Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2016-06-10

zakresobowiazkow.pl

Zakres obowiązków pracownika

Szukaj:

Kategorie:

› Zakresy Czynności Pracowników› W pracy› Umowy zlecenia› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Prawo pracy› Różne› BHP Instrukcje› PITy - rozliczenia za 2007 r› Horoskop - Znak zodiaku› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień› Referencje› Prawo pracy dla kobiet w ciąży› Listy motywacyjne i CV› Umowy związane z pracą› Wykup mieszkania› Deklaracje VAT, PIT, CIT› Dokumenty do Banku› Dokumenty przydatne przy budowie› Druki księgowe› Grzecznościowe› Informacje dla Urzędu Skarbowego› Krajowy Rejestr Karny› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia› NIP› Pisma do Urzędu Skarbowego› Pisma do TP S.A i innych operatorów› Pozwy sądowe› Prawo spółek handlowych› Prośby do Urzędu Skarbowego› Różne umowy› Sprawozdawczość Budżetowa› Studencik› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy użyczenia› Umowy związane ze świadczeniem usług› Upoważnienia› W urzędzie› Weksle› Wnioski do Urzędu Skarbowego› Wnioski sądowe› Zamówienia, reklamacje› ZUS - poradniki› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy

ZUS - wnioski i formularze

Wnioski i formularze, które składasz w ZUS. Zakład Ubezpieczeń Społecznych podobnie jak Urząd Skarbowy wymaga składanie dokumentów - formularzy wg wzorów urzędowych.

Zaświadczenie o stanie zdrowia dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego wydawane przez lekarza prowadzącego leczenie

›› Pobierz teraz

Formularz można pobrać a następnie z wykorzystaniem programu Adobe Acrobat Reader wypełnić elektronicznie. Po wydrukowaniu podpisać, a następnie przekazać do właściwej jednostki ZUS.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: ZUS - wnioski i formularze

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
dokument do pobrania, dokument online,
zakład ubezpieczeń społecznych, n-9 - zaswiadczenie o stanie zdrowia dla celow swi, zakład ubezpieczen społecznych,
dokument do pobrania,
zaklad ubezpieczeń społecznych, dokumenty online do pobrania, dokument online do pobrania,
zakład ubezpieczeń spolecznych, dokumenty do pobrania,
N-9 - Zaświadczenie o stanie zdrowia dla celów świ, dokumenty online do pobrania,

Wywiad zawodowy dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego

›› Pobierz teraz

Formularz można pobrać a następnie z wykorzystaniem programu Adobe Acrobat Reader wypełnić elektronicznie. Po wydrukowaniu podpisać, a następnie przekazać do właściwej jednostki ZUS.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: ZUS - wnioski i formularze

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zakład ubezpieczeń spolecznych, zaklad ubezpieczeń społecznych,
dokument online, dokument online do pobrania,
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
dokument do pobrania,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, N-10 - Wywiad zawodowy dla celów świadczeń z ubezp, n-10 - wywiad zawodowy dla celow swiadczen z ubezp, zakład ubezpieczen społecznych,
zakład ubezpieczeń społecznych,

Wniosek o rentę socjalną

›› Pobierz teraz

Formularz można pobrać a następnie z wykorzystaniem programu Adobe Acrobat Reader wypełnić elektronicznie. Po wydrukowaniu podpisać, a następnie przekazać do właściwej jednostki ZUS.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: ZUS - wnioski i formularze

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zaklad ubezpieczeń społecznych,
dokument do pobrania,
dokument online do pobrania, dokument online, dokument do pobrania, wniosek o rentę socjalną, dokumenty online do pobrania, Wniosek o rentę socjalną, zakład ubezpieczeń społecznych,
wniosek o przyznanie renty socjalnej, wniosek o rente socjalna,
zakład ubezpieczen społecznych, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
zakład ubezpieczeń spolecznych,

Wniosek o wydanie książki inwalidy wojennego/wojskowego - legitymacji osoby represjonowanej

›› Pobierz teraz

Formularz można pobrać a następnie z wykorzystaniem programu Adobe Acrobat Reader wypełnić elektronicznie. Po wydrukowaniu podpisać, a następnie przekazać do właściwej jednostki ZUS.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: ZUS - wnioski i formularze

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wniosek o wydanie ksiazki inwalidy wojennego/wojsk, dokumenty do pobrania, dokument do pobrania, zakład ubezpieczeń społecznych, dokumenty online do pobrania,
zakład ubezpieczen społecznych, dokument online do pobrania,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
zaklad ubezpieczeń społecznych,
dokument do pobrania, zakład ubezpieczeń spolecznych, dokument online,
Wniosek o wydanie książki inwalidy wojennego/wojsk,

Wniosek o wydanie legitymacji ubezpieczeniowej dla pracownika (ubezpieczonego)

›› Pobierz teraz

Formularz można pobrać a następnie z wykorzystaniem programu Adobe Acrobat Reader wypełnić elektronicznie. Po wydrukowaniu podpisać, a następnie przekazać do właściwej jednostki ZUS.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: ZUS - wnioski i formularze

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, zakład ubezpieczeń spolecznych,
dokumenty online do pobrania, dokument online do pobrania,
zakład ubezpieczen społecznych, dokument online, zus e-22 - wniosek o wydanie legitymacji ubezpiecz,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
zakład ubezpieczeń społecznych, zaklad ubezpieczeń społecznych, dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania,

Wniosek o wydanie legitymacji ubezpieczeniowej dla członków rodziny

›› Pobierz teraz

Formularz można pobrać a następnie z wykorzystaniem programu Adobe Acrobat Reader wypełnić elektronicznie. Po wydrukowaniu podpisać, a następnie przekazać do właściwej jednostki ZUS.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: ZUS - wnioski i formularze

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, dokument do pobrania,
dokument online, dokumenty do pobrania, zakład ubezpieczeń społecznych, zaklad ubezpieczeń społecznych,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, zakład ubezpieczen społecznych, dokument do pobrania,
dokument online do pobrania, zakład ubezpieczeń spolecznych, zus e-22a - wniosek o wydanie legitymacji ubezpiec,

Pismo w sprawie zapotrzebowania na druki legitymacji ubezpieczeniowych

›› Pobierz teraz

Formularz można pobrać a następnie z wykorzystaniem programu Adobe Acrobat Reader wypełnić elektronicznie. Po wydrukowaniu podpisać, a następnie przekazać do właściwej jednostki ZUS.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: ZUS - wnioski i formularze

