć w urzędzie wojewódzkim. Pismo zapisane w programie Word gotowe do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
decyzja o wykonanie zjazdu, wykonanie zjazdu, Wniosek o wydanie decyzji na wykonanie zjazdu z drogi wojewódzkiej,
dokumenty online do pobrania,
dokument o wykonanie zjazdu,
dokumenty online do pobrania, pismo o wykonanie zjazdu, jazd,
dokumenty do pobrania, wniosek,
dokument do pobrania,
decyzja,
dokument online,
droga wojewódzka,

Wniosek o zgłoszenie pobytu stałego.

›› Pobierz teraz

Wniosek o zgłoszenie pobytu stałego. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zgłoszenie pobytu stałego, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
dokument online, pobyt stały, dokument do pobrania, dokument do pobrania o zmiane pobytu stałego,
zmiana zameldowania,
wniosek o zgłoszenie pobytu stałego, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
dokument online do pobrania,

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

›› Pobierz teraz

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
wymeldowanie, wniosek o wymeldowanie, dokument online, jak się wymeldować, wymeldowanie,
dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego,

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego ponad dwa miesiące

›› Pobierz teraz

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego ponad dwa miesiące. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wymeldować się, dokument online do pobrania,
zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego ponad dwa miesiące,
wymeldowanie, dokument do pobrania,
jak sie wymeldować,
dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, dokument online,
zgłoszenie wymeldowania,
wymeldowanie,
dokument do pobrania,

Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad dwa miesiące

›› Pobierz teraz

Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad dwa miesiące. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad dwa miesiące,
dokument online, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokument online do pobrania,
dokument do pobrania,

Wniosek o wybudowanie chodnika i wyznaczenie przejść dla pieszych

›› Pobierz teraz

Przykładowy wniosek o wybudowanie chodnika i wyznaczenia przejść dla pieszych skierowany do Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
budowa chodnika, Przykładowy wniosek o wybudowanie chodnika i wyznaczenia przejść dla pieszych skierowany do Miejskie,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, wybudowanie chodnika,
dokument do pobrania, wniosek o wybudowanie chodnika, dokumenty do pobrania,
wykonanie chodnika,
dokument online,
dokument online do pobrania,
dokument do pobrania, namalowanie pasów dla pieszych,

Wniosek o wycięcie drzewa

›› Pobierz teraz

Wniosek o wycięcie drzewa. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
wycinka drzew, wniosek o wycięcie drzewa,
dokument do pobrania,
dokument online, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
wycinanie drzewa, wniosek o wycięcie drzewa,

Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, dokument do pobrania, dokument online, dokumenty online do pobrania,
impreza masowa,
jak przeprowadzić imprezę masową.,
wniosek o przeprowadzenie imprezy masowej,
dokumenty online do pobrania,

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych należy złożyć w Urzędzie Miasta. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
sprzedaż napojów alkoholowych,
wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
wniosek o wydanie zezwolenie na sprzedaż alkoholi, dokument do pobrania, dokument online, dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,

Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w miejscu odbywającej się imprezy na otwartym powietrzu

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w miejscu odbywającej się imprezy na otwartym powietrzu. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
powietrze,
dokumenty online do pobrania, wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w miejscu odby,
impreza, sprzedaż alkoholi w plenerze,
dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania,
impreza na powietrzy, wniosek o uzyskania pozwolenia na sprzedaż alkoholi,
jak zrobić imprezę na powietrzy,
dokumenty online do pobrania,

Wniosek o wydanie zezwolenia na utworzenie wielkopowierzchniowego obiektu handlowego

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie zezwolenia na utworzenie wielkopowierzchniowego obiektu handlowego. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, handlowy, dokumenty do pobrania, wniosek o wydanie zezwolenia na utworzenie wielkopowierzchniowego obiektu handlowego,
dokument online, dokumenty online do pobrania,
wniosek o, dokument do pobrania, wniosek o zezwolenie na utworzenie wielkopowierzchniowego obiektu handlowego,

Wniosek o wydanie pozwolenia na stosowanie zbiorczej deklaracji wartości celnej D.W.2

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie pozwolenia na stosowanie zbiorczej deklaracji wartości celnej D.W.2. Dokument zapisany w programie Word przygotowany do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wniosek, dokument do pobrania, zbiorcza deklaracja, dokumenty online do pobrania,
D.W.2,
pozwolenie, dokument online, dokumenty do pobrania,
wydanie pozwolenia, dokumenty online do pobrania, DW2,
Wniosek o wydanie pozwolenia na stosowanie zbiorczej deklaracji wartości celnej D.W.2,

