Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2019-02-04

zakresobowiazkow.pl

Zakres obowiązków pracownika

Szukaj:

Kategorie:

› Zakresy Czynności Pracowników› W pracy› Umowy zlecenia› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Prawo pracy› Różne› BHP Instrukcje› PITy - rozliczenia za 2007 r› Horoskop - Znak zodiaku› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień› Referencje› Prawo pracy dla kobiet w ciąży› Listy motywacyjne i CV› Umowy związane z pracą› Wykup mieszkania› Deklaracje VAT, PIT, CIT› Dokumenty do Banku› Dokumenty przydatne przy budowie› Druki księgowe› Grzecznościowe› Informacje dla Urzędu Skarbowego› Krajowy Rejestr Karny› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia› NIP› Pisma do Urzędu Skarbowego› Pisma do TP S.A i innych operatorów› Pozwy sądowe› Prawo spółek handlowych› Prośby do Urzędu Skarbowego› Różne umowy› Sprawozdawczość Budżetowa› Studencik› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy użyczenia› Umowy związane ze świadczeniem usług› Upoważnienia› W urzędzie› Weksle› Wnioski do Urzędu Skarbowego› Wnioski sądowe› Zamówienia, reklamacje› ZUS - poradniki› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy

W urzędzie

Jeżeli jesteś osobą, która ma do załatwienia sprawę w Urzędzie np. Miasta dobrze trafiłeś. Tu znajdziesz dokumenty, które być może pomogą Ci załatwić ją sprawnie i szybko - bez zbędnego tracenia czasu na wypełnianie formularzy w urzędowych korytarzach. Znajdź interesujący Cię wzór dokumentu, pobierz go i ciesz się że cześć spraw możesz załatwić już w domu. Powodzenia!

Deklaracja o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego

›› Pobierz teraz

Deklaracja o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego.
Dokument Word do edycji.

Oświadczenie, w którym zawarte są dane dotyczące osób pozostających w wspólnocie gospodarstwa domowego, a także dochody poszczególnych osób i średni dochód na jednego członka rodziny.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
gospodarstwo domowe, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
deklaracja o wysokosci dochodow czlonkow gospodars, wysokość dochodów, wysokosć dochodu, dokument online, dokument online do pobrania, Deklaracja o wysokości dochodów członków gospodars,

Likwidacja działalności gospodarczej

›› Pobierz teraz

Likwidacja działalności gospodarczej.
Dokument Word do edycji.

Pismo z do Urzędu ze zgłoszeniem likwidacji działalności gospodarczej.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
likwidacja dzialalnosci gospodarczej,
likwidacja działalności gospodarczej zus, dokument online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, zawiadomienie o likwidacji działalności gospodarczej, dokument do pobrania, dokument do pobrania,
likwidacja jednoosobowej działalności gospodarczej,
likwidacja dzialalności gospodarczej,
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
Likwidacja działalności gospodarczej,
likwidacja działalnosci gospodarczej,
działalność gospodarcza,

Odwołanie od decyzji Prezydenta Miasta orzekającej wymeldowanie skarżącego z pobytu stałego

›› Pobierz teraz

Odwołanie od decyzji Prezydenta Miasta orzekającej wymeldowanie skarżącego z pobytu stałego.
Dokument Word do edycji.

Na podstawie art. 127 § l k.p.a., odwołanie od decyzji Prezydenta Miasta orzekającej wymeldowanie skarżącego z pobytu stałego. Wniosek o uchylenie zaskarżonej decyzji w całości i umorzenie postępowania. W piśmie zawarte jest przykładowe uzasadnienie.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
odwolanie od decyzji prezydenta miasta orzekajacej,
dokument do pobrania,
Odwołanie od decyzji Prezydenta Miasta orzekającej,
dokument do pobrania,
dokument online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania, dokument do pobrania, dokument online,

Odwołanie od decyzji Prezydenta Miasta o odmowie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu.

›› Pobierz teraz

Odwołanie od decyzji Prezydenta Miasta o odmowie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu.
Dokument Word do edycji.

Wniosek na podstawie art. 127 k.p.a. o uchylenie decyzji organu pierwszej instancji i wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu. W piśmie znajduje się przykładowe uzasadnienie.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, odwolanie,
odwołanie decyzji,
dokument do pobrania,
prezydent miasta, odwolanie od decyzji prezydenta miasta o odmowie w,
Odwołanie od decyzji Prezydenta Miasta o odmowie w, zakaz sprzedaży alkoholu,
decyzja,

Oświadczenie o przyjęciu obywatelstwa polskiego

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o przyjęciu obywatelstwa polskiego.
Dokument Word do edycji.

Pismo z oświadczenie o przyjęciu obywatelstwa polskiego związku z zawarciem związku małżeńskiego z obywatelem Polski.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, otrzymanie obywatelstwa polskiego,
obywatelstwo polskie, dokumenty online do pobrania,
oswiadczenie o przyjeciu obywatelstwa polskiego,
dokument do pobrania, dokument do pobrania, dokument do pobrania,
przyznanie obywatelstwa polskiego, dokumenty online do pobrania, Oświadczenie o przyjęciu obywatelstwa polskiego, dokument online do pobrania,
dokumenty do pobrania,

Wniosek o nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji

›› Pobierz teraz

Wniosek o nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji.
Dokument Word do edycji.

Przykładowy wniosek o nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Prezydenta Miasta nakazującemu przedsiębiorstwu miejskiemu wykonanie określonych czynności.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Wniosek o nadanie rygoru natychmiastowej wykonalno, dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, decyzja, dokument do pobrania, dokument online,
dokument do pobrania,
dokument online do pobrania,

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy

›› Pobierz teraz

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.
Dokument Word do edycji.

Wniosek wraz z uzasadnieniem o ponowne rozpatrzenie sprawy związanej z wydaniem przez Ministra decyzji odmownej w zakresie wydania zezwolenia na import.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, dokumenty do pobrania, rozpatrzenie,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokument online,
rozpatrzenie sprawy, dokument online do pobrania,
Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy,

Oświadczenie celne

›› Pobierz teraz

Oświadczenie celne.
Dokument Word do edycji.

Oświadczenie, że w stosunku do osoby, która wnioskuje o udzielenie pozwolenia na stosowanie zabezpieczenia generalnego, zabezpieczenia ryczałtowego, nie jest prowadzone postępowanie egzekucyjne, upadłościowe, likwidacyjne lub układowe.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
dokument online,
dokument online do pobrania, Oświadczenie celne, oswiadczenie celne,
dokumenty do pobrania, dokument do pobrania,
oświadczenie, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,

Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji Urzędu Skarbowego.
Dokument Word do edycji.

Wniosek wraz z uzasadnieniem o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji
Urzędu Skarbowego w sprawie ustalenia wysokości zobowiązania podatku dochodowego od osób fizycznych.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
urzad skarbowy,
wniosek o przywrocenie terminu do wniesienia odwol,
dokumenty do pobrania, dokument do pobrania,
dokument do pobrania, urząd skarbowy,
dokument online, dokument online do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwoł,

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

›› Pobierz teraz

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego.
Dokument Word do edycji.

Wniosek do wypełnienia o przyznanie dodatku mieszkaniowego, w którym są zawarte wszystkie dane wnioskodawcy.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokument online, dokument online do pobrania, Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego, dokument do pobrania, dokument do pobrania,
dodatek mieszkaniowy,

Wniosek o sprostowanie oczywistej pomyłki pisarskiej

›› Pobierz teraz

Wniosek o sprostowanie oczywistej pomyłki pisarskiej.
Dokument Word do edycji.

Wzór wniosku z prośbą i uzasadnieniem o sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pomyłka pisarska,
dokument do pobrania, dokument online,
pomylka pisarska,
dokument do pobrania,
dokument online do pobrania, Wniosek o sprostowanie oczywistej pomyłki pisarski,
wniosek o sprostowanie oczywistej pomylki pisarski,
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
poprawienie,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,

Wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych

›› Pobierz teraz

Wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych.
Dokument Word do edycji.

Wniosek (do uzupełnienia) do administratora danych o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, wniosek o udostepnienie danych ze zbioru danych os,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
Wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych os, dane osobowe, dokumenty online do pobrania, zbiór danych osobowych,
dokument online, dokument online do pobrania, dokument do pobrania,

Wniosek o uzupełnienie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Dokument Word do edycji.

Wzór wniosku o uzupełnienie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, dokument do pobrania,
wniosek o uzupelnienie decyzji o warunkach zabudow,
dokument online do pobrania, dokument online, dokumenty do pobrania,
zagospodarowanie terenu,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
Wniosek o uzupełnienie decyzji o warunkach zabudow,

Wniosek o wstrzymanie wykonalności decyzji

›› Pobierz teraz

Wniosek o wstrzymanie wykonalności decyzji.
Dokument Word do edycji.

Wniosek o wstrzymanie wykonalności decyzji w sprawie, orzekającej o odpowiedzialności podatkowej za zobowiązania spółki. Uzasadnienie w oparciu o art. 224 ust. l ordynacji podatkowej.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, wniosek o wstrzymanie wykonalnosci decyzji, dokument online,
dokument do pobrania, dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania, dokument online do pobrania, dokument do pobrania, wykonanie decyzji, Wniosek o wstrzymanie wykonalności decyzji, dokumenty online do pobrania,

Zgłoszenie zmiany w ewidencji działalności gospodarczej

›› Pobierz teraz

Zgłoszenie zmiany w ewidencji działalności gospodarczej.
Dokunemt Word do wypełnienia.

