Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2017-02-28

zakresobowiazkow.pl

Zakres obowiązków pracownika

Szukaj:

Kategorie:

› Zakresy Czynności Pracowników› W pracy› Umowy zlecenia› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Prawo pracy› Różne› BHP Instrukcje› PITy - rozliczenia za 2007 r› Horoskop - Znak zodiaku› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień› Referencje› Prawo pracy dla kobiet w ciąży› Listy motywacyjne i CV› Umowy związane z pracą› Wykup mieszkania› Deklaracje VAT, PIT, CIT› Dokumenty do Banku› Dokumenty przydatne przy budowie› Druki księgowe› Grzecznościowe› Informacje dla Urzędu Skarbowego› Krajowy Rejestr Karny› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia› NIP› Pisma do Urzędu Skarbowego› Pisma do TP S.A i innych operatorów› Pozwy sądowe› Prawo spółek handlowych› Prośby do Urzędu Skarbowego› Różne umowy› Sprawozdawczość Budżetowa› Studencik› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy użyczenia› Umowy związane ze świadczeniem usług› Upoważnienia› W urzędzie› Weksle› Wnioski do Urzędu Skarbowego› Wnioski sądowe› Zamówienia, reklamacje› ZUS - poradniki› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy

Weksle

Z wekslami mamy do czynienia, m.in. prowadząc działalność gospodarczą, w sytuacjach związanych z pożyczkami i kredytami oraz przy okazji zawierania wszelkich umów związanych z pracą.Weksel jest papierem wartościowym, z którym wiąże się określone uprawnienie oraz określony obowiązek.
Weksle dzielą się na dwa rodzaje, tzn. na weksle własne i na weksle trasowane.


Tutaj znajdziesz weksle każdego rodzaju: Weksel trasowany, Weksel trasowany poręczony, Weksel trasowany z klauzulą \"bez protestu\", Weksel trasowany z zakazem indosów, Weksel własny, Weksel własny z klauzulą \"bez protestu\", Deklaracja wekslowa, Indos, Indo

Deklaracja wekslowa

›› Pobierz teraz

Deklaracja wekslowa będąca przykładem zawiera dokładne określenie sposobu weksla, na podstawie zobowiązania, którego jest zabezpieczeniem. Po wypełnieniu weksla remitent jest zobowiązany o tym powiadomić wystawcę, w terminie oznaczonym w deklaracji. Deklaracja wekslowa określająca prawa i obowiązki Remitenta i Wystawcy. Dokument zapisany w programie "Word" gotowy do uzupełnienia i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Weksle

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
deklaracja wekslowa, czek, weksel, weksel in blanco, papier wartościowy,
dokument do pobrania, wzór weksla,
dokument online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
akcja,
zeznanie wekslowe, Deklaracja wekslowa określająca prawa i obowiązki, dokumenty do pobrania,
świadectwo wekslowe,

Indos

›› Pobierz teraz

Indos jest pisemnym oświadczeniem umieszczonym na papierze wartościowym na zlecenie i zawierającym co najmniej podpis zbywcy, oznaczającym przeniesienie praw na inną osobę. Do przeniesienia praw z dokumentu potrzebne jest jego wydanie oraz istnienie nieprzerwanego szeregu indosów.Indos (druga strona weksla). Ustąpienie na zlecenie indosanta bez obligu. Dokument zapisany w programie "Word" gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Weksle

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, papier wartosciowy, dokument do pobrania,
czeki, Indos, dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
weksel druk, weksel in blanco,
oświadczenie woli zbywcy weksla,
dokument online do pobrania,
papier wartościowy,
żyra,
żyro,
Przenoszenie praw z weksla,

Indos I

›› Pobierz teraz

Indos jest pisemnym oświadczeniem umieszczonym na papierze wartościowym na zlecenie i zawierającym co najmniej podpis zbywcy, oznaczającym przeniesienie praw na inną osobę. Do przeniesienia praw z dokumentu potrzebne jest jego wydanie oraz istnienie nieprzerwanego szeregu indosów.Indos (druga strona weksla).Ustąpienie na zlecenie indosanta. Dokument zapisany w programie "Word" gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Weksle

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, wzór weksla, papier wartościowy,
żyro,
dokument online do pobrania, weksel,
czek, indosy, czeki, weksel własny,
prawo wekslowe,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
weksel druk, dokument online,

Weksel trasowany

›› Pobierz teraz

Weksel trasowany dokument zawiera skierowanie do oznaczonej osoby bezwarunkowe polecenie zapłacenia określonej sumy pieniędzy w oznaczonym czasie i miejscu. Dokument napisany w programie "Word" gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Weksle