Wniosek o nadanie/zmianę numeru PESEL

›› Pobierz teraz

Wniosek o nadanie/zmianę numeru PESEL. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pesel,
wniosek, wnioseko zmianę numeru pesel,
zmiane peslu, dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania, dokument online do pobrania,
pesel,
wniosek o nadanie numeru pesel,
dokument online, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
wniosek o nadanie/zmianę numeru PESEL,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,

Pozew o zobowiązanie małżonka do zaspokajania potrzeb rodziny

›› Pobierz teraz

Pozew o zobowiązanie małżonka do zaspokajania potrzeb rodziny. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
potrzeby rodziny, pozew o zobowiązanie małżonka do zaspokajania potrzeb rodziny,
dokumenty online do pobrania,
potrzeby rodzinne,
dokument online, wzory pozwów sądowych,
pozwy sądowe,
dokumenty do pobrania,
wzory pozwów i wniosków sądowych, dokument do pobrania, zaspokojenie potrzeb rodziny, zaspokojenie, druki pozwów sądowych,
pozwy sądowe wzory, dokumenty online do pobrania,

Wniosek o rejestrację pojazdu

›› Pobierz teraz

Wniosek o rejestrację pojazdu składamy w Wydziale Komunikacji, aby zarejestrować nowo nabyty pojazd i otrzymać tablice rejestracyjne, kartę pojazdu. Dokument zapisany w formacier PDF gotowy do wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wniosek o zarejestrowanie pojazdu, wniosku o rejestrację pojazdu,
wniosek o rejestrację pojazdu, wniosek o rejestracje pojazdu wzór,
dokument online, dokument do pobrania, wniosek o rejestrację pojazdu wzór,
wzór wniosku o rejestracje pojazdu,
wniosek o rejestracje pojazdu,
rejestracja pozadu,
dokumenty online do pobrania,
zarejestrowanie pojazdu, dokument do pobrania,
dokument online do pobrania,
wniosek o rejestrację pojazdu warszawa,

Wniosek o nabycie niruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym

›› Pobierz teraz

Wniosek o nabycie nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym. Wniosek należy złożyć w Urzędzie Miejskim w wydziale Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości. Dokument sporządzony w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
przetarg,
dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania, dokument do pobrania,
wniosek o nabycie nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym, dokument online do pobrania, dokument online,
dokument do pobrania,

Podanie-kwestionariusz paszportowy

›› Pobierz teraz

Paszport jest wydawany na wniosek osoby występującej o paszport. W celu otrzymania paszportu należy złożyć wniosek o paszport. Osoba ubiegająca się o paszport składa osobiści Podanie-kwestionariusz paszportowy.
Wniosek paszportowy jest zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
paszportowy,
kwestionariusz paszportowy,
paszport,
wniosek o paszport, podanie-kwestionariusz paszportowy, wniosek paszport,
paszport,

Wniosek o umorzenie podatku VAT

›› Pobierz teraz

Wniosek o umorzenie podatku VAT. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wniosek o umorzenie podatku VAT, dokument online,
umorzenie podatku, dokumenty online do pobrania, zlikwidowanie podatku, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania,

Wniosek o udostępnienie danych zbiorczych ze zbiorów meldunkowych

›› Pobierz teraz

Wniosek o udostępnienie danych zbiorczych ze zbiorów meldunkowych. Dokument należy złożyć w Urzędzie Miasta w Wydziale Spraw Obywatelskich. Wniosek zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wniosek o udostępnienie danych zbiorczych ze zbiorów meldunkowych,
urząd miasta,
dokument online, dokumenty online do pobrania, dokument online do pobrania, dokumenty online do pobrania, wniosek o udostępnienie, dokument do pobrania, dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania,

Wniosek o wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców. Dokument należy złożyć w Urzędzie Miasta w Wydziale Spraw Obywatelskich. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
rejestr,
rejestr mieszkańców,
dokumenty do pobrania, dokument do pobrania,
wniosek o wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców, wydanie zaświadczenia, dokument online,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, dokument online do pobrania,

Wniosek o udzielenie bonifikaty od opłat rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe

›› Pobierz teraz

Wniosek o udzielenie bonifikaty od opłat rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe. Dokument należy złożyć w Urzędzie Miasta. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
opłata roczna z tytułu użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej,
wniosek o udzielenie bonifikaty, dokument do pobrania,
dokument online,
dokument online do pobrania, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,

Wniosek o wydanie postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału nieruchomości

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału nieruchomości. Dokument należy złożyć w Urzędzie Miasta.Pismo zapisane w programie Word gotowe do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online do pobrania, podział nieruchomości, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
wniosek o wydanie postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału nieruchomości, dokument do pobrania,
wydanie postanowienia, dokumenty do pobrania, dokument online, wstępny projekt,

Wniosek o nabycie lokalu

›› Pobierz teraz

Wniosek o nabycie lokalu. Dokument należy złożyć w Urzędzie Miasta. Pismo zapisane w programie Word gotowe do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
dokument do pobrania,
dokument o nabycie lokalu,
dokument do pobrania, lokal, nabycie lokalu,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
pismo o nabycie lokalu, wniosek o nabycie lokalu, dokument online do pobrania,
dokumenty do pobrania,
dokument online, lokal na własność,

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, dokument do pobrania, dokument do pobrania, dokument online, zameldowanie,
dokumenty online do pobrania,
meldunek, wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, dokument online do pobrania,

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
dokument online do pobrania,
meldunek,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
zameldowanie, dokument do pobrania, wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu,
dokument online,

Wniosek w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

›› Pobierz teraz

Wniosek w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dokument należy złożyć w Urzędzie Miejskim

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, wniosek w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
dokument do pobrania, dokumenty do pobrania, dokument online do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, dokument online,

Podanie o wydanie postanowienia w sprawie wszczęcia postępowania rozgraniczeniowego działki

›› Pobierz teraz

Podanie o wydanie postanowienia w sprawie wszczęcia postępowania rozgraniczeniowego działki. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania,
podanie o wydanie postanowienia w sprawie wszczęcia postępowania rozgraniczeniowego działki,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, dokument online, dokument do pobrania, dokument online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,

Prośba o stwierdzenie uprawnień do zajmowanego lokalu mieszkalnego

›› Pobierz teraz

Prośba o stwierdzenie uprawnień do zajmowanego lokalu mieszkalnego. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,
prośba o stwierdzenie uprawnień do zajmowanego lokalu mieszkalnego, dokument do pobrania,
prośba, dokument do pobrania,
dokument online do pobrania,
dokument online,
zajmowanie lokalu mieszkalnego,
stwierdzenie,

Wniosek o zameldowanie na pobyt stały lub czasowy

›› Pobierz teraz

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zameldowanie na pobyt stały, dokument do pobrania,
zameldowanie na pobyt czasowy, dokumenty do pobrania,
pobyt stały, dokument do pobrania, dokument online do pobrania, zameldowanie,
dokumenty online do pobrania,
pobyt czasowy, zameldowanie na pobyt stały lub czasowy, dokumenty online do pobrania,

Zgłoszenie zmiany do ewidencji gruntów i budynków

›› Pobierz teraz

Zgłoszenie zmiany do ewidencji gruntów i budynków. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, dokument online do pobrania,
dokument do pobrania, dokument do pobrania, zamiany gruntów,
zgłoszenie zmiany do ewidencji gruntów i budynków, zgłoszenie zamiany gruntu,
zamiany gruntu,
dokument online, dokumenty online do pobrania,
zamiany budynków, dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania,

Zgłoszenie zmian do operatu ewidencji gruntów

›› Pobierz teraz

Zgłoszenie zmian do operatu ewidencji gruntów. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zgłoszenie, dokumenty online do pobrania, dokument online, dokumenty online do pobrania,
zmiana operatu, grunt,
ziemia, dokument do pobrania, dokumenty do pobrania,
operat, zgłoszenie zmian do operatu ewidencji gruntów,

Wniosek o zaopiniowanie pod względem planistycznym i architektonicznym ogródka/tarasu

›› Pobierz teraz

Wniosek o zaopiniowanie pod względem planistycznym i architektonicznym ogródka/tarasu. Pismo należy złożyć w Urzędzie Miasta w Wydziale Architektury i Budownictwa. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
plan, dokument online do pobrania, planistyczny, dokumenty do pobrania,
wniosek o zaopiniowanie pod względem planistycznym i architektonicznym ogródka/tarasu,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, ogródek, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, taras, dokument online,