Pismo do Wydziału Handlu Ewidencji Działalności gospodarczej.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online do pobrania, dokument do pobraniadokument do pobrania,
dokumenty do pobrania,
dokument online, ewidencja działalności gospodarczej, dokumenty online do pobrania, zgloszenie zmiany w ewidencji dzialalnosci gospoda,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, Zgłoszenie zmiany w ewidencji działalności gospoda,

Zgłoszenie zbioru danych osobowych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych

›› Pobierz teraz

Zgłoszenie zbioru danych osobowych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
Dokunemt Word do wypełnienia.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania, zbior danych, dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, zbiór danych,
generalny inspektorat ochrony danych osobowych,
dokument online do pobrania,
zgloszenie zbioru danych osobowych do rejestracji, dokument do pobrania, Zgłoszenie zbioru danych osobowych do rejestracji,
dokument online,

Zgłoszenie towaru do oceny jakości handlowej

›› Pobierz teraz

Zgłoszenie towaru do oceny jakości handlowej.
Dokument Word do wypełnienia.

Zgłoszenie towaru do oceny jakości handlowej do Centralnego Inspektoratu Standaryzacji.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
handel,
zgloszenie towaru do oceny jakosci handlowej,
dokument do pobrania,
dokument online,
jakość, dokumenty online do pobrania, dokument online do pobrania,
jakosć,
Zgłoszenie towaru do oceny jakości handlowej, dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania,
towar,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
jakośc,

Zgłoszenie działalności gospodarczej

›› Pobierz teraz

Zgłoszenie działalności gospodarczej.
Dokunemt Word do wypełnienia.

Gotowy dokument do wypełnienia, w którym zawarte są wszystkie informacje potrzebne dla Urząd Miejski Wydziału Handlu Ewidencji Działalności Gospodarczej do zgłoszenia działalności.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
działalnosć gospodarza,
dokument online, dokumenty online do pobrania,
dzialalność gospodarza,
dokument do pobrania, Zgłoszenie działalności gospodarczej, dokumenty do pobrania,
zgloszenie dzialalnosci gospodarczej, działalność gospodarza, dokument online do pobrania,
działalnośc gospodarza,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, dokument do pobrania,

Zawieszenie działalności gospodarczej

›› Pobierz teraz

Zawieszenie działalności gospodarczej
Dokunemt Word do wypełnienia.

Gotowy dokument do wypełnienia, w którym zawarte są wszystkie informacje potrzebne dla Urząd Miejski Wydziału Handlu Ewidencji Działalności Gospodarczej do zawieszenia działalności.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, dokument do pobrania, działalnośc gospodarza,
dokument do pobrania,
dokument online do pobrania, dokument online,
dokumenty do pobrania,
zawieszenie dzialalnosci gospodarczej, działalność gospodarza,
działalnosć gospodarza,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dzialalność gospodarza, Zawieszenie działalności gospodarczej,

Odwołanie pełnomocnictwa

›› Pobierz teraz

Odwołanie pełnomocnictwa.
Dokunemt Word do wypełnienia.

Pismo odwołujące pełnomocnictwo udzielone w formie aktu notarialnego w Biurze Notarialnym podstawie, którego upoważniony reprezentował interesy w sprawach wymienionych w dokumencie pełnomocnictwa.
Niniejszy dokument winien być notarialnie potwierdzony

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
odwolanie pelnomocnictwa, dokument do pobrania, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokument online do pobrania,
Odwołanie pełnomocnictwa,
pełnomocnictwo,
dokument online,
pelnomocnictwo, dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania, odwołanie,

Pełnomocnictwo ogólne

›› Pobierz teraz

Pełnomocnictwo ogólne.
Dokument Word do edycji.

Wzór pisma z nadaniem pełnomocnictw z wyposzczególnionymi sprawami, w jakich upoważniony będzie reprezentował upoważniającego. Dokument zawiera informacje o tym że odwołanie niniejszego pełnomocnictwa może nastąpić bez podania przyczyn w każdym czasie

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
pelnomocnictwo ogolne, dokument do pobrania, dokumenty do pobrania,
Pełnomocnictwo ogólne, dokumenty online do pobrania,
dokument online do pobrania,
dokument do pobrania, dokument do pobrania,
dokument online,

Poinformowanie dłużnika o przekazaniu wierzytelności

›› Pobierz teraz

Poinformowanie dłużnika o przekazaniu wierzytelności.
Dokunemt Word do wypełnienia.

Pismo z informacją dla dłużnika o zmianie wierzyciela.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, dokument online do pobrania, dokument online, poinformowanie dluznika o przekazaniu wierzytelnos,
dokument do pobrania, dokument do pobrania, dokument do pobrania,
Poinformowanie dłużnika o przekazaniu wierzytelnoś,
dokumenty online do pobrania,
dłuznik,
dokumenty do pobrania,
dlużnik,
dłużnik, przekazywanie wierzytelności,

Pismo zaskarżające orzeczenie sądowe

›› Pobierz teraz

Pismo zaskarżające orzeczenie sądowe.
Dokunemt Word do wypełnienia.

Pismo do Sądu Wojewódzkiego Wydziału Cywilno Rewizyjnego za pośrednictwem Sądu Rejonowego Wydziału Cywilnego zaskarżający wyrok w części oddalający powództwo i wniosek o zmianę i uwzględnienie powództwa w całości oraz o zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, dokument online, pismo zaskarzajace orzeczenie sadowe,
dokument do pobrania,
zaskarzeie, dokument online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania, Pismo zaskarżające orzeczenie sądowe, dokumenty online do pobrania,

Dowód osobisty - Wniosek o wydanie/wymiane dowodu osobistego

›› Pobierz teraz

Jak uzyskać dowód osobisty?

Dowód osobisty wydaje właściwy ze względu na miejsce zameldowania na pobyt stały organ gminy: wójt, burmistrz lub prezydent miasta, a w razie braku miejsca zameldowania na pobyt stały-organ gminy ostatniego miejsca pobytu stałego tej osoby. Jeśli nie można ustalić właściwości miejscowej organu w sposób wskazany wyżej, dowód osobisty wydaje organ gminy właściwy dla obszaru dzielnicy Śródmieście w m.st. Warszawie.

W celu otrzymania dowodu należy osobiście złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego. Osoba małoletnia, która ukończyła 13 rok życia, składa wniosek w obecności jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. Na uzasadniony wniosek rodziców lub opiekunów dowód osobisty może być wydany osobie, która nie ukończyła 13 roku życia.

Wniosek można składać za pośrednictwem organu gminy właściwego ze względu na miejsce pobytu czasowego wnioskodawcy, jeżeli jego złożenie we właściwym organie gminy nie jest możliwe.

Do wniosku załącza się:

1. dwie aktualne, wyraźne fotografie o wymiarach 45x35 mm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomie
ego oświetlenia twarzy. Jednakże osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografie przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania-fotografie przedstawiające osobę z nakryciem głowy. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączania fotografii przedstawiających osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączania fotografii przedstawiającej osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej;
2. dowód uiszczenia opłaty za wydanie dowodu osobistego;
3. odpis skrócony aktu urodzenia - w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński;
4. odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku. Przy wymianie dowodu osobistego, jeżeli dane zawarte w dowodzie osobistym nie uległy zmianie, a w dokumentacji dowodowej znajdują się odpisy akt stanu cywilnego wnioskodawcy ponowne złożenie odpisów skróconych akt stanu cywilnego nie jest wymagane;
5. na żądanie organu - poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument potwierdzający posiadanie polskiego obywatelstwa, jeżeli dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwość co do obywatelstwa osoby.

Dowód osobisty odbiera się osobiście. Przy odbiorze dowodu osobistego, cudzoziemiec, który nabył obywatelstwo polskie zwraca kartę stałego pobytu lub kartę czasowego pobytu.

Na jaki czas wydaje się dowód osobisty?

Dowód osobisty jest ważny 10 lat od daty jego wydania. Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 18 roku życia, jest ważny 5 lat od daty jego wydania.
Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 65 rok życia, jest ważny na czas nie oznaczony, jeżeli osoba ta zwróciła się o wydanie dowodu osobistego z takim terminem ważności.


Ile kosztuje wydanie dowodu osobistego?

Dowód osobisty wydaje się po uiszczeniu należnej opłaty stanowiącej równowartość kosztów jego wydania. Za wydanie dowodu osobistego pobiera się opłatę w wysokości 30 zł.
Nie pobiera się opłaty za wydanie dowodu osobistego od osób:

1. ubiegających się o wymianę dowodu osobistego z powodu jego wady technicznej lub sporządzonego niezgodnie z danymi zawartymi we wniosku,
2. zobowiązanych do wymiany dowodu osobistego z powodu zmiany kodu pocztowego, administracyjnej zmiany nazwy miejscowości, nazwy ulicy, numeru domu lub lokalu,
3. które utraciły dowód osobisty w wyniku klęsk żywiołowych,
4. przebywających w domach opieki społecznej lub pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej albo rentę socjalną,
5. małoletnich przebywających całodobowo w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych oraz w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.