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, zakład ubezpieczeń społecznych,
zakład ubezpieczeń spolecznych,
zakład ubezpieczen społecznych,
dokument online, zaklad ubezpieczeń społecznych,
zus e-24 - pismo w sprawie zapotrzebowania na druk,

Imienny wykaz wydanych legitymacji

›› Pobierz teraz

Formularz można pobrać a następnie z wykorzystaniem programu Adobe Acrobat Reader wypełnić elektronicznie. Po wydrukowaniu podpisać, a następnie przekazać do właściwej jednostki ZUS.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: ZUS - wnioski i formularze

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zakład ubezpieczeń spolecznych, zus e-25 - imienny wykaz wydanych legitymacji, zakład ubezpieczeń społecznych,
dokument online,
dokument do pobrania, zaklad ubezpieczeń społecznych, zakład ubezpieczen społecznych,

Wniosek o ustalenie kapitału początkowego

›› Pobierz teraz

Formularz można pobrać a następnie z wykorzystaniem programu Adobe Acrobat Reader wypełnić elektronicznie. Po wydrukowaniu podpisać, a następnie przekazać do właściwej jednostki ZUS.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: ZUS - wnioski i formularze

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, dokument do pobrania,
dokument online do pobrania, dokument online, zakład ubezpieczeń społecznych, dokumenty do pobrania, zus kp-1 - wniosek o ustalenie kapitalu poczatkowe,
zaklad ubezpieczeń społecznych,
zakład ubezpieczen społecznych,
ZUS Kp-1 - Wniosek o ustalenie kapitału początkowe, zakład ubezpieczeń spolecznych, dokument do pobrania,

Wniosek o ponowne ustalenie kapitału początkowego

›› Pobierz teraz

Formularz można pobrać a następnie z wykorzystaniem programu Adobe Acrobat Reader wypełnić elektronicznie. Po wydrukowaniu podpisać, a następnie przekazać do właściwej jednostki ZUS.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: ZUS - wnioski i formularze

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
zakład ubezpieczeń społecznych, zakład ubezpieczeń spolecznych,
dokument do pobrania,
zus kp-3 - wniosek o ponowne ustalenie kapitalu po, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, zakład ubezpieczen społecznych, dokument online,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, ZUS KP-3 - Wniosek o ponowne ustalenie kapitału po, dokument online do pobrania, zaklad ubezpieczeń społecznych,

Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne

›› Pobierz teraz

Formularz można pobrać a następnie z wykorzystaniem programu Adobe Acrobat Reader wypełnić elektronicznie. Po wydrukowaniu podpisać, a następnie przekazać do właściwej jednostki ZUS.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: ZUS - wnioski i formularze

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, zakład ubezpieczen społecznych, zakład ubezpieczeń społecznych, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, zaklad ubezpieczeń społecznych,
dokumenty do pobrania, dokument online, dokument online do pobrania, zus np-7 - wniosek o swiadczenie rehabilitacyjne, zakład ubezpieczeń spolecznych, ZUS Np-7 - Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,

Wniosek o emeryturę - rentę z tytułu niezdolności do pracy

›› Pobierz teraz

Formularz można pobrać a następnie z wykorzystaniem programu Adobe Acrobat Reader wypełnić elektronicznie. Po wydrukowaniu podpisać, a następnie przekazać do właściwej jednostki ZUS.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: ZUS - wnioski i formularze

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
ZUS Rp-1 - Wniosek o emeryturę - rentę z tytułu ni, zus rp-1 - wniosek o emeryture - rente z tytulu ni,
dokument do pobrania,
dokument do pobrania,
zakład ubezpieczeń społecznych, zakład ubezpieczen społecznych, dokument do pobrania,
dokument online do pobrania, zakład ubezpieczeń spolecznych,
dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania, zaklad ubezpieczeń społecznych, dokument online, dokumenty online do pobrania,

Wniosek o ponowne ustalenie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy

›› Pobierz teraz

Formularz można pobrać a następnie z wykorzystaniem programu Adobe Acrobat Reader wypełnić elektronicznie. Po wydrukowaniu podpisać, a następnie przekazać do właściwej jednostki ZUS.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: ZUS - wnioski i formularze

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zus rp-1a - wniosek o ponowne ustalenie prawa do r,
zakład ubezpieczen społecznych, dokument online do pobrania,
zakład ubezpieczeń społecznych,
zaklad ubezpieczeń społecznych,
dokument do pobrania, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
zakład ubezpieczeń spolecznych, dokument online, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, dokumenty do pobrania,

Wniosek o rentę rodzinną

›› Pobierz teraz

Formularz można pobrać a następnie z wykorzystaniem programu Adobe Acrobat Reader wypełnić elektronicznie. Po wydrukowaniu podpisać, a następnie przekazać do właściwej jednostki ZUS.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: ZUS - wnioski i formularze

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, ZUS Rp-2 - Wniosek o rentę rodzinną,
zakład ubezpieczen społecznych,
zakład ubezpieczeń społecznych, dokument online do pobrania, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokument online,
dokumenty do pobrania, dokument do pobrania,
zaklad ubezpieczeń społecznych,
zakład ubezpieczeń spolecznych,
zus rp-2 - wniosek o rente rodzinna,

Załącznik do wniosku o rentę rodzinną

›› Pobierz teraz

Formularz można pobrać a następnie z wykorzystaniem programu Adobe Acrobat Reader wypełnić elektronicznie. Po wydrukowaniu podpisać, a następnie przekazać do właściwej jednostki ZUS.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: ZUS - wnioski i formularze

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online do pobrania, zus rp-2a - zalacznik do wniosku o rente rodzinna, dokument do pobrania, dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokument online,
ZUS Rp-2a - Załącznik do wniosku o rentę rodzinną,
zakład ubezpieczeń spolecznych, zakład ubezpieczeń społecznych,
zakład ubezpieczen społecznych,
zaklad ubezpieczeń społecznych, dokumenty online do pobrania,

Kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych

›› Pobierz teraz

Formularz można pobrać a następnie z wykorzystaniem programu Adobe Acrobat Reader wypełnić elektronicznie. Po wydrukowaniu podpisać, a następnie przekazać do właściwej jednostki ZUS.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: ZUS - wnioski i formularze