Wniosek o wykup lokalu mieszkalnego

›› Pobierz teraz

Wniosek o wykup lokalu mieszkalnego. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, kupno lokalu mieszkalnego,
dokument do pobrania,
wykup lokalu mieszkalnego, dokumenty do pobrania,
wniosek o wykup lokalu mieszkalnego, dokument online,
dokument online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, wniosek o kupno lokalu mieszkalnego, dokumenty online do pobrania,
kupno lokalu,

Korekta wymiaru podatku od nieruchomości

›› Pobierz teraz

Korekta wymiaru podatku od nieruchomości. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydrukowania.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, korekta podatku od nieruchomości,
dokumenty online do pobrania, Korekta wymiaru podatku od nieruchomości,
dokumenty do pobrania,
dokument online do pobrania, dokument do pobrania, korekta podatku, korekta wymiaru podatku od nieruchomości,
dokument online, dokument do pobrania, dokument do pobrania,

Wniosek o przedłużenie terminu zabudowy działki

›› Pobierz teraz

Wniosek o przedłużenie terminu zabudowy działki. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, wniosek o przedłużenie terminu zabudowy działki,
dokument online do pobrania, przedłużenie budowy, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, zabudowa działki,
działka.przedłużenie terminu,
dokument do pobrania,
dokument online,

Wniosek o sprzedaż garażu jego dotychczasowemu najemcy

›› Pobierz teraz

Wniosek o sprzedaż garażu jego dotychczasowemu najemcy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
wniosek o sprzedaż garażu jego dotychczasowemu najemcy, dokument do pobrania,
dokument online do pobrania,
garaż na sprzedaż, dokument online, dokument do pobrania, garaż,
dokument do pobrania,
sprzedaż garażu, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,

Wniosek o wyrażenie zgody na zmianę najemcy garażu wybudowanego ze środków własnych

›› Pobierz teraz

Wniosek o wyrażenie zgody na zmianę najemcy garażu wybudowanego ze środków własnych. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokument online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
Wniosek o wyrażenie zgody na zmianę najemcy garażu wybudowanego ze środków własnych,
dokument online, dokument do pobrania, własność, dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania,
wybudowanie garażu środki własne,

Oświadczenie dotychczasowego użytkownika garażu

›› Pobierz teraz

Oświadczenie dotychczasowego użytkownika garażu. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, dokument do pobrania,
garaż,
dokumenty online do pobrania, oświadczenie dotychczasowego użytkownika garażu,
dokumenty online do pobrania,
użytkowanie garażu, dokument online, dokument do pobrania, dokument online do pobrania, dokument do pobrania,

Wniosek o zbycie nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej w użytkowanie wieczyste, na własność

›› Pobierz teraz

Wniosek o zbycie nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej w użytkowanie wieczyste, na własność. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, użytkowanie wieczyste, wniosek o zbycie nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej w użytkowanie wieczyste, dokument do pobrania, zbycie nieruchomości,
dokumenty do pobrania,
dokument online,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
na własność,
dokument online do pobrania,
dokument do pobrania,

Wniosek o uzyskanie zgody na korzystanie z terenu sąsiedniego

›› Pobierz teraz

Wniosek o uzyskanie zgody na korzystanie z terenu sąsiedniego. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
dokument do pobrania, dokument online do pobrania,
wniosek o uzyskanie zgody,
Wniosek o uzyskanie zgody na korzystanie z terenu sąsiedniego,
dokument online, dokument do pobrania,
wniosek o teren sąsiedni,
wniosek o zgodę na korzystanie z terenu sąsiedniego, dokumenty online do pobrania,

Odwołanie o decyzji

›› Pobierz teraz

Odwołanie o decyzji. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
odwołanie od decyzji budowy,
odwołanie decyzji,
dokument do pobrania,
odwołanie o decyzji,
dokument o odwołanie decyzji,

Wniosek o zbycie nieruchomości gruntowej w drodze przetargu

›› Pobierz teraz

Wniosek o zbycie nieruchomości gruntowej w drodze przetargu. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, dokument online do pobrania, dokument do pobrania, nieruchomość, nieruchomość gruntowa, dokument do pobrania,
wniosek o zbycie nieruchomości gruntowej w drodze przetargu, dokumenty do pobrania,
wniosek o zbycie,
dokumenty online do pobrania, dokument online,
dokumenty online do pobrania,

Wniosek o informację w sprawie zgodności z planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta

›› Pobierz teraz

Wniosek o informację w sprawie zgodności z planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, zgodność z planem miasta, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, gospodarowanie miasta,
wniosek o informację w sprawie zgodności z planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta, dokument online do pobrania,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
plan zagospodarowania miasta, dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania,

Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części

›› Pobierz teraz

Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części. Dokument należy złożyć w Urzędzie Miasta w wydziale Urbanistyki i Administracji Budowlanej. Zgłoszenie zapisane w programie Word gotowe do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
użytkowanie obiektu, dokument online do pobrania, dokument online, dokument do pobrania,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części,
dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania, dokument do pobrania,
zgłoszenie,
część,

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
miejscowy plan zagospodarowania, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
dokument online do pobrania, wpis,
dokument do pobrania, dokument online, wyrys,
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, wydanie wpisu, dokumenty do pobrania,

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
dokument online do pobrania,
wydanie wpisu, miejscowy plan zagospodarowania, wpis, dokumenty do pobrania,
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
wyrys, dokument do pobrania,

Informacja w sprawie podatku rolnego

›› Pobierz teraz

IR-1 Informacja w sprawie podatku rolnego. Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnych gruntów, użytkownikami wieczystych gruntów, posiadaczami stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
dokument do pobrania, dokument do pobrania, ir1, użytkownikami wieczystych gruntów,
ir 1,
IR-1,
dokument online,
dokumenty do pobrania, Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnych gruntów, dokument online do pobrania, dokumenty online do pobrania, właściciel gruntu,

Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym

›› Pobierz teraz

Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania, dokument do pobrania,
zwolnienie podatku rolnego,
dokument do pobrania, ulgi podatkowe w podatku rolnym,
dokument online, dokument online do pobrania, podatek rolny, dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym, dokument do pobrania,

Informacja w sprawie podatku leśnego

›› Pobierz teraz

IL-1 Informacja w sprawie podatku leśnego. Dokument zapisany w formacie PDf gotowy do wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
IL-1,
dokumenty do pobrania,
dokument online,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, il1, dokument online do pobrania, niformacja o podatku leśnym, podatek leśny,
dokument do pobrania,
dokument do pobrania,
informacjaw sprawi podatku leśnego,
il 1,
informacja w sprawie podatku leśnego, podatek leśny,

Dane o nieruchomościach leśnych

›› Pobierz teraz

ZL-1/A Dane o nieruchomościach leśnych. Formularz zapisany w formacie PDF gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
za-1a,
dokument online do pobrania, dane o nieruchomościach leśnych, dokument do pobrania,
ZL-1 a,
dokument do pobrania, ZL-1/A,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, nieruchomości leśne, dokumenty do pobrania, dokument online,

Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym

›› Pobierz teraz

ZL-1/B Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym. Formularz zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokument online, dokument online do pobrania,
dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym, zwolnienie podatku leśnego, zwolnienie z podatku leśnego,
dokument do pobrania,
dokument do pobrania, zl-z b, dokumenty online do pobrania,
zl-1/b,

Wniosek o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL ewidencji wydawanych i utraconych dowodów osobistych

›› Pobierz teraz

Wniosek o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL ewidencji wydawanych i utraconych dowodów osobistych.Dokument Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, dokument online, dokumenty do pobrania, dokument do pobrania, dokument online do pobrania, wydawanie utraconych dowodów osobistych, dokumenty online do pobrania,
zbiór PESEL, udostępnienie danych,
zbiór meldunkowy, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,

Wniosek o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL ewidencji wydawanych i utraconych dowodów osobistych

›› Pobierz teraz

Wniosek o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL ewidencji wydawanych i utraconych dowodów osobistych.Dokument Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zbiór PESEL,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
dokument online do pobrania, dokument online,
dokument do pobrania, wydawanie utraconych dowodów osobistych,
zbiór meldunkowy, udostępnienie danych,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,

Wniosek o zezwolenie na lokalizację obiektów budowlanych lub urządzeń w pasie drogowym

›› Pobierz teraz

Wniosek o zezwolenie na lokalizację obiektów budowlanych lub urządzeń w pasie drogowym. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
obiekt budowlany,
dokument do pobrania, dokument do pobrania,
dokument do pobrania, dokument online do pobrania, lokalizować,
budowlany obiekt,
dokumenty online do pobrania,
lokalizacja, zezwolenie na lokalizację, dokument online,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania, wniosek o zezwolenie na lokalizację obiektów budowlanych lub urządzeń w pasie drogowym,
zezwolenie,

