Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2017-02-28

zakresobowiazkow.pl

Zakres obowiązków pracownika

Szukaj:

Kategorie:

› Zakresy Czynności Pracowników› W pracy› Umowy zlecenia› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Prawo pracy› Różne› BHP Instrukcje› PITy - rozliczenia za 2007 r› Horoskop - Znak zodiaku› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień› Referencje› Prawo pracy dla kobiet w ciąży› Listy motywacyjne i CV› Umowy związane z pracą› Wykup mieszkania› Deklaracje VAT, PIT, CIT› Dokumenty do Banku› Dokumenty przydatne przy budowie› Druki księgowe› Grzecznościowe› Informacje dla Urzędu Skarbowego› Krajowy Rejestr Karny› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia› NIP› Pisma do Urzędu Skarbowego› Pisma do TP S.A i innych operatorów› Pozwy sądowe› Prawo spółek handlowych› Prośby do Urzędu Skarbowego› Różne umowy› Sprawozdawczość Budżetowa› Studencik› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy użyczenia› Umowy związane ze świadczeniem usług› Upoważnienia› W urzędzie› Weksle› Wnioski do Urzędu Skarbowego› Wnioski sądowe› Zamówienia, reklamacje› ZUS - poradniki› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy

Wnioski sądowe

W kategorii znajdują się przykłady wniosków pomocnych w różnych sprawach zakładanych w Sądach rejonowych, Sądach okręgowych czy Sądach apelacyjnych. Wnioski m.in. do wydziału rodzinnego, wydziału cywilny, wydziału karny ect.

Wniosek małoletniej o zezwolenie na zawarcie małżeństwa

›› Pobierz teraz

Wniosek małoletniej o zezwolenie na zawarcie małżeństwa.
Dokument Word do edycji.

Wniosek małoletniej do sądu o zezwolenie na zawarcie małżeństwa.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Wnioski sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zezwolenie na zawarcie małżeństwa,
dokument do pobrania,
wniosek o zawarcie małżeństwa osobie nie pełnoletniej,
prośba,
podanie, wniosek maloletniej o zezwolenie,
prośba o zezwolenie na małżeństwo osobie małoletniej,
dokument do pobrania,
pozwolenie na zawarcie małżeństwa, dokument online do pobrania,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania, małżeństwo,

Wniosek małżonka o nakazanie wypłacenia mu wynagrodzenia za prace drugiego małżonka

›› Pobierz teraz

Wniosek małżonka o nakazanie wypłacenia mu wynagrodzenia za prace drugiego małżonka.
Dokument Word do edycji.

Wzór wniosku małżonka o nakazanie wypłacenia mu wynagrodzenia za prace drugiego małżonka. Przykładowe uzasadnienie.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Wnioski sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online do pobrania,
wniosek malzonka o nakazanie wyplacenia mu wynagro, dokumenty online do pobrania, nakazanie wypłacenia mu wynagro,
dokumenty do pobrania, wyplata, nakaz,
wypłąta,
dokument do pobrania,
Wniosek małżonka o podanie, nakazy,
dokumenty online do pobrania,
zezwolenie, dokument do pobrania,
dokument online,

Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności

›› Pobierz teraz

Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności.
Dokument Word do edycji.

Wniosek do uzupełnienia o nadanie klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty z zaznaczeniem, że dłużnik powinien zapłacić zasądzoną kwotę wraz z odsetkami.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Wnioski sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wniosek o nadanie klauzuli wykonalnosci, wniosek o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika,
dokument do pobrania,
prośba,
wniosek o nadanie klauzuli wykonalnosci, dokumenty online do pobrania, wniosek o nadanie klauzuli wykonalności, wniosek o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi,
dokument online do pobrania, Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności,
wniosek o nadanie klauzuli wykonalności opłata,
dokument online,
Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności, klauzula wykonalnosci, dokumenty do pobrania,

Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych.

›› Pobierz teraz

Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych.
Dokument Word do edycji.

Wniosek składany przez powoda o zwolnienie od kosztów sądowych

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Wnioski sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych.,
dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania, dokument do pobrania,
wniosek o zwolnienie od kosztów sadowych,
podanie,
wniosek o zwolnienie od kosztow sadowych.,
dokument do pobrania, prośba, dokument online do pobrania,
wniosek o zwolnienie od kosztow sadowych,
dokumenty online do pobrania,
wzór wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych,
dokument do pobrania,
dokument online,

Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego

›› Pobierz teraz

Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.
Dokument Word do edycji.

Wierzyciel wnosi o wyegzekwowanie od dłużnika kwot wraz z odsetkami należnych na mocy wyroku sądowego po przez zajęcie rachunku bankowego lub wszczęcie egzekucji z nieruchomości i ruchomości dłużnika.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Wnioski sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wniosek o wszczęcie postepowania egzekucyjnego,
dokument do pobrania,
wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego,
wniosek o wszczęcie postepowania egzekucyjnego, dokument do pobrania, podanie,
Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego,
dokumenty online do pobrania,
dokument online do pobrania,
wniosek o wszczecie postepowania egzekucyjnego,
prośba, dokument do pobrania, wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego,
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,

Wniosek o ustanowienie adwokata

›› Pobierz teraz

Wniosek o ustanowienie adwokata.
Dokument Word do edycji.

