Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2017-02-28

zakresobowiazkow.pl

Zakres obowiązków pracownika

Szukaj:

Kategorie:

› Zakresy Czynności Pracowników› W pracy› Umowy zlecenia› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Prawo pracy› Różne› BHP Instrukcje› PITy - rozliczenia za 2007 r› Horoskop - Znak zodiaku› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień› Referencje› Prawo pracy dla kobiet w ciąży› Listy motywacyjne i CV› Umowy związane z pracą› Wykup mieszkania› Deklaracje VAT, PIT, CIT› Dokumenty do Banku› Dokumenty przydatne przy budowie› Druki księgowe› Grzecznościowe› Informacje dla Urzędu Skarbowego› Krajowy Rejestr Karny› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia› NIP› Pisma do Urzędu Skarbowego› Pisma do TP S.A i innych operatorów› Pozwy sądowe› Prawo spółek handlowych› Prośby do Urzędu Skarbowego› Różne umowy› Sprawozdawczość Budżetowa› Studencik› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy użyczenia› Umowy związane ze świadczeniem usług› Upoważnienia› W urzędzie› Weksle› Wnioski do Urzędu Skarbowego› Wnioski sądowe› Zamówienia, reklamacje› ZUS - poradniki› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy

Wnioski sądowe

W kategorii znajdują się przykłady wniosków pomocnych w różnych sprawach zakładanych w Sądach rejonowych, Sądach okręgowych czy Sądach apelacyjnych. Wnioski m.in. do wydziału rodzinnego, wydziału cywilny, wydziału karny ect.

Wniosek małoletniej o zezwolenie na zawarcie małżeństwa

›› Pobierz teraz

Wniosek małoletniej o zezwolenie na zawarcie małżeństwa.
Dokument Word do edycji.

Wniosek małoletniej do sądu o zezwolenie na zawarcie małżeństwa.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Wnioski sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, małżeństwo, podanie, wniosek maloletniej o zezwolenie, prośba, pozwolenie na zawarcie małżeństwa,
prośba o zezwolenie na małżeństwo osobie małoletniej, dokument do pobrania,
dokument online do pobrania, Wniosek małoletniej o zezwolenie na zawarcie małż,
zezwolenie na zawarcie małżeństwa, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, wniosek o zawarcie małżeństwa osobie nie pełnoletniej,
dokument online,

Wniosek małżonka o nakazanie wypłacenia mu wynagrodzenia za prace drugiego małżonka

›› Pobierz teraz

Wniosek małżonka o nakazanie wypłacenia mu wynagrodzenia za prace drugiego małżonka.
Dokument Word do edycji.

Wzór wniosku małżonka o nakazanie wypłacenia mu wynagrodzenia za prace drugiego małżonka. Przykładowe uzasadnienie.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Wnioski sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wniosek malzonka o nakazanie wyplacenia mu wynagro, wypłąta,
dokument do pobrania, dokument do pobrania,
nakazy, podanie,
dokumenty do pobrania,
wynagrodzenie, prośba, Wniosek małżonka o podanie, dokument online, nakazanie wypłacenia mu wynagro, dokument online do pobrania, nakaz, dokument do pobrania,

Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności

›› Pobierz teraz

Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności.
Dokument Word do edycji.

Wniosek do uzupełnienia o nadanie klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty z zaznaczeniem, że dłużnik powinien zapłacić zasądzoną kwotę wraz z odsetkami.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Wnioski sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
klauzula wykonalnosci,
wniosek o nadanie klauzuli wykonalnosci,
dokument online,
prośba, dokument do pobrania,
wniosek o nadanie klauzuli wykonalności aktowi,
przekazanie,
wniosek o nadanie klauzuli wykonalnosci, wzór wniosku o nadanie klauzuli wykonalności,
wniosek o nadanie klauzuli wykonalności opłata, Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności,
klauzula, podanie,
wniosek o nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności, wniosek o nadanie klauzuli wykonalności wzór,

Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych.

›› Pobierz teraz

Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych.
Dokument Word do edycji.

Wniosek składany przez powoda o zwolnienie od kosztów sądowych

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Wnioski sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych.,
dokumenty online do pobrania,
wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych,
dokument do pobrania,
dokument do pobrania, dokumenty do pobrania, dokument do pobrania, wniosek o zwolnienie od kosztow sadowych.,
wniosek o zwolnienie od kosztow sadowych, wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych,
prośba, dokument online do pobrania, podanie, dokumenty online do pobrania,
wniosek o zwolnienie od kosztów sadowych,

Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego

›› Pobierz teraz

Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.
Dokument Word do edycji.

Wierzyciel wnosi o wyegzekwowanie od dłużnika kwot wraz z odsetkami należnych na mocy wyroku sądowego po przez zajęcie rachunku bankowego lub wszczęcie egzekucji z nieruchomości i ruchomości dłużnika.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Wnioski sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, dokumenty online do pobrania, podanie, dokumenty online do pobrania, dokument online, dokumenty do pobrania, Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego,
prośba,
dokument do pobrania,
wniosek o wszczęcie postepowania egzekucyjnego, dokument online do pobrania,
wniosek o wszczecie postepowania egzekucyjnego, wniosek o wszczęcie postepowania egzekucyjnego,

Wniosek o ustanowienie adwokata

›› Pobierz teraz

Wniosek o ustanowienie adwokata.
Dokument Word do edycji.