Wniosek o wydanie zgody na lokalizację /przebudowę zjazdu z drogi publicznej

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie zgody na lokalizację /przebudowę zjazdu z drogi publicznej należy złożyć do prezydenta miasta. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, zjazd z drogi,
droga publiczna,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokument online do pobrania,
dokument do pobrania, przebudowa zjazdu, wniosek o wydanie zgody na lokalizację /przebudowę zjazdu z drogi publicznej, dokument do pobrania,

Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

›› Pobierz teraz

Wniosek o otrzymanie zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (zaświadczenie ważne 3 miesiące). Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania, dokument do pobrania, dokument online do pobrania, dokument do pobrania, zawarcie małżeństwa,
dokumenty online do pobrania, dokument online, Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, dokument do pobrania,

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

›› Pobierz teraz

Pismo o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wniosek o wydanie zaświadczenia,
ślub za granicą,
dokument online,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania, dokument online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
zdolnoiść prawana, Wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą,
dokument do pobrania,

Wniosek o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie

›› Pobierz teraz

Wniosek o nadanie medali za pięćdziesiątą rocznice ślubu. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
50 rocznica ślubu, dokument do pobrania, dokumenty do pobrania,
medale, dokument do pobrania,
złote gody, złote medale za rocznice ślubu,
rocznica ślubu,
dokument online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokument online,

Zaświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
dokument do pobrania, Zaświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasa,
dokumenty do pobrania, dokument online do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
podatek dochodowy, dokument online, dokument do pobrania, zaświadczenie o dochodzie,

Podanie o wydanie odpisu skróconego aktu urodzenia

›› Pobierz teraz

Podanie o wydanie odpisu skróconego aktu urodzenia. Dokument sporządzony w formacie doc. Podanie należy otworzyć za pomocą programu Word. Dokument zawiera jedną stronę A4 przygotowany jest do wydruku i edycji. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
akt urodzenia,
dokument do pobrania,
odpis aktu urodzenia,
akt urodzenia,
Podanie o wydanie odpisu skróconego aktu urodzenia,
podanie o odpis aktu urodzenia, wydanie odpisu,

Podanie o wydanie odpisu aktu zgonu

›› Pobierz teraz

Podanie o wydanie odpisu aktu zgonu dokument zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Podanie o wydanie odpisu aktu zgonu zawiera jedną stronę A4 jest przygotowane do edycji i wydruku. Podanie do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Podanie o wydanie odpisu aktu zgonu, akt zgonu,
do pobrania akt zgonu,
wniosek o akt zgonu,
akt zgonu do pobrania, wniosek zgonu,
podanie o kat zgonu,

Podanie o wpisanie do księgi urodzeń USC treści aktu urodzenia dziecka sporządzonego za granicą

›› Pobierz teraz

Podanie o wpisanie do księgi urodzeń USC treści aktu urodzenia dziecka sporządzonego za granicą sporządzony w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Podanie zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, wpisanie dziecka do aktu urodzenia, Podanie o wpisanie do księgi urodzeń USC treści aktu urodzenia dziecka sporządzonego za granicą,
wniosek o wpisanie dziecka, dokument do pobrania online, USC, wpisanie aktu do USC,

Wniosek o wydanie zezwolenia na utworzenie wielkopowierzchniowego obiektu handlowego

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie zezwolenia na utworzenie wielkopowierzchniowego obiektu handlowego jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Dokument zawiera dwie strony A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Wniosek do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, wniosek o zezwolenie wielkopowierzchniowego obiektu handlowego,
wydanie zezwolenia, dokument do pobrania online,
wniosek o wydanie zezwolenia, Wniosek o wydanie zezwolenia na utworzenie wielkopowierzchniowego obiektu handlowego,

Wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz głównego najemcy

›› Pobierz teraz

Wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz głównego najemcy jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
najemca,
wniosek o sprzedaż mieszkania, pobieralnia dokumentów, Wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz głównego najemcy, dokument do pobrania online, najemca,
wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego, dokument do pobrania,

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

›› Pobierz teraz

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Dokument zawiera trzy strony A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Wniosek do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodp,
ciekłych,
nieczystości, i transportu,
w zakresie, zbiorników,
bezodpływowych, zezwolenia,
opróżniania, o udzielenie,
na prowadzenie działalności,

