Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2019-02-04

zakresobowiazkow.pl

Zakres obowiązków pracownika

Szukaj:

Kategorie:

› Zakresy Czynności Pracowników› W pracy› Umowy zlecenia› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Prawo pracy› Różne› BHP Instrukcje› PITy - rozliczenia za 2007 r› Horoskop - Znak zodiaku› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień› Referencje› Prawo pracy dla kobiet w ciąży› Listy motywacyjne i CV› Umowy związane z pracą› Wykup mieszkania› Deklaracje VAT, PIT, CIT› Dokumenty do Banku› Dokumenty przydatne przy budowie› Druki księgowe› Grzecznościowe› Informacje dla Urzędu Skarbowego› Krajowy Rejestr Karny› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia› NIP› Pisma do Urzędu Skarbowego› Pisma do TP S.A i innych operatorów› Pozwy sądowe› Prawo spółek handlowych› Prośby do Urzędu Skarbowego› Różne umowy› Sprawozdawczość Budżetowa› Studencik› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy użyczenia› Umowy związane ze świadczeniem usług› Upoważnienia› W urzędzie› Weksle› Wnioski do Urzędu Skarbowego› Wnioski sądowe› Zamówienia, reklamacje› ZUS - poradniki› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy

Weksle

Z wekslami mamy do czynienia, m.in. prowadząc działalność gospodarczą, w sytuacjach związanych z pożyczkami i kredytami oraz przy okazji zawierania wszelkich umów związanych z pracą.Weksel jest papierem wartościowym, z którym wiąże się określone uprawnienie oraz określony obowiązek.
Weksle dzielą się na dwa rodzaje, tzn. na weksle własne i na weksle trasowane.


Tutaj znajdziesz weksle każdego rodzaju: Weksel trasowany, Weksel trasowany poręczony, Weksel trasowany z klauzulą \"bez protestu\", Weksel trasowany z zakazem indosów, Weksel własny, Weksel własny z klauzulą \"bez protestu\", Deklaracja wekslowa, Indos, Indo

Deklaracja wekslowa

›› Pobierz teraz

Deklaracja wekslowa będąca przykładem zawiera dokładne określenie sposobu weksla, na podstawie zobowiązania, którego jest zabezpieczeniem. Po wypełnieniu weksla remitent jest zobowiązany o tym powiadomić wystawcę, w terminie oznaczonym w deklaracji. Deklaracja wekslowa określająca prawa i obowiązki Remitenta i Wystawcy. Dokument zapisany w programie "Word" gotowy do uzupełnienia i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Weksle

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, weksel in blanco,
dokumenty do pobrania, weksel druk, weksel własny,
dokument do pobrania, wzór weksla,
dokument do pobrania, Deklaracja wekslowa określająca prawa i obowiązki,
poświadczenie wekslowe,
prawo wekslowe, zeznanie wekslowe,
świadectwo wekslowe,
papier wartościowy,
deklaracja wekslowa,

Indos

›› Pobierz teraz

Indos jest pisemnym oświadczeniem umieszczonym na papierze wartościowym na zlecenie i zawierającym co najmniej podpis zbywcy, oznaczającym przeniesienie praw na inną osobę. Do przeniesienia praw z dokumentu potrzebne jest jego wydanie oraz istnienie nieprzerwanego szeregu indosów.Indos (druga strona weksla). Ustąpienie na zlecenie indosanta bez obligu. Dokument zapisany w programie "Word" gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Weksle

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
papier wartościowy, żyra, czek,
deklaracja wekslowa, indosy,
dokumenty online do pobrania,
weksel własny,
dokument online do pobrania,
oświadczenie woli zbywcy weksla,
czeki, wzór weksla, dokument online, papier wartosciowy, weksel wzór,
Przenoszenie praw z weksla,

Indos I

›› Pobierz teraz

Indos jest pisemnym oświadczeniem umieszczonym na papierze wartościowym na zlecenie i zawierającym co najmniej podpis zbywcy, oznaczającym przeniesienie praw na inną osobę. Do przeniesienia praw z dokumentu potrzebne jest jego wydanie oraz istnienie nieprzerwanego szeregu indosów.Indos (druga strona weksla).Ustąpienie na zlecenie indosanta. Dokument zapisany w programie "Word" gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Weksle

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
weksel in blanco,
dokument do pobrania, oświadczenie woli zbywcy weksla, dokument do pobrania,
dokument online do pobrania, prawo wekslowe, papier wartosciowy, dokument online, czek, Przenoszenie praw z weksla,
żyro,
weksel,
papier wartościowy,
weksel wzór, wzór weksla,