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
zakład ubezpieczeń spolecznych, zakład ubezpieczen społecznych, zaklad ubezpieczeń społecznych,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokument online do pobrania, dokument do pobrania,
zakład ubezpieczeń społecznych, zus rp-6 - kwestionariusz dotyczacy okresow skladk,
dokument do pobrania,
ZUS Rp-6 - Kwestionariusz dotyczący okresów składk, dokument online,
dokumenty online do pobrania,

Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu

›› Pobierz teraz

Formularz można pobrać a następnie z wykorzystaniem programu Adobe Acrobat Reader wypełnić elektronicznie. Po wydrukowaniu podpisać, a następnie przekazać do właściwej jednostki ZUS.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: ZUS - wnioski i formularze

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
ZUS Rp-7 - Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrod,
zakład ubezpieczen społecznych, dokumenty online do pobrania, zakład ubezpieczeń społecznych, dokument online do pobrania, zaklad ubezpieczeń społecznych,
dokument do pobrania, dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania,
dokument do pobrania,
zakład ubezpieczeń spolecznych,
dokumenty online do pobrania,
zus rp-7 - zaswiadczenie o zatrudnieniu i wynagrod,

Zeznanie świadka w sprawie emerytalno-rentowej

›› Pobierz teraz

Formularz można pobrać a następnie z wykorzystaniem programu Adobe Acrobat Reader wypełnić elektronicznie. Po wydrukowaniu podpisać, a następnie przekazać do właściwej jednostki ZUS.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: ZUS - wnioski i formularze

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, ZUS Rp-8 - Zeznanie świadka w sprawie emerytalno-r,
zus rp-8 - zeznanie swiadka w sprawie emerytalno-r, zakład ubezpieczeń spolecznych,
dokument do pobrania, zaklad ubezpieczeń społecznych, dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokument online do pobrania,
dokument online, zakład ubezpieczeń społecznych, dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania,
zakład ubezpieczen społecznych,

Oświadczenie wnioskodawcy w sprawie braku dokumentów

›› Pobierz teraz

Formularz można pobrać a następnie z wykorzystaniem programu Adobe Acrobat Reader wypełnić elektronicznie. Po wydrukowaniu podpisać, a następnie przekazać do właściwej jednostki ZUS.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: ZUS - wnioski i formularze

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
ZUS Rp-9 - Oświadczenie wnioskodawcy w sprawie bra, dokument online do pobrania,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
zakład ubezpieczeń spolecznych,
dokument online,
zakład ubezpieczen społecznych,
zus rp-9 - oswiadczenie wnioskodawcy w sprawie bra, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
zakład ubezpieczeń społecznych, dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania,
zaklad ubezpieczeń społecznych,

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny emeryta-rencisty- osoby uprawnionej do renty socjalnej

›› Pobierz teraz

Formularz można pobrać a następnie z wykorzystaniem programu Adobe Acrobat Reader wypełnić elektronicznie. Po wydrukowaniu podpisać, a następnie przekazać do właściwej jednostki ZUS.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: ZUS - wnioski i formularze

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zakład ubezpieczeń społecznych, zakład ubezpieczeń spolecznych, zaklad ubezpieczeń społecznych, dokument do pobrania,
dokument do pobrania, zus rp-13 - zgloszenie do ubezpieczenia zdrowotneg,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokument online do pobrania, ZUS Rp-13 - Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotneg,
dokument online,
dokumenty do pobrania, zakład ubezpieczen społecznych,

Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątkowym i o sytuacji materialnej

›› Pobierz teraz

Formularz można pobrać a następnie z wykorzystaniem programu Adobe Acrobat Reader wypełnić elektronicznie. Po wydrukowaniu podpisać, a następnie przekazać do właściwej jednostki ZUS.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: ZUS - wnioski i formularze

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zaklad ubezpieczeń społecznych,
zakład ubezpieczeń spolecznych, dokumenty online do pobrania,
dokument online,
zus rp-15 - oswiadczenie o stanie rodzinnym majatk,
zakład ubezpieczeń społecznych,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania,
zakład ubezpieczen społecznych, dokument do pobrania,
dokument do pobrania,
dokument online do pobrania, ZUS Rp-15 - Oświadczenie o stanie rodzinnym,
mająt,

Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątkowym i o sytuacji materialnej

›› Pobierz teraz

Formularz można pobrać a następnie z wykorzystaniem programu Adobe Acrobat Reader wypełnić elektronicznie. Po wydrukowaniu podpisać, a następnie przekazać do właściwej jednostki ZUS.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: ZUS - wnioski i formularze

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zaklad ubezpieczeń społecznych,
dokumenty do pobrania,
zakład ubezpieczeń społecznych, dokument do pobrania, ZUS Rp-15 - Oświadczenie o stanie rodzinnym, zus rp-15 - oswiadczenie o stanie rodzinnym majatk,
dokumenty online do pobrania,
mająt,
zakład ubezpieczen społecznych, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokument online do pobrania,
dokument do pobrania,
zakład ubezpieczeń spolecznych, dokument online,

Wniosek o świadczenie przedemerytalne

›› Pobierz teraz

Formularz można pobrać a następnie z wykorzystaniem programu Adobe Acrobat Reader wypełnić elektronicznie. Po wydrukowaniu podpisać, a następnie przekazać do właściwej jednostki ZUS.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: ZUS - wnioski i formularze

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
ZUS Rp-26 - Wniosek o świadczenie przedemerytalne,
zakład ubezpieczeń społecznych, zakład ubezpieczeń spolecznych, zaklad ubezpieczeń społecznych,
dokument online, zakład ubezpieczen społecznych, zus rp-26 - wniosek o swiadczenie przedemerytalne,

Wniosek w sprawie wypłaty części renty rodzinnej

›› Pobierz teraz

Formularz można pobrać a następnie z wykorzystaniem programu Adobe Acrobat Reader wypełnić elektronicznie. Po wydrukowaniu podpisać, a następnie przekazać do właściwej jednostki ZUS.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: ZUS - wnioski i formularze

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zaklad ubezpieczeń społecznych,
dokument do pobrania, zakład ubezpieczen społecznych, dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokument online, zakład ubezpieczeń społecznych,
dokument do pobrania,
zakład ubezpieczeń spolecznych, dokument do pobrania, dokument online do pobrania, dokumenty do pobrania, ZUS Rw-3 - Wniosek w sprawie wypłaty części renty,
zus rw-3 - wniosek w sprawie wyplaty czesci renty,

Oświadczenie emeryta - rencisty

›› Pobierz teraz

Formularz można pobrać a następnie z wykorzystaniem programu Adobe Acrobat Reader wypełnić elektronicznie. Po wydrukowaniu podpisać, a następnie przekazać do właściwej jednostki ZUS.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: ZUS - wnioski i formularze

