Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2014-09-08

zakresobowiazkow.pl

Zakres obowiązków pracownika

Szukaj:

Kategorie:

› Zakresy Czynności Pracowników› W pracy› Umowy zlecenia› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Prawo pracy› Różne› BHP Instrukcje› PITy - rozliczenia za 2007 r› Horoskop - Znak zodiaku› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień› Referencje› Prawo pracy dla kobiet w ciąży› Listy motywacyjne i CV› Umowy związane z pracą› Wykup mieszkania› Deklaracje VAT, PIT, CIT› Dokumenty do Banku› Dokumenty przydatne przy budowie› Druki księgowe› Grzecznościowe› Informacje dla Urzędu Skarbowego› Krajowy Rejestr Karny› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia› NIP› Pisma do Urzędu Skarbowego› Pisma do TP S.A i innych operatorów› Pozwy sądowe› Prawo spółek handlowych› Prośby do Urzędu Skarbowego› Różne umowy› Sprawozdawczość Budżetowa› Studencik› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy użyczenia› Umowy związane ze świadczeniem usług› Upoważnienia› W urzędzie› Weksle› Wnioski do Urzędu Skarbowego› Wnioski sądowe› Zamówienia, reklamacje› ZUS - poradniki› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy

ZUS - wnioski i formularze

Wnioski i formularze, które składasz w ZUS. Zakład Ubezpieczeń Społecznych podobnie jak Urząd Skarbowy wymaga składanie dokumentów - formularzy wg wzorów urzędowych.

Zaświadczenie o stanie zdrowia dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego wydawane przez lekarza prowadzącego leczenie

›› Pobierz teraz

Formularz można pobrać a następnie z wykorzystaniem programu Adobe Acrobat Reader wypełnić elektronicznie. Po wydrukowaniu podpisać, a następnie przekazać do właściwej jednostki ZUS.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: ZUS - wnioski i formularze

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zakład ubezpieczeń spolecznych, dokumenty online do pobrania, n-9 - zaswiadczenie o stanie zdrowia dla celow swi,
dokument do pobrania, dokument online,
zaklad ubezpieczeń społecznych,
dokument online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, zakład ubezpieczen społecznych, dokumenty do pobrania, zakład ubezpieczeń społecznych,
dokument do pobrania,
dokument do pobrania,
N-9 - Zaświadczenie o stanie zdrowia dla celów świ,

Wywiad zawodowy dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego

›› Pobierz teraz

Formularz można pobrać a następnie z wykorzystaniem programu Adobe Acrobat Reader wypełnić elektronicznie. Po wydrukowaniu podpisać, a następnie przekazać do właściwej jednostki ZUS.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: ZUS - wnioski i formularze

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, zakład ubezpieczen społecznych,
zaklad ubezpieczeń społecznych,
zakład ubezpieczeń społecznych,
dokument online do pobrania, dokument online,
n-10 - wywiad zawodowy dla celow swiadczen z ubezp,
zakład ubezpieczeń spolecznych, dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania, N-10 - Wywiad zawodowy dla celów świadczeń z ubezp,
dokument do pobrania, dokument do pobrania,

Wniosek o rentę socjalną

›› Pobierz teraz

Formularz można pobrać a następnie z wykorzystaniem programu Adobe Acrobat Reader wypełnić elektronicznie. Po wydrukowaniu podpisać, a następnie przekazać do właściwej jednostki ZUS.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: ZUS - wnioski i formularze

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
zakład ubezpieczen społecznych, dokumenty do pobrania, dokument online, dokument do pobrania,
wniosek o przyznanie renty socjalnej, zakład ubezpieczeń spolecznych,
zakład ubezpieczeń społecznych, wniosek o rente socjalna, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
wniosek o rentę socjalną, Wniosek o rentę socjalną,
dokument do pobrania, dokument online do pobrania,

Wniosek o wydanie książki inwalidy wojennego/wojskowego - legitymacji osoby represjonowanej

›› Pobierz teraz

Formularz można pobrać a następnie z wykorzystaniem programu Adobe Acrobat Reader wypełnić elektronicznie. Po wydrukowaniu podpisać, a następnie przekazać do właściwej jednostki ZUS.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: ZUS - wnioski i formularze

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, dokument do pobrania, zakład ubezpieczeń spolecznych, dokument online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, zakład ubezpieczeń społecznych,
Wniosek o wydanie książki inwalidy wojennego/wojsk,
zaklad ubezpieczeń społecznych, wniosek o wydanie ksiazki inwalidy wojennego/wojsk,
dokument online,
zakład ubezpieczen społecznych, dokumenty do pobrania,

Wniosek o wydanie legitymacji ubezpieczeniowej dla pracownika (ubezpieczonego)

›› Pobierz teraz

Formularz można pobrać a następnie z wykorzystaniem programu Adobe Acrobat Reader wypełnić elektronicznie. Po wydrukowaniu podpisać, a następnie przekazać do właściwej jednostki ZUS.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: ZUS - wnioski i formularze

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, dokument do pobrania,
dokument do pobrania,
dokument online do pobrania, dokument do pobrania, zakład ubezpieczeń społecznych,
dokumenty online do pobrania,
zakład ubezpieczeń spolecznych, zaklad ubezpieczeń społecznych, zakład ubezpieczen społecznych,
dokument online,
zus e-22 - wniosek o wydanie legitymacji ubezpiecz,
dokumenty online do pobrania,

Wniosek o wydanie legitymacji ubezpieczeniowej dla członków rodziny

›› Pobierz teraz

Formularz można pobrać a następnie z wykorzystaniem programu Adobe Acrobat Reader wypełnić elektronicznie. Po wydrukowaniu podpisać, a następnie przekazać do właściwej jednostki ZUS.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: ZUS - wnioski i formularze

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online do pobrania,
zakład ubezpieczeń spolecznych, dokument do pobrania,
zakład ubezpieczeń społecznych,
zaklad ubezpieczeń społecznych,
dokument do pobrania, dokumenty do pobrania,
zakład ubezpieczen społecznych, zus e-22a - wniosek o wydanie legitymacji ubezpiec,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokument online, dokument do pobrania,

Pismo w sprawie zapotrzebowania na druki legitymacji ubezpieczeniowych

›› Pobierz teraz

Formularz można pobrać a następnie z wykorzystaniem programu Adobe Acrobat Reader wypełnić elektronicznie. Po wydrukowaniu podpisać, a następnie przekazać do właściwej jednostki ZUS.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: ZUS - wnioski i formularze

