Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2014-09-02

zakresobowiazkow.pl

Zakres obowiązków pracownika

Szukaj:

Kategorie:

› Zakresy Czynności Pracowników› W pracy› Umowy zlecenia› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Prawo pracy› Różne› BHP Instrukcje› PITy - rozliczenia za 2007 r› Horoskop - Znak zodiaku› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień› Referencje› Prawo pracy dla kobiet w ciąży› Listy motywacyjne i CV› Umowy związane z pracą› Wykup mieszkania› Deklaracje VAT, PIT, CIT› Dokumenty do Banku› Dokumenty przydatne przy budowie› Druki księgowe› Grzecznościowe› Informacje dla Urzędu Skarbowego› Krajowy Rejestr Karny› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia› NIP› Pisma do Urzędu Skarbowego› Pisma do TP S.A i innych operatorów› Pozwy sądowe› Prawo spółek handlowych› Prośby do Urzędu Skarbowego› Różne umowy› Sprawozdawczość Budżetowa› Studencik› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy użyczenia› Umowy związane ze świadczeniem usług› Upoważnienia› W urzędzie› Weksle› Wnioski do Urzędu Skarbowego› Wnioski sądowe› Zamówienia, reklamacje› ZUS - poradniki› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy

Wnioski do Urzędu Skarbowego

Urząd Skarbowy jest jednostką budżetową, która ma za zadanie obsługę Naczelnika Urzędu Skarbowego jako odrębnego organu administracyjnego. Naczelnika US podlega Ministrowi Finansów i jest organem podatkowym pierwszej instancji. Organem odwoławczym od decyzji Naczelnika US jest Dyrektor Izby Skarbowej.
W tej kategorii znajdują się wnioski kierowane do Urzędu Skarbowego np.: Wniosek o stwierdzenie nadpłaty, wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu, wniosek o umorzenie podatku i inne.

Korekta zeznania oraz wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku

›› Pobierz teraz

Korekta zeznania oraz wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku.
Dokument Word do edycji.

Wniosek do Urzędu Skarbowego dotyczącego zobowiązania podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Korekta zeznania PIT-33 oraz wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Wnioski do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prośba,
dokument do pobrania, podanie, dokumenty online do pobrania, Korekta zeznania oraz wniosek o stwierdzenie nadpłaty, korekta zeznania oraz wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku,
korekta zeznania oraz wniosek o stwierdzenie nadp, pismo, prośba, dokument online, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,

Wniosek o odroczenie terminu zapłaty zaliczki na poczet podatku dochodowego

›› Pobierz teraz

Wniosek o odroczenie terminu zapłaty zaliczki na poczet podatku dochodowego.
Dokument Word do edycji.

Wniosek do Urzędu Skarbowego o odroczenie terminu płatności zaliczki na poczet podatku dochodowego wraz z opisem wymagań co do uzasadnienia.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Wnioski do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prosba, dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokument online,
wniosek o odroczenie terminu zaplaty zaliczki,
dokumenty do pobrania, dokument do pobrania,
pismo,
wniosek o odroczenie terminu zapłaty zaliczki na poczet podatku dochodowego, podatek osobowy,
podanie, Wniosek o odroczenie terminu zapłaty zaliczki, prośba,

Wniosek o przywrócenie terminu

›› Pobierz teraz

Wniosek o przywrócenie terminu.
Dokument Word do edycji.

Wniosek do Urzędu Skarbowego o przywrócenie terminu do dokonania wymienionej przez nas czynności prawnej wraz z opisem wymagań, co do uzasadnienia.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Wnioski do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania, dokument online, pismo,
wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania,
wzór wniosku o przywrócenie terminu, wniosek o przywrócenie terminu płatności, wniosek o przywrócenie terminu wzór,
prośba, wniosek o przywrócenie terminu zus,
dokumenty online do pobrania, Wniosek o przywrócenie terminu,
wniosek o przywrocenie terminu,
wniosek o przywrócenie terminu, prośba,

Wniosek o rozłożenie na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę

›› Pobierz teraz

Wniosek o rozłożenie na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę.
Dokument Word do edycji.