Wniosek o ustanowienie adwokata. Gotowe uzasadnienie lub do edycji, które informuje o wydanym już wcześniej przez Sąd Rejonowy postanowieniu o zwolnieniu z kosztów sądowych ze względu na trudną sytuacje materialną powoda, co powoduje także niemożność wynajęcia adwokata.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Wnioski sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Wniosek o ustanowienie adwokata,
obrońca, dokument online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
prośba,
dokument do pobrania, dokument do pobrania,
adwokat, dokument online, podanie, obronca, dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, adwokat z urzędu,

Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego

›› Pobierz teraz

Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego.
Dokument Word do edycji.

Wniosek wierzyciela o umorzenie postępowania egzekucyjnego wobec dłużnika. Uzasadnienie zawiera informacje o spłacie długu przez dłużnika.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Wnioski sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego, wyrok,
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
postępowanie egzekucyjne, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokument online do pobrania, podanie,
prośba,
dokument online,
egzekucja, Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego, wniosek o umorzenie postepowania egzekucyjnego,

Wniosek pozwanego o sporządzenie uzasadnienia wyroku i doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem

›› Pobierz teraz

Wniosek pozwanego o sporządzenie uzasadnienia wyroku i doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem.
Dokument Word do edycji.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Wnioski sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Wniosek pozwanego o sporządzenie uzasadnienia wyro,
dokument online, wniosek pozwanego o sporzadzenie uzasadnienia wyro, dokument do pobrania,
dokument do pobrania, dokument do pobrania, podanie, dokumenty do pobrania, prośba,
dokumenty online do pobrania,
dokument online do pobrania, dokumenty online do pobrania,

Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej.

›› Pobierz teraz

Gotowy wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej drugiego rodzica dziecka, który wystarczy edytować na własne potrzeby i wydrukować.
Dokument jest w formacie *.doc

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Wnioski sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wladza rodzicielska, dokument online,
wniosek o pozbawienie wladzy rodzicielskiej, dokument do pobrania, dokument online do pobrania, odebrania prawa do dzieci,
dokumenty do pobrania, władza rodzicielska,
wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej,
zabranie praw rodzicielskich, wniosek o pozbawienie wladzy rodzicielskiej,
wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej,
odebranie praw rodzicielskich,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,

Zawiadomienie o przestępstwie

›› Pobierz teraz

Wniosek do Prokuratury Rejonowej z zawiadomieniem o popełnieniu przestępstwa w rodzinie - dotyczy znęcania się psychicznego i fizycznego przez męża/byłego męża/konkubenta nad kobietą oraz dziećmi.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Wnioski sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
protokół przyjęcia ustnego zawiadomienia o przestępstwie,
rodzina patologiczna,
dokumenty online do pobrania,
obowiązek zawiadomienia o przestępstwie,
dokumenty online do pobrania, znęcanie się nad nieletnimi, dokument do pobrania, prokuratura rejonowa, dokumenty do pobrania, wzór zawiadomienia o przestępstwie,
dokument online, zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, zawiadomienie do prokuratury o popełnieniu przestępstwa, zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa,
mąż bije moje dzieci,

Wniosek o eksmisję w trakcie trwania rozwodu i po rozwodzie

›› Pobierz teraz

Wniosek do Sądu Rejonowego - Wydział Cywilny o orzeczenie eksmisji pozwanego w trakcie trwania i po rozwodzie.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Wnioski sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, po rozwodzie,
dokumenty do pobrania, eksmisja pozwanego, dokument do pobrania,
eksmisja, dokument online do pobrania,
Wniosek o eksmisję w trakcie trwania rozwodu i po rozwodzie, dokument online,
dokument do pobrania,
rozwód,

Wzór wniosku o przysposobienie dziecka

›› Pobierz teraz

Wzór wniosku o przysposobienie dziecka. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Wnioski sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wniosek, dokument online,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, przysposobienie dziecka, dokumenty do pobrania,
wzór wniosku o przysposobienie dziecka,

Pozew o eksmisję lokalu

›› Pobierz teraz

Pozew o eksmisję lokalu. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Wnioski sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, lokal,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, eksmisja,
dokumenty do pobrania, pozew o eksmisję,
eksmitować,
dokumenty online do pobrania,

Wniosek o zniesienie separacji

›› Pobierz teraz

Wniosek o zniesienie separacji. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Wnioski sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,
unieważnienie separacji, dokumenty online do pobrania,
separacja,
dokument do pobrania,
dokument online,
Wniosek o zniesienie separacji,

Pozew o ustalenie ojcostwa

›› Pobierz teraz

Pozew o ustalenie ojcostwa. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Wnioski sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, dokument do pobrania,
pozwy sądowe,
ojcostwo,
wzory pozwów sądowych,
jak ustalić ojcostwo,
wzory pozwów i wniosków sądowych,
dokumenty online do pobrania, pozew o ustalenie ojcostwa, pozwy sądowe wzory, dokumenty online do pobrania, druki pozwów sądowych, ustalenie ojcostwa,
dokumenty do pobrania,