Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2017-02-28

zakresobowiazkow.pl

Zakres obowiązków pracownika

Szukaj:

Kategorie:

› Zakresy Czynności Pracowników› W pracy› Umowy zlecenia› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Prawo pracy› Różne› BHP Instrukcje› PITy - rozliczenia za 2007 r› Horoskop - Znak zodiaku› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień› Referencje› Prawo pracy dla kobiet w ciąży› Listy motywacyjne i CV› Umowy związane z pracą› Wykup mieszkania› Deklaracje VAT, PIT, CIT› Dokumenty do Banku› Dokumenty przydatne przy budowie› Druki księgowe› Grzecznościowe› Informacje dla Urzędu Skarbowego› Krajowy Rejestr Karny› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia› NIP› Pisma do Urzędu Skarbowego› Pisma do TP S.A i innych operatorów› Pozwy sądowe› Prawo spółek handlowych› Prośby do Urzędu Skarbowego› Różne umowy› Sprawozdawczość Budżetowa› Studencik› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy użyczenia› Umowy związane ze świadczeniem usług› Upoważnienia› W urzędzie› Weksle› Wnioski do Urzędu Skarbowego› Wnioski sądowe› Zamówienia, reklamacje› ZUS - poradniki› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy

Wnioski sądowe

W kategorii znajdują się przykłady wniosków pomocnych w różnych sprawach zakładanych w Sądach rejonowych, Sądach okręgowych czy Sądach apelacyjnych. Wnioski m.in. do wydziału rodzinnego, wydziału cywilny, wydziału karny ect.

Wniosek małoletniej o zezwolenie na zawarcie małżeństwa

›› Pobierz teraz

Wniosek małoletniej o zezwolenie na zawarcie małżeństwa.
Dokument Word do edycji.

Wniosek małoletniej do sądu o zezwolenie na zawarcie małżeństwa.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Wnioski sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zezwolenie na zawarcie małżeństwa, prośba,
wniosek maloletniej o zezwolenie,
dokumenty online do pobrania,
małżeństwo,
pozwolenie na zawarcie małżeństwa, wniosek o zawarcie małżeństwa osobie nie pełnoletniej,
podanie,
dokumenty online do pobrania, Wniosek małoletniej o zezwolenie na zawarcie małż, dokument do pobrania, prośba o zezwolenie na małżeństwo osobie małoletniej, dokument online do pobrania, dokument online,
dokument do pobrania,

Wniosek małżonka o nakazanie wypłacenia mu wynagrodzenia za prace drugiego małżonka

›› Pobierz teraz

Wniosek małżonka o nakazanie wypłacenia mu wynagrodzenia za prace drugiego małżonka.
Dokument Word do edycji.

Wzór wniosku małżonka o nakazanie wypłacenia mu wynagrodzenia za prace drugiego małżonka. Przykładowe uzasadnienie.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Wnioski sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wynagrodzenie,
Wniosek małżonka o podanie,
nakazanie wypłacenia mu wynagro,
dokument do pobrania, wyplata, nakaz,
wypłąta, podanie, dokumenty online do pobrania, dokument online do pobrania, dokument online, dokumenty do pobrania,
nakazy,
prośba,
zezwolenie,

Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności

›› Pobierz teraz

Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności.
Dokument Word do edycji.

Wniosek do uzupełnienia o nadanie klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty z zaznaczeniem, że dłużnik powinien zapłacić zasądzoną kwotę wraz z odsetkami.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Wnioski sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wniosek o nadanie klauzuli wykonalności opłata,
przekazanie,
dokument online,
wniosek o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika,
Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności,
wniosek o nadanie klauzuli wykonalnosci,
wzór wniosku o nadanie klauzuli wykonalności, wniosek o nadanie klauzuli wykonalności, wniosek o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu,
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
wniosek o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
klauzula wykonalnosci,

Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych.

›› Pobierz teraz

Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych.
Dokument Word do edycji.

Wniosek składany przez powoda o zwolnienie od kosztów sądowych

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Wnioski sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
dokumenty do pobrania,
podanie, dokument do pobrania,
wzór wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych,
wniosek o zwolnienie od kosztów sadowych,
wniosek o zwolnienie od kosztow sadowych, wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych, wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych, dokumenty online do pobrania, Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych., dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
dokument online do pobrania,
wniosek o zwolnienie od kosztow sadowych.,

Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego

›› Pobierz teraz

Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.
Dokument Word do edycji.

Wierzyciel wnosi o wyegzekwowanie od dłużnika kwot wraz z odsetkami należnych na mocy wyroku sądowego po przez zajęcie rachunku bankowego lub wszczęcie egzekucji z nieruchomości i ruchomości dłużnika.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Wnioski sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania,
prośba,
wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego,
wniosek o wszczecie postepowania egzekucyjnego,
dokument do pobrania, dokument online do pobrania, dokument online,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, dokumenty online do pobrania, podanie, wniosek o wszczęcie postepowania egzekucyjnego,

Wniosek o ustanowienie adwokata

›› Pobierz teraz

Wniosek o ustanowienie adwokata.
Dokument Word do edycji.

