Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2017-02-28

zakresobowiazkow.pl

Zakres obowiązków pracownika

Szukaj:

Kategorie:

› Zakresy Czynności Pracowników› W pracy› Umowy zlecenia› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Prawo pracy› Różne› BHP Instrukcje› PITy - rozliczenia za 2007 r› Horoskop - Znak zodiaku› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień› Referencje› Prawo pracy dla kobiet w ciąży› Listy motywacyjne i CV› Umowy związane z pracą› Wykup mieszkania› Deklaracje VAT, PIT, CIT› Dokumenty do Banku› Dokumenty przydatne przy budowie› Druki księgowe› Grzecznościowe› Informacje dla Urzędu Skarbowego› Krajowy Rejestr Karny› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia› NIP› Pisma do Urzędu Skarbowego› Pisma do TP S.A i innych operatorów› Pozwy sądowe› Prawo spółek handlowych› Prośby do Urzędu Skarbowego› Różne umowy› Sprawozdawczość Budżetowa› Studencik› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy użyczenia› Umowy związane ze świadczeniem usług› Upoważnienia› W urzędzie› Weksle› Wnioski do Urzędu Skarbowego› Wnioski sądowe› Zamówienia, reklamacje› ZUS - poradniki› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy

Wnioski sądowe

W kategorii znajdują się przykłady wniosków pomocnych w różnych sprawach zakładanych w Sądach rejonowych, Sądach okręgowych czy Sądach apelacyjnych. Wnioski m.in. do wydziału rodzinnego, wydziału cywilny, wydziału karny ect.

Wniosek małoletniej o zezwolenie na zawarcie małżeństwa

›› Pobierz teraz

Wniosek małoletniej o zezwolenie na zawarcie małżeństwa.
Dokument Word do edycji.

Wniosek małoletniej do sądu o zezwolenie na zawarcie małżeństwa.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Wnioski sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
małżeństwo,
wniosek o zawarcie małżeństwa osobie nie pełnoletniej, dokument online,
dokument do pobrania, zezwolenie na zawarcie małżeństwa,
pozwolenie na zawarcie małżeństwa,
dokumenty do pobrania, prośba,
prośba o zezwolenie na małżeństwo osobie małoletniej,
dokumenty online do pobrania,
Wniosek małoletniej o zezwolenie na zawarcie małż,
dokument online do pobrania, wniosek maloletniej o zezwolenie, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,

Wniosek małżonka o nakazanie wypłacenia mu wynagrodzenia za prace drugiego małżonka

›› Pobierz teraz

Wniosek małżonka o nakazanie wypłacenia mu wynagrodzenia za prace drugiego małżonka.
Dokument Word do edycji.

Wzór wniosku małżonka o nakazanie wypłacenia mu wynagrodzenia za prace drugiego małżonka. Przykładowe uzasadnienie.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Wnioski sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online do pobrania, dokument do pobrania,
dokument online,
wynagrodzenie, dokumenty online do pobrania, zezwolenie, Wniosek małżonka o podanie, dokumenty do pobrania, dokument do pobrania, nakaz, dokument do pobrania,
nakazanie wypłacenia mu wynagro,
nakazy,
wyplata,
podanie,

Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności

›› Pobierz teraz

Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności.
Dokument Word do edycji.

Wniosek do uzupełnienia o nadanie klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty z zaznaczeniem, że dłużnik powinien zapłacić zasądzoną kwotę wraz z odsetkami.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Wnioski sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wniosek o nadanie klauzuli wykonalności aktowi,
Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności, przekazanie, wniosek o nadanie klauzuli wykonalności opłata,
opłata od wniosku o nadanie klauzuli wykonalności,
wniosek o nadanie klauzuli wykonalnosci,
wniosek o nadanie klauzuli wykonalności wzór, wniosek o nadanie klauzuli wykonalnosci,
Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności,
dokument do pobrania, wniosek o nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności,
wniosek o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi,
wniosek o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu,
prośba,
dokumenty do pobrania,

Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych.

›› Pobierz teraz

Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych.
Dokument Word do edycji.

Wniosek składany przez powoda o zwolnienie od kosztów sądowych

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Wnioski sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
dokument online,
dokument do pobrania,
dokument do pobrania, prośba, Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych., wniosek o zwolnienie od kosztów sadowych,
dokumenty do pobrania, wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, wniosek o zwolnienie od kosztow sadowych,
wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych,
podanie, dokument online do pobrania,

Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego

›› Pobierz teraz

Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.
Dokument Word do edycji.

Wierzyciel wnosi o wyegzekwowanie od dłużnika kwot wraz z odsetkami należnych na mocy wyroku sądowego po przez zajęcie rachunku bankowego lub wszczęcie egzekucji z nieruchomości i ruchomości dłużnika.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Wnioski sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego,
dokument online, podanie,
wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego,
wniosek o wszczęcie postepowania egzekucyjnego, wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego,
dokumenty online do pobrania, wniosek o wszczęcie postepowania egzekucyjnego, dokumenty online do pobrania,
prośba,
dokument online do pobrania,
dokument do pobrania, dokumenty do pobrania, dokument do pobrania,

Wniosek o ustanowienie adwokata

›› Pobierz teraz

Wniosek o ustanowienie adwokata.
Dokument Word do edycji.

Wniosek o ustanowienie adwokata. Gotowe uzasadnienie lub do edycji, które informuje o wydanym już wcześniej przez Sąd Rejonowy postanowieniu o zwolnieniu z kosztów sądowych ze względu na trudną sytuacje materialną powoda, co powoduje także niemożność wynajęcia adwokata.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Wnioski sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
Wniosek o ustanowienie adwokata,
obronca,
dokument do pobrania, dokument do pobrania,
obrońca,
dokument online do pobrania,
dokumenty do pobrania,
prośba, dokumenty online do pobrania,
adwokat,
podanie,
adwokat z urzędu,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,

Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego

›› Pobierz teraz

Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego.
Dokument Word do edycji.

Wniosek wierzyciela o umorzenie postępowania egzekucyjnego wobec dłużnika. Uzasadnienie zawiera informacje o spłacie długu przez dłużnika.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Wnioski sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
egzekucja,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
wyrok,
Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego,
prośba, podanie, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, postępowanie egzekucyjne,
dokument online do pobrania, dokument online,
dokumenty do pobrania,
wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego,

Wniosek pozwanego o sporządzenie uzasadnienia wyroku i doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem

›› Pobierz teraz

Wniosek pozwanego o sporządzenie uzasadnienia wyroku i doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem.
Dokument Word do edycji.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Wnioski sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prośba,
dokument online do pobrania, dokument do pobrania,
dokument online, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, wniosek pozwanego o sporzadzenie uzasadnienia wyro, dokument do pobrania, Wniosek pozwanego o sporządzenie uzasadnienia wyro, dokumenty do pobrania, podanie,

Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej.

›› Pobierz teraz

Gotowy wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej drugiego rodzica dziecka, który wystarczy edytować na własne potrzeby i wydrukować.
Dokument jest w formacie *.doc

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Wnioski sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prawa rodzicielskie, dokument online,
odebrania prawa do dzieci, wladza rodzicielska,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej, dokument do pobrania, dokument do pobrania,
zabranie praw rodzicielskich,
wniosek o pozbawienie wladzy rodzicielskiej, wniosek o pozbawienie wladzy rodzicielskiej, wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej,
dokument do pobrania, odebranie praw rodzicielskich,

Zawiadomienie o przestępstwie

›› Pobierz teraz

Wniosek do Prokuratury Rejonowej z zawiadomieniem o popełnieniu przestępstwa w rodzinie - dotyczy znęcania się psychicznego i fizycznego przez męża/byłego męża/konkubenta nad kobietą oraz dziećmi.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Wnioski sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
prokuratura rejonowa, zawiadomienie do prokuratury o popełnieniu przestępstwa,
protokół przyjęcia ustnego zawiadomienia o przestępstwie, zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, wzór zawiadomienia o przestępstwie, dokument do pobrania, znęcanie się nad żoną, pozew na męża, zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, zawiadomienie o przestępstwie wzór,
znęcanie się nad nieletnimi,
dokument do pobrania,
zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu,
zawiadomienie o popelnieniu przestępstwa,

Wniosek o eksmisję w trakcie trwania rozwodu i po rozwodzie

›› Pobierz teraz

Wniosek do Sądu Rejonowego - Wydział Cywilny o orzeczenie eksmisji pozwanego w trakcie trwania i po rozwodzie.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Wnioski sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
po rozwodzie,
Wniosek o eksmisję w trakcie trwania rozwodu i po rozwodzie,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
dokument online,
dokument do pobrania, eksmisja pozwanego,
dokumenty online do pobrania, rozwód,
dokumenty do pobrania,
dokument online do pobrania, dokument do pobrania, eksmisja,

Wzór wniosku o przysposobienie dziecka

›› Pobierz teraz

Wzór wniosku o przysposobienie dziecka. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Wnioski sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wzór wniosku o przysposobienie dziecka,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
przysposobienie dziecka,
wniosek,
dokumenty online do pobrania,
dokument online, dokumenty do pobrania,

Pozew o eksmisję lokalu

›› Pobierz teraz

Pozew o eksmisję lokalu. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Wnioski sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, eksmisja, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,
pozew o eksmisję,
dokumenty online do pobrania,
eksmitować, lokal, dokument do pobrania,

Wniosek o zniesienie separacji

›› Pobierz teraz

Wniosek o zniesienie separacji. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Wnioski sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, dokument do pobrania,
Wniosek o zniesienie separacji,
separacja, dokumenty online do pobrania, unieważnienie separacji, dokumenty online do pobrania, dokument online,

Pozew o ustalenie ojcostwa

›› Pobierz teraz

Pozew o ustalenie ojcostwa. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Wnioski sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pozwy sądowe, ustalenie ojcostwa, wzory pozwów i wniosków sądowych,
dokumenty do pobrania, dokument online, jak ustalić ojcostwo,
pozwy sądowe wzory, pozew o ustalenie ojcostwa,
dokumenty online do pobrania, wzory pozwów sądowych,
ojcostwo, druki pozwów sądowych, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,