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online do pobrania,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, ZUS Rw-73 - Oświadczenie emeryta - rencisty,
dokument do pobrania, zaklad ubezpieczeń społecznych,
dokument do pobrania,
zakład ubezpieczen społecznych,
zus rw-73 - oswiadczenie emeryta - rencisty,
dokument online, dokumenty do pobrania,
zakład ubezpieczeń społecznych, dokumenty online do pobrania,
zakład ubezpieczeń spolecznych,

Wniosek płatnika składek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek

›› Pobierz teraz

Formularz można pobrać a następnie z wykorzystaniem programu Adobe Acrobat Reader wypełnić elektronicznie. Po wydrukowaniu podpisać, a następnie przekazać do właściwej jednostki ZUS.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: ZUS - wnioski i formularze

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zakład ubezpieczen społecznych, ZUS S-72b - Wniosek płatnika składek o wydanie zaś, dokumenty do pobrania, zakład ubezpieczeń społecznych, zus s-72b - wniosek platnika skladek o wydanie zas,
dokument online do pobrania, dokumenty online do pobrania, zakład ubezpieczeń spolecznych, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
zaklad ubezpieczeń społecznych, dokument online, dokument do pobrania,

Zaświadczenie płatnika składek

›› Pobierz teraz

Formularz można pobrać a następnie z wykorzystaniem programu Adobe Acrobat Reader wypełnić elektronicznie. Po wydrukowaniu podpisać, a następnie przekazać do właściwej jednostki ZUS.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: ZUS - wnioski i formularze

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, zakład ubezpieczen społecznych,
dokumenty online do pobrania, dokument online do pobrania, zakład ubezpieczeń spolecznych, zaklad ubezpieczeń społecznych, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
ZUS Z-3 - Zaświadczenie płatnika składek, dokumenty do pobrania,
zus z-3 - zaswiadczenie platnika skladek, dokument do pobrania,
dokument do pobrania, zakład ubezpieczeń społecznych,

Zaświadczenie płatnika składek

›› Pobierz teraz

Formularz można pobrać a następnie z wykorzystaniem programu Adobe Acrobat Reader wypełnić elektronicznie. Po wydrukowaniu podpisać, a następnie przekazać do właściwej jednostki ZUS.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: ZUS - wnioski i formularze

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zakład ubezpieczeń spolecznych, zakład ubezpieczen społecznych, dokument do pobrania, ZUS Z-3a - Zaświadczenie płatnika składek, dokument online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokument online,
dokument do pobrania, zaklad ubezpieczeń społecznych, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
zus z-3a - zaswiadczenie platnika skladek,
dokumenty do pobrania,
zakład ubezpieczeń społecznych,

Oświadczenie w związku z roszczeniem o zasiłek chorobowy/świadczenie rehabilitacyjne

›› Pobierz teraz

Formularz można pobrać a następnie z wykorzystaniem programu Adobe Acrobat Reader wypełnić elektronicznie. Po wydrukowaniu podpisać, a następnie przekazać do właściwej jednostki ZUS.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: ZUS - wnioski i formularze

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, ZUS Z-10 - Oświadczenie w związku z roszczeniem o,
dokument do pobrania,
dokument online, dokument online do pobrania, zus z-10 - oswiadczenie w zwiazku z roszczeniem o,
zakład ubezpieczen społecznych,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
zaklad ubezpieczeń społecznych, zakład ubezpieczeń społecznych, dokument do pobrania,
zakład ubezpieczeń spolecznych,

Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego

›› Pobierz teraz

Formularz można pobrać a następnie z wykorzystaniem programu Adobe Acrobat Reader wypełnić elektronicznie. Po wydrukowaniu podpisać, a następnie przekazać do właściwej jednostki ZUS.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: ZUS - wnioski i formularze

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online do pobrania,
zakład ubezpieczen społecznych, dokument online,
dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania,
zakład ubezpieczeń spolecznych, zus z-12 - wniosek o wyplate zasilku pogrzebowego, zaklad ubezpieczeń społecznych, zakład ubezpieczeń społecznych,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
dokument do pobrania,
ZUS Z-12 - Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego, dokumenty online do pobrania,

Wniosek do uzyskania zasiłku opiekuńczego

›› Pobierz teraz

Formularz można pobrać a następnie z wykorzystaniem programu Adobe Acrobat Reader wypełnić elektronicznie. Po wydrukowaniu podpisać, a następnie przekazać do właściwej jednostki ZUS.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: ZUS - wnioski i formularze

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
ZUS Z-15 - Wniosek do uzyskania zasiłku opiekuńcze,
dokumenty online do pobrania, zaklad ubezpieczeń społecznych, dokument do pobrania, zus z-15 - wniosek do uzyskania zasilku opiekuncze, dokumenty do pobrania,
zakład ubezpieczen społecznych, dokument do pobrania, zakład ubezpieczeń społecznych,
zakład ubezpieczeń spolecznych, dokument online do pobrania,

Karta zasiłkowa

›› Pobierz teraz

Formularz można pobrać a następnie z wykorzystaniem programu Adobe Acrobat Reader wypełnić elektronicznie. Po wydrukowaniu podpisać, a następnie przekazać do właściwej jednostki ZUS.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: ZUS - wnioski i formularze

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
zakład ubezpieczen społecznych,
zakład ubezpieczeń spolecznych,
dokument do pobrania,
dokument online do pobrania, dokumenty online do pobrania, zaklad ubezpieczeń społecznych,
dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokument online,
zakład ubezpieczeń społecznych,
ZUS Z-17 - Karta zasiłkowa, zus z-17 - karta zasilkowa,

Lista płatnicza zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

›› Pobierz teraz

Formularz można pobrać a następnie z wykorzystaniem programu Adobe Acrobat Reader wypełnić elektronicznie. Po wydrukowaniu podpisać, a następnie przekazać do właściwej jednostki ZUS.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: ZUS - wnioski i formularze

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, dokument do pobrania, zakład ubezpieczeń społecznych, dokument online, dokument do pobrania,
ZUS Z-19 - Lista płatnicza zasiłków z ubezpieczeni,
zakład ubezpieczen społecznych,
zaklad ubezpieczeń społecznych, zakład ubezpieczeń spolecznych, zus z-19 - lista platnicza zasilkow z ubezpieczeni,

