Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2019-02-04

zakresobowiazkow.pl

Zakres obowiązków pracownika

Szukaj:

Kategorie:

› Zakresy Czynności Pracowników› W pracy› Umowy zlecenia› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Prawo pracy› Różne› BHP Instrukcje› PITy - rozliczenia za 2007 r› Horoskop - Znak zodiaku› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień› Referencje› Prawo pracy dla kobiet w ciąży› Listy motywacyjne i CV› Umowy związane z pracą› Wykup mieszkania› Deklaracje VAT, PIT, CIT› Dokumenty do Banku› Dokumenty przydatne przy budowie› Druki księgowe› Grzecznościowe› Informacje dla Urzędu Skarbowego› Krajowy Rejestr Karny› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia› NIP› Pisma do Urzędu Skarbowego› Pisma do TP S.A i innych operatorów› Pozwy sądowe› Prawo spółek handlowych› Prośby do Urzędu Skarbowego› Różne umowy› Sprawozdawczość Budżetowa› Studencik› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy użyczenia› Umowy związane ze świadczeniem usług› Upoważnienia› W urzędzie› Weksle› Wnioski do Urzędu Skarbowego› Wnioski sądowe› Zamówienia, reklamacje› ZUS - poradniki› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy

Zakresy Czynności Pracowników

Zakresy Czynności Pracowników (Karta Stanowiska Pracy).


Zgodnie z art. 94 pkt 1 Kodeksu Pracy obowiązkiem pracodawcy jest zaznajomienie pracowników podejmujących pracę na danym stanowisku z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy oraz podstawowymi uprawnieniami


Zgodnie z art. 29 §3 Kodeksu pracy pracodawca zobowiązany jest wykonać powyższą czynność w terminie nie dłuższym niż 7 dni od momentu podpisania umowy z pracownikiem.


Na zlecenie wykonujemy Księgę służb - prosimy o kontakt na adres ks[at]eforex.pl

Zakres obowiązków dla sekretarki

›› Pobierz teraz

Karta stanowiskowa (zakres obowiązków) dla sekretarki.

Zakres czynności dla sekretarki, która odpowiada m.in. za:
- przyjmowanie interesantów oraz udzielanie im ogólnych informacji związanych z firmą
- przedkładanie pism i korespondencji do aprobaty kierownictwa
- odbieranie telefonów, faksów oraz poczty elektronicznej

Dokument zawiera:
- Wymagania i kwalifikacje dla stanowiska
- Zakres odpowiedzialności
- Zakres wykonywanych zadań
- Zakres podporządkowania
- Zasady zastępstw
- System pracy


Plik w formacie *.doc - łatwy do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zakresy Czynności Pracowników

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zakresy obowiazkow pracownika,
obowiazki dla sekretarki, dokument online, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania, sekretarka,
zakres obowiazkow pracownika, czynności sekretarki, zakresy obowiązków pracownika,
karty stanowiskowe, czynnosci sekretarki, zakres obowiązków pracownika, dokumenty online do pobrania,
obowiązki sekretarki, karty pracownicze,

Zakres obowiązków dla przedstawiciela handlowego

›› Pobierz teraz

Karta stanowiskowa (zakres obowiązków) dla Przedstawiciela Handlowego (PH) .

Zakres czynności dla przedstawiciela handlowego, który odpowiada m.in. za:
- utrzymywanie kontaktów handlowych z potencjalnymi odbiorcami
- organizowanie sieci sprzedaży lub akwizycja osobista
- rozpowszechnianie wśród potencjalnych odbiorców materiałów informacyjnych, katalogów, opisów technicznych itp.

Dokument zawiera:
- Wymagania i kwalifikacje dla stanowiska
- Zakres odpowiedzialności
- Zakres wykonywanych zadań
- Zakres podporządkowania
- Zasady zastępstw
- System pracy


Plik w formacie *.doc - łatwy do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zakresy Czynności Pracowników

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
PH,
dokument do pobrania, karta przedstawiciela handlowego, zakres obowiazkow pracownika,
dokument online,
zakres obowiązków pracownika,
zakresy obowiązków pracownika, dokument do pobrania, karta ph,
zakresy obowiazkow pracownika, dokumenty online do pobrania,
karty pracownicze,
karty stanowiskowe,
przedstawiciel handlowy, dokument online do pobrania,

Zakres obowiązków dla sprzedawcy

›› Pobierz teraz

Karta stanowiskowa (zakres obowiązków) dla sprzedawcy.

