Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2019-02-04

zakresobowiazkow.pl

Zakres obowiązków pracownika

Szukaj:

Kategorie:

› Zakresy Czynności Pracowników› W pracy› Umowy zlecenia› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Prawo pracy› Różne› BHP Instrukcje› PITy - rozliczenia za 2007 r› Horoskop - Znak zodiaku› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień› Referencje› Prawo pracy dla kobiet w ciąży› Listy motywacyjne i CV› Umowy związane z pracą› Wykup mieszkania› Deklaracje VAT, PIT, CIT› Dokumenty do Banku› Dokumenty przydatne przy budowie› Druki księgowe› Grzecznościowe› Informacje dla Urzędu Skarbowego› Krajowy Rejestr Karny› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia› NIP› Pisma do Urzędu Skarbowego› Pisma do TP S.A i innych operatorów› Pozwy sądowe› Prawo spółek handlowych› Prośby do Urzędu Skarbowego› Różne umowy› Sprawozdawczość Budżetowa› Studencik› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy użyczenia› Umowy związane ze świadczeniem usług› Upoważnienia› W urzędzie› Weksle› Wnioski do Urzędu Skarbowego› Wnioski sądowe› Zamówienia, reklamacje› ZUS - poradniki› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy

Zamówienia, reklamacje

Wzory dokumentów w tej kategorii przeznaczone są zarówno dla kupców, dystrybutorów jak i wykonawców wyrobów i usług. Pozwolą Państwo w łatwy i szybki sposób rozwiązać problemową sytuację, która zaistniała z winy jednej ze stron lub w wyniku nieprzewidzianych okoliczności.

Anulowanie części zamówienia

›› Pobierz teraz

Anulowanie części zamówienia.
Dokument Word do edycji.

Dokument dotyczący anulowania części zamówienia z powodu otrzymania niepełnej wysyłki.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
odwołanie z zamówienia,
dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania,
anulowanie części zamówienia, rezygnacja, dokument online,
dokument do pobrania,
zamówienie-anulowanie, rezygnacja z części zamówienia,
rezygnacja z zamówienia,
dokument online do pobrania,
Anulowanie części zamówienia,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,

Anulowanie zamówienia z powodu opóźnienia dostawy

›› Pobierz teraz

Anulowanie zamówienia z powodu opóźnienia dostawy.
Dokument Word do edycji.

Dokument dotyczący anulowania zamówienia z powodu opóźnienia dostawy towaru.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, Anulowanie zamówienia z powodu opóźnienia dostawy,
dokument online do pobrania, dokumenty do pobrania, anulowanie zamowienia z powodu opoznienia dostawy, dokument do pobrania, dokument online,
zrezygnowanie z zamówienia z powodu opóźnienia w dostawie, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
odwołanie z zamówienia,
dokumenty online do pobrania,
rezygnacja,
anulowanie zamówienia z powodu opóźnienia dostawy,

Anulowanie zamówienia z powodu opóźnienia realizacji

›› Pobierz teraz

Anulowanie zamówienia z powodu opóźnienia realizacji.
Dokument Word do edycji.

Dokument dotyczący anulowania zamówienia z powodu niedotrzymania terminu realizacji.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online do pobrania, dokument do pobrania,
Anulowanie zamówienia z powodu opóźnienia realizac, dokument online,
anulowanie zamówienia z powodu opóźnienia realizacji, dokumenty online do pobrania, nipodjęcie realizacji zamówienia,
dokument do pobrania, anulowanie z powodu opóźnienia raealicacji,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
anulowanie zamowienia z powodu opoznienia realizac, dokumenty do pobrania,

Anulowanie zamówienia złożonego u akwizytora

›› Pobierz teraz

Anulowanie zamówienia złożonego u akwizytora.
Dokument Word do edycji.

Dokument dotyczący anulowania zamówienia u akwizytora.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, Anulowanie zamówienia złożonego u akwizytora,
dokument do pobrania,
dokument do pobrania, anulowanie zamowienia zlozonego u akwizytora, dokument online do pobrania, rezygnacja z zamówienia,
anulowanie zamówienia,
dokumenty do pobrania, dokument online,
dokument do pobrania, złożonego u akwizytora,

Informacja o nieprzyjęciu zwrotu towaru

›› Pobierz teraz

Informacja o nie przyjęciu zwrotu towaru.
Dokument Word do edycji.