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zakład ubezpieczen społecznych, zus e-24 - pismo w sprawie zapotrzebowania na druk, dokument do pobrania, zaklad ubezpieczeń społecznych,
zakład ubezpieczeń społecznych,
dokument online, zakład ubezpieczeń spolecznych,

Imienny wykaz wydanych legitymacji

›› Pobierz teraz

Formularz można pobrać a następnie z wykorzystaniem programu Adobe Acrobat Reader wypełnić elektronicznie. Po wydrukowaniu podpisać, a następnie przekazać do właściwej jednostki ZUS.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: ZUS - wnioski i formularze

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zakład ubezpieczeń spolecznych, zus e-25 - imienny wykaz wydanych legitymacji,
dokument do pobrania, dokument online, zakład ubezpieczen społecznych,
zakład ubezpieczeń społecznych,
zaklad ubezpieczeń społecznych,

Wniosek o ustalenie kapitału początkowego

›› Pobierz teraz

Formularz można pobrać a następnie z wykorzystaniem programu Adobe Acrobat Reader wypełnić elektronicznie. Po wydrukowaniu podpisać, a następnie przekazać do właściwej jednostki ZUS.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: ZUS - wnioski i formularze

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
dokument online, zakład ubezpieczeń społecznych, zaklad ubezpieczeń społecznych, zakład ubezpieczeń spolecznych,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
dokument online do pobrania,
zus kp-1 - wniosek o ustalenie kapitalu poczatkowe, dokumenty do pobrania, zakład ubezpieczen społecznych, ZUS Kp-1 - Wniosek o ustalenie kapitału początkowe,

Wniosek o ponowne ustalenie kapitału początkowego

›› Pobierz teraz

Formularz można pobrać a następnie z wykorzystaniem programu Adobe Acrobat Reader wypełnić elektronicznie. Po wydrukowaniu podpisać, a następnie przekazać do właściwej jednostki ZUS.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: ZUS - wnioski i formularze

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
zus kp-3 - wniosek o ponowne ustalenie kapitalu po,
dokument do pobrania,
dokument online do pobrania,
ZUS KP-3 - Wniosek o ponowne ustalenie kapitału po,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, dokumenty do pobrania, zakład ubezpieczeń społecznych, zaklad ubezpieczeń społecznych, zakład ubezpieczen społecznych, zakład ubezpieczeń spolecznych,

Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne

›› Pobierz teraz

Formularz można pobrać a następnie z wykorzystaniem programu Adobe Acrobat Reader wypełnić elektronicznie. Po wydrukowaniu podpisać, a następnie przekazać do właściwej jednostki ZUS.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: ZUS - wnioski i formularze

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
zakład ubezpieczen społecznych, dokumenty online do pobrania,
zaklad ubezpieczeń społecznych, ZUS Np-7 - Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne, zakład ubezpieczeń spolecznych, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
dokument do pobrania,
dokument online do pobrania, zakład ubezpieczeń społecznych, zus np-7 - wniosek o swiadczenie rehabilitacyjne, dokument online,

Wniosek o emeryturę - rentę z tytułu niezdolności do pracy

›› Pobierz teraz

Formularz można pobrać a następnie z wykorzystaniem programu Adobe Acrobat Reader wypełnić elektronicznie. Po wydrukowaniu podpisać, a następnie przekazać do właściwej jednostki ZUS.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: ZUS - wnioski i formularze

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, dokument do pobrania, zakład ubezpieczen społecznych, ZUS Rp-1 - Wniosek o emeryturę - rentę z tytułu ni,
zakład ubezpieczeń spolecznych, zaklad ubezpieczeń społecznych, dokument do pobrania,
dokument online do pobrania,
zus rp-1 - wniosek o emeryture - rente z tytulu ni,
zakład ubezpieczeń społecznych, dokument online,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,

Wniosek o ponowne ustalenie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy

›› Pobierz teraz

Formularz można pobrać a następnie z wykorzystaniem programu Adobe Acrobat Reader wypełnić elektronicznie. Po wydrukowaniu podpisać, a następnie przekazać do właściwej jednostki ZUS.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: ZUS - wnioski i formularze

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
zakład ubezpieczeń spolecznych,
dokumenty do pobrania, zus rp-1a - wniosek o ponowne ustalenie prawa do r, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, dokument do pobrania,
zakład ubezpieczeń społecznych, dokument online do pobrania, zaklad ubezpieczeń społecznych, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
zakład ubezpieczen społecznych,

Wniosek o rentę rodzinną

›› Pobierz teraz

Formularz można pobrać a następnie z wykorzystaniem programu Adobe Acrobat Reader wypełnić elektronicznie. Po wydrukowaniu podpisać, a następnie przekazać do właściwej jednostki ZUS.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: ZUS - wnioski i formularze

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
ZUS Rp-2 - Wniosek o rentę rodzinną,
zaklad ubezpieczeń społecznych, dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokument online, dokumenty online do pobrania,
dokument online do pobrania,
dokument do pobrania, dokument do pobrania,
zus rp-2 - wniosek o rente rodzinna,
zakład ubezpieczen społecznych, zakład ubezpieczeń społecznych,
zakład ubezpieczeń spolecznych,

Załącznik do wniosku o rentę rodzinną

›› Pobierz teraz

Formularz można pobrać a następnie z wykorzystaniem programu Adobe Acrobat Reader wypełnić elektronicznie. Po wydrukowaniu podpisać, a następnie przekazać do właściwej jednostki ZUS.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: ZUS - wnioski i formularze

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
ZUS Rp-2a - Załącznik do wniosku o rentę rodzinną,
zus rp-2a - zalacznik do wniosku o rente rodzinna, zakład ubezpieczen społecznych, dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
zakład ubezpieczeń społecznych, zaklad ubezpieczeń społecznych, zakład ubezpieczeń spolecznych, dokument do pobrania, dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania,
dokument online,
dokument do pobrania,
dokument online do pobrania,

Kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych

›› Pobierz teraz

Formularz można pobrać a następnie z wykorzystaniem programu Adobe Acrobat Reader wypełnić elektronicznie. Po wydrukowaniu podpisać, a następnie przekazać do właściwej jednostki ZUS.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: ZUS - wnioski i formularze

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zus rp-6 - kwestionariusz dotyczacy okresow skladk, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, zakład ubezpieczeń społecznych,
dokumenty online do pobrania, dokument online do pobrania, zakład ubezpieczen społecznych,
dokument online, zakład ubezpieczeń spolecznych, dokument do pobrania,
dokument do pobrania, zaklad ubezpieczeń społecznych, dokumenty do pobrania, ZUS Rp-6 - Kwestionariusz dotyczący okresów składk,

Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu

›› Pobierz teraz

Formularz można pobrać a następnie z wykorzystaniem programu Adobe Acrobat Reader wypełnić elektronicznie. Po wydrukowaniu podpisać, a następnie przekazać do właściwej jednostki ZUS.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: ZUS - wnioski i formularze

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
dokument do pobrania, ZUS Rp-7 - Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrod, zus rp-7 - zaswiadczenie o zatrudnieniu i wynagrod,
zakład ubezpieczeń społecznych, dokument online,
dokument do pobrania,
zaklad ubezpieczeń społecznych,
dokumenty online do pobrania, zakład ubezpieczen społecznych,
dokumenty do pobrania, zakład ubezpieczeń spolecznych, dokument online do pobrania, dokumenty online do pobrania,

Zeznanie świadka w sprawie emerytalno-rentowej

›› Pobierz teraz

Formularz można pobrać a następnie z wykorzystaniem programu Adobe Acrobat Reader wypełnić elektronicznie. Po wydrukowaniu podpisać, a następnie przekazać do właściwej jednostki ZUS.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: ZUS - wnioski i formularze

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
ZUS Rp-8 - Zeznanie świadka w sprawie emerytalno-r, dokument do pobrania, dokumenty do pobrania,
dokument online do pobrania, zakład ubezpieczeń społecznych, zaklad ubezpieczeń społecznych,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
zakład ubezpieczeń spolecznych, zus rp-8 - zeznanie swiadka w sprawie emerytalno-r,
dokument do pobrania, dokument online, zakład ubezpieczen społecznych, dokumenty online do pobrania,

Oświadczenie wnioskodawcy w sprawie braku dokumentów

›› Pobierz teraz

Formularz można pobrać a następnie z wykorzystaniem programu Adobe Acrobat Reader wypełnić elektronicznie. Po wydrukowaniu podpisać, a następnie przekazać do właściwej jednostki ZUS.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: ZUS - wnioski i formularze

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania, zakład ubezpieczeń społecznych,
zakład ubezpieczen społecznych,
dokument do pobrania,
dokument do pobrania, zakład ubezpieczeń spolecznych,
dokument online, zaklad ubezpieczeń społecznych,
ZUS Rp-9 - Oświadczenie wnioskodawcy w sprawie bra,
dokument do pobrania, zus rp-9 - oswiadczenie wnioskodawcy w sprawie bra,
dokument online do pobrania,

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny emeryta-rencisty- osoby uprawnionej do renty socjalnej

›› Pobierz teraz

Formularz można pobrać a następnie z wykorzystaniem programu Adobe Acrobat Reader wypełnić elektronicznie. Po wydrukowaniu podpisać, a następnie przekazać do właściwej jednostki ZUS.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: ZUS - wnioski i formularze

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
zakład ubezpieczen społecznych,
zaklad ubezpieczeń społecznych,
ZUS Rp-13 - Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotneg, zus rp-13 - zgloszenie do ubezpieczenia zdrowotneg, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokument online, dokument do pobrania,
zakład ubezpieczeń społecznych, dokument online do pobrania, dokument do pobrania,
zakład ubezpieczeń spolecznych,

Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątkowym i o sytuacji materialnej

›› Pobierz teraz

Formularz można pobrać a następnie z wykorzystaniem programu Adobe Acrobat Reader wypełnić elektronicznie. Po wydrukowaniu podpisać, a następnie przekazać do właściwej jednostki ZUS.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: ZUS - wnioski i formularze

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zaklad ubezpieczeń społecznych, dokumenty online do pobrania,
mająt,
zus rp-15 - oswiadczenie o stanie rodzinnym majatk, zakład ubezpieczen społecznych,
dokument online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, zakład ubezpieczeń spolecznych,
dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania, ZUS Rp-15 - Oświadczenie o stanie rodzinnym,
dokument online,
dokument do pobrania,
zakład ubezpieczeń społecznych,

Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątkowym i o sytuacji materialnej

›› Pobierz teraz

Formularz można pobrać a następnie z wykorzystaniem programu Adobe Acrobat Reader wypełnić elektronicznie. Po wydrukowaniu podpisać, a następnie przekazać do właściwej jednostki ZUS.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: ZUS - wnioski i formularze

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zakład ubezpieczeń spolecznych, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, mająt, zus rp-15 - oswiadczenie o stanie rodzinnym majatk, dokument online do pobrania, zaklad ubezpieczeń społecznych, dokumenty do pobrania,
ZUS Rp-15 - Oświadczenie o stanie rodzinnym, zakład ubezpieczeń społecznych, dokument online,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
zakład ubezpieczen społecznych,

Wniosek o świadczenie przedemerytalne

›› Pobierz teraz

Formularz można pobrać a następnie z wykorzystaniem programu Adobe Acrobat Reader wypełnić elektronicznie. Po wydrukowaniu podpisać, a następnie przekazać do właściwej jednostki ZUS.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: ZUS - wnioski i formularze

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zaklad ubezpieczeń społecznych, zakład ubezpieczeń społecznych, zus rp-26 - wniosek o swiadczenie przedemerytalne, dokument do pobrania, ZUS Rp-26 - Wniosek o świadczenie przedemerytalne, dokument online,
zakład ubezpieczen społecznych, zakład ubezpieczeń spolecznych,

Wniosek w sprawie wypłaty części renty rodzinnej

›› Pobierz teraz

Formularz można pobrać a następnie z wykorzystaniem programu Adobe Acrobat Reader wypełnić elektronicznie. Po wydrukowaniu podpisać, a następnie przekazać do właściwej jednostki ZUS.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: ZUS - wnioski i formularze

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online do pobrania,
ZUS Rw-3 - Wniosek w sprawie wypłaty części renty,
zakład ubezpieczen społecznych, dokument do pobrania, zaklad ubezpieczeń społecznych,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
zakład ubezpieczeń spolecznych, zus rw-3 - wniosek w sprawie wyplaty czesci renty, dokument online,
zakład ubezpieczeń społecznych, dokument do pobrania, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,

Oświadczenie emeryta - rencisty

›› Pobierz teraz

Formularz można pobrać a następnie z wykorzystaniem programu Adobe Acrobat Reader wypełnić elektronicznie. Po wydrukowaniu podpisać, a następnie przekazać do właściwej jednostki ZUS.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: ZUS - wnioski i formularze

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
ZUS Rw-73 - Oświadczenie emeryta - rencisty,
dokumenty online do pobrania,
zakład ubezpieczen społecznych, zakład ubezpieczeń społecznych, dokument online, dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania,
dokument online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
zakład ubezpieczeń spolecznych, zaklad ubezpieczeń społecznych, dokument do pobrania,
zus rw-73 - oswiadczenie emeryta - rencisty,

Wniosek płatnika składek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek

›› Pobierz teraz

Formularz można pobrać a następnie z wykorzystaniem programu Adobe Acrobat Reader wypełnić elektronicznie. Po wydrukowaniu podpisać, a następnie przekazać do właściwej jednostki ZUS.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: ZUS - wnioski i formularze

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
ZUS S-72b - Wniosek płatnika składek o wydanie zaś,
dokument online,
zakład ubezpieczeń społecznych,
zakład ubezpieczen społecznych, zaklad ubezpieczeń społecznych, dokument do pobrania,
dokument online do pobrania, dokumenty do pobrania, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, zus s-72b - wniosek platnika skladek o wydanie zas, dokumenty online do pobrania, zakład ubezpieczeń spolecznych,

Zaświadczenie płatnika składek

›› Pobierz teraz

Formularz można pobrać a następnie z wykorzystaniem programu Adobe Acrobat Reader wypełnić elektronicznie. Po wydrukowaniu podpisać, a następnie przekazać do właściwej jednostki ZUS.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: ZUS - wnioski i formularze

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,
zakład ubezpieczeń społecznych, zus z-3 - zaswiadczenie platnika skladek,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
zaklad ubezpieczeń społecznych, zakład ubezpieczeń spolecznych,
ZUS Z-3 - Zaświadczenie płatnika składek,
zakład ubezpieczen społecznych,
dokument online do pobrania,

Zaświadczenie płatnika składek

›› Pobierz teraz

Formularz można pobrać a następnie z wykorzystaniem programu Adobe Acrobat Reader wypełnić elektronicznie. Po wydrukowaniu podpisać, a następnie przekazać do właściwej jednostki ZUS.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: ZUS - wnioski i formularze

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
ZUS Z-3a - Zaświadczenie płatnika składek,
zus z-3a - zaswiadczenie platnika skladek,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, dokument online do pobrania, dokument online, zakład ubezpieczeń spolecznych,
zaklad ubezpieczeń społecznych,
dokument do pobrania, dokument do pobrania, zakład ubezpieczeń społecznych,
dokumenty online do pobrania, zakład ubezpieczen społecznych,
dokumenty do pobrania,

Oświadczenie w związku z roszczeniem o zasiłek chorobowy/świadczenie rehabilitacyjne

›› Pobierz teraz

Formularz można pobrać a następnie z wykorzystaniem programu Adobe Acrobat Reader wypełnić elektronicznie. Po wydrukowaniu podpisać, a następnie przekazać do właściwej jednostki ZUS.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: ZUS - wnioski i formularze

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, dokument do pobrania, zaklad ubezpieczeń społecznych, dokument online do pobrania,
zakład ubezpieczeń spolecznych,
dokument online, dokument do pobrania, ZUS Z-10 - Oświadczenie w związku z roszczeniem o,
zakład ubezpieczeń społecznych, zus z-10 - oswiadczenie w zwiazku z roszczeniem o,
dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania, zakład ubezpieczen społecznych,

Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego

›› Pobierz teraz

Formularz można pobrać a następnie z wykorzystaniem programu Adobe Acrobat Reader wypełnić elektronicznie. Po wydrukowaniu podpisać, a następnie przekazać do właściwej jednostki ZUS.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: ZUS - wnioski i formularze

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
zakład ubezpieczeń społecznych,
zakład ubezpieczeń spolecznych, ZUS Z-12 - Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego,
dokument online, zus z-12 - wniosek o wyplate zasilku pogrzebowego, zaklad ubezpieczeń społecznych,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, zakład ubezpieczen społecznych, dokument online do pobrania,

Wniosek do uzyskania zasiłku opiekuńczego

›› Pobierz teraz

Formularz można pobrać a następnie z wykorzystaniem programu Adobe Acrobat Reader wypełnić elektronicznie. Po wydrukowaniu podpisać, a następnie przekazać do właściwej jednostki ZUS.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: ZUS - wnioski i formularze

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
dokument do pobrania, zakład ubezpieczeń społecznych,
dokument do pobrania, zus z-15 - wniosek do uzyskania zasilku opiekuncze, dokumenty online do pobrania, dokument online do pobrania,
zakład ubezpieczeń spolecznych, dokumenty do pobrania,
ZUS Z-15 - Wniosek do uzyskania zasiłku opiekuńcze,
dokumenty online do pobrania,
zaklad ubezpieczeń społecznych, zakład ubezpieczen społecznych,
dokument do pobrania,

Karta zasiłkowa

›› Pobierz teraz

Formularz można pobrać a następnie z wykorzystaniem programu Adobe Acrobat Reader wypełnić elektronicznie. Po wydrukowaniu podpisać, a następnie przekazać do właściwej jednostki ZUS.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: ZUS - wnioski i formularze

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zaklad ubezpieczeń społecznych,
dokument do pobrania, dokument online do pobrania,
zakład ubezpieczen społecznych,
dokument do pobrania,
ZUS Z-17 - Karta zasiłkowa, zus z-17 - karta zasilkowa, zakład ubezpieczeń spolecznych, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, dokument online, dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania, zakład ubezpieczeń społecznych,

Lista płatnicza zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

›› Pobierz teraz

Formularz można pobrać a następnie z wykorzystaniem programu Adobe Acrobat Reader wypełnić elektronicznie. Po wydrukowaniu podpisać, a następnie przekazać do właściwej jednostki ZUS.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: ZUS - wnioski i formularze

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
dokument online do pobrania, dokument online,
zakład ubezpieczen społecznych,
zus z-19 - lista platnicza zasilkow z ubezpieczeni, zakład ubezpieczeń spolecznych,
dokumenty do pobrania,
zaklad ubezpieczeń społecznych,
ZUS Z-19 - Lista płatnicza zasiłków z ubezpieczeni,
zakład ubezpieczeń społecznych,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, dokument do pobrania,
dokument do pobrania,