Wniosek o wynajem mieszkania komunalnego

›› Pobierz teraz

Wniosek o wynajem mieszkania komunalnego jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera pięć stron A4 dokument jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wniosek o wynajem mieszkania komunalnego,
mieszkanie komunalne, mieszkania komunalne, wynajem mieszkania komunalnego,
dokument do pobrania online, wniosek o mieszkanie komunalne,
wynajem mieszkania komunalnego, mieszkanie komunalne, wniosek,

Wniosek o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu lokalu mieszkalnego po śmierci najemcy

›› Pobierz teraz

Wniosek o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu lokalu mieszkalnego po śmierci najemcy jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Dokument jest przygotowany do edycji i wydruku zawiera dwie strony A4. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
ustalenie wstąpienia, najemcy, w stosunek najmu lokalu,
wstąpienia, Wniosek o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu lokalu mieszkalnego po śmierci najemcy,
dokument do pobrania,
o ustalenie,
mieszkalnego po śmierci,
wniosek,

Wniosek o dofinansowanie prac remontowo konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków

›› Pobierz teraz

Wniosek o dofinansowanie prac remontowo konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera trzy strony A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Wniosek o dofinansowanie prac remontowo konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków,
wniosek o dofinansowanie,
obiektów wpisanych do rejestru zabytków, dokument do pobrania, prac remontowo konserwatorskich,
dokument do p[obrania online,

Wniosek o wydanie zaświadczenia na wykonywanie przewozów na potrzeby własne

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie zaświadczenia na wykonywanie przewozów na potrzeby własne zapisany jest w formacie doc. Dokument należy go otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera jedną stronę A4 jest przeznaczony do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
na potrzeby własne,
Wniosek o wydanie,
zaświadczenia na wykonywanie przewozów, potrzeby własne,
wniosek na potrzeby własne, Wniosek o wydanie zaświadczenia na wykonywanie przewozów na potrzeby własne,
wniosek o wydanie przewozów na potrzeby własne,

Wniosek o ustalenie /anulowanie zastawu rejestrowego na pojeździe mechanicznym

›› Pobierz teraz

Wniosek o ustalenie /anulowanie zastawu rejestrowego na pojeździe mechanicznym i wpisanie adnotacji VAT. Dokument zapisany w formacie doc. Pismo należy otworzyć za pomocą programu Word. Dokument zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do wydruku i edycji. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wpisanie adnotacji VAT,
rejestr zastawów, anulowanie pojazdu mechanicznego, adnotacja VAT,
wniosek o ustalenie /anulowanie zastawu rejestrowego na pojeździe mechanicznym,
poazd mechaniczny,

Wniosek o wydanie zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wiosek zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do wydruku i edycji. Pismo o wydanie zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wniosek o tymczasowe zajęcie nieruchomości, zajmowanie nieruchomości,
zajmowanie nieruchomości, wniosek o nieruchomość, Wniosek o wydanie zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości,
zajęcie nieruchomości,

Wniosek o wydanie zaświadczenia o spłacie zadłużenia hipotecznego

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie zaświadczenia o spłacie zadłużenia hipotecznego jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Wniosek o wydanie zaświadczenia o spłacie zadłużenia hipotecznego jest do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zadłużenia,
hipotecznego, o spłacie, Wniosek, spłacać hipotekę, zaświadczenia,
spłata hipoteki,
o wydanie, Wniosek o wydanie zaświadczenia o spłacie zadłużenia hipotecznego,

Wniosek o zajęcie gruntów komunalnych skarbu państwa nie będących drogą publiczną pod budowę infrastruktury technicznej

›› Pobierz teraz

Wniosek o zajęcie gruntów komunalnych skarbu państwa nie będących drogą publiczną pod budowę infrastruktury technicznej jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek o zajęcie gruntów komunalnych skarbu państwa nie będących drogą publiczną pod budowę infrastruktury technicznej można pobrać online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
infrastruktury, komunalnych, publiczną,
gruntów, Wniosek,
pod budowę,
skarbu,
technicznej, o zajęcie,
państwa nie będących drogą,

Wniosek o cesję dzierżawy gruntu komunalnego

›› Pobierz teraz

Wniosek o cesję dzierżawy gruntu komunalnego jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
komunalnego, wniosek o dzierżawę cesji,
Wniosek o cesję,
dzierżawy,
dokument do pobrania, dokument do pobrania online, wniosek o cesję,
gruntu,
Wniosek o cesję dzierżawy gruntu komunalnego,

Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej lub o zwrot podatku dochodowego od osób fizycznych