Zgłoszenie reklamacji do informacji o stanie konta osoby ubezpieczonej

›› Pobierz teraz

Formularz można pobrać a następnie z wykorzystaniem programu Adobe Acrobat Reader wypełnić elektronicznie. Po wydrukowaniu podpisać, a następnie przekazać do właściwej jednostki ZUS.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: ZUS - wnioski i formularze

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, zakład ubezpieczen społecznych,
dokument do pobrania, zakład ubezpieczeń społecznych, dokumenty do pobrania,
zakład ubezpieczeń spolecznych, ZUS ZRU - Zgłoszenie reklamacji do informacji o st, dokument do pobrania, zaklad ubezpieczeń społecznych,
dokument online do pobrania, dokument online,
zus zru - zgloszenie reklamacji do informacji o st, dokument do pobrania,

Zgłoszenie zapytania płatnika

›› Pobierz teraz

Formularz można pobrać a następnie z wykorzystaniem programu Adobe Acrobat Reader wypełnić elektronicznie. Po wydrukowaniu podpisać, a następnie przekazać do właściwej jednostki ZUS.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: ZUS - wnioski i formularze

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, zakład ubezpieczen społecznych, zus zzp - zgloszenie zapytania platnika,
zaklad ubezpieczeń społecznych,
dokument do pobrania,
zakład ubezpieczeń społecznych, dokument do pobrania, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokument online,
dokument online do pobrania, dokument do pobrania, ZUS ZZP - Zgłoszenie zapytania płatnika,
zakład ubezpieczeń spolecznych,

Zgłoszenie zapytania ubezpieczonego

›› Pobierz teraz

Formularz można pobrać a następnie z wykorzystaniem programu Adobe Acrobat Reader wypełnić elektronicznie. Po wydrukowaniu podpisać, a następnie przekazać do właściwej jednostki ZUS.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: ZUS - wnioski i formularze

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
zaklad ubezpieczeń społecznych,
dokumenty online do pobrania,
dokument online,
dokumenty do pobrania,
zakład ubezpieczen społecznych, dokument do pobrania,
dokument do pobrania, zakład ubezpieczeń spolecznych, dokument online do pobrania, zakład ubezpieczeń społecznych,
zus zzu - zgloszenie zapytania ubezpieczonego,
ZUS ZZU - Zgłoszenie zapytania ubezpieczonego,

Zaświadczenie dotyczące ustawodawstwa właściwego

›› Pobierz teraz

Formularz można pobrać a następnie z wykorzystaniem programu Adobe Acrobat Reader wypełnić elektronicznie. Po wydrukowaniu podpisać, a następnie przekazać do właściwej jednostki ZUS.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: ZUS - wnioski i formularze

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, dokument online do pobrania,
e 101 - zaswiadczenie dotyczace ustawodawstwa wlas, zakład ubezpieczeń spolecznych,
dokument online, dokumenty online do pobrania,
E 101 - Zaświadczenie dotyczące ustawodawstwa właś,
dokument do pobrania, dokument do pobrania, zakład ubezpieczen społecznych, dokument do pobrania, zaklad ubezpieczeń społecznych,
dokumenty do pobrania,
zakład ubezpieczeń społecznych,

Przedłużenie okresu oddelegowania lub prowadzenia działalności na własny rachunek

›› Pobierz teraz

Formularz można pobrać a następnie z wykorzystaniem programu Adobe Acrobat Reader wypełnić elektronicznie. Po wydrukowaniu podpisać, a następnie przekazać do właściwej jednostki ZUS.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: ZUS - wnioski i formularze

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zaklad ubezpieczeń społecznych, dokumenty do pobrania, e 102 - przedluzenie okresu oddelegowania lub prow,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, zakład ubezpieczeń spolecznych, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokument online do pobrania, zakład ubezpieczen społecznych,
E 102 - Przedłużenie okresu oddelegowania lub prow,
zakład ubezpieczeń społecznych, dokument online,
dokument do pobrania,

Korzystanie z prawa wyboru

›› Pobierz teraz

Formularz można pobrać a następnie z wykorzystaniem programu Adobe Acrobat Reader wypełnić elektronicznie. Po wydrukowaniu podpisać, a następnie przekazać do właściwej jednostki ZUS.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: ZUS - wnioski i formularze

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online do pobrania,
dokument online, dokumenty do pobrania, zakład ubezpieczeń spolecznych, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, zakład ubezpieczeń społecznych,
zakład ubezpieczen społecznych, zaklad ubezpieczeń społecznych,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, e 103 - korzystanie z prawa wyboru,

Wniosek o zasiłek pogrzebowy

›› Pobierz teraz

Formularz można pobrać a następnie z wykorzystaniem programu Adobe Acrobat Reader wypełnić elektronicznie. Po wydrukowaniu podpisać, a następnie przekazać do właściwej jednostki ZUS.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: ZUS - wnioski i formularze

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, dokumenty do pobrania, zakład ubezpieczeń społecznych,
zaklad ubezpieczeń społecznych,
e 124 - wniosek o zasilek pogrzebowy, zakład ubezpieczeń spolecznych, zakład ubezpieczen społecznych, dokument do pobrania, dokument online do pobrania, dokument online,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, E 124 - Wniosek o zasiłek pogrzebowy,
dokumenty online do pobrania,

Informacje dotyczące przebiegu ubezpieczenia osoby ubezpieczonej

›› Pobierz teraz

Formularz można pobrać a następnie z wykorzystaniem programu Adobe Acrobat Reader wypełnić elektronicznie. Po wydrukowaniu podpisać, a następnie przekazać do właściwej jednostki ZUS.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: ZUS - wnioski i formularze

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, zaklad ubezpieczeń społecznych,
dokumenty online do pobrania,
E 207 - Informacje dotyczące przebiegu ubezpieczen,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, dokument online, zakład ubezpieczen społecznych, zakład ubezpieczeń społecznych,
e 207 - informacje dotyczace przebiegu ubezpieczen, dokument online do pobrania, dokument do pobrania, zakład ubezpieczeń spolecznych,
dokumenty do pobrania,

ZUS Informacja o otrzymanej pomocy publicznej innej niż pomoce de minimis

›› Pobierz teraz

ZUS Informacje dotyczące podmiotu ubiegającego się o pomoc

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: ZUS - wnioski i formularze

