Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2017-02-28

zakresobowiazkow.pl

Zakres obowiązków pracownika

Szukaj:

Kategorie:

› Zakresy Czynności Pracowników› W pracy› Umowy zlecenia› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Prawo pracy› Różne› BHP Instrukcje› PITy - rozliczenia za 2007 r› Horoskop - Znak zodiaku› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień› Referencje› Prawo pracy dla kobiet w ciąży› Listy motywacyjne i CV› Umowy związane z pracą› Wykup mieszkania› Deklaracje VAT, PIT, CIT› Dokumenty do Banku› Dokumenty przydatne przy budowie› Druki księgowe› Grzecznościowe› Informacje dla Urzędu Skarbowego› Krajowy Rejestr Karny› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia› NIP› Pisma do Urzędu Skarbowego› Pisma do TP S.A i innych operatorów› Pozwy sądowe› Prawo spółek handlowych› Prośby do Urzędu Skarbowego› Różne umowy› Sprawozdawczość Budżetowa› Studencik› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy użyczenia› Umowy związane ze świadczeniem usług› Upoważnienia› W urzędzie› Weksle› Wnioski do Urzędu Skarbowego› Wnioski sądowe› Zamówienia, reklamacje› ZUS - poradniki› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy

Wnioski sądowe

W kategorii znajdują się przykłady wniosków pomocnych w różnych sprawach zakładanych w Sądach rejonowych, Sądach okręgowych czy Sądach apelacyjnych. Wnioski m.in. do wydziału rodzinnego, wydziału cywilny, wydziału karny ect.

Wniosek małoletniej o zezwolenie na zawarcie małżeństwa

›› Pobierz teraz

Wniosek małoletniej o zezwolenie na zawarcie małżeństwa.
Dokument Word do edycji.

Wniosek małoletniej do sądu o zezwolenie na zawarcie małżeństwa.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Wnioski sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Wniosek małoletniej o zezwolenie na zawarcie małż,
dokumenty online do pobrania,
dokument online, dokumenty online do pobrania,
podanie,
zezwolenie na zawarcie małżeństwa,
dokument online do pobrania,
dokument do pobrania, dokument do pobrania, małżeństwo,
prośba o zezwolenie na małżeństwo osobie małoletniej, wniosek maloletniej o zezwolenie,
wniosek o zawarcie małżeństwa osobie nie pełnoletniej, dokumenty do pobrania, dokument do pobrania,

Wniosek małżonka o nakazanie wypłacenia mu wynagrodzenia za prace drugiego małżonka

›› Pobierz teraz

Wniosek małżonka o nakazanie wypłacenia mu wynagrodzenia za prace drugiego małżonka.
Dokument Word do edycji.

Wzór wniosku małżonka o nakazanie wypłacenia mu wynagrodzenia za prace drugiego małżonka. Przykładowe uzasadnienie.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Wnioski sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wypłąta,
dokumenty online do pobrania, wynagrodzenie,
dokument do pobrania, dokumenty do pobrania,
nakazanie wypłacenia mu wynagro, dokumenty online do pobrania,
nakaz,
dokument online, Wniosek małżonka o podanie, dokument online do pobrania,
nakazy,
wniosek malzonka o nakazanie wyplacenia mu wynagro,
dokument do pobrania,
podanie,

Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności

›› Pobierz teraz

Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności.
Dokument Word do edycji.

Wniosek do uzupełnienia o nadanie klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty z zaznaczeniem, że dłużnik powinien zapłacić zasądzoną kwotę wraz z odsetkami.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Wnioski sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wniosek o nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności,
dokument do pobrania,
klauzula wykonalnosci,
wniosek o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu, dokument do pobrania,
dokument online,
wniosek o nadanie klauzuli wykonalnosci,
wniosek o nadanie klauzuli wykonalnosci, wniosek o nadanie klauzuli wykonalności,
wzór wniosku o nadanie klauzuli wykonalności, prośba, Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności, wniosek o nadanie klauzuli wykonalności opłata,
opłata od wniosku o nadanie klauzuli wykonalności, dokument do pobrania,

Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych.

›› Pobierz teraz

Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych.
Dokument Word do edycji.

Wniosek składany przez powoda o zwolnienie od kosztów sądowych

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Wnioski sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych., podanie, wniosek o zwolnienie od kosztów sadowych, dokument do pobrania, dokument online, wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych, dokument do pobrania,
wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych, dokument do pobrania,
wzór wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych,
wniosek o zwolnienie od kosztow sadowych,
prośba,
dokument online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
wniosek o zwolnienie od kosztow sadowych.,

Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego

›› Pobierz teraz

Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.
Dokument Word do edycji.

Wierzyciel wnosi o wyegzekwowanie od dłużnika kwot wraz z odsetkami należnych na mocy wyroku sądowego po przez zajęcie rachunku bankowego lub wszczęcie egzekucji z nieruchomości i ruchomości dłużnika.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Wnioski sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wniosek o wszczecie postepowania egzekucyjnego, prośba, wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, wniosek o wszczęcie postepowania egzekucyjnego, podanie, dokumenty online do pobrania,
Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego,
dokumenty do pobrania, wniosek o wszczęcie postepowania egzekucyjnego, dokument do pobrania,
dokument online do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokument online, dokument do pobrania, dokument do pobrania,

Wniosek o ustanowienie adwokata

›› Pobierz teraz

Wniosek o ustanowienie adwokata.
Dokument Word do edycji.

