Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2019-02-04

zakresobowiazkow.pl

Zakres obowiązków pracownika

Szukaj:

Kategorie:

› Zakresy Czynności Pracowników› W pracy› Umowy zlecenia› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Prawo pracy› Różne› BHP Instrukcje› PITy - rozliczenia za 2007 r› Horoskop - Znak zodiaku› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień› Referencje› Prawo pracy dla kobiet w ciąży› Listy motywacyjne i CV› Umowy związane z pracą› Wykup mieszkania› Deklaracje VAT, PIT, CIT› Dokumenty do Banku› Dokumenty przydatne przy budowie› Druki księgowe› Grzecznościowe› Informacje dla Urzędu Skarbowego› Krajowy Rejestr Karny› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia› NIP› Pisma do Urzędu Skarbowego› Pisma do TP S.A i innych operatorów› Pozwy sądowe› Prawo spółek handlowych› Prośby do Urzędu Skarbowego› Różne umowy› Sprawozdawczość Budżetowa› Studencik› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy użyczenia› Umowy związane ze świadczeniem usług› Upoważnienia› W urzędzie› Weksle› Wnioski do Urzędu Skarbowego› Wnioski sądowe› Zamówienia, reklamacje› ZUS - poradniki› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy

Wnioski sądowe

W kategorii znajdują się przykłady wniosków pomocnych w różnych sprawach zakładanych w Sądach rejonowych, Sądach okręgowych czy Sądach apelacyjnych. Wnioski m.in. do wydziału rodzinnego, wydziału cywilny, wydziału karny ect.

Wniosek małoletniej o zezwolenie na zawarcie małżeństwa

›› Pobierz teraz

Wniosek małoletniej o zezwolenie na zawarcie małżeństwa.
Dokument Word do edycji.

Wniosek małoletniej do sądu o zezwolenie na zawarcie małżeństwa.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Wnioski sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, wniosek o zawarcie małżeństwa osobie nie pełnoletniej,
prośba o zezwolenie na małżeństwo osobie małoletniej, małżeństwo, dokument do pobrania, podanie, dokument do pobrania,
dokument do pobrania, zezwolenie na zawarcie małżeństwa,
Wniosek małoletniej o zezwolenie na zawarcie małż, dokumenty online do pobrania,
dokument online do pobrania,
dokumenty do pobrania,
wniosek maloletniej o zezwolenie,
prośba,

Wniosek małżonka o nakazanie wypłacenia mu wynagrodzenia za prace drugiego małżonka

›› Pobierz teraz

Wniosek małżonka o nakazanie wypłacenia mu wynagrodzenia za prace drugiego małżonka.
Dokument Word do edycji.

Wzór wniosku małżonka o nakazanie wypłacenia mu wynagrodzenia za prace drugiego małżonka. Przykładowe uzasadnienie.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Wnioski sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prośba,
wypłąta, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
dokument do pobrania,
wyplata, nakazanie wypłacenia mu wynagro, nakaz, podanie, Wniosek małżonka o podanie,
dokumenty do pobrania,
wniosek malzonka o nakazanie wyplacenia mu wynagro,
zezwolenie, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,

Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności

›› Pobierz teraz

Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności.
Dokument Word do edycji.

Wniosek do uzupełnienia o nadanie klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty z zaznaczeniem, że dłużnik powinien zapłacić zasądzoną kwotę wraz z odsetkami.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Wnioski sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wniosek o nadanie klauzuli wykonalności, klauzula,
wniosek o nadanie klauzuli wykonalnosci, wniosek o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi,
wniosek o nadanie klauzuli wykonalności aktowi, dokument do pobrania, wniosek o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu, wniosek o nadanie klauzuli wykonalności wzór,
dokument do pobrania, wniosek o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika,
dokumenty online do pobrania, wniosek o nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności, wniosek o nadanie klauzuli wykonalnosci,
podanie,
opłata od wniosku o nadanie klauzuli wykonalności,

Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych.

›› Pobierz teraz

Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych.
Dokument Word do edycji.

Wniosek składany przez powoda o zwolnienie od kosztów sądowych

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Wnioski sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych, dokument online,
dokument do pobrania, dokumenty do pobrania,
Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych.,
dokument online do pobrania, wniosek o zwolnienie od kosztow sadowych., wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych, dokument do pobrania, wniosek o zwolnienie od kosztow sadowych,
dokument do pobrania,
wzór wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych, prośba,

Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego

›› Pobierz teraz

Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.
Dokument Word do edycji.

Wierzyciel wnosi o wyegzekwowanie od dłużnika kwot wraz z odsetkami należnych na mocy wyroku sądowego po przez zajęcie rachunku bankowego lub wszczęcie egzekucji z nieruchomości i ruchomości dłużnika.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Wnioski sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, dokumenty online do pobrania,
prośba,
podanie,
wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, dokument do pobrania,
dokument online,
dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, wniosek o wszczęcie postepowania egzekucyjnego, wniosek o wszczęcie postepowania egzekucyjnego,
dokument do pobrania, wniosek o wszczecie postepowania egzekucyjnego, Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego,

Wniosek o ustanowienie adwokata

›› Pobierz teraz

Wniosek o ustanowienie adwokata.
Dokument Word do edycji.