Zakres czynności dla sprzedawcy, który odpowiada m.in. za:
- przyjmowanie od klientów gotówki i wydawanie reszty
- rejestrowanie każdej transakcji w kasie fiskalnej
- przyjmowanie dostaw towaru

Dokument zawiera:
- Wymagania i kwalifikacje dla stanowiska
- Zakres odpowiedzialności
- Zakres wykonywanych zadań
- Zakres podporządkowania
- Zasady zastępstw
- System pracy


Plik w formacie *.doc - łatwy do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zakresy Czynności Pracowników

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zakres obowiązków pracownika,
dokument online do pobrania, karta stanowiskowa,
zakresy obowiązków pracownika, dokument do pobrania, karty pracownicze, dokumenty online do pobrania,
karty stanowiskowe,
zakres obowiazkow pracownika,
sprzedawczyni, zakresy obowiazkow pracownika,
dokument online,
dokumenty do pobrania,
karta sprzedawcy,
karta stanowiska pracy sprzedawcy,

Zakres obowiązków dla magazyniera

›› Pobierz teraz

arta stanowiskowa (zakres obowiązków) dla magazyniera.

Zakres czynności dla magazyniera, który odpowiada m.in. za:
- przyjmowanie towarów do magazynu
- wydawanie towarów z magazynu na podstawie dowodów rozchodowych
- rozmieszczanie i układanie przyjętych towarów na wyznaczonej powierzchni magazynowej

Dokument zawiera:
- Wymagania i kwalifikacje dla stanowiska
- Zakres odpowiedzialności
- Zakres wykonywanych zadań
- Zakres podporządkowania
- Zasady zastępstw
- System pracy


Plik w formacie *.doc - łatwy do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zakresy Czynności Pracowników

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
magazynier, dokument online, dokument do pobrania, dokument online do pobrania, stanowisko pracy magazyniera, dokumenty online do pobrania, zakres obowiązków pracownika,
zakresy obowiazkow pracownika,
karty pracownicze,
dokument do pobrania,
zakres obowiazkow pracownika,
karty stanowiskowe, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania, karta stanowiskowa,

Zakres obowiązków dla zaopatrzeniowca

›› Pobierz teraz

Karta stanowiskowa (zakres obowiązków) dla Zaopatrzeniowca.

Zakres czynności dla zaopatrzeniowca, który odpowiada m.in. za:
- penetrowanie rynku pod kątem potrzeb firmy i wyszukiwanie potencjalnych dostawców
- negocjowanie ogólnych warunków dostaw z wybranymi kontrahentami

Dokument zawiera:
- Wymagania i kwalifikacje dla stanowiska
- Zakres odpowiedzialności
- Zakres wykonywanych zadań
- Zakres podporządkowania
- Zasady zastępstw
- System pracy


Plik w formacie *.doc - łatwy do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zakresy Czynności Pracowników

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
karty pracownicze, karty stanowiskowe, dokument online, dokumenty do pobrania, dokument online do pobrania, zakresy obowiazkow pracownika,
dokumenty online do pobrania, zakres obowiazkow pracownika, dokument do pobrania, zakres obowiązków pracownika, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, dokument do pobrania,
zakresy obowiązków pracownika, karta stanowiskowa,

Zakres obowiązków dla technika informatyka

›› Pobierz teraz

Karta stanowiskowa (zakres obowiązków) dla Technika - Informatyka.

Zakres czynności dla technika, który odpowiada m.in. za:
- obsługiwanie wybranych rodzajów sieci komputerowych
- dobieranie i konfigurowanie sprzętu i oprogramowania dla podstawowych zastosowań
- projektowanie i utrzymywanie baz danych i nadzorowanie ich pracy

Dokument zawiera:
- Wymagania i kwalifikacje dla stanowiska
- Zakres odpowiedzialności
- Zakres wykonywanych zadań
- Zakres podporządkowania
- Zasady zastępstw
- System pracy


Plik w formacie *.doc - łatwy do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zakresy Czynności Pracowników

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zakresy obowiazkow pracownika,
dokumenty online do pobrania, dokument online do pobrania,
zakres obowiazkow pracownika, karty pracownicze,
dokument do pobrania, dokument online, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, dokument do pobrania, karty stanowiskowe,
karta stanowiskowa, zakres obowiązków pracownika,
zakresy obowiązków pracownika,

Zakres obowiązków dla fryzjerski / fryzjera

›› Pobierz teraz

Karta stanowiskowa (zakres obowiązków) dla Fryzjera / Fryzjerki.