Dokument dotyczący nie przyjęcia zwrotu towaru, gdy bez żadnego uzasadnienia klient anulował zamówienie.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, dokument online do pobrania,
dokument online,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, Informacja o nieprzyjęciu zwrotu towaru,
nieprzyjęcie towaru, informacja o nie przyjęciu towaru,
dokument do pobrania, informacja o nieprzyjeciu zwrotu towaru, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,

Informacja o braku zamówionego towaru wraz z możliwością specjalnego zamówienia

›› Pobierz teraz

Informacja o braku zamówionego towaru wraz z możliwością specjalnego zamówienia.
Dokument Word do edycji.

Dokument dotyczący informacji o barku zamówionego towaru i możliwości zamówienia u producenta.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
dokumenty online do pobrania, dokument online do pobrania,
informacja o braku zamowionego towaru wraz z mozli,
dokumenty online do pobrania,
Informacja o braku zamówionego towaru wraz z możli,
dokument do pobrania, dokument do pobrania, informacja o braku zamawianego towaru w raz specjalnego zamówienia,
dokumenty do pobrania, dokument do pobrania,

Informacja o chwilowym braku towaru

›› Pobierz teraz

Informacja o chwilowym braku towaru.
Dokument Word do edycji.

Dokument dotyczący informacji o barku zamówionego towaru z powodu dużego zainteresowania z możliwością zwrotu czeku lub dostarczenia zamówienia w późniejszym terminie.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
dokument online, brak towaru,
dokument do pobrania,
dokument do pobrania,
chwilowy brak towaru, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
informacja baraku towaru,
dokument online do pobrania, informacja o chwilowym braku towaru, dokumenty online do pobrania,

Informacja o nadejściu niepełnej przesyłki

›› Pobierz teraz

Informacja o nadejściu niepełnej przesyłki.
Dokument Word do edycji.

Dokument informujący o barku części towaru zamówionego w przesyłce i prośba o pilne uzupełnienie.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online do pobrania,
niecała przesyłka,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
niepełne zamówienie, Informacja o nadejściu niepełnej przesyłki,
dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,
wysłanie nie calej przesyłki, brak wszystkich przedmiotów w paczce,
zamówienie nie pełne, dokument do pobrania,
dokument online,
informacja o nadejsciu niepelnej przesylki,

Informacja o otrzymaniu części zamiennych

›› Pobierz teraz

Informacja o otrzymaniu części zamiennych.
Dokument Word do edycji.

Dokument dotyczący informacji otrzymaniu części zamiennych, które można pobrać z magazynu.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, Informacja o otrzymaniu części zamiennych, dokument do pobrania, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, części zamienne, informacja o otrzymaniu czesci zamiennych,
dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokument online do pobrania,

Informacja o otrzymaniu partii uszkodzonego towaru

›› Pobierz teraz

Informacja o otrzymaniu partii uszkodzonego towaru.
Dokument Word do edycji.

Dokument dotyczący informacji otrzymaniu partii uszkodzonego towaru z wyposzczególnionymi usterkami. Prośba o wymianie towaru wraz z dodatkowego udzieleniem rabatu.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
informacja o otrzymaniu partii uszkodzonego towaru,
dokument online do pobrania,
towar jest uszkodzony,
dokument do pobrania,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania, partia uszkodzonego towaru, dokument do pobrania,
dokument online, uszkodzony towar,

Informacja o otrzymaniu wadliwego wyrobu

›› Pobierz teraz

Informacja o otrzymaniu wadliwego wyrobu,reklamacja.
Dokument Word do edycji.

Dokument dotyczący informacji otrzymaniu wadliwego wyrobu wraz z jego opisem i żądaniem uwzględnienia reklamacji.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, bubel,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, dokument online do pobrania,
wada produktu,
dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania, dokument online,
informacja o otrzymaniu wadliwego wyrobu, dokument do pobrania,
wadliwy wyrób,

Informacja o wstrzymaniu dostaw i rozwiązaniu umowy

›› Pobierz teraz

Informacja o wstrzymaniu dostaw i rozwiązaniu umowy.
Dokument Word do edycji.

Dokument dotyczący informacji o rozwiązaniu umowy i żądaniu natychmiastowego wstrzymania dalszych dostaw, ponieważ towar nie spełnia wymogów jakościowych.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, informacja o wstrzymaniu dostaw i rozwiazaniu umow,
dokument online do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, dokument do pobrania,
dokument online, Informacja o wstrzymaniu dostaw i rozwiązaniu umow,
dokument do pobrania,

Informacja o wstrzymaniu dostaw z powodu nieprzestrzegania umowy

›› Pobierz teraz

Informacja o wstrzymaniu dostaw z powodu nieprzestrzegania umowy.
Dokument Word do edycji.

Dokument dotyczący informacji o wstrzymaniu dostawy z powodu nieprzestrzegania warunków umowy. Warunkiem dalszej współpracy jest złożenie stosownego i wyczerpującego wyjaśnienia wraz z zobowiązaniem do przestrzegania warunków umowy w przyszłości.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, dokument online do pobrania,
dokument online, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
informacja o wstrzymaniu dostaw z powodu nieprzest,

Informacja o wycofaniu z produkcji starego modelu urządzenia

›› Pobierz teraz

Informacja o wycofaniu z produkcji starego modelu urzadzenia.
Dokument Word do edycji.

Dokument dotyczący informacja o wycofaniu z produkcji starego modelu urządzenia.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
dokument online do pobrania, informacja o wycofaniu z produkcji starego modelu, być poinformowabym,
dokumenty online do pobrania, wycofanie o produkcji,
dokument do pobrania,
dokument do pobrania, informacyjne,
dokument online, wycofanie produktu ze sprzedaży,
dokumenty do pobrania, dokument do pobrania,
informacja,

Informacja o wysyłce towaru

›› Pobierz teraz

Informacja o wysyłce towaru.
Dokument Word do edycji.

Dokument dotyczący informacja o wysyłce towaru wraz z danymi przewoźnika i terminie dostawy.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
informacja o wysłaniu paczki,
dokumenty do pobrania,
dokument online,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
informacja o wysylce towaru, dokument do pobrania,
informacja o wysłaniu towaru, dokument online do pobrania, Informacja o wysyłce towaru,
informacja o wysyłce towaru, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,

Informacja o zablokowaniu towaru i sprzedaży na wolnym rynku

›› Pobierz teraz

Informacja o zablokowaniu towaru i sprzedaży na wolnym rynku.
Dokument Word do edycji.

Dokument dotyczący informacja o zablokowaniu towaru i sprzedaży na wolnym rynku powodu nie uiszczenia opłat magazynowania towaru.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Informacja o zablokowaniu towaru i sprzedaży na wo,
dokument online do pobrania,
dokument online,
dokument do pobrania,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,
informacja o zablokowaniu towaru i sprzedazy na wo,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,

Informacja o zagubieniu towaru podczas transportu

›› Pobierz teraz

Informacja o zagubieniu towaru podczas transportu.
Dokument Word do edycji.

Dokument dotyczący informacji o zagubieniu towaru podczas transportu. Zobowiązanie do odnalezienia przesyłki lub zwrotu pieniędzy w równowartości zagubionego towaru.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokument online, dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania,
informacja o zagubieniu towaru podczas transportu, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,

Naprawa gwarancyjna

›› Pobierz teraz

Naprawa gwarancyjna.
Dokument Word do edycji.

Dokument potwierdzający odbiór wyrobu do naprawy gwarancyjnej.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
naprawa gwarancyjna, dokument online do pobrania, dokument do pobrania, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokument online,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,

Nieprzyjęcie prośby dystrybutora dotyczącej zwrotu towaru

›› Pobierz teraz

Nieprzyjęcie prośby dystrybutora dotyczącej zwrotu towaru.
Dokument Word do edycji.

Dokument dotyczący nieprzyjęcia prośby dystrybutora dotyczącej zwrotu towaru.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
dokument online do pobrania,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, Nieprzyjęcie prośby dystrybutora dotyczącej zwrotu, dokumenty do pobrania, nieprzyjecie prosby dystrybutora dotyczacej zwrotu,

Odmowa naprawy gwarancyjnej

›› Pobierz teraz

Odmowa naprawy gwarancyjnej.
Dokument Word do edycji.

Dokument informujący o odmowie naprawy gwarancyjnej, ponieważ niespełnione są wymogi wcześniej wymienionej usługi. Szczegóły odmowy.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
dokument do pobrania,
odmowa naprawy gwarancyjnej,
dokument do pobrania, odmowa na gwarancje, dokument online do pobrania, dokumenty do pobrania, dokument online,
nieuznanie gwarancji,
nieuznanie gwarancji,
dokumenty online do pobrania, odmowa gwarancyjna,

Pisemne potwierdzenie zamówienia towaru

›› Pobierz teraz

Pisemne potwierdzenie zamówienia towaru.
Dokument Word do edycji.

Pisemne potwierdzenie zamówienia towaru wraz z załączeniem specyfikacji.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, Pisemne potwierdzenie zamówienia towaru,
pisemne potwierdzenie zamowienia towaru, dokumenty online do pobrania, dokument online, dokument do pobrania, dokument online do pobrania,
dokumenty do pobrania, dokument do pobrania,

Pismo do przewoźnika dotyczące zwrotu towaru

›› Pobierz teraz

Pismo do przewoźnika dotyczące zwrotu towaru.
Dokument Word do edycji.

Pismo na podstawie, którego prosi się przewoźnika o zwrot towaru, pokrywając koszty zwrotu.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,
pismo do przewoznika dotyczace zwrotu towaru, dokument online do pobrania,
dokument online, dokument do pobrania,
Pismo do przewoźnika dotyczące zwrotu towaru, dokument do pobrania, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,

Pismo dotyczące wybrakowanego towaru

›› Pobierz teraz

Pismo dotyczące wybrakowanego towaru.
Dokument Word do edycji.

Pismo dotyczące wybrakowanego towaru niezgodnego z specyfikacja towaru zakupionego na podstawie umowy kupna-sprzedaży. Prośba o załatwienie reklamacji.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
dokument online, Pismo dotyczące wybrakowanego towaru,
dokument online do pobrania,
dokument do pobrania,
pismo dotyczace wybrakowanego towaru,
dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,

Potwierdzenie przyjęcia zamówienia

›› Pobierz teraz

Potwierdzenie przyjęcia zamówienia.
Dokument Word do edycji.

Dokument potwierdzające przyjęcie zamówienia i informujące o chwilowym braku towaru na stanie.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
dokument do pobrania,
dokument online,
potwierdzenie przyjecia zamowienia, dokument online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
Potwierdzenie przyjęcia zamówienia, dokumenty do pobrania, dokument do pobrania,

Potwierdzenie przyjęcia zamówienia - odmowa sprzedaży

›› Pobierz teraz

Potwierdzenie przyjęcia zamówienia - odmowa sprzedaży.
Dokument Word do edycji.

Dokument potwierdzający przyjęcie zamówienia przy jednakowej odmowie sprzedaży na kredyt.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania, potwierdzenie przyjecia zamowienia - odmowa sprzed,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, Potwierdzenie przyjęcia zamówienia - odmowa sprzed, dokument online do pobrania,
dokument online, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,

Potwierdzenie zamówienia

›› Pobierz teraz

Potwierdzenie zamówienia.
Dokument Word do edycji.

Dokument potwierdzające przyjęcie zamówienia i potwierdzający terminy dostaw.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, potwierdzenie zamowienia, dokumenty online do pobrania, Potwierdzenie zamówienia, dokument do pobrania, dokument online, dokumenty online do pobrania, dokument online do pobrania,
dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania,

Propozycja zamiany towaru

›› Pobierz teraz

Propozycja zamiany towaru.
Dokument Word do edycji.

Pismo z propozycja zamiany towaru na inny o podobnych parametrach.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
dokument online do pobrania,
dokument online, zamiana towaru,
dokumenty online do pobrania,
jak zamienić towar, zamiana towaru,
dokument do pobrania, propozycja zamiany towaru, dokument do pobrania,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,

Prośba o dostarczenie instrukcji przewozowych

›› Pobierz teraz

Prośba o dostarczenie instrukcji przewozowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo z prośbą o instrukcje przewozowe dotyczące transportu towaru na podstawie umowy.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
prosba o dostarczenie instrukcji przewozowych, dokumenty online do pobrania, dokument online do pobrania,
Prośba o dostarczenie instrukcji przewozowych, dokumenty do pobrania, dokument online, dokument do pobrania,

Prośba o przedłużenie terminu dostawy

›› Pobierz teraz

Prośba o przedłużenie terminu dostawy.
Dokument Word do edycji.

Pismo informujące o niemożliwości wywiązania się z terminów realizacji zamówienia z wymienionych powodów.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
dokument online do pobrania,
dokumenty do pobrania, prosba o przedluzenie terminu dostawy,
Prośba o przedłużenie terminu dostawy,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokument online,

Przeproszenie klienta z powodu opóźnienia dostawy

›› Pobierz teraz

Przeproszenie klienta z powodu opóźnienia dostawy.
Dokument Word do edycji.

Pismo, w którym następuje przeproszenie klienta wraz z usprawiedliwieniem z powodu opóźnienia dostawy.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
przeproszenie klienta z powodu opóźnienia dostawy, Przeproszenie klienta z powodu opóźnienia dostawy,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
dokument online,
dokument do pobrania, dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania,
dokument online do pobrania,
przeproszenie klienta z powodu opoznienia dostawy,

Przeproszenie z powodu opóźnienia dostawy towaru

›› Pobierz teraz

Przeproszenie z powodu opóźnienia dostawy towaru.
Dokument Word do edycji.

Pismo, w którym następuje przeproszenie klienta z powodu nieprzewidzianego opóźnienia w dostawach od zagranicznego kontrahenta wraz z niemożnością określenia terminu wysyłki.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokument online do pobrania,
dokument do pobrania, przeproszenie z powodu opoznienia dostawy towaru,
dokumenty do pobrania,
Przeproszenie z powodu opóźnienia dostawy towaru, dokument online, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,

Przesłanie wysyłki pocztą lotniczą oraz deklaracje o zwrocie kosztów.

›› Pobierz teraz

Przesłanie wysyłki pocztą lotniczą oraz deklaracje o zwrocie kosztów.
Dokument Word do edycji.

Pismo z informacją o przesłaniu wysyłki pocztą lotniczą oraz zawarta w nim deklaracje o zwrocie kosztów przez wysyłającego.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, dokument online,
dokumenty do pobrania, dokument online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, przeslanie wysylki poczta lotnicza oraz deklaracje, dokument do pobrania,
Przesłanie wysyłki pocztą lotniczą oraz deklaracje,

Przypomnienie o obowiązku dostarczenia spisu wyrobów

›› Pobierz teraz

Przypomnienie o obowiązku dostarczenia spisu wyrobów.
Dokument Word do edycji.

Pismo zawierające przypomnienie, iż wszystkie przesyłki winny być zaopatrzone w spis dostarczanych wyrobów oraz numer realizowanego zamówienia.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
Przypomnienie o obowiązku dostarczenia spisu wyrob,
dokumenty online do pobrania,
dokument online do pobrania,
dokumenty do pobrania,
dokument online,
przypomnienie o obowiazku dostarczenia spisu wyrob, dokument do pobrania,
dokument do pobrania, dokument do pobrania,

Reklamacja i zwrot towaru

›› Pobierz teraz

Reklamacja i zwrot towaru.
Dokument Word do edycji.

Pismo dotyczące reklamacji i zwrotu towaru z powodu nie spełnienia wymogów opisanych w dostarczonej wcześniej charakterystyce a także jakościowo różniących się od dostarczonych próbek. Zwrot na koszt producenta.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, reklamacja i zwrot towaru, reklamacja,
dokument online do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania, dokument do pobrania,
dokument online,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,

Reklamacja i zwrot uszkodzonego towaru

›› Pobierz teraz

Reklamacja i zwrot uszkodzonego towaru.
Dokument Word do edycji.

Pismo dotyczące reklamacja i zwrot uszkodzonego towaru. Prośba o skorygowanie faktury i zwrotu kosztów.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
dokument do pobrania, dokumenty do pobrania, reklamacja, dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, reklamacja i zwrot uszkodzonego towaru, dokument online do pobrania, dokument do pobrania,

Reklamacja otrzymanego towaru

›› Pobierz teraz

Reklamacja otrzymanego towaru.
Dokument Word do edycji.

Pismo dotyczące reklamacji otrzymanego towaru niezgodnego z wymienioną specyfikacją, jaką klient żądał.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, reklamacja, dokumenty do pobrania,
dokument online do pobrania,
reklamacja otrzymanego towaru, dokument do pobrania,
dokument do pobrania,
dokument online,

Skarga z powodu złej jakości wyrobów

›› Pobierz teraz

Skarga z powodu złej jakości wyrobów.
Dokument Word do edycji.

Pismo ze skargą, ponieważ towar, który został otrzymany przez zamawiającego w ostatniej dostawie nie odpowiadał normom jakościowym i próbce.Ostatnie ostrzeżenie tolerowania takiego typu niechlujstwa.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokument online do pobrania, dokument do pobrania, Skarga z powodu złej jakości wyrobów, dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania,
reklamacja, skarga z powodu zlej jakosci wyrobow,
dokumenty online do pobrania,

Uznanie reklamacji i zamiana towaru

›› Pobierz teraz

Uznanie reklamacji i zamiana towaru.
Dokument Word do edycji.

Pismo zawierające uznanie reklamacji i zmiana towaru na koszt producenta. Wyjaśnienia iż przyczyną tego stanu towaru były niewłaściwe warunki transportu.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokument online do pobrania,
dokument online, dokument do pobrania,
Uznanie reklamacji i zamiana towaru,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,

Uznanie uzasadnionej reklamacji

›› Pobierz teraz

Uznanie uzasadnionej reklamacji.
Dokument Word do edycji.

Uznanie reklamacji po wcześniejszym sprawdzeniu przez ekipę serwisową urządzenia. Anulowanie przez fiormę wszystkie kosztów napraw i konserwacji urządzenia, które miały miejsce dotychczas.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, dokument do pobrania, dokumenty do pobrania,
dokument online, dokument online do pobrania, Uznanie uzasadnionej reklamacji,

Wstrzymanie dostawy

›› Pobierz teraz

Wstrzymanie dostawy.
Dokument Word do edycji.

Pismo informujące o wstrzymaniu wysyłki zamówionego towaru z powodu nie uregulowania wymaganej płatności, niedotrzymania warunków umowy, niedostarczenia wymaganych dokumentów przewozowych.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
dokument online do pobrania, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
informacja o wstrzymaniu dostawy,
Wstrzymanie dostawy,
dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania,

Wykonanie usługi montażu części zamiennej

›› Pobierz teraz

Wykonanie usługi montażu części zamiennej.
Dokument Word do edycji.

Pismo informujące klienta o otrzymaniu niezbędnej części koniecznej do naprawy jego urządzenia. Prośba o uzgodnienie terminu wymian części z warsztatem.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, części zamienne, wykonanie uslugi montazu czesci zamiennej, dokumenty do pobrania,
dokument online do pobrania,
dokument do pobrania,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, Wykonanie usługi montażu części zamiennej,

Wysyłka zamówionego towaru z możliwością zwrotu

›› Pobierz teraz

Wysyłka zamówionego towaru z możliwością zwrotu.
Dokument Word do edycji.

Pismo z informacją do klienta o wysyłce zamówionego towaru z możliwością zwrotu na koszt wysyłającego a także z możliwości zwrotu pieniężnego w razie nie spełnienia oczekiwań klienta.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Wysyłka zamówionego towaru z możliwością zwrotu, wysylka zamowionego towaru z mozliwoscia zwrotu, dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania, dokument online do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
dokument online, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,

Zamówienie towaru, warunki płatności i transportu

›› Pobierz teraz

Zamówienie towaru, warunki płatności i transportu.
Dokument Word do edycji.

Pismo zawierające zamówienie towaru i warunki płatności transportu.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Zamówienie towaru,
dokument do pobrania,
dokument online, dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
dokument online do pobrania,
dokument do pobrania,
zamowienie towaru warunki platnosci i transportu, dokumenty do pobrania, warunki płatności i transportu,

Zwrot towaru przekazanego na próbę

›› Pobierz teraz

Zwrot towaru przekazanego na próbę.
Dokument Word do edycji.

Pismo potencjalnego klienta dotyczące zwrotu towaru przekazanego mu na próbę.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
dokument online do pobrania,
zwrot towaru przekazanego na probe,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, dokumenty do pobrania, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
Zwrot towaru przekazanego na próbę,

Zwrot towaru z różnych powodów

›› Pobierz teraz

Zwrot towaru z różnych powodów.
Dokument Word do edycji.

Pismo dotyczące zwrotu towaru z powodu nie dostarczenia go w żądanym terminie, posiadania opisanych wad, towar jest niezgodny z próbką i nie posiada właściwości opisanych na opakowaniu, bark informacji od dostawcy o przyjęciu zamówienia, ceny towaru są niezgodne z cenami katalogowymi oraz z otrzymaną ofertą, otrzymany towar stanowi jedynie część zamówienia i itd.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, dokumenty online do pobrania, zwrot towaru z roznych powodow,
dokument do pobrania,
dokument do pobrania, Zwrot towaru z różnych powodów, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
dokument online do pobrania,

Zwrot z powodu pomyłki sprzedawcy

›› Pobierz teraz

Zwrot z powodu pomyłki sprzedawcy.
Dokument Word do edycji.

Pismo dotyczące zwrotu towaru przez klienta z powodu pomyłki sprzedawcy, w wyniku czego został zapakowany inny artykuł. Załączenie rekompensaty wysokości pełnej ceny zakupionego towaru.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zwrot z powodu pomylki sprzedawcy, dokument online do pobrania,
dokument do pobrania, dokumenty do pobrania, dokument online,
Zwrot z powodu pomyłki sprzedawcy, dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
dokument do pobrania,

Prośba o przedłużenie terminu dostawy

›› Pobierz teraz

Prośba o przedłużenie terminu dostawy.
Dokument Word do edycji.

Pismo z prośbą o przedłużenie terminu dostawy.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Prośba o przedłużenie terminu dostawy, dokumenty online do pobrania, prosba o przedluzenie terminu dostawy,
dłuższy termin dostawy towaru,
proźba o przedłużenie terminu dostawy,
dokument do pobrania, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokument online, dokumenty do pobrania, dokument online do pobrania, dokument do pobrania,

Zwrot zamówienia z powodu niemożności jego realizacji

›› Pobierz teraz

Zwrot zamówienia z powodu niemożności jego realizacji.
Dokument Word do edycji.

Pismo informujące o zwrocie zamówienia z powodu niemożności jego realizacji z wymienionych powodów.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, Zwrot zamówienia z powodu niemożności jego realiza,
dokumenty do pobrania,
dokument online,
dokument do pobrania, zwrot zamowienia z powodu niemoznosci jego realiza,
dokumenty online do pobrania,
dokument online do pobrania,

Zwrot zamówienia z powodu nieuregulowanej poprzedniej płatności

›› Pobierz teraz

Zwrot zamówienia z powodu nieuregulowanej poprzedniej płatności.
Dokument Word do edycji.

Pismo dotyczące zwrotu zamówienia z powodu nieuregulowanej poprzedniej płatności. Wstrzymanie kredytu firmom, które mają nieuregulowane wcześniejsze zobowiązania.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, dokument online do pobrania, dokument online,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania, zwrot zamowienia z powodu nieuregulowanej poprzedn, Zwrot zamówienia z powodu nieuregulowanej poprzedn, dokument do pobrania,

Zwrot zamówienia z powodu wymaganej przedpłaty

›› Pobierz teraz

Zwrot zamówienia z powodu wymaganej przedpłaty.
Dokument Word do edycji.

Pismo dotyczące zwrotu zamówienia i prośby o przysłanie ponownego zamówienia uwzględniającego pełną przedpłatę lub otwarcie nieodwołalnej akredytywy. Ponieważ Zamówienia zagraniczne realizowane są wyłącznie na podstawie pełnej przedpłaty i pokrycia kosztów transportu.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, dokumenty do pobrania,
dokument online, dokument do pobrania, zwrot zamowienia z powodu wymaganej przedplaty, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, dokument online do pobrania, Zwrot zamówienia z powodu wymaganej przedpłaty,

Żądanie natychmiastowego dostarczenia towaru

›› Pobierz teraz

Żądanie natychmiastowego dostarczenia towaru.
Dokument Word do edycji.

Pismo z prośbą o natychmiastową dostawę towaru. Żądanie spełnienia zobowiązań ze strony dostawcy pod rygorem odstąpienia klient od umowy.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania, dokument do pobrania, Żądanie natychmiastowego dostarczenia towaru,
zadanie natychmiastowego dostarczenia towaru, dokument online,
dokument do pobrania,

Żądanie potwierdzenia dostawy

›› Pobierz teraz

Żądanie potwierdzenia dostawy.
Dokument Word do edycji.

Pismo z żadaniem o potwierdzenie dostawy towaru zgodnie z zamówieniem oraz zobowiązanie dotrzymania wszystkich warunków umowy.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zadanie potwierdzenia dostawy,
dokument do pobrania, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokument online, Żądanie potwierdzenia dostawy, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, dokumenty do pobrania,
dokument online do pobrania,

Zgłoszenie reklamacyjne obuwia.

›› Pobierz teraz

Zgłoszenie reklamacyjne obuwia.Jest to gotowy dokument w formacie *.doc , który można wydrukować oraz wypełnić, ewentualnie edytować plik na własne potrzeby reklamacyjne.

!!! ZANIM ZŁOŻYSZ REKLAMACJĘ !!!

W przypadku reklamacji obuwia zastosowanie mają przepisy zawarte w USTAWIE Z DNIA 27 LIPCA 2002r. O SZCZEGÓLNYCH WARUNKACH SPRZEDAŻY KONSUMENCKIEJ ORAZ O ZMIANIE KODEKSU CYWILNEGO. / Dz. U. Nr 141 z 5 września 2002r.,poz 1176/

Pamiętaj, że obuwie można reklamować do dwóch lat od daty zakupu, jednakże od momentu wykrycia wady do dwóch miesięcy.

Warunkiem niezbędnym a zarazem koniecznym do złożenia reklamacji jest posiadanie paragonu fiskalnego potwierdzającego datę i miejsce zakupu oraz kwotę.

REKLAMACJI NIE PODLEGA
1. Naturalne zużycie obuwia nawet w okresie dwóch lat od daty zakupu ( np. zużycie się fleczków )
2. Obuwie z wadami jawnymi ( widocznymi w momencie zakupu ) co do których można przyjąć , że kupujący wiedział o nich w chwili zakupu.
3. Uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania ( obicia, otarcia , uszkodzenia mechaniczne)
4. Wygoda obuwia - obuwie źle dopasowane do stopy.
5. Różnica w kolorze i strukturze skóry oraz załamania, zmarszczenia powstałe w trakcie użytkowania wynikające z naturalnych właściwości skóry.
6. Przemakanie obuwia.
7. Odbarwianie się wnętrza obuwia wykonanego ze skór podszewkowych naturalnych pod wpływem potu lub mocnego przemoczenia.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
buty, złamany obcas, dokumenty online do pobrania, reklamacje pumy, dokument online,
dokumenty online do pobrania, kozaki,
reklamacja obuwia,
pęknięcie buta,
otarcia butów,
polbuty, dokument online do pobrania, buty puma, pol-buty,
otarcie buta,

Protokół reklamacyjny

›› Pobierz teraz

Protokół z reklamacji jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocy programem Word. Protokół reklamacyjny zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Protokół reklamacyjny jest do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Protokół reklamacyjny, protokół z reklamacji,
protokół,
protokoły reklamacyjne,
wnioski do pobrania,
dokumenty do pobrania,

Protokół reklamacyjny uszkodzenie fabryczne

›› Pobierz teraz

Protokół reklamacyjny uszkodzenie fabryczne jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Protokół zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Protokół reklamacyjny uszkodzenie fabryczne jest do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, Protokół,
fabryczne, zareklamowanie, uszkodzenie, reklamacje,
Protokół reklamacyjny uszkodzenie fabryczne, wnioski do pobrania,
reklamacyjny,