Opłatę za wydanie dowodu osobistego wpłaca się do kasy właściwego urzędu gminy wydającego dowód osobisty lub na rachunek bankowy tego urzędu. Opłata ta może być pobrana przez organ właściwy ze względu na miejsce pobytu czasowego wnioskodawcy, w którym złożono wniosek o wydanie dowodu osobistego.

Kiedy dowód osobisty podlega wymianie?

Posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić ten dokument w razie:

1. zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym,
2. uszkodzenia dowodu osobistego lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby,
3. upływu terminu ważności dowodu osobistego.

Osoba, która utraciła dowód osobisty, jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym najbliższy organ gminy. Organ ten wydaje wolne od opłaty zaświadczenie o utracie dowodu osobistego, ważne do czasu wydania nowego dokumentu.
W razie znalezienia własnego dowodu osobistego, zgłoszonego jako utracony, należy niezwłocznie zawiadomić o tym organ gminy, któremu złożono wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego, jeżeli w miejsce zgłoszonego jako utracony nie został jeszcze wydany nowy dokument.

Dowód osobisty podlega obowiązkowi zwrotu w razie:

1. utraty obywatelstwa polskiego; osoba która je utraciła, zwraca niezwłocznie dowód osobisty organowi gminy właściwemu ze względu na miejsce jego wydania albo właściwej ze względu na miejsce pobytu polskiej placówce konsula
ej.
2. zgonu posiadacza dowodu osobistego; obowiązek zwrotu dowodu osobistego ciąży w tym przypadku na osobach obowiązanych do zgłoszenia zgonu stosownie do przepisów prawa o aktach stanu cywilnego.


Kiedy należy wymienić dowód osobisty wydany przed dniem 1 stycznia 2001?

Według ustawy z dnia 12 września 2002r. zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz ustawy o działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 183, poz. 1522) dowody osobiste wydane przed dniem 1 stycznia 2001 r. zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2007 r.
W ustawie tej wprowadzono także obowiązek wymiany dowodów osobistych wydanych przed dniem 1 stycznia 2001r. następujących w terminach:

1. od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2003 r. – dowody osobiste wydane w latach 1962-1972,
2. od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. – dowody osobiste wydane w latach 1973-1980,
3. od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. – dowody osobiste wydane w latach 1981-1991,
4. od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. – dowody osobiste wydane w latach 1992-1995,
5. od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. – dowody osobiste wydane w latach 1996-2000.

Przy wymianie dowodów osobistych, zgodnie z przedstawionym wyżej harmonogramem wymiany, stosuje się tryb postępowania określony w sprawach wydawania tych dokumentów – na zasadach ogólnych.

Dla Twojej wygody otrzymasz wniosek o wydanie dowodu osobistego w 2 formatach:
- dokument word (do edycji)
- dokument pdf (tylko do wydrukowania)

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online do pobrania,
wydawanie dowodu osobistego,
Wniosek o dowód osobisty,
dokument online,
zmiana dowodu osobistego,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
dokument do pobrania,
dowod osobisty - wniosek o wydanie/wymiane dowodu,
dokumenty do pobrania,
dowod osobisty,
dowód osobisty,
Dowód osobisty - Wniosek o wydanie/wymiane dowodu,
dokument do pobrania,
dowód,

Wniosek o wydanie duplikatu dokumentu z Ewidencji Działalności Gospodarczej

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie duplikatu dokumentu z Ewidencji Działalności Gospodarczej.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, Wniosek o wydanie duplikatu dokumentu z Ewidencji Działalności Gospodarcze, dokument online do pobrania, dokument online,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
dokument do pobrania,

Wniosek o udostępnienie danych z ewidencji działalności gospodarczej

›› Pobierz teraz

Wniosek o udostępnienie danych z ewidencji działalności gospodarczej.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wniosek o udostępnienie danych z ewidencji dzialalnosci gospodarczej, dokument online do pobrania,
dokumenty do pobrania, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
wniosek o udostępnienie danych z ewidencji działalności gospodarczej,
wniosek o udostepnienie danych z ewidencji działalności gospodarczej,
wniosek o udostepnienie danych z ewidencji dzialanosci gospodarczej, dokument do pobrania,

Wykreślenie wpisu z ewidencji działalności gospodarczej

›› Pobierz teraz

Wniosek o wykreślenie wpisu z ewidencji działalności gospodarczej.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
dokument online, dokument do pobrania,
Wykreślenie wpisu z ewidencji działalności gospodarczej,
dokument online do pobrania, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,

Wniosek o wydanie zezwolenia na działanie wielkowierzchniowego obiektu handlowego

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie zezwolenia na działanie wielkowierzchniowego obiektu handlowego.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
dokument online do pobrania, dokument do pobrania, Wniosek o wydanie zezwolenia na działanie wielkowierzchniowego obiektu handlowego, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, zezwolenie na sprzedaż alkoholu, dokumenty do pobrania, zezwolenie na alkohol, dokument do pobrania, alkohol,
dokument online do pobrania, Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
dokument do pobrania, dokument online, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, napoje alkoholowe,

Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
alkohol, dokument online, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
zezwolenie na alkohol,
dokument do pobrania,
Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowyc, zezwolenie na sprzedaż alkoholu, dokument do pobrania,
dokument online do pobrania, dokumenty do pobrania, napoje alkoholowe,

Zmiana imienia lub nazwiska

›› Pobierz teraz

Zmiana imienia lub nazwiska lub ustalenie ich pisowni.

Dokument należy złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego (USC).

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, zmiana imienia, dokumenty online do pobrania, zmiana nazwiska,
imię, nazwisko,
dokument do pobrania, dokumenty do pobrania,
Zmiana imienia lub nazwiska, dokument do pobrania,
dokument online, dokument online do pobrania,
dokument do pobrania,

Wydanie odpisów aktów w Urzędzie Stanu Cywilnego

›› Pobierz teraz

Wydanie odpisów aktów w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, dokument online do pobrania, wydanie aktów,
akt urodzenia,
urzad stanu cywilnego, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
Wydanie odpisów aktów w Urzędzie Stanu Cywilnego,
akt zgonu, dokument online,
dokumenty do pobrania, urząd stanu cywilnego, USC, dokument do pobrania,
wydanie aktow,

Wniosek o wszczęcie postępowania dotyczącego podziału nieruchomości

›› Pobierz teraz

Wniosek o wszczęcie postępowania dotyczącego podziału nieruchomości. Wniosek należy złożyć w Urzędzie Miasta w wydziale Geodezji.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wszczęcie postępowania dotyczącego podziału nieruchomości, dokument do pobrania,
dokument online do pobrania, podzial nieruchomosci,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, podzial nieruchomości, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, podział nieruchomosci,
dokumenty do pobrania,
podział nieruchomości, dokument online,

Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego:
- aktu urodzenia
- aktu małżeństwa
- aktu zgonu

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
odpis z aktu małżeństwa,
dokument do pobrania,
odpis z aktu malzenstwa,
dokumenty online do pobrania, akt zgonu,
urząd stanu cywilnego,
odpis zupełny,
dokument online, dokumenty online do pobrania,
odpis skrócony,
wydanie aktu zgonu,
urzad stanu cywilnego, zgonu, odpis z aktu urodzenia, dokumenty do pobrania,

Pełnomocnictwo do zgłoszenia w Urzędzie Stanu Cywilnego urodzenia dziecka

›› Pobierz teraz

Pełnomocnictwo do zgłoszenia w Urzędzie Stanu Cywilnego urodzenia dziecka oraz odebrania 3 odpisów skróconych aktów urodzenia przez osobę trzecią.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
narodziny, odpis skrócony z aktu urodzenia,
akt urodzenia, dokument online,
dokument do pobrania,
pełnomocnictwo do zgłoszenia narodzin,

Pełnomocnictwo do zgłoszenia w Urzędzie Stanu Cywilnego zgonu

›› Pobierz teraz

Pełnomocnictwo do zgłoszenia w Urzędzie Stanu Cywilnego zgonu osoby z naszej rodziny oraz pobrania odpisów skróconych aktu zgonu przez osobę trzecią.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online do pobrania, śmierć członka rodziny,
dokumenty online do pobrania,
zgłoszenie śmierci,
dokumenty do pobrania, odpis z aktu zgonu, dokument do pobrania, smierc czlonka rodziny,
dokument do pobrania, śmierć,
dokument do pobrania,
smierc, dokument online,
akt zgonu,
dokumenty online do pobrania,

Wniosek o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka

›› Pobierz teraz

Wniosek o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka ... czyli potoczniej zwane BECIKOWE.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Wniosek o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, narodziny dziecka,
wniosek o becikowe, dokumenty online do pobrania, becikowe, becikowe, wniosek o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka,
jak złożyć wniosek o becikowe, dokumenty do pobrania,
pieniądze za urodzone dziecko, wniosek o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka,
zapomoa z tytułu urodzenia dziecka,
dokumenty online do pobrania,

Wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu

›› Pobierz teraz

Wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu.