Zakres czynności dla fryzjera, który odpowiada m.in. za:
- strzyżenie włosów na sucho lub mokro za pomocą różnego rodzaju nożyczek, brzytew i narzędzi brzytwopodobnych oraz maszynek do strzyżenia, tempery
- modelowanie fryzury za pomocą grzebieni, szczotek i suszarki ręcznej

Dokument zawiera:
- Wymagania i kwalifikacje dla stanowiska
- Zakres odpowiedzialności
- Zakres wykonywanych zadań
- Zakres podporządkowania
- Zasady zastępstw
- System pracy


Plik w formacie *.doc - łatwy do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zakresy Czynności Pracowników

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
obowiazki fryzjerki,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, dokument online do pobrania, dokument online, zakres obowiązków pracownika,
dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania,
dokument do pobrania,
obowiazki fryzjera, fryzjer,
obowiązki fryzjerki, karty pracownicze, karta stanowiskowa, zakres obowiazkow pracownika,

Zakres obowiązków dla barmana

›› Pobierz teraz

Karta stanowiskowa (zakres obowiązków) Barmana.

Zakres czynności dla barmana, który odpowiada m.in. za:
- serwowanie napojów alkoholowych i bezalkoholowych przy barze
- sporządzanie napojów mieszanych bezalkoholowych i alkoholowych z zastosowaniem różnych technik i narzędzi wg receptur krajowych i zagranicznych oraz własnych przepisów

Dokument zawiera:
- Wymagania i kwalifikacje dla stanowiska
- Zakres odpowiedzialności
- Zakres wykonywanych zadań
- Zakres podporządkowania
- Zasady zastępstw
- System pracy


Plik w formacie *.doc - łatwy do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zakresy Czynności Pracowników

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
obowiazki barmana,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania, zakresy obowiazkow pracownika, obowiązki barmana,
karta barmana,
barman, dokument do pobrania,
dokument online,
karta stanowiskowa,
karty stanowiskowe, zakresy obowiązków pracownika, dokumenty online do pobrania,

Zakres obowiązków dla architekta wnętrz

›› Pobierz teraz

Karta stanowiskowa (zakres obowiązków) dla Architekta Wnętrz.

Zakres czynności dla architekta, który odpowiada m.in. za:
- podejmowanie decyzji projektowych, dotyczących rozwiązań materiałowych i sposobu prowadzenia prac
- zapewnianie wyposażenia wnętrza w wymagane urządzenia sanitarne, elektryczne, wentylacyjne, zabezpieczenia ppoż. i antywłamaniowe itp.

Dokument zawiera:
- Wymagania i kwalifikacje dla stanowiska
- Zakres odpowiedzialności
- Zakres wykonywanych zadań
- Zakres podporządkowania
- Zasady zastępstw
- System pracy


Plik w formacie *.doc - łatwy do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zakresy Czynności Pracowników

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
karty pracownicze, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
dokument online, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, zakresy obowiazkow pracownika,
dokument do pobrania, architekt wnętrz,
karty stanowiskowe,
dokumenty do pobrania,
zakres obowiazkow pracownika,
karta architekta,
architekt wnetrz,
zakresy obowiązków pracownika,

Zakres obowiązków dla analityka pracy

›› Pobierz teraz

Karta stanowiskowa (zakres obowiązków) dla Analityka Pracy.

Zakres czynności dla analityka, który odpowiada m.in. za:
- określanie standardów realizacji zadań na danym stanowisku pracy
- ocena zmian technologicznych środowisk organizacyjnych i ich wpływu na wykonywanie pracy na danym stanowisku
- eliminowanie niepotrzebnych wymogów, które mogą dyskryminować zatrudnienie takich czy innych osób

Dokument zawiera:
- Wymagania i kwalifikacje dla stanowiska
- Zakres odpowiedzialności
- Zakres wykonywanych zadań
- Zakres podporządkowania
- Zasady zastępstw
- System pracy


Plik w formacie *.doc - łatwy do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zakresy Czynności Pracowników

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, zakresy obowiazkow pracownika,
dokumenty online do pobrania, dokument online do pobrania, dokument do pobrania, dokument online,
dokument do pobrania,
zakresy obowiązków pracownika, karta analityka pracy, zakres obowiazkow pracownika,
karty stanowiskowe, dokumenty do pobrania,
analityk pracy, dokument do pobrania,
zakres obowiązków pracownika,

Zakres obowiązków dla adwokata

›› Pobierz teraz

Karta stanowiskowa (zakres obowiązków) dla Adwokata.