Zgłoszenie reklamacji do informacji o stanie konta osoby ubezpieczonej

›› Pobierz teraz

Formularz można pobrać a następnie z wykorzystaniem programu Adobe Acrobat Reader wypełnić elektronicznie. Po wydrukowaniu podpisać, a następnie przekazać do właściwej jednostki ZUS.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: ZUS - wnioski i formularze

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
zaklad ubezpieczeń społecznych,
zakład ubezpieczen społecznych,
dokument online,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania, zus zru - zgloszenie reklamacji do informacji o st,
dokument online do pobrania, zakład ubezpieczeń społecznych,
ZUS ZRU - Zgłoszenie reklamacji do informacji o st,
dokument do pobrania,
zakład ubezpieczeń spolecznych, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,

Zgłoszenie zapytania płatnika

›› Pobierz teraz

Formularz można pobrać a następnie z wykorzystaniem programu Adobe Acrobat Reader wypełnić elektronicznie. Po wydrukowaniu podpisać, a następnie przekazać do właściwej jednostki ZUS.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: ZUS - wnioski i formularze

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zakład ubezpieczeń społecznych,
zakład ubezpieczen społecznych, dokument do pobrania,
dokument online do pobrania,
ZUS ZZP - Zgłoszenie zapytania płatnika,
dokumenty online do pobrania,
zaklad ubezpieczeń społecznych, dokument do pobrania, dokument online, zus zzp - zgloszenie zapytania platnika, dokumenty online do pobrania, zakład ubezpieczeń spolecznych,
dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania,

Zgłoszenie zapytania ubezpieczonego

›› Pobierz teraz

Formularz można pobrać a następnie z wykorzystaniem programu Adobe Acrobat Reader wypełnić elektronicznie. Po wydrukowaniu podpisać, a następnie przekazać do właściwej jednostki ZUS.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: ZUS - wnioski i formularze

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zaklad ubezpieczeń społecznych, dokument do pobrania, dokumenty do pobrania,
dokument online, zakład ubezpieczen społecznych,
zakład ubezpieczeń społecznych,
zakład ubezpieczeń spolecznych,
ZUS ZZU - Zgłoszenie zapytania ubezpieczonego,
zus zzu - zgloszenie zapytania ubezpieczonego, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokument online do pobrania, dokument do pobrania,

Zaświadczenie dotyczące ustawodawstwa właściwego

›› Pobierz teraz

Formularz można pobrać a następnie z wykorzystaniem programu Adobe Acrobat Reader wypełnić elektronicznie. Po wydrukowaniu podpisać, a następnie przekazać do właściwej jednostki ZUS.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: ZUS - wnioski i formularze

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zakład ubezpieczen społecznych, E 101 - Zaświadczenie dotyczące ustawodawstwa właś,
dokument online, e 101 - zaswiadczenie dotyczace ustawodawstwa wlas, dokumenty do pobrania, dokument online do pobrania, dokument do pobrania, zaklad ubezpieczeń społecznych,
dokumenty online do pobrania,
zakład ubezpieczeń spolecznych,
dokument do pobrania, zakład ubezpieczeń społecznych, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,

Przedłużenie okresu oddelegowania lub prowadzenia działalności na własny rachunek

›› Pobierz teraz

Formularz można pobrać a następnie z wykorzystaniem programu Adobe Acrobat Reader wypełnić elektronicznie. Po wydrukowaniu podpisać, a następnie przekazać do właściwej jednostki ZUS.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: ZUS - wnioski i formularze

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
E 102 - Przedłużenie okresu oddelegowania lub prow, zakład ubezpieczen społecznych,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
zaklad ubezpieczeń społecznych, zakład ubezpieczeń spolecznych,
dokument online do pobrania,
dokument do pobrania,
zakład ubezpieczeń społecznych,
e 102 - przedluzenie okresu oddelegowania lub prow, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,
dokument online,

Korzystanie z prawa wyboru

›› Pobierz teraz

Formularz można pobrać a następnie z wykorzystaniem programu Adobe Acrobat Reader wypełnić elektronicznie. Po wydrukowaniu podpisać, a następnie przekazać do właściwej jednostki ZUS.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: ZUS - wnioski i formularze

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zakład ubezpieczeń społecznych, dokument do pobrania, dokument do pobrania,
dokument do pobrania,
zakład ubezpieczen społecznych,
dokumenty online do pobrania, dokument online, dokument online do pobrania, zaklad ubezpieczeń społecznych, e 103 - korzystanie z prawa wyboru,
dokumenty do pobrania,
zakład ubezpieczeń spolecznych, dokumenty online do pobrania,

Wniosek o zasiłek pogrzebowy

›› Pobierz teraz

Formularz można pobrać a następnie z wykorzystaniem programu Adobe Acrobat Reader wypełnić elektronicznie. Po wydrukowaniu podpisać, a następnie przekazać do właściwej jednostki ZUS.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: ZUS - wnioski i formularze

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zakład ubezpieczeń spolecznych,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokument online, dokument online do pobrania,
zaklad ubezpieczeń społecznych,
zakład ubezpieczeń społecznych, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania, e 124 - wniosek o zasilek pogrzebowy, dokument do pobrania, E 124 - Wniosek o zasiłek pogrzebowy, zakład ubezpieczen społecznych,

Informacje dotyczące przebiegu ubezpieczenia osoby ubezpieczonej

›› Pobierz teraz

Formularz można pobrać a następnie z wykorzystaniem programu Adobe Acrobat Reader wypełnić elektronicznie. Po wydrukowaniu podpisać, a następnie przekazać do właściwej jednostki ZUS.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: ZUS - wnioski i formularze

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, zakład ubezpieczeń społecznych,
E 207 - Informacje dotyczące przebiegu ubezpieczen, zakład ubezpieczeń spolecznych,
zaklad ubezpieczeń społecznych, dokumenty do pobrania,
dokument online do pobrania, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, e 207 - informacje dotyczace przebiegu ubezpieczen, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
zakład ubezpieczen społecznych,

ZUS Informacja o otrzymanej pomocy publicznej innej niż pomoce de minimis

›› Pobierz teraz

ZUS Informacje dotyczące podmiotu ubiegającego się o pomoc

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: ZUS - wnioski i formularze

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, zus informacja o otrzymanej pomocy publicznej inne, zakład ubezpieczeń społecznych,
dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania, dokument online,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
zaklad ubezpieczeń społecznych,
dokument online do pobrania, zakład ubezpieczen społecznych, zakład ubezpieczeń spolecznych,

ZUS Pomoc publiczna. Oświadczenie płatnika - przedsiębiorcy o niekorzystaniu z pomocy publicznej

›› Pobierz teraz

Oświadczenie płatnika - przedsiębiorcy o niekorzystaniu z pomocy publicznej.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: ZUS - wnioski i formularze

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, zakład ubezpieczen społecznych,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
zakład ubezpieczeń spolecznych, zus pomoc publiczna. oswiadczenie platnika - przed, zaklad ubezpieczeń społecznych, dokumenty do pobrania,
zakład ubezpieczeń społecznych,
dokument online,
ZUS Pomoc publiczna. Oświadczenie płatnika - przed,
dokument online do pobrania,
dokument do pobrania, dokument do pobrania,

ZUS Wniosek o odroczenie terminu płatności

›› Pobierz teraz

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: ZUS - wnioski i formularze

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, dokument online do pobrania, zakład ubezpieczeń spolecznych, dokumenty do pobrania,
ZUS Wniosek o odroczenie terminu płatności,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, zakład ubezpieczen społecznych, zakład ubezpieczeń społecznych, dokumenty online do pobrania, zus wniosek o odroczenie terminu platnosci, dokument do pobrania,
zaklad ubezpieczeń społecznych, dokument do pobrania,

ZUS Wniosek o układ ratalny

›› Pobierz teraz

Wniosek o układ ratalny

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: ZUS - wnioski i formularze

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
dokument online,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
ZUS Wniosek o układ ratalny, dokument online do pobrania, dokumenty online do pobrania, zaklad ubezpieczeń społecznych, dokument do pobrania,
zakład ubezpieczen społecznych,
dokumenty do pobrania, zakład ubezpieczeń społecznych, zakład ubezpieczeń spolecznych, zus wniosek o uklad ratalny,

ZUS Wniosek o umorzenie należności z tytułu składek

›› Pobierz teraz

ZUS Wniosek o umorzenie należności z tytułu składek

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: ZUS - wnioski i formularze

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zus wniosek o umorzenie naleznosci z tytulu sklade,
dokumenty online do pobrania,
zakład ubezpieczeń społecznych, ZUS Wniosek o umorzenie należności z tytułu składe,
zaklad ubezpieczeń społecznych,
zakład ubezpieczeń spolecznych,
dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania,
dokument do pobrania,
dokument online do pobrania,
dokument do pobrania, dokument online, dokumenty online do pobrania, zakład ubezpieczen społecznych,

Wniosek o rentę socjalną

›› Pobierz teraz

Wniosek o rentę socjalną

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: ZUS - wnioski i formularze

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
Wniosek o rentę socjalną, zakład ubezpieczeń spolecznych, zaklad ubezpieczeń społecznych,
dokument do pobrania,
zakład ubezpieczeń społecznych, dokumenty do pobrania,
dokument online, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokument online do pobrania,
zakład ubezpieczen społecznych,
dokumenty online do pobrania,
wniosek o rente socjalna,

Wniosek o wydanie książki inwalidy wojennego/wojskowego - legitymacji osoby represjonowanej

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie książki inwalidy wojennego/wojskowego - legitymacji osoby represjonowanej

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: ZUS - wnioski i formularze

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Wniosek o wydanie książki inwalidy wojennego/wojsk, dokument do pobrania,
dokument online,
wniosek o wydanie ksiazki inwalidy wojennego/wojsk,
dokument do pobrania,
zakład ubezpieczeń spolecznych, zakład ubezpieczeń społecznych,
dokument do pobrania,
zakład ubezpieczen społecznych,
dokumenty online do pobrania,
dokument online do pobrania,
dokumenty do pobrania,
zaklad ubezpieczeń społecznych,
dokumenty online do pobrania,

ZUS E-24

›› Pobierz teraz

ZUS E-24 - Pismo w sprawie zapotrzebowania na druki legitymacji ubezpieczeniowych

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: ZUS - wnioski i formularze

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
zakład ubezpieczeń spolecznych,
dokument online do pobrania,
dokument do pobrania,
dokument do pobrania, zakład ubezpieczen społecznych, dokument online, zakład ubezpieczeń społecznych, zaklad ubezpieczeń społecznych, dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
zus e-24,

ZUS E-25

›› Pobierz teraz

ZUS E-25 - Imienny wykaz wydanych legitymacji

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: ZUS - wnioski i formularze

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zakład ubezpieczen społecznych, zus płatnik,
zus składki,
zus e-25,
kwota zus,
wysokość zus,
zaklad ubezpieczeń społecznych,
dokument online,
zus pracownika, podstawa zus,
składka na zus,
wskaźniki zus, zakład ubezpieczeń społecznych,
kapitał początkowy zus, zakład ubezpieczeń spolecznych,

ZUS Kp-1

›› Pobierz teraz

ZUS Kp-1 - Wniosek o ustalenie kapitału początkowego

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: ZUS - wnioski i formularze

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, dokument online, zus kp-1, zakład ubezpieczeń społecznych, zus kp-1, zakład ubezpieczeń spolecznych,
zus kp 1, dokument do pobrania, zus kp1,
dokument do pobrania,
zaklad ubezpieczeń społecznych,
dokument online do pobrania,
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,

ZUS KP-3

›› Pobierz teraz

ZUS KP-3 - Wniosek o ponowne ustalenie kapitału początkowego

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: ZUS - wnioski i formularze

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zakład ubezpieczen społecznych,
zus kp-3,
dokument online, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
dokument online do pobrania, dokumenty do pobrania,
zakład ubezpieczeń społecznych, zaklad ubezpieczeń społecznych, ZUS KP-3, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
zakład ubezpieczeń spolecznych, dokument do pobrania,

ZUS Np-7

›› Pobierz teraz

ZUS Np-7 - Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: ZUS - wnioski i formularze

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
zaklad ubezpieczeń społecznych, druki zus np 7,
zus rp 7,
zus n 7, dokument do pobrania,
zus np 7, dokumenty online do pobrania,
dokument online, dokumenty do pobrania, druk zus np 7,
dokument do pobrania,
zakład ubezpieczeń społecznych, zakład ubezpieczeń spolecznych,

ZUS Rp-1

›› Pobierz teraz

ZUS Rp-1 - Wniosek o emeryturę - rentę z tytułu niezdolności do pracy

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: ZUS - wnioski i formularze

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
zakład ubezpieczeń społecznych, dokument do pobrania,
zus rp-1, dokumenty online do pobrania, zakład ubezpieczen społecznych, zakład ubezpieczeń spolecznych,
zaklad ubezpieczeń społecznych, dokument online do pobrania,
dokument online,
dokumenty do pobrania, dokument do pobrania,

ZUS Rp-1a

›› Pobierz teraz

ZUS Rp-1a - Wniosek o ponowne ustalenie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: ZUS - wnioski i formularze

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zakład ubezpieczen społecznych,
dokument do pobrania, zaklad ubezpieczeń społecznych, dokument online do pobrania, dokument do pobrania,
dokument online, dokument do pobrania,
zus rp-1a, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, zakład ubezpieczeń spolecznych,
zakład ubezpieczeń społecznych,

ZUS Rp-2

›› Pobierz teraz

ZUS Rp-2 - Wniosek o rentę rodzinną

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: ZUS - wnioski i formularze

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zakład ubezpieczeń spolecznych,
dokument do pobrania, dokument do pobrania,
dokument online do pobrania,
zakład ubezpieczeń społecznych,
zaklad ubezpieczeń społecznych, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania,
dokument online, zus rp-2, zakład ubezpieczen społecznych, dokumenty online do pobrania,

ZUS Rp-2a

›› Pobierz teraz

ZUS Rp-2a - Załącznik do wniosku o rentę rodzinną

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: ZUS - wnioski i formularze

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zakład ubezpieczeń spolecznych, zakład ubezpieczen społecznych,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
zakład ubezpieczeń społecznych,
dokument do pobrania, dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania,
zus rp-2a,
zaklad ubezpieczeń społecznych, dokument online,
dokument online do pobrania,

ZUS Rp-6

›› Pobierz teraz

ZUS Rp-6 - Kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: ZUS - wnioski i formularze

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zakład ubezpieczeń społecznych,
zaklad ubezpieczeń społecznych,
zus rp-6,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania, dokument online,
dokument do pobrania,
dokument online do pobrania, zakład ubezpieczen społecznych,
zakład ubezpieczeń spolecznych,
dokument do pobrania, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,

ZUS Rp-7

›› Pobierz teraz

ZUS Rp-7 - Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: ZUS - wnioski i formularze

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zus rp-7, dokument do pobrania,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokument online,
dokument do pobrania,
dokument online do pobrania, zakład ubezpieczen społecznych, zakład ubezpieczeń spolecznych, dokumenty online do pobrania, zakład ubezpieczeń społecznych,
zaklad ubezpieczeń społecznych,
dokumenty do pobrania,

ZUS Rp-8

›› Pobierz teraz

ZUS Rp-8 - Zeznanie świadka w sprawie emerytalno-rentowej

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: ZUS - wnioski i formularze

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zakład ubezpieczeń społecznych,
dokument online do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania,
zaklad ubezpieczeń społecznych, dokumenty online do pobrania, zakład ubezpieczen społecznych,
zus rp-8,
dokument do pobrania,
dokument online,
zakład ubezpieczeń spolecznych,
dokument do pobrania,

ZUS Rp-9

›› Pobierz teraz

ZUS Rp-9 - Oświadczenie wnioskodawcy w sprawie braku dokumentów

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: ZUS - wnioski i formularze

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, zakład ubezpieczeń społecznych, dokument online,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
zus rp-9,
zakład ubezpieczen społecznych,
dokument online do pobrania, dokumenty do pobrania, zaklad ubezpieczeń społecznych,
zakład ubezpieczeń spolecznych,

ZUS Rp-13

›› Pobierz teraz

ZUS Rp-13 - Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny emeryta-rencisty- osoby uprawnionej do renty socjalnej

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: ZUS - wnioski i formularze

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zus rp-13,
dokument do pobrania,
dokument online do pobrania, zakład ubezpieczeń spolecznych, zakład ubezpieczen społecznych,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
zakład ubezpieczeń społecznych,
dokumenty do pobrania, dokument do pobrania, dokument online,
dokumenty online do pobrania, zaklad ubezpieczeń społecznych,

ZUS Rp-15

›› Pobierz teraz

ZUS Rp-15 - Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątkowym i o sytuacji materialnej

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: ZUS - wnioski i formularze

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, zakład ubezpieczeń spolecznych, dokumenty do pobrania,
zakład ubezpieczen społecznych, dokument online, zakład ubezpieczeń społecznych, dokument do pobrania, dokument online do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, zus rp-15,
dokument do pobrania,
zaklad ubezpieczeń społecznych,

ZUS Rp-26

›› Pobierz teraz

ZUS Rp-26 - Wniosek o świadczenie przedemerytalne

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: ZUS - wnioski i formularze

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zakład ubezpieczeń społecznych, dokument do pobrania,
zakład ubezpieczeń spolecznych, zaklad ubezpieczeń społecznych,
zus rp-26, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokument online do pobrania,
dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania, dokument online, dokumenty online do pobrania, zakład ubezpieczen społecznych,

ZUS Rw-3

›› Pobierz teraz

ZUS Rw-3 - Wniosek w sprawie wypłaty części renty rodzinnej

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: ZUS - wnioski i formularze

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zakład ubezpieczeń spolecznych, dokument online do pobrania,
dokument online,
dokumenty online do pobrania,
zus rw-3,
zakład ubezpieczeń społecznych, dokumenty online do pobrania, zakład ubezpieczen społecznych,
dokumenty do pobrania, zaklad ubezpieczeń społecznych, dokument do pobrania,
dokument do pobrania, dokument do pobrania,

ZUS Rw-73

›› Pobierz teraz

ZUS Rw-73 - Oświadczenie emeryta - rencisty

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: ZUS - wnioski i formularze

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zakład ubezpieczen społecznych, zakład ubezpieczeń spolecznych,
dokument online do pobrania, zus rw-73,
dokument online, dokument do pobrania, zakład ubezpieczeń społecznych,
zaklad ubezpieczeń społecznych, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,

ZUS S-72b

›› Pobierz teraz

ZUS S-72b - Wniosek płatnika składek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: ZUS - wnioski i formularze

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania, dokument online do pobrania,
zus s-72b,
dokument online, zaklad ubezpieczeń społecznych, dokument do pobrania,
dokument do pobrania,
zakład ubezpieczen społecznych, dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, zakład ubezpieczeń spolecznych, zakład ubezpieczeń społecznych,