Wniosek o ustanowienie adwokata. Gotowe uzasadnienie lub do edycji, które informuje o wydanym już wcześniej przez Sąd Rejonowy postanowieniu o zwolnieniu z kosztów sądowych ze względu na trudną sytuacje materialną powoda, co powoduje także niemożność wynajęcia adwokata.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Wnioski sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
adwokat z urzędu, dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania,
prośba,
obrońca,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
podanie, adwokat, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
dokument online do pobrania, obronca, Wniosek o ustanowienie adwokata, dokument online,

Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego

›› Pobierz teraz

Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego.
Dokument Word do edycji.

Wniosek wierzyciela o umorzenie postępowania egzekucyjnego wobec dłużnika. Uzasadnienie zawiera informacje o spłacie długu przez dłużnika.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Wnioski sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wniosek o umorzenie postepowania egzekucyjnego,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
wyrok,
postępowanie egzekucyjne, wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego,
dokument do pobrania,
podanie, dokument do pobrania,
prośba,
egzekucja,
dokument online,
dokument do pobrania,
Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego,

Wniosek pozwanego o sporządzenie uzasadnienia wyroku i doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem

›› Pobierz teraz

Wniosek pozwanego o sporządzenie uzasadnienia wyroku i doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem.
Dokument Word do edycji.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Wnioski sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podanie, Wniosek pozwanego o sporządzenie uzasadnienia wyro,
wniosek pozwanego o sporzadzenie uzasadnienia wyro, dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania, dokument do pobrania,
dokument do pobrania,
dokument online do pobrania, dokument online, prośba,
dokument do pobrania,

Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej.

›› Pobierz teraz

Gotowy wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej drugiego rodzica dziecka, który wystarczy edytować na własne potrzeby i wydrukować.
Dokument jest w formacie *.doc

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Wnioski sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, władza rodzicielska,
dokument online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokument online, wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej,
dokumenty do pobrania,
zabranie praw rodzicielskich, wniosek o pozbawienie wladzy rodzicielskiej,
wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej,
wniosek o pozbawienie wladzy rodzicielskiej, odebranie praw rodzicielskich, odebrania prawa do dzieci, wladza rodzicielska,
dokument do pobrania,

Zawiadomienie o przestępstwie

›› Pobierz teraz

Wniosek do Prokuratury Rejonowej z zawiadomieniem o popełnieniu przestępstwa w rodzinie - dotyczy znęcania się psychicznego i fizycznego przez męża/byłego męża/konkubenta nad kobietą oraz dziećmi.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Wnioski sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online do pobrania, wzór zawiadomienia o przestępstwie,
protokół przyjęcia ustnego zawiadomienia o przestępstwie,
zawiadomienia o przestępstwie, dokumenty do pobrania, zawiadomienie o popelnieniu przestępstwa, zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, zawiadomienie o przestepstwie, mąż bije moje dzieci,
pozew na męża, mąż mnie bije, zawiadomienie o przestepstwie, patologia,
zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa,

Wniosek o eksmisję w trakcie trwania rozwodu i po rozwodzie

›› Pobierz teraz

Wniosek do Sądu Rejonowego - Wydział Cywilny o orzeczenie eksmisji pozwanego w trakcie trwania i po rozwodzie.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Wnioski sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online do pobrania,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
eksmisja pozwanego, po rozwodzie, Wniosek o eksmisję w trakcie trwania rozwodu i po rozwodzie, eksmisja, dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania,
dokument online, dokumenty online do pobrania,
rozwód,
dokument do pobrania,

Wzór wniosku o przysposobienie dziecka

›› Pobierz teraz

Wzór wniosku o przysposobienie dziecka. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Wnioski sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, dokument online, wniosek, przysposobienie dziecka, dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
wzór wniosku o przysposobienie dziecka, dokumenty do pobrania,

Pozew o eksmisję lokalu

›› Pobierz teraz

Pozew o eksmisję lokalu. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Wnioski sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pozew o eksmisję, dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokument online,
dokument do pobrania, eksmitować,
lokal, eksmisja,
dokumenty do pobrania,

Wniosek o zniesienie separacji

›› Pobierz teraz

Wniosek o zniesienie separacji. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Wnioski sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, Wniosek o zniesienie separacji,
unieważnienie separacji, dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, separacja,

Pozew o ustalenie ojcostwa

›› Pobierz teraz

Pozew o ustalenie ojcostwa. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Wnioski sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania, pozwy sądowe wzory,
ustalenie ojcostwa, ojcostwo,
pozew o ustalenie ojcostwa,
wzory pozwów sądowych,
dokumenty online do pobrania, druki pozwów sądowych,
jak ustalić ojcostwo,
wzory pozwów i wniosków sądowych,
dokument online, pozwy sądowe,