Zakres czynności dla adwokata, który odpowiada m.in. za:
- udzielanie porad i opinii prawnych oraz pomocy prawnej w negocjowaniu umów
- zbieranie materiałów dowodowych w celu wykazania zasadności obrony
- uczestniczenie w rozprawach i posiedzeniach sądowych

Dokument zawiera:
- Wymagania i kwalifikacje dla stanowiska
- Zakres odpowiedzialności
- Zakres wykonywanych zadań
- Zakres podporządkowania
- Zasady zastępstw
- System pracy


Plik w formacie *.doc - łatwy do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zakresy Czynności Pracowników

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
karta adwokata,
zakres obowiązków pracownika,
dokument online, karty pracownicze, dokument online do pobrania, dokumenty do pobrania, dokument do pobrania, dokument do pobrania, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, zakresy obowiązków pracownika,
karty stanowiskowe, adwokat, dokumenty online do pobrania,
zakresy obowiazkow pracownika,

Zakres obowiązków dla administratora sieci informatycznych

›› Pobierz teraz

Karta stanowiskowa (zakres obowiązków) dla Administratora Sieci Informatycznych.

Zakres czynności dla administratora, który odpowiada m.in. za:
- zarządzenie siecią i jej eksploatacja, zgodnie z założeniami techniczno-ekonomicznymi
- prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie korzystania z sieci, a w szczególności informowanie o dostępnych usługach i ich możliwościach

Dokument zawiera:
- Wymagania i kwalifikacje dla stanowiska
- Zakres odpowiedzialności
- Zakres wykonywanych zadań
- Zakres podporządkowania
- Zasady zastępstw
- System pracy


Plik w formacie *.doc - łatwy do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zakresy Czynności Pracowników

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, karta stanowiskowa, admin sieci informatycznych,
karty pracownicze,
dokument do pobrania, administrator sieci informatycznych, sieci informatyczne, zakresy obowiazkow pracownika,
zakresy obowiązków pracownika,
zakres obowiazkow pracownika, zakres obowiązków pracownika, karty stanowiskowe,

Zakres obowiązków dla administratora baz danych

›› Pobierz teraz

Karta stanowiskowa (zakres obowiązków) dla Administratora Baz Danych.

Zakres czynności dla administratora, który odpowiada m.in. za:
- zarządzanie i nadzorowanie konkretnej bazy danych na podstawie dokumentacji projektowej
- usprawnianie (uszlachetnianie) poszczególnych aplikacji bazy danych na podstawie bieżących analiz pracy systemu
- opracowywanie lub wdrażanie metod utajniania danych w zależności od typu aplikacji zastosowania bazy danych oraz liczby

Dokument zawiera:
- Wymagania i kwalifikacje dla stanowiska
- Zakres odpowiedzialności
- Zakres wykonywanych zadań
- Zakres podporządkowania
- Zasady zastępstw
- System pracy


Plik w formacie *.doc - łatwy do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zakresy Czynności Pracowników

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
administrator baz danych, dokument do pobrania,
karta stanowiskowa, bazy danych,
zakres obowiazkow pracownika, admin baz danych, administrator,
karty stanowiskowe,
dokument online, zakres obowiązków pracownika, zakresy obowiązków pracownika,
karty pracownicze,
administratorzy,
zakresy obowiazkow pracownika,

Zakres obowiązków dla administratora danych osobowych stanowiskowa

›› Pobierz teraz

Karta stanowiskowa (zakres obowiązków) dla Administratora Danych Osobowych.