Wniosek do Urzędu Skarbowego o rozłożenie na raty zaległości podatkowej powstałej z tytułu niezapłacenia należnego podatku wraz z odsetkami. Opis wymagań, co do uzasadnienia tego wniosku.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Wnioski do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podanie, odsetki,
dokument do pobrania, Wniosek o rozłożenie na raty zaległości podatkowej,
dokument online, zwłoka,
prośba,
prosba, pismo, dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, wniosek o rozlozenie na raty zaleglosci podatkowej,
zwloka,
dokumenty do pobrania,

Wniosek o ulgę za wyszkolenie ucznia

›› Pobierz teraz

Wniosek o ulgę za wyszkolenie ucznia.
Dokument Word do edycji.

Wniosek do Urzędu Skarbowego z prośbą o obniżenie podatku dochodowego z uwagi na fakt szkolenia ucznia.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Wnioski do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wniosek o ulge za wyszkolenie ucznia, dokumenty do pobrania, prośba, nauka, dokument online, pismo,
prosba, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, podanie, wniosek o ulgę za wyszkolenie ucznia,
uczeń, Wniosek o ulgę za wyszkolenie ucznia, uczen,
dokumenty online do pobrania,

Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej

›› Pobierz teraz

Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej.
Dokument Word do edycji.

Wniosek do Urzędu Skarbowego z prośbą o umorzenie zaległości podatkowej wraz z należnymi odsetkami. Opis wymagań, co do uzasadnienia tego wniosku.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Wnioski do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wniosek o umorzenie zaleglosci podatkowej,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
wniosek o umorzenie zaległości podatkowych, podanie,
prośba,
wniosek o umorzenie zaległości podatkowej, Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej, podatek, pismo, prosba, dokumenty do pobrania, zlikwidowanie podatku, dokument online,

Wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji

›› Pobierz teraz

Wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji.
Dokument Word do edycji.

Wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji Urzędu Skarbowego w sprawie ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego. Opis wymagań, co do uzasadnienia tego wniosku.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Wnioski do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji, dokument do pobrania,
podanie,
prośba,
dokumenty online do pobrania, wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji,
dokumenty online do pobrania,
pismo,
dokumenty do pobrania, prosba,

Wniosek o wznowienie postępowania zakończonego ostateczną decyzją Inspektora Kontroli określającą wysokość zaległości podatkowej

›› Pobierz teraz

Wniosek o wznowienie postępowania zakończonego ostateczną decyzją Inspektora Kontroli określającą wysokość zaległości podatkowej.


Wniosek na podstawie art. 147 Kodeksu Postępowania Administracyjnego o wznowienie postępowania w celu uchylenia decyzji ostatecznej Inspektora Kontroli Skarbowej i wstrzymanie wykonania decyzji, o której mowa wyżej. Opis wymagań, co do uzasadnienia tego wniosku. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Wnioski do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podanie,
dokumenty do pobrania, zaleglość, prośba,
prosba, dokumenty online do pobrania, Wniosek o wznowienie postępowania,
dokument online, zaległosć,
decyzja,
dokument do pobrania,
zaległośc, wniosek o wznowienie postepowania zakonczonego, dokumenty online do pobrania,
zaległość podatkowa,

Wniosek o wznowienie postępowania zakończonego ostateczną decyzją Urzędu Skarbowego określającą wysokość zaległości podatkowej

›› Pobierz teraz

Wniosek o wznowienie postępowania zakończonego ostateczną decyzją Urzędu Skarbowego określającą wysokość zaległości podatkowej.
Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Wniosek na podstawie art. 241 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa o wznowienie postępowania w celu uchylenia decyzji ostatecznej Urzędu Skarbowego i wstrzymanie wykonania decyzji, o której mowa. Opis wymagań, co do uzasadnienia tego wniosku.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Wnioski do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zaleglość, dokumenty online do pobrania, zaległość podatkowa, zaległosć,
dokumenty do pobrania,
pismo,
wniosek o wznowienie postepowania zakonczonego,
Wniosek o wznowienie postępowania zakończonego, decyzja,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
zaległośc,
podanie,
dokument online, prosba,

Wniosek o zaniechanie poboru zaliczki na podatek dochodowy

›› Pobierz teraz

Wniosek o zaniechanie poboru zaliczki na podatek dochodowy. Wniosek do Urzędu Skarbowego zaniechanie poboru zaliczki na poczet podatku
dochodowego. Opis wymagań, co do uzasadnienia tego wniosku. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Wnioski do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podanie,
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokument online,
pismo, prośba, dokument do pobrania, podatek dochodowy,
prosba, dokumenty online do pobrania,
wniosek o zaniechanie poboru zaliczki na podatek,

Wniosek o zaniechanie ustalania podatku dochodowego

›› Pobierz teraz

Wniosek o zaniechanie ustalania podatku dochodowego.
Dokument Word do edycji.

Wniosek z prośbą o zaniechanie ustalania i poboru podatku dochodowego ze
stosunku pracy.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Wnioski do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wniosek o zaniechanie ustalania podatku dochodoweg, dokument do pobrania, prośba,
pismo, wniosek o zaniechanie ustalania podatku dochodowego,
dokumenty online do pobrania, podanie, prosba,
podatek dochodowy,
dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,
dokument online,

Wniosek o zaniechanie ustalania zobowiązania podatkowego

›› Pobierz teraz

Wniosek o zaniechanie ustalania zobowiązania podatkowego.
Dokument Word do edycji.

Wniosek o zaniechanie ustalania zobowiązania podatkowego z tytułu…Opis poprawnego uzasadnienia.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Wnioski do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podanie,
pismo,
prośba,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, dokumenty do pobrania, zobowiązanie podatkowe, wycofanie zobowiazania, prosba, podatek, wniosek o zaniechanie ustalania zobowiazania podat, dokument online, Wniosek o zaniechanie ustalania zobowiązania podat,

Wniosek o zaniechanie w całości poboru podatku dochodowego

›› Pobierz teraz

Wniosek o zaniechanie w całości poboru podatku dochodowego.
Dokument Word do edycji.

Wniosek o zaniechanie w całości poboru podatku dochodowego. Opis poprawnego uzasadnienia.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Wnioski do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podatek dochodowy, podanie, wniosek jak napisać, pismo,
dokument online,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,
prosba,
na wniosek,
wniosek o zaniechanie w calosci poboru podatku doc, deklaracja podatku,
Wniosek o zaniechanie w całości poboru podatku doc, prośba,

Wniosek spadkobiercy o wydanie zaświadczenia o stanie znanych organowi podatkowemu zobowiązań spadkodawcy

›› Pobierz teraz

Wniosek spadkobiercy o wydanie zaświadczenia o stanie znanych organowi podatkowemu zobowiązań spadkodawcy.
Dokument Word do edycji.

Wniosek z prośbą do Urzędu Skarbowego o wydanie zaświadczenia o zobowiązaniach zmarłego.Opis poprawnego uzasadnienia.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Wnioski do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podanie, dokumenty online do pobrania,
zobowiazania spadkobiercy,
Wniosek spadkobiercy o wydanie zaświadczenia o sta,
dokumenty do pobrania, zaswiadczenie, zaświadczenie, prośba,
dokument online,
spadkobierca, prosba, dokument do pobrania,
wniosek spadkobiercy o wydanie zaswiadczenia o sta,
dokumenty online do pobrania, pismo,

Wniosek o wydanie Interpretacji Podatkowej ORD - IN

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej wraz z załącznikiem. Wzór obowiązujący od 1 lipca 2007 r. na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek (Dz.U. Nr 112, poz. 771).

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Wnioski do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
interpretacja indywidualna, ord -in, interpretacja podatkowa,
dokumenty do pobrania,
ord- in, interpretacja ord-in,
ord in,
dokumenty online do pobrania, ord - in, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
ord-in, dokument online,

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu

›› Pobierz teraz

Jest to wniosek, jaki należy złożyć w Urzędzie Skarbowym w celu uzyskania zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach.

Zaświadczenie takie można przedstawiać do przetargów, kredytów.

Dodatkowo można uzyskać informacje na temat:
1. czy w stosunku do osoby/firmy prowadzone jest:
- postępowanie mające na celu ujawnienie zaległości podatkowych i określenie ich wysokości
- postępowanie egzekucyjne w administracji, również w zakresie innych niż podatkowe zobowiązań
- postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe
2. dotyczące:
- okresów, z których pochodzą zaległości i ich tytuły
- podatków, których termin płatności został odroczony lub których płatność została rozłożona na raty

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Wnioski do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
niezaleganie wobec skarbówki, wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu urząd skarbowy,
wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami,
niezaleganie z podatkami,
dokument online, wniosek o wydanie zaswiadczenia o niezaleganiu,
wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami,
zaświadczenie o niezaleganiu,
wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z podatkiem, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, wniosek o wydanie zaświadczenia o nie zaleganiu,
wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu,
wniosek płatnika składek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu, wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu,