Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2017-02-28

zakresobowiazkow.pl

Zakres obowiązków pracownika

Szukaj:

Kategorie:

› Zakresy Czynności Pracowników› W pracy› Umowy zlecenia› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Prawo pracy› Różne› BHP Instrukcje› PITy - rozliczenia za 2007 r› Horoskop - Znak zodiaku› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień› Referencje› Prawo pracy dla kobiet w ciąży› Listy motywacyjne i CV› Umowy związane z pracą› Wykup mieszkania› Deklaracje VAT, PIT, CIT› Dokumenty do Banku› Dokumenty przydatne przy budowie› Druki księgowe› Grzecznościowe› Informacje dla Urzędu Skarbowego› Krajowy Rejestr Karny› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia› NIP› Pisma do Urzędu Skarbowego› Pisma do TP S.A i innych operatorów› Pozwy sądowe› Prawo spółek handlowych› Prośby do Urzędu Skarbowego› Różne umowy› Sprawozdawczość Budżetowa› Studencik› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy użyczenia› Umowy związane ze świadczeniem usług› Upoważnienia› W urzędzie› Weksle› Wnioski do Urzędu Skarbowego› Wnioski sądowe› Zamówienia, reklamacje› ZUS - poradniki› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy

Zamówienia, reklamacje

Wzory dokumentów w tej kategorii przeznaczone są zarówno dla kupców, dystrybutorów jak i wykonawców wyrobów i usług. Pozwolą Państwo w łatwy i szybki sposób rozwiązać problemową sytuację, która zaistniała z winy jednej ze stron lub w wyniku nieprzewidzianych okoliczności.

Anulowanie części zamówienia

›› Pobierz teraz

Anulowanie części zamówienia.
Dokument Word do edycji.

Dokument dotyczący anulowania części zamówienia z powodu otrzymania niepełnej wysyłki.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zamówienie-anulowanie, anulowanie części zamówienia,
dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania, rezygnacja, rezygnacja z zamówienia, dokument do pobrania, dokument online do pobrania,
dokument do pobrania,
odwołanie z zamówienia,
rezygnacja z części zamówienia, dokument online, dokumenty online do pobrania,
Anulowanie części zamówienia,
dokumenty online do pobrania,

Anulowanie zamówienia z powodu opóźnienia dostawy

›› Pobierz teraz

Anulowanie zamówienia z powodu opóźnienia dostawy.
Dokument Word do edycji.

Dokument dotyczący anulowania zamówienia z powodu opóźnienia dostawy towaru.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Anulowanie zamówienia z powodu opóźnienia dostawy, zrezygnowanie z zamówienia z powodu opóźnienia w dostawie, dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
anulowanie zamówienia z powodu opóźnienia dostawy,
dokumenty do pobrania,
anulowanie zamowienia z powodu opoznienia dostawy, dokument online,
dokument online do pobrania, dokument do pobrania, rezygnacja, odwołanie z zamówienia, dokument do pobrania,

Anulowanie zamówienia z powodu opóźnienia realizacji

›› Pobierz teraz

Anulowanie zamówienia z powodu opóźnienia realizacji.
Dokument Word do edycji.

Dokument dotyczący anulowania zamówienia z powodu niedotrzymania terminu realizacji.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
anulowanie zamowienia z powodu opoznienia realizac,
dokument do pobrania,
anulowanie z powodu opóźnienia raealicacji,
Anulowanie zamówienia z powodu opóźnienia realizac,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,
nipodjęcie realizacji zamówienia,
dokument online do pobrania, dokument do pobrania,
anulowanie zamówienia z powodu opóźnienia realizacji, dokument do pobrania, dokument online,

Anulowanie zamówienia złożonego u akwizytora

›› Pobierz teraz

Anulowanie zamówienia złożonego u akwizytora.
Dokument Word do edycji.

Dokument dotyczący anulowania zamówienia u akwizytora.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
anulowanie zamówienia,
dokument do pobrania, dokument online do pobrania, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, Anulowanie zamówienia złożonego u akwizytora, anulowanie zamowienia zlozonego u akwizytora, złożonego u akwizytora, dokumenty online do pobrania,
rezygnacja z zamówienia,
dokument online, dokument do pobrania,

Informacja o nieprzyjęciu zwrotu towaru

›› Pobierz teraz

Informacja o nie przyjęciu zwrotu towaru.
Dokument Word do edycji.

Dokument dotyczący nie przyjęcia zwrotu towaru, gdy bez żadnego uzasadnienia klient anulował zamówienie.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
informacja o nie przyjęciu towaru, dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, nieprzyjęcie towaru, Informacja o nieprzyjęciu zwrotu towaru, dokumenty do pobrania, informacja o nieprzyjeciu zwrotu towaru,
dokument do pobrania, dokument do pobrania,
dokument online do pobrania, dokument do pobrania, dokument online,

Informacja o braku zamówionego towaru wraz z możliwością specjalnego zamówienia

›› Pobierz teraz

Informacja o braku zamówionego towaru wraz z możliwością specjalnego zamówienia.
Dokument Word do edycji.

Dokument dotyczący informacji o barku zamówionego towaru i możliwości zamówienia u producenta.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
informacja o braku zamowionego towaru wraz z mozli, dokumenty do pobrania,
informacja o braku zamawianego towaru w raz specjalnego zamówienia, dokument online do pobrania,
dokument online,
Informacja o braku zamówionego towaru wraz z możli,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
dokument do pobrania,

Informacja o chwilowym braku towaru

›› Pobierz teraz

Informacja o chwilowym braku towaru.
Dokument Word do edycji.

Dokument dotyczący informacji o barku zamówionego towaru z powodu dużego zainteresowania z możliwością zwrotu czeku lub dostarczenia zamówienia w późniejszym terminie.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
brak towaru,
dokument do pobrania,
chwilowy brak towaru,
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokument online,
dokumenty online do pobrania, informacja o chwilowym braku towaru, dokument do pobrania,
informacja baraku towaru,
dokument online do pobrania,
dokument do pobrania,

Informacja o nadejściu niepełnej przesyłki

›› Pobierz teraz

Informacja o nadejściu niepełnej przesyłki.
Dokument Word do edycji.

Dokument informujący o barku części towaru zamówionego w przesyłce i prośba o pilne uzupełnienie.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
niepełne zamówienie, informacja o nadejsciu niepelnej przesylki,
dokument online do pobrania, brak wszystkich przedmiotów w paczce,
dokumenty online do pobrania,
dokument online, dokument do pobrania,
dokument do pobrania,
zamówienie nie pełne, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, Informacja o nadejściu niepełnej przesyłki,
niecała przesyłka,
wysłanie nie calej przesyłki, dokumenty do pobrania,

Informacja o otrzymaniu części zamiennych

›› Pobierz teraz

Informacja o otrzymaniu części zamiennych.
Dokument Word do edycji.

Dokument dotyczący informacji otrzymaniu części zamiennych, które można pobrać z magazynu.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online do pobrania,
części zamienne, informacja o otrzymaniu czesci zamiennych, dokumenty do pobrania, dokument do pobrania,
Informacja o otrzymaniu części zamiennych, dokument do pobrania, dokument do pobrania,
dokument online,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,

Informacja o otrzymaniu partii uszkodzonego towaru

›› Pobierz teraz

Informacja o otrzymaniu partii uszkodzonego towaru.
Dokument Word do edycji.

Dokument dotyczący informacji otrzymaniu partii uszkodzonego towaru z wyposzczególnionymi usterkami. Prośba o wymianie towaru wraz z dodatkowego udzieleniem rabatu.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
towar jest uszkodzony, partia uszkodzonego towaru,
dokument online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokument online,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
uszkodzony towar, informacja o otrzymaniu partii uszkodzonego towaru, dokumenty do pobrania, dokument do pobrania,
dokument do pobrania,

Informacja o otrzymaniu wadliwego wyrobu

›› Pobierz teraz

Informacja o otrzymaniu wadliwego wyrobu,reklamacja.
Dokument Word do edycji.

Dokument dotyczący informacji otrzymaniu wadliwego wyrobu wraz z jego opisem i żądaniem uwzględnienia reklamacji.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online do pobrania, dokumenty do pobrania,
wadliwy wyrób,
dokument do pobrania, dokument do pobrania,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
wada produktu, dokument online, bubel,
dokumenty online do pobrania,
informacja o otrzymaniu wadliwego wyrobu,

Informacja o wstrzymaniu dostaw i rozwiązaniu umowy

›› Pobierz teraz

Informacja o wstrzymaniu dostaw i rozwiązaniu umowy.
Dokument Word do edycji.

Dokument dotyczący informacji o rozwiązaniu umowy i żądaniu natychmiastowego wstrzymania dalszych dostaw, ponieważ towar nie spełnia wymogów jakościowych.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
Informacja o wstrzymaniu dostaw i rozwiązaniu umow, informacja o wstrzymaniu dostaw i rozwiazaniu umow, dokumenty online do pobrania,
dokument online do pobrania, dokument do pobrania, dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania, dokument online,

Informacja o wstrzymaniu dostaw z powodu nieprzestrzegania umowy

›› Pobierz teraz

Informacja o wstrzymaniu dostaw z powodu nieprzestrzegania umowy.
Dokument Word do edycji.

Dokument dotyczący informacji o wstrzymaniu dostawy z powodu nieprzestrzegania warunków umowy. Warunkiem dalszej współpracy jest złożenie stosownego i wyczerpującego wyjaśnienia wraz z zobowiązaniem do przestrzegania warunków umowy w przyszłości.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, dokument online, dokument do pobrania,
dokument online do pobrania,
dokumenty do pobrania, informacja o wstrzymaniu dostaw z powodu nieprzest,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,

Informacja o wycofaniu z produkcji starego modelu urządzenia

›› Pobierz teraz

Informacja o wycofaniu z produkcji starego modelu urzadzenia.
Dokument Word do edycji.

Dokument dotyczący informacja o wycofaniu z produkcji starego modelu urządzenia.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, wycofanie o produkcji,
informacja,
informacyjne,
dokumenty do pobrania, dokument do pobrania, dokument online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
dokument do pobrania, być poinformowabym,
dokumenty online do pobrania,
informacja o wycofaniu z produkcji starego modelu, wycofanie produktu ze sprzedaży,

Informacja o wysyłce towaru

›› Pobierz teraz

Informacja o wysyłce towaru.
Dokument Word do edycji.

Dokument dotyczący informacja o wysyłce towaru wraz z danymi przewoźnika i terminie dostawy.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Informacja o wysyłce towaru, informacja o wysłaniu towaru,
dokumenty do pobrania, informacja o wysłaniu paczki,
informacja o wysyłce towaru,
dokument do pobrania,
informacja o wysylce towaru,
dokument do pobrania, dokument online,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokument online do pobrania,
dokument do pobrania,

Informacja o zablokowaniu towaru i sprzedaży na wolnym rynku

›› Pobierz teraz

Informacja o zablokowaniu towaru i sprzedaży na wolnym rynku.
Dokument Word do edycji.

Dokument dotyczący informacja o zablokowaniu towaru i sprzedaży na wolnym rynku powodu nie uiszczenia opłat magazynowania towaru.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Informacja o zablokowaniu towaru i sprzedaży na wo,
dokument online do pobrania, dokument do pobrania, dokument do pobrania,
informacja o zablokowaniu towaru i sprzedazy na wo,
dokumenty online do pobrania, dokument online, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,

Informacja o zagubieniu towaru podczas transportu

›› Pobierz teraz

Informacja o zagubieniu towaru podczas transportu.
Dokument Word do edycji.

Dokument dotyczący informacji o zagubieniu towaru podczas transportu. Zobowiązanie do odnalezienia przesyłki lub zwrotu pieniędzy w równowartości zagubionego towaru.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, informacja o zagubieniu towaru podczas transportu, dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
dokument online do pobrania, dokument do pobrania,
dokument online, dokument do pobrania,

Naprawa gwarancyjna

›› Pobierz teraz

Naprawa gwarancyjna.
Dokument Word do edycji.

Dokument potwierdzający odbiór wyrobu do naprawy gwarancyjnej.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokument online do pobrania,
dokumenty do pobrania, dokument do pobrania,
naprawa gwarancyjna, dokument online, dokumenty online do pobrania,

Nieprzyjęcie prośby dystrybutora dotyczącej zwrotu towaru

›› Pobierz teraz

Nieprzyjęcie prośby dystrybutora dotyczącej zwrotu towaru.
Dokument Word do edycji.

Dokument dotyczący nieprzyjęcia prośby dystrybutora dotyczącej zwrotu towaru.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
dokument do pobrania,
Nieprzyjęcie prośby dystrybutora dotyczącej zwrotu, dokumenty do pobrania, dokument online do pobrania, nieprzyjecie prosby dystrybutora dotyczacej zwrotu,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
dokument online,

Odmowa naprawy gwarancyjnej

›› Pobierz teraz

Odmowa naprawy gwarancyjnej.
Dokument Word do edycji.

Dokument informujący o odmowie naprawy gwarancyjnej, ponieważ niespełnione są wymogi wcześniej wymienionej usługi. Szczegóły odmowy.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, dokument online, nieuznanie gwarancji, dokumenty online do pobrania,
odmowa gwarancyjna, dokument do pobrania,
dokument do pobrania, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
nieuznanie gwarancji,
odmowa na gwarancje, dokument online do pobrania, odmowa naprawy gwarancyjnej,

Pisemne potwierdzenie zamówienia towaru

›› Pobierz teraz

Pisemne potwierdzenie zamówienia towaru.
Dokument Word do edycji.

Pisemne potwierdzenie zamówienia towaru wraz z załączeniem specyfikacji.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online do pobrania,
dokument online, dokument do pobrania,
pisemne potwierdzenie zamowienia towaru, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania, Pisemne potwierdzenie zamówienia towaru,
dokument do pobrania, dokument do pobrania,

Pismo do przewoźnika dotyczące zwrotu towaru

›› Pobierz teraz

Pismo do przewoźnika dotyczące zwrotu towaru.
Dokument Word do edycji.

Pismo na podstawie, którego prosi się przewoźnika o zwrot towaru, pokrywając koszty zwrotu.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, dokument online,
dokument do pobrania, dokument online do pobrania,
dokument do pobrania,
Pismo do przewoźnika dotyczące zwrotu towaru, dokument do pobrania,
pismo do przewoznika dotyczace zwrotu towaru, dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,

Pismo dotyczące wybrakowanego towaru

›› Pobierz teraz

Pismo dotyczące wybrakowanego towaru.
Dokument Word do edycji.

Pismo dotyczące wybrakowanego towaru niezgodnego z specyfikacja towaru zakupionego na podstawie umowy kupna-sprzedaży. Prośba o załatwienie reklamacji.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
Pismo dotyczące wybrakowanego towaru, pismo dotyczace wybrakowanego towaru,
dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania, dokument online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, dokument do pobrania, dokument do pobrania,

Potwierdzenie przyjęcia zamówienia

›› Pobierz teraz

Potwierdzenie przyjęcia zamówienia.
Dokument Word do edycji.

Dokument potwierdzające przyjęcie zamówienia i informujące o chwilowym braku towaru na stanie.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
potwierdzenie przyjecia zamowienia, dokument online do pobrania,
dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, Potwierdzenie przyjęcia zamówienia, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,

Potwierdzenie przyjęcia zamówienia - odmowa sprzedaży

›› Pobierz teraz

Potwierdzenie przyjęcia zamówienia - odmowa sprzedaży.
Dokument Word do edycji.

Dokument potwierdzający przyjęcie zamówienia przy jednakowej odmowie sprzedaży na kredyt.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, dokument online do pobrania,
dokument online, Potwierdzenie przyjęcia zamówienia - odmowa sprzed, potwierdzenie przyjecia zamowienia - odmowa sprzed,
dokumenty do pobrania,

Potwierdzenie zamówienia

›› Pobierz teraz

Potwierdzenie zamówienia.
Dokument Word do edycji.

Dokument potwierdzające przyjęcie zamówienia i potwierdzający terminy dostaw.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
dokument online,
dokument do pobrania, Potwierdzenie zamówienia, dokumenty online do pobrania,
potwierdzenie zamowienia,
dokumenty do pobrania, dokument online do pobrania, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,

Propozycja zamiany towaru

›› Pobierz teraz

Propozycja zamiany towaru.
Dokument Word do edycji.

Pismo z propozycja zamiany towaru na inny o podobnych parametrach.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, propozycja zamiany towaru, dokument online do pobrania,
zamiana towaru, dokument do pobrania, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
zamiana towaru, dokumenty do pobrania,
jak zamienić towar,
dokumenty online do pobrania, dokument online,

Prośba o dostarczenie instrukcji przewozowych

›› Pobierz teraz

Prośba o dostarczenie instrukcji przewozowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo z prośbą o instrukcje przewozowe dotyczące transportu towaru na podstawie umowy.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, prosba o dostarczenie instrukcji przewozowych,
dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokument online do pobrania, dokument do pobrania, dokument online,
dokumenty online do pobrania, Prośba o dostarczenie instrukcji przewozowych, dokument do pobrania,

Prośba o przedłużenie terminu dostawy

›› Pobierz teraz

Prośba o przedłużenie terminu dostawy.
Dokument Word do edycji.

Pismo informujące o niemożliwości wywiązania się z terminów realizacji zamówienia z wymienionych powodów.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
dokument online, Prośba o przedłużenie terminu dostawy,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania, dokument do pobrania,
dokument online do pobrania, dokument do pobrania,
prosba o przedluzenie terminu dostawy,

Przeproszenie klienta z powodu opóźnienia dostawy

›› Pobierz teraz

Przeproszenie klienta z powodu opóźnienia dostawy.
Dokument Word do edycji.

Pismo, w którym następuje przeproszenie klienta wraz z usprawiedliwieniem z powodu opóźnienia dostawy.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
Przeproszenie klienta z powodu opóźnienia dostawy, dokument online do pobrania, przeproszenie klienta z powodu opóźnienia dostawy,
przeproszenie klienta z powodu opoznienia dostawy,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
dokument online,
dokumenty do pobrania, dokument do pobrania,

Przeproszenie z powodu opóźnienia dostawy towaru

›› Pobierz teraz

Przeproszenie z powodu opóźnienia dostawy towaru.
Dokument Word do edycji.

Pismo, w którym następuje przeproszenie klienta z powodu nieprzewidzianego opóźnienia w dostawach od zagranicznego kontrahenta wraz z niemożnością określenia terminu wysyłki.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, dokument do pobrania,
dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania,
dokument online do pobrania, dokumenty online do pobrania, przeproszenie z powodu opoznienia dostawy towaru,
Przeproszenie z powodu opóźnienia dostawy towaru, dokumenty online do pobrania, dokument online,

Przesłanie wysyłki pocztą lotniczą oraz deklaracje o zwrocie kosztów.

›› Pobierz teraz

Przesłanie wysyłki pocztą lotniczą oraz deklaracje o zwrocie kosztów.
Dokument Word do edycji.

Pismo z informacją o przesłaniu wysyłki pocztą lotniczą oraz zawarta w nim deklaracje o zwrocie kosztów przez wysyłającego.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, dokument online do pobrania, Przesłanie wysyłki pocztą lotniczą oraz deklaracje,
dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
dokument do pobrania, przeslanie wysylki poczta lotnicza oraz deklaracje,
dokument online,

Przypomnienie o obowiązku dostarczenia spisu wyrobów

›› Pobierz teraz

Przypomnienie o obowiązku dostarczenia spisu wyrobów.
Dokument Word do edycji.

Pismo zawierające przypomnienie, iż wszystkie przesyłki winny być zaopatrzone w spis dostarczanych wyrobów oraz numer realizowanego zamówienia.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, dokument do pobrania,
dokument online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania, dokument online, dokument do pobrania, przypomnienie o obowiazku dostarczenia spisu wyrob, dokumenty online do pobrania, Przypomnienie o obowiązku dostarczenia spisu wyrob,

Reklamacja i zwrot towaru

›› Pobierz teraz

Reklamacja i zwrot towaru.
Dokument Word do edycji.

Pismo dotyczące reklamacji i zwrotu towaru z powodu nie spełnienia wymogów opisanych w dostarczonej wcześniej charakterystyce a także jakościowo różniących się od dostarczonych próbek. Zwrot na koszt producenta.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
dokument do pobrania, dokument do pobrania, dokument online,
reklamacja,
reklamacja i zwrot towaru, dokumenty online do pobrania,
dokument online do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,

Reklamacja i zwrot uszkodzonego towaru

›› Pobierz teraz

Reklamacja i zwrot uszkodzonego towaru.
Dokument Word do edycji.

Pismo dotyczące reklamacja i zwrot uszkodzonego towaru. Prośba o skorygowanie faktury i zwrotu kosztów.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokument online do pobrania,
dokument do pobrania, dokument do pobrania, dokument do pobrania,
reklamacja,
reklamacja i zwrot uszkodzonego towaru, dokumenty do pobrania, dokument online,

Reklamacja otrzymanego towaru

›› Pobierz teraz

Reklamacja otrzymanego towaru.
Dokument Word do edycji.

Pismo dotyczące reklamacji otrzymanego towaru niezgodnego z wymienioną specyfikacją, jaką klient żądał.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, dokument do pobrania, reklamacja, dokument do pobrania, dokument online, dokumenty online do pobrania,
reklamacja otrzymanego towaru,
dokument online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,

Skarga z powodu złej jakości wyrobów

›› Pobierz teraz

Skarga z powodu złej jakości wyrobów.
Dokument Word do edycji.

Pismo ze skargą, ponieważ towar, który został otrzymany przez zamawiającego w ostatniej dostawie nie odpowiadał normom jakościowym i próbce.Ostatnie ostrzeżenie tolerowania takiego typu niechlujstwa.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
dokument do pobrania,
dokument online,
dokument online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
reklamacja,
skarga z powodu zlej jakosci wyrobow,
dokumenty online do pobrania,
Skarga z powodu złej jakości wyrobów, dokumenty do pobrania,

Uznanie reklamacji i zamiana towaru

›› Pobierz teraz

Uznanie reklamacji i zamiana towaru.
Dokument Word do edycji.

Pismo zawierające uznanie reklamacji i zmiana towaru na koszt producenta. Wyjaśnienia iż przyczyną tego stanu towaru były niewłaściwe warunki transportu.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, dokument online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,
Uznanie reklamacji i zamiana towaru, dokument do pobrania, dokument do pobrania, dokument online,

Uznanie uzasadnionej reklamacji

›› Pobierz teraz

Uznanie uzasadnionej reklamacji.
Dokument Word do edycji.

Uznanie reklamacji po wcześniejszym sprawdzeniu przez ekipę serwisową urządzenia. Anulowanie przez fiormę wszystkie kosztów napraw i konserwacji urządzenia, które miały miejsce dotychczas.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
dokument online do pobrania, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
Uznanie uzasadnionej reklamacji, dokumenty do pobrania,

Wstrzymanie dostawy

›› Pobierz teraz

Wstrzymanie dostawy.
Dokument Word do edycji.

Pismo informujące o wstrzymaniu wysyłki zamówionego towaru z powodu nie uregulowania wymaganej płatności, niedotrzymania warunków umowy, niedostarczenia wymaganych dokumentów przewozowych.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
informacja o wstrzymaniu dostawy,
Wstrzymanie dostawy, dokumenty do pobrania,
dokument online do pobrania,

Wykonanie usługi montażu części zamiennej

›› Pobierz teraz

Wykonanie usługi montażu części zamiennej.
Dokument Word do edycji.

Pismo informujące klienta o otrzymaniu niezbędnej części koniecznej do naprawy jego urządzenia. Prośba o uzgodnienie terminu wymian części z warsztatem.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, części zamienne, dokumenty do pobrania, Wykonanie usługi montażu części zamiennej,
wykonanie uslugi montazu czesci zamiennej,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokument online do pobrania,

Wysyłka zamówionego towaru z możliwością zwrotu

›› Pobierz teraz

Wysyłka zamówionego towaru z możliwością zwrotu.
Dokument Word do edycji.

Pismo z informacją do klienta o wysyłce zamówionego towaru z możliwością zwrotu na koszt wysyłającego a także z możliwości zwrotu pieniężnego w razie nie spełnienia oczekiwań klienta.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wysylka zamowionego towaru z mozliwoscia zwrotu, dokument online,
dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania,
dokument do pobrania,
Wysyłka zamówionego towaru z możliwością zwrotu, dokumenty online do pobrania, dokument online do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,

Zamówienie towaru, warunki płatności i transportu

›› Pobierz teraz

Zamówienie towaru, warunki płatności i transportu.
Dokument Word do edycji.

Pismo zawierające zamówienie towaru i warunki płatności transportu.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
dokument do pobrania, dokument online do pobrania,
warunki płatności i transportu, dokumenty online do pobrania,
Zamówienie towaru,
dokument do pobrania, dokumenty do pobrania, dokument online, zamowienie towaru warunki platnosci i transportu, dokumenty online do pobrania,

Zwrot towaru przekazanego na próbę

›› Pobierz teraz

Zwrot towaru przekazanego na próbę.
Dokument Word do edycji.

Pismo potencjalnego klienta dotyczące zwrotu towaru przekazanego mu na próbę.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online do pobrania, Zwrot towaru przekazanego na próbę, dokument do pobrania, dokument do pobrania, dokument do pobrania, dokument online, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
zwrot towaru przekazanego na probe,

Zwrot towaru z różnych powodów

›› Pobierz teraz

Zwrot towaru z różnych powodów.
Dokument Word do edycji.

Pismo dotyczące zwrotu towaru z powodu nie dostarczenia go w żądanym terminie, posiadania opisanych wad, towar jest niezgodny z próbką i nie posiada właściwości opisanych na opakowaniu, bark informacji od dostawcy o przyjęciu zamówienia, ceny towaru są niezgodne z cenami katalogowymi oraz z otrzymaną ofertą, otrzymany towar stanowi jedynie część zamówienia i itd.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, dokument do pobrania,
Zwrot towaru z różnych powodów,
dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,
zwrot towaru z roznych powodow, dokument do pobrania, dokument online do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokument online,

Zwrot z powodu pomyłki sprzedawcy

›› Pobierz teraz

Zwrot z powodu pomyłki sprzedawcy.
Dokument Word do edycji.

Pismo dotyczące zwrotu towaru przez klienta z powodu pomyłki sprzedawcy, w wyniku czego został zapakowany inny artykuł. Załączenie rekompensaty wysokości pełnej ceny zakupionego towaru.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
dokument online, zwrot z powodu pomylki sprzedawcy,
dokument do pobrania, dokument do pobrania, Zwrot z powodu pomyłki sprzedawcy, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokument online do pobrania,

Prośba o przedłużenie terminu dostawy

›› Pobierz teraz

Prośba o przedłużenie terminu dostawy.
Dokument Word do edycji.

Pismo z prośbą o przedłużenie terminu dostawy.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokument online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
Prośba o przedłużenie terminu dostawy, prosba o przedluzenie terminu dostawy, proźba o przedłużenie terminu dostawy,
dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania, dłuższy termin dostawy towaru, dokument online,

Zwrot zamówienia z powodu niemożności jego realizacji

›› Pobierz teraz

Zwrot zamówienia z powodu niemożności jego realizacji.
Dokument Word do edycji.

Pismo informujące o zwrocie zamówienia z powodu niemożności jego realizacji z wymienionych powodów.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online do pobrania,
dokumenty do pobrania,
zwrot zamowienia z powodu niemoznosci jego realiza, dokument do pobrania, dokument online,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, Zwrot zamówienia z powodu niemożności jego realiza, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,

Zwrot zamówienia z powodu nieuregulowanej poprzedniej płatności

›› Pobierz teraz

Zwrot zamówienia z powodu nieuregulowanej poprzedniej płatności.
Dokument Word do edycji.

Pismo dotyczące zwrotu zamówienia z powodu nieuregulowanej poprzedniej płatności. Wstrzymanie kredytu firmom, które mają nieuregulowane wcześniejsze zobowiązania.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
Zwrot zamówienia z powodu nieuregulowanej poprzedn, dokument do pobrania, dokument online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, dokument online, zwrot zamowienia z powodu nieuregulowanej poprzedn,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,

Zwrot zamówienia z powodu wymaganej przedpłaty

›› Pobierz teraz

Zwrot zamówienia z powodu wymaganej przedpłaty.
Dokument Word do edycji.

Pismo dotyczące zwrotu zamówienia i prośby o przysłanie ponownego zamówienia uwzględniającego pełną przedpłatę lub otwarcie nieodwołalnej akredytywy. Ponieważ Zamówienia zagraniczne realizowane są wyłącznie na podstawie pełnej przedpłaty i pokrycia kosztów transportu.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, dokument online do pobrania,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, dokument online,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,
zwrot zamowienia z powodu wymaganej przedplaty,
Zwrot zamówienia z powodu wymaganej przedpłaty,

Żądanie natychmiastowego dostarczenia towaru

›› Pobierz teraz

Żądanie natychmiastowego dostarczenia towaru.
Dokument Word do edycji.

Pismo z prośbą o natychmiastową dostawę towaru. Żądanie spełnienia zobowiązań ze strony dostawcy pod rygorem odstąpienia klient od umowy.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
zadanie natychmiastowego dostarczenia towaru,
dokument do pobrania, Żądanie natychmiastowego dostarczenia towaru, dokument do pobrania, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokument online, dokumenty online do pobrania, dokument online do pobrania,

Żądanie potwierdzenia dostawy

›› Pobierz teraz

Żądanie potwierdzenia dostawy.
Dokument Word do edycji.

Pismo z żadaniem o potwierdzenie dostawy towaru zgodnie z zamówieniem oraz zobowiązanie dotrzymania wszystkich warunków umowy.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
Żądanie potwierdzenia dostawy,
zadanie potwierdzenia dostawy,
dokument do pobrania,
dokument do pobrania, dokument online do pobrania,

Zgłoszenie reklamacyjne obuwia.

›› Pobierz teraz

Zgłoszenie reklamacyjne obuwia.Jest to gotowy dokument w formacie *.doc , który można wydrukować oraz wypełnić, ewentualnie edytować plik na własne potrzeby reklamacyjne.

!!! ZANIM ZŁOŻYSZ REKLAMACJĘ !!!

W przypadku reklamacji obuwia zastosowanie mają przepisy zawarte w USTAWIE Z DNIA 27 LIPCA 2002r. O SZCZEGÓLNYCH WARUNKACH SPRZEDAŻY KONSUMENCKIEJ ORAZ O ZMIANIE KODEKSU CYWILNEGO. / Dz. U. Nr 141 z 5 września 2002r.,poz 1176/

Pamiętaj, że obuwie można reklamować do dwóch lat od daty zakupu, jednakże od momentu wykrycia wady do dwóch miesięcy.

Warunkiem niezbędnym a zarazem koniecznym do złożenia reklamacji jest posiadanie paragonu fiskalnego potwierdzającego datę i miejsce zakupu oraz kwotę.

REKLAMACJI NIE PODLEGA
1. Naturalne zużycie obuwia nawet w okresie dwóch lat od daty zakupu ( np. zużycie się fleczków )
2. Obuwie z wadami jawnymi ( widocznymi w momencie zakupu ) co do których można przyjąć , że kupujący wiedział o nich w chwili zakupu.
3. Uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania ( obicia, otarcia , uszkodzenia mechaniczne)
4. Wygoda obuwia - obuwie źle dopasowane do stopy.
5. Różnica w kolorze i strukturze skóry oraz załamania, zmarszczenia powstałe w trakcie użytkowania wynikające z naturalnych właściwości skóry.
6. Przemakanie obuwia.
7. Odbarwianie się wnętrza obuwia wykonanego ze skór podszewkowych naturalnych pod wpływem potu lub mocnego przemoczenia.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
reklamacje adidas, pekniecie buta, szpilki, reklamacja obuwia,
puma, dokumenty do pobrania,
obcas,
adidasy, dokumenty online do pobrania, reklamacje pumy, polbuty, dokument online do pobrania, zlamany obcas, buty nike, reklamacje puma,

Protokół reklamacyjny

›› Pobierz teraz

Protokół z reklamacji jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocy programem Word. Protokół reklamacyjny zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Protokół reklamacyjny jest do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, Protokół reklamacyjny, protokół, wnioski do pobrania,
protokoły reklamacyjne,
protokół z reklamacji,

Protokół reklamacyjny uszkodzenie fabryczne

›› Pobierz teraz

Protokół reklamacyjny uszkodzenie fabryczne jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Protokół zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Protokół reklamacyjny uszkodzenie fabryczne jest do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wnioski do pobrania, zareklamowanie, Protokół reklamacyjny uszkodzenie fabryczne,
dokument do pobrania,
Protokół, reklamacyjny, fabryczne,
reklamacje,
uszkodzenie,