Do poprawnego wypełnienia wniosku będą nam potrzebne m.in. następujące informacje:
1. rodzaj pojazdu i przeznaczenie
2. marka, typ, model
3. rok produkcji
4. numer identyfikacyjny VIN/nr nadwozia/podwozia
5. numer rejestracyjny

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, dokument online do pobrania, dokument online, czasowe wycofanie pojazdu z ruchu, dokument do pobrania, dokumenty do pobrania, wyłącznie pojazdu z ruchu, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, dokument do pobrania, wycofanie pojazdu z ruchu,

Wniosek o wydanie dowodu rejestracyjnego zabranego przez policję

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie dowodu rejestracyjnego zabranego przez policję.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, Wniosek o wydanie dowodu rejestracyjnego zabranego przez policję, dokument online, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, policja zabrała dowód rejestracyjny - co dalej?,
zabrany dowod rejestracyjny przez policje, dokumenty do pobrania,
dokument online do pobrania, dokument do pobrania,

Wniosek o wydanie duplikatu dowodu rejestracyjnego

›› Pobierz teraz

Twój dowód rejestracyjny uległ zniszczeniu ? A może go skradziono razem z innymi dokumentami albo po prostu został zgubiony ? Nic nie szkodzi. Wystarczy wypełnić ten wniosek a zostanie wydany nowy dowód rejestracyjny.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zniszczony dowód rejestracyjny,
wtórnik dowodu rejestracyjnego,
dokumenty online do pobrania,
duplikat dowodu rejestracyjnego, dowod rejestracyjny, dokument online, dokumenty online do pobrania,
zniszczony dowod rejestracyjny, dowód rejestracyjny,
dokument do pobrania, dokumenty do pobrania, dokument do pobrania,
dokument online do pobrania,
dokument do pobrania,

Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywania psa rasy uznawanej za agresywną

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywania psa rasy uznawanej za agresywną bądź prowadzenie hodowli takich psów.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
psy agresywne,
dokument do pobrania,
dokument do pobrania, dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania, hodowla psów agresywnych, pies agresywny,
zezwolenie na posiadanie psa agresywnego, dokument online, dokument online do pobrania,

Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie regula
ych przewozów osób.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, dokument do pobrania,
dokument online,
dokument do pobrania, dokumenty do pobrania,
mpk, pks, dokumenty online do pobrania,
przewozy osobowe, zezwolenie na przewozy osób,
przewozy regularne,
dokumenty online do pobrania, pkp,
dokument online do pobrania,

Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego

›› Pobierz teraz

Wniosek o sprostowanie błędu pisarskiego w akcie urodzenia/małżeństwa/zgonu.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
akt zgonu, dokumenty do pobrania, dokument online do pobrania, sprostowanie aktu malzenskiego, sprostowanie aktu zgonu,
sprostowanie aktu małżeńskiego, dokument do pobrania, sprostowanie aktu urodzenia,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, dokument online, akt urodzenia,

Zgłoszenie sprzedaży pojazdu

›› Pobierz teraz

Dokument zawierający informację o sprzedaży pojazdu, który należy złożyć w Urzędzie Miasta - Wydział Komunikacji w celu poinformowania o sprzedaży samochodu.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, dokument do pobrania, dokument online,
dokumenty do pobrania, zgloszenie sprzedazy pojazdu,
dokument do pobrania, dokument online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
sprzedaz pojazdu, zgłoszenie sprzedaży pojazdu,
sprzedaż pojazdu, dokumenty online do pobrania,

Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

›› Pobierz teraz

Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
licencja dla taksowki,
taxi, taksi, dokument do pobrania, dokument online do pobrania,
licencja dla taksówki,
dokument do pobrania, taksówka, dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania, dokument do pobrania,
dokument online,

Wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego

›› Pobierz teraz

Wniosek o uzupełnienie aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu o konkretne dodatkowe informacje zawarte we wniosku.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
wniosek o uzupełnienie aktu, dokument do pobrania,
dokument do pobrania, dokument online, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania, uzupełnienie aktu,
uzupełnienie aktu stanu cywilnego, dokumenty online do pobrania,
dokument online do pobrania,

Wniosek o przyznanie wyprawki szkolnej

›› Pobierz teraz

Wniosek o przyznanie wyprawki szkolnej dla dziecka/dzieci.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, wyprawka szkolna, dokument online, dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania,
dokument online do pobrania,
dokument do pobrania,

Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności dla naszego podopiecznego (dziecka).

Wniosek można złożyć dla celów:
- zasiłku pielęgnacyjnego,
- zasiłku stałego,
- innych w tym korzystanie z karty parkingowej

Wniosek składa się w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Dokument Word - można edytować od razu na własne potrzeby, bądź wydrukować i wypełnić ręcznie.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
niepelenosprawna córka, niepełnosprawna córka, niepelnosprawny syn,
niepełnosprawny syn,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
dokument do pobrania,
niepelnosprawne dziecko,
dokumenty do pobrania,
dokument online do pobrania,
orzeczenie niepelnosprawnosci,
dokument online,
niepełnosprawne dziecko,

Wniosek Firmy o skierowanie bezrobotnego na staż w ramach projektu "IMPULS"

›› Pobierz teraz

Wniosek Firmy o skierowanie bezrobotnego na staż w ramach projektu "IMPULS"

Wniosek dla firm, które chcą przyjąć osoby na staż korzystając z projektu "IMPULS"

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, dokument online do pobrania,
pomoc dla bezrobotnych, zapytanie o staż,
staz,
pomoc bezrobotnym,
dokumenty online do pobrania, dokument online,
dokument do pobrania, dokument do pobrania, dokumenty do pobrania,
start dla bezrobotnych, zapytanie o staz,
staż,
dokumenty online do pobrania,

Wniosek Firmy o skierowanie bezrobotnego na staż

›› Pobierz teraz

Wniosek Firmy o skierowanie bezrobotnego na staż.

Wzór wniosku dla firm, które chcą zatrudnić na staż osobę bezrobotną.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pomoc bezrobotnym,
dokument do pobrania,
organizowanie stażu,
staz,
dokument online,
dokumenty online do pobrania,
staż, dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,
dokument online do pobrania, pomoc dla bezrobotnych,
dokument do pobrania, dokument do pobrania,
podanie o staż,
zapytanie o staz,

Przelew wierzytelności hipotecznej

›› Pobierz teraz

Wzór dokumentu z informacją o przekazaniu praw do zabezpieczenia wierzytelności na nieruchomości drugiej osobie.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
dokument online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania, dokument do pobrania,
przelew wierzytelności hipotecznej,
przelew, dokument online, dokument do pobrania,

Wniosek o aktualny wpis z planu zagospodarowania przestrzennego

›› Pobierz teraz

Dokument wniosek o aktualny wpis z planu zagospodarowania przestrzennego należy złożyć w urzędzie gminy w wydziale architekty. Dokument zapisany w formice PDF gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
przestrzeń,
dokument wniosek o aktualny wpis z planu zagospodarowania przestrzennego należy złożyć w urzędzie gm, wniosek o aktualny wpis z planu zagospodarowania przestrzennego, dokument do pobrania, dokument online,
jak budować dom, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokument online do pobrania,
dokumenty do pobrania, co załatwisz w urzędzie miasta,
budowa domu, dokument do pobrania, co załatwisz w urzędzie gminy,

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

›› Pobierz teraz

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy należy złożyć w wydziale architektury w urzędzie gminy o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Dokument zapisany w pliku PDF gotowy do wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
wniosek o budowę domu,
wnioskek o budowe domu, dokument online do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokument online, gmina, dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania, Wniosek o ustalenie warunków zabudowy, dokument do pobrania, jak budować dom,
wnioski o budowę domu,
kroki do budowy domu,

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, dokument zapisany w formacie PDF gotowy wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dysponowanie, dokument, dokument do pobrania,
dokument online do pobrania, nieruchomość,
dokument do pobrania, budowa domu,
prawo,
dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,
dokument online,
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
kroki do budowy do domu.,

Wniosek o pozwolenie na budowę

›› Pobierz teraz

Wniosek o pozwolenie na budowę. Dzięki dokumentowi będziesz mógł zacząć budowę. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
Wniosek o pozwolenie na budowę, budowa domu,
wniosek o pozwolenie na budowę, dokumenty online do pobrania, dokument online,
pozwolenia na budowę domów, podstawowe kroki budowy domu,
dokument do pobrania,
dokument online do pobrania,
dokument do pobrania, kroki budowy domu,

Wniosek o uzgodnienie na wykonanie przyłącza elektyrycznego przez drogę gminną

›› Pobierz teraz

Wniosek dzięki któremu będziesz mógł uzyskać pozwolenie na przyłącza elektrycznego przez droge gminną. Pismo należy złożyć w gminie. Dokument zapisany w formacie PDF i programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, uzgodnienie przyłączu elektrycznym,
dokument do pobrania,
dokument online,
dokument do pobrania,
dokument online do pobrania, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania, Wniosek o uzgodnienie na wykonanie przyłącza elektrycznego przez drogę gminną, gmina, pozwolenie o przyłącz elektryczny do domu, dokument do pobrania,
przyłącz gminny, przyłącz elektryczny, wniosek o przyłącz elektryczny do domu,

Wniosek o uzgodnienie na wykonanie przyłącza gazowego przez drogę gminną

›› Pobierz teraz

Pismo dzięki któremu uzgodnisz wykonanie przyłącza gazowego przez drogę gminną. Dokument zapisany w formacie PDF i programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
droga gminna,
dokument online, dokument online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
Wniosek o uzgodnienie na wykonanie przyłącza gazowego przez drogę gminną. Wnioseki budowy, dokumenty online do pobrania,
przyłączenie gazu,
przyłącze gazowe, wniosek o przyłączenie łącza gazowego,
łączę gazu, dokumenty do pobrania, wykonanie przyłącza gazowego,
dokument do pobrania,
dokument do pobrania,