Zakres czynności dla administratora, który odpowiada m.in. za:
- zgłaszanie zbioru danych osobowych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych oraz wszelkich dokonywanych w nim zmian
- zabezpieczanie danych osobowych przed przekazywaniem ich innym podmiotom
- stosowanie środków zabezpieczających zgromadzone dane osobowe

Dokument zawiera:
- Wymagania i kwalifikacje dla stanowiska
- Zakres odpowiedzialności
- Zakres wykonywanych zadań
- Zakres podporządkowania
- Zasady zastępstw
- System pracy


Plik w formacie *.doc - łatwy do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zakresy Czynności Pracowników

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zakresy obowiazkow pracownika,
karty pracownicze, zakres obowiazkow pracownika, admin danych osobowych, dokument do pobrania, administrator danych osobowych,
zakresy obowiązków pracownika,
admin,
dokument online, karty stanowiskowe,
karta stanowiskowa, zakres obowiązków pracownika, dane osobowe,

Zakres obowiązków dla administratora systemów komputerowych

›› Pobierz teraz

Karta stanowiskowa (zakres obowiązków) dla administratora systemów komputerowych.

Zakres czynności dla administratora, który odpowiada m.in. za:
- stałe uaktualnianie wersji oprogramowanie systemowego i aplikacyjnego
- tworzenie kopii zapasowych i ich odpowiednie przechowywanie
- koordynacja i nadzorowanie aplikacji i oprogramowania zainstalowanego na stacjach roboczych

Dokument zawiera:
- Wymagania i kwalifikacje dla stanowiska
- Zakres odpowiedzialności
- Zakres wykonywanych zadań
- Zakres podporządkowania
- Zasady zastępstw
- System pracy


Plik w formacie *.doc - łatwy do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zakresy Czynności Pracowników

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
karta stanowiskowa,
dokument online do pobrania, zakresy obowiązków pracownika, dokumenty do pobrania,
zakres obowiązków pracownika,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, zakres obowiazkow pracownika, zakresy obowiazkow pracownika,
dokument do pobrania, dokument do pobrania,
karty stanowiskowe, karty pracownicze, dokument online,

Zakres obowiązków dla agenta celnego

›› Pobierz teraz

Karta stanowiskowa (zakres obowiązków) dla agenta celnego.

Zakres czynności dla agenta, który odpowiada m.in. za:
- przygotowywanie dokumentów niezbędnych do odprawy celnej
- dokonywanie zgłoszenia celnego
- prowadzenie magazynu celnego

Dokument zawiera:
- Wymagania i kwalifikacje dla stanowiska
- Zakres odpowiedzialności
- Zakres wykonywanych zadań
- Zakres podporządkowania
- Zasady zastępstw
- System pracy


Plik w formacie *.doc - łatwy do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zakresy Czynności Pracowników

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online do pobrania,
karty pracownicze, dokumenty online do pobrania,
karty stanowiskowe, dokument online, zakresy obowiazkow pracownika, zakres obowiazkow pracownika,
zakres obowiązków pracownika,
dokument do pobrania,
dokument do pobrania, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
karta stanowiskowa,
zakresy obowiązków pracownika,
dokumenty do pobrania,

Zakres obowiązków dla agenta reklamy

›› Pobierz teraz

Karta stanowiskowa (zakres obowiązków) dla agenta reklamowego.

Zakres czynności dla agenta, który odpowiada m.in. za:
- prowadzenie rozmów handlowych z potencjalnymi klientami
- doradzanie klientowi przy podejmowaniu decyzji o skorzystaniu z usług reklamowych, tj. ustalaniu zakresu usługi, środków realizacji, zakresu współpracy itp.

Dokument zawiera:
- Wymagania i kwalifikacje dla stanowiska
- Zakres odpowiedzialności
- Zakres wykonywanych zadań
- Zakres podporządkowania
- Zasady zastępstw
- System pracy


Plik w formacie *.doc - łatwy do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zakresy Czynności Pracowników

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zakresy obowiazkow pracownika,
dokumenty online do pobrania,
karty stanowiskowe,
dokument do pobrania,
karta stanowiskowa,
dokumenty do pobrania,
zakresy obowiązków pracownika, zakres obowiazkow pracownika, zakres obowiązków pracownika, dokument online do pobrania,
karty pracownicze, dokument online, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,

Zakres obowiązków dla agenta ubezpieczeniowego

›› Pobierz teraz

Karta stanowiskowa (zakres obowiązków) dla agenta ubezpieczeniowego.