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wartosciowe, weksle, weksel, zapłata,
dokument online,
zapłaty określonej sumy pieniężnej, dokument do pobrania, weksel in blanco,
dokument do pobrania, zaplaty, watrosciowy, trasowane, czek,
papiery wartościowe,
deklaracja wekslowa,

Weksel trasowany poręczony

›› Pobierz teraz

Weksel trasowany poręczony. Weksel trasowany, w którym są zawarte informacje o miejscu wystawienia, dacie wystawienia, sumie pieniężnej, dacie płatności, osobie na zlecenie, której weksel ma być zapłacony. A także nazwisko trasanta, który poręcza za akceptanta. Dokument zapisany w programie "Word" gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Weksle

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
deklaracja wekslowa, suma, wzór weksla, dokument online do pobrania, dokument online,
weksel,
dokument do pobrania,
zapłata, prawo wekslowe,
dokumenty do pobrania,
watrosciowy,
weksel wzór, papier wartościowy,
czek,
papiery wartościowe,

Weksel trasowany z klauzulą

›› Pobierz teraz

Weksel trasowany z klauzulą “bez protestu”. Weksel trasowany, w którym są zawarte informacje o miejscu wystawienia, dacie wystawienia, sumie pieniężnej, dacie płatności, osobie na zlecenie, której weksel ma być zapłacony. Zapłata bez protestu. Dokument napisany w programie "Word" gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Weksle

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
weksle trasowane z klauzulą,
prawo wekslowe, dokument online do pobrania,
zaplaty,
dokument do pobrania,
zapłaty określonej sumy pieniężnej, weksel in blanco,
weksel, dokumenty online do pobrania,
zaplata, dokument do pobrania,
weksel własny, dokument online, deklaracja wekslowa,
weksel wzór,

Weksel trasowany z zakazem indosów

›› Pobierz teraz

Weksel trasowany z zakazem indosów. Weksel trasowany, w którym są zawarte informacje o miejscu wystawienia, dacie wystawienia, sumie pieniężnej, dacie płatności, osobie na zlecenie, której weksel ma być zapłacony. Zapłata weksela trasowanego bez indosu. Dokument zapisany w programie "Word" gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Weksle

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
weksel in blanco,
weksel własny,
deklaracja wekslowa, papiery wartościowe,
weksle trasowane,
dokumenty online do pobrania, zapłata, dokumenty online do pobrania,
dokument online do pobrania, dokument do pobrania, weksel druk, wartosciowe, dokument online, weksel wzór, czek,

Weksel własny

›› Pobierz teraz

Dokument, w którym wystawca zobowiązuje się do bezwarunkowego zapłacenia określonej kwoty pieniężnej w oznaczonym terminie osobie wymienionej na wekslu własny. Dokument zapisany w programie "Word" gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Weksle

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
deklaracja wekslowa,
watrosciowy,
weksel wzór, weksle własne, weksel wlasny, dokument do pobrania, zaplaty,
wartosciowe, dokument do pobrania, własne weksle, weksel,
akcja, papier wartościowy, wzór weksla, zapłata,

Weksel własny z klauzulą

›› Pobierz teraz

Weksel własny klauzulą “bez protestu”. Weksel własny, w którym są zawarte informacje o miejscu wystawienia, dacie wystawienia, sumie pieniężnej, dacie płatności, osobie na zlecenie, której weksel ma być zapłacony. Zapłata bez protestu. Dokument zapisany w programie "Word" gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Weksle

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
klauzula, zapłata,
weksle wlasne,
weksel własny,
wartosciowe,
dokument do pobrania,
watrosciowy,
weksel druk, dokument do pobrania, weksle własne z klauzula,
deklaracja wekslowa, weksel wlasny z klauzula,
dokumenty online do pobrania, zaplaty,
dokumenty do pobrania,

Weksel własny

›› Pobierz teraz

Weksel własny "bez indosu" .

Weksel własny, w którym są zawarte informacje o miejscu wystawienia, dacie wystawienia, sumie pieniężnej, dacie płatności, osobie na zlecenie, której weksel ma być zapłacony."bez indosu" Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Weksle

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
weksel wlasny, czek,
dokument online,
prawo wekslowe,
weksel, weksle własne, weksel druk,
papiery wartościowe,
zapłata, weksel wzór, własne weksle, papier wartościowy,
dokumenty online do pobrania, zaplaty,
weksel własny bez indosa,