Wniosek o uzgodnienie na wykonanie przyłącza wodociągowego przez drogę gminną

›› Pobierz teraz

Pismo dzięki któremu uzgodnisz wykonanie przyłącza wodociągowego przez drogę gminną. Wniosek należy złożyć w urzędzie gminy. Dokument zapisany w formacie PDF i w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, dokument do pobrania, pierwsze kroki budowy domu, budowa domu, łącze wodociągowe,
wniosek o przyłącz wodociągowy, dokument online, dokumenty do pobrania, dokument online do pobrania,
Wniosek o uzgodnienie na wykonanie przyłącza wodociągowego przez drogę gminną,

Wniosek o wydanie decyzji na wykonanie zjazdu z drogi gminnej

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie decyzji na wykonanie zjazdu z drogi gminnej. Dokument należy złożyć w urzędzie gminy. Dokument zapisany w formacie PDF i programie word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zjazd, wykonanie zjazdu z drogi, jak wykonać zjazd z drogi, budowa podjazdu,
gmina,
dokumenty do pobrania, podjazd, dokumenty online do pobrania, budowanie podjazdu, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, dokument do pobrania,
dokument online,
Wniosek o wydanie decyzji na wykonanie zjazdu z drogi gminnej, budowa zjazdu,

Wniosek o lokalizację urządzenia nie związanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

›› Pobierz teraz

Wniosek o lokalizację urządzenia nie związanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Dokument należy złożyć w urzędzie wojewódzkim.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokument online do pobrania,
Wniosek o lokalizację urządzenia nie związanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruch, dokument do pobrania,
dokument online,
zarządzanie dróg, dokument do pobrania,
potrzeby ruchu drogowego,
Wniosek o lokalizację urządzenia nie związanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruch,

VZM-1/A Wykaz faktur i wartości poniesionych wydatków, nieodliczonych w ramach ulg mieszkaniowych

›› Pobierz teraz

VZM-1/A Wykaz faktur i wartości poniesionych wydatków, nieodliczonych w ramach ulg mieszkaniowych. Zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Wykaz faktur i wartości poniesionych wydatków, dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania, VZM-1/A,
VZM,
dokument online, dokument do pobrania,
VZM-1,
V, nieodliczonych w ramach ulg mieszkaniowych, wydatki,
dokumenty online do pobrania,

Wniosek o wydanie decyzji na wykonanie zjazdu z drogi wojewódzkiej

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie decyzji na wykonanie zjazdu z drogi wojewódzkiej, dokument należy złożyć w urzędzie wojewódzkim. Pismo zapisane w programie Word gotowe do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, Wniosek o wydanie decyzji na wykonanie zjazdu z drogi wojewódzkiej,
dokument o wykonanie zjazdu, wykonanie zjazdu, jazd, decyzja o wykonanie zjazdu,
dokumenty online do pobrania, pismo o wykonanie zjazdu, decyzja,
dokumenty online do pobrania,
droga wojewódzka,
dokument do pobrania,
dokument online, wniosek,

Wniosek o zgłoszenie pobytu stałego.

›› Pobierz teraz

Wniosek o zgłoszenie pobytu stałego. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pobyt stały,
dokument do pobrania, dokument do pobrania, wniosek o zgłoszenie pobytu stałego, dokumenty online do pobrania, zgłoszenie pobytu stałego,
zmiana zameldowania,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, dokumenty do pobrania, dokument do pobrania o zmiane pobytu stałego,
dokument online do pobrania,
dokument online,

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

›› Pobierz teraz

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
wymeldowanie,
jak się wymeldować,
zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego, wymeldowanie, dokument online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
wniosek o wymeldowanie, dokument do pobrania, dokumenty do pobrania, dokument online,
dokument do pobrania,

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego ponad dwa miesiące

›› Pobierz teraz

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego ponad dwa miesiące. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego ponad dwa miesiące,
wymeldowanie, dokument online do pobrania, dokument online, jak sie wymeldować,
dokumenty do pobrania,
zgłoszenie wymeldowania,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
wymeldowanie, dokumenty online do pobrania,
wymeldować się, dokument do pobrania,

Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad dwa miesiące

›› Pobierz teraz

Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad dwa miesiące. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania, dokument do pobrania, dokument online do pobrania,
zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad dwa miesiące, dokument do pobrania,
dokument online, dokumenty online do pobrania,

Wniosek o wybudowanie chodnika i wyznaczenie przejść dla pieszych

›› Pobierz teraz

Przykładowy wniosek o wybudowanie chodnika i wyznaczenia przejść dla pieszych skierowany do Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wykonanie chodnika,
Przykładowy wniosek o wybudowanie chodnika i wyznaczenia przejść dla pieszych skierowany do Miejskie,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, dokument online do pobrania, budowa chodnika,
namalowanie pasów dla pieszych,
dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania,
wniosek o wybudowanie chodnika,
dokument online,
wybudowanie chodnika,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,

Wniosek o wycięcie drzewa

›› Pobierz teraz

Wniosek o wycięcie drzewa. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wycinanie drzewa, dokumenty do pobrania,
wniosek o wycięcie drzewa, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
wycinka drzew,
wniosek o wycięcie drzewa, dokumenty online do pobrania, dokument online,

Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
impreza masowa,
dokument online,
jak przeprowadzić imprezę masową.,
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
wniosek o przeprowadzenie imprezy masowej, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych należy złożyć w Urzędzie Miasta. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, sprzedaż napojów alkoholowych,
dokumenty do pobrania,
wniosek o wydanie zezwolenie na sprzedaż alkoholi, dokument online,

Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w miejscu odbywającej się imprezy na otwartym powietrzu

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w miejscu odbywającej się imprezy na otwartym powietrzu. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, impreza na powietrzy, dokumenty do pobrania,
dokument online, sprzedaż alkoholi w plenerze, wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w miejscu odby, impreza, powietrze,
dokumenty online do pobrania, wniosek o uzyskania pozwolenia na sprzedaż alkoholi, jak zrobić imprezę na powietrzy,
dokumenty online do pobrania,

Wniosek o wydanie zezwolenia na utworzenie wielkopowierzchniowego obiektu handlowego

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie zezwolenia na utworzenie wielkopowierzchniowego obiektu handlowego. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wniosek o, dokument do pobrania, wniosek o wydanie zezwolenia na utworzenie wielkopowierzchniowego obiektu handlowego,
wniosek o zezwolenie na utworzenie wielkopowierzchniowego obiektu handlowego, dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania, dokument online, dokumenty online do pobrania,
handlowy,

Wniosek o wydanie pozwolenia na stosowanie zbiorczej deklaracji wartości celnej D.W.2

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie pozwolenia na stosowanie zbiorczej deklaracji wartości celnej D.W.2. Dokument zapisany w programie Word przygotowany do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wydanie pozwolenia,
D.W.2, dokument online,
wniosek, pozwolenie, Wniosek o wydanie pozwolenia na stosowanie zbiorczej deklaracji wartości celnej D.W.2, DW2, dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,
zbiorcza deklaracja, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,

Wniosek o nadanie/zmianę numeru PESEL

›› Pobierz teraz

Wniosek o nadanie/zmianę numeru PESEL. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, zmiane peslu, pesel,
wniosek o nadanie/zmianę numeru PESEL, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, wniosek, wniosek o nadanie numeru pesel, dokument online do pobrania, dokument do pobrania, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania, wnioseko zmianę numeru pesel, pesel, dokument do pobrania,

Pozew o zobowiązanie małżonka do zaspokajania potrzeb rodziny

›› Pobierz teraz

Pozew o zobowiązanie małżonka do zaspokajania potrzeb rodziny. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
druki pozwów sądowych, pozwy sądowe wzory, dokument do pobrania, potrzeby rodzinne, pozew o zaspokojenie,
pozew o zobowiązanie małżonka do zaspokajania potrzeb rodziny, dokumenty do pobrania, dokument online,
potrzeby rodziny,
zaspokojenie potrzeb rodziny,
wzory pozwów sądowych,
dokumenty online do pobrania, pozwy sądowe,
zaspokojenie,

Wniosek o rejestrację pojazdu

›› Pobierz teraz

Wniosek o rejestrację pojazdu składamy w Wydziale Komunikacji, aby zarejestrować nowo nabyty pojazd i otrzymać tablice rejestracyjne, kartę pojazdu. Dokument zapisany w formacier PDF gotowy do wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wniosek o zarejestrowanie pojazdu,
dokument online, dokumenty online do pobrania, wzór wniosku o rejestracje pojazdu, dokumenty do pobrania, dokument do pobrania,
wniosku o rejestrację pojazdu,
dokument online do pobrania,
wniosek o rejestracje pojazdu, dokument do pobrania, wzór wniosku o rejestrację pojazdu, wniosek o rejestrację pojazdu warszawa,
dokumenty online do pobrania, rejestracja pozadu, wniosek właściciela o rejestrację pojazdu,

Wniosek o nabycie niruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym

›› Pobierz teraz

Wniosek o nabycie nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym. Wniosek należy złożyć w Urzędzie Miejskim w wydziale Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości. Dokument sporządzony w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, dokument do pobrania,
wniosek o nabycie nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym,
dokument do pobrania,
dokument online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
przetarg, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokument online,