Zakres czynności dla agenta, który odpowiada m.in. za:
- organizowanie w przydzielonym przez ubezpieczyciela rejonie i zakresie akwizycji poszczególnych rodzajów ubezpieczeń
- opracowywanie i przedstawianie klientowi ofert ubezpieczenia
- udzielanie klientowi niezbędnych informacji i pomocy w razie zaistnienia wypadku objętego ubezpieczeniem

Dokument zawiera:
- Wymagania i kwalifikacje dla stanowiska
- Zakres odpowiedzialności
- Zakres wykonywanych zadań
- Zakres podporządkowania
- Zasady zastępstw
- System pracy


Plik w formacie *.doc - łatwy do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zakresy Czynności Pracowników

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
karty stanowiskowe, dokument online,
dokument online do pobrania,
zakres obowiązków pracownika,
zakresy obowiazkow pracownika,
dokument do pobrania, zakresy obowiązków pracownika, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania, karty pracownicze,
karta stanowiskowa,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
dokument do pobrania,
zakres obowiazkow pracownika,

Zakres obowiązków dla analityka systemów komputerowych

›› Pobierz teraz

Karta stanowiskowa (zakres obowiązków) dla analityka systemów komputerowych.

Zakres czynności dla analityka, który odpowiada m.in. za:
- określanie sposobu działania sprzętu komputerowego, np. praca autonomiczna, praca w grupach roboczych, praca w sieci komputerowej itp.
- analizowanie i tworzenie systemów wielopłaszczyznowych, gdy procesy podlegające informatyzacji tego wymagają

Dokument zawiera:
- Wymagania i kwalifikacje dla stanowiska
- Zakres odpowiedzialności
- Zakres wykonywanych zadań
- Zakres podporządkowania
- Zasady zastępstw
- System pracy


Plik w formacie *.doc - łatwy do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zakresy Czynności Pracowników

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zakresy obowiązków pracownika,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, karty pracownicze, zakresy obowiazkow pracownika, karty stanowiskowe, dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,
zakres obowiązków pracownika,
dokument do pobrania, dokument online do pobrania, zakres obowiazkow pracownika,
dokument do pobrania, karta stanowiskowa,
dokument online,

Zakres obowiązków dla ankietera

›› Pobierz teraz

Karta stanowiskowa (zakres obowiązków) dla ankietera.

Zakres czynności dla ankietera, który odpowiada m.in. za:
- przeprowadzenie wywiadu telefonicznego i komputerowe notowanie odpowiedzi na zadawane pytania
- skłonienie respondenta do udzielenia odpowiedzi na pytania przewidziane w wywiadzie, udzielenie mu niezbędnych informacji o celu badań, sposobie udzielania odpowiedzi na zadawane pytania
- przeprowadzenie wywiadu grupowego: zainicjowanie dyskusji, zadawanie pytań, testowanie produktów przez konsumentów, notowanie ich odpowiedzi i obserwacji reakcji na określoną sytuację

Dokument zawiera:
- Wymagania i kwalifikacje dla stanowiska
- Zakres odpowiedzialności
- Zakres wykonywanych zadań
- Zakres podporządkowania
- Zasady zastępstw
- System pracy


Plik w formacie *.doc - łatwy do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zakresy Czynności Pracowników

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, zakresy obowiazkow pracownika,
dokument do pobrania,
zakresy obowiązków pracownika, karta stanowiskowa,
dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania,
zakres obowiazkow pracownika,
dokument online do pobrania, karty stanowiskowe,
zakres obowiązków pracownika, dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
karty pracownicze, dokument do pobrania,

Zakres obowiązków dla architekty krajobrazu

›› Pobierz teraz

Karta stanowiskowa (zakres obowiązków) dla architekta krajobrazu.

Zakres czynności dla architekta, który odpowiada m.in. za:
- rewaloryzacja krajobrazu miejskiego, w tym projektowanie stref ruchu pieszego, ścieżek rowerowych, punktów widokowych itp.
- opracowywanie programów i projektów terenów zieleni miejskiej

Dokument zawiera:
- Wymagania i kwalifikacje dla stanowiska
- Zakres odpowiedzialności
- Zakres wykonywanych zadań
- Zakres podporządkowania
- Zasady zastępstw
- System pracy


Plik w formacie *.doc - łatwy do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zakresy Czynności Pracowników

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, dokument do pobrania,
zakres obowiązków pracownika, zakresy obowiazkow pracownika,
dokumenty do pobrania, zakresy obowiązków pracownika, dokument online,
dokument online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
karta stanowiskowa,
zakres obowiazkow pracownika, karty pracownicze, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
karty stanowiskowe,

Zakres obowiązków dla asystenty dentysty

›› Pobierz teraz

Karta stanowiskowa (zakres obowiązków) dla asystenta dentysty.