Wniosek o ustanowienie adwokata. Gotowe uzasadnienie lub do edycji, które informuje o wydanym już wcześniej przez Sąd Rejonowy postanowieniu o zwolnieniu z kosztów sądowych ze względu na trudną sytuacje materialną powoda, co powoduje także niemożność wynajęcia adwokata.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Wnioski sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
adwokat z urzędu, dokument do pobrania,
dokument online, podanie,
dokument do pobrania,
Wniosek o ustanowienie adwokata,
obrońca,
dokumenty online do pobrania,
adwokat,
obronca, dokument do pobrania, prośba, dokumenty online do pobrania,
dokument online do pobrania,

Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego

›› Pobierz teraz

Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego.
Dokument Word do edycji.

Wniosek wierzyciela o umorzenie postępowania egzekucyjnego wobec dłużnika. Uzasadnienie zawiera informacje o spłacie długu przez dłużnika.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Wnioski sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wniosek o umorzenie postepowania egzekucyjnego, dokument online,
dokument do pobrania,
dokument online do pobrania, wyrok,
egzekucja, Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego, wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego,
podanie, dokument do pobrania, postępowanie egzekucyjne, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, dokumenty do pobrania, prośba,

Wniosek pozwanego o sporządzenie uzasadnienia wyroku i doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem

›› Pobierz teraz

Wniosek pozwanego o sporządzenie uzasadnienia wyroku i doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem.
Dokument Word do edycji.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Wnioski sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Wniosek pozwanego o sporządzenie uzasadnienia wyro, dokument do pobrania,
podanie,
dokument online, wniosek pozwanego o sporzadzenie uzasadnienia wyro, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokument online do pobrania, prośba,
dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania,

Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej.

›› Pobierz teraz

Gotowy wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej drugiego rodzica dziecka, który wystarczy edytować na własne potrzeby i wydrukować.
Dokument jest w formacie *.doc

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Wnioski sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
odebrania prawa do dzieci, odebranie praw rodzicielskich, prawa rodzicielskie,
wniosek o pozbawienie wladzy rodzicielskiej, wniosek o pozbawienie wladzy rodzicielskiej, dokument do pobrania,
wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej, dokument online,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej,
władza rodzicielska, dokument do pobrania, wladza rodzicielska,

Zawiadomienie o przestępstwie

›› Pobierz teraz

Wniosek do Prokuratury Rejonowej z zawiadomieniem o popełnieniu przestępstwa w rodzinie - dotyczy znęcania się psychicznego i fizycznego przez męża/byłego męża/konkubenta nad kobietą oraz dziećmi.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Wnioski sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zawiadomienie do prokuratury o popełnieniu przestępstwa, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, prokuratura,
zawiadomienie o przestępstwie,
patologia w rodzinie, dokumenty do pobrania,
zawiadomienia o przestępstwie,
prokuratura rejonowa, mąż bije moje dzieci, znęcanie się nad żoną,
dokument do pobrania,
zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,

Wniosek o eksmisję w trakcie trwania rozwodu i po rozwodzie

›› Pobierz teraz

Wniosek do Sądu Rejonowego - Wydział Cywilny o orzeczenie eksmisji pozwanego w trakcie trwania i po rozwodzie.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Wnioski sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
eksmisja pozwanego, rozwód,
eksmisja,
dokument do pobrania,
dokument do pobrania,
po rozwodzie, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokument online do pobrania,
dokument online,
Wniosek o eksmisję w trakcie trwania rozwodu i po rozwodzie,

Wzór wniosku o przysposobienie dziecka

›› Pobierz teraz

Wzór wniosku o przysposobienie dziecka. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Wnioski sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, dokument online,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, wniosek, przysposobienie dziecka,
wzór wniosku o przysposobienie dziecka,
dokumenty online do pobrania,

Pozew o eksmisję lokalu

›› Pobierz teraz

Pozew o eksmisję lokalu. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Wnioski sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,
eksmisja,
eksmitować, dokument online,
lokal,
pozew o eksmisję,
dokument do pobrania,

Wniosek o zniesienie separacji

›› Pobierz teraz

Wniosek o zniesienie separacji. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Wnioski sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
unieważnienie separacji,
dokument do pobrania,
dokument online, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
Wniosek o zniesienie separacji,
separacja,

Pozew o ustalenie ojcostwa

›› Pobierz teraz

Pozew o ustalenie ojcostwa. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Wnioski sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wzory pozwów sądowych, dokument do pobrania, ojcostwo, pozwy sądowe wzory,
pozew o ustalenie ojcostwa, dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
druki pozwów sądowych, ustalenie ojcostwa, pozwy sądowe, jak ustalić ojcostwo, wzory pozwów i wniosków sądowych,
dokument online,
dokumenty do pobrania,