Podanie-kwestionariusz paszportowy

›› Pobierz teraz

Paszport jest wydawany na wniosek osoby występującej o paszport. W celu otrzymania paszportu należy złożyć wniosek o paszport. Osoba ubiegająca się o paszport składa osobiści Podanie-kwestionariusz paszportowy.
Wniosek paszportowy jest zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podanie-kwestionariusz paszportowy, wniosek paszport,
kwestionariusz paszportowy,
paszport,
paszport,
paszportowy,
wniosek o paszport,

Wniosek o umorzenie podatku VAT

›› Pobierz teraz

Wniosek o umorzenie podatku VAT. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, zlikwidowanie podatku,
umorzenie podatku,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, wniosek o umorzenie podatku VAT,
dokumenty do pobrania, dokument online,

Wniosek o udostępnienie danych zbiorczych ze zbiorów meldunkowych

›› Pobierz teraz

Wniosek o udostępnienie danych zbiorczych ze zbiorów meldunkowych. Dokument należy złożyć w Urzędzie Miasta w Wydziale Spraw Obywatelskich. Wniosek zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online do pobrania,
dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania, wniosek o udostępnienie danych zbiorczych ze zbiorów meldunkowych, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, wniosek o udostępnienie, dokument online,
urząd miasta,
dokumenty online do pobrania,

Wniosek o wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców. Dokument należy złożyć w Urzędzie Miasta w Wydziale Spraw Obywatelskich. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
dokument online, wniosek o wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców, dokumenty online do pobrania, wydanie zaświadczenia, dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania, dokument online do pobrania, dokumenty online do pobrania, rejestr,
dokument do pobrania,
rejestr mieszkańców,

Wniosek o udzielenie bonifikaty od opłat rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe

›› Pobierz teraz

Wniosek o udzielenie bonifikaty od opłat rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe. Dokument należy złożyć w Urzędzie Miasta. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
opłata roczna z tytułu użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej,
wniosek o udzielenie bonifikaty, dokument online, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania,
dokument online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
dokument do pobrania,

Wniosek o wydanie postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału nieruchomości

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału nieruchomości. Dokument należy złożyć w Urzędzie Miasta.Pismo zapisane w programie Word gotowe do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podział nieruchomości,
dokumenty online do pobrania,
dokument online do pobrania, dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania, dokument online,
wniosek o wydanie postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału nieruchomości,
dokument do pobrania, wstępny projekt,
wydanie postanowienia, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,

Wniosek o nabycie lokalu

›› Pobierz teraz

Wniosek o nabycie lokalu. Dokument należy złożyć w Urzędzie Miasta. Pismo zapisane w programie Word gotowe do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, pismo o nabycie lokalu,
dokument do pobrania,
dokument online do pobrania, dokument online,
nabycie lokalu,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania, wniosek o nabycie lokalu, dokument o nabycie lokalu,
lokal, dokument do pobrania,
lokal na własność,

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online do pobrania, zameldowanie, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
dokument online,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, dokumenty do pobrania,
meldunek, wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu,

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
dokument online do pobrania,
dokument do pobrania, zameldowanie,
dokument do pobrania, wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu, dokumenty do pobrania,
meldunek,
dokument online,

Wniosek w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

›› Pobierz teraz

Wniosek w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dokument należy złożyć w Urzędzie Miejskim

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wniosek w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dokument do pobrania,
dokument online do pobrania, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,
dokument online,

Podanie o wydanie postanowienia w sprawie wszczęcia postępowania rozgraniczeniowego działki

›› Pobierz teraz

Podanie o wydanie postanowienia w sprawie wszczęcia postępowania rozgraniczeniowego działki. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, dokument online do pobrania, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
podanie o wydanie postanowienia w sprawie wszczęcia postępowania rozgraniczeniowego działki, dokument online,
dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania, dokument do pobrania,

Prośba o stwierdzenie uprawnień do zajmowanego lokalu mieszkalnego

›› Pobierz teraz

Prośba o stwierdzenie uprawnień do zajmowanego lokalu mieszkalnego. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online do pobrania, dokument online,
dokument do pobrania,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
prośba, dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania, prośba o stwierdzenie uprawnień do zajmowanego lokalu mieszkalnego, stwierdzenie,
dokumenty online do pobrania, zajmowanie lokalu mieszkalnego,

Wniosek o zameldowanie na pobyt stały lub czasowy

›› Pobierz teraz

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
dokument online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
zameldowanie, zameldowanie na pobyt stały, pobyt czasowy, zameldowanie na pobyt stały lub czasowy,
dokumenty online do pobrania, pobyt stały, dokument do pobrania, dokument do pobrania, zameldowanie na pobyt czasowy,

Zgłoszenie zmiany do ewidencji gruntów i budynków

›› Pobierz teraz

Zgłoszenie zmiany do ewidencji gruntów i budynków. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online do pobrania,
zamiany gruntu,
dokumenty online do pobrania, zgłoszenie zmiany do ewidencji gruntów i budynków, dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,
zgłoszenie zamiany gruntu, dokument do pobrania,
zamiany budynków,
zamiany gruntów,
dokument do pobrania, dokument do pobrania, dokument online,

Zgłoszenie zmian do operatu ewidencji gruntów

›› Pobierz teraz

Zgłoszenie zmian do operatu ewidencji gruntów. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
operat,
zgłoszenie zmian do operatu ewidencji gruntów, dokument online,
dokumenty online do pobrania,
grunt, zgłoszenie,
dokumenty do pobrania, dokument do pobrania, zmiana operatu, ziemia,

Wniosek o zaopiniowanie pod względem planistycznym i architektonicznym ogródka/tarasu

›› Pobierz teraz

Wniosek o zaopiniowanie pod względem planistycznym i architektonicznym ogródka/tarasu. Pismo należy złożyć w Urzędzie Miasta w Wydziale Architektury i Budownictwa. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, dokument online do pobrania,
plan,
dokument online, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, wniosek o zaopiniowanie pod względem planistycznym i architektonicznym ogródka/tarasu, dokumenty do pobrania, taras, dokument do pobrania,
ogródek,
planistyczny,
dokument do pobrania,

Wniosek o wykup lokalu mieszkalnego

›› Pobierz teraz

Wniosek o wykup lokalu mieszkalnego. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wniosek o kupno lokalu mieszkalnego,
dokument do pobrania,
kupno lokalu, dokument online,
dokument do pobrania,
wykup lokalu mieszkalnego, kupno lokalu mieszkalnego,
wniosek o wykup lokalu mieszkalnego,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokument online do pobrania,

Korekta wymiaru podatku od nieruchomości

›› Pobierz teraz

Korekta wymiaru podatku od nieruchomości. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydrukowania.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania,
Korekta wymiaru podatku od nieruchomości,
korekta podatku, dokument do pobrania,
dokument online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
korekta wymiaru podatku od nieruchomości, korekta podatku od nieruchomości, dokument do pobrania,

Wniosek o przedłużenie terminu zabudowy działki

›› Pobierz teraz

Wniosek o przedłużenie terminu zabudowy działki. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online do pobrania,
dokument online, dokument do pobrania, dokument do pobrania,
zabudowa działki,
przedłużenie budowy,
wniosek o przedłużenie terminu zabudowy działki, dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania, dokument do pobrania, działka.przedłużenie terminu,

Wniosek o sprzedaż garażu jego dotychczasowemu najemcy

›› Pobierz teraz

Wniosek o sprzedaż garażu jego dotychczasowemu najemcy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, dokument online do pobrania,
dokument do pobrania, sprzedaż garażu,
dokument do pobrania, wniosek o sprzedaż garażu jego dotychczasowemu najemcy,
dokument online, dokumenty do pobrania, garaż, dokumenty online do pobrania, garaż na sprzedaż,

Wniosek o wyrażenie zgody na zmianę najemcy garażu wybudowanego ze środków własnych

›› Pobierz teraz

Wniosek o wyrażenie zgody na zmianę najemcy garażu wybudowanego ze środków własnych. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
wybudowanie garażu środki własne,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
Wniosek o wyrażenie zgody na zmianę najemcy garażu wybudowanego ze środków własnych, dokument online do pobrania, własność, dokument do pobrania, dokumenty do pobrania, dokument do pobrania, dokument online,

Oświadczenie dotychczasowego użytkownika garażu

›› Pobierz teraz

Oświadczenie dotychczasowego użytkownika garażu. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, dokument online,
użytkowanie garażu, dokument do pobrania,
dokument online do pobrania,
oświadczenie dotychczasowego użytkownika garażu, dokumenty online do pobrania,
garaż,
dokumenty do pobrania, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,

Wniosek o zbycie nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej w użytkowanie wieczyste, na własność

›› Pobierz teraz

Wniosek o zbycie nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej w użytkowanie wieczyste, na własność. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
dokument do pobrania,
zbycie nieruchomości,
dokument online do pobrania,
dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,
wniosek o zbycie nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej w użytkowanie wieczyste,
użytkowanie wieczyste,
dokumenty online do pobrania, dokument online,
dokument do pobrania, na własność,