Zakres czynności dla asystenta, który odpowiada m.in. za:
- oczyszczanie zębów oraz przygotowywanie materiałów do zakładania plomb
- dbanie o instrumenty i urządzenia dentystyczne i przygotowywanie ich do zabiegu

Dokument zawiera:
- Wymagania i kwalifikacje dla stanowiska
- Zakres odpowiedzialności
- Zakres wykonywanych zadań
- Zakres podporządkowania
- Zasady zastępstw
- System pracy


Plik w formacie *.doc - łatwy do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zakresy Czynności Pracowników

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, dokument online do pobrania,
karta stanowiskowa, dokument online, karty stanowiskowe,
dokumenty online do pobrania,
zakres obowiazkow pracownika, zakresy obowiązków pracownika, dokumenty do pobrania, zakres obowiązków pracownika, karty pracownicze,
zakresy obowiazkow pracownika,
dokument do pobrania,
dokument do pobrania,
dokument do pobrania,

Zakres obowiązków dla audytora

›› Pobierz teraz

Karta stanowiskowa (zakres obowiązków) dla audytora.

Zakres czynności dla audytora, który odpowiada m.in. za:
- przeprowadzanie audytu – wykonywanie czynności sprawdzających
- sporządzanie sprawozdania z przeprowadzonych zadań audytowych

Dokument zawiera:
- Wymagania i kwalifikacje dla stanowiska
- Zakres odpowiedzialności
- Zakres wykonywanych zadań
- Zakres podporządkowania
- Zasady zastępstw
- System pracy


Plik w formacie *.doc - łatwy do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zakresy Czynności Pracowników

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online do pobrania, dokument do pobrania, dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania,
zakresy obowiazkow pracownika,
dokument online,
dokument do pobrania, zakres obowiazkow pracownika,
zakres obowiązków pracownika,
zakresy obowiązków pracownika, dokumenty online do pobrania, karty pracownicze, dokumenty online do pobrania, karta stanowiskowa,
karty stanowiskowe,

Zakres obowiązków dla specjalista aktuarialny

›› Pobierz teraz

Karta stanowiskowa (zakres obowiązków) dla specjalisty aktuarialnego.

Zakres czynności dla specjalisty, który odpowiada m.in. za:
- ustalanie założeń do nowych form sprzedaży usług ubezpieczeniowych na podstawie wyników badań rynku ubezpieczeniowego w kraju i za granicą
- prowadzenie analiz aktuarialnych portfela ubezpieczeń poziomu szkodowości, rentowności, poziomu taryf składek

Dokument zawiera:
- Wymagania i kwalifikacje dla stanowiska
- Zakres odpowiedzialności
- Zakres wykonywanych zadań
- Zakres podporządkowania
- Zasady zastępstw
- System pracy


Plik w formacie *.doc - łatwy do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zakresy Czynności Pracowników

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
karty pracownicze,
dokument do pobrania, dokumenty do pobrania, zakres obowiązków pracownika, zakres obowiazkow pracownika,
zakresy obowiązków pracownika,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
karty stanowiskowe, dokument online do pobrania, dokument do pobrania, karta stanowiskowa, dokument online, dokumenty online do pobrania,
zakresy obowiazkow pracownika,

Zakres obowiązków dla Specjalisty do spraw Windykacji

›› Pobierz teraz

Karta stanowiskowa (zakres obowiązków) dla specjalisty ds. windykacji.

Zakres czynności dla specjalisty, który odpowiada m.in. za:
- pośredniczenie w obrocie wierzytelnościami
- współpraca z sądami, komornikami, wywiadowniami, firmami windykacyjnymi itp.

Dokument zawiera:
- Wymagania i kwalifikacje dla stanowiska
- Zakres odpowiedzialności
- Zakres wykonywanych zadań
- Zakres podporządkowania
- Zasady zastępstw
- System pracy


Plik w formacie *.doc - łatwy do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zakresy Czynności Pracowników

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
karty stanowiskowe, dokument do pobrania, dokumenty do pobrania,
zakresy obowiazkow pracownika, dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, karty pracownicze, zakres obowiazkow pracownika, dokument do pobrania,
zakresy obowiązków pracownika, zakres obowiązków pracownika,
dokument online,
karta stanowiskowa, dokument online do pobrania,