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zakład ubezpieczeń społecznych, zakład ubezpieczeń spolecznych, dokumenty do pobrania, dokument do pobrania, dokument do pobrania, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, zaklad ubezpieczeń społecznych,
dokument online do pobrania,
dokument online, zus informacja o otrzymanej pomocy publicznej inne,
zakład ubezpieczen społecznych, dokumenty online do pobrania,

ZUS Pomoc publiczna. Oświadczenie płatnika - przedsiębiorcy o niekorzystaniu z pomocy publicznej

›› Pobierz teraz

Oświadczenie płatnika - przedsiębiorcy o niekorzystaniu z pomocy publicznej.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: ZUS - wnioski i formularze

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, zakład ubezpieczeń spolecznych, dokument online do pobrania, zakład ubezpieczeń społecznych, zakład ubezpieczen społecznych, dokumenty do pobrania, dokument do pobrania, dokument do pobrania, dokument online, ZUS Pomoc publiczna. Oświadczenie płatnika - przed, dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
zus pomoc publiczna. oswiadczenie platnika - przed, zaklad ubezpieczeń społecznych,

ZUS Wniosek o odroczenie terminu płatności

›› Pobierz teraz

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: ZUS - wnioski i formularze

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, dokument online do pobrania, dokumenty online do pobrania, zakład ubezpieczeń spolecznych, zus wniosek o odroczenie terminu platnosci, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
zaklad ubezpieczeń społecznych,
zakład ubezpieczen społecznych,
dokument online,
dokument do pobrania,
dokument do pobrania, zakład ubezpieczeń społecznych,
ZUS Wniosek o odroczenie terminu płatności,

ZUS Wniosek o układ ratalny

›› Pobierz teraz

Wniosek o układ ratalny

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: ZUS - wnioski i formularze

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokument online do pobrania,
ZUS Wniosek o układ ratalny,
dokument online,
zakład ubezpieczeń społecznych,
zakład ubezpieczen społecznych,
zakład ubezpieczeń spolecznych,
zaklad ubezpieczeń społecznych, zus wniosek o uklad ratalny, dokument do pobrania,

ZUS Wniosek o umorzenie należności z tytułu składek

›› Pobierz teraz

ZUS Wniosek o umorzenie należności z tytułu składek

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: ZUS - wnioski i formularze

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, zus wniosek o umorzenie naleznosci z tytulu sklade, dokument online do pobrania, ZUS Wniosek o umorzenie należności z tytułu składe, zakład ubezpieczen społecznych,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokument online, dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania, zakład ubezpieczeń spolecznych,
dokument do pobrania,
zakład ubezpieczeń społecznych, zaklad ubezpieczeń społecznych,

Wniosek o rentę socjalną

›› Pobierz teraz

Wniosek o rentę socjalną

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: ZUS - wnioski i formularze

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
zakład ubezpieczeń spolecznych,
zakład ubezpieczeń społecznych,
dokument do pobrania, wniosek o rente socjalna,
Wniosek o rentę socjalną,
zaklad ubezpieczeń społecznych,
zakład ubezpieczen społecznych, dokumenty do pobrania, dokument do pobrania,
dokument online,

Wniosek o wydanie książki inwalidy wojennego/wojskowego - legitymacji osoby represjonowanej

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie książki inwalidy wojennego/wojskowego - legitymacji osoby represjonowanej

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: ZUS - wnioski i formularze

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zakład ubezpieczeń spolecznych,
dokumenty do pobrania, dokument online,
zakład ubezpieczen społecznych,
dokument online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
wniosek o wydanie ksiazki inwalidy wojennego/wojsk, zakład ubezpieczeń społecznych, Wniosek o wydanie książki inwalidy wojennego/wojsk, dokument do pobrania,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, zaklad ubezpieczeń społecznych,

ZUS E-24

›› Pobierz teraz

ZUS E-24 - Pismo w sprawie zapotrzebowania na druki legitymacji ubezpieczeniowych

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: ZUS - wnioski i formularze

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, dokument do pobrania, zakład ubezpieczeń spolecznych,
zakład ubezpieczen społecznych, dokument do pobrania, dokument online do pobrania,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, zus e-24,
zaklad ubezpieczeń społecznych, dokumenty online do pobrania,
zakład ubezpieczeń społecznych, dokumenty do pobrania,

ZUS E-25

›› Pobierz teraz

ZUS E-25 - Imienny wykaz wydanych legitymacji

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: ZUS - wnioski i formularze

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zakład ubezpieczen społecznych, zus płatnik,
zakład ubezpieczeń spolecznych,
kwota zus,
zaklad ubezpieczeń społecznych,
dokument do pobrania,
kapitał początkowy zus, wysokość zus,
zus e-25, zus pracownika,
zakład ubezpieczeń społecznych,
krus zus, dokument online,
wskaźniki zus, składka na zus,

ZUS Kp-1

›› Pobierz teraz

ZUS Kp-1 - Wniosek o ustalenie kapitału początkowego

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: ZUS - wnioski i formularze

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zus kp-1,
dokumenty do pobrania, zakład ubezpieczen społecznych,
zakład ubezpieczeń społecznych, druk zus kp 1,
zakład ubezpieczeń spolecznych,
zus kp-1, dokument do pobrania, dokument do pobrania, dokument online, dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, zaklad ubezpieczeń społecznych, dokument do pobrania, zus kp1,

ZUS KP-3

›› Pobierz teraz

ZUS KP-3 - Wniosek o ponowne ustalenie kapitału początkowego

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: ZUS - wnioski i formularze

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zaklad ubezpieczeń społecznych, dokument do pobrania,
zus kp-3, zakład ubezpieczeń społecznych,
dokument do pobrania, zakład ubezpieczen społecznych,
dokumenty online do pobrania, dokument online,
dokumenty do pobrania, dokument online do pobrania,
ZUS KP-3, zakład ubezpieczeń spolecznych,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,

ZUS Np-7

›› Pobierz teraz

ZUS Np-7 - Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: ZUS - wnioski i formularze

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zakład ubezpieczeń społecznych, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
zus np-7,
zaklad ubezpieczeń społecznych,
zus np 7,
zakład ubezpieczen społecznych, zakład ubezpieczeń spolecznych, dokument do pobrania,
zus n 7,
dokument do pobrania, druki zus np 7, dokument online do pobrania,
druk zus np 7,

ZUS Rp-1

›› Pobierz teraz

ZUS Rp-1 - Wniosek o emeryturę - rentę z tytułu niezdolności do pracy

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: ZUS - wnioski i formularze

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
dokument online do pobrania, zakład ubezpieczen społecznych,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, zus rp-1,
dokument online,
dokument do pobrania,
zakład ubezpieczeń społecznych,
zaklad ubezpieczeń społecznych, zakład ubezpieczeń spolecznych, dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,

ZUS Rp-1a

›› Pobierz teraz

ZUS Rp-1a - Wniosek o ponowne ustalenie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: ZUS - wnioski i formularze

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zakład ubezpieczeń spolecznych, dokument online do pobrania,
zus rp-1a,
dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
zakład ubezpieczeń społecznych,
dokument do pobrania, dokument do pobrania, zaklad ubezpieczeń społecznych,
dokument do pobrania,
zakład ubezpieczen społecznych,
dokument online,

ZUS Rp-2

›› Pobierz teraz

ZUS Rp-2 - Wniosek o rentę rodzinną

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: ZUS - wnioski i formularze

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zus rp-2, dokument online, dokumenty online do pobrania,
dokument online do pobrania, dokument do pobrania,
zakład ubezpieczeń spolecznych, zaklad ubezpieczeń społecznych,
dokument do pobrania,
dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania, zakład ubezpieczen społecznych, zakład ubezpieczeń społecznych,

ZUS Rp-2a

›› Pobierz teraz

ZUS Rp-2a - Załącznik do wniosku o rentę rodzinną

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: ZUS - wnioski i formularze

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zus rp-2a, dokument do pobrania,
dokument online do pobrania, zaklad ubezpieczeń społecznych,
zakład ubezpieczen społecznych, dokumenty online do pobrania, dokument online, zakład ubezpieczeń społecznych, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, zakład ubezpieczeń spolecznych,
dokument do pobrania, dokumenty do pobrania,

ZUS Rp-6

›› Pobierz teraz

ZUS Rp-6 - Kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: ZUS - wnioski i formularze

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zakład ubezpieczeń społecznych, zakład ubezpieczeń spolecznych,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, zus rp-6, zakład ubezpieczen społecznych,
zaklad ubezpieczeń społecznych, dokument do pobrania,
dokument online do pobrania, dokument online, dokumenty do pobrania, dokument do pobrania,

ZUS Rp-7

›› Pobierz teraz

ZUS Rp-7 - Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: ZUS - wnioski i formularze

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, dokument online, dokument do pobrania, zakład ubezpieczen społecznych, zaklad ubezpieczeń społecznych,
dokument online do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania, zakład ubezpieczeń społecznych, zus rp-7, zakład ubezpieczeń spolecznych,
dokument do pobrania,

ZUS Rp-8

›› Pobierz teraz

ZUS Rp-8 - Zeznanie świadka w sprawie emerytalno-rentowej

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: ZUS - wnioski i formularze

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
zus rp-8,
zakład ubezpieczeń spolecznych,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
zakład ubezpieczen społecznych, dokument online, zakład ubezpieczeń społecznych,
zaklad ubezpieczeń społecznych,
dokument do pobrania, dokument online do pobrania,
dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,

ZUS Rp-9

›› Pobierz teraz

ZUS Rp-9 - Oświadczenie wnioskodawcy w sprawie braku dokumentów

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: ZUS - wnioski i formularze

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, dokument do pobrania,
zakład ubezpieczeń społecznych,
zaklad ubezpieczeń społecznych,
dokument online,
zakład ubezpieczen społecznych,
dokument do pobrania,
dokument do pobrania, zakład ubezpieczeń spolecznych, dokumenty online do pobrania,
dokument online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
zus rp-9,

ZUS Rp-13

›› Pobierz teraz

ZUS Rp-13 - Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny emeryta-rencisty- osoby uprawnionej do renty socjalnej

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: ZUS - wnioski i formularze

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
zakład ubezpieczeń spolecznych,
dokument online, zakład ubezpieczen społecznych, zakład ubezpieczeń społecznych, zaklad ubezpieczeń społecznych,
zus rp-13,
dokumenty do pobrania, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
dokument online do pobrania,

ZUS Rp-15

›› Pobierz teraz

ZUS Rp-15 - Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątkowym i o sytuacji materialnej

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: ZUS - wnioski i formularze

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zakład ubezpieczeń spolecznych, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, zaklad ubezpieczeń społecznych,
zus rp-15, dokumenty do pobrania, zakład ubezpieczen społecznych,
dokument online,
dokument do pobrania, dokument online do pobrania,
zakład ubezpieczeń społecznych, dokument do pobrania,

ZUS Rp-26

›› Pobierz teraz

ZUS Rp-26 - Wniosek o świadczenie przedemerytalne

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: ZUS - wnioski i formularze

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online do pobrania,
dokument do pobrania,
dokument do pobrania, zus rp-26,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
zakład ubezpieczeń spolecznych, dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania, zakład ubezpieczen społecznych,
zakład ubezpieczeń społecznych, dokument online, zaklad ubezpieczeń społecznych,

ZUS Rw-3

›› Pobierz teraz

ZUS Rw-3 - Wniosek w sprawie wypłaty części renty rodzinnej

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: ZUS - wnioski i formularze

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zakład ubezpieczeń spolecznych, zakład ubezpieczeń społecznych, zus rw-3,
zakład ubezpieczen społecznych, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
dokument online do pobrania,
dokument online, zaklad ubezpieczeń społecznych, dokument do pobrania, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,

ZUS Rw-73

›› Pobierz teraz

ZUS Rw-73 - Oświadczenie emeryta - rencisty

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: ZUS - wnioski i formularze

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online do pobrania,
zakład ubezpieczeń społecznych,
dokument do pobrania,
zakład ubezpieczeń spolecznych, zaklad ubezpieczeń społecznych, dokument do pobrania,
zus rw-73, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, zakład ubezpieczen społecznych,
dokumenty do pobrania, dokument online,
dokumenty online do pobrania,

ZUS S-72b

›› Pobierz teraz

ZUS S-72b - Wniosek płatnika składek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: ZUS - wnioski i formularze

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, dokument online do pobrania, dokumenty do pobrania, dokument do pobrania, zus s-72b,
zakład ubezpieczen społecznych,
dokument online,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
zakład ubezpieczeń spolecznych, zakład ubezpieczeń społecznych,
zaklad ubezpieczeń społecznych, dokument do pobrania,

ZUS Z-3

›› Pobierz teraz

ZUS Z-3 - Zaświadczenie płatnika składek

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: ZUS - wnioski i formularze

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
zus z-3, dokument do pobrania,
zakład ubezpieczeń społecznych,
dokument online do pobrania,
zakład ubezpieczen społecznych, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, dokument do pobrania,
zakład ubezpieczeń spolecznych, zaklad ubezpieczeń społecznych,

ZUS Z-3a

›› Pobierz teraz

ZUS Z-3a - Zaświadczenie płatnika składek

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: ZUS - wnioski i formularze

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zakład ubezpieczeń społecznych,
dokument online do pobrania, dokumenty do pobrania,
zaklad ubezpieczeń społecznych, dokument online,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, zakład ubezpieczeń spolecznych, zakład ubezpieczen społecznych, dokumenty online do pobrania,
zus z-3a,
dokument do pobrania,

ZUS Z-7

›› Pobierz teraz

ZUS Z-7 - Zastępcza asygnata zasiłkowa

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: ZUS - wnioski i formularze

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, dokument do pobrania, dokument online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
zus z-7,
zakład ubezpieczen społecznych,
dokument do pobrania, dokument online, dokumenty online do pobrania,
zaklad ubezpieczeń społecznych,
zakład ubezpieczeń spolecznych,
zakład ubezpieczeń społecznych,
dokument do pobrania,

ZUS Z-12

›› Pobierz teraz

ZUS Z-12 - Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: ZUS - wnioski i formularze

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
dokument online do pobrania, zakład ubezpieczen społecznych, dokument online,
dokument do pobrania,
dokument do pobrania,
zakład ubezpieczeń społecznych,
dokumenty do pobrania, zaklad ubezpieczeń społecznych, dokument do pobrania,
zus z-12,
dokumenty online do pobrania,
zakład ubezpieczeń spolecznych,

ZUS Z-15

›› Pobierz teraz

ZUS Z-15 - Wniosek do uzyskania zasiłku opiekuńczego

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: ZUS - wnioski i formularze

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online do pobrania, zakład ubezpieczen społecznych,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, zus z-15,
zakład ubezpieczeń spolecznych,
dokument do pobrania, dokument online,
zaklad ubezpieczeń społecznych, zakład ubezpieczeń społecznych,
dokumenty do pobrania, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,

ZUS Z-17

›› Pobierz teraz

ZUS Z-17 - Karta zasiłkowa

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: ZUS - wnioski i formularze

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online do pobrania, zakład ubezpieczen społecznych, dokumenty online do pobrania, zakład ubezpieczeń społecznych, dokumenty do pobrania, zaklad ubezpieczeń społecznych,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
dokument do pobrania,
zus z-17, dokument online,
zakład ubezpieczeń spolecznych,

ZUS Z-19

›› Pobierz teraz

ZUS Z-19 - Lista płatnicza zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: ZUS - wnioski i formularze

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zakład ubezpieczeń społecznych,
dokument online, dokumenty online do pobrania,
zus z-19, zakład ubezpieczeń spolecznych, zakład ubezpieczen społecznych, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
zaklad ubezpieczeń społecznych, dokument do pobrania,
dokument do pobrania,
dokument online do pobrania,
dokumenty do pobrania,

ZUS ZRU

›› Pobierz teraz

ZUS ZRU - Zgłoszenie reklamacji do informacji o stanie konta osoby ubezpieczonej

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: ZUS - wnioski i formularze

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zaklad ubezpieczeń społecznych,
dokumenty do pobrania,
zus zru,
dokumenty online do pobrania,
dokument online do pobrania,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
zakład ubezpieczeń społecznych,
dokument online, zakład ubezpieczeń spolecznych, dokument do pobrania,
zakład ubezpieczen społecznych,
dokument do pobrania,

ZUS ZZP

›› Pobierz teraz

ZUS ZZP - Zgłoszenie zapytania płatnika

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: ZUS - wnioski i formularze

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, dokumenty do pobrania,
zakład ubezpieczeń społecznych, dokument do pobrania,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
zakład ubezpieczen społecznych, dokument do pobrania, zus zzp,
zakład ubezpieczeń spolecznych, dokument online do pobrania,
zaklad ubezpieczeń społecznych,
dokumenty online do pobrania,

ZUS ZZU

›› Pobierz teraz

ZUS ZZU - Zgłoszenie zapytania ubezpieczonego

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: ZUS - wnioski i formularze

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zus zzu,
dokument online do pobrania,
dokument do pobrania,
dokument do pobrania, dokumenty do pobrania, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
zakład ubezpieczen społecznych, zaklad ubezpieczeń społecznych,
dokument online, zakład ubezpieczeń spolecznych, zakład ubezpieczeń społecznych,

Zapytanie o brakujące składki na rachunku w OFE

›› Pobierz teraz

Wzór wniosku z prośbą o wyjaśnienie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) braku należnej składki na rachunku w Otwartym Funduszu Emerytalnym (OFE).

Przed złożeniem takiego pisma w ZUS należy najpierw sprawdzić:
1. U płatnika poprawność danych wykazanych w dokumentach ubezpieczeniowych przekazanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
2. Czy dane, którymi dysponuje Otwarty Fundusz Emerytalny są zgodne z danymi przekazanymi do ZUS przez płatnika składek

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: ZUS - wnioski i formularze

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
ofe emerytura, ubezpieczenie składki,
ubezpieczenia składki, dokument do pobrania,
dokument online do pobrania, emerytura składki, dokument do pobrania,
składki aktualne,
brak wplat na ofe,
zus składki,
dokumenty online do pobrania, brak wpłat na ofe, dla na,
krus składki,

podanie o zasiłek pielęgnacyjny

›› Pobierz teraz

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: ZUS - wnioski i formularze

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podanie o zasiłek pielęgnacyjny,
dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania, wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego,
dokumenty online do pobrania,
dokument online,

Odwołanie od decyzji ZUS

›› Pobierz teraz

Odwołanie o decyzji ZUS. Dokument zapisany w programie PDF gotowy do wydruku.

Reklama: Infolinia 801 dla Twojej firmy

Więcej w kategorii: ZUS - wnioski i formularze

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online do pobrania, dokumenty online do pobrania, jak napisać odwołanie od decyzji zus,
odwołanie się od decyzji zus, odwołania od decyzji zus,
dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania, odwołanie od decyzji orzecznika zus,
odwołanie od decyzji zus do sądu, wzór odwołania od decyzji zus,
dokument online,
odwołanie o decyzji ZUS,
odwołania od decyzji orzecznika zus, odwolanie od decyzji orzecznika zus,
odwołanie od decyzji lekarza orzecznika zus,