ZUS Z-3

›› Pobierz teraz

ZUS Z-3 - Zaświadczenie płatnika składek

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: ZUS - wnioski i formularze

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, zakład ubezpieczeń społecznych, dokument do pobrania, zakład ubezpieczeń spolecznych,
dokumenty do pobrania, dokument do pobrania, dokument online do pobrania, dokument online, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
zaklad ubezpieczeń społecznych, zus z-3,
zakład ubezpieczen społecznych,

ZUS Z-3a

›› Pobierz teraz

ZUS Z-3a - Zaświadczenie płatnika składek

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: ZUS - wnioski i formularze

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zus z-3a,
dokument online do pobrania, zakład ubezpieczen społecznych,
zakład ubezpieczeń spolecznych,
dokument do pobrania, dokument do pobrania, zaklad ubezpieczeń społecznych,
dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, zakład ubezpieczeń społecznych,
dokument online,

ZUS Z-7

›› Pobierz teraz

ZUS Z-7 - Zastępcza asygnata zasiłkowa

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: ZUS - wnioski i formularze

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zakład ubezpieczeń społecznych,
zakład ubezpieczen społecznych, dokument online do pobrania,
zus z-7,
dokument online,
dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania, zakład ubezpieczeń spolecznych,
zaklad ubezpieczeń społecznych,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
dokument do pobrania,

ZUS Z-12

›› Pobierz teraz

ZUS Z-12 - Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: ZUS - wnioski i formularze

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, zus z-12, dokument do pobrania,
zaklad ubezpieczeń społecznych, dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania, zakład ubezpieczeń spolecznych,
dokument online, dokument do pobrania, dokument online do pobrania, zakład ubezpieczeń społecznych,
zakład ubezpieczen społecznych,

ZUS Z-15

›› Pobierz teraz

ZUS Z-15 - Wniosek do uzyskania zasiłku opiekuńczego

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: ZUS - wnioski i formularze

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zakład ubezpieczen społecznych, dokument online do pobrania,
dokument do pobrania, dokumenty do pobrania, zakład ubezpieczeń spolecznych, zakład ubezpieczeń społecznych,
dokument online, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
zus z-15, zaklad ubezpieczeń społecznych,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,

ZUS Z-17

›› Pobierz teraz

ZUS Z-17 - Karta zasiłkowa

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: ZUS - wnioski i formularze

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, zaklad ubezpieczeń społecznych, dokument do pobrania, dokument do pobrania, zakład ubezpieczeń spolecznych,
zakład ubezpieczen społecznych, dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania,
zakład ubezpieczeń społecznych, dokument online,
dokument online do pobrania,
zus z-17, dokumenty online do pobrania,

ZUS Z-19

›› Pobierz teraz

ZUS Z-19 - Lista płatnicza zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: ZUS - wnioski i formularze

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
zakład ubezpieczeń społecznych, dokumenty online do pobrania,
zaklad ubezpieczeń społecznych, dokument do pobrania,
zakład ubezpieczeń spolecznych, dokumenty do pobrania, zus z-19,
dokument online,
dokument do pobrania, dokument online do pobrania, zakład ubezpieczen społecznych,

ZUS ZRU

›› Pobierz teraz

ZUS ZRU - Zgłoszenie reklamacji do informacji o stanie konta osoby ubezpieczonej

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: ZUS - wnioski i formularze

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania, zakład ubezpieczeń spolecznych,
dokument do pobrania,
dokument online do pobrania, dokument online, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, zaklad ubezpieczeń społecznych,
zakład ubezpieczen społecznych,
zakład ubezpieczeń społecznych,
zus zru,

ZUS ZZP

›› Pobierz teraz

ZUS ZZP - Zgłoszenie zapytania płatnika

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: ZUS - wnioski i formularze

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
zakład ubezpieczeń społecznych,
dokument do pobrania, zaklad ubezpieczeń społecznych, zakład ubezpieczen społecznych, dokument do pobrania, dokument do pobrania,
zus zzp,
dokumenty do pobrania,
zakład ubezpieczeń spolecznych, dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokument online do pobrania,

ZUS ZZU

›› Pobierz teraz

ZUS ZZU - Zgłoszenie zapytania ubezpieczonego

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: ZUS - wnioski i formularze

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zakład ubezpieczen społecznych, dokumenty do pobrania,
dokument online,
dokument online do pobrania, zakład ubezpieczeń spolecznych, dokument do pobrania,
zaklad ubezpieczeń społecznych,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
zus zzu, zakład ubezpieczeń społecznych, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,

Zapytanie o brakujące składki na rachunku w OFE

›› Pobierz teraz

Wzór wniosku z prośbą o wyjaśnienie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) braku należnej składki na rachunku w Otwartym Funduszu Emerytalnym (OFE).

Przed złożeniem takiego pisma w ZUS należy najpierw sprawdzić:
1. U płatnika poprawność danych wykazanych w dokumentach ubezpieczeniowych przekazanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
2. Czy dane, którymi dysponuje Otwarty Fundusz Emerytalny są zgodne z danymi przekazanymi do ZUS przez płatnika składek

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: ZUS - wnioski i formularze

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, dokument online,
brak wplat na ofe, druk rachunku, dokumenty online do pobrania,
zus ofe, dokument do pobrania,
ubezpieczenie składki,
emerytura składki, emerytury ofe, zus składki, ubezpieczenia ofe, brak skladek na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym,
dokument online do pobrania, ubezpieczenia składki,

podanie o zasiłek pielęgnacyjny

›› Pobierz teraz

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: ZUS - wnioski i formularze

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego,
dokument online, dokument do pobrania, podanie o zasiłek pielęgnacyjny,

Odwołanie od decyzji ZUS

›› Pobierz teraz

Odwołanie o decyzji ZUS. Dokument zapisany w programie PDF gotowy do wydruku.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: ZUS - wnioski i formularze

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
odwołanie od decyzji zus wzór, dokumenty do pobrania,
ZUS,
dokument do pobrania, odwołania od decyzji zus, jak napisać odwołanie od decyzji zus,
odwołanie, dokumenty online do pobrania, odwołanie od decyzji zus do sądu, odwołanie od decyzji zus wzory,
odwołanie od decyzji zus,
odwołanie od decyzji zus renta,
odwołanie o decyzji ZUS,
odwołanie od decyzji lekarza orzecznika zus, odwołania od decyzji orzecznika zus,