Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2017-02-28

zakresobowiazkow.pl

Zakres obowiązków pracownika

Szukaj:

Kategorie:

› Zakresy Czynności Pracowników› W pracy› Umowy zlecenia› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Prawo pracy› Różne› BHP Instrukcje› PITy - rozliczenia za 2007 r› Horoskop - Znak zodiaku› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień› Referencje› Prawo pracy dla kobiet w ciąży› Listy motywacyjne i CV› Umowy związane z pracą› Wykup mieszkania› Deklaracje VAT, PIT, CIT› Dokumenty do Banku› Dokumenty przydatne przy budowie› Druki księgowe› Grzecznościowe› Informacje dla Urzędu Skarbowego› Krajowy Rejestr Karny› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia› NIP› Pisma do Urzędu Skarbowego› Pisma do TP S.A i innych operatorów› Pozwy sądowe› Prawo spółek handlowych› Prośby do Urzędu Skarbowego› Różne umowy› Sprawozdawczość Budżetowa› Studencik› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy użyczenia› Umowy związane ze świadczeniem usług› Upoważnienia› W urzędzie› Weksle› Wnioski do Urzędu Skarbowego› Wnioski sądowe› Zamówienia, reklamacje› ZUS - poradniki› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy

Wnioski sądowe

W kategorii znajdują się przykłady wniosków pomocnych w różnych sprawach zakładanych w Sądach rejonowych, Sądach okręgowych czy Sądach apelacyjnych. Wnioski m.in. do wydziału rodzinnego, wydziału cywilny, wydziału karny ect.

Wniosek małoletniej o zezwolenie na zawarcie małżeństwa

›› Pobierz teraz

Wniosek małoletniej o zezwolenie na zawarcie małżeństwa.
Dokument Word do edycji.

Wniosek małoletniej do sądu o zezwolenie na zawarcie małżeństwa.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Wnioski sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
dokument do pobrania, dokument online do pobrania, dokumenty do pobrania,
wniosek maloletniej o zezwolenie,
dokumenty online do pobrania,
prośba,
pozwolenie na zawarcie małżeństwa,
Wniosek małoletniej o zezwolenie na zawarcie małż,
wniosek o zawarcie małżeństwa osobie nie pełnoletniej, prośba o zezwolenie na małżeństwo osobie małoletniej,
dokument do pobrania, zezwolenie na zawarcie małżeństwa, małżeństwo, dokument online,

Wniosek małżonka o nakazanie wypłacenia mu wynagrodzenia za prace drugiego małżonka

›› Pobierz teraz

Wniosek małżonka o nakazanie wypłacenia mu wynagrodzenia za prace drugiego małżonka.
Dokument Word do edycji.

Wzór wniosku małżonka o nakazanie wypłacenia mu wynagrodzenia za prace drugiego małżonka. Przykładowe uzasadnienie.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Wnioski sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wyplata, nakazy, wypłąta,
dokument online,
dokumenty online do pobrania, dokument online do pobrania, prośba, dokument do pobrania,
wniosek malzonka o nakazanie wyplacenia mu wynagro,
Wniosek małżonka o podanie,
dokument do pobrania,
dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania, podanie,

Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności

›› Pobierz teraz

Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności.
Dokument Word do edycji.

Wniosek do uzupełnienia o nadanie klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty z zaznaczeniem, że dłużnik powinien zapłacić zasądzoną kwotę wraz z odsetkami.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Wnioski sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wniosek o nadanie klauzuli wykonalności aktowi,
opłata od wniosku o nadanie klauzuli wykonalności,
dokument do pobrania, wniosek o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu,
przekazanie, wniosek o nadanie klauzuli wykonalnosci,
dokumenty online do pobrania,
prośba,
wniosek o nadanie klauzuli wykonalnosci,
dokument online do pobrania,
wniosek o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika, dokument online,
Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności, dokumenty online do pobrania, podanie,

Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych.

›› Pobierz teraz

Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych.
Dokument Word do edycji.

Wniosek składany przez powoda o zwolnienie od kosztów sądowych

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Wnioski sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wniosek o zwolnienie od kosztow sadowych, dokumenty online do pobrania,
wzór wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych, wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych,
podanie, dokumenty do pobrania, wniosek o zwolnienie od kosztów sadowych, dokumenty online do pobrania, Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych., prośba, wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych, dokument online, dokument do pobrania,
wniosek o zwolnienie od kosztow sadowych.,
dokument do pobrania,

Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego

›› Pobierz teraz

Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.
Dokument Word do edycji.

Wierzyciel wnosi o wyegzekwowanie od dłużnika kwot wraz z odsetkami należnych na mocy wyroku sądowego po przez zajęcie rachunku bankowego lub wszczęcie egzekucji z nieruchomości i ruchomości dłużnika.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Wnioski sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wniosek o wszczęcie postepowania egzekucyjnego, wniosek o wszczecie postepowania egzekucyjnego, dokumenty online do pobrania,
dokument online,
podanie, dokument online do pobrania,
wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego,
wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego,
dokumenty do pobrania,
wniosek o wszczęcie postepowania egzekucyjnego,
dokument do pobrania, Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, prośba, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,

Wniosek o ustanowienie adwokata

›› Pobierz teraz

Wniosek o ustanowienie adwokata.
Dokument Word do edycji.