Wniosek o uzyskanie zgody na korzystanie z terenu sąsiedniego

›› Pobierz teraz

Wniosek o uzyskanie zgody na korzystanie z terenu sąsiedniego. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Wniosek o uzyskanie zgody na korzystanie z terenu sąsiedniego,
wniosek o teren sąsiedni, dokument do pobrania,
dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania, dokument online, wniosek o uzyskanie zgody,
dokument do pobrania, dokument online do pobrania, wniosek o zgodę na korzystanie z terenu sąsiedniego,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,

Odwołanie o decyzji

›› Pobierz teraz

Odwołanie o decyzji. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, odwołanie od decyzji budowy,
odwołanie decyzji,
dokument o odwołanie decyzji,
odwołanie o decyzji,
dokument online,

Wniosek o zbycie nieruchomości gruntowej w drodze przetargu

›› Pobierz teraz

Wniosek o zbycie nieruchomości gruntowej w drodze przetargu. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
nieruchomość, wniosek o zbycie, nieruchomość gruntowa,
dokument online do pobrania, dokument do pobrania,
wniosek o zbycie nieruchomości gruntowej w drodze przetargu,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,

Wniosek o informację w sprawie zgodności z planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta

›› Pobierz teraz

Wniosek o informację w sprawie zgodności z planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania, dokument online do pobrania, gospodarowanie miasta,
wniosek o informację w sprawie zgodności z planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta, dokument do pobrania, plan zagospodarowania miasta,
zgodność z planem miasta,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,

Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części

›› Pobierz teraz

Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części. Dokument należy złożyć w Urzędzie Miasta w wydziale Urbanistyki i Administracji Budowlanej. Zgłoszenie zapisane w programie Word gotowe do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zgłoszenie, użytkowanie obiektu, część,
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części,
dokument online do pobrania,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
dokument online,
dokument do pobrania,

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
dokument online, wpis,
wyrys, dokument online do pobrania, wydanie wpisu,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta,
dokumenty do pobrania, dokument do pobrania,
miejscowy plan zagospodarowania,

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wyrys, dokument do pobrania,
wydanie wpisu, dokumenty online do pobrania,
dokument online,
wpis, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokument online do pobrania, dokumenty do pobrania, Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta, dokument do pobrania,
miejscowy plan zagospodarowania,

Informacja w sprawie podatku rolnego

›› Pobierz teraz

IR-1 Informacja w sprawie podatku rolnego. Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnych gruntów, użytkownikami wieczystych gruntów, posiadaczami stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
ir1, użytkownikami wieczystych gruntów, Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami gruntów, formularz, właściciel gruntu,
dokument do pobrania, dokument do pobrania, dokumenty do pobrania,
IR-1,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokument online do pobrania,
ir 1,
grunt, dokument online,

Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym

›› Pobierz teraz

Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
dokument online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
dokument do pobrania,
ulgi podatkowe w podatku rolnym, dokument online,
zwolnienie podatku rolnego, dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,
podatek rolny,

Informacja w sprawie podatku leśnego

›› Pobierz teraz

IL-1 Informacja w sprawie podatku leśnego. Dokument zapisany w formacie PDf gotowy do wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
podatek leśny, il 1,
informacjaw sprawi podatku leśnego,
dokumenty do pobrania,
niformacja o podatku leśnym,
dokument online, informacja w sprawie podatku leśnego,
dokumenty online do pobrania,
il1, IL-1, dokument online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
dokument do pobrania,

Dane o nieruchomościach leśnych

›› Pobierz teraz

ZL-1/A Dane o nieruchomościach leśnych. Formularz zapisany w formacie PDF gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
ZL-1 a,
dokument do pobrania,
nieruchomości leśne, dokument online, dokument do pobrania, dokument do pobrania, za-1a, dane o nieruchomościach leśnych, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania, ZL-1/A,
dokumenty online do pobrania,
dokument online do pobrania,

Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym

›› Pobierz teraz

ZL-1/B Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym. Formularz zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zwolnienie podatku leśnego,
dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym,
zwolnienie z podatku leśnego,
dokumenty online do pobrania,
zl-z b, dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania, zl-1/b,
dokument do pobrania, dokument online do pobrania,
dokument do pobrania, dokument online, dokument do pobrania,

Wniosek o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL ewidencji wydawanych i utraconych dowodów osobistych

›› Pobierz teraz

Wniosek o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL ewidencji wydawanych i utraconych dowodów osobistych.Dokument Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
dokument online do pobrania, zbiór PESEL, zbiór meldunkowy, wydawanie utraconych dowodów osobistych, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania, udostępnienie danych, dokument do pobrania,

Wniosek o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL ewidencji wydawanych i utraconych dowodów osobistych

›› Pobierz teraz

Wniosek o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL ewidencji wydawanych i utraconych dowodów osobistych.Dokument Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online do pobrania,
dokument do pobrania,
wydawanie utraconych dowodów osobistych, dokumenty do pobrania, zbiór meldunkowy,
dokumenty online do pobrania, dokument online, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, dokument do pobrania,
udostępnienie danych,
zbiór PESEL,

Wniosek o zezwolenie na lokalizację obiektów budowlanych lub urządzeń w pasie drogowym

›› Pobierz teraz

Wniosek o zezwolenie na lokalizację obiektów budowlanych lub urządzeń w pasie drogowym. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, wniosek o zezwolenie na lokalizację obiektów budowlanych lub urządzeń w pasie drogowym, dokument online, dokument do pobrania,
obiekt budowlany,
budowlany obiekt,
dokumenty online do pobrania,
zezwolenie na lokalizację,
lokalizować,
dokument online do pobrania,
dokumenty do pobrania, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, lokalizacja, zezwolenie,

Wniosek o wydanie zgody na lokalizację /przebudowę zjazdu z drogi publicznej

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie zgody na lokalizację /przebudowę zjazdu z drogi publicznej należy złożyć do prezydenta miasta. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
dokument online do pobrania,
dokumenty do pobrania, dokument do pobrania,
przebudowa zjazdu, wniosek o wydanie zgody na lokalizację /przebudowę zjazdu z drogi publicznej, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
dokument do pobrania, zjazd z drogi, dokument online,
droga publiczna,

Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

›› Pobierz teraz

Wniosek o otrzymanie zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (zaświadczenie ważne 3 miesiące). Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
dokument online, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania,
Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
dokumenty online do pobrania,
dokument online do pobrania, dokument do pobrania,
zawarcie małżeństwa,

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

›› Pobierz teraz

Pismo o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, dokumenty do pobrania, zdolnoiść prawana, dokument online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
dokument online,
ślub za granicą,
wniosek o wydanie zaświadczenia,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą,

Wniosek o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie

›› Pobierz teraz

Wniosek o nadanie medali za pięćdziesiątą rocznice ślubu. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
złote medale za rocznice ślubu,
dokument do pobrania, 50 rocznica ślubu,
dokument do pobrania,
dokument online do pobrania, dokument online, medale, dokumenty online do pobrania,
rocznica ślubu,
dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania, złote gody,

Zaświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, dokumenty online do pobrania,
podatek dochodowy, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokument online do pobrania,
Zaświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasa,
dokument do pobrania,
zaświadczenie o dochodzie, dokumenty do pobrania, dokument do pobrania,

Podanie o wydanie odpisu skróconego aktu urodzenia

›› Pobierz teraz

Podanie o wydanie odpisu skróconego aktu urodzenia. Dokument sporządzony w formacie doc. Podanie należy otworzyć za pomocą programu Word. Dokument zawiera jedną stronę A4 przygotowany jest do wydruku i edycji. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
Podanie o wydanie odpisu skróconego aktu urodzenia,
odpis aktu urodzenia,
wydanie odpisu,
akt urodzenia,
podanie o odpis aktu urodzenia, akt urodzenia,

Podanie o wydanie odpisu aktu zgonu

›› Pobierz teraz

Podanie o wydanie odpisu aktu zgonu dokument zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Podanie o wydanie odpisu aktu zgonu zawiera jedną stronę A4 jest przygotowane do edycji i wydruku. Podanie do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wniosek zgonu,
podanie o kat zgonu, wniosek o akt zgonu,
akt zgonu, akt zgonu do pobrania,
Podanie o wydanie odpisu aktu zgonu, do pobrania akt zgonu,

Podanie o wpisanie do księgi urodzeń USC treści aktu urodzenia dziecka sporządzonego za granicą

›› Pobierz teraz

Podanie o wpisanie do księgi urodzeń USC treści aktu urodzenia dziecka sporządzonego za granicą sporządzony w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Podanie zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
USC, dokument do pobrania online,
Podanie o wpisanie do księgi urodzeń USC treści aktu urodzenia dziecka sporządzonego za granicą, dokument do pobrania,
wniosek o wpisanie dziecka,
wpisanie dziecka do aktu urodzenia, wpisanie aktu do USC,

Wniosek o wydanie zezwolenia na utworzenie wielkopowierzchniowego obiektu handlowego

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie zezwolenia na utworzenie wielkopowierzchniowego obiektu handlowego jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Dokument zawiera dwie strony A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Wniosek do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
dokument do pobrania online,
wniosek o zezwolenie wielkopowierzchniowego obiektu handlowego,
wydanie zezwolenia,
wniosek o wydanie zezwolenia,
Wniosek o wydanie zezwolenia na utworzenie wielkopowierzchniowego obiektu handlowego,

Wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz głównego najemcy

›› Pobierz teraz

Wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz głównego najemcy jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pobieralnia dokumentów,
najemca,
najemca, wniosek o sprzedaż mieszkania,
dokument do pobrania online,
wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego,
Wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz głównego najemcy, dokument do pobrania,

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

›› Pobierz teraz

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Dokument zawiera trzy strony A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Wniosek do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
opróżniania,
i transportu,
o udzielenie,
wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodp, zbiorników, bezodpływowych,
ciekłych,
w zakresie, na prowadzenie działalności,
zezwolenia, nieczystości,

Wniosek o wynajem mieszkania komunalnego

›› Pobierz teraz

Wniosek o wynajem mieszkania komunalnego jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera pięć stron A4 dokument jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
mieszkanie komunalne,
mieszkanie komunalne, wynajem mieszkania komunalnego, wynajem mieszkania komunalnego,
wniosek o mieszkanie komunalne,
mieszkania komunalne, wniosek o wynajem mieszkania komunalnego, dokument do pobrania online,
wniosek,

Wniosek o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu lokalu mieszkalnego po śmierci najemcy

›› Pobierz teraz

Wniosek o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu lokalu mieszkalnego po śmierci najemcy jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Dokument jest przygotowany do edycji i wydruku zawiera dwie strony A4. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Wniosek o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu lokalu mieszkalnego po śmierci najemcy, o ustalenie, ustalenie wstąpienia,
dokument do pobrania,
najemcy, mieszkalnego po śmierci,
wstąpienia, w stosunek najmu lokalu,
wniosek,

Wniosek o dofinansowanie prac remontowo konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków

›› Pobierz teraz

Wniosek o dofinansowanie prac remontowo konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera trzy strony A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do p[obrania online,
obiektów wpisanych do rejestru zabytków,
wniosek o dofinansowanie, Wniosek o dofinansowanie prac remontowo konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków,
dokument do pobrania,
prac remontowo konserwatorskich,

Wniosek o wydanie zaświadczenia na wykonywanie przewozów na potrzeby własne

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie zaświadczenia na wykonywanie przewozów na potrzeby własne zapisany jest w formacie doc. Dokument należy go otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera jedną stronę A4 jest przeznaczony do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wniosek o wydanie przewozów na potrzeby własne,
wniosek na potrzeby własne, zaświadczenia na wykonywanie przewozów, potrzeby własne,
na potrzeby własne, Wniosek o wydanie, Wniosek o wydanie zaświadczenia na wykonywanie przewozów na potrzeby własne,

Wniosek o ustalenie /anulowanie zastawu rejestrowego na pojeździe mechanicznym

›› Pobierz teraz

Wniosek o ustalenie /anulowanie zastawu rejestrowego na pojeździe mechanicznym i wpisanie adnotacji VAT. Dokument zapisany w formacie doc. Pismo należy otworzyć za pomocą programu Word. Dokument zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do wydruku i edycji. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wniosek o ustalenie /anulowanie zastawu rejestrowego na pojeździe mechanicznym, poazd mechaniczny,
rejestr zastawów,
wpisanie adnotacji VAT,
adnotacja VAT,
anulowanie pojazdu mechanicznego,

Wniosek o wydanie zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wiosek zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do wydruku i edycji. Pismo o wydanie zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wniosek o tymczasowe zajęcie nieruchomości, wniosek o nieruchomość, zajęcie nieruchomości,
zajmowanie nieruchomości,
zajmowanie nieruchomości,
Wniosek o wydanie zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości,

Wniosek o wydanie zaświadczenia o spłacie zadłużenia hipotecznego

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie zaświadczenia o spłacie zadłużenia hipotecznego jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Wniosek o wydanie zaświadczenia o spłacie zadłużenia hipotecznego jest do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
o spłacie,
Wniosek,
Wniosek o wydanie zaświadczenia o spłacie zadłużenia hipotecznego, zaświadczenia, spłata hipoteki, spłacać hipotekę, hipotecznego,
o wydanie, zadłużenia,

Wniosek o zajęcie gruntów komunalnych skarbu państwa nie będących drogą publiczną pod budowę infrastruktury technicznej

›› Pobierz teraz

Wniosek o zajęcie gruntów komunalnych skarbu państwa nie będących drogą publiczną pod budowę infrastruktury technicznej jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek o zajęcie gruntów komunalnych skarbu państwa nie będących drogą publiczną pod budowę infrastruktury technicznej można pobrać online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
o zajęcie,
publiczną,
infrastruktury,
pod budowę, Wniosek, komunalnych,
skarbu, technicznej,
gruntów,
państwa nie będących drogą,

Wniosek o cesję dzierżawy gruntu komunalnego

›› Pobierz teraz

Wniosek o cesję dzierżawy gruntu komunalnego jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
komunalnego,
dokument do pobrania, dokument do pobrania online,
Wniosek o cesję, Wniosek o cesję dzierżawy gruntu komunalnego, wniosek o dzierżawę cesji, wniosek o cesję, dzierżawy,
gruntu,

Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej lub o zwrot podatku dochodowego od osób fizycznych

›› Pobierz teraz

Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej lub o zwrot podatku dochodowego od osób fizycznych. Wniosek należy złożyć dwa miesiące od dnia wejścia w życie ustawy o szczególnych rozwiązaniach dla podatków uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej - w przypadku, gdy wniosek dotyczy 2002 r. w pozostałych przypadkach 6 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy. Dokument należy złożyć w Urzędzie skarbowym.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
o umorzenie,
lub o zwrot, dochodowego,
zaległości,
Wniosek,
podatkowej,
wniosek o umorzenie zaległości podatkowej lub o zwrot podatku dochodowego od osób fizycznych,
podatku,
od osób fizycznych,

Wniosek o jednorazową refundację poniesionych kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne

›› Pobierz teraz

Wniosek o jednorazową refundację poniesionych kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne jest zapisane w formacie doc. Wniosek należy otworzyć za pomocą programu Word. Dokument zawiera jedną stronę A4 jest przygotowana do edycji i wydruku. Wniosek o jednorazową refundację poniesionych kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne jest do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
o jednorazową,
poniesienie kosztów,
referencja, społeczne,
na ubezpieczenia,
refundację,
jednorazowa referencja, Wniosek, kosztów, poniesionych, składek, z tytułu opłaconych, Wniosek o jednorazową refundację poniesionych kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia s,

Wniosek o zorganizowanie zatrudnienia w ramach prac internetowych

›› Pobierz teraz

Wniosek o zorganizowanie zatrudnienia w ramach prac internetowych jest zapisana w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word jest przygotowany do edycji i wydruku. Wniosek zawiera dwie strony A4 przygotowany do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
w ramach,
dokumenty do pobrania, wnioski, wniosek,
internetowych,
prac, dokumenty do pobrania, wnioski do pobrania, o zorganizowanie, zatrudnienia,

Wniosek o refundację ze środków funduszu pracy

›› Pobierz teraz

Wniosek o refundację ze środków funduszu pracy:
- kosztów wyposażenia stanowiska pracy skierowanego bezrobotnego
- kosztów doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.
Wniosek należy złożyć w Urzędzie Pracy. Dokument zapisany w formacie doc. Wniosek należy otworzyć za pomocą programu Word. Dokument zawiera jedenaście stron A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Wniosek do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
refundację,
stanowisko pracy,
kosztów,
kosztów wyposażenia stanowiska pracy skierowanego bezrobotnego, Wniosek o,
ze środków,
Wniosek o refundację ze środków funduszu pracy,
refundacja o stanowisko pracy,
pracy,
stanowiska,
pracy,
funduszu,
doposażenia, dla skierowanego,
kosztów doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego,

Wniosek o wydanie identyfikatora na wjazd poza znak drogowy „zakaz ruchu”

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie identyfikatora na wjazd poza znak drogowy „zakaz ruchu” należy złożyć w Urzędzie Miasta w wydziale Gospodarki Komunalnej. Wniosek jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera jedną stronę A4 jest przygotowane do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Wniosek o,
na wjazd, znak, Wniosek,
karta na jeźdżenie w miejsca niedozwolonych, identyfikatora, dokumenty do pobrania,
o wydanie,
drogowy, poza,
„zakaz ruchu”,

Wniosek o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów

›› Pobierz teraz

Wniosek o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów należy złożyć w Urzędzie Miasta. Dokument zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
lub transportu,
wniosek o, dokument do pobrania, wniosek o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów,
na prowadzenie, działalności, zezwolenie,
odpadów, w zakresie, zbierania,

Wniosek o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych

›› Pobierz teraz

Wniosek o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych należy złożyć w Urzędzie Miasta. Dokument zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
w zakresie,
o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu, zbierania, i transportu,
wniosek o, na prowadzenie,
dokument do pobrania, działalności,
lub unieszkodliwiania,
komunalnych, odpadów, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
zezwolenie, odzysku,

Wniosek o wydanie uprawnienia diagnosty

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie uprawnienia diagnosty jest zapisany w formacie doc. Dokument należy złożyć w Urzędzie Miasta. Wniosek zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do wydruku i edycji. Wniosek o wydanie uprawnienia diagnosty jest do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: W urzędzie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
o wydanie,
uprawnienia,
wniosek o diagnostykę, Wniosek, Wniosek o wydanie uprawnienia diagnosty,
jak zostać diagnostykiem,
diagnosty,
wniosek diagnostyczny, diagnostyka,
diagnosta,