Wniosek o ustanowienie adwokata. Gotowe uzasadnienie lub do edycji, które informuje o wydanym już wcześniej przez Sąd Rejonowy postanowieniu o zwolnieniu z kosztów sądowych ze względu na trudną sytuacje materialną powoda, co powoduje także niemożność wynajęcia adwokata.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Wnioski sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, prośba, dokument do pobrania,
obrońca, adwokat, Wniosek o ustanowienie adwokata, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
adwokat z urzędu,
dokumenty do pobrania,
obronca,
dokument online do pobrania, dokument online,
podanie, dokumenty online do pobrania,

Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego

›› Pobierz teraz

Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego.
Dokument Word do edycji.

Wniosek wierzyciela o umorzenie postępowania egzekucyjnego wobec dłużnika. Uzasadnienie zawiera informacje o spłacie długu przez dłużnika.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Wnioski sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
egzekucja,
wyrok,
prośba, wniosek o umorzenie postepowania egzekucyjnego, Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego,
dokument do pobrania, dokument do pobrania,
wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego, postępowanie egzekucyjne,
dokument do pobrania,
dokument online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,

Wniosek pozwanego o sporządzenie uzasadnienia wyroku i doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem

›› Pobierz teraz

Wniosek pozwanego o sporządzenie uzasadnienia wyroku i doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem.
Dokument Word do edycji.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Wnioski sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
wniosek pozwanego o sporzadzenie uzasadnienia wyro,
dokument do pobrania,
dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,
Wniosek pozwanego o sporządzenie uzasadnienia wyro, prośba, podanie,
dokumenty online do pobrania,
dokument online do pobrania, dokument do pobrania,

Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej.

›› Pobierz teraz

Gotowy wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej drugiego rodzica dziecka, który wystarczy edytować na własne potrzeby i wydrukować.
Dokument jest w formacie *.doc

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Wnioski sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
odebranie praw rodzicielskich, dokument online do pobrania,
wniosek o pozbawienie wladzy rodzicielskiej, dokumenty online do pobrania, zabranie praw rodzicielskich,
dokument do pobrania,
wniosek o pozbawienie wladzy rodzicielskiej,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej,
dokument do pobrania,
wladza rodzicielska, wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej, władza rodzicielska,
odebrania prawa do dzieci,

Zawiadomienie o przestępstwie

›› Pobierz teraz

Wniosek do Prokuratury Rejonowej z zawiadomieniem o popełnieniu przestępstwa w rodzinie - dotyczy znęcania się psychicznego i fizycznego przez męża/byłego męża/konkubenta nad kobietą oraz dziećmi.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Wnioski sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
mąż bije moje dzieci, zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa,
zawiadomienie o przestępstwie,
obowiązek zawiadomienia o przestępstwie,
prokuratura rejonowa,
dokumenty online do pobrania,
patologia, dokument online, zawiadomienie o przestepstwie, dokument do pobrania,
wzór zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa,
znęcanie się nad nieletnimi, dokument online do pobrania,
zawiadomienie do prokuratury o popełnieniu przestępstwa, zawiadomienie o przestepstwie,

Wniosek o eksmisję w trakcie trwania rozwodu i po rozwodzie

›› Pobierz teraz

Wniosek do Sądu Rejonowego - Wydział Cywilny o orzeczenie eksmisji pozwanego w trakcie trwania i po rozwodzie.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Wnioski sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
eksmisja pozwanego,
Wniosek o eksmisję w trakcie trwania rozwodu i po rozwodzie,
dokumenty online do pobrania, eksmisja, dokument do pobrania, dokument online,
dokument do pobrania, dokument online do pobrania, po rozwodzie, dokument do pobrania, rozwód, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,

Wzór wniosku o przysposobienie dziecka

›› Pobierz teraz

Wzór wniosku o przysposobienie dziecka. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Wnioski sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wniosek, dokumenty online do pobrania,
dokument online, wzór wniosku o przysposobienie dziecka,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, przysposobienie dziecka, dokumenty do pobrania,

Pozew o eksmisję lokalu

›› Pobierz teraz

Pozew o eksmisję lokalu. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Wnioski sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, pozew o eksmisję, lokal,
dokument do pobrania, dokumenty do pobrania, eksmisja, eksmitować, dokument online, dokumenty online do pobrania,

Wniosek o zniesienie separacji

›› Pobierz teraz

Wniosek o zniesienie separacji. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Wnioski sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, separacja, unieważnienie separacji,
dokument online, dokument do pobrania, dokumenty do pobrania, Wniosek o zniesienie separacji,

Pozew o ustalenie ojcostwa

›› Pobierz teraz

Pozew o ustalenie ojcostwa. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Wnioski sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pozwy sądowe wzory,
dokumenty online do pobrania,
dokument online,
pozwy sądowe,
pozew o ustalenie ojcostwa,
dokumenty do pobrania, ustalenie ojcostwa,
jak ustalić ojcostwo, ojcostwo,
wzory pozwów i wniosków sądowych,
dokumenty online do pobrania,
wzory pozwów sądowych, druki pozwów sądowych,
dokument do pobrania,