Wniosek o ustanowienie adwokata. Gotowe uzasadnienie lub do edycji, które informuje o wydanym już wcześniej przez Sąd Rejonowy postanowieniu o zwolnieniu z kosztów sądowych ze względu na trudną sytuacje materialną powoda, co powoduje także niemożność wynajęcia adwokata.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Wnioski sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
obrońca, dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania,
dokument online do pobrania, dokument do pobrania, adwokat, adwokat z urzędu,
dokumenty online do pobrania, Wniosek o ustanowienie adwokata,
dokument do pobrania, dokument online, obronca,
prośba, podanie, dokumenty online do pobrania,

Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego

›› Pobierz teraz

Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego.
Dokument Word do edycji.

Wniosek wierzyciela o umorzenie postępowania egzekucyjnego wobec dłużnika. Uzasadnienie zawiera informacje o spłacie długu przez dłużnika.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Wnioski sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wyrok, dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania,
prośba, wniosek o umorzenie postepowania egzekucyjnego,
dokument online do pobrania, dokument online, dokumenty online do pobrania, wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego,
postępowanie egzekucyjne,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, dokument do pobrania,
Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego,
podanie,

Wniosek pozwanego o sporządzenie uzasadnienia wyroku i doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem

›› Pobierz teraz

Wniosek pozwanego o sporządzenie uzasadnienia wyroku i doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem.
Dokument Word do edycji.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Wnioski sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, dokument online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania, dokument do pobrania,
Wniosek pozwanego o sporządzenie uzasadnienia wyro, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, podanie,
wniosek pozwanego o sporzadzenie uzasadnienia wyro, prośba,

Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej.

›› Pobierz teraz

Gotowy wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej drugiego rodzica dziecka, który wystarczy edytować na własne potrzeby i wydrukować.
Dokument jest w formacie *.doc

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Wnioski sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
dokument online do pobrania, wladza rodzicielska,
wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej,
wniosek o pozbawienie wladzy rodzicielskiej,
wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej,
zabranie praw rodzicielskich,
dokument do pobrania, dokumenty do pobrania, władza rodzicielska,
prawa rodzicielskie, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
dokument online, wniosek o pozbawienie wladzy rodzicielskiej,

Zawiadomienie o przestępstwie

›› Pobierz teraz

Wniosek do Prokuratury Rejonowej z zawiadomieniem o popełnieniu przestępstwa w rodzinie - dotyczy znęcania się psychicznego i fizycznego przez męża/byłego męża/konkubenta nad kobietą oraz dziećmi.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Wnioski sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, prokuratura,
pozew na męża,
dokumenty do pobrania,
zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu,
mąż mnie bije,
alkoholik,
zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa wzór,
prokuratura rejonowa,
dokument do pobrania,
zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa,
zawiadomienie o przestepstwie, patologia w rodzinie,
zawiadomienie o przestępstwie,
patologia,

Wniosek o eksmisję w trakcie trwania rozwodu i po rozwodzie

›› Pobierz teraz

Wniosek do Sądu Rejonowego - Wydział Cywilny o orzeczenie eksmisji pozwanego w trakcie trwania i po rozwodzie.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Wnioski sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, Wniosek o eksmisję w trakcie trwania rozwodu i po rozwodzie,
dokument do pobrania, rozwód,
po rozwodzie,
dokument do pobrania, dokument online, eksmisja pozwanego,
dokument online do pobrania,
eksmisja, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,

Wzór wniosku o przysposobienie dziecka

›› Pobierz teraz

Wzór wniosku o przysposobienie dziecka. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Wnioski sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
dokument online, dokumenty do pobrania,
wzór wniosku o przysposobienie dziecka, wniosek, dokumenty online do pobrania,
przysposobienie dziecka,
dokument do pobrania,

Pozew o eksmisję lokalu

›› Pobierz teraz

Pozew o eksmisję lokalu. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Wnioski sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
eksmitować, lokal, dokumenty do pobrania,
eksmisja, dokumenty online do pobrania, dokument online,
pozew o eksmisję, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,

Wniosek o zniesienie separacji

›› Pobierz teraz

Wniosek o zniesienie separacji. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Wnioski sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
Wniosek o zniesienie separacji, separacja, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania, dokument online, dokumenty online do pobrania, unieważnienie separacji,

Pozew o ustalenie ojcostwa

›› Pobierz teraz

Pozew o ustalenie ojcostwa. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Wnioski sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wzory pozwów sądowych,
ustalenie ojcostwa,
dokument online, dokumenty do pobrania,
pozwy sądowe, ojcostwo,
pozew o ustalenie ojcostwa,
pozwy sądowe wzory,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
druki pozwów sądowych,
wzory pozwów i wniosków sądowych,
jak ustalić ojcostwo, dokument do pobrania,