›› Pobierz teraz

Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej lub o zwrot podatku dochodowego od osób fizycznych. Wniosek należy złożyć dwa miesiące od dnia wejścia w życie ustawy o szczególnych rozwiązaniach dla podatków uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej - w przypadku, gdy wniosek dotyczy 2002 r. w pozostałych przypadkach 6 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy. Dokument należy złożyć w Urzędzie skarbowym.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wniosek o umorzenie zaległości podatkowej lub o zwrot podatku dochodowego od osób fizycznych,
Wniosek,
zaległości, podatkowej, od osób fizycznych,
o umorzenie, podatku,
dochodowego, lub o zwrot,

Wniosek o jednorazową refundację poniesionych kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne

›› Pobierz teraz

Wniosek o jednorazową refundację poniesionych kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne jest zapisane w formacie doc. Wniosek należy otworzyć za pomocą programu Word. Dokument zawiera jedną stronę A4 jest przygotowana do edycji i wydruku. Wniosek o jednorazową refundację poniesionych kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne jest do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
poniesienie kosztów,
społeczne, Wniosek, z tytułu opłaconych,
poniesionych,
o jednorazową,
kosztów,
referencja,
jednorazowa referencja, refundację,
na ubezpieczenia, składek,
Wniosek o jednorazową refundację poniesionych kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia s,

Wniosek o zorganizowanie zatrudnienia w ramach prac internetowych

›› Pobierz teraz

Wniosek o zorganizowanie zatrudnienia w ramach prac internetowych jest zapisana w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word jest przygotowany do edycji i wydruku. Wniosek zawiera dwie strony A4 przygotowany do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wnioski do pobrania, dokumenty do pobrania,
dokumenty do pobrania,
internetowych, wnioski, wniosek,
zatrudnienia,
prac,
w ramach, o zorganizowanie,

Wniosek o refundację ze środków funduszu pracy

›› Pobierz teraz

Wniosek o refundację ze środków funduszu pracy:
- kosztów wyposażenia stanowiska pracy skierowanego bezrobotnego
- kosztów doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.
Wniosek należy złożyć w Urzędzie Pracy. Dokument zapisany w formacie doc. Wniosek należy otworzyć za pomocą programu Word. Dokument zawiera jedenaście stron A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Wniosek do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
kosztów wyposażenia stanowiska pracy skierowanego bezrobotnego,
Wniosek o, ze środków,
kosztów,
funduszu, Wniosek o refundację ze środków funduszu pracy, doposażenia, dla skierowanego,
pracy, stanowiska, bezrobotnego,
pracy, refundacja o stanowisko pracy, stanowisko pracy,
kosztów doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego,

Wniosek o wydanie identyfikatora na wjazd poza znak drogowy „zakaz ruchu”

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie identyfikatora na wjazd poza znak drogowy „zakaz ruchu” należy złożyć w Urzędzie Miasta w wydziale Gospodarki Komunalnej. Wniosek jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera jedną stronę A4 jest przygotowane do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
karta na jeźdżenie w miejsca niedozwolonych,
„zakaz ruchu”, Wniosek,
drogowy, dokumenty do pobrania,
Wniosek o,
znak, poza,
na wjazd, o wydanie,
identyfikatora,

Wniosek o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów

›› Pobierz teraz

Wniosek o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów należy złożyć w Urzędzie Miasta. Dokument zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zezwolenie, wniosek o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów,
na prowadzenie,
zbierania, dokument do pobrania, działalności,
w zakresie, lub transportu, odpadów, wniosek o,

Wniosek o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych

›› Pobierz teraz

Wniosek o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych należy złożyć w Urzędzie Miasta. Dokument zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu,
zbierania, odzysku, i transportu, wniosek o,
w zakresie, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych, działalności,
lub unieszkodliwiania,
dokument do pobrania, komunalnych,
zezwolenie,
na prowadzenie, odpadów,

Wniosek o wydanie uprawnienia diagnosty

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie uprawnienia diagnosty jest zapisany w formacie doc. Dokument należy złożyć w Urzędzie Miasta. Wniosek zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do wydruku i edycji. Wniosek o wydanie uprawnienia diagnosty jest do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
uprawnienia,
wniosek o diagnostykę,
Wniosek, jak zostać diagnostykiem,
diagnosta, wniosek diagnostyczny,
o wydanie, diagnosty, diagnostyka, Wniosek o wydanie uprawnienia diagnosty,