Weksel trasowany

›› Pobierz teraz

Weksel trasowany dokument zawiera skierowanie do oznaczonej osoby bezwarunkowe polecenie zapłacenia określonej sumy pieniędzy w oznaczonym czasie i miejscu. Dokument napisany w programie "Word" gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Weksle

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
papiery wartościowe, dokument online,
wzór weksla, zaplaty, prawo wekslowe,
czek, zaplata, dokument do pobrania, dokument do pobrania,
dokument online do pobrania,
deklaracja wekslowa,
zapłata, weksel, papier wartościowy, weksel in blanco,

Weksel trasowany poręczony

›› Pobierz teraz

Weksel trasowany poręczony. Weksel trasowany, w którym są zawarte informacje o miejscu wystawienia, dacie wystawienia, sumie pieniężnej, dacie płatności, osobie na zlecenie, której weksel ma być zapłacony. A także nazwisko trasanta, który poręcza za akceptanta. Dokument zapisany w programie "Word" gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Weksle

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prawo wekslowe,
czek, dokument do pobrania, weksel, weksel własny, watrosciowy, weksle trasowane poręczone, zapłata, dokument online, weksel druk, weksle, trasowane, pieniądz.,
weksel in blanco,
dokument online do pobrania,

Weksel trasowany z klauzulą

›› Pobierz teraz

Weksel trasowany z klauzulą “bez protestu”. Weksel trasowany, w którym są zawarte informacje o miejscu wystawienia, dacie wystawienia, sumie pieniężnej, dacie płatności, osobie na zlecenie, której weksel ma być zapłacony. Zapłata bez protestu. Dokument napisany w programie "Word" gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Weksle

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Weksel trasowany z klauzulą,
zaplaty, dokument do pobrania, papiery wartościowe, weksel własny, zastrzeżenie, dokumenty online do pobrania, weksel trasowany z klauzula,
weksel wzór,
zapłaty określonej sumy pieniężnej, weksle,
czek,
dokument online, watrosciowy,
wartosciowe,

Weksel trasowany z zakazem indosów

›› Pobierz teraz

Weksel trasowany z zakazem indosów. Weksel trasowany, w którym są zawarte informacje o miejscu wystawienia, dacie wystawienia, sumie pieniężnej, dacie płatności, osobie na zlecenie, której weksel ma być zapłacony. Zapłata weksela trasowanego bez indosu. Dokument zapisany w programie "Word" gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Weksle

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zaplaty,
wzór weksla,
watrosciowy, dokument online,
dokument do pobrania, weksel, dokument do pobrania,
papiery wartościowe, weksel trasowany z zakazem indosow, czek, Weksel trasowany z zakazem indosów,
weksel druk, dokument do pobrania, zakazy indos, papier wartościowy,

Weksel własny

›› Pobierz teraz

Dokument, w którym wystawca zobowiązuje się do bezwarunkowego zapłacenia określonej kwoty pieniężnej w oznaczonym terminie osobie wymienionej na wekslu własny. Dokument zapisany w programie "Word" gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Weksle

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
papiery wartościowe, czek, dokument online, dokument do pobrania, papier wartościowy, weksel wzór,
dokumenty do pobrania, prawo wekslowe,
akcje, deklaracja wekslowa, weksle,
dokumenty online do pobrania,
weksel własny z indosem,
dokument do pobrania, wartosciowe,

Weksel własny z klauzulą

›› Pobierz teraz

Weksel własny klauzulą “bez protestu”. Weksel własny, w którym są zawarte informacje o miejscu wystawienia, dacie wystawienia, sumie pieniężnej, dacie płatności, osobie na zlecenie, której weksel ma być zapłacony. Zapłata bez protestu. Dokument zapisany w programie "Word" gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Weksle

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wzór weksla, wartosciowe,
dokument do pobrania, Weksel własny z klauzulą, dokument do pobrania, watrosciowy, zapłata,
weksle własne z klauzula, weksel wlasny z klauzula,
zaplata,
własne weksle z klauzulą, akcja, dokumenty do pobrania, weksel własny z klauzula,
weksel druk,

Weksel własny

›› Pobierz teraz

Weksel własny "bez indosu" .

Weksel własny, w którym są zawarte informacje o miejscu wystawienia, dacie wystawienia, sumie pieniężnej, dacie płatności, osobie na zlecenie, której weksel ma być zapłacony."bez indosu" Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Weksle

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
watrosciowy, zaplata,
weksel in blanco, weksel druk, weksel, dokument do pobrania, wzór weksla, dokumenty do pobrania, własne weksle, deklaracja wekslowa, weksel wzór,
akcje, weksel własny bez indosa, zaplaty, dokument do pobrania,