Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2014-09-08

zakresobowiazkow.pl

Zakres obowiązków pracownika

Szukaj:

Kategorie:

› Zakresy Czynności Pracowników› W pracy› Umowy zlecenia› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Prawo pracy› Różne› BHP Instrukcje› PITy - rozliczenia za 2007 r› Horoskop - Znak zodiaku› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień› Referencje› Prawo pracy dla kobiet w ciąży› Listy motywacyjne i CV› Umowy związane z pracą› Wykup mieszkania› Deklaracje VAT, PIT, CIT› Dokumenty do Banku› Dokumenty przydatne przy budowie› Druki księgowe› Grzecznościowe› Informacje dla Urzędu Skarbowego› Krajowy Rejestr Karny› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia› NIP› Pisma do Urzędu Skarbowego› Pisma do TP S.A i innych operatorów› Pozwy sądowe› Prawo spółek handlowych› Prośby do Urzędu Skarbowego› Różne umowy› Sprawozdawczość Budżetowa› Studencik› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy użyczenia› Umowy związane ze świadczeniem usług› Upoważnienia› W urzędzie› Weksle› Wnioski do Urzędu Skarbowego› Wnioski sądowe› Zamówienia, reklamacje› ZUS - poradniki› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy

Wnioski do Urzędu Skarbowego

Urząd Skarbowy jest jednostką budżetową, która ma za zadanie obsługę Naczelnika Urzędu Skarbowego jako odrębnego organu administracyjnego. Naczelnika US podlega Ministrowi Finansów i jest organem podatkowym pierwszej instancji. Organem odwoławczym od decyzji Naczelnika US jest Dyrektor Izby Skarbowej.
W tej kategorii znajdują się wnioski kierowane do Urzędu Skarbowego np.: Wniosek o stwierdzenie nadpłaty, wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu, wniosek o umorzenie podatku i inne.

Korekta zeznania oraz wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku

›› Pobierz teraz

Korekta zeznania oraz wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku.
Dokument Word do edycji.

Wniosek do Urzędu Skarbowego dotyczącego zobowiązania podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Korekta zeznania PIT-33 oraz wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Wnioski do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, Korekta zeznania oraz wniosek o stwierdzenie nadpłaty, pismo,
prośba,
dokument do pobrania, prośba,
dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania, korekta zeznania oraz wniosek o stwierdzenie nadp, korekta zeznania oraz wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku,
podanie,
dokumenty online do pobrania,

Wniosek o odroczenie terminu zapłaty zaliczki na poczet podatku dochodowego

›› Pobierz teraz

Wniosek o odroczenie terminu zapłaty zaliczki na poczet podatku dochodowego.
Dokument Word do edycji.

Wniosek do Urzędu Skarbowego o odroczenie terminu płatności zaliczki na poczet podatku dochodowego wraz z opisem wymagań co do uzasadnienia.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Wnioski do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
wniosek o odroczenie terminu zapłaty zaliczki na poczet podatku dochodowego, prośba,
wniosek o odroczenie terminu zaplaty zaliczki,
prosba, dokumenty online do pobrania,
podatek osobowy, Wniosek o odroczenie terminu zapłaty zaliczki, podanie,
dokumenty online do pobrania,
pismo, dokument do pobrania, dokumenty do pobrania,

Wniosek o przywrócenie terminu

›› Pobierz teraz

Wniosek o przywrócenie terminu.
Dokument Word do edycji.

Wniosek do Urzędu Skarbowego o przywrócenie terminu do dokonania wymienionej przez nas czynności prawnej wraz z opisem wymagań, co do uzasadnienia.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Wnioski do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wniosek o przywrócenie terminu zus, pismo,
dokumenty online do pobrania,
wniosek o przywrócenie terminu płatności, wniosek o przywrócenie terminu wzór, dokument online,
wniosek o przywrócenie terminu, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania, wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania, prośba,
Wniosek o przywrócenie terminu, wniosek o przywrocenie terminu, wniosek o przywrócenie terminu płatności składek,
prośba,

Wniosek o rozłożenie na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę

›› Pobierz teraz

Wniosek o rozłożenie na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę.
Dokument Word do edycji.

Wniosek do Urzędu Skarbowego o rozłożenie na raty zaległości podatkowej powstałej z tytułu niezapłacenia należnego podatku wraz z odsetkami. Opis wymagań, co do uzasadnienia tego wniosku.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Wnioski do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prosba,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
pismo,
zwloka, wniosek o rozlozenie na raty zaleglosci podatkowej,
zwłoka, odsetki,
podanie, prośba,
dokumenty do pobrania, Wniosek o rozłożenie na raty zaległości podatkowej,
dokumenty online do pobrania, dokument online,

Wniosek o ulgę za wyszkolenie ucznia

›› Pobierz teraz

Wniosek o ulgę za wyszkolenie ucznia.
Dokument Word do edycji.

Wniosek do Urzędu Skarbowego z prośbą o obniżenie podatku dochodowego z uwagi na fakt szkolenia ucznia.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Wnioski do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, nauka, wniosek o ulgę za wyszkolenie ucznia,
wniosek o ulge za wyszkolenie ucznia,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
uczen, prosba,
prośba,
podanie, Wniosek o ulgę za wyszkolenie ucznia,
uczeń, pismo,
dokumenty do pobrania, dokument online,

Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej

›› Pobierz teraz

Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej.
Dokument Word do edycji.

Wniosek do Urzędu Skarbowego z prośbą o umorzenie zaległości podatkowej wraz z należnymi odsetkami. Opis wymagań, co do uzasadnienia tego wniosku.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Wnioski do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wniosek o umorzenie zaległości podatkowej,
dokument online, Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej,
dokumenty do pobrania,
zlikwidowanie podatku, prośba, podatek, podanie,
dokumenty online do pobrania, prosba,
pismo, dokument do pobrania,
wniosek o umorzenie zaleglosci podatkowej, dokumenty online do pobrania, wniosek o umorzenie zaległości podatkowych,

Wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji

›› Pobierz teraz

Wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji.
Dokument Word do edycji.

Wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji Urzędu Skarbowego w sprawie ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego. Opis wymagań, co do uzasadnienia tego wniosku.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Wnioski do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji,
dokument do pobrania, pismo, dokumenty online do pobrania, wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji, prośba,
podanie,
prosba, dokumenty online do pobrania,
dokument online,
dokumenty do pobrania,

Wniosek o wznowienie postępowania zakończonego ostateczną decyzją Inspektora Kontroli określającą wysokość zaległości podatkowej

›› Pobierz teraz

Wniosek o wznowienie postępowania zakończonego ostateczną decyzją Inspektora Kontroli określającą wysokość zaległości podatkowej.


Wniosek na podstawie art. 147 Kodeksu Postępowania Administracyjnego o wznowienie postępowania w celu uchylenia decyzji ostatecznej Inspektora Kontroli Skarbowej i wstrzymanie wykonania decyzji, o której mowa wyżej. Opis wymagań, co do uzasadnienia tego wniosku. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Wnioski do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Wniosek o wznowienie postępowania, prośba, zaległosć, zaległość podatkowa,
dokumenty online do pobrania,
decyzja, zaleglość, pismo, dokumenty do pobrania,
zaległośc, dokumenty online do pobrania, podanie, dokument do pobrania,
dokument online,
wniosek o wznowienie postepowania zakonczonego,

Wniosek o wznowienie postępowania zakończonego ostateczną decyzją Urzędu Skarbowego określającą wysokość zaległości podatkowej

›› Pobierz teraz

Wniosek o wznowienie postępowania zakończonego ostateczną decyzją Urzędu Skarbowego określającą wysokość zaległości podatkowej.
Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Wniosek na podstawie art. 241 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa o wznowienie postępowania w celu uchylenia decyzji ostatecznej Urzędu Skarbowego i wstrzymanie wykonania decyzji, o której mowa. Opis wymagań, co do uzasadnienia tego wniosku.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Wnioski do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zaległośc, prosba,
dokumenty do pobrania, zaległosć, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
Wniosek o wznowienie postępowania zakończonego, zaległość podatkowa,
dokumenty online do pobrania,
wniosek o wznowienie postepowania zakonczonego,
prośba,
pismo,
dokument online,
podanie, decyzja,

Wniosek o zaniechanie poboru zaliczki na podatek dochodowy

›› Pobierz teraz

Wniosek o zaniechanie poboru zaliczki na podatek dochodowy. Wniosek do Urzędu Skarbowego zaniechanie poboru zaliczki na poczet podatku
dochodowego. Opis wymagań, co do uzasadnienia tego wniosku. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Wnioski do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podatek dochodowy, prosba,
dokument online,
prośba,
dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,
podanie, pismo, wniosek o zaniechanie poboru zaliczki na podatek,
dokument do pobrania,

Wniosek o zaniechanie ustalania podatku dochodowego

›› Pobierz teraz

Wniosek o zaniechanie ustalania podatku dochodowego.
Dokument Word do edycji.

Wniosek z prośbą o zaniechanie ustalania i poboru podatku dochodowego ze
stosunku pracy.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Wnioski do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
prosba,
podatek dochodowy,
podanie,
dokument do pobrania,
dokument online,
dokumenty online do pobrania,
wniosek o zaniechanie ustalania podatku dochodoweg,
pismo,
dokumenty do pobrania, wniosek o zaniechanie ustalania podatku dochodowego,
prośba,

Wniosek o zaniechanie ustalania zobowiązania podatkowego

›› Pobierz teraz

Wniosek o zaniechanie ustalania zobowiązania podatkowego.
Dokument Word do edycji.

Wniosek o zaniechanie ustalania zobowiązania podatkowego z tytułu…Opis poprawnego uzasadnienia.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Wnioski do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podanie, prosba,
prośba,
dokumenty online do pobrania, wniosek o zaniechanie ustalania zobowiazania podat, dokument online, wycofanie zobowiazania,
zobowiązanie podatkowe,
Wniosek o zaniechanie ustalania zobowiązania podat,
dokumenty online do pobrania, podatek, pismo, dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania,

Wniosek o zaniechanie w całości poboru podatku dochodowego

›› Pobierz teraz

Wniosek o zaniechanie w całości poboru podatku dochodowego.
Dokument Word do edycji.

Wniosek o zaniechanie w całości poboru podatku dochodowego. Opis poprawnego uzasadnienia.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Wnioski do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
Wniosek o zaniechanie w całości poboru podatku doc, podanie,
na wniosek, deklaracja podatku,
dokumenty do pobrania,
wniosek jak napisać, dokument do pobrania, dokument online, podatek dochodowy,
prośba, pismo, wniosek o zaniechanie w calosci poboru podatku doc,
prosba, dokumenty online do pobrania,

Wniosek spadkobiercy o wydanie zaświadczenia o stanie znanych organowi podatkowemu zobowiązań spadkodawcy

›› Pobierz teraz

Wniosek spadkobiercy o wydanie zaświadczenia o stanie znanych organowi podatkowemu zobowiązań spadkodawcy.
Dokument Word do edycji.

Wniosek z prośbą do Urzędu Skarbowego o wydanie zaświadczenia o zobowiązaniach zmarłego.Opis poprawnego uzasadnienia.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Wnioski do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
dokumenty do pobrania, zobowiazania spadkobiercy,
zaświadczenie, dokumenty online do pobrania, podanie, Wniosek spadkobiercy o wydanie zaświadczenia o sta, pismo,
zaswiadczenie,
dokument do pobrania,
prośba, wniosek spadkobiercy o wydanie zaswiadczenia o sta, spadkobierca, prosba, dokumenty online do pobrania,

Wniosek o wydanie Interpretacji Podatkowej ORD - IN

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej wraz z załącznikiem. Wzór obowiązujący od 1 lipca 2007 r. na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek (Dz.U. Nr 112, poz. 771).

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Wnioski do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
ord - in, dokumenty online do pobrania, ord -in,
dokument do pobrania, interpretacja ord-in, ord-in,
interpretacja indywidualna,
dokument online, ord in, ord- in, dokumenty do pobrania, interpretacja podatkowa, dokumenty online do pobrania,

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu

›› Pobierz teraz

Jest to wniosek, jaki należy złożyć w Urzędzie Skarbowym w celu uzyskania zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach.

Zaświadczenie takie można przedstawiać do przetargów, kredytów.

Dodatkowo można uzyskać informacje na temat:
1. czy w stosunku do osoby/firmy prowadzone jest:
- postępowanie mające na celu ujawnienie zaległości podatkowych i określenie ich wysokości
- postępowanie egzekucyjne w administracji, również w zakresie innych niż podatkowe zobowiązań
- postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe
2. dotyczące:
- okresów, z których pochodzą zaległości i ich tytuły
- podatków, których termin płatności został odroczony lub których płatność została rozłożona na raty

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: Wnioski do Urzędu Skarbowego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami, wniosek o wydanie zaświadczenia o nie zaleganiu, dokumenty do pobrania,
wniosek o wydanie zaświadczenie o niezaleganiu,
zaświadczenie o niezaleganiu,
wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu,
wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami,
dokumenty online do pobrania, niezaleganie wobec urzędu skarbowego,
wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z podatkiem,
wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu,
wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu, wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu us,
dokument online, wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu urząd skarbowy,