Wniosek o ustanowienie adwokata. Gotowe uzasadnienie lub do edycji, które informuje o wydanym już wcześniej przez Sąd Rejonowy postanowieniu o zwolnieniu z kosztów sądowych ze względu na trudną sytuacje materialną powoda, co powoduje także niemożność wynajęcia adwokata.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Wnioski sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
adwokat, podanie,
Wniosek o ustanowienie adwokata, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania,
dokument online, dokument do pobrania, dokument online do pobrania,
adwokat z urzędu, obrońca, obronca,
prośba, dokumenty online do pobrania,

Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego

›› Pobierz teraz

Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego.
Dokument Word do edycji.

Wniosek wierzyciela o umorzenie postępowania egzekucyjnego wobec dłużnika. Uzasadnienie zawiera informacje o spłacie długu przez dłużnika.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Wnioski sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
dokument online do pobrania,
postępowanie egzekucyjne, dokumenty do pobrania,
wyrok, dokument do pobrania, dokument do pobrania, wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego,
Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego, egzekucja, wniosek o umorzenie postepowania egzekucyjnego, prośba,
dokumenty online do pobrania,
podanie,
dokument do pobrania,

Wniosek pozwanego o sporządzenie uzasadnienia wyroku i doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem

›› Pobierz teraz

Wniosek pozwanego o sporządzenie uzasadnienia wyroku i doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem.
Dokument Word do edycji.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Wnioski sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
dokument do pobrania,
dokument do pobrania,
prośba, Wniosek pozwanego o sporządzenie uzasadnienia wyro, dokumenty online do pobrania,
podanie,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,
dokument online,
wniosek pozwanego o sporzadzenie uzasadnienia wyro, dokument online do pobrania,

Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej.

›› Pobierz teraz

Gotowy wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej drugiego rodzica dziecka, który wystarczy edytować na własne potrzeby i wydrukować.
Dokument jest w formacie *.doc

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Wnioski sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
odebrania prawa do dzieci, wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej, dokument online,
wladza rodzicielska,
dokumenty online do pobrania,
dokument online do pobrania, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,
wniosek o pozbawienie wladzy rodzicielskiej, zabranie praw rodzicielskich,
odebranie praw rodzicielskich,
władza rodzicielska, dokument do pobrania, wniosek o pozbawienie wladzy rodzicielskiej,

Zawiadomienie o przestępstwie

›› Pobierz teraz

Wniosek do Prokuratury Rejonowej z zawiadomieniem o popełnieniu przestępstwa w rodzinie - dotyczy znęcania się psychicznego i fizycznego przez męża/byłego męża/konkubenta nad kobietą oraz dziećmi.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Wnioski sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
dokument online do pobrania, rodzina patologiczna,
patologia w rodzinie,
obowiązek zawiadomienia o przestępstwie,
zawiadomienie o przestepstwie,
zawiadomienie o przestepstwie,
zawiadomienie o przestępstwie, wzór zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa,
protokół przyjęcia ustnego zawiadomienia o przestępstwie, dokumenty online do pobrania,
znęcanie się nad żoną, zawiadomienie o popelnieniu przestępstwa, zawiadomienie do prokuratury o popełnieniu przestępstwa,
zawiadomienie o przestępstwie,

Wniosek o eksmisję w trakcie trwania rozwodu i po rozwodzie

›› Pobierz teraz

Wniosek do Sądu Rejonowego - Wydział Cywilny o orzeczenie eksmisji pozwanego w trakcie trwania i po rozwodzie.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Wnioski sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
po rozwodzie,
dokument online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
rozwód,
dokument do pobrania, dokument online,
eksmisja,
dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania,
dokument do pobrania,
eksmisja pozwanego,
Wniosek o eksmisję w trakcie trwania rozwodu i po rozwodzie,

Wzór wniosku o przysposobienie dziecka

›› Pobierz teraz

Wzór wniosku o przysposobienie dziecka. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Wnioski sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, wzór wniosku o przysposobienie dziecka,
wniosek, dokumenty do pobrania, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokument online, przysposobienie dziecka,

Pozew o eksmisję lokalu

›› Pobierz teraz

Pozew o eksmisję lokalu. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Wnioski sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
eksmitować,
pozew o eksmisję,
dokumenty do pobrania, dokument online, lokal, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
eksmisja,
dokumenty online do pobrania,

Wniosek o zniesienie separacji

›› Pobierz teraz

Wniosek o zniesienie separacji. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Wnioski sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
separacja, dokumenty do pobrania, dokument do pobrania, dokument online,
Wniosek o zniesienie separacji, dokumenty online do pobrania, unieważnienie separacji, dokumenty online do pobrania,

Pozew o ustalenie ojcostwa

›› Pobierz teraz

Pozew o ustalenie ojcostwa. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Wnioski sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
druki pozwów sądowych, wzory pozwów i wniosków sądowych, pozwy sądowe, dokument do pobrania,
ojcostwo, pozew o ustalenie ojcostwa,
dokumenty online do pobrania,
jak ustalić ojcostwo,
dokumenty online do pobrania,
wzory pozwów sądowych, dokument online,
ustalenie ojcostwa,